Zani

All posts tagged Zani

Title: ได้หมด / Dai Mot (Got It All)
English Title: “It’s All Good”
Artist: Zani (ซานิ) ft. Mildvocalist
Album: [Single]
Year: 2016

จะชวนดูหนังหรือกินอะไร สบาย ๆ ได้หมด
Ja chuan doo nung reu gin agai sabai sabai dai mot
Invite me to see a movie or eat anything, it’s all good
จะเซอร์จะหวาน หรือเทรนอะไร ก็ฟรีสไตล์ได้หมด
Ja sur ja wahn reu trend arai gor freestyle dai mot
Be it surprising, sweet, or trendy, it’s all freestyle
จะแรป จะร็อค หรือดนตรีไทย จะแนวอะไรได้หมด
Ja rap ja rock reu dondtree thai ja naew arai dai mot
Be it rap, rock, or Thai music, it’s got all the genres
ใครจะมองว่าฉันเป็นไง ก็ตามสบายได้หมด
Krai ja maung wah chun bpen ngai gor dtahm sabai dai mot
However anyone looks at me, it’s all up to them

(*) เธอกังวลอะไร เธอจะนอยด์ทำไม
Tur gungwon arai tur ja noid tummai
What are you worried about? Why are you paranoid?

(**) ได้หมดอยู่แล้ว เป็นแฟนกับฉันไม่ต้องวุ่นวาย (It’s All Good)
Dai mot yoo laeo bpen faen gup chun mai dtaung woon wai (it’s all good)
I’ve got it all, being my boyfriend doesn’t have to be troublesome (It’s all good)
ได้หมดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย (It’s All Good)
Dai mot yoo laeo mai dtaung bpai kit arai mahk mai (it’s all good)
I’ve got it all, there’s no need to go thinking too much (it’s all good)
ไม่ต้องไปฝืน ไปเปลี่ยนความคิดให้ฉันชอบใจ (It’s All Good)
Mai dtaung bpai feun bpai bplian kwahm kit hai chun chaup jai (it’s all good)
There’s no need to go resisting or changing your thoughts for me to like them (it’s all good)
เรื่องเดียวที่ขอเธอทำได้ไหม ให้เธอรักฉันคนเดียว
Reuang diao tee kor tur tumd ai mai hai tur ruk chun kon diao
Can I just ask for you to do one thing? I want you to love only me

I’d like to ask you out for dinner what do you prefer?
I’d like to ask you out to dinner, what do you prefer?
จะผัดไทยประตูผี หรือ DND เอกมัย แค่บอกมาพี่จัดให้
Ja put thai bpradtoo pee reu dnd ekkamai kae bauk mah pee jut hai
Pad Thai? Pratoo Pee? Or DND Ekkamai? Just tell me and I’ll get it ready
ถ้าคบกันไปถึง Anniversary MVL กับซานิ
Tah kop gun bpai teung anniversary MVL gup Zani
If we tade until the anniversary of MVL and Zani
ฉลองที่ไหนกันดีล่ะ Baby
Chalaung tee nai gun dee la baby
Where should we celebrate, baby?
ช่วยบอกให้ผมรู้ที ชอบนั่งสบายใน Bentley
Chuay bauk hai pom roo tee chaup nung sabai nai bentley
Please tell me and let me know, do you like sitting comfortably in a Bentley?
หรือซ้อนท้าย Ducati
Reu saun tai ducati
Or in the back of a Ducati?
คำถามสุดท้าย คืนนี้ช่วยเลือกให้ผมที
Kum rahm soot tai keun nee chuay leuak hai pom tee
One final question; tonight, please choose for me:
ว่าคืนนี้จะ Bedroom หรือ Balcony
Wah keun nee ja bedroom reu balcony
Do you want it on the bedroom or balcony tonight?

(*,**)

ได้หมด ได้หมด
Dai mot dai mot
Got it all, got it all

(**,**)

   
Producer : Thanapol Mahathorn
Melody : Achariya Dulyapaiboon
Lyrics : Achariya Dulyapaiboon
Rap Lyrics : Mild Vocalist
Arrange : Thanapol Mahathorn
Drum : Thanapol Mahathorn
Bass : Toryos Chongchaem
Piano : Watcharin Ponin
Rhodes : Thanapol Mahathorn
Strings : Thanapol Mahathorn
Guitar & E.Guitar : Arnond Sarimanond
Chorus : Orave Pinijsarapirom ,Thanapol Mahathorn
Additional Instrument : Thanapol Mahathorn
Mixed&Mastered : Samit Ditsungnoen

Title: ชอบความเสี่ยง / Chaup Kwahm Siang (I Like Risks)
Artist: Zani (ซานิ)
Album: OST สะใภ้สายลับ / Sapai Sai Lup
Year: 2015

รู้ตัวเอง ว่าเป็นคน ชอบความเสี่ยง
Roo dtua eng wah bpen kon chaup kwahm siang
I know that I’m a person who likes risks
ขอแค่เพียง ได้คิดได้ทำ อย่างที่ตั้งใจ
Kor kae piang dai kit dai tum yahng tee dtung jai
I just ask that I can think and do as I wish

แม้จะลำบากลำบนแค่ไหน
Mae ja lumbahk lumbon kae nai
No matter how difficult it’ll be
ฉันก็ยังอยากจะเดินข้ามไป
Chun gor yung yahk ja dern kahm bpai
I still want to surpass it
พกความบ้าบิ่นมาเต็มแรง ไม่แบ่งให้ใครๆ มั่นใจ
Pok kwahm bahn bin mah dtem raeng mai baeng hai krai krai mun jai
I’ll carry my insanity with all my might, I won’t pass it off to anyone else, I’m sure

พร้อมจะชน กับพวกคนพาล พวกทำผิด
Praum ja chon gup puak kon pahn puak tum pit
I’m ready to fight with hooligans and delinquents
ไม่คิดลังเล จะทุ่มจะเท จัดเต็มทั้งใจ
Mai kit lung lay ja toom ja tay jut dtem tung jai
I wouldn’t dream of hesitating, I’ll devote my entire heart

(*) แม้ใครจะใหญ่จะโตคับฟ้า ฉันก็ไม่อาจจะทำเงียบไป
Mae krai ja yai ja dtoh kup fah chun gor mai aht ja tum ngiap bpai
Even though everyone is as big and tall as the sky, I won’t silence myself
เชื่อเพียงแต่สิ่งที่ดีงาม ไม่เคยมีตรงกลาง แน่ใจ
Cheua paing dtae sing tee dee ngahm mai koey mee dtrong glahng nae jai
I only believe that beautiful things are never in the middle, I’m sure of it

(**) ไม่เคยกลัวใครทั้งนั้น จะมองว่ารั้นก็คงตามใจ
Mai koey glua krai tung nun ja maung wah run gor kong dtahm jai
I’m never scared of anyone, I’ll look at them stubbornly and follow my heart
หากว่าใครทำไม่ถูก ก็คือไม่ถูก ไม่รู้เกรงใจทำไม
Hahk wah krai tum mai took gor keu mai took mai roo greng jai tummai
If anyone does anything wrong or is dishonest, I don’t know why they’d be courteous
จะตามให้รู้ จะดูให้เห็น ความจริงเป็นไง
Ja dtahm hai roo ja doo hai hen kwahm jing bpen ngai
I’ll follow and know, I’ll look and see how the truth is
ความฝันที่มีในใจ ไม่มีอะไรหยุดยั้งมัน ฉันทำสุดใจ
Kwahm fun tee mee nai jai mai mee arai yoot yung mun chun tum soot jai
Nothing can stop the dreams I have in my heart, I’ll act with all my might

(*,**,**)

   
คำร้อง สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง Kachaie

Title: มโน / Manoh (Speculate)
Artist: Zani Nipaporn (ซานิ นิภาภรณ์)
Album: OST ใต้เงาจันทร์ / Dtai Ngao Jun
Year: 2015

ก็ไม่ได้คิดว่าสวยอะไรมากมาย แต่ไม่รู้ทำไมมีแต่คนรุมล้อมเบื่อจริงๆ ที่ใครเข้ามาตอมไม่ยอมห่าง
Gor mai dai kit wah suay arai mahk mai dtae mai roo tummai mee dtae kon room laum beua jing jing tee krai kao mah dtaum mai yaum hahng
I didn’t think I was that pretty, but I don’t know why I have people swarming me, I’m really bored of having people crowd around me and refuse to back off
ก็ไม่ใช่คนที่ดีแสนดีมากมาย แต่ไม่รู้ทำไมมีแต่คนมารัก อยากให้รู้อะนะมันลำบากหัวใจ
Gor mai chai kon tee dee saen dee mahk mai dtae mai roo tummai mee dtae kon mah ruk yahk hai roo a na mun lumbahk hua jai
I’m not such a wonderful person, but I don’t know why I have only people coming to love me, I want them to know it’s bothersome

และเธอ เธอก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม แม้ว่าเธอไม่พูดอะไร ก็พอเข้าใจว่าเธอรักฉันอยู่
Lae tur tur gor bpen meuan gun chai mai mae wah tur mai poot arai gor por kao jaiw ah tur ruk chun yoo
And you, you’re the same, aren’t you? Even though you haven’t said anything, it’s enough for me to understand that you love me
แต่เธอ ชอบทำให้ฉันนั้นไม่แน่ใจ ฉันก็ชักไม่ค่อยแน่ใจ แต่ฉันก็คงจะไม่ได้คิดไปเอง
Dtae tur chaup tum hai chun nun mai nae jai chun gor chuk mai koy nae jai dtae chun gor kong ja mai dai kit bpai eng
But you like making me unsure, I pull back, not really sure, but I won’t speculate by myself

(*) ไม่ได้มโนนะ no no no ไม่เลยสักนิด รักแน่นอน ยิ่งคิดยิ่งมั่นใจ
Mai dai manoh na no no no mai loey suk nit ruk nae naun ying kit ying mun jai
I’m not speculating, no no no, not at all, it’s definitely love, the more I think, the more sure I am
เหลือแค่เธอ ช่วยพูดมาได้ไหม คิดยังไง บอกทีว่าเธอรักใช่หรือเปล่า
Leua kae tur chuay poot mah dai mai kit yung ngai bauk tee wah tur ruk chai reu bplao
All that’s left is you, please say it, how do you feel? Tell me if you love me or not

แค่อยากจะรู้ว่ารักไม่รักไม่ใช่ว่าใจร้อน แค่กลัวว่าเธอจะมัวแต่ช้าเดี๋ยวใครจะแย่งไ­ปก่อน
Kae yahk ja roo wah ruk mai ruk mai chai wah jai raun kae glua wah tur ja mua dtae chah diao krai ja yaeng bpai gaun
I just want to know if you love me or not, it’s not that I’m impatient, I’m just afraid that you’ll take too long and someone will snatch me up first
แค่พูดชัดๆ จะรักไม่รักสรุปให้แน่นอน ถ้ามัวแต่ช้าเดี๋ยวฉันไม่รักแล้วอย่ามาอ้อ­นวอน
Kae poot chut chut ja ruk mai ruk saroop hai nae naun tah mua dtae chao diao chun mai ruk laeo yah mah aun waun
Just speak clearly, if you love me or not, clear it up once and for all, if you take too long, pretty soon I won’t love you, and then don’t come begging

ก็เธอ ชอบทำให้ฉันนั้นไม่แน่ใจ ฉันก็ชักไม่ค่อยแน่ใจ แต่ฉันก็คงจะไม่ได้คิดไปเอง
Dtae tur chaup tum hai chun nun mai nae jai chun gor chuk mai koy nae jai dtae chun gor kong ja mai dai kit bpai eng
But you like making me unsure, I pull back, not really sure, but I won’t speculate by myself

(*)

รักแน่นอน เหลือแค่เธอ ช่วยพูดมาได้ไหม คิดยังไง บอกทีว่าเธอรักใช่หรือเปล่า
Ruk nae naun leua kae tur chuay poot mah dai mai kit yung ngai bauk tee wah tur ruk chai reu bplao
It’s definitely love, all that’s left is you, please say it, how do you feel? Tell me if you love me or not

Title: รัก Never Die / Ruk Never Die (Love Never Dies)
Artist: Zani Nipaporn
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ไหนว่าเธอนะรับได้ ไหนว่าฉันนั้นดี
Nai wah tur na rup dai nai wah chun nun dee
As long as you accept it, as long as I’m good
รักไม่ทันครบปี เธอก็มาหนีหาย
Ruk mai tun krop bpee tur gor mah nee hai
I’ve missed out on love for a year, you disappeared
ไปก็ขอให้ไปดี ไม่ต้องเจอจนตาย
Bpai gor kor hai bpai dee mai dtaung jur jon dtai
If you’re going to go, I hope you go well, you don’t have to see me until I die
รักของฉันไม่ตายไปพร้อมเธอ
Ruk kaung chun mai dtai bpai praum tur
My love won’t die because of you

มีหลายคนบอกว่ารักนั้นอันตราย
Mee lai kon bauk wah ruk nun undtarai
Many people tell me love is dangerous
ถ้าเป็นไปได้อย่าแม้แต่คิดจะไปใกล้
Tah bpen bpai dai yah mae dtae kit ja bpai glai
If it’s possible, don’t just think small
เพราะมันอาจจะทำให้เรานั้นเสียใจ
Pror mun aht ja tum hai rao nun sia jai
Because it might make us sad
เสียดายเวลาไม่ทันได้คิดไปทำอะไร
Sia dai welah mai tun dai kit bpai tum arai
Regretting missing the time and thinking what to do
แต่แล้ววันนึงเราเองจะเข้าใจ
Dtae laeo wun neung rao eng ja kao jai
But one day, we’ll understand
ว่าความรักจริงๆนั้นมันไม่มีวันตาย
Wah kwahm ruk jing jing nun mun mai mee wun dtai
That true love will never die
รักมากมายที่มีให้กันจนวันสุดท้าย
Ruk mahk mai tee mee hai gun jon wun soot tai
So much love we have for each other until the last day
Love is never lie,love is never die baby
Love is never lie, love is never die baby

(**) แค่คนโกหกมาทิ้งไป
Kae kon gohhok mah ting bpai
He’s just a liar, throw him away
เสียดายทำไมกับคนที่เขาพูดแล้วทำไม่ได้
Sia dai tummai gup kont ee kao poot laeo tum mai dai
Why have regrets over a person who talks the talk but can’t walk the walk?

(*)

ก็แค่คนผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไป
Gor kae kon pahn mah laeo gor dern pahn bpai
He’s just a person who has shown up and passed by
จะมานั่งเสียใจให้มันได้อะไร
Ja mah nung sia jai hai mund ai arai
What does sitting feeling sad get you?
น้ำตาเราควรไหลริน ในวันที่เรายินดีหัวใจ
Num dtah rao kuan lai rin nai wun tee rao yin dee hua jai
Our tears should flow when we’re happy
เมื่อคนมันไม่รัก ทำไมต้องไปรั้ง
Meua kon mun mai ruk tummai dtaung bpai rung
When someone doesn’t love us, why hold them back?
วันพรุ่งนี้เรายังต้องหายใจ
Wun proong nee rao yung dtaung hai jai
Tomorrow we’ll still be breathing

(**,*)

แผลมันเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็หาย
Plae mun jep baep diao laeo gor hai
Wounds hurt for a moment, then disappear
ใจที่มันบอบช้ำเดี๋ยวก็หายดี
Jai tee mun baup chumd iao gor hai dee
Soon, my broken heart will heal

(*,*)

Title: นาฬิกาหัวใจ / Naligah Hua Jai (Clock of the Heart)
Artist: Zani and the Missing Piece
Album: [Single]
Year: 2011

ในความเป็นจริงของการเดินทาง
Nai kwahm bpen jing kaung gahn dern tahng
In the reality of traveling this path
ไม่ว่าอย่างไรสักวันต้องถึงวันสิ้นสุด
Mai wah yahng rai suk wun dtaung teung wun sin soot
Regardless of when the final day comes
ในการเดินทางของคนสองคน
Nai gahn dern tahng kaung kon saung kon
During the traveling of two people
จะช้าจะเร็วสุดท้ายก็ต้องแยกจาก
Ja chah ja rew soot tai gor dtaung yaek jahk
Be it slow or fast, in the end, they must split up

(*) วันนี้ทั้งเธอและฉัน ต่างสุดหนทาง
Wun nee tung tur lae chun dtahng soot hon tahng
Even though you and I have come to different paths today
แต่ฉันเข้าใจ และคิดว่าเธอก็คงจะเข้าใจ
Dtae chun kao jai lae kit wah tur gor kong ja kao jai
I understand, and I think you understand too

(**) อย่างน้อยเราก็เคยได้ใช้วันเวลา
Yahng noy rao gor koey dai chai wun welah
At least we could once spend the time
อย่างน้อยนาฬิกาหัวใจเคยตรงกัน
Yahng noy nahligah hua jai koey dtrong gun
At least the clocks of our hearts once ticked together
สุดท้ายแม้ว่าเราไม่ได้ไปด้วยกัน
Soot tai mae wah rao mai dai bpai duay gun
Though in the end we can’t go together
แต่จะจำไว้ ว่ารักนั้นเคยเป็นของเรา
Dtae ja jum wai wah ruk nun koey bpen kaung rao
I’ll remember that love that was once ours

บนการเดินทาง ของเธอกับฉัน
Bon gahn dern tahng kaung tur gup chun
On the path of you and me
มีทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตารวมปนเป
Mee tung roy yim lae krahp num dtah ruam bpon bpay
There’s both smiles and tear stains together
แต่ฉันขอจำ ไว้เพียงแต่สิ่งดี
Dtae chun kor jum wai piang dtae sing dee
But I just want to remember the good things
ปล่อยทิ้งทุกความเสียใจไว้ในอดีต
Bploy ting took kwahm sia jai wai nai adeet
And leave behind every sadness in the past

(*,**)

เผื่อวันหนึ่งบังเอิญนั้นเราพบกัน
Peua wun neung bung ern nun rao pob gun
In case one day we happen to meet
รอยยิ้มจะยังอยู่ บาดแผลต่างลืมไปหมดแล้ว
Roy yim ja yung yoo baht plae dtahng leum bpai mot laeo
The smile will still remain, the scars will be forgotten

(**)

ว่ารักนั้นเคยเป็นของเรา
Wah ruk nun koey bpen kaung rao
That love that was once ours

Title: เจ็บทุกเช้า / Jep Took Chao (It Hurts Every Morning)
Artist: Zani
Album: [Single]
Year: 2012

ยังเฝ้ามองที่นาฬิกา
Yung fao maung tee naligah
Still looking at the clock
อยากเร่งช่วงเวลาให้หลับสักที
Yahk reng chuang welah hai lup suk tee
I want to push the time ahead so I’m asleep
ในความฝันทุกคืนที่ฉันมี
Nai kwahm fung took keung tee chun me
In the dream I have every night
แค่ได้เห็นเธอตอนหลับตา
Kae dai hen tur dtaun lup dtah
Just to be able to see you when I close my eyes

เมื่อรู้ดีว่าในความจริง
Meua roo dee wah nai kwahm jing
When I know full well that in reality
เธอนั้นเองไม่มีวันกลับคืนมา
Tur nun eng mai mee wun glup keun mah
There will never be a day that you’ll come back
มีแต่เสียงของเธอที่ร่ำลา
Mee dtae siang kaung tur tee rum lah
There’s only your voice saying good-bye
ที่ยิ่งย้ำให้ฉันเสียใจ
Tee ying yum hai chun sia jai
The more it repeats makes me sad

(*) ทิ้งตัว ล้มนอน
Ting dtua lom naun
Falling asleep
อยากเพียงกอดหมอนแล้วฝันไป
Yahk piang gaut maun laeo fun pai
I just want to hug my pillow and dream
รู้ดี หัวใจ ไม่อยากให้มันมีวันพรุ่งนี้
Roo dee hua jai mai yahk hai mun mee wun proong nee
I’m well aware my heart doesn’t want there to be a tomorrow

(**) เจ็บอยู่ทุกเช้าที่ต้องลืมตาแล้วไม่เห็นเธอ
Jep yoo took chao tee dtaung leum dtah laeo mai hen tur
It hurts every morning to have to open my eyes and not see you
ไม่อยากรับรู้ความจริงว่าฉันนั้นไม่เหลือใคร
Mai yahk rup roo kwahm jing wah chun nun mai leua krai
I don’t want to accept the truth that I don’t have anyone left
ถ้าในฝันนั้น ฉันได้มีเธอ
Tah nai fun nun chun dai mee tur
If I can have you in my dreams
ขอนอนหลับไม่ตื่นได้ไหม ก็มันไม่พร้อม
Kor naun lup mai dteun dai mai gor mun mai praum
Can I not wake up? I’m not ready
ยอมรับว่าเธอจากไป ไปจากฉันจริงๆ
Yaum rup wah tur jahk pai pai jahk chun jing jing
To accept that you’ve left, that you’ve really left me

ไม่คุ้นเคยเลยความอ้างว้าง
Mai koon koey loey kwahm ahng wahng
I’m not familiar with the emptiness
เพิ่งรู้ว่าแค่ใครคนหนึ่งหายไป
Perng roo wah kae krai kon neung hai pai
I’ve just realized that when someone has disappeared
มันต้องเหงาทุกทีที่หายใจ
Mun dtaung ngao took tee tee hai jai
It’s lonely every time I take a breath
มันยังห้ามน้ำตาไม่ทัน
Mun yung hahm num dtah mai tun
I still can’t stop the tears

แอบยั้งใจตัวเองเสมอ
Aep yung jai dtua eng samur
Always secretly restraining myself
แต่หันมองไปเจอรูปเธอแค่นั้น
Dtae hun maung pai jur roop tur kae nun
But just going back to looking at your picture again
กลิ่นปลอกหมอนจางๆ ที่ข้างกัน
Glin plauk maun jahng jahng tee kahng gun
And the smell of the faded pillow case next to me
มันบอกฉันให้คิดถึงเธอ
Mun bauk chun hai kit teung tur
Tell me to think of you

(*,**,**)

ชอบความเสี่ยง / Chaup Kwahm Siang (I Like Risks)
ได้หมด / Dai Mot (Got It All) [It’s All Good]
เจ็บทุกเช้า / Jep Took Chao (It Hurts Every Morning)
มโน / Manoh (Speculate)
นาฬิกาหัวใจ / Naligah Hua Jai (Clock of the Heart)
รัก Never Die / Ruk Never Die (Love Never Dies)

   
All songs tagged Zani