Tui Kiatkamol

All posts tagged Tui Kiatkamol

Title: I Miss U
Artist: Tui Kiatkamol
Album: [Single]
Year: 2011

นี่เราไม่เจอกันมานานเท่าไหร่
Nee rao mai jur gun mah nahn tao rai
We haven’t seen each other for a long time
จากครั้งที่เราต้องไกลห่างวันนั้น
Jahk krung tee rao dtaung glai hahng wun nun
Since the time we had to separate that day
ฉันจำได้ดีภาพเวลาที่เรามีด้วยกัน
Chun jum dai dee pahp welah tee roa mee duay gun
I remember the images of the time we had together well
วันเหล่านั้นทำให้ฉันได้รู้
Wun lao nun tum hai chun dai roo
Those days made me know

(*) เหมือนว่าลมหายใจที่มีอยู่เริ่มน้อยลง
Meuan wah lom hai jai tee mee yoo rerm noy long
It’s like the breath I have is starting to lessen
เหมือนว่าใจฉันยังงงๆ เมื่อเธอหายไป
Meuan wah jai chun yung ngong ngong meua tur hai bpai
it’s like my heart is still confused when you’ve disappeared
คิดว่าการไม่มีเธอมันคงไม่เป็นไร
Kit wah gahn mai mee tur mun kong mai bpen rai
Thinking that without you, it’s okay

แต่แล้วฉันก็เข้าใจผิด
Dtae laeo chung or kao jai pit
But I misunderstood
สุดท้ายฉันเองที่คิดผิด
Soot tai chune ng tee kit pit
In the end, I thought wrongly
ตอนนี้รู้เลยหมดหัวใจ…คิดถึงเธอ
Dtaun nee roo loey mot hua jai kit teung tur
Now I know, my entire heart misses you

(**) (ที่รัก) เธออยู่ไหน จะมองทางใดก็
(Tee ruk) Tur yoo nai ja maung tahng dai gor
(Darling) Where are you? I’ll look anywhere
(ที่รัก) คิดถึงเธอ นานเพียงใดก็
(Tee ruk) kit teung tur nahn piang dai gor
(Darling) I miss you, however long it’s been
(ที่รัก) รอเธออยู่เสมอ ไม่พบเจอ
(Tee ruk) ror tur yoo samur mai pob jur
(Darling) I’m always waiting for you, not seeing you
ไม่พบเธอเหมือนจะขาดใจ
Mai pob tur meuan ja kaht jai
Not seeing you is like I’m dying

ยิ่งนานเท่าไรที่เราไม่ได้เจอ
Ying nahn tao rai tee rao mai dai jur
The longer it gets since we haven’t seen each other
ยิ่งย้ำให้รู้ว่ารักเธอแค่ไหน
Ying yum hai roo wah ruk tur kae nai
The more it emphasizes and let’s me know how much I love you
โลกที่ไม่หยุดหมุน ทำให้คืนและวันเปลี่ยนผันไป
Lohk tee mai yoot moon tum hai keun lae wun bplian pun bpai
The world that hasn’t stopped turning has made the days and nights change
แค่ไหน แต่ไม่อาจเปลี่ยนใจฉัน
Kae nai dtae mai aht bplian jai
But no matter how much, it won’t change my heart

(*,**,**)

Title: เหงา sad sad / Ngao Sad Sad (Lonely Sad Sad)
Artist: Tui Kiatkamol (ตุ้ย เกียรติกมล)
Album: [Single]
Year: 2015

มองเห็นใครมีคนข้างกาย
Maun hen krai me ekon kahng gai
Everyone I see has someone beside them
เพียงตัวฉันที่เดียวดาย นั่งเหงาๆ อยู่อย่างนี้
Piang dtua chun tee diao dai nung ngao ngao yoo yahng nee
Only I am alone, sitting lonely like this

เพียงเพราะไม่ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ไม่แนว ไม่ฮิปสเตอร์
Piang pror mai foot fit for fai mai naeo mai hipster
Only because I’m not hip, not stylish, I’m not a hipster
เหมือนใครๆ ก็เลยไม่มีใคร อย่างนี้
Meuan krai krai gor loey mai mee krai yahng nee
Like everyone else, so I don’t have anyone like this
ต้องทำอย่างไร จะอีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ไม่รู้
Dtaung tum yahng rai ja eek gee wun gee deuan gee bpee gor mai roo
I don’t know what I must do for how many more days, months, or years

(*) มันเหงาใจ Sad Sad มันเหงาไป Sad Sad
Mun ngao jai sad sad mun ngao bpai sad sad
It’s lonely, sad sad, it’s lonely, sad sad
เมื่อไรจะพบ เจอคนที่ตามหา
Meua rai ja pob jur kon tee dtahm hah
When will I find the person whom I’ve been searching for?
มันเหงาใจ Sad Sad อยู่ข้างใน Sad Sad
Mun ngao jai sad sad yoo kahng nai sad sad
It’s lonely, sad sad, inside I’m sad, sad
ไม่รู้จะพูด ภาษาอะไร ให้เศร้าเท่าคำนี้ Sad Sad
Mai roo ja poot pahsah arai hai sao tao kum nee sad sad
I don’t know what to say in what language to show I’m as sad as this word; sad sad

อยากมีสักคนไว้ให้คิดถึง
Yahk mee suk kon wai hai kit teung
I want someone to think of me
คอย Say Goodnight ให้ฝันดี
Koy say goodnight hai fun dee
To say goodnight and give me sweet dreams
แต่คนที่ฉันเฝ้าตามหา อยู่ที่ไหน
Dtae kon tee chun fao dtahm hah yoo tee nai
But where is the person I’ve been searching for?
ต้องทำอย่างไร จะอีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ไม่รู้
Dtaung tum yahng rai ja eek gee wun gee deuan gee bpee gor mai roo
I don’t know what I must do for how many more days, months, or years

(*)

อยู่ที่ไหน ต้องทำอย่างไร จะอีกกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ไม่รู้
Yoo tee nai dtaung tum yahng rai ja eek gee wun gee deuan gee bpee gor mai roo
Where are they? I don’t know what I must do for how many more days, months, or years

(*)

Title: ให้ใครมารักหน่อย / Hai Krai Mah Ruk Noy (Give Me Someone to Love)
Artist: Tui Kiatkamol
Album: A Rock on Earth
Year: 2007

ใครใครที่เคยถูกทิ้ง
Krai krai tee koey took ting
Whoever, whoever has been dumped
ก็จะรู้ว่ามันไม่สนุก
Gor ja roo wah mun mai sanook
Would know it’s no fun
เดินคนเดียวมันเหงาจะนั่งจะลุก
Dern kon diao mun ngao ja nung ja look
Walking alone is lonely, to sit or stand
ก็ดูจะลังเลไม่ค่อยมั่นใจ
Gor doo ja lung lay mai koy mun jai
Seeming hesitant and not really sure

(*) ถึงไม่มีใครรัก ก็ไม่ยักจะคิดจะพัก
Teung mai mee krai ruk gor mai yuk ja kit ja puk
Even though I don’t have anyone to love, I won’t sway, think, or rest
อกไม่ได้มีไว้หัก ก็ต้องหากันไป
Auk mai dai mee wai huk gor dtaung hah gun bpai
My chest isn’t broken, I must search for someone

(**) ขอใครสักคนเถอะฟ้า
Kor krai suk kon tur fah
I want someone, heaven
ช่วยส่งลงมารักกันจริงๆได้ไหม
Chuay song long mah ruk gun jing jing dai mai
Please sent someone to really love me
ช่วยแบกเอาความเหงาไป ให้ไกลๆ
Chuay baek ao kwahm ngao bpai hai glai glai
To help me bear my loneliness and take it far away
ใจจะได้ไม่เหงาซะที
Jai ja dai mai ngao sa tee
So my heart finally won’t be lonely

โปรดเมตตา…. ขอใครสักคนเถอะฟ้า
Bproht met dtah kor krai suk kon tur fah
Please show me mercy, I want someone, heaven
ช่วยส่งลงมารักกันจริงๆสักที
Chuay song long mah ruk gun jing jing suk tee
Please send someone to really love me
จะดูแลเขาให้ดี…ให้เต็มที่
Ja doo lae kao hai dee hai dtem tee
I’d be happy to take good care of her
ตอบแทนคนที่มันเหงาสักที…
Dtaup taen kon tee mun ngao suk tee
To repay this lonely person
ให้ใครมารักหน่อย
Hai krai mah ruk noy
Give me someone to love

ใครใครที่เคยถูกทิ้ง
Krai krai tee koey took ting
Anyone, anyone who has been dumped
ให้ช่วยยกมือให้ดูหน่อย
Hai chuay yok meu hai doo noy
Please raise your hands so I can see
คนที่ดูน่ารักก็มีไม่น้อย
Kon tee doo naruk gor mee mai noy
There’s no shortage of attractive people
อย่าปล่อยให้ คอยคอย เรื่อยไป อีกเลย
Yah bploy hai koy koy reuay bpai eek loey
Don’t leave it waiting any longer

(*,**)

Title: ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ / Dtua Jing Dtua Bplaum Mai Sumkun (Real or Fake, It Doesn’t Matter)
Artist: Tui Kiatkamol
Album: OST ดอกอ้อ สายขวัญ / Dauk Or Sai Kwun
Year: 2013

สิ่งหนึ่งที่สงสัยอยู่ ทำไมเราเพิ่งได้ชิดใกล้
Sing neung tee song sai yoo tummai rao perng dai chit glai
One thing that I wonder about; why did we just get close?
ตลอดเวลา เธอซ่อนอยู่ไหนกันแน่ บนโลกนี้
Dtalaut welah tur saun yoo nai gun nae bon lohk nee
Where have you been hiding all this time on this world?
มันเกี่ยวกับความรู้สึก ที่ค่อย ๆ มากขึ้นทุกที
Mun giao gup kwahm roo seuk tee koy koy mahk keun took tee
It’s involved with feelings that keep growing every time
มันคอยกระซิบ ว่าชีวิตนี้ พบคนที่เคยตามหา มาตั้งนาน
Mun koy grasip wah cheewit nee pob kon tee koey dtahm hah mah dtung nahn
It keeps whispering that this life has found the person I once searched for for so long

(*) ต่อให้ตัวจริงของเธอเป็นคนเช่นไร
Dtor hai dtua jing kaung tur bpen kon chen rai
No matter how you’re really like
ฉันก็ยังเชื่อใจ หัวใจตัวเอง
Chun gor yung cheua jai hua jai dtua eng
I still trust my heart
ที่มันกำลังร้องเป็นเพลง ทุกครั้งที่เราใกล้กัน
Tee mun gumlung raung bpen pleng took krung tee rao glai gun
That sings a song every time we’re near
ก็มันรักไปแล้ว ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ
Gor mun ruk bpai laeo dtua jing dtua bplaum mai sumkun
I love you already, whether you’re real or fake, it doesn’t matter

บางสิ่งแค่มองด้วยตา แต่ยังไม่อาจใช้สัมผัส
Bahng sing kae maung duay dtah dtae yung mai aht chai sumput
Some things we only look at with our eyes, but we shouldn’t touch
อาจจะมองเห็น แต่คงไม่ชัด เท่ากับมองด้วยใจ
Aht ja maung hen dtae kong mai chut tao gup maung duay jai
We might see it, but it’s not as clear as seeing it with our hearts
ได้อยู่ได้เคียงใกล้เธอ ได้เจอได้เป็นคนสำคัญ
Dai yoo dai kiang glai tur dai jur dai bpen kon sumkun
To be able to be near you, to see you, to be someone important
เธอปรากฎตัวในชีวิตฉัน ทุกวันก็มีความหมาย มากเหลือเกิน
Tur bprahgot dtua nai cheewit chun took wun gor mee kwahm mai mahk leua gern
You appeared in my life, every day is so meaningful

(*)

ปล่อยให้คืนและวันช่วยเพิ่มเติม
Bploy hai keun lae wun chuay perm dterm
Let the nights and days help complete us
เมื่อความรักมากพอ ความจริงก็คงเปิดเผย
Meua kwahm ruk mahk por kwahm jing gor kong bpert poey
When love is more than enough, the truth is revealed

(*,*)
แต่ต่อให้เธอจะปลอม สุดท้ายฉันรักเธอก็เท่านั้น
Dtae dtor hai tur ja bplaum soot tai chun ruk tur gor tao nun
But even though you’re fake, in the end I love only you

เท่านั้น ไม่สำคัญ
Tao nun mai sumkun
Just you, it’s not important

Title: เงิบ / Ngerp (Touche)
Artist: Tui Kiatkamol
Album: [Single]
Year: 2014

รักเธอแล้ว ไม่ทันตั้งตัว
Ruk tur laeo mai tun dtung dtua
I love you already, I didn’t get a chance to situate myself
แค่เห็นเธอแว็บเดียว มันใช่เลย
Kae hen tur waep diao mun chai loey
Just seeing you for an instant, you were the one
เก็บไปฝัน จินตนาการเลยเถิด
Gep bpai fun jindtanahgahn loey turt
I keep dreaming and incessantly fantasizing

(*) เธอยิ้ม เธอทักให้กันทุกวัน
Tur yim tur tuk hai gun took wun
You smiled, you said hello to me every day
เลยถามเธอนั้นมีแฟนหรือยัง
Loey tahm tur nun mee faen reu yung
So I asked you if you had a boyfriend
เธอตอบฉัน อย่างทันควันว่าโสด
Tur dtaup chun yahng tun kwun wah soht
You answered immediately that you were single

(**) ไอ้ฉันก็เชื่อเธอทุกอย่าง ก็เลยไม่เคยเผื่อใจ
Ai chun gor cheua tur took yahng gor loey mai koey peua jai
I believed everything you said, I never was prepared
แต่แล้วฝันก็พังทลาย อ้าว เธอไปกับใครก็ไม่รู้
Dtae laeo fun gor pung talai ao tur bpai gup krai gor mai roo
But then my dreams were shattered, oh, I don’t know who you went off with

(***) หงายเงิบ เมื่อเห็นเธอกับเขา
Ngai ngerp meua hen tur gup kao
Touche, when I saw you with him
งานเข้า โธ่เอ้ย เพิ่งจะรู้ตัว
Ngahn kao toh oy perng ja roo dtua
My efforts, alas, I’ve just realized
ไม่เคยคิด เธอจะทำกับฉันอย่างนี้
Mai koey kit tur ja tum gup chun yahng nee
I never thought you’d do that to me
เสียเลย ก็คิดไปตั้งไกล แล้วไง สุดท้ายต้องมาเสียใจ
Sia loey gor kit bpai dtung glai laeo ngai soot tai dtaung mah sia jai
I lost, I thought too far, now what? In the end, I must be sad
เจอแบบนี้ ใครจะไปทันตั้งตัว
Jur baep nee krai ja bpai tun dtung dtua
Finding out like this, who could prepare themselves?
มันเจ็บใจ ใครไม่เจอคงไม่รู้ เงิบไปเลย
Mun jep jai krai mai jur kon gmai roo ngerp bpai loey
It’s a pain whoever didn’t meet you probably wouldn’t know, touche

ไม่คิดไม่ฝัน เธอทำได้ลง
Mai kit mai fun tur tum dai long
I never thought, never imagined you’d do this
หลอกฉันให้หลงกล อย่างง่ายดาย
Lauk chun hai long gon yahng ngai dai
Deceiving me and leading me on so easily
ให้ความหวังแล้วก็มาตีจาก
Hai kwahm wung laeo gor mah dtee jahk
Giving me hope then slapping it away

(*,**,***,***)

Title: อย่าไปไหนนะ / Yah Pai Nai Na (Don’t Go Anywhere)
Artist: Tui Kiatkamol (ตุ้ย AF3)
Album: OST Keuy Bann Nok
Year: 2010

ให้อยู่ตรงนี้นะ ก็อย่าไปไหนนะ
Hai yoo dtrong nee na gor yah pai nai na
Stay right here, don’t go anywhere
เมื่อยามหันมา อยากจะเจอแค่เธอ
Meua yahm hun mah yahk ja jur kae tur
Whenever I turn around, I want to see only you
ไม่ได้เจอแค่วัน ใจมันก็ละเมอ
Mai dai jur kae wun jai mun gor la mur
If I can’t see you for just a day, my heart starts daydreaming
ไม่รู้มันเป็นอะไรของมัน
Mai roo mun pen arai kaung mun
I don’t know what’s wrong with it

อยากบอกว่ารักนะ เมื่อไหร่ก็รักนะ
Yahk bauk wah ruk na meua rai gor ruk na
I want to tell you I love you, any time, I love you
ทุกคำที่พูดมา อยากให้เธอเชื่อกัน
Took kum tee poot mah yahk hai tur cheua gun
Every word that I say, I want you to believe me
หากเธอไปไหนไกล มันต้องทรมาน
Hahk tur pai nai glai mun dtaung toramahn
If you go anywhere far away, I’ll be tortured
คงคิดถึงเธอแทบเป็นแทบตาย
Kong kit teung tur taep pen taep dtai
I’ll miss you until I’m close to death!

(*) ได้โปรดอย่าไปที่ไหน เห็นใจสักทีได้ไหม
Dai proht yah pai tee nai hen jai suk tee dai mai
Please don’t go anywhere, can you see my heart?
เธออย่าทำใจร้ายกับคนที่รักเธอ
Tur yah tum jai rai gup kon tee ruk tur
Don’t be cruel to the person who loves you
ขยับเข้ามาอีกนิด ชิดชิดเข้ามานะเธอ
Kayup kao mah eek nit chit chit kao mah na tur
Scoot a little closer, come a little nearer
สงสารคนใจพร่ำเพ้อ อยากอยู่ใกล้เธอเหลือเกิน
Song sahn kon jai prum pur yahk yoo glai tur leua gern
Have pity on this delirious person, I just want to be near you too much

ให้ใจไปแล้วนะ แน่จริงก็รับนะ
Hai jai pai laeo na nae jing gor rup na
I’ve given you my heart already, I’m certain, so accept it
หากเธอชักช้า อาจมีคนแย่งไป
Hahk tur chuk chah aht mee kon yaeng pai
If you hesitate, someone else might steal it
หน้าตาดูไม่ดี แต่ว่ามันจริงใจ
Nah dtah doo mai dee dtae wah mun jing jai
My face may not look that great, but I’m sincere
สบตากันไว้ เดี๋ยวเธอก็รู้เอง
Sob dtah gun wai diao tur gor roo eng
Look into my eyes and you’ll know

(**) ก็แบบว่าเธอน่ารัก ฉันมันก็เลยต้องรัก
Gor baep wah tur naruk chun mun gor loey dtaung ruk
You’re just so cute, I have to love you
แบบว่าไม่มีพัก รักเธอทุกๆวัน
Baep wah mai mee puk ruk tur took took wun
Without a single rest, I’ll love you every single day
ขยับเข้ามาอีกนิด ชิดชิดเข้ามาละกัน
Kayup kao mah eek nit chit chit kao ma la gun
Scoot a little closer, come a little nearer
สงสารคนใจช่างฝัน มาเป็นแฟนกันได้หรือเปล่า
Song sahn kon jai chahng fun mah pen faen gun dai reu plao
Take pity on a guy who’s heart is dreaming, would you be my girlfriend?

(*,**)

ช่วยมารักกันได้หรือเปล่า..
Chuay mah ruk gun dai reu plao
Would you please love me?

ให้ใครมารักหน่อย / Hai Krai Mah Ruk Noy (Give Me Someone to Love)
I Miss U
เหงา sad sad / Ngao Sad Sad (Lonely Sad Sad)
เงิบ / Ngerp (Might As Well)
ตัวจริงตัวปลอมไม่สำคัญ / Dtua Jing Dtua Bplaum Mai Sumkun (Real or Fake, It Doesn’t Matter)
อย่าไปไหนนะ / Yah Pai Nai Na (Don’t Go Anywhere)

   
All songs tagged Tui Kiatkamol