The Toys

All posts tagged The Toys

Title: จดหมาย / Jot Mai (Letter)
Artist: The Toys
Album: [Single]
Year: 2016

You, just made my day and everything turns right
I’m not movin on
Just wanna sit here and lookin’ your brown eyes
And babe it’s you, You tell me bout’ that situation
I should really turn back And it’s fine
To know that you think we just friends

เพียงแต่ว่าไอฉันนั้นมันดันคิดไปไกล
Piang dtae wah ai chun nun mun dun kit bpai glai
But it’s just that I’m thinking too far
เพียงแต่ว่าไอฉันนั้นเองที่อาจเผลอไป
Piang dtae wah ai chun nun eng tee aht plur bpai
But it’s just that I might be careless
เพียงแต่เขาคนนั้นของเธอก็ดีเกินไป
Piang dtae kao kon nun kaung tur gor dee gern bpai
But it’s just that your guy is beyond great
และผิดเองและที่ฉันเองแหละที่คิดมากไป
Lae pit eng lae tee chun eng lae tee kit mahk bpai
And it’s my fault, it’s me for thinking too much

(*) หยิบปากกาอันนึงขึ้นมาเขียนจดหมายไปหา
Yip bpahkgah un neung keun mah kiang jot mai bpai hah
I pick up a pen to write a letter to you
แต่ว่าใจมันยังไม่กล้ากลัวว่าเธอไม่ให้อภัย
Dtae wah jai mun yun gmai glah glua wah tur mai hai apai
But my heart still doesn’t dare, afraid you won’t forgive me
(ถ้าฉัน)คิดถึงเธอ (ถ้าฉัน)บอกรักเธอ
(Tah chun) kit teung tur (tah chun) bauk ruk tur
(If I) miss you (if I) tell you I love you
และเธอมาเห็นมัน คงโกรธกันมากมาย
Lae tur mah hen mun kong groht gun mahk mai
And you’ll see it and be so angry with me

(**) เก็บปากกาอันนั้นไว้เลยใส่กระเป๋าเอาไว้
Gep bpahkgah un nun wai loey sai grabpao ao wai
I keep that pen in my bag
อย่าให้ใครมาได้ยินเสียงคำ ในหัวใจ
Yah hai krai mah dai yin siang kum nai hua jai
I won’t let anyone hear the words in my heart
แค่ฉันได้รักเธอแค่นั้นก็พอ หนึ่งชีวิตก็ดีเท่าไร
Kae chun dai ruk tur kae nun gor por neung cheewit gor dee tao rai
Just being able to love you is enough, how good my life is

(*,**)

Title: หน้าหนาวที่แล้ว / Nah Nao Tee Laeo (Last Winter)
Artist: The Toys
Album: [Single]
Year: 2015

เช้าลืมตาขึ้นมามองเธอในยามเช้าตรู่
Chao leum dtah keun mah maung tur nai yahm chao dtroo
I wake up, open my eyes in the morning, and look at you
แอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งๆที่เธอไม่รู้
Aep haum gaem tur bao bao tung tung tee tur mai roo
I secretly sniff your cheek gently, even though you don’t know
ฝันกลางวันด้วยกัน ดอกไม้ของเธอกับฉัน
Fun glahng wun duay gun dauk mai kaung tur gup chun
We daydream together, our flowers
แค่มีวันเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกิน
Kae mee wun lao nun gor mee kwahm sook leua gern
Just having those days makes me so happy

แต่แล้วเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหาย
Dtae laeo welah pahn bpai ruk kaun rao gor jahng hai
But time passed by and our love faded
กลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้
Glai bpen pahp kaung kwahm song jum dee dee tee dohn sagot wai
Becoming a hypnotizing image of the good memories
ไม่มีเธอกับฉัน
Mai mee tur gup chun
I don’t have you with me
ไม่มีวันเหล่านั้น
Mai mee wun lao nun
I don’t have those days
และไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใด
Lae mai mee tahng tee chun dai goom meu tur mae krah dai
And there’s no way for me to hold your hand at all

(*) ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน
Dauk mai dtaun nee tur bpai yoo nai
Where have you gone now, my flower?
ถ้าใจเธอให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไร
Tah jai tur hai krai lae chun ja yoo yahng rai
If you’ve given your heart to someone else, how will I live?
ถ้าขอพรจากฟ้าของหนึ่งได้
Tah kor porn jahk fah kaun neung dai
If I could ask for one blessing from heaven
จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร
Ja kor tur glup mah yah hai bpai ruk kai
I’d ask for you to come back and not to let you go love anyone else

(*)

I wanna tell you ‘bout something that we should be together
I want to tell you about something, that we should be together
but it someone that right there just break we down forever
But it’s someone that’ll be there who just breaks me down forever
นึกถึงเธอเมื่อตอนตื่นนอนในตอนเช้าเวลาเก้านาฬิกาก็คิดถึง(ทุกที)
Neuk teung tur meua dtaun dteun naun nai dtaun chao welah gao nahligah gor kit teung (took tee)
I think of you when I’m awake and when I’m asleep, in the morning, time passes, the clock also misses you (every time)
and it start like everyday found my heart and i wanna play them you with you ( oh baby )
And it starts, like, every day, I found my heart and I want to play them with you (oh, baby)
นั่งคิดถึงแต่เรื่องเธอทั้งคืน
Nung kit teung dtae reuang tur tung keun
I sit thinking only about you all night
Make me wanna try to get up ตอนตื่น
Make me wanna try to get up dtaun dteun
Makes me want to try to get up, when I wake
แค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่น
Kae mai yahk hai tur dtaung glai bpen kon eun
I just don’t want you to become someone else
แต่ก็ได้แค่ get high และนั่งลงรื้อฟื้น
Dtae gor dai kae get high lae nung long reu feun
But I can only get high and sit digging up the past
baby i can’t get you out of my life, it’s hard
Baby, I can’t get you out of my life, it’s hard
don’t you know thing at that the beautiful
Don’t you know thing at that the beautiful (? I can’t make heads or tails of what they were trying to say with this line)
แค่จากเธอไปก็เหมือนจะตายตะเกียกตะกายไม่ค่อยสบายจะทำยังไงให้เหมือนก่อน
Kae jahk tur bpai gor meuan ja dtai dtagiak dtagai mai koy sabai ja tum yung ngai hai meuan gaun
Just leaving you is like I’m going to die, I’m scrambling, I’m not really okay, what will I do to make things like they used to be?

(*,*)

เอาเป็นว่าแม้เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมา
Ao bpen wah mae kem kaung nahligah yung mai mee wun ja dern glup mah
Thus, even the hands of the clock still will never turn back
ทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหลือเกินแม่ญา
Took krung took kah tee koey jot jum nun tum hai chum leua gern mae yah
Every time that I ever remember, it makes me hurt so much, my God

เมื่อเช้าใกล้หน้าหนาวกินแต่ข้าวกับค้างคาว
Meua chao glai nah nao gin dtae kao gup kang kao
When it’s near winter, I eat only coconut rice
ไม่มีเธอถึงกับเบลอ โอ้..อยากเจอเธอเหลือเกิน
Mai mee tur teung gup blur oh yahk jur tur leua gern
Without you, it’s a blur, oh, I want to see you so badly

เปรียบกับด้ามปากกาที่หาไม่เจอ
Bpriap gup dahm bpahkgah tee hah mai jur
Like a pen cap that I can’t find
ต้องเพ้อ.. ละเมอนะเออเจ้า เธอจะรู้ตัวไหม
Dtaung pur lamur na ur jao tur ja roo dtua mai
I must go crazy, daydreaming, will you realize?

เหมือนแสงในยามเช้า เคยงดงามในหน้าหนาว
Meuan saeng nai yahm chao koey not ngahmnai nah nah
It’s like the morning light was once beautiful in the winter
ไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขา ถ้าจะไม่ทำให้ใครต้องร้าวราน
Mai yahk hai tur dtaung bpai gup kao tah ja mai tum hai krai dtaung rao rahn
I don’t want you to have to go with him, if it won’t make anyone into enemies

(*,*)

#
4:00

G
ก่อนฤดูฝน / Gaun Reudoo Fon (Before the Rainy Season)

J
จะทำให้เธอ…Blink / Ja Tum Hai Tur Blink (I’ll Make You Blink)
จดหมาย / Jot Mai (Letter)

K
ของว่าง / Kaung Wahng (Snack) [With You]
ขอโทษที่เป็นแบบนี้ / Kor Toht Tee Bpen Baep Nee (I’m Sorry For Being Like This)

N
หน้าหนาวที่แล้ว / Nah Nao Tee Laeo (Last Winter)
นอนได้แล้ว / Naun Dai Laeo (Sleep Now) [With Fukkling Hero]

S
Say Hi
Stars

T
Toy

   
All songs tagged the Toys