The Bottom Blues

All posts tagged The Bottom Blues

Title: ไม่รู้ตัว / Mai Roo Dtua (Oblivious)
Artist: The Bottom Blues
Album: Baby Boom
Year: 2012

บอกทีได้ไหมว่ามันไม่จริง
Bauk tee dai mai wah mun mai jing
Please tell me that it’s not true
สิ่งที่ฉันเห็นเป็นเพียงแค่ฝันไป
Sing tee chun hen bpen piang kae fun bpai
That the things I saw were just a dream
บอกทีได้ไหม ได้โปรดอย่าเงียบไป
Bauk tee dai mai dai bproht yah ngiap bpai
Please tell me, please don’t be silent
ว่าคนที่ฉันรัก ยังเป็นคนเดิมไหม
Wah kon tee chun ruk yung bpen kon derm mai
Is the person I love is still the same?

(*) ฉันร้องไห้ ฉันร้องไห้ กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว
Chun raung hai chun raung hai glun num dtah wai mai wai
I’m crying, I’m crying, I can’t swallow the tears
อย่าบอกว่าหัวใจ ของเธอเป็นของใคร
Yah bauk wah hua jai kaung tur bpen kaung krai
Don’t tell me your heart belongs to someone else

(**) หรือมันจะจริง สิ่งที่ฉันกลัว
Reu mun ja jing sing tee chun glua
Or are the things that I fear true?
หัวใจสลายแบบไม่รู้ตัว
Hua jai salai baep mai roo dtua
My heart has obliviously shattered
หรือมันจะจริง สิ่งที่ฉันกลัว
Reu mun ja jing sing tee chun glua
Or are the things that I fear true?
ว่าฉันจะเสียเธอไปแบบไม่รู้ตัว
Wah chun ja sia tur bpai baep mai roo dtua
That I obliviously lost you?

ก็ยังไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Gor yung mai roo dtaung tum yahng rai
I still don’t know what to do
คนที่ฉันรักยังเป็นคนเดิมไหม
Kon tee chun ruk yung bpen kon derm mai
Is the person I love still the same?

(*,**)

ไม่ต้องสัญญาว่าจะแสนดี แค่ได้พบเธอฉันก็โชคดี
Mai dtaung sunyah wah ja saen dee kae dai pob tur chun gor chohk dee
There’s no need to promise that things will be wonderful, I was lucky just being able to meet you
ไม่ต้องสัญญาว่าจะแสนดี ขอแค่เธอช่วยบอกฉันที
Mai dtaung sunyah wah ja saen dee kor kae tur chuay bauk chun tee
There’s no need to promise that things will be wonderful, I just ask that you please tell me
ที่ฉันกอดเธออยู่ตรงนี้…เธอคิดถึงใคร…­.
Tee chun gaut tur yoo dtrong nee tur kit teung krai
When I’m hugging you here, who are you thinking of?

(**)

Title: คนบ้า / Kon Bah (Lunatic)
Artist: The Bottom Blues
Album: Baby Boom
Year: 2012

ยังเก็บเธอไว้ในใจ แม้เธอจะจากไป
Yung gep tur wai nai jai mae tur ja jahk bpai
I still keep you in my heart, though you’ve left
ยังเก็บเธอไว้ในกาย ทุกวันไม่จางหาย
Yung gep tur wai nai gai took wun mai jahng hai
I still keep you in my body, every day you haven’t faded
ยังรอเธอทุกเวลาแม้เธอไม่กลับมา
Yung ruk tur took welah mae tur mai glup mah
I still wait for you all the time, though you haven’t come back
ยังคอยเธอทุกนาที คล้ายดั่งคนบ้า
Yung koy tur took nahtee klai dung kon bah
I still wait for you at every moment, I’ve become a lunatic

(*) และแม้สมองจะบอกให้ฉันลืม
Lae mae samaung ja bauk hai chun leum
And though my brain tells me to forget
แต่เหมือนว่าใจฉันไม่อาจฝืน
Dtae meuan wah jai chun mai aht feun
It’s like my heart won’t resist

(**) มันอยากจะลืมทุกสิ่ง แต่กลับจำทุกอย่าง
Mun yahk ja leum took sing dtae glup jum took yahng
I want to forget everything, but I end up remembering it all
อยากจะหนีเธอไปให้ไกลห่าง
Yahk ja nee tur bpai hai glai hahng
I want to run far away from you
แต่ยิ่งหนีเท่าไรก็ยิ่งไปไม่พ้นซักที
Dtae ying nee tao rai gor ying bpai mai pon suk tee
But however much I run, the more I end up unable to escape

ยังเก็บเธอไว้ในใจ แม้เธอจะรักใคร
Yung gep tur wai nai jai mae tur ja ruk krai
I still keep you in my heart, even though you love someone else
ยังเก็บเธอไว้ในกาย จะเนิ่นนานสักเพียงไหน
Yung gep tur wai nai gai ja nern nahn suk piang nai
I still keep you in my body, however long it’s been
ยังรอเธอทุกเวลาเธอไม่กลับมา
Yung ror tur took welah tur mai glup mah
I still wait for you all the time, though you haven’t come back
ยังคอยเธอทุกนาที คล้ายดั่งคนบ้า
Yung koy tur took nahtee klai dung kon bah
I still wait for you at every moment, I’ve become a lunatic

(*,**)

จะลบเธอไปจากใจ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Ja lop tur bpai jahk jai mai roo dtaung tum yahng rai
I don’t know what to do to erase you from my heart
ยังรักแค่เธอ ยังรอแค่ เธอยังคิดถึงอยู่เสมอ
Yung ruk kae tur yung ror kae tur yung kit teung yoo samur
I still love only you, I’m still waiting just for you, I still always miss you
จะลบเธอไปจากใจ ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Ja lop tur bpai jahk jai mai roo dtaung tum yahng rai
I don’t know what to do to erase you from my heart
ฉันยอมแพ้ ฉันอ่อนแอ
Chun yaum pae chun aun ae
I give up, I’m weak
และแม้ฉัน
Lae mae chun
And even though I…

(**,**)

Title: พระเอก / Pra Ek (Leading Man)
Artist: The Bottom Blues
Album: ถุงเท้าสีขาว ดวงดาว และความฝัน / Toong Tao See Kao Duang Dao lae Kwahm Fun (White Socks, Stars, and Dreams)
Year: 2010

ใครหนอใครทำให้เธอต้องเสียใจ
Krai nor krai tum hai tur dtaung sia jai
Who made you so sad?
ร้องไห้ฟูมฟาย ดั่งคนไร้วิญญาณ มองดูเธอทรมาน
Raung hai foom fai dung kon rai winyahn maung doo tur toramahn
Lavishly crying like someone without a spirit, I watch your torture
เธอร้องไห้จน ดูสิ น้ำตาจะหมดตัว
Tur raung hai jon doo si num dtah ja mot dtua
You cry until, look, your tears run out

(*) ผิดหวังพ่ายแพ้มันก็แค่เพียง ชีวิตบางครั้งที่ฟ้านั้นลำเอียง
Pit wung pai pae mun gor kae piang cheewit bahng krung tee fah nun lum iang
It’s only disappointment and failure, sometimes in life, heaven isn’t fair

(**) แต่เธอ ในยามที่เธอต้องเหน็บหนาว
Dtae tur nai yahm tee tur dtaung nep nao
But you, when you’re cold
หรือคราวที่เธอไม่เหลือใคร ซบ ซบ ลงตรงไหล่ฉัน
Reu krao tee tur mai leua krai sop sop long dtrong lai chun
Or whenever you don’t have anyone else left, snuggle up against my shoulder
ในคืนที่เธอต้องเจ็บช้ำ หรือวันที่เธอต้องทุกข์ทน
Nai keun tee tur dtaung jep chum reu wun tee tur dtaung took ton
During the nights you’re hurting or the days you’re suffering
ยังมีฉันอีกคน
You still have me

(***) ในยามที่เธอต้องเหน็บหนาว หรือคราวที่ฟ้าไม่เป็นใจ
Nai yahm tee tur dtaung nep nao reu krao tee fah mai bpen jai
When you’re cold or when heaven isn’t as you wish
ซบ ซบ ลงตรงไหล่ฉัน
Sop sop long dtrong lai chun
Snuggle up against my shoulder
ในคืนที่เธอต้องเจ็บช้ำ หรือวันที่เธอต้องทุกข์ทน
Nai keun tee tur dtaung jep chum reu wun tee tur dtaung took ton
During the nights you’re hurting or the days you’re suffering
ยังมีฉันอีกคน อยู่ตรงนี้และรอ
Yung mee chun eek kon yoo dtrong nee lae ror
You still have me right here, waiting

ตัวฉันเองแม้ไม่ดีและเลิศเลอ
Dtua chun eng mae mai dee lae lurt lur
I may not be good or perfect
แต่ไม่อยากเห็นเธอต้องร้องไห้เดียวดาย
Dtae mai yahk hen tur dtaung raung hai diao dai
But I don’t want to see you crying alone
อยู่กับฉันไม่เป็นไร เธอร้องได้เลย
Yoo gup chun mai bpen rai tur raung dai loey
It’s okay to stay with me, you can cry
เอาให้น้ำตามันหมดตัว
Ao hai num dtah mun mot dtua
Cry all your tears out

(*,**,***)

จะทำอะไรก็ทำเถอะ
Ja tum arai gor tum tur
Whatever you’ll do, do it
แต่ขอเพียงเธอแค่ซบ ลง ก่อนจะดีไหม
Dtae kor piang tur kae sop long gaun ja dee mai
But I just ask that you snuggle up first, okay?

Title: You You You
Artist: Earth Patravee ft. Ammy the Bottom Blues
Album: [Single]
Year: 2014

เก็บเอารอยยิ้มเธอมาเรียงร้อย
Gep ao roy yim tur mah riang roy
I keep your smile to compose
เก็บเอาแววตานั้นมาละเมอเพ้อ
Gep ao weaw dtah nun mah lamur pur
I keep the look in your eyes to crazily daydream
เก็บเอาทุกท่าทีของเธอ มาละเมอคนเดียว
Gep ao took tah tee kaung tur mah lamur kon diao
I keep every attitude of yours to daydream about alone

(*) จนถึงเวลาต้องนอน แต่หัวใจยังไม่วาย
Jon teung welah dtaung naun dtae hua jai yung mai wai
Until it’s time for bed, but my heart won’t stop
มันคล้ายเหมือนดังต้องมนต์
Mun klai meuan dung dtaung mon
It’s like it’s under a spell
ฉันยังสับสนภายใน
Chun yung sup son pai nai
I’m still mixed up inside

(**) จะข่มตาแต่ฉันคงไม่อาจจะข่มใจ
Ja kom dtah dtae chun kong mai aht ja kom jai
I force my eyes shut, but I can’t control my feelings
ยังคิดถึงแค่เธออยู่เรื่อยไป เรื่อยไป
Yung kit teung kae tur yoo reuay bpai reuay bpai
I still miss only you continuously, continuously
จะฝืนจะฝืนสักเท่าไหร่ ใจยังห้ามไม่ค่อยอยู่
Ja feun ja feun suk tao rai jai yung hahm mai koy yoo
However much I force and force it, my heart still refuses to stop
หลับลงแต่ฉันคงไม่อาจจะหลีกหนี
Lup long dtae chun kong mai aht ja leek nee
I lie down, but I can’t escape

(***) ยังฝันถึงแค่เธออยู่ทุกวินาที ทุกวินาที
Yung fun teung kae tur yoo took winahtee took winahtee
I still dream only of you every second, every second
จะหนีจะหนีให้ไกลห่าง แต่ใจไม่ฟังมันสักอย่างเลย
Ja nee ja nee hai glai hahng dtae jai mai fung mun suk yahng loey
I run and run far away, but my heart doesn’t listen at all

(****) Oh I miss you you you
what I gonna do do do
Oh I miss you oh oh no
Oh I miss you no no no no no no no

(*,**,***,****)

I give up,I know it.
you steal my heart and I will never get it back
I know it, you come and go,
I don’t know how to take you out of my mind
Baby love gonna make me blind, ha ha ha ha

หัวใจฉันคงไม่อาจจะต้านทาน
Hua jai chun kong mai aht ja dtahn tahn
My heart won’t withstand it
ยิ่งฝืนเท่าไรหัวใจยิ่งทรมาน
Ying feun tao rai hua jai ying toramahn
The more I force it, the more my heart is tortured
Baby love gonna make me blind, ha ha ha ha
Baby, love’s gonna make me blind, ha ha ha ha

Title: ตะวันของหัวใจ / Dtawun Kaung Hua Jai (The Sun of the Heart)
Artist: The Bottom Blues
Album: OST ตะวันยอดรัก / Dtawun Yaut Ruk
Year: 2012

ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่ไหนหรือเมื่อไหร่
Mai roo wah mun keu arai tee nai reu meua rai
I don’t know where, when, or what it is
แต่มันเป็นอะไรที่ทำให้ใจไหวหวั่น
Dtae mun pen arai tee tum hai jai wai wun
But something’s wrong that’s making my heart shake
ไม่รู้ว่าเธอนะเป็นใครแต่เป็นคนสำคัญ
Mai roo wah tur na pen krai dtae pen kon sumkun
I don’t know who you are, but you’re someone important
เป็นคนที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Pen kon tee tum hai chun dtaung plian pai mai meuan derm
You’re someone who made me change and become something different

(*) อยู่ใกล้ๆ เธอมันก็ร้อนเหมือนไฟ
Yoo glai glai tur mun gor raun meuan fai
Being near you is as hot as a fire
แต่พออยู่ไกลมันก็หนาว
Dtae por yoo glai mun gor nao
But as soon as we’re far apart, it’s cold
ยิ่งเวลาที่ฟ้าคืนไหนไม่มีดาว
Ying welah tee fah keun nai mai mee dao
The longer the night sky has no stars
ยิ่งหนาวยิ่งเหงาหัวใจ
Ying nao ying ngao hua jai
The colder it gets, the lonelier my heart is

(**) เธอคือดวงตะวันที่ทำให้โลกนี้สว่าง
Tur keu duang dtawun tee tum hai lohk nee sawahng
You’re the sun that makes this world shine
ทำให้ทุกๆ อย่างสดใส
Tum hai took took yahng sot sai
And makes everything bright
เธอคือดวงตะวันที่ทำให้ฉันได้เข้าใจ
Tur keu duang dtawun tee tum hai chun dai kao jai
You’re the sun that made me understand
ว่าโลกมันหมุนไปด้วยรัก
Wah lohk mun moon pai duay ruk
That the world rotates with love

(***) ชีวิตคนๆ หนึ่งจะมีความหมายอะไร
Cheewit kon kon neung ja mee kwahm mai arai
What meaning would a person’s life have
ถ้าไม่มีใครให้คิดถึง
Tah mai mee krai hai kit teung
If he didn’t have anyone to miss?
ตะวันช่างใสสว่างทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
Dtawun chahng sai sawahng took krung tee kit teung tur
The sun shines bright every time I think of you

ไม่ว่าอีกนานสักเพียงใด พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่
Mai wah eek nahn suk piang dai proong nee reu meua rai
No matter how long, be it tomorrow or whenever
แต่ยังไงยังไงก็จะรักๆ เธอ
Dtae yung ngai yung ngai gor ja ruk ruk tur
But no matter what, I’ll love you
ฉันมองว่ามันเป็นโชคดีที่ได้มาพบเจอ
Chun maung wah mun pen chohk dee tee dai mah pobj ur
I feel like I’m lucky to have been able to find you
ไม่ว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนก็ตาม
Mai wah tur nun pen krai mah jahk nai gor dtahm
Regardless of who you are and where you come from

(*,**,***,*,**,***)

ตะวันช่างใสสว่างทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
Dtawun chahng sai sawahng took krung tee kit teung tur
The sun shines bright every time I think of you

Title: คนธรรมดา / Kon Tummadah (Normal Guy)
Artist: The Bottom Blues
Album: ถุงเท้าสีขาว ดวงดาว และความฝัน / Toong Tao See Kao Duang Dao lae Kwahm Fun (White Socks, Stars, and Dreams)
Year: 2010

เธอไม่ต้องกลัว ไม่ต้องหวั่นไหว
Tur mai dtaung glua mai dtaung wun wai
You don’t have to be scared, no need to be nervous
ไม่ต้องเกรงใจ เธอไม่ต้องกังวล
Mai dtaung greng jai tur mai dtaung gung won
There’s no need to be courteous, you don’t have to worry
สิ่งที่ฉันนั้นทุ่มเทให้เธอ..ไม่เคยคิดอะไร
Sing tee chun nun toom tay hai tur mai koey kit arai
I’ve never thought anything in regards to the things I’ve devoted to you

แค่อยากจะดูแลเธอก็เท่านั้น
Kae yahk ja doo lae tur gor tao nun
I only want to take care of you
ไม่ได้ต้องการให้เธอมาสนใจ
Mai dai dtaung gahn hai tur mah son jai
I don’t want you to be interested in me
ได้ใกล้ชิด ได้เป็นห่วงอยู่เสมอ
Dai glai chit dai pen huang yoo samur
Being near you, always concerned about you
แค่นี้ก็สุขใจ..แล้ว
Kae nee gor sook jai laeo
Just that already makes me happy

(*) ไม่ได้หวังว่าเธอ จะก้มมองคนธรรมดา
Mai dai wung wah tur ja gom maung kon tummadah
I don’t hope that you’ll look down at a normal person
ไม่ได้คิดคว้าดาว..ที่อยู่บน..ฟ้า
Mai dai kit kwah dao tee yoo bon fah
I’m not thinking of reaching for stars up in the sky

(**) แค่คนเดินดิน คนธรรมดา
Kae kon dern din kon tummadah
I’m just a person who walks on the ground, a normal guy
ไม่มีราคา ไม่มีคุณค่าใด
Mai mee rah kah mai mee koon kah dai
With no price and no value
ไม่ใช่ผู้วิเศษ อย่างใครใคร
Mai chai poo wiset yahng krai krai
I’m no one special like so many others
มีแต่ตัวและหัวใจก็เท่านี้..ที่พอจะให้เธอ
Mee dtae dtua lae hua jai gor tao nee tee por ja hai tur
I have only my body and heart…that I’m ready to give to you

เธอไม่ต้องตอบแทนอะไรฉัน
Tur mai dtaung dtaup taen arai chun
You don’t have to answer me anything
แค่บอกต่อกันในสิ่งที่ต้องการ
Kae bauk dtor gun nai sing tee dtaung gahn
Just tell me what you want
คนคนนี้ไม่เคยเกี่ยง ว่าเรื่องนั้น
Kon kon nee mai koey giang wah reuang nun
I would never dispute you in those matters
จะยากเย็นสักเพียง..ไหน
Ja yahk yen suk piang nai
However difficult it would be

(*,**,**)

ไม่เคยจะให้ใคร
Mai koey ja hai krai
I’ll never give them to anyone else

Title: ขอให้ / Kor Hai (I Want)
Artist: The Bottom Blues
Album: [Single]
Year: 2012

เพลงนี้แด่เธอ
Pleng nee kae tur
This song is only yours
เธอที่ทำให้ฉันต้องเสียใจ เธอที่ทำให้ฉันต้องร้องไห้
Tur tee tum hai chun dtaung sia jai tur tee tum hai chun dtaung raung hai
You who makes me sad, you who makes me cry
เพลงนี้ฝากไว้
Pleng nee fahk wai
I’m entrusting this song
เธอที่ทำให้ฉันหลงงมงาย ทรมานกับความฝันบ้าบอ
Tur tee tum hai chun long ngom ngai toramahn gup kwahm fun bah bor
To you who makes me naively infatuation, tortured by an insane dream

(*) ขอให้เธอไม่เหลือใคร ขอให้เธอไม่พบรักที่จริงใจ
Kor hai tur mai leua krai kor hai tur mai pob ruk tee jing jai
I don’t want you to have anyone left, I don’t want you to find sincere love
ขอให้เธอผิดหวังเรื่อยไป จะรักใครต้องเสียใจ
Kor hai tur pit wung reuay pai ja ruk krai dtaung sia jai
I want you to continuously be disappointed, whenever you love someone, you get hurt
ขอให้เธอต้องทุกข์ทน ขอให้เธอต้องร้อนรนจนทนไม่ไหว
Kor hai tur dtaung took ton kor hai tur dtaung raun ron jon ton mai wai
I want you to suffer, I want you to be restless until you can’t take it anymore
ขอให้เธอเจ็บช้ำปางตาย
Kor hai tur jep chum pang dtai
I want you to hurt to death
และขอสุดท้าย ฉันขอให้เธอกลับมา
Lae kor soot tai chun kor hai tur glup mah
And the last thing I want, I want you to come back
ฉันขอให้เธอกลับมา
Chun kor hai tur glup mah
I want you to come back
ฉันขอให้เธอกลับมา
Chun kor hai tur glup mah
I want you to come back
ฉันขอให้เธอกลับมา
Chun kor hai tur glup mah
I want you to come back

ชีวิตที่มันขาดเธอ
Cheewit tee mun kaht tur
Life without you
เหมือนแจกันที่มันช่างว่างเปล่า เหมือนกับฟ้าที่มันไร้ดวงดาว
Meuan jae gun tee mun chahng wahng plao meuan gup fah tee mun rai duang dao
Is like an empty vase, it’s like a sky without stars
และที่ฉันบอกไป
Lae tee chun bauk pai
And what I told you
ไม่ตั้งใจที่จะคิดร้ายอะไร ก็แค่กลัวว่าจะเสียเธอไปจริงๆ
Mai dtung jai tee ja kit rai arai gor kae glua wah ja sia tur pai jing jing
I didn’t mean to have bad thoughts, I was just really afraid of losing you

(*)

ขอให้เธอโปรดรับฟัง ว่าฉันไม่เคยจะรักใคร
Kor hai tur proht rup fung wah chun mai koey ja ruk krai
I want you to please hear me that I will never love anyone else
ขอให้เธอโปรดจงมั่นใจ จะนานแค่ไหน
Kor hai tur proht jong mun jai ja nahn kae nai
I want you to please be certain, no matter how long
จะรักแค่เพียงแต่เธอ
Ja ruk kae piang dtae tur
I’ll love only you
ฉันรักแค่เพียงแต่เธอ
Chun ruk kae piang dtae tur
I only love you
จะรักแค่เพียงแต่เธอ
Ja ruk kae piang dtae tur
I’ll love only you
ฉันรักแค่เพียงแต่เธอ
Chun ruk kae piang dtae tur
I only love you

Title: Baby I Love You
Artist: The Bottom Blues
Album: [Single]
Year: 2011

Baby i love you…. Yes oh yes I do
Love for you can’t be more true …yes oh yes oh yes I do

แม้ว่าเราอาจไม่ได้เข้ากันทุกอย่าง
Mae wah rao aht mai dai kao gun took yahng
Even though we might not get along on everything
แม้ว่าเธอกับฉันอาจดูช่างแตกต่าง
Mae wah tur gup chun aht doo chahng dtaek dtahng
Even though you and I might seem so different
แม้ว่าความเป็นจริงนั้น จะไม่ได้เป็นดั่งเทพนิยายที่เคยฝัน
Mae wah kwahm pen jing nun ja mai dai pen dung tayp niyai tee koey fun
Even though in reality, it won’t be like the fairytales we once dreamed of

แม้ว่าเธออาจไม่ได้เพอร์เฟกต์
Mae wah tur aht mai dai perfect
Even though you may not be perfect
และแม้ว่าเธออาจดูเหมือนแค่เพียงเด็ก
Lae mae wah tur aht doo meuan kae piang dek
And even though you might seem like just a child
เอาแต่ใจ ยังไง ฉันก็อยากจะบอกกับเธอให้รู้เอาไว้
Ao dtae jai yung ngai chun gor yahk ja bauk gup tur hai roo ao wai
Selfish, but whatever, I want to let you know something

(*) Baby I love you Yes oh yes I do…..
Cause your soul is beautiful and I can’t take my eyes of you
Baby I love you Yes oh yes I do…..
My love for you can’t be more true
Yes oh yes oh yes I do, Oh baby I love you

แม้ว่าเธออาจไม่ได้เป็นดั่งนางฟ้า
Mae wah tur aht mai dai pen dung nahng fah
Though you might not be an angel
แม้ว่าเธออาจไม่ได้งดงามดั่งเทพธิดา
Mae wah tur aht mai dai ngot nahm dung tayptidah
Though you might not be as beautiful as a goddess
แต่แค่เป็นเธอที่เป็นเธอก็คงจะพอแล้ว
Dtae kae pen tur tee pen tur gor kong ja por laeo
But just you being you is enough

แม้ว่าเธอชอบทำเป็นใจร้าย
Mae wah tur chaup tum pen jai rai
Though you like being bad
แม้ว่าเธอขี้บ่นขี้โวยวาย
Mae wah tur kee bon kee woy wai
Though you complain melodramatically
แม้ว่าเธอชอบนอนตื่นสาย
Mae wah tur chaup naun dteun sai
Though you like to sleep in and wake up late
และไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไร
Lae mai wah tur ja pen yahng rai
And no matter how you’ll be

(*)

ความสวยงามของเธอนั้นอยู่ข้างใน
Kwahm suay ngahm kaung tur nun yoo kahng nai
Your beauty is inside
คนธรรมดาไม่อาจจะรับรู้ได้ ต้องฉันคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจ
Kon tummadah mai aht ja rup roo dai dtaung chun kon diao tao nun tee kao jai
Any normal person might not be able to get it, it must be me alone who understands

(*)

Oh baby I love yoo ….hoo hoo …..Oh baby I love yoo hoo ……Oh baby I love yoo ….hoo hoo

Title: เอ่อเอ่อคือว่าฉัน..รักเธอ / Ur Ur Keu Wah Chun Ruk Tur (“Uh, Uh” Means “I Love You”)
Artist: The Bottom Blues
Album: [Single]
Year: 2011

อาจจะดูปากร้าย
Aht ja doo pahk rai
I might seem sarcastic
แต่เธอรู้มั้ยว่าข้างในหัวใจ
Dtae tur roo mai wah kahng nai hua jai
But do you know that inside my heart
ฉันแค่เป็นห่วงเธอ
Chun kae pen huang tur
I’m just worried about you?
ก็กลัวว่าเธอจะรักใคร
Gor glua wah tur ja ruk krai
I’m scared you’ll love someone else

อาจจะดูปากแข็ง
Aht ja doo pahk kaeng
I might seem stubborn
แต่เธอรู้มั้ยทุกครั้งฉันอ่อนแรง
Dtae tur roo mai took krung chun aun raeng
But do you know? Every time I’m weak
ทุกๆครั้งสบตา ก็ยังเขินอยู่ทุกเวลา
Took took krung sob dtah gor yung kern yoo took welah
Every time we make eye contact, I still blush every time

จะเร็วจะช้ายังไง
Ja riew ja chah yung ngai
However fast or slow
จะบอกเธอไปหรือไม่บอกเธอเลยน่ะ
Ja bauk tur pai reu mai bauk tur loey na
If I tell you or not
จะดีจะร้ายยังไง
Ja dee ja rai yung ngai
However good or bad I am
ก็อย่าไปกลัวต้องเสียใจ
Gor yah pai glua dtaung sia jai
Don’t go being afraid you’ll be hurt

(*) เอ่อ เอ่อ คือว่า ฉันรักเธอ
Ur ur keu wah chun ruk tur
“Uh, Uh” means “I love you
เอ่อ เอ่อ ก็ไม่รู้..ทำไม
Ur ur gor mai roo tummai
“Uh, uh,” I don’t know why
ติดขัดอยู่ตรงนี้เรื่อยไป
Dtit kut yoo dtrong ne reuay pai
It always gets stuck right here
อยากบอกก่อนจะสาย
Yahk bauk gaun ja sai
I want to tell you before it’s too late
ว่าเอ่อ เอ่อ คือว่า ฉันรักเธอ
Wah ur ur keu wah chun ruk tur
That “Uh, uh” means “I love you”

แค่อยากบอกให้รู้ไว้
Kae yahk bauk hai roo wai
I just want to let you know
ได้โปรดเถอะจะได้ไหม
Dai proht tur ja dai mai
Please, okay?
แค่มองเข้าไปในหัวใจ
Kae maung kao pai nai hua jai
Just go and look inside my heart
ได้โปรดเถอะแค่ซักครั้ง
Dai proht tur kae suk krung
Please, just once
ได้โปรดเถอะแค่ซักครั้ง เลดี้
Dai proht tur kae suk krung lady
Please, just once, lady

(*)

Title: ฮูวี๊ฮู (Hoo Wee Hoo)
Artist: The Bottom Blues
Album: ถุงเท้าสีขาว ดวงดาว และความฝัน / Toong Tao See Kao Duang Dao lae Kwahm Fun (White Socks, Stars, and Dreams)
Year: 2010

มันคงบังเอิญ ที่เรานั้นเดินมา สบสายตากับเธอ
Mun kong bung ern tee rao nun dern mah sob sai dtah gup tur
It was by chance that we walked past each other and my eyes caught yours
เลยกังวล ว่าคงเจอ เจอเธอแค่ครั้งเดียว
Loey gung won wah kong jur jur tur kae krung diao
So I’m worried that I’ll probably only see you once

(*) เธอจะไม่แลเหลียวฉันหน่อยเลยเหรอคนดี
Tur ja mai lae liao chun noy loey rur kon dee
You’re not going to pay attention to me at all, sweetie?
บังเอิญไม่เคยเจอน่าคุยแบบนี้
Bung ern mai koey jur nah kooey baep nee
I’ve never happened to meet someone I wanna chat with like this

(**) รอยยิ้มเธอ เพียงครั้งเดียว ทำฉันให้เหลียวไปมองและเผลอใจ
Roy yim tur piang krung diao tum chun hai liao pai maung lae plur jai
Your smile, just one time, made me do a double-take and fall head-over-heels
เพียงสายตา มองฉันมา มันทำให้ฉันนั้นลืมว่าหายใจอยู่
Piang sai dtah maung chun mah mun tum hai chun nun leum wah hai jai yoo
Just your eyes looking at me make me forget how to breathe

มันคงจะดี ถ้าเธอไม่มีใคร ก็คงสบายใจ ฮูวี๊ฮูวี๊ฮู
Mun kong ja dee tah tur mai mee krai gor kong saibai jai hoo wee hoo wee hoo
It would be nice if you didn’t have anyone else, I’d be content, hoo wee hoo wee hoo
เลยมองไป และมองมา เธอมาแค่คนเดียว
Loey maung pai lae maung mah tur mah kae kon diao
I look to the left and look to the right, but you came alone

(*,**,**)