Various artists

All posts tagged Various artists

Title: ฝันนำทาง / Fun Num Tahng (Dreams Lead)
Artist: Various Artists (The girls of Sixth Sense 2)
Album: OST the Sixth Sense 2
Year: 2012

(*) สุดถนนข้างบนดวงดาว หมื่นพันเรื่องราว บอกใจให้ไปต่อ
Soot tanon kahng bon duang dao meun pun reuang rao bauk jai hai bpai dtor
The end of the road is up in the stars, tens of thousands of stories tell my heart to keep going
ฝันฉันคอยนำทาง จะไกลแสนไกล บอกใจไม่ท้อ
Fun chun koy num tahng ja glai saen glai bauk jai mai tor
My dreams lead the way far off, I tell my heart not to get discouraged

เปิดรับความจริง โลกที่หมุนก็ยังหมุน ประจำอยู่ทุกวัน
Bpert rup kwahm jing lohk tee moon gor yung moon bprajum yoo took wun
Admit the truth; the world that’s spinning is still spinning constantly every day
หัวใจคนเรา อาจจะยิ้มอาจจะทุกข์ บางวันก็เสียใจ
Hua jai kon rao aht ja yim aht ja took bahng wun gor sia jai
Our hearts might smile and might suffer, some days we might be sad

(**) แต่วันพรุ่งนี้ ยังคงอาจจะมีเส้นทางยังไกล
Dtae wun proong nee yung kong aht ja mee sen tahng yung glai
but tomorrow still has a long road ahead
จะเหนื่อยแค่ไหน คงไม่ไกล คงไม่เกินพยายาม
Ja neuay kae nai kong mai glai kon gmai gern payayahm
However tired you are, it’s not far, it’s not more than you can persevere

(*)

(***) เช้าที่เราลืมตา เปิดใจขึ้นมา เวลาไม่เคยรอ ฝันที่กลายเป็นจริง
Chao tee rao leum dtah bpert jai keun mah welah mai koey ror fun tee glai bpen jing
The morning we open our eyes and open our hearts, time never waits, our dreams become reality
คงเพียงและพอ กับการคว้ามา
Kong piang lae por gup gahn kwah mah
It’s just within reach

เหนื่อยล้าเพียงใด แต่ว่าฉันก็เป็นฉัีนที่ยังมีหัวใจ
Neuay lah piang dai dtae wah chun gor bpen chun tee yung mee hua jai
However tired I am, I’m still me and still have a heart
ที่พร้อมจะไป ออกเดินเท้า สู่ดวงดาว ที่ปลายขอบฟ้า
Tee praum ja bpai auk dern tao soo duang dao tee bplai kaup fah
I’m ready to go out and journey to the stars up in the sky

(**,*,***,*,***)

Title: ฉันรู้ว่ายังมีเธอ / Chun Roo Wah Yung Mee Tur (I Know I Still Have You)
Artist: Various artists (girls from Sixth Sense 2)
Album: OST Sixth Sense 2
Year: 2012

(*) อย่างน้อยก็รู้ว่าฉันมีเธอ ที่เข้่าใจกันเสมอใช่มั้ย
Yahng noy gor roo wah chun mee tur tee kao jai gun samur chai mai
At least I know that I have you who always understands me, right?
ต่อให้ลองทำเราหวั่นไหว ไม่เป็นไรยังมีเธอเคียงข้างกัน
Dtor hai laung tum rao wun wai mai bpen rai yung mee tur kiang kahng gun
Even if trying something makes me nervous, it’s okay, I still have you beside me

เมื่อดวงตาของฉันมองเห็นถึงความรัก ได้ยินเสียงเพลงส่งมาจากหัวใจ
Meua duang dtah kaung chun maung hen teung kwahm ruk dai yin siang pleng song mah jahk hua jai
When my eyes see love, I can hear the music being sent from my heart
สัมผัสได้ถึงความงดงามข้างใน ไม่ต้องมีคำพูดใดก็เข้าใจ
Sumput dai teung kwahm ngot ngahm kahng nai mai dtaung mee kum poot dai gor kao jai
I can touch the beauty inside, there’s no need for words to understand

(**) มันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ การที่มีเธอตรงนี้
Mun keu palung tee ying yai gahn tee mee tur dtrong nee
It’s a great power, having you right here
อยู่เคียงข้างกันตรงนี้ คงไม่มีอะไรเทียบได้
Yoo kiang kahng gun dtrong ne ekong mai mee arai tiap dai
Having you beside me right here, nothing can compare with that

(*)

(***) อย่างน้อยหัวใจคงไม่ว่างเปล่า เมื่อรู้ว่าเธอคือคนคนนั้น
Yahng noy hua jai kong mai wahng bplao meua roo wah tur keu kon kon nun
At least my heart isn’t empty when I know you’re that person
คนที่ฉันเชื่อจนหมดใจ ไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจ
Kon tee chun cheua jon mot jai mai dtaung poot arai gor kao jai
The person whom I trust with all my heart, there’s no need to say anything to understand

จะสูดกลิ่นหอมของมิตรภาพนี้เอาไว้ และเราคงรับรู้ได้ด้วยหัวใจ
Ja sood glin haum kaun gmidtapahp nee ao wai lae rao kong rup roo dai duay hua jai
Sniff the fragrance of this friendship, and we’ll know with our hearts

(**,*,***,*,***)

Title: พลังที่ซ่อนอยู่ / Plung Tee Saun Yoo (Hidden Strength)
Artist: Various artists (Ice Kamonnet, Chrissy Kritsiri, Kat Trinnaya, and Great Warinthon)
Album: OST The Sixth Sense 2
Year: 2013

ลองมองดูไหม มองเข้ามาที่ตรงนี้
Laung maung doo mai maung kao mah tee dtrong nee
Have you tried looking? Looking over here?
ลองมองให้เห็นตัวจริงของฉัน
Laung maung hai hen dtua jing kaung chun
Try looking to see the real me
อาจไม่ได้พิเศษ ที่ใครบอกกัน
Aht mai dai piset tee krai bauk gun
I might not be special like other people have told you
แต่ฉันก็เหมือนกับ..คนทั่วไป
Dtae chun gor meuan gup kon tua bpai
But I’m the same as everyone else

มีใจเล็ก ๆ เต้นอยู่ข้างใน
Mee jai lek lek dten yoo kahng nai
I have a small heart beating inside of me
ใจดวงเล็ก ๆ ก็เหมือนเธอไง
Jai duang lek lek gor meuan tur ngai
My small heart is the same as yours
คือใจที่ไม่ยอม..สูญเสีญความเชื่อไป
Keu jai tee yaum soon sia kwahm cheua bpai
It’s a heart that refuses to lose faith

ทุกคนมีพลังพิเศษที่อาจกำลังหลับใหล
Took kon mee plung piset tee aht gumlung lup lai
Everyone has a special strength that might be dormant

(*) ไม่ว่าอย่างไรก็เชื่อมั่นไว้เสมอ
Mai wah yahng rai gor cheua mun wai samur
No matter what, you can always be certain
ทั้งฉันและเธอคือคนที่แสนพิเศษรู้ไหม
Tung chun lae tur keu kon tee saen piset roo mai
Both you and I are very special people, do you know?
ไม่ว่าใครก็มีพลังที่ซ่อนอยู่ต่างกันไป
Mai wah krai gor mee plung tee saun yoo dtahng gun bpai
No matter who it is, we all have a different hidden strength
แค่เธอลองเชื่อ สิ่งที่เธอคิด ขอให้มั่นใจ
Kae tur laung cheua sing tee tur kit kor hai munjai
Just try believing the things you’re thinking, be confident

เชื่อมั่นในสิ่งที่ตั้งใจ สักวันเธอจะพบความหมาย
Cheua mun nai sing tee dtung jai suk wun tur ja pob kwahm mai
Have faith in the things you aim for, some day you’ll find your significance
อย่าเลิกล้มหรือยอมพ่ายแพ้ เอาชนะทุกความอ่อนแอ
Yah lerk lom reu yaum pai pae ao chana took kwahm aun ae
Don’t stop falling or failing, win in every weakness

ฟังเสียงหัวใจตัวเองเอาไว้
Fung siang hua jai dtua eng ao wai
Listen to the voice of your heart

(*)
หัวใจของเธอ
Hua jai kaung tur
Your heart

C
ฉันรู้ว่ายังมีเธอ / Chun Roo Wah Yung Mee Tur (I Know I Still Have You) [The girls from Sixth Sense 2]

D
เดินตามรอยเท้าพ่อ / Dern Dtahm Roy Tao Por (Following in Our Father’s Footsteps)

F
ฝันนำทาง / Fun Num Tahng (Dreams Lead)

G
กาลครั้งหนึ่งตลอดกาล / Gahla Krung Neung Dtalaut Gahn (Once and Forever) [By Spicy Disc Artists]

K
คนขายฝัน / Kon Kai Fun (Seller of Dreams) [by GMM Grammy artists]
คนไทยของพระราชา / Kon Tai Kaung Pra Rahchah (Thais of the King)

N
ในหลวงของแผ่นดิน / Nai Luang Kaung Paen Din (The King of the Nation) [By Channel 1 Artists]

P
พลังที่ซ่อนอยู่ / Plung Tee Saun Yoo (Hidden Strength) [The girls from Sixth Sense 2]

R
รอยเท้าพ่อ / Roy Tao Por (Father’s Footsteps) [by Channel 7 Aritsts]

S
สองมือพ่อ / Saung Meu Por (Our Father’s Two Hands) [By Channel 7 Artists]

   
All songs tagged various artists