Patcha Anek-Ayuwat

All posts tagged Patcha Anek-Ayuwat

Title: คนข้างใน / Kon Kahng Nai (The Person Inside)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา เอนกอายุวัฒน์)
Album: OST พันธกานต์รัก / Puntagahn Ruk
Year: 2018

เธอคนนี้ ไม่เหมือนที่เป็นอยู่
Tur kon nee mai meuan tee bpen yoo
You aren’t like what you seem
ถึงไม่มีใครรู้ ก็มองเห็น
Teung mai mee krai roo gor maung hen
Even though no one knows, I’ve seen it
สบตากัน ยิ่งดูชัดเจน เห็นคนดี ที่เป็นเธอ
Sop dtah gun ying doo chut jen hen kon dee tee bpen tur
Looking into your eyes, the clearer it becomes, I see the good person that you are
ใครมองด้วยตา คงไม่เจอ แต่ว่าฉันมองเธอด้วยหัวใจ
Krai maung duay dtah kong mai jur dtae wah chun maung tur duay hua jai
If anyone looks with their eyes, they won’t find it, but I’m looking at you with my heart

(*) สิ่งที่เรียกว่ารัก ที่เธอเคยต้องการ
Sing tee riak wah ruk tee tur koey dtaung gahn
The thing called love that you once wanted
เธอจะได้จากฉัน ไม่มีวันจางหาย
Tur ja dai jahk chun mai mee wun jahng hai
You can get it from me, it’ll never fade away
อยากบอกว่ารักเธอ หมดเลยทั้งใจ
Yahk bauk wah ruk tur mot loey tung jai
I want to tell you that I love you with all my heart
ฉันรักคนข้างในหัวใจเธอ
Chun ruk kon kahng nai hua jai tur
I love the person you are inside your heart

ความอ่อนโยน เธอซ่อนไว้ในแววตา
Kwahm aun yohn tur saun wai nai waew dtah
You hide your sensitivity in your gaze
ถ้ามีใครมองหา ก็ต้องเห็น
Tah mee krai maung hah gor dtaung hen
If anyone searched for it, they’d see it
จะห่วงใย ด้วยใจฉันเอง รักคนดี ที่เป็นเธอ
Ja huang yai duay jai chun eng ruk kon dee tee bpen tur
I worry about you with my heart, I love the good person that you are
ใครมองด้วยตา คงไม่เจอ แต่ว่าฉันมองเธอด้วยหัวใจ
Krai maung duay dtah kong mai jur dtae wah chun maung tur duay hua jai
If anyone looks with their eyes, they won’t find it, but I’m looking at you with my heart

(*)

ฉันรักคนข้างในหัวใจเธอ
Chun ruk kon kahng nai hua jai tur
I love the person you are inside your heart

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : Mr. Fungdoo

Title: ช้าไปไหมเธอ / Chah Bpai Mai Tur (Wasn’t It a Little Too Slow?)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา)
Album: The Miracle 6
Year: 2007

ได้แค่นั้น แค่เพียงเพื่อนกัน จะบอกแค่นั้น
Dai kae nun kae piang peuan gun ja bauk ake nun
That’s all I get, we’re just friends, that’s all you tell me
ไม่เคยคิดไกล เหมือนอย่างตัวฉัน
Mai koey kit glai meuan yahng dtua chun
You never thought any further like I did
เธอเสียใจ ขอให้ฉันทำใจ
Tur sia jai kor hai chun tum jai
You’re sorry and want me to accept it

(*) ที่ผ่านมาทำไมไม่บอก เธอไม่รักทำไมไม่บอก
Tee pahn mah tummai mai bauk tur mai uk tummai mai bauk
After what happened, why didn’t you tell me? Why didn’t you tell me you didn’t love me?
พูดออกมา ที่เธอไม่รักกัน
Poot auk mah tee tur mai ruk gun
Say it, that you don’t love me
ไม่มีใจทำไมไม่บอก มาบอกกันในวันที่รักทั้งใจ
Mai mee jai tummai mai bauk mah bauk gun nai wun tee ruk tung jai
Why didn’t you tell me you didn’t have feelings for me? Telling me when I’d fallen in love with you with all my heart
บอกช้าเกินไปมั๊ยเธอ
Bauk chah gern bpai mai tur
Didn’t you tell me a little too slow?

รักไปแล้ว คงทวนเข็มความรู้สึกไม่ไหว
Ruk bpai laeo kong tuan kem kwahm roo seuk mai wai
I already love you, I can’t turn back my emotions
ทำดีเพราะรักแต่เธอแค่ไหน นานเท่าไหร่
Tum dee pror ruk dtae tur kae nai nahn tao rai
I’ve done so many good things for you for so long because I loved you
จะตัดใจยังไง
Ja dtut jai yung ngai
How will I give you up?

(*)

กว่าจะรู้สึกขนาดนี้ นั้นเนิ่นนาน แต่กลับต้องเสียใจ
Gwah ja roo seuk kanaht nee nun nern nahn dtae glup dtaung sia jai
By the time I’ve felt it this much for this long, in the end, I must be sad
ลืมรักเธอ เพื่อเริ่มใหม่ ให้หมดเวลาที่เหลือ
Leum ruk tur peua rerm mai hai mot welah tee leua
I want to forget I loved you to start over, to use the time I have left
ที่หายใจ ก็ไม่พอ
Tee hai jai gor mai por
To recover, but it’s not enough

(*)

Title: ถ้าไม่พบเธอ / Tah Mai Pob Tur (If I Didn’t Meet You)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา เอนกอายุวัฒน์)
Album: OST กลรักเกมมายา / Gon Ruk Game Mahyah (Love and Lies)
Year: 2016

วันที่ใจอ่อนล้า ไม่มีใครมองเห็น
Wun tee jai aun lah mai mee krai maung hen
When my heart was weak and no one noticed me
อยู่เดียวดายลำพัง ไม่เหลือใครใคร
Yoo diao dai lum pung mai leua krai krai
I was all alone with no one left
เธอคนเดียวที่เข้าใจ
Tur kon diao tee kao jai
You were the only one who understood

แม้จะยืนกี่ครั้ง ยังหกล้มยังคงไม่ง่าย
Mae ja yeun gee krung yung hok lom yung kong mai ngai
However many times I stand, I still fall down, it’s still not easy
แต่เมื่อเธอยื่นมือจับฉันเอาไว้
Dtae meua tur yeun meu jup chun ao wai
But when you stood holding my hand
ใจเหมือนได้พบความหวัง
Jai meuan dai pob kwahm wung
It’s like my heart found hope

(*) เปลี่ยนไปแล้วความช้ำ เปลี่ยนด้วยคำคำเดียว ก็คือเรา
Bplian bpai laeo kwahm chum bplian duay kum kum diao gor keu rao
You changed my pain, you changed it with one word; “we”
ขอบคุณทุกอย่างที่ได้ทำ ที่ให้กันในวันนี้
Kaup koon took yahng tee dai tum tee hai gun nai wun nee
Thank you for everything that you did, that you gave me today

(**) เธอคือแสงที่งดงาม ราวดวงตะวัน
Tur keu saeng tee ngot ngahm rao duang dtawun
You’re a light as beautiful as the sun
เธอคือภาพที่สวยงาม ยามนอนหลับฝัน
Tur keu pahp tee suay ngahm yahm naun lup fun
You’re the beautiful image I see when I go to sleep and dream
ฉันรักเธอ เพราะรักเธอ หัวใจจึงเจอความหมาย
Chun ruk tur pror ruk tur hua jai jeung jur kwahm mai
I love you, because I love you, my heart has found meaning

(***) ถ้าไม่พบเธอ จะทำอย่างไร
Tah mai pob tur ja tum yahng rai
If I didn’t meet you, what would I do?
หมดชีวิตที่ฉันมี ฉันขอฝากไว้
Mot cheewit tee chun mee chun kor fahk wai
I want to entrust my entire life to you
ได้ไหมเธอขอมีเธอ เคียงข้างกัน ก็เพียงพอ
Dai mai tur kor mee tur kiang kahng gun gor piang por
Can I? I want to have you beside me, that’s all I need

คงไม่มีคำไหน พอจะแทนใจฉัน
Kong mai mee kum n ai por ja taen ja chun
There’s no words enough to convey my feelings
จากคนธรรมดาไม่เหลืออะไร มีชีวิตใหม่เพราะเธอ
Jahk kon tummadah mai leua arai mee cheewit mai pror tur
From an average person with nothing left, I have a new life because of you
มีสิ่งเดียวเท่านั้น ที่มันพอจะทำให้เธอ
Mee sing diao tao nun tee mun por ja tum hai tur
There’s only one thing that’s enough to do for you
จะเป็นคนที่ดีเพื่อเธอเสมอ เพื่อรักที่เธอให้มา
Ja bpen kon tee dee peua tur samur peua ruk tee tur hai mah
I’ll always be a good person for you, for the love that you’ve given me

(*,**,***)

จากที่ไม่เคยรักใคร จากที่ไม่เคยอ่อนไหว
Jahk tee mai koey ruk krai jahk tee mai koey aun wai
From never loving anyone, from never trying to feel it
ไม่มีเธอวันนั้น คงจะไม่มีฉันวันนี้
Mai mee tur wun nun kong ja mai mee chun wun nee
If you weren’t there that day, I wouldn’t be here today
ฉันก็คงหมดศรัทธาในความรัก
Chun gor kong mot suttah nai kwahm ruk
So I have complete faith in love

(**,***)

   

ทำนอง: อีชีอู & ชเวซึงควอน
คำร้อง: ศรันย์ วงศ์น้อย
ร้องโดย: พัดชา เอนกอายุวัฒน์

Title: เพชร / Pet (Diamond)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา เอนกอายุวัฒน์)
Album: OST กุหลาบตัดเพชร / Goolahp Dtut Pet
Year: 2016

ใครใครก็อยากได้เธอมาครอง ได้เป็นเจ้าของเธอตลอดไป เธอมีเสน่ห์ยั่วเย้าให้ชวนมอง เกินจะอดใจ เกินห้ามใจ
Krai krai gor yahk dai tur mah kraung dai bpen jao kaung tur dtalaut bpai tur mee sanay yua yao hai chuan maung gern ja aut jai gern hahm jai
Everyone wants you in their possession and to own you forever, you have an alluring charm that fascinates everyone beyond what they can endure, beyond what they can forbid

(*) อยากสัมผัส มองตาเธอยิ่งเคลิ้มไป ปั่นป่วนไปทุกอณูของใจ มันรุนแรงเสียจนหยุดไม่ไหว
Yahk sumput maung dtah tur ying klerm bpai bpun bpuan bpai took anoo kaung jai mun roon raeng sia jon yoot mai wai
I want to touch you, looking in your eyes, the more dreamy I get, every molecule of my heart is frantic, it’s so strong that I can’t stop it

(**) อยากได้เธอมาเป็นของฉันคนเดียว มาประดับไว้ในใจ ไม่ยอมให้เธอเป็นของใคร
Yahk dai tur mah bpen kaung chun kon diao mah bpradup wai nai jai mai yaum hai tur bpen kaung krai
I want you to be mine alone, to come and adorn the inside of my heart, I refuse to let you be anyone else’s
อยากให้เธอเข้ามาส่องแสงประกาย ยั่วยวนให้ใจฉันไหวหวั่น มีเธอเป็นเพชรในใจฉัน
Yahk hai tur kao mah saung saeng bpragai yua yuan hai jai chun wai wun mee tur bpen pet nai jai chun
I want you to come and light things up, to entice my heart to tremble, I have you as the diamond in my heart

ไม่มีใครแล้วที่เหมือนตัวเธอ ดีกว่าคนนี้ ยากจะเสาะหา เธอเป็นอะไรที่ล้ำค่าเกินกว่า เกินจะตัดใจ เดินจากไป
Mai mee krai laeo tee meuan dtua tur dee gwah kon nee yahk ja sor hah tur bpen arai tee lum kah gern gwah gern ja dtut jai dern jahk bpai
No one else is like you, it’s hard to find better than this, you’re something that’s too precious to give up and walk away from

(*,**,**)

   
ศิลปิน พัดชา เอนกอายุวัฒน์
คำร้อง/ทำนอง ภาสฐากร
เรียบเรียง Banana Boat

Title: ด้วยรักของพ่อ / Duay Ruk Kaung Por (With a Father’s Love)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat and Ton Tanasit (พัดชา – ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2015

จะมีไหมใคร ที่เป็นได้ทุกอย่าง คอยปกป้องไม่ห่าง และไม่มีทางจากไกล
Ja mee mai krai tee bpen dai took yahng koy bpok bpaung mai hahng lae mai mee tahng jahk glai
Is there anyone who can be everything? Who protects and isn’t far away, and who would never leave us?
ทุกครั้งที่เราเผชิญปัญหา ก็พร้อมจะพาเราเดินฝ่าไป คนที่หายใจเป็นเราอยู่ทุกนาที
Took krung tee rao pachern bpunhah gor praum ja pah rao dern fah bpai kon tee hai jai bpen rao yoo took nahtee
Every time that we must confront problems, they’re ready to lead us through, the person to whom we are their breath at every moment

จะมีไหมคน ที่ทนด้วยหัวใจ ไม่ว่าแลกอะไร แค่ขอให้เราได้ดี
Ja mee mai kon tee ton duay hua jai mai wah laek arai kae kor hai rao dai dee
Is there anyone who would willingly endure it, no matter what they must trade, just hoping we’ll get good things?
คนที่คอยฉุดเมื่อเราไม่ไหว ให้ลุกขึ้นใหม่และลองอีกที คนคนนั้นมีตัวตนและอยู่ไม่ไกล
Kon tee koy choot meua rao mai wai hai look keun mai lae laung eek tee kon kon nun mee dtua dton lae yoo mai glai
The person who pulls us up when we can’t, making us stand up and try again, that person has a form and isn’t far

(*) รักที่มาจากหัวใจ รักที่อยู่ในสายตา รักที่จริงกว่ารักใด
Ruk tee mah jahk hua jai ruk tee yoo nai sai dtah ruk te ejing gwah ruk dai
Love that comes from the heart, love that’s in our sights, love that’s truer than any other love

(**) ชีวิตคนนี้ โชคดีที่มีพ่อ รักที่ไม่ต้องขอก็มีให้จนล้นใจ
Cheewit kon nee chohk dee mee por ruk tee mai dtaun gkor gor mee hai jon lon jai
This life is lucky to have a father, whose love doesn’t need any requests and who has so much love for us, it’s over flowing from his heart
แผ่นน้ำแผ่นฟ้า ที่ใครว่ากว้างใหญ่ ไม่เคยกว้างกว่าอ้อมแขนที่โอบไว้…ด้วยรักของพ่อ
Paen num paen fah tee krai wah gwahng yai mai koey gwahng gwah aum kaen tee op wai duay ruk kaung por
The oceans and the sky that everyone says are so vast are never more vast than the hugging embrace with a father’s love

เนิ่นนานเท่านาน พ่อพูดด้วยการทำ คำว่ารักทุกคำให้รู้ให้ดูกับตา
Nern nahn tao nahn por poot duay gahn tum kum wha ruk took kum hai roo hai doo gup dtah
For as long as possible, Father speaks through his actions, every word of love letting us know and see with our own eyes
เพราะพ่อยื่นมือประคองเอาไว้ ไม่ว่าเมื่อใดที่ใจอ่อนล้า เราจะพบว่ามีคนที่อยู่ไม่ไกล
Pror por yeun meu bprakaung ao wai mai wah meua dai tee jai aun lah rao ja pob wah mee kon tee yoo mai glai
Because Father is standing with a supporting hand, no matter when our hearts are exhausted, we’ll find we have someone who’s not far

(*,**,**)

   
คำร้อง, ทำนอง : กวิตา ก้องกิดากร
เรียบเรียง : Mac Sarun
โปรดิวเซอร์ : Mac Sarun

Title: ก่อนความโชคร้ายมาเยือน / Gaun Kwahm Chohk Rai Mah Yeuan (Before Bad Luck Pays a Visit)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา)
Album: [Single]
Year: 2014

นี่คือการบอกลาใช่ไหม
Nee keu gaun bahk lah chai mai
This is good-bye, isn’t it?
รักครั้งนี้กำลังพ้นไป
Ruk krung nee gumlung pun bpai
This time, our love is collapsing
คนบางคนกำลังห่างไกล
Kon bahng kon gumlung hahng glai
Someone is getting distant
และจะเหลือทิ้งเอาไว้ แค่ภาพทรงจำ
Lae ja leua ting ao wai kae pahp song jum
And all that’s left is just memories

นี่คือวันสุดท้ายใช่ไหม
Nee keu wun soot tai chai mai
This is the last day, isn’t it?
วันเวลาที่ช่างแสนดี
Wun welah tee chahng saen dee
The days that were so wonderful
ฉันรู้แล้วต้องพอตรงนี้
Chun roo aleo dtaung por dtrong nee
I know must be enough right here
แต่ชีวิตไม่มีทางหลงลืมมันไป
Dtae cheewit mai mee tahng long leum mun bpai
But there’s no way for this life to forget it

(*) เคยได้ยิ้มได้มีความสุข
Koey dai yim dai mee kwahm sook
I was once smiling, once so happy
จนทำให้คิดว่ามันอาจเป็นฝันไป
Jon tum hai kit wah mun aht bpen fun bpai
That it made me wonder if it might be a dream
เคยเป็นคนโชคดีเกินใคร
Koey bpen kon chohk dee gern krai
I was once the luckiest person in the world
ถ้ามันต้องโชคร้ายสักทีจะเป็นอะไร
Tah mun dtaung chohk rai suk tee ja bpen arai
What’s wrong with finally having some bad luck?

(**) ขอบคุณที่รักกันจริง ก่อนเธอจะทิ้งกันไป
Kaup koon tee ruk gun jing gaun tur ja ting gun bpai
Thank you for really loving me before you leave me
ขอบคุณที่ใช้เวลากับฉันมานานขนาดนี้
Kaup koon tee chai welah gup chun mah nahn kanaht nee
Thank you for spending this much time with me
ได้จดจำเรื่องดีดี ก่อนปล่อยมือเธอไปเสียที
Dai jot jum reuang dee dee gaun bploy meu tur bpai sia tee
I’ll remember the good times before finally letting go of your hand
ก่อนความโชคร้าย จะเข้ามาเยือนตรงนี้
Gaun kwahm chohk rai ja kao mah yeuan dtrong nee
Before bad luck pays a visit
อย่างน้อยก็เคยได้รัก
Yahng noy gor koey dai ruk
At least I was once able to love you

(***) อย่างน้อยก็เคยได้รัก
Yahng noy gor koey dai ruk
At least I was once able to love you

(*,**,**,***)

   
คำร้อง/ทำนอง ว่านไฉ
เรียบเรียง ว่านไฉ, ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: Beware
Artist: Patcha Anek-Ayuwat, Jean, and Petch (พัดชา, จีน, เพชร)
Album: Love to Share
Year: 2006

เธอเข้ามาในที่หวงห้าม
Tur kao mah nai tee huang hahm
You entered a restricted area
ขอเตือนด้วยความหวังดี
Kor dteuan duay kwahm wung dee
I’m warning you nicely
เธอกำลังจะยิ่งเข้าใกล้
Tur gumlung ja ying kao glai
The closer you’re about to get
ยิ่งอันตรายทุกที
Ying undtarai took tee
The more dangerous it is

(*) ระวังไว้หน่อย
Rawung wai noy
Look out
ถ้าชีพจรเต้นถี่
Tah cheeppajon dten tee
If your pulse gets too quick
คุมใจให้ดี
Koom jai hai dee
Take good care of your heart
กลัวคนแถวนี้เผลอทำให้เธอหวั่นไหว
Glua kon taeo nee plur tum hai tur wun wai
I’m afraid the people over here will carelessly make you nervous

(**) ระวังจะตกหลุมรัก ก็มีแต่คนน่ารัก
Rawung ja dtok loom ruk gor mee dtae kon naruk
Beware of falling in love, there’s only cute people here
ถ้ามีใครทำให้รักเดี๋ยวจะติดใจ
Tah mee krai tum hai ruk diao ja dtit jai
If someone makes you fall in love with them, pretty soon you’ll get addicted
ก็เจอแต่คนน่ารัก ระวังจะหัวใจวาย
Gor jur dtae kon naruk rawung ja hua jai wai
You’ll find only cute people, be careful or you’ll have a heartattack
ถ้ากลัวใจเธอหล่นหายรีบหลบออกไป
Tah glua jai tur lon hai reep lop auk bpai
If you’re afraid your heart will collapse, hurry and get out

มาคนเดียวเธอต้องมั่นมาก
Mah kon diao tur dtaung mun mahk
Coming alone, you must be very certain
มั่นใจว่าเธอไม่กลัว
Mun jai wah tur mai glua
Certain that you’re not scared
ดูดีๆ ดูให้ทั่วๆ
Doo dee dee doo hai tua tua
Look carefully, look all over
ไม่ชัวร์ก็ควรห้ามใจ
Mai sure gor kuan hahm jai
If you’re not sure, you should stop yourself

(*,**,*,**,**)

อยากให้ระวังหัวใจของเธอให้ดี
Yahk hai rawung hua jai kaung tur hai dee
I want you to be very careful about your heart

   
คำร้อง: เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง: เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง: เชษฐา ยารสเอก

Title: Destiny
Artist: Aof Pongsak and Patcha Anek-Ayuwat
Album: Dream Team
Year: 2006

หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน
Reu pror chohk chadtah song rao hai gert mah koo gun
Or is it because destiny sent us to be soulmates?
ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่
Chun jeung dai jur tur bon lohk tee gwahng yai
So I was able to find you on this vast earth
หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ
Reu pror kwahm bung ern tee tum hai rao dai roo jai
Or was it because of happenstance that made us understand each other
และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้
Lae chun gor bungern dai ruk tur kon nee
And I happened to fall in love with you?

(*) เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกผัน
Meuan sen dai bahng bahng cheuam yohng hai jai dai pook pun
It’s like there’s a thin thread linking our hearts
คิดไหม เพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ
Kit mai pror arai kae dtah sop dtah tao nun gor seung jai
Do you think so? What is it because of? Just looking eye to eye touches me
ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ
Chun mai roo jing jing het pon arai mai sumkun
I really don’t know, the reason isn’t important
แค่ใจตรงกันก็เกิพอแล้ว
Kae jai dtrong gun gor gern por laeo
Just having our hearts be the same is more than enough

(**) รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
Ruk tur ruk tur roo piang tao nun
I love you, I love you, that’s all I know
แม้เราบังเอิญได้พบกัน
Mae rao bungern dai pob gun
Though we just happened to meet
หรือฟ้าบันดาลให้พบเธอ
Reu fah bundahn hai pob tur
Or did heaven plan for me to find you?
เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ
Rao chohk dee tee rao dtahng kon kon jur
We were lucky that we both found each other
แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน
Kae siao nahtee tee pob tur hua jai gor bauk hai roo rao ruk gun
In just the fraction of a moment that I met you, my heart told me we’re in love

ฉันรู้ว่าเธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไป
Chun roo wah tur keu eek kreung cheewit tee hai bpai
I know you’re the other half of my life I’ve been missing
รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้
Roo wah tur dterm jai kaung chun hai dtem dai
I know you can completely fill my heart
ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมากมาย
Chun roo piang tur tum hai chun sook jai dtung mahk mai
I know that only you can make me so happy
รู้รักคืออะไรก็เพราะเธอคนนี้
Roo ruk keu arai gor pror tur kon nee
I know what love is because of you

(*,**)

เธอคือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอให้กัน
Tur keu kon tee ror kon tee jai kor mah fah song tur hai gun
You’re the person I’ve been waiting for, the person whom my heart asked to come, heaven sent you to me
ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรักรักเธอ มั่นใจว่าเธอคือคนนั้น
Mai wah nahn tao rai gor ja ruk ruk tur mun jai wah tur keu kon nun
No matter how long it’ll be, I’ll love you, I’m certain you’re the one

(**)

Title: จำไม่ได้ ใครคือเธอ / Jum Mai Dai Krai Keu Tur (I Don’t Remember Who You Are)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat
Album: [Single]
Year: 2013

เธอมาหาใคร ขอคืนดีอะไร ฉันคง ไม่มีคืนให้เธอ
Tur mah hah krai kor keun dee awai chun kong mai mee keun hai tur
Who are you looking for? What are you reconciling about? I don’t have anything to return to you
เพราะเรื่องที่เธอขอมา มันเสียเวลาที่ต้องเจอ
Pror reuang tee tur kor mah mun sia welah tee dtaung jur
Because the matters you ask about are a waste of time to meet for
หลบไป อย่าทำตัวน่ารำคาญ
Lop bpai yah tum dtua nah rum kahn
Forget them, don’t be annoying

ก็บอกเธอแล้วไง ฉันไม่รู้จักเธอ มาเพ้ออะไรให้ฉันฟัง
Gor bauk tur laeo ngai chun mai roo juk tur mah pur arai hai chun fung
I’ve told you already, I don’t know you, what are you coming crazily for me to hear?
แล้วคนที่เธอรักจริงเขาหายตัวไปอยู่ไหนกัน
Laeo kon tee tur ruk jing kao hai dtua bpai yoo nai gun
Where has the person you really love disappeared off to?
อย่าลงที่ฉันเพราะฉันไม่รู้ไม่เกี่ยว
Yah long tee chun pror chun mai roo mai giao
Don’t take it out on me, I don’t know, I’m not involved

(*) เธอมาขอฉันเพื่ออะไร ให้เราคืนดีกัน
Tur mah kor chun peua arai hai rao keun dee gun
Why are you asking for us to make up?
ฉันเองไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร
Chun eng mai roo wah tur bpen krai
I don’t know who you are

(**) ฉันจำไม่ได้ใครคือเธอ จำไม่ได้ว่าเคยรัก
Chun jum mai dai krai keu tur jum mai dai wah koey ruk
I don’t remember who you are, I don’t remember ever loving you
คนแปลกตาที่ดูไม่รู้จัก เธอคงทักคนผิดไป
Kon bplaek dtah tee doo mai roo juk tur kong tuk kon pit bpai
A person with strange eyes that seem unfamiliar, you probably mistook me for the wrong person
ฉันจำได้ดีว่าเคยช้ำ เจ็บจากรักเพราะคนที่หลายใจ
Chun jum dai dee wah koey chum jep jahk ruk porr kon tee lai jai
I can remember quite well having been hurt, hurt from love because of an unfaithful man
เธอเป็นใครฉันจำไม่ได้ ดูยังไง ไม่มีในความทรงจำ
Tur bpen krai chun jum mai dai doo yung ngai mai mee nai kwahm song jum
I don’t remember who you are, however I look at you, I don’t have any memory of you

โทษทีนะเธอ ฉันคงเบลอสมอง ยิ่งมองยิ่งดูไม่คุ้นเคย
Toht tee na tur chun kong blur samaung ying maung ying doo mai koon koey
I’m sorry, my mind is a blur, the more I look at you, the more you seem unfamiliar
คล้ายคนบางคนเหมือนกัน ที่ฉันจำมันไม่ได้เลย
Klai kon bahng kon meuan gun tee chun jum mun mai dai loey
You seem like someone whom I can’t remember
อาจเป็นแค่ใคร ที่ใจฉันไม่อยากจำ
Aht bpen kae krai tee jai chun mai yahk jum
It might just be someone whom my heart doesn’t want to remember

(*,**,**)

ดูยังไง ไม่มีในความทรงจำ
Doo yung ngai mai mee nai kwahm song jum
However I look at you, I don’t have any memory of you

Title: โลกใบใหม่ ไม่มีเธอ / Lohk Bai Mai Mai Mee Tur (A New World Without You)
Artist: Patcha Anek-Ayuwat (พัดชา)
Album: [Single]
Year: 2013

เสียน้ำตา ไปตั้งเท่าไร เสียน้ำใจให้เธอซะเปล่า
Sia num dtah bpai dtung tao rai sia num jai hai tur sa bplao
How many tears have I lost? Haven’t I wasted my spirit on you?
จบกันซะที ไม่ต้องยืดยาว พอแค่นี้
Jop gun sa tee mai dtaung yeut yao por kae nee
Let’s end this, there’s no need to drag it out, this is enough
ที่แล้วมาเคยหลอกตัวเอง คิดไปเองว่าเธอจริงใจ
Tee laeo mah koey lauk dtua eng kit bpai eng wah tur jing jai
In the past, I deceived myself, I thought to myself that you were sincere
ทุ่มเทเท่าไร ไม่มีอะไร ที่ดีขึ้นมา
Toom tay tao rai mai mee aria tee dee keun mah
However much I dedicated to you, nothing got better

(*) อยู่กับท้องฟ้า เดินฝ่าสายฝน จนผ่านพ้นถึงเข้าใจ
Yoo gup taung fah dern fah sai lom jon pahn pon teung kao jai
I’ve lived with the sky, walking with the wind, until I got through it and understood
แค่ความทรงจำ ที่ทำร้ายใจ โยนทิ้งไป ไม่ต้องเสียดาย
Kae kwahm song jum tee tum rai jai yohn ting bapi mai dtaung sia dai
They’re just memories that break my heart, I should throw them away, there’s no need for regrets

(**) ออกไปตากฝน จะแรงเท่าไร ออกไปให้ไกล ไม่ต้องพบเจอ
Auk bpai dtahk fon ja raeng tao rai auk bpai hai glai mai dtaung pob jur
Going out in the rain, however hard it is, going out far away, there’s no need to meet
ขอมีโลกใบใหม่ โลกที่ไม่ใช่เธอ บังเอิญยังมีหัวใจ
Kor mee lohk bai mai lohk tee mai chai tur bung ern yung mee hua jai
I want a new world, a world that’s not you, where I still happen to have a heart
ให้คำว่ารักเกิดใหม่สักที ในวันพรุ่งนี้ เธอจะไม่เห็นใคร
Hai kum wah ruk gert mai suk tee nai wun proong nee tur ja mai hen krai
Let my love finally be reborn, tomorrow, you won’t see anyone
ในวันที่ฝนซา ฟ้าคืนสดใส ฉันขอ เอาหัวใจให้คนที่รักจริง
Nai wun tee fon sah fah keun sot sai chun kor ao hua jai hai kon tee ruk jing
During the rainy days and the clear night skies, I want to take my heart to someone who really loves me

(*,**,**)

ในวันที่ฝนซา ฟ้าคืนสดใส ฉันขอ เอาหัวใจให้คนที่รักจริง
Nai wun tee fon sah fah keun sot sai chun kor ao hua jai hai kon tee ruk jing
During the rainy days and the clear night skies, I want to take my heart to someone who really loves me