urboytj

All posts tagged urboytj

Title: Wanna Tell You
Artist: Sunny Day ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) อยากจะร้องเพลงบอกรักเธอสักครั้งหนึ่ง
Yahk ja raung pleng bauk ruk tur suk krung neung
I want to sing a song to tell you that I love you
ไม่เคยร้องเพลงแบบ แบบนี้ให้ใครได้ฟัง
Mai koey raung pleng baep baep nee hai krai dai fung
I’ve never sang a song like this for anyone before
รักนี้มาจากใจขอเชื่อฉัน
Ruk nee mah jahk jai kor cheua chun
This love comes from my heart, believe me
from da bottom of my heart yeah yeah
From the bottom of my heart, yeah, yeah

(*)

จะบอกรักเธอ ในวันสวยๆ
Ja bauk ruk tur nai wun suay suay
I’ll tell you I love you on a beautiful day
ในวันใสๆ ที่ฟ้านั้นดูเป็นใจ
Nai wun sai sai tee fah nun doo bpen jai
On a bright day when the sky seems just right
แค่มีเธอกับฉัน บรรยากาศดีๆ
Kae mee tur gup chun bunyahgaht dee dee
Just me and you and a nice atmosphere
เราจะทำให้โลกนี้สวยงาม Yeah yeah
Rao ja tum hai lohk nee suay ngahm yeah yeah
We’ll make this world beautiful, yeah, yeah

เธอคงไม่รู้ ว่ารักฉันมากมาย
Tur kong mai roo wah ruk chun mahk mai
You probably don’t know how much love I have
วันคืนผ่านไป ว่ารักนี้ยังคงอยู่
Wun keun pahn bpai wah ruk nee yung kong yoo
The days and nights pass by, but I’m telling you this love is still here
ไม่มีเสื่อมคลาย แม้วันที่โหดร้าย
Mai mee seuam klai mae wun tee hoht rai
It never lessons, even on bad days
ฉันก็ยังจะอยู่ข้างๆ เธอ Oh baby
Chun gor yun ja yoo kahng kahng tur oh baby
I’ll still be beside you, oh, baby

(*,*)

ไม่ต้องกลัวนะ โลกนี้สดใส
Mai dtaung glua na lohk nee sot sai
You don’t have to be afraid, this world is bright
สิ่งที่เธอมองหา ขอให้เธอเดินไป
Sing tee tur maung hah kor hai tur dern bpai
I hope you keep going after the things you’re searching for
ฉันจะอยู่ใกล้ๆ ใกล้ที่หัวใจเธอ
Chun ja yoo glai glai glai tee hua jai tur
I’ll be near, near your heart
และเราจะเดินไปด้วยกัน Yeah yeah
Lae rao ja dern bpai duay gun yeah yeah
And we’ll continue on together, yeah, yeah

ก็ไม่ต้องห่วงนะ ฉันไม่ไปไหน
Gor mai dtaung huang na chun mai bpai nai
You don’t have to worry, I’m not going anywhere
ขอแค่เชื่อใจ ให้ฉันได้เข้าใจเธอ
Kor kae cheua jai hai chun dai kao jai tur
I just want to trust you, make me understand you
ให้เธอเปิดใจ รักฉันเข้าไปเหอะ
Hai tur bpert jai ruk chun kao bpai hur
Open your heart and let my love in
i will be Urboy TJ Oh yeah yeah
I’ll be Urboy TJ, oh, yeah, yeah

นักเลงcallไม่วายร้าย
Nuk leng call mai wah rai
I’m called a thug, I’m not devilish
วายร้ายไม่ได้ใจร้าย
Wai rai mai dai jai rai
Devilish, I’m not cruel-hearted
บอกรักเธอเข้าใจมั้ย
Bauk ruk tur kao jai mai
I’m telling you I love you
ลงในเพลงนี้ ให้เธอเข้าใจ
Long nai pleng nee hai tur kao jai
In this song, letting you understand
จะไปกลัวไร รักเธอจะตาย
Ja bpai glua rai ruk tur ja dtai
What’s there to be scared of? I’ll love you to death
ride or die baby yes be mine
Ride or die, baby, yes, be mine
ไม่ต้องห่วง baby เนี่ยไม่มีใคร
Mai dtaung huang baby nia mai mee krai
You don’t have to worry, baby, I don’t have anyone else
let’s make a baby
Let’s make a baby
yes you and I
Yes, you and I
all day all night I’m sayin’ love to u love to you แบบเนี่ย
All day all night I’m saying love to you love to you baep nia
All day, all night, I’m saying love to you, love to you, like this

(*)

นักเลงคนนี้ ผู้ชายคนนี้
Nuk leng kon nee poo chai kon nee
This thug, this man
บอกรัก รักในเพลง เพลงนี้
Bauk ruk ruk nai pleng pleng nee
Is telling you he loves you in this song
มาจากใจ มาจากใจ ให้เธอมาจากใจ มาจากใจ
Mah jahk jai mah jahk jai hai tur mah jahk jai mah jahk jai
It’s coming from my heart, it’s coming from my heart for you, it’s coming from my heart, it’s coming from my heart
ให้เธอ ให้เธอได้คนเดียว เธอรู้ไว้เหอะ
Hai tur hai tur dai kon diao tur roo wai hur
For you, for you alone, keep that in mind

(*,*,*)

   

คำร้อง : Sunny Day
ทำนอง : Sunny Day
เรียบเรียง : Sunny Day
Music produced by Keezybbb

   

I like the style of the music video, with the guy rescuing the girl from a brothel, but that line “Let’s make a baby”, is anyone actually ever picked up by that line?? Because I can’t think of anything more of a turn-off

Title: ไม่เข้าใจ / Mai Kao Jai (I Don’t Understand)
English Title: “Lost”
Artist: UrboyTJ ft. Zeal
Album: [Single]
Year: 2018

ผมทุ่มทุกอย่างที่มีให้เธอเลยหมดหน้าตัก
Pom toom took yahng tee mee hai tur loey mot nah dtuk
I’ve devoted everything I had to you, I’m out of talismans
และทำทุกทางที่คิดว่าเธอนั้นจะมารัก
Lae tum took tahng tee kit wah tur nun ja mah ruk
And I’ve done every way I could think of for you to come love me
แต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ
Dtae ying tum gor ying roo seuk sia jai
But the more I do, the sadder I feel
เมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำลงไป
Meua tur mai hen koon kah kaung sing tee tum long bpai
When you don’t see the value of the things i do
มันทรมานแต่เธอก็ไม่เคยรับรู้
Mun toramahn dtae tur gor mai koey rup roo
It’s torture, but you never acknowledge it
แล้วผมจะโทษใครได้มันก็สมแล้ว
Laeo pom ja toht krai dai mun gor som laeo
And who can I blame? It’s fitting
รักเองเจ็บเองโทษใครไม่ได้
Ruk eng jep eng toht kraimai dai
I chose to love, so I hurt myself, I can’t blame anyone else
Love with pain ก็ปวดเองทำไงก็ไม่หาย
Love with pain gor bpuat eng tum ngai gor mai hai
Love with pain, I hurt myself, whatever I do, it doesn’t disappear

ไม่มีใครผิดทั้งนั้นถ้ามันจะผิดก็ฉัน
Mai mee krai pit tung nun tah mun ja pit gor chun
It’s no one’s fault, if it’s anyone’s it’s mine
ที่รักเธอมากไปและไม่เคยเผื่อใจ
Tee ruk tur mahk bpai lae mai koey puea jai
For loving you too much and never being careful
แต่คนมันรักเข้าไปแล้ว
Dtae kon mun ruk kao bpai laeo
But a person in love dives right in
ตัดใจมันก็คงไม่ทัน I’m so into you
Dtut jai mun gor kong mai tun I’m so in to you
I’m too late to give you up, I’m so in to you
But I don’t know what to do
But I don’t know what to do

(*) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียใจ
Ying ruk tur tao rai gor ying sia jai
The more I love you, the sadder I am
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนไกล
Ying glai tur tao rai gor ying meuan glai
The closer to you I get, the further away it seems
ให้เธอมองมาตรงที่แววตา
Hai tur maun gmah dtrong tee waew dtah
I want you to look me right in the eye
เธอนั้นเคยเห็นฉันบ้างไหม
Tur nun koey hen chun bahng mai
Have you ever noticed me?
หรือว่าเธอไม่เคยจะสนใจ
Reu wah tur mai koey ja son jai
Or will you never be interested?

(**) ยิ่งรักเธอเท่าไหร่ยิ่งไม่เหลือใคร
Ying ruk tur tao rai ying mai leua krai
The more I love you, the more I don’t have anyone left
ยิ่งใกล้เธอเท่าไหร่เธอก็ยิ่งหายไป
Ying glai tur tao rai tur gor ying hai bpai
The closer to you I get, the more you disappear
พยายามลืมก็ไม่ยอมลืมไม่รู้ต้องทำยังไง
Payayahm leum gor mai yaum leum mai roo dtaungtum yung ngai
I’ve tried to forget, but I refuse to, I don’t know what I must do
ยิ่งรักเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk tao rai gor ying mai kao jai
The more I love you, the more I don’t understand

You like a mystery มีแต่ history
You like a mystery mee dtae history
You’re like a mystery, there’s only history
I’m a memories I’m fade away
I’m a memory, I’m fading away
But I keep coming back
But I keep coming back
Cause I never get enough
Cause I never get enough
I’m so in to you
I’m so in to you
And i don’t know what to do
And I don’t know what to do

(*,**,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas, Ken Zeal, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ

Title: ไม่ตอบ / Mai Dtaup (No Answer)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เวลาทักไปก็ไม่ตอบ
Welah tuk bpai gor mai dtaup
When I say hi, you don’t answer
โทรไปก็ไม่ตอบ
Toh bpai gor mai dtaup
When I call, you don’t answer
ถามไปก็ไม่ตอบ
Tahm bpai gor mai dtaup
If I ask you a question, you don’t answer
จะเอายังไงได้โปรดช่วยบอก
Ja ao yung ngai dai bproht chuay bauk
What do you want? Please tell me

(*)

(**) ตอนเนี้ยมัน Missing you
Dtaun nia mun missing you
Right now I’m missing you
And I don’t know what to do
And I don’t know what to do
บอกกันซักทีให้รู้
Bauk gun suk tee hai roo
Just tell me and let me know
อยู่ที่ไหน จะทำไร อยู่กับใคร My Babae
Yoo tee nai ja tum rai yoo gup krai my baby
Where are you? What are you doing? Who are you with, my baby

ตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร มองดูนาฬิกา
Dtaun nia welah tao rai maung doo nahligah
Right now, no matter what time it is, I’m watching the clock
ชักจะไม่แน่ใจ และคิดว่าเธอจะทักเข้ามา
Chuk ja mai nae jai lae kit wah tur ja tuk kao mah
I’m really not sure, and I’m wondering if you’ll say hi
ตอนนี้จะตีห้ากว่า
Dtaun nee ja dtee hah gwah
Right now it’s past 5am
Where have you been I wanna know where you are now
Where have you been? I want to know where you are now
อยากรู้เธอทำอะไร Same time right here
Yahk roo tur tum arai same time right here
I want to know what you’re doing at the same time right here
คิดถึงกันบ้างไหม ยังอยากให้เธอหนะทักเข้ามา
Kit teung gun bahng mai yung yahk hai tur na tuk kao mah
Do you miss me? I still want you to say hi
ไม่ว่าเวลาเท่าไหร่
Mai wah welah tao rai
No matter what time it is
You know I’m down ถ้าเธอต้องการไม่ว่าตอนไหน
You know I’m down tah tur dtaung gahn mai wah dtaun nai
You know I’m down, if you need me, no matter when

แต่
Dtae
But

(*,*,**)

ถ้าเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ Look at your phone
Tah ngao keun mah meua rai look at your phone
If you’re ever lonely, look at your phone
You’re not alone เพียงตอบข้อความที่ส่งเข้าไป
You’re not alone piang dtaup kor kwahm tee song kao bpai
You’re not alone, just answer the message I sent you
Type and reply
Type and reply
แค่เรื่องง่ายๆ เธอคงจะทำมันได้ใช่ไหม
Kae reuang ngai ngai tur kong ja tum mun dai chai mai
It’s a simple thing, you can do it, right?
คิดถึงเธอทุกคืน เธอนอนรึยัง
Kit teung tur took keun tur naun reu yung
I miss you every night, are you sleeping yet?
ฉันยังคงไม่ลืม และอยากให้เธอมานอนด้วยกัน
Chun yungkong mai leum lae yahk hai tur mah naun duay gun
I still haven’t forgotten, and I want you to come sleep with me
หยุดเวลาไว้ซักวัน
Yoot welah wai sukw un
Stop the time for a day
If you’re alone I just wanna call you right now
If you’re alone, I just want to call you right now

(*,*,**)

ไม่อยากจะไปรบกวนให้มากมาย
Mai yahk ja bpai rop guan hai mahk mai
I don’t want to bother you too much
แต่เด็กมันเหงาจะให้ทำไงได้
Dtae dek mun ngao ja hai tum ngai dee
But your boy is lonely, what do you want me to do?
งอแงจะคิด จะคิดถึงแต่เธอ
Ngor ngae ja kit ja kit teung dtae tur
I’m pouting, thinking, thinking only of you
เวลาไม่เจอก็เบลอจนเพ้อเจ้อ
Welah mai jur gor blur jon pur jur
When I don’t see you, things get blurred until I go crazy
อยากคุยอยากเจอถ้าเธอไม่ว่าไร
Yahk kooey yahk jur tah tur mai wah rai
I want to talk to you, I want to see you, if you don’t object to anything
Just text me back ASAP จะได้ไหม
Just text me back asap ja dai mai
Just text me back ASAP, please
ส่งรูปให้ดู Tonight เธอทำไร
Song roop hai doo tonight tur tum rai
Send me a picture, what are you doing tonight?
จะไม่งอแง วอแว อีกต่อไป
Ja mai ngor ngae wor wae eed dtor bpai
And I won’t pout or disturb you anymore

อย่าเพิ่งหนีกันไปไหน
Yah perng nee gun bpai nai
Don’t just run away from me
อยู่กับฉันนานๆได้ไหม
Yoo gup chun nahn nahn dai mai
Please stay with me for a long time
ตอนเนี้ยไม่มีใคร
Dtaun nia mai mee krai
Right now I don’t have anyone
I’m so lonely you know that I need you my babae
I’m so lonely, you know that I need you, my baby

งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting
งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting
งอแง งอแง งอแง
Ngor ngae ngor ngae ngor ngae
I’m pouting, pouting, pouting

   

Produced by UrboyTJ
Composed, Arranged by UrboyTJ
Written by UrboyTJ
Mixed & Mastered by UrboyTJ

   

I like the colors of the music video, but the song is a little too suffocating for me haha

Title: ขี้แพ้ / Kee Pae (LOSER)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2018

I’m just a ขี้แพ้ ไอ้ขี้แพ้
I’m just a kee pae ai kee pae
I’m just a loser, just a loser
ที่ต้องเสียเธอให้กับใคร
Tee dtaung sia tur hai gup krai
Who must lose you to someone else
ไม่เคยจะ Win This love war I’m a Loser
Mai koey ja win this love war I’m a loser
I’ll never win this love war, I’m a loser
รอเธอเดินหันหลังและจากไป
Ror tur dern hun lung lae jahk bpai
I’m waiting for you to turn around and leave
And D**n it hurts like
And d**n, it hurts like
เจ็บปวดและทรมานเหมือนจะเป็นจะตาย
Jep bpuat lae tormahn meuan ja bpen ja dtai
It’s painful and torturous to death
That what it’s feel like s**t
That’s what it feels like, s**t

ไม่ว่าจะทำสักแค่ไหนไม่ว่าจะทำมันยังไง
Mai wah ja tum suk kae nai mai wah ja tummun yung ngai
No matter how much I do, no matter how I do it
เธอเองก็เลือกจะจากไป D**n
Tur eng gor leuak ja jahk bpai d**n
You choose to leave me, d**n

ได้แต่มาคุยกับตัวเอง
Dai dtae mah kooey gup dtua eng
I can only talk to myself
โดดเดี่ยวในทางที่เลือกเองผมผิดเอง
Doht diao nai tahng tee leuak eng pom pit eng
All alone in a way that I chose myself, it’s my fault

(*) เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้อ่อนแอให้เธอได้เห็น
Bpen kae ai kee pae aun ae hai tur dai hen
I’m just a loser, weak for you to see
ทั้งที่ไม่อยากเป็นแต่ฉันต้องทำเช่นไร
Tung tee mai yahk bpen dtae chun dtaung tum chen rai
Even though I don’t want to be, but what can I do?
เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้ดูแลตัวเองไม่ไหว
Bpen kae ai keep pae doo lae dtua eng mai wai
I’m just a loser, I can’t take care of myself
ก็ต้องเสียเธอไปและไม่มีวันกลับมา
Gor dtaung sia tur bpai lae mai mee wun glup mah
I must lose you, and you’ll never come back

I’m so weak
I’m so weak
อ่อนแอทุกครั้งที่มันได้ยินชื่อของเธอ
Aun ae took krung tee mun dai yin cheu kaung tur
I’m weak every time that I hear your name
กะ weak ก็ตอนที่ได้รู้ว่าเธออยู่กับเขา
Ga week gor dtaun tee dai roo wah tur yoo gup kao
I’m weak when I know that you’re with him
Receive harder
It’s even harder
นี่คือเหตุผลที่เขียน This song to reach her
Nee keu het pon tee kian this song to reach her
This is the reason that I wrote this song to reach her
Cause I’m Loser ที่ Lose เธอ
Cause I’m a loser tee lose tur
Cause I’m a loser who lost you
I’m a F**king S**ker
I’m a f**king s**ker

(**) ทำไมเธอไปมันยังไม่เข้าใจ
Tummai tur bpai mun yung mai kao jai
I still don’t understand why you left
มีคำถามที่ค้างอยู่ในใจ
Mee kum tahm tee kahng yoo nai jai
There are questions remaining in my heart
เธอช่วยกลับมาตอบเหตุผล
Tur chuay glup mah dtaup het pon
Please come back and answer the reason
ให้คนขี้แพ้คนนี้จะได้ไหม
Hai kon kee pae kon nee ja dai mai
For this loser
ถึงดูแลเธอไม่ไหว
Teung doo lae tur mai wai
Even though I couldn’t take care of you
แต่ก็ให้เธอไปทั้งหัวใจ
Dtae gor hai tur bpai tung hua jai
But I let you go with my entire heart
And now I’m lost, alone tonight nada right
And now I’m lost, alone tonight, nada, right?

(*,*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ, Four 25 Hours
Arranged by UrboyTJ, Chonlatas Chansiri
Lyrics By UrboyTJ

Title: รักน้องคนเดียวววว / Ruk Naung Kon Diao (I Only Love You)
Artist: UrboyTJ ft. Sunny Suwanmethanon (ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์) and Nichkhun Horvejku (นิชคุณ หรเวชกุล)
Album: OST น้อง.พี่.ที่รัก / Naung Pee Tee Ruk
Year: 2018

คำว่ารัก คำว่ารัก
Kum wah ruk kum wah ruk
The word “love,” the word “love”
พูดว่ารักไม่ยากเท่าไร
Poot wah ruk mai yahk tao rai
It’s not hard to say it
สิ่งที่ฉันกำลังพูดไปอาจฟังดูน้ำเน่า
Sing tee chun gumlung poot bpai aht fung doo num nao
The things that I’m saying might sound emo
อย่าเพิ่งหนี ฉันจะกล่าว
Yah perng nee chun ja glao
Don’t run away yet, I’ll elaborate
อาจไม่มีบทกลอนยืดยาว
Aht mai mee bot glaun yeut yao
I might not have a long poem
You’re the one and only girl for then and now
You’re the one and only girl for then and now

(*) ถ้าหากว่าไม่ลำบาก ก็อยากพูดดังๆ
Tah hahk wah mai lumabhk gor yahk poot dung dung
If it’s not troublesome, I want to shout it out loud
ถ้าไม่เป็นการรบกวน จะพูดมันอีกครั้ง
Tah mai bpen gahn rop guan ja poot mun eek krung
If it’s not a bother, I’ll say it again
สิ่งที่จะได้ฟังคือคำที่ฉันไม่เคยให้ใคร
Sing tee ja dai fung keu kum tee chun mai koey hai krai
The thing that you’ll hear are the words that I’ve never given anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I love only you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I love only you, I love only you
รักน้องคนเดียว คนเดียว คนเดียว
Ruk naung kon diao kon diao kon diao
I love only, only, only you

อาจไม่ดี อาจไม่งาม
Aht mai dee aht mai ngahm
I might be bad, I might not be pretty
อาจจะเผลอทำร้ายหัวใจ
Aht ja plur tum rai hua jai
I might carelessly break your heart
และดูเหมือนว่าฉันไม่แคร์ เป็นแค่วายร้าย (ฉันมันแค่วายร้าย)
Lae doo meuan wah chun mai care bpen kae wai rai (chun mun kae wai rai)
And it seems like I don’t care, I’m just a villain (I’m just a villain)
ไร้เหตุผล เอาแต่ใจ
Rai het pon ao dtae jai
Unreasonable, selfish
เป็นแค่คนที่ไม่เอาไหน
Bpen kae kon tee mai ao nai
I’m just a worthless person
ยิ่งเทียบกับเธอ ฉันมันเป็นคนไม่ได้เรื่องเลย
Ying tiap gup tur chun mun bpen kon mai dai reuang loey
The more I’m compared with you, I’m a good-for-nothing guy

(*)

จะให้เราพูดไอ้คำว่ารัก เป็นร้อยพันครั้ง มันก็ยังไม่พอ
Ja hai rao poot ai kum wah ruk bpen roy pun krung mun gor yung mai por
Saying I love you a hundred thousand times still isn’t enough
มันปฎิเสธเอาไว้ไม่ได้ เมื่อคำว่ารักมัน meaning more
Mun bpadtiset ao wai mai dai meua kum wha ruk mun meaning more
I can’t refuse when the word love is meaning more
เธอเป็นคนเดียวที่เฝ้ารอ ไม่ได้เจ้าชู้ no หน้าหม้อ
Tur bpen kon diao tee fao ror mai dai jao choo no nah mor
You’re the only person whom I’ll wait for, I’m not a player, I’m no flirt
ถ้าเธอมาช้า เราจะรอ cuz คำว่ารักมัน even more ah
Tah tur mah chah rao ja ror cause kum wah ruk mun even more ah
If you take your time, I’ll wait, cause love is even more
เธอเป็นคนเดียวที่เราจะรัก for all my life
Tur bpen kon diao tee rao ja ruk for all my life
You’re the only person whom I’ll love for all my life
ไม่มีเธออยู่เราคงจะตาย i dont wanna lie
Mai mee tur yoo rao kong ja dtai I don’t wanna lie
If I don’t have you, I’ll die, I don’t want to lie
ไม่ได้พูดแบบนี้กับคนทุกคน u know my style
Mai dai poot baep nee gup kon took kon you know my style
I don’t talk like this with everyone, you know my style
Itsurboytj right here and u know im real nice right
It’s your boy TJ, right here, and you know I’m real nice, right?

เพียงเธอคนเดียวเท่านั้น เพียงเธอคนเดียวคนนี้
Piang tur kon diao tao nun piang tur kon diao kon nee
Only you, only you
เพียงเธอคนเดียวที่ฉันรัก
Piang tur kon diao tee chun ruk
Only you whom I love
ความรักไม่มีเหตุผล ความรักไม่มีที่มา
Kwahm rukmai mee het pon kwahmr uk mai mee tee mah
Love doesn’t have a reason, love doesn’t have an origin
โปรดเก็บรักษามันไว้ให้ดี
Bproht gep ruk sah mun wai hai dee
Please take good care of it
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
Ruk naung kon diao mai kor kaung giao krai
I only love you, I don’t want to get involved with anyone else
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
Ruk naung kon diao ruk naung kon diao
I only love you, I only love you
รักน้องคนเดียว ไม่เคย ไม่เคย รักใคร
Ruk naung kon diao mai koey mai koey ruk krai
I only love you, I’ll never ever love anyone else

   

คำร้อง ปิยวัฒน์ มีเครือ / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ทำนอง ประทีป สิริอิสสระนันท์ / สมชัย ขำเลิศกุล
เรียบเรียง ประทีป สิริอิสสระนันท์

Title: จีบ / Jeeb (Flirt)
Artist: UrBoyTJ ft. Arthur
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เผื่อว่าคิดจะเข้าไปจีบ แต่กลัวเธอจะเข้ามาถีบ
Peua wah kit ja kao bpai jeep dtae glua tur ja kao mah teep
I’m thinking about flirting with you, but I’m scared you’ll kick me away
บอกกันทีว่าฉันต้องทำอย่างไร
Bauk gun tee wah chun dtaung tum yahng rai
Tell me what I should do
เผื่อว่าเธอจะคิดเหมือนกัน ถ้าไม่คิดฉันคงจะพัง
Peua wah tur ja kit meuan gun tah mai kit chun kong ja pung
If you feel the same, if you don’t, I’ll be destroyed
อย่าให้ฉันต้องคิดไปแค่คนเดียว
Yah hai chun dtaung kit bpai kae kon diao
Don’t leave me thinking one-sidedly
Oh baby, love love love.
Oh, baby, love, love, love
Oh baby, love love me
Oh, baby, love, love me

Mic check one two, หัวใจผมมีแต่ you, น้ำเน่าสุดๆ แต่มันคือ the truth
Mic check one two, hua jai pom mee dtae you num nao soot soot dtae un keu the truth
Mic check, one, two, my heart has only you, it’s so emo but it’s the truth
Nah, I can’t lie, ต่อให้บอกว่าไม่ชอบ, มันก็ยังต้องไลน์ไปหา โทรไปหา ขับไปหา
Nah I can’t lie dtor hai bauk wah mai chaup mun gor yung dtaung line bpai hah toh bpai hah kup bpai hah
Nah, I can’t lie, even though I tell you I don’t like you, I still go on Line looking for you, I call you, I go driving to see you
อยากเจอแค่เธออย่าทำตัวมีปัญหาไร
Yahk jur kae tur yah tum dtua mee bpunhah rai
I only want to see you, don’t act like you’ve got a problem with t
แบบนี้เรียกว่าจีบรึปล่าว ถ้าคุณคิดเหมือนกันก็บอกกันหน่อยได้ปล่าว
Baep nee riak wah jeep reu bplao tah koon kit meuan gun gor bauk gun noy dai bpao
Isn’t this what they call flirting? If you feel the same, please tell me
ถ้าผมจีบอย่าเพิ่งถีบกันได้ไหม, ถ้าผมจีบอย่าเพิ่งกลับบ้านได้ไหม
Tah pom jeep yah perng teep gun dai mai tah pom jeep yah perng glup bahn dai mai
If I flirt with you, please don’t kick me away, if I flirt with you, please don’t go home
ถ้าผมขอเบอร์แล้วไม่โทรไป อย่าเพิ่งคิดว่าผมลืม, ผมแค่เล่นตัวไว้
Tah pom kor bur laeo mai toh bpai yah perng kit wah pom leum pom kae len dtua wai
If I ask for your number and don’t call you, don’t think I’ve forgotten, I’m just playing hard to get
Slow it down, put it down a little bit
Slow it down, put it down a little bit
เธอหนะทำผม go crazy already, so come and be my baby.
Tur na tum pom go crazy already so come and be my baby
You’ve already made me go crazy, so come and be my baby

(*)

เล็งอยู่นาน คนนี้เล็งอยู่นาน, สะกิดบอกเพื่อน ยกให้เลยสามผ่าน
Leng yoo nahn kon nee leng yoo nahn sagot bauk peuan yok hai loey sahm pahn
I’ve been aiming at you for a long time, I’ve been aiming at you for a long time, I’ve been nudging and telling my friends, give me three passes
I wanna be with you tonight, girl อย่าเพิ่งรีบกลับก่อนได้ไหมเธอ
I wanna be with you tonight girl yah perng reep glup gaun dai mai tur
I want to be with you tonight, girl, please don’t hurry home
ไม่ได้ร้ายนะ เพิ่งเจอกันแปปเดียวก็อย่าเพิ่งหายนะ
Mai dai rai na perng jur gun bpaep diao gor yah perng hai na
I’m not bad, we just met for a moment, don’t disappear yet
ก็แค่ดึงเชิงเอาไว้ก่อน เล่นตัวเอาไว้ก่อน, ในใจก็อยากจะดึง ดึงเธอเข้ามากอก
Gor kae deung cherng ao wai gaun len dtua ao wai gaun nai jai gor yahk ja deung deung tur kao mah gauk
I’m just dragging my feet, playing hard to get, in my heart I want to drag, drag you against me
085 314 ละเลขอะไรนะ, 10 ตัวไม่เอารองเท้านะ
085 314 la lek arai na 10 dtua mai ao raung tao na
085 314 what are these numbers? 10? I don’t want your shoe size
จะไปแอ๋จะได้แอ๋กันมะ, มันเป็นอาการที่มันทนไม่ไหว
Ja bpai ae ja dai ae gun ma mun bpen ahgahn tee mun ton mai wai
If you want to play that way, that’s the way we can play, it’s a symptom that I can’t bear
ไม่เคยมีอาการแบบนี้ มันโซเซ มันโซเซ baby
Mai koey mee ahgahn baep nee mun so say mun so say baby
I’ve never had feelings like this before, it’s throwing me off, throwing me off, baby
Oh baby, so come and be my baby.
Oh, baby, so come and be my baby

(*)

จีบได้ปล่าวห๊ะ ? จีบได้จีบได้ปล่าวห๊ะ ?
Jeep dai bpao ha jeep dai jeep dai bpao ha
Can I flirt with you? Can I? Can I flirt with you?
อย่ามาทำเล่นตัว จีบได้ปล่าวห๊ะ ?
Yah mah tum len dtua jeep dai bpao ha
Don’t play hard to get, can I flirt with you?

   

Produced by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ , Four 25 Hours
Composed by UrboyTJ, Four 25 Hours
Lyrics by UrboyTJ, Arthur

Title: จิ๊กโก๋ / Jiggo (Thug)
Artist: UrBoyTJ and DaBoyWay
Album: [Single]
Year: 2017

(*) กูเดินโยกเหมือนกับจิ๊กโก๋
Goo dern yohk meuan gup jiggo
I strut like a thug
Show เหมือนกับจิ๊กโก๋
Show meuan gup jiggo
Show like a thug
Clothes like a Jiggo, yo
Clothes like a thug, yo
กูเดินโยกเหมือนกับจิ๊กโก๋
Goo dern yohk meuan gup jiggo
I strut like a thug
Show เหมือนกับจิ๊กโก๋
Show meuan gup jiggo
Show like a thug
Get doe like a Jiggo, yo
Get doe like a thug, yo

(**) เผอิญว่าตัวจริง baby what’s up
Paern wah dtua jing baby what’s up
I just happen to be genuine, baby, what’s up?
Crown king now baby what’s up
Crown king, now, baby, what’s up?
Bling จริง now baby what’s up
Bling jing now baby what’s up
Real bling, now, baby, what’s up?
พวกกูหนะ win win baby what’s up
Puak goo na win win baby what’s up
For us it’s win-win, baby, what’s up?

กูหนะจิ๊กโก๋ Ridin’ with da sick flow
Goo na jiggo ridin with da sick flow
I’m a thug, riding with the sick flow
Kiddo, ให้เอาไปเลย เนี่ยหนะ
Kiddo hai ao bpai loey nia na
Kiddo, c’mon over here
d*cks Lick เลย six โหล
D*cks lick loey six loh
Licking six dozen d*cks
กูปล้ำ hard ยิ่งกว่า big show ตัวโต
Goo bplum hard ying gwah big show dtua dtoh
I’m struggling harder than the big show
Kick flow รัวๆ อย่าไปกลัว กูหนะซิกโก้
Kick flow rua rua yah bpai glua goo na sicko
Kick flow, it’s involuntary, don’t be afraid I’m a sicko
ขี้โม้หนะกูไม่ทำกูเอาจริง yo
Kee moh na goo mai tum goo ao jing yo
I’m a bragger, don’t take me too seriously, yo
สีสันกูแสบสัดจัดหนักให้ยิ่งกว่าปีโป้
See sun goo saep sut jut nuk hai ying gwah bpee bpoh
My color is super intense, more than Pipo
I’m in this sh*t with da bro
I’m in this sh*t with the bro
Beware กูหนะ everywhere yo
Beware goo na everywhere yo
Beware, I’m everywhere, yo

ตอนกูเดินกูก็เท่ห์กว่ามึง
Dtaun goo dern goo gor tay gwah meung
When I’m walking, I’m cooler than you
ตอนกูนอนกูก็เท่ห์กว่ามึง
Dtaun goo naun goo gor tay gwah meung
When I’m sleeping, I’m cooler than you
ตอนกูขี้กูก็เท่ห์กว่ามึง
Dtaun goo kee goo gor tay gwah meung
When I’m sh*tting, I’m cooler than you
Cuz u know what, imma m*therf*ckin jiggo
Cause, you know what? I’m a m*ther f*ckin thug
ตอนกู roll มาใน Mercedes Benz
Dtaun goo roll mah nai mercedes benz
When I’m rolling in my Mercedes Benz
เด็กๆกรี๊ดตอนที่เค้าหนะเห็น
Dek dek greet dtaun tee kao na hen
The babes scream when they see me
กูก็รู้ว่ามึงกูรู้ว่ากูกระเป๋น Jiggo
Goo gor roo wah meung goo roo wah goo grabpen jiggo
I know you know I’m a wild thug
Yeah u know what กูหนะ m*therf*ckin Jiggo
Yeah you know what goo na m*ther f*ckin jiggo
Yeah, you know what? I’m a m*ther f*ckin thug

(*,**)

ถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆ อาชีพกูเรียกว่าพ่อค้า
Tah rao poot gun baep bahn bahn ah cheep goo riak wah por kah
If I spoke like I do at home, my career would be called a merchant
ตบท้ายด้วย Rapstar
Dtop tai duay rapstar
But I ended up with rap star
เหมือนจะเป็น the ผู้ว่า
Meuan ja bpen the poo wah
Like I’m going to be the leader
เวลากู roll มา ฮือฮา haha
Welah goo roll mah heu hah haha
When I’m rolling, I’m renowned, haha
มีแต่คนอยากจะ
Mee dtae kon yahk ja
There’s only people wanting to
Give daboy a high five
Give the boy a high five
High off five
High off five

Ball hard like 5 on 5
Ball hard like five on five
มึงอยากจะได้ความสด
Meung yahk ja dai kwahm sot
If you want to get fresh
Well this boy is live
Well, this boy is live
แล้วดนตรีมันชอบมาทำแบบนี้กับผม
Laeo don dtree mun chaup mah tum baep nee gup pom
Music likes to do this to me
ขอให้คุณสนุกนั้นคือ my จุดประสงค์
Kor hai koon anook nun keu my joot bprasong
Making you have fun is my goal
เอา the whisky and the soda มาผสม
Ao the whiskey and the soda mah pasom
Mix the whiskey and the soda together
With the trees ควันโขมง come on
With the trees kwun kamohng come on
With the trees, the smoke permeates, come on
กูหนะลั่น like that ประจำ like that
Goo na lun like that bprajum like that
I shoot like that, constant like that
กรุงเทพมหานคร where we run this at
Groong tep mahahnakorn where we run this at
Bangkok, where we run this at
Imma ท่านทูต ไม่ช่างพูด
I’ma tahn toot mai chahng poot
I’m going to be your ambassador, I’m not very talkative
กูทำมานานมึงเอาผลงานมาชั่งดู
Goo tum mah nahn meung ao pon ngahn mah chung doo
I’ve been doing this for a long time, you come to watch my success
One Two Hatin’ *ss กูหนะช่างมึง
One two hatin *ss goo na chahng meung
One or two hating *sses, screw you
Got it buzzing like a รังผึ้งกูตัดเพราะน้ำมันขึ้น
Got it buzzing like a rung peung goo dtut pror num mun keun
Got it buzzing like a beehive, I’m cut because the water is rising
Now fix ur f*cking face อย่าทำเป็นหน้าบึ้ง
Now fix your f*cking face yah tum bpen nah beung
Now, fix your f*cking face, don’t act like you’re frowning

(*,**)

   

Produced by UrboyTJ
Arranged by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ & DaboyWay
Lyrics by UrboyTJ & DaboyWay

   

Can we all take a moment to laugh at how Ronald McDonald TJ is rapping about how thuggish and better than you he is? I’m glad this phase passed quickly haha.

Title: Okay
Artist: Bird Thongchai and UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ไม่ว่าจะเป็นยังไง Baby it’s okay.
Mai wah ja bpen yung ngai baby it’s okay
No matter how things will be, baby, it’s okay
ไม่ว่าจะเกิดอะไร I’ll be missing you all day
Mai wah ja gert arai I’ll be missing you all day
No matter what happens, I’ll be missing you all day
อยากให้เธอกลับมา Come back baby.
Yahk hai tur glup mah come back baby
I want you to come back, come back, baby
I’ll be okay as always
I’ll be okay as always

(**) Baby, okay. Baby, okay
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good. Baby, okay.
Mai bpen rai I’m good baby okay
It’s okay, I’m good, baby, okay
Baby, okay. Baby, okay
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good. Baby, okay.
Mai bpen rai I’m good baby okay
It’s okay, I’m good, baby, okay

Baby, okay. Baby, okay.
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good I start my next day.
Mai bpen rai I’m good I start my next day
It’s okay, I’m good, I start my next day
ตอนที่เธอหนะไปไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
Dtaun tee tur na bpai mai koy okay tao rai
When you left, I wasn’t really feeling okay
มันไม่ค่อยเหมือนเดิม I’m missing you all night
Mun mai koy meuan derm I’m missing you all night
It’s not really the same, I’m missing you all night
Please don’t walk away เวลาที่จะเดินเข้าไปทัก
Please don’t walk away welah tee ja dern kao bpai tuk
Please don’t walk away when I walk over to say hello
Who is that guy ช่วยแนะนำให้รู้จัก
Who is that guy chuay nae num hai roo juk
Who is that guy? Please introduce us
Yeah I know, I know, you hate me to the bone
Yeah, I know, I know, you hate me to the bone
The hell is going on
The hell is going on?
Can’t stop call on your phone.
Can’t stop calling you on your phone

(***) ทำไมเป็นอย่างงี้หละไม่เข้าใจ
Tummai bpen yahng ngee la mai kao jai
Why am I like this? I don’t understand
Come back please cause you are just my type
Come back, please, cause you are just my type
Blame me everything ยอมรับในทุกทุกสิ่ง
Blame me everything yaum rup nai took took sing
Blame me for everything, I take responsibility for everything
ถูกแล้วที่ถูกเธอทิ้ง Give me another drink.
Took laeo tee took tur ting give me another drink
It’s true, I was dumped by you, give me another drink

(*,**)

อยู่คนเดียวก็มาตั้งนานหลายปี
Yoo kon diao gor mah dtung nahn lai bpee
I’ve been alone for so many years
ตอนที่เธอหนะไปมันกินไม่ลงทุกที
Dtaun tee tur na bpai mun gin mai long took tee
When you left, I couldn’t eat
มันคิดถึงเธอ too much, so much, very much
Mun kit teung tur too much so much very much
I miss you too much, so much, very much
อยากให้กลับมาจะได้ไหมที่รัก
Yahk hai glup mah ja dai mai tee ruk
I want you to come back, could you, darling?
มันยังรับไม่ไหวอะไม่ไหวเลย
Mun yung rup mai wai a mai wai loey
I can’t accept it, I can’t
มันทนอยู่แทบไม่ได้เลย
Mun ton yoo taep mai dai loey
I nearly can’t bear it
Can I turn back the time
Can I turn back the time?
กลับไปเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
Glup bpai welah tee rao yoo duay gun
Go back to the time when we were together?
Let you know I’m thinking bout you all night
I’m letting you know that I’m thinking about you all night
ละเธอจะคงยังคิดถึงคิดถึงกันบ้างไหม
La tur ja kong yung kit teung kit teung gun mai
Do you still miss, miss me?

(***,*,**)

   

เนื้อร้อง : จิรายุทธ ผโลประการ, ศุภณัฐ เสวะกะ
ทำนอง : จิรายุทธ ผโลประการ
เรียบเรียง : จิรายุทธ ผโลประการ
โปรดิวเซอร์ : UrboyTJ

   

I never thought P’Bird could have a bad song, but I guess there’s a first for everything~ The heavy autotune and slow, thumping, repetitive tennis-shoe-in-a-dryer beat was cringeworthy and just not what I expected from one of Thailand’s oldest and most famous artists. :/

Title: รังเกียจกันไหม / Rung Giet Gun Mai ( Do You Mind ? )
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2017

รังเกียจกันไหม ถ้าฉันนั้นมีอะไรจะบอกเธอ
Rung giet gun mai tah chun nun mee arai ja bauk tur
Would you mind if I had something to tell you?
คำถามที่ยังค้างคา
Kum tahm tee yung kahng kah
Some questions that are still remaining
รังเกียจกันไหม ถ้าฉันเป็นคนไม่มีอะไรให้เธอ
Rung giet gun mai tah chun bpen kon mai mee arai hai tur
Would you mind if I was someone who didn’t have anything to offer you?
เธอจะคิดยังไง
Tur ja kit yung ngai
How would you feel?

(*) ฉันอาจดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่เคยสนใจ
Chun aht doo mai dee tur eng gor kong ja mai koey son jai
I might not be good-looking, you probably would never have interest in me
But I’m the only one ที่คิดถึงเธออยู่ every night
But I’m the only one tee kit teung tur yoo every night
But I’m the only one who thinks of you every night
Even I’m not looking good
Even though I’m not looking good
เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม
Tur yah perng rung giet gun dai mai
Please don’t hate me

(**) รังเกียจกันไหม ที่ฉันรักเธอ
Rung giet gun mai tee chun ruk tur
Do you mind if I love you?
รังเกียจกันไหม ที่ฉันพูดไป
Rung giet gun mai tee chun poot bpai
Do you mind if I say it?
รังเกียจกันไหม ถ้าจะมีฉันไปยืนข้างๆ
Rung giet gun mai tah ja mee chun bpai yeun kahng kahng
Do you mind if you have me standing beside you?
รังเกียจกันไหม ที่คิดไม่ทัน
Rung giet gun mai tee kit mai tun
Do you mind if I’m slow at thinking?
รังเกียจกันไหม ที่พูดไม่ฟัง
Rung giet gun mai tee poot mai fung
Do you mind if I speak without listening?
รังเกียจกันไหม ถ้าเธอจะรักกับคนอย่างฉัน
Rung giet gun mai tah tur ja ruk gup kon yahng chun
Would you mind if you loved someone like me?

อย่าเพิ่งรังเกียจกันเลย ถ้าเราจะขอโทรหาคืนนี้ได้ไหม
Yah perng rung giet gun loey tah rao ja kor toh hah keun nee dai mai
Don’t hate me yet, can I call you tonight?
อย่าเพิ่งรังเกียจกันเลย ถ้าเราหนะเริ่มจะเหงาอยู่ Everynight
Yah perng rung giet gun loey tah rao na rerm ja ngao yoo every night
Don’t hate me yet if I’m starting to get lonely every night
Im sorry
I’m sorry
Im just a lonely boy who’s living alone
I’m just a lonely boy who’s living alone
และไม่มีใครคิดถึง no one ever call on my phone yeah
Lae mai mee krai kit teung no one ever call on my phone yeah
And I don’t have anyone thinking of me, no one ever calls on my phone, yeah
ไม่มีใครมารักและคิดว่าเธอเองก็ไม่รัก
Mai mee krai mah ruk laeo kit wah tur eng gor mai ruk
No one loves me, and I don’t think you do either
Im such a loser for love แล้วมันก็ messed up
I’m such a loser for love laeo mun gor messed up
I’m such a loser for love, so I messed up
but never mind ถึงใครต่อใครนั้นจะไม่รัก
But never mind teung krai dtor krai nun ja mai ruk
But never mind, even though no one loves me
แต่เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันเลยได้มะ Im sorry
Dtae tur yah perng rung giet gun loey dai ma I’m sorry
Just please don’t hate me yet, I’m sorry

(*,**,**,*)

   

Produced by UrboyTJ
Composed by UrboyTJ & Amp
Arranged by UrboyTJ

Title: มีแฟนแล้ว / Mee Faen Laeo (Already Got a Boyfriend)
Artist: Oat Pramote Pathan ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ
Tur gor mee kon kaung tur rao gor yahk ja mee tur
You’ve got your man, I want to have you
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอคิดยังไง
Mai dtaung bauk gor roo wah tur kit yung ngai
You don’t have to tell me, I know what you’re thinking
เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ
Tur gor mee kon kaung tur rao gor yahk ja mee tur
You’ve got your man, I want to have you
แต่จะบอกรักกันมันคงเร็วเกินไป
Dtae ja bauk ruk gun mun kong rew gern bpai
But to tell you I love you would be going too fast
อยากให้เธอไปคุย เธอไปคุยกับเค้าก่อน
Yahk hai tur bpai kooey tur bpai kooey gup kao gaun
I want you to go talk, go talk to him first
แล้วค่อยวนกลับมาว่าจะเอายังไง
Laeo koy won glup mah wah ja ao yung ngai
Then gradually come back and say what you want
เธอก็มีคนของเธอ เราก็อยากจะมีเธอ
Tur gor mee kon kaung tur rao gor yahk ja mee tur
You’ve got your man, I want to have you
แต่ถ้าเธอว่าดีเราค่อยเจอกันใหม่
Dtae tah tur wah dee rao koy jur gun mai
But if you say it’s okay, we’ll meet again some time

ฉันอาจดูไม่ดีเท่าไหร่
Chun aht doo mai dee tao rai
I might not look very good
แต่เธอเป็นคนที่น่าสนใจ
Dtae tur bpen kon tee nah son jai
But you’re an interesting person
ฉันสนใจในเธอ
Chun son jai nai tur
I’m interested in you
แล้วเธอจะรู้บ้างเปล่า
Laeo tur ja roo bahng bplao
Will you know?

ถึงเธอจะมีแฟนแล้วไง
Teung tur ja mee faen laeo ngai
Even though you’ve already got a boyfriend
ฉันเองก็ไม่ได้สนใจ
Chun eng gor mai dai son jai
I don’t care
ก็ฉันนั้นชอบเธออยู่
Gor chun nun chaup tur yoo
I like you
I am here for you ไม่มาเพื่อเค้า
I am here for you mai mah peua kao
I am here for you, I didn’t come for him

(*)

ตอนนี้เธอจะทำอะไร
Dtaun nee tur ja tum arai
What are you doing now?
ตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหม
Dtaun nee yoo kon diao chai mai
You’re alone right now, right?
ให้ฉันคุยด้วยได้เปล่า
Hai chun kooey duay dai bplao
Can you let me talk to you?
ตอนนี้กำลังเหงา จะไปหาได้ไหม Hey
Dtaun nee gumlung ngao ja bpai hah dai mai hey
I’m lonely right now, can I go see you? Hey

แฟนผมน่ะตายละ บอกเลยว่าแฟนผมน่ะตายละ
Faen pom na dtai la bauk loey wah faen pom na dtai la
My girlfriend is dead, I’m telling you that my girlfriend is dead
So you and me สนใจ บอกคุณได้เลยตอนนี้ผมก็ได้นะ
So you and me son jai bauk koon dai loey dtaun nee pom gor dai na
So you and me, interested? I can tell you right now that I’m down
ละคุณจะเอามะ ละคุณจะเอามะ
La koon ja ao ma la koon ja ao ma
You want it? You want it?
ให้ลองไปคิดดีๆ ละค่อยโทรกลับมานะ
Hai laung bpai kit dee dee la koy to glup mah na
Try thinking it over carefully and then call me back

รู้ว่าเธอน่ะมีแฟนแล้วไง แล้วบอกเธอรึปล่าวว่าเราน่ะสนใจ
Roo wah tur na mee faen laeo ngai laeo bauk tur reu bplao wah rao na son jai
I know that you already have a boyfriend, but have I told you that I’m interested in you?
ถึงไงเธอมากับเพื่อนจะเป็นสิบเป็นร้อย แต่หัวใจของเราก็อยู่ที่เธอคนเดียว
Teung ngai tur mah gup peuan ja bpen sip bpen roy dtae u ajai kaung rao gor yoo tee tur kon diao
Even though you came with your friends, ten of ’em, a hundred of ’em, but my heart is only with you
และอยู่ที่เธอคนเดียว ละไม่มีใครมาเกี่ยว
Lae yoo tee tur kon diao la mai mee krai mah giao
And it’s only with you, no one else is involved
มองเธอมันจนเพลิน แทบจะไม่อยากเดินไปเยี่ยว
Maung tur mun jon plern taep ja mai yahk dern bpai yiao
I look at you until I’m happy, I nearly don’t want to walk away to pee
เราผู้ชายไม่อันตราย ลวดลายไม่มากมาย รอยสักก็เต็มตัว แม่เธอไม่ว่าใช่ไหม
Rao poo chai mai undtarai luat lai mai mahk mai roy suk gor dtem dtua mae tur mai wah chai mai
I’m not a dangerous guy, my design isn’t so varied, I’ve got tattoos all over my body, your mom wouldn’t blame me, right?
ละเธอน่ะคิดยังไง ห๊ะ เธอน่ะคิดยังไง
La tur na kit yung ngai ha tur na kit yung ngai
What are you thinking? What are you thinking?
เธอมีเค้าอยู่แล้วก็ได้แต่ช่างมันไป
Tur mee kao yoo laeo gor dai dtae chahng mun bpai
You already have him, all you can do is forget about him
ละวันไหนเธอว่างๆ เราค่อยมาเจอกันใหม่
La wun nai tur wahng wahng rao koy mah jur gun mai
Any day you’re free, we’ll get together again
ตีสองตีสามค่อยโทรมานัดกัน aight?
Dtee saung dtee sahm koy toh mah nut gun aight
2am, 3am, call me and we’ll hook up, all right?
เธอมีแฟนอยู่แล้ว เรามีแฟนอยู่แล้ว
Tur mee faen yoo laeo rao mee faen yoo laeo
You’ve already got a boyfriend, I’ve already got a girlfriend
I don’t really give a damn about that aight?
I don’t really give a damn about that, all right?
We can meet somewhere tonight?
Can we meet somewhere tonight?
ได้ไหม เอาไง จัดไป okay ?
Dai mai ao ngai jut bpai okay
Can we? Wanna? Let’s do it, okay?

(*)

   

เนื้อร้อง : UrboyTJ
ทำนอง : UrboyTJ
เรียบเรียง : UrboyTJ
โปรดิวเซอร์ : UrboyTJ
Lyric Director : UrboyTJ
Vocal Director : UrboyTJ
Guide / Background Vocals : UrboyTJ, Oat Pramote
Guitar : Four 25 Hours
Additional Instrument : UrboyTJ

   

While I’ve never been a fan of “let’s both cheat on our partners” songs, I do like the style and sound of this single. The beat is catchy, and whether I like it or not, even though his look still makes me cringe, TJ’s dedication and his sound are starting to grow on me, and his lyrics are getting more and more cohesive. I like the colorful 80s-90s style of the music video, and half Swedish actress Pu Praya is looking as hot as ever. If only the subject matter were a little more appealing, I’d really like this release.