Ton Tanasit

All posts tagged Ton Tanasit

Title: Long Trip
Artist: Ton Tanasit
Album: [Single]
Year: 2020

ดูเหมือนเราเข้ากัน และไปด้วยกันได้ดี
Doo meuan rao kao gun lae bpai duay gun dai dee
It seemed like we got along and were a good match
ช่วงเวลาของเราที่มี บอกฉันให้เรายิ่งใกล้
Chuang welah kaung rao tee mee bauk chun hai rao ying glai
The time we had told me and brought us closer
วันที่ฉันรักเธอ และมีแค่เธอทั้งใจ
Wun tee chun ruk tur lae mee kae tur tung jai
The days I loved you and had only you with my entire heart
เธอยังดูเหมือนมองหาใคร และฉันไม่ใช่คนนั้น
Tur yung doo meuan maung hah krai lae chun mai chai kon nun
You still seemed like you were looking for someone, and it wasn’t me

(*) สิ่งที่ทำลงไป ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ผิด
Sing tee tum long bpai tee jing laeo tur gor mai pit
Actually, you’re not wrong for the things you did
แค่มันบังเอิญมีคนเก็บไปคิด
Kae mun bung ern mee kon gep bpai kit
There just happened to be someone who kept thinking
สิ่งที่เธอแสดง ทำให้ฉันนึกว่ามีสิทธิ์
Sing tee tur sadaeng tum hai chun neuk wah mee sit
The things you showed made me think I had the right
แต่มันก็คงไม่มีวันนั้น
Dtae mun gor kong mai mee wun nun
But I’ll never have that day

(**) อย่าให้ฉันรักเธอมากไปกว่านี้ ขอเดินมาไกลแค่นี้
Yah hai chun ruk tur mahk bpai gwah nee kor dern mah glai kae nee
Don’t make me love you any more than this, please just walk far away
ถ้าเธอมองฉันเป็นคนที่คั่นเวลา อยากมีกันเพียงแค่บางเวลา
Tah tur maung chun bpen kon tee kun welah yahk mee gun piang kae bahng welah
If you just see me as someone to kill time with, if you just want me temporarily
ก่อนจะรักเธอมากไปกว่านี้ จะรับความจริงโดยดี
Gaun ja ruk tur mahk bpai gwah nee ja rup kwahm jing doy dee
Before I love you any more than this, I’ll happily accept the truth
ช่วยหยุดฉันเอาไว้ตรงนี้ได้ไหม ถ้าเธอรอใครที่ไม่ใช่ฉัน
Chuay yoot chun ao wai dtrong nee dai mai tah tur ror krai tee mai chai chun
Please stop me right here if you’re waiting for someone who’s not me

ก่อนที่จะเกินเลยไป อย่าให้ฉันเข้าใจอย่างนั้น
Gaun tee ja gern loey bpai yah hai chun kao jai yahng nun
Before it’s too much, don’t let me understand things like that
ถ้าไม่มีหัวใจให้กัน อย่าทำเหมือนว่าเธอรัก
Tah mai mee hua jai hai gun yah tum meuan wah tur ruk
If you don’t have feelings for me, don’t act like you love me

(*,**)

   

คำร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์

   

Is this an OST for a series or movie or something? The youtube video doesn’t mention anything. Or is it just a really cinematic music video?

Title: อย่างเดิมได้ไหม / Yahng Derm Dai Mai (Can Things Be Like They Used To?)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอรู้สึกไหม เธอเป็นบ้างไหม
Roo roo seuk mai tur bpen bahng mai
Do you feel it? Are you similar at all?
พยายามยังไงใจก็ยังมีเธอเท่านั้น
Payayahm yung ngai jai go ryung mee tur tao nun
However I try, my heart still only has you
เธอเหงาบ้างไหม เธอเป็นอย่างไร
Tur ngao bahng mai tur bpen yahng rai
Are you lonely? How are you?
ตัวฉันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป
Dtua chun gor yung meuan derm mai bplian bpai
I’m still the same, I haven’t changed

(*) นานแค่ไหนที่สองเราต้องเหินห่าง
Nahn kae nai tee saung rao dtaung hern hahng
How long have the two of us been separated?
ความอ้างว้างเข้ามาเกาะกินหัวใจ
Kwahm ahng wahng kao mah gor gin hua jai
The emptiness gnaws away at my heart
เพิ่งจะรู้ เธอสำคัญแค่ไหน
Perng ja roo tur sumkun kae nai
I just realized how important you are
จะเป็นไปได้ไหมฉันอยากรู้
Ja bpen bpai dai mai chun yahk roo
Is it possible? I want to know

(**) ให้ฉันมีเธอ อย่างเดิมจะได้ไหม
Hai chun mee tur yahng derm ja dai mai
Please let me have you like I used to
รู้แล้วจริงๆ เธอคือชีวิตฉันคือทุกสิ่ง
Roo laeo jing jing tur keu cheewit chun keu took sing
I really realized that you’re my life, you’re my everything
จะให้ฉันทิ้งอะไร ฉันก็ยอม
Ja hai chun ting arai chun gor yaum
Whatever you want me to get rid of, I will
ให้ฉันมีเธอ อย่างเดิมจะได้ไหม
Hai chun mee tur yahng derm ja dai mai
Please let me have you like I used to
รู้แล้วทำไม ทำไมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้
Roo laeo tummai tummai yoot kit teung tur mai dai
Now I know why, why I can’t stop thinking about you
คงมีคำตอบเดียว คือฉันรักเธอ
Kong mee kum dtaup diao keu chun ruk tur
There’s one answer; I love you

ฉันรู้สึกแล้ว ฉันเข้าใจแล้ว
Chun roo seuk laeo chun kao jai laeo
I feel it, I understand now
ไม่มีใครจะมาแทนที่เธอ ได้เลยสักคน
Mai mee krai ja mah taen tee tur dai loey suk kon
No one can replace you
เวลาผ่านไป ภายในจิตใจ
Welah pahn bpai pai nai jit jai
As time passes by, in my mind
มองหาเพียงความทรงจำเราเท่านั้น
Maung hah piang kwahm song jum rao tao nun
I only look back on our memories

(*,**)

ฉันรู้สึกแล้วในใจ ฉันรู้สึกแล้วว่าใคร
Chun roo seuk laeo nai jai chun roo seuk laeo wah krai
I feel it in my heart, I feel the someone whom
ที่หัวใจนี้เฝ้าตามหา
Tee hua jai nee fao dtahm hah
My heart has been searching for
เฝ้าหวังให้มีสักวัน ให้ฉันกับเธอรักกัน
Fao wung hai mee suk wun hai chun gup tur ruk gun
I hope that some day you and I will love each other
เหมือนเช่นก่อนนั้นจะได้ไหม
Meuan chen gaun nun ja dai mai
Like before, is it possible?

   

Supervisor: Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

Title: ด้วยชีวิตที่มี / Duay Cheewit Tee Mee (With the Life I Have)
Artist: Ton Tanasit (ธนษิต จตุรภุช)
Album: OST ยึดฟ้าหาพิกัดรัก / Yeut Fah Hah Pigut Ruk
Year: 2017

เป็นดวงดาวที่ส่องประกาย
Bpen duang dao tee saung bpragai
You’re a star that shines
ให้หัวใจมองเห็นอีกครั้ง
Hai hua jai maung hen eek krung
And makes my heart able to see again
เธอเป็นเหมือนความกระจ่าง
Tur bpen meuan kwahm grajahng
You’re like brightness
คือความรักที่มันได้ขาดหายไป
Keu kwahm ruk tee mun dai kaht hai bpai
It’s love that I’ve been missing

(*) แค่มี…เธออยู่ดูแลหัวใจ
Kae mee tur yoo doo lae hua jai
Just having you here, looking after my heart
มีเธออยู่ใกล้ๆ…
Mee tur yoo glai glai
Having you near
จับมือฉันเอาไว้ให้นาน…
Jup meu chun ao wai hai nahn
Holding my hand for a long time

(**) ฉันจะดูแลเธอ
Chun ja doo lae tur
I’ll look after you
ด้วยชีวิตฉันทั้งหมดที่มี
Duay cheewit chun tung mot tee mee
With all the life I have
คอยอยู่ตรงนี้
Koy yoo dtrong nee
I’ll be right here
โอบกอดเธอไว้เคียงข้างกัน
Ohp gaut tur wai kiang kahng gun
Embracing you from your side

(ก็)เพราะทุกลมหายใจ
(Gor) pror took lom hai jai
Because every breath
ที่เหลือ จะมีให้เธอเท่านั้น
Tee leua ja mee hai tur tao nun
That I have left, I have only for you
แค่ต้องการ ได้อยู่เพื่อรักเธอ
Kae dtaung gahn dai yoo peua ruk tur
I just want to live to love you

(*,**)

ฉันแค่ต้องการ ได้อยู่เพื่อรักเธอ
Kae dtaung gahn dai yoo peua ruk tur
I just want to live to love you

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: เปล๊า! / Bplao (No!)
Artist: Ton Thanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2017

อะไร อะไร ที่ฉันให้เธอ
Arai arai tee chun hai tur
Everything I’ve given you
ก็ทำให้เธอในฐานะ เพื่อนที่ห่วงใย
Gor tum hai tur nai tahna peuan tee huang yai
I’ve done for you under the status of a caring friend
แค่คอยมองเธออยู่แค่ไกล ๆ
Kae koy maung tur yoo kae glai glai
I just keep watching you from afar
แค่คอยเอาใจแบบ ไม่ให้รู้ตัว
Kae koy ao jai baep mai hai roo dtua
I just keep trying to please you in a way that won’t let you realize

(*) อุตส่าห์พยายามเก็บไว้
Ootsah payayahm gep wai
I try to keep it in
อุตสาห์ไม่พูดออกไป
Ootsah mai poot auk bpai
I try not to say it out loud
ยังเผลอแสดงออกไป ผ่านสายตา
Yung plur sadaeng auk bpai pahn sai dtah
But I still carelessly give it away through the look in my eyes
อุตส่าห์เก็บเป็นความลับ
Ootsah gep bpen kwahm lup
I tried to keep it a secret
แต่เธอไปฟังที่ไหนมา
Dtae tur bpai fung tee nai mah
But where did you hear it from?
ไม่รู้จริง ๆ ว่าเธอรู้ได้ไง
Mai roo jing jing wah tur roo dai ngai
I really don’t know how you could know

(**) เปล๊า ฉันไม่ได้รักเธอ
Bplao chun mai dai ruk tur
No! I don’t love you
เปล๊า ฉันไม่ได้ชอบเธอ
Bplao chun mai dai chaup tur
No! I don’t like you
รู้สึก นิดหน่อย แค่มีเธอเต็มหัวใจ
Roo seuk nit noy kae mee tur dtem hua jai
It’s just a little feeling, I just have you filling my heart
บอกว่ารัก ฉันไม่ได้รักเธอ
Bauk wah ruk chun mai dai ruk tur
Tell you I love you? I don’t love you
รัก ไม่ได้คิดอะไร ถ้ารู้สึกชัดไป
Ruk mai dai kit arai tah roo seuk chah bpai
Love? I don’t feel anything, but if you clearly feel it
ก็ช่วยทำเป็นเชื่อได้หรือเปล่า
Gor chuay tum bpen cheua dai reu bplao
Can you please act like you believe me?

อะไรดีดี ที่ฉันทำไป
Arai dee dee tee chun tum bpai
All the good things I’ve done
ถ้าความเป็นจริงคือ ฉันตั้งใจจะให้เธอ
Tah kwahm bpen jing keu chund tuang jai ja hai tur
If the truth was that I wanted to do them for you
ที่เธอได้ยินว่าฉันรักเธอ
Tee tur dai yin wah chun ruk tur
And you hearing that I love you
ถ้ามันเป็นจริงและเธอจะว่าไง
Tah mun bpen jing lae tur ja wah ngai
If that was the truth, what would you say?

(*,**,**)

   

Produced By : ธนพล มหธร
Melody / Lyrics : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Arrange : ธนพล มหธร

Title: เธอผู้เดียว / Tur Poo Diao (You Alone)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: OST กลรักเกมมายา / Gon Ruk Game Mahyah
Year: 2017

ฉันเองที่มันโง่เอง ต้องมาเสียใจ ที่ไม่ยอมพูดไป
Chun eng tee mun ngoh eng dtaung mah sia jai tee mai yaum poot bpai
It’s me who was stupid, I must be sad for refusing to speak
ทั้งที่เห็นน้ำตาเธอไหลรินมา กี่ครั้งมากมาย
Tung tee hen num dtah tur lai rin mah gee krung mahk mai
Even though I saw your tears flowing so many times

(*) ที่ฉันทำเป็นไม่แคร์ ที่แท้ไม่จริงสักครั้ง
Tee chun tum bpen mai care tee tae mai jing suk krung
Me acting like I didn’t care was actually never once true
ฉันยังมีเธอเสมอรู้ไหม
Chun yung mee tur samur roo mai
Do you know that I still have you always?

(**) อย่าร้องไห้เลย ฉันอยู่ตรงนี้ จากนี้ไม่มีวันปล่อยเธอไว้ลำพัง
Yah raung hai loey chun yoo dtrong nee jahk nee mai mee wun bploy tur wai lumpung
Don’t cry, I’m right here, from now on, I’ll never leave you alone
หากยังไม่สาย มีความในใจที่อยากขอให้เธอฟัง
Hahk yung mai sai mee kwahm nai jai tee yahk kor hai tur fung
If it’s not too late yet, I have something in my heart that I want you to hear
ฉันรักเธอที่สุด และในใจฉันมีเธอผู้เดียว เท่านั้น
Chun ruk tur tee soot lae nai jai chun meee tur poo diao tao nun
I love you the most, and in my heart, I have only you alone

รู้ดีเธอเจ็บเท่าไร ทนเก็บไว้ข้างใน ทนความเสียใจ
Roo dee tur jep tao rai ton gep wai kahngnai ton kwahm sia jai
I know full well how much you’re hurting, you endure keeping it inside, endure the sadness
ขอให้ฉันเป็นคนแบ่งเบาความเจ็บ เหล่านั้น บ้างเธอ
Kor hai chun bpen kon baeng bao kwahm jep lao nun bahng tur
Please let me be the one who shares that pain

(*,**)

โกหกใครใคร ก็ยอมรู้ไหม
Goh hok krai krai gor yaum roo mai
Do you know I was willing to lie to everyone?
ทั้งชีวิตฉัน หัวใจของฉัน นั้นเพื่อเธอ
Tung cheewit chun hua jai kaung chun nun peua tur
Both my life and my heart are for you

อย่าร้องไห้
Yah raung hai
Don’t cry

(**)
จริงจริง
Jing jing
Really

   

ทำนอง : ลี ชีวู & ชเว ซึงควอน
คำร้อง : ศรัณย์ วงศ์น้อย
ขับร้องโดย : ธนษิต จตุรภุช

Title: เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah (Like We’re on Different Sides of the Sky)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: OST เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah
Year: 2017

ฉันวันที่อ่อนล้า หมดแล้วจนไม่มีเหลือ อยู่ไปเพื่อใครก็ยังสับสน
Chun wun tee aun lah mot laeo jon mai mee leua yoo bpai peua krai gor yung sup son
When I’m weary and out of everything with nothing left, I’m still confused as to who I’m living for
หวังไว้ตลอดมา วันไหนถ้าต้องเจอฝน ต้องการแค่ใครสักคนเท่านั้น
Wung wai dtalaut mah wun nai tah dtaung jur fon dtaung gahn kae krai suk kon tao nun
I always hoped that if I ever had to face rain, I needed just one person

(*) ใครสักคนได้ไหมที่พร้อมจะตากฝนนั่งข้างข้างกัน ให้ช่วงเวลาที่ยากลำบากพ้นไป
Krai suk kon dai mai tee praum ja dtahk fon nung kahng kahng gun hai chuang welah tee yahk lumbahk pon bpai
Please, someone who is ready to brave the rain, sitting beside me, making the difficult times pass by

(**) อยากกุมมือใคร จะคว้าอะไรไม่มีสักอย่าง อยากมองตาใคร มองหายังไงไม่มีสักคน
Yahk goom meu krai ja kwah arai mai mee suk yahng yahk maung dtah krai maung hah yung ngai mai mee suk kon
I want to hold someone’s hand, but whatever I grasp at, there’s nothing, I want to look into someone’s eyes, but however I look, there’s no one
เนิ่นนานเพียงใด ที่โหยหาใครที่เหมือนไม่มีตัวตน
Nern nahn piang dai tee hoy hah krai tee meuan mai mee dtua dton
How long have I been yearning for someone who seems like they are invisible?
ลึกข้างในหัวใจ หวังให้มีสักคน แม้อยู่ไกลซะจน เหมือนคนละฟากฟ้า
Leuk kahng nai hua jai wung hai mee suk kon mae yoo glai sa jon meuan kon la fahk fah
Deep inside my heart, I hope that there’s someone, even if they’re so far away, it’s like we’re on different sides of the sky

แม้ว่าจะอยู่ไหน ก็พร้อมที่จะไปหา ถ้ารู้ว่ามีสักคนตรงนั้น
Mae wah ja yoo nai gor praum tee ja bpai hah tah roo wah mee suk kon dtrong nun
No matter where you are, I’m ready to go looking for you if I know that there is someone over there

(*,**,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: ด้วยรักของพ่อ / Duay Ruk Kaung Por (With a Father’s Love)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat and Ton Tanasit (พัดชา – ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2015

จะมีไหมใคร ที่เป็นได้ทุกอย่าง คอยปกป้องไม่ห่าง และไม่มีทางจากไกล
Ja mee mai krai tee bpen dai took yahng koy bpok bpaung mai hahng lae mai mee tahng jahk glai
Is there anyone who can be everything? Who protects and isn’t far away, and who would never leave us?
ทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหา ก็พร้อมจะพาเราเดินฝ่าไป คนที่หายใจเป็นเราอยู่ทุกนาที
Took krung tee rao pachern bpunhah gor praum ja pah rao dern fah bpai kon tee hai jai bpen rao yoo took nahtee
Every time that we must confront problems, they’re ready to lead us through, the person to whom we are their breath at every moment

จะมีไหมคน ที่ทนด้วยหัวใจ ไม่ว่าแลกอะไร แค่ขอให้เราได้ดี
Ja mee mai kon tee ton duay hua jai mai wah laek arai kae kor hai rao dai dee
Is there anyone who would willingly endure it, no matter what they must trade, just hoping we’ll get good things?
คนที่คอยฉุดเมื่อเราไม่ไหว ให้ลุกขึ้นใหม่และลองอีกที คนคนนั้นมีตัวตนและอยู่ไม่ไกล
Kon tee koy choot meua rao mai wai hai look keun mai lae laung eek tee kon kon nun mee dtua dton lae yoo mai glai
The person who pulls us up when we can’t, making us stand up and try again, that person has a form and isn’t far

(*) รักที่มาจากหัวใจ รักที่อยู่ในสายตา รักที่จริงกว่ารักใด
Ruk tee mah jahk hua jai ruk tee yoo nai sai dtah ruk te ejing gwah ruk dai
Love that comes from the heart, love that’s in our sights, love that’s truer than any other love

(**) ชีวิตคนนี้ โชคดีที่มีพ่อ รักที่ไม่ต้องขอก็มีให้จนล้นใจ
Cheewit kon nee chohk dee mee por ruk tee mai dtaun gkor gor mee hai jon lon jai
This life is lucky to have a father, whose love doesn’t need any requests and who has so much love for us, it’s over flowing from his heart
แผ่นน้ำแผ่นฟ้า ที่ใครว่ากว้างใหญ่ ไม่เคยกว้างกว่าอ้อมแขนที่โอบไว้…ด้วยรักของพ่อ
Paen num paen fah tee krai wah gwahng yai mai koey gwahng gwah aum kaen tee op wai duay ruk kaung por
The oceans and the sky that everyone says are so vast are never more vast than the hugging embrace with a father’s love

เนิ่นนานเท่านาน พ่อพูดด้วยการทำ คำว่ารักทุกคำให้รู้ให้ดูกับตา
Nern nahn tao nahn por poot duay gahn tum kum wha ruk took kum hai roo hai doo gup dtah
For as long as possible, Father speaks through his actions, every word of love letting us know and see with our own eyes
เพราะพ่อยื่นมือประคองเอาไว้ ไม่ว่าเมื่อใดที่ใจอ่อนล้า เราจะพบว่ามีคนที่อยู่ไม่ไกล
Pror por yeun meu bprakaung ao wai mai wah meua dai tee jai aun lah rao ja pob wah mee kon tee yoo mai glai
Because Father is standing with a supporting hand, no matter when our hearts are exhausted, we’ll find we have someone who’s not far

(*,**,**)

   
คำร้อง, ทำนอง : กวิตา ก้องกิดากร
เรียบเรียง : Mac Sarun
โปรดิวเซอร์ : Mac Sarun

Title: คนไม่สำคัญ / Kon Mai Sumkun (An Insignificant Person)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2013

ตั้งแต่เธอเข้ามาทำให้ใจฉันเปลี่ยนไป
Dtung dtae tur kao mah tum hai jai chun bplian bpai
Since you showed up and changed my heart
วันเวลาทำให้เราใกล้จนเริ่มอ่อนไหว
Wun welah tum hai rao glai jon rerm aun wai
The days have brought us so close, I’m starting to get weak
อาจทำให้ฉันนั้นรักเธอหมดทั้งใจ
Aht tum hai chun nun ruk tur mot tung jai
It might have made me love you with all of my heart
และเธอก็เข้าใจดี
Lae tur gor kao jai dee
And you understand well

ความรู้สึกที่เรามีนั้นมันมากเกินกว่าเพื่อนกัน
Kwahm roo seuk tee rao mee nun mun mahk gern gwah peuan gun
The feelings that we have are more than friends
แต่ทุกครั้งที่เดินด้วยกันดูเหมือนเราจะห่างไกล
Dtae took krung tee dern duay gun doo meuan rao ja hahng glai
But every time that we walk together, it seems like we’re far apart

(*) แค่เพียงอยากรู้ว่าฉันคือใคร คือคนรักเธอใช่ไหม
Kae piang yahk roo wah chun keu krai keu kon ruk tur chai mai
I just want to know who I am, I’m your lover, right?
โปรดบอกฉัน บอกซ้ำซ้ำให้ฉันมั่นใจ
Bproht bauk chun bauk sum sum hai chun mun jai
Please tell me, tell me over and over so I’m sure
เพราะสิ่งที่เธอทำ มันทำให้ฉันไม่แน่ใจ
Pror sing tee tur tum mun tum hai chun mai nae jai
Because the things you do make me uncertain
ว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรสำหรับเธอ
Wah chun yoo nai tahna arai sumrup tur
As to my status to you

(**) บอกฉันทีว่าเราคบกันใช่ไหม
Bauk chun tee wah rao kop gun chai mai
Tell me that we’re dating, right?
ทำไมไม่กล้าบอกใครว่าเรารักกัน
Tummai mai glah bauk krai wah rao ruk gun
Why don’t you dare tell anyone that we’re in love?
ต้องปิดไว้อยู่อย่างนี้มันทรมานทุกครั้ง
Dtaung bpit wai yoo yahng nee mun toramahn took krung
It’s torture every time having to hide it like this
เหมือนเป็นเพียงคนที่ไม่สำคัญในหัวใจเธอ
Meuan bpen piang kon tee mai sumkun nai hua jai tur
It’s like I’m only an insignificant person in your heart

คำว่ารักที่เธอบอกกันให้ฉันฟังทุกทุกวัน
Kum wah ruk tee tur bauk gun hai chun fung took took wun
You let me hear the loving words that you tell me every day
แต่ทุกสิ่งที่เรามีนั้นมันสวนทางกับสิ่งที่เราเป็น
Dtae took sing tee rao mee nun mun suan tahng gup sing tee rao bpen
But the things that we have are opposite of the things that we are

(*,**)

เพราะสิ่งที่เธอทำ มันทำให้ฉันไม่แน่ใจ
Pror sing tee tur tum mun tum hai chun mai nae jai
Because the things you do make me uncertain
ว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรสำหรับเธอ
Wah chun yoo nai tahna arai sumrup tur
As to my status to you

(**,**)

Title: ชีวิตจริงไม่ใช่นิยาย / Cheewit Jing Mai Chai Niyai (Real Life Ins’t a Fairytale)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต จตุรภุช)
Album: OST ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ / Kor Bpen Jao Sao Suk Krung Hai Cheun Jai
Year: 2015

เป็นได้เพียงแค่คนหนึ่ง ที่ไม่มีสิทธิ์รัก เป็นได้เพียงเท่านั้น และฉันก็รู้แก่ใจ
Bpen dai piang kae kon neung tee mai mee sit ruk bpen dai piang tao nun lae chun gor roo gae jai
I can only be one person who doesn’t have the right to love you, that’s all I can be, and I know this full well
เป็นได้เพียงแค่คนหนึ่ง ซึ่งมันคอยห่วงใย แอบมองเธอไกลๆ ไม่กล้าเข้าไปกว่านี้
Bpen dai piang kae kon neung seung mun koy huang yai aep maung tur glai glai mai glah kao bpai gwah nee
I can only be one person who worries about you and secretly watches you from afar, but who doesn’t dare get any closer than this

(*) รักเธอแค่ไหน รักมากเท่าไหร่ ฉันต้องเก็บไว้ ไม่ให้ใครรู้
Ruk tur kae nai ruk mahk tao rai chun dtaung gep wai mai hai krai roo
However much I love you, I must keep it in and not let anyone else know

(**) ต้องเก็บในหัวใจ ต้องเก็บให้มันลึกที่สุด จะเจ็บแค่ไหนต้องยอมรับมัน
Dtaung gep nia hua jai dtaung gep hai mun leuk tee soot ja jep kae nai dtaung yaum rup mun
I must keep it in my heart, I must keep it deep down, however much it’ll hurt, I must accept it
ไม่มีทางรักกัน ไม่มีวันเป็นจริงเหมือนในนิยาย ที่ตอนสุดท้ายลงเอยด้วยรัก
Mai mee tahng ruk gun mai mee wun bpen jing meuan nai niyai tee dtaun soot tai long oey duay ruk
There’s no way for you to love me, it’ll never happen like in a fairytale that ends with love

เป็นแค่คนที่รู้จัก ไม่สำคัญอะไร ก็ต้องอยู่ไกลๆ เดี๋ยวใจจะรักกว่านี้
Bpen kae kon tee roo juk mai sumkun arai gor dtaung yoo glai gali diao jai ja ruk gwah nee
I’m just someone who knows you, I’m not important, I must stay far away, or pretty soon my heart will love you even more
เป็นแค่ลมที่พัดผ่าน ให้เธอรู้สึกดี เป็นได้เพียงเท่านี้ ก็มากเกินพออยู่แล้ว
Bpen kae lom tee put pahn hai tur roo seuk dee bpen dai piang tao nee gor mahk gern por yoo laeo
I can only be the wind that blows and makes you feel good, that’s all I can be, and that’s more than enough

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง Banana Boat

Title: ไม่บอกก็รู้ว่ารัก / Mai Bauk Gor Roo Wah Ruk (You Haven’t Told Me, but I Know You Love Me)
Artist: Jib Piyasida ft. Ton Tanasit (จิ๊บ ปิยธิดา Feat. ต้น ธนษิต)
Album: OST ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ / Kor Bpen Jao Sao Suk Krung Nai Cheun Jai
Year: 2015

ได้โปรดอย่าปล่อยมือจากฉันไป ไม่ว่าเรื่องใดขอให้อยู่ตรงนี้
Dai bproht yah bploy meu jahk chun bpai mai wah reuang dai kor hai yoo dtrong nee
Please don’t take your hand away from mine, no matter what the problem, I want you to stay right here
มีเธอแล้วมันดูอุ่นใจ ไม่หวั่นไหวเหมือนทุกๆ ที เธอคือความรักดีๆ ที่ฉันไม่เคยพบเจอ
Mee tur laeo mun doo oon jai mai wun wai meuan took took tee tur keu kwahm ruk dee dee tee chun mai koey pob jur
Having you seems warm, I’m not shaken like every other time, you’re the good love that I’ve never found

จะจับมือเธออย่างนี้เรื่อยไป ขอแค่มั่นใจฉันมีเธอเสมอ
Ja jup meu tur yahng nee reuay bpai kor kae mun jai chun mee tur samur
I’ll hold your hand like this continuously, I just ask to be certain that I always have you
กี่ขวากหนามก็จะฝ่าไป หนักแค่ไหนที่เราต้องเจอ อยากบอกว่าฉันรักเธอ รักเธอหมดหัวใจ
Gee kwahk nahm gor ja fah bpai nuk kae nai tee rao dtaung jur yahk bauk wah chun ruk tur ruk tur mot hua jai
However many thorns there are, we’ll ford through, whatever stresses we’ll have to face, I want to tell you that I love you, I love you with all my heart

(*) ไม่บอกสักคำก็รู้ ว่าเธอรักเท่าไหร่ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy

สิ่งหนึ่งที่ใจเรามีให้กัน ก็คือความผูกพันมากยิ่งกว่าสิ่งใด
Sing neung tee jai rao mee hai gun gor keu kwahm pook pun mahk ying gwah sing dai
The one thing that our hearts have for each other is a connection that’s greater than anything
หากวันไหนเราต้องจากกัน ความรักนั้นจะไม่จางไป ยังคงมีรักในใจเก็บไว้ไปนานเท่านาน
Hahk wun nai rao dtaung jahk gun kwahm ruk nun ja mai jahng bpai yung kong mee ruk nai jai gep wai bpai nahn tao nahn
If any day we must separate, our love won’t fade, we’ll still keep our love in our hearts for as long as possible

(*)

เธอคือพลังให้ฉันนั้นก้าวไป ท่ามกลางพายุโหมใส่ รักเธอไปจนตาย
Tur keu palung hai chun nun gao bpai tahm glahng pahyoo hohm sai ruk tur bpai jon dtai
You’re the strength that makes me move forward, in the middle of the storm, I’ll love you until I die

ไม่บอกสักคำก็เข้าใจ สิ่งที่กระทำมันบอกฉันได้ อยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไป
Mai bauk suk kum gor roo wah tur ruk tao rai sing tee gratum mun bauk chun dai yahk hai mun bpen yahng nee reuay bpai
You don’t say a word, but I know how much you love me, the things you do tell me, I want things to be like this forever
เหนื่อยแค่ไหน ใจก็พร้อมฟันฝ่า ได้เห็นสายตาของคนที่รัก เท่านี้ก็สุขหัวใจ
Neuay kae nai jai gor praum fun fah dai hen sai dtah kaung kon tee ruk tao nee gor sook hua jai
However tired I am, my heart is ready to dream on, looking into the eyes of the man I love, just this makes me happy
อยากบอกว่าฉันรักเธอ ไม่ขอรักใครผู้ใด อยากบอกว่าฉันรักเธอ และรักทุกลมหายใจ
Yahk bauk wah chun ruk tur mai kor ruk krai poo dai yahk bauk wah chun ruk tur lae ruk took lom hai jai
I want to tell you that I love you, I don’t want to love anyone else, I want to tell you that I love you, and I love you with every breath I take

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ Lyrics: Narongvit Taychatanawit
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท Melody/Arrangement: Paramet Mueansanit