Earth Patravee

All posts tagged Earth Patravee

Title: วันดีดี / Wun Dee Dee (The Good Days)
English Title: “All the Happiness”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี) and Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Joox Single]
Year: 2019

แสงดวงไฟส่องเหมือนดวงดาว
Saeng duang fai saung meuan duang dao
The lights shine like the stars
บนท้องฟ้า ที่พร่างพราว
Bon taung fah tee prahng prao
Sparkling in the sky
เสียงดนตรีที่คุ้นเคย
Siang dondtree tee koon koey
The familiar music
นำพาให้เรา ได้มาอยู่ที่ตรงนี้
Num pah hai rao dai mah yoo tee dtrong nee
Led us here

สายลมพัดผ่าน เหมือนจะพา
Sai lom put pahn meuan ja pah
The wind blows by, like it’s leading
ให้หัวใจ ได้เคลิ้มไป
Hai hua jai dai klerm bpai
Our hearts to daydream
หันมองใครก็เห็นรอยยิ้ม
Hun maung krai gor hen roy yim
Turning and looking at everyone else, I see smiles
ทักทาย อบอุ่นไปทั้งใจ
Tuk tai op oon bpai tung jai
We greet, and it warms my heart

(*) ช่วงเวลาดีดีอะไรแบบนี้
Chuang welah dee dee arai baep nee
At good times like this
มันคงดีถ้าเราจะได้มาเริ่มใหม่
Mun kong dee tah rao ja dai mah rerm mai
It would be nice if we could start over
ที่ค้างคาในใจ อย่าเก็บมันไว้
Tee kahng kah nai jai yah gep mun wai
Don’t hang on to the things remaining in your heart
เมื่อวานให้เป็นเมื่อวาน
Meua wahn hai bpen meua wahn
Let yesterday be yesterday
ไม่นานอะไรมันก็จะพ้นไป
Mai nahn arai mun gor ja pon bpai
Soon everything will pass
แค่เพียงอีกไม่ไกล
Kae piang eek mai glai
It won’t take much longer

(**) อยากอวยพรจากหัวใจ
Yahk uay pon jahk hua jai
I want to give you a blessing from my heart
อะไรที่ทำเธอยิ้มได้
Arai tee tum tur yim dai
Whatever makes you able to smile
(wish you all the happiness)
(Wish you all the happiness)
ให้คงอยู่เรื่อยไป
Hai kong yoo reuay bpai
I hope it stays with you forever
อธิษฐานจากหัวใจ
Attitahn jahk hua jai
I pray from my heart
ให้มีรักดี ๆ อยู่ข้างกาย
Hai mee ruk dee dee yoo kahng gai
That you’ll have good love beside you
ให้เป็นวันที่ดีของเรา
Hai bpen wun tee dee kaung rao
I hope these are our best days

ใช้ถ้อยคำจากเสียงเพลง
Chai toy kum jahk siang pleng
I use the lyrics from this song
แทนทุกความหมาย จากหัวใจ
Taen took kwahm mai jahk hua jai
To represent every emotion from my heart
ให้ทำนองส่งความรัก
Hai tumnaung song kwahm ruk
I hope the melody sends my love
แทนคำพูดมากมาย เป็นของขวัญให้ไป
Taen kum poot mahk mai bpen kaung kwun hai bpai
To represent many words, it’s my gift to you

(*,**,*,**,**)

   

Producer: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)
Lyrics: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต), สุดเขต จึงเจริญ (เอก), วรางคณา มีทอง (เอิง)
Melody: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต)
Arranger: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)

Title: หวง / Huang (Jealous)
English Title: “You’re Mine”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: After Sunset
Year: 2019

(*) แค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้น เว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหม
Kae hahm nahruk gup krai baep nun wen hai chun kon diao dai mai
Could you stop being cute like that to everyone else just for me?
เวลาเธอนั้นมองใคร กลัวเขาจะคิดไปไกล
Welah tur nun maung krai glua kao ja kit bpai glai
Whenever you call anyone, I’m afraid they’ll think too far about it
ได้มั้ย not that I can call you mine
Dai mai not that I can call you mine
Could you? Not that I can call you mine
กลัวว่าเธอนั้นเจอใคร ที่ทำให้เธอนั้นเสียใจ
Glua wah tur nun jur krai tee tum hai tur nun sia jai
I’m afraid you’ll meet someone who will make you sad

(**) เพราะเท่าที่ฉันมองดูก็ยังไม่เห็นใคร
Pror tao tee chun maung doo gor yung mai hen krai
Because, from what I’ve seen, I still haven’t noticed anyone else
ที่ไม่ว่านานแค่ไหนก็จะไม่หวั่นไหว
Tee mai wah nahn kae nai gor ja mai wun wai
No matter how long it takes, I won’t be shaken
แค่หันมามองอยู่ไม่ไกล
Kae hun mah maung yo mai glai
Just turn and look around you
just look around you
Just look around you
oh baby
Oh, baby

ก็เหมือนว่าฉันจะลืมหายใจ
Gor meuan wah chun ja leum hai jai
It’s like I forget how to breathe
ยิ่งเธอเข้ามา ยิ่งใกล้เท่าไร
Ying tur kao mah ying glai tao rai
The more you come over, the closer we get
ก็เหมือนฉันจะได้ยินหัวใจฉันสั่น
Gor meuan chun ja dai yin hua jai chun sun
It’s like I can hear my heart pounding
เพียงพบเธอ ก็ทำให้ดีทั้งวัน
Piang pob tur gor tum hai dee tung wun
Just seeing you makes my whole day great
ในทุกๆความเป็นเธอนั้น ทำฉันให้หวั่นไหว
Nai took took kwahm bpen tur nun tum chun hai wun wai
Everything about you makes me nervous
แค่คิดถึงเพียงรอยยิ้มเธอนั้น ก็อุ่นไปทั้งใจ
Kae kit teung piang roy yim tur nun gor oon bpai tung jai
Just thinking about your smile makes my whole heart warm

(***) จะเก็บเธอเอาไว้ที่ไหน
Ja gep tur ao wai tee nai
I’ll keep you locked up somewhere
ไม่ให้พบเจอใคร
Mai hai pob jur krai
I won’t let you meet anyone else
ไม่ยอมให้ใครได้มองเธอ
Mai yaum hai krai dai maung tur
I refuse to let anyone look at you
ไม่อยากให้เธอนั้นมองใคร
Mai yahk hai tur nun maung krai
I don’t want you to look at anyone else
เพราะถ้ามีใคร มาคิดกับเธอ
Pror tah mee krai mah kit gup tur
Because if anyone else develops feelings for you
เช่นเดียวกันกับฉัน
Chen diao gun gup chun
Like I have

(****) ฉันเองคงทนไม่ไหวแบบนั้น
Chun eng kong ton mai wai baep nun
I wouldn’t be able to take it
oh i would cry
Oh, I would cry
แต่จะไม่ทำให้เธอนั้นวุ่นวาย
Dtae ja mai tum hai tur nun woon wai
But I won’t bother you about it
just one thing would you mind
Just one thing, would you mind?
อยากขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้น
Yahk kor kae reuang diao tao nun
There’s just one thing I want to ask you

(*,**,***,****)

แค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้น เว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหม
Kae hahm nahruk gup krai baep nun wen hai chun kon diao dai mai
Could you stop being cute like that to everyone else just for me?
เวลาเธอนั้นมองใคร กลัวเขาจะคิดไปไกล
Welah tur nun maung krai glua kao ja kit bpai glai
Whenever you call anyone, I’m afraid they’ll think too far about it
ได้มั้ย not that I can call you mine
Dai mai not that I can call you mine
Could you? Not that I can call you mine
ก็แค่กลัวเธอไปรักใคร
Gor kae glua tur bpai ruk krai
I’m just scared you’ll love someone else

(**)

ลองหันมามองคนไม่ไกล just let me love you
Laung hun mah maung kon mai glai just let me love you
Try turning and looking around you, just let me love you

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by Jamie Song
Arranged by Jamie Song
Lyrics by เอิ๊ต โอ๊บ เอิง จันทร์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: ขอโทษดาว / Kor Toht Dao (Apologizing to the Stars)
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2019

ขอโทษดวงดาว ที่ปล่อยคืนนี้ล่วงเลยไป
Kor toht duang dao tee bploy keun nee luang loy bpai
I apologize to the stars for letting this night slip away
อยากอธิษฐาน แต่คงเป็นไปไม่ได้
Yahk attitahn dtae kong bpen bpai mai dai
I wanted to make a wish, but it’s probably impossible
ให้ในหัวใจ เธอมีแต่ฉัน คนเดียวเท่านั้น
Hai nai hua jai tur mee dtae chun kon diao tao nun
To make it so that you only have me in your heart

ใกล้กันเท่าไร ก็ไม่ทำให้ทั้งหัวใจ
Glai gun tao rai gor mai tum hai tung hua jai
However close we are, it doesn’t make your heart
เธอนั้น คิดไกลเท่ากับฉัน
Tur nun kit glai tao gup chun
Think as far as mine
ที่ผ่านมาเราแค่ใกล้ชิดกัน ใจเธอนั้นยังมีแต่เขา
Tee pahn mah rao kae glai chit gun jai tur nun yung mee dtae kao
In the past, we were just close, your heart still has her

(*) ไม่ต้องห่วงว่าจะอยู่ได้ไหม จะรับได้หรือเปล่า
Mai dtaung huang wah ja yoo dai mai ja rup dai reu bplao
You don’t have to worry if I’ll be able to live or if I can accept
ที่ใจเธอ ยังคงไม่ลืม ยังรักเค้า
Tee jai tur yung kong mai leum yung ruk kao
That your heart still hasn’t forgotten and still loves her
ไม่ต้องห่วงอะไรกับตัวฉัน เข้าใจทุกเรื่องราว
Mai dtaung huang arai gup dtua chun kao jai took reuang rao
You don’t have to worry about me at all, I understand everything
แค่ขอยืนตรงนี้ รอตรงนี้ นานแค่ไหนยังรอเธอ
Kae kor yeun dtrong nee ror dtrong nee nahn ake nai yung ror tur
I just want to stand right here, waiting right here, however long it’ll be, I’m still waiting for you

ไม่มีเพลงใด ปลอบใจเธอให้หายดี
Mai mee pleng dai bplaup jai tur hai hai dee
There’s no song that can soothe you
เท่าเพลงของเขา ที่เคยมอบให้เธอ
Tao pleng kaung kao tee koey maup hai tur
As much as her song that she once gave to you
ส่วนตัวฉันทำได้เพียงแค่มอง ภาพความหลังของเธอกับเขา
Suan dtua chun tum dai piang kae maung pahp kwahm lung kaung tur gup kao
As for me, all I can do is watch you and her image of the past

(*)

หากเธอ คิดถึงใคร ก็คิดไปไม่เป็นไร
Hahk tur kit teung krai gor kit bpai mai bpen rai
If you’re thinking of someone, then think away, it’s okay
ฉันรู้ตัวฉันเข้าใจ
Chun roo dtua chun kao jai
I realize, I understand
ไม่ขอให้เธอลืมทุกเรื่องราว
Mai kor hai tur leum took reuang rao
I’m not asking for you to forget everything
แต่ขอเพียงเธอยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันได้ไหม
Dtae kor piang tur yung yoo dtrong nee duay gun dai mai
But I just ask that you still stay right here with me, please

ไม่ต้องห่วงว่าจะอยู่ได้ไหม จะรับได้หรือเปล่า
Mai dtaung huang wah ja yoo dai mai ja rup dai reu bplao
You don’t have to worry if I’ll be able to live or if I can accept
ที่ใจเธอ ยังคงไม่ลืม ยังรักเค้า
Tee jai tur yung kong mai leum yung ruk kao
That your heart still hasn’t forgotten and still loves her
ไม่ต้องห่วงอะไรกับตัวฉัน เข้าใจทุกเรื่องราว
Mai dtaung huang arai gup dtua chun kao jai took reuang rao
You don’t have to worry about me at all, I understand everything
แค่ขอยืนตรงนี้ ฉันจะขอรอตรงนี้
Kae kor yeun dtrong nee chun ja kor ror dtrogn nee
I just want to stand right here, I want to wait right here
แม้นานแค่ไหนก็จะรอ
Mae nahn kae nai gor ja ror
No matter how long it’ll be, I’ll wait

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอิ๊ต โอ๊บ เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ,

Title: แค่เราก็พอ / Kae Rao Gor Por (With You)
Artist: Earth Patravee
Album: [Single]
Year: 2019

ในวันที่ไอแดดปลุกให้ฉันลืมตา เมื่อลมพัดโชยปลิวเข้ามา
Nai wun tee ai daet bplook hai chun leum dtah meua lom put choy bpliew kao mah
When the sunlight coaxes me to open my eyes, when the wind blows in
กลิ่นยามเช้าช่างดูสวยงาม
Glin yahm chao chahng doo suay ngahm
The morning scent is so beautiful

เหมือนท้องฟ้าที่คอยส่งรอยยิ้มลงมา แบบที่เธอนั้นที่คอยสบตา
Meuan tahng fah tee koy song roy yim long mah baep tee tur nun tee koy sop dtah
Like the sky that smiles down like when you make eye contact with me
ทำให้ฉันคิดถึงทุกที
Tum hai chun kit teung took tee
It makes me miss you every time

(*) อยากให้เธอรู้เหลือเกิน ว่ามีใครเค้ารอและคอยที่จะเจอ
Yahk hai tur roo leua gern wah mee krai kao ror lae koy tee ja jur
I want you to know so badly that there’s someone waiting to see you
ออกไปกับฉันไหมเธอ ที่ที่มีแค่เพียงเแค่เราไปด้วยกัน
Auk bpai gup chun mai tur tee tee mee kae piang kae rao bpai duay gun
Will you leave with me? To a place where there’s only us

(**) ไม่ว่าที่ไหน ที่(แค่)มีเธออยู่กับฉัน
Mai wah tee nai tee kae mee tur yoo gup chun
No matter where I am, if I just have you with me
ไม่ว่าจะหันไปเมื่อไร ยังมองเห็นเธอข้างข้างกัน
Mai wah ja hun bpai meua rai yung maung hen tur kahng kahng gun
No matter when I turn, I still see you beside me
ไม่ว่าท้องฟ้ามืดมนเท่าไหร่ จับมือกันไปทุกวัน
Mai wah taung fah meut mon tao rai jup meu gun bpai took wun
No matter how dark the sky gets, you take my hand every day
ไม่ว่าอะไรก็ไม่สำคัญ แค่มีเราเท่านั้นก็พอ
Mai wah arai gor mai sumkun kae mee rao tao nun gor por
No matter what, it’s not important, just being with you is enough

เต็มไปด้วยผู้คนบนถนนวุ่นวาย แค่เพียงขอมีเธอข้างกาย
Dtem bpai duay poo kon bon tanon woon wai kae piang kor mee tur kahng gai
This hectic road is filled with people, but I just want to have you by my side
ไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็ไม่กลัว
Mai wah ja glai ja glai gor mai glua
No matter how near or far things are, I’m not scared

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก สุดเขต & เอิ๊ต ภัทรวี
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Though the lyrics are pretty simple and average, I really like the melody and music of this song~ But Earth’s voice is so high pitched and weak, it’s overpowered by the music and makes this seem better suited for an OST that needs to be played in the background of a scene and not become a distraction for what the actors are saying. I’d like this more if her voice were a little stronger and more prominent

Title: แค่เพียงฉัน(ที่ไม่ลืม) / Kae Piang Chun (Tee Mai Leum) [It’s Only Me (Who Hasn’t Forgotten)]
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

แล้วก็หยุดเดินนาฬิกาของเรา หมดแล้วเวลาที่ฉันมี
Laeo gor yoot dern nahligah kaung rao mot laeo welah tee chun mee
And the hands of our clock stopped, the time I have is up
ไม่ทันจะรู้จนถึงวันนี้ ว่าเธอจะปล่อยมือฉันไป
Mai tun ja roo jon teung wun nee tah tur ja bploy meu chun bpai
I didn’t realize until today that you’d let go of my hand

เหมือนเป็นคำถามเป็นเพราะตัวฉันใช่ไหม ที่ทำให้เธอจากฉันไป
Meuan bpen kum tahm bpen pror dtua chun chai mai tee tum hai tur jahk chun bpai
It’s like a question, it’s because of me, right? I made you leave me
หรือที่ตรงนั้นมีใครเข้ามาแทนฉัน ก็พร้อมจะเข้าใจ
Reu tee dtrong nun mee krai kao mah taen chun gor praum ja kao jai
Or was there someone over there who replaced me? I’m ready to understand

คนคนเดิมที่ยืนอยู่ข้างเธอ กลายเป็นคนที่เธอกลับไม่อยากเจอ
Kon kon derm tee yeun yoo kahng tur glai bpen kon tee tur glup mai yahk jur
The same person who stood beside you has become the person you don’t want to see
คนคนเดิมที่รักแค่เธอ แต่เธอนั้นไม่ต้องการ
Kon kon derm tee ruk kae tur dtae tur nun mai dtaung gahn
The same person who loves only you, but whom you don’t want

(*) กอดตัวเองเอาไว้แบบที่เธอเคยกอดฉัน
Gaut dtua eng ao wai baep tee tur koey gaut chun
I hug myself the way that you once hugged me
เก็บคืนวันเหล่านั้นที่ไม่มีทางหวนคืน
Gep keun wun lao nun tee mai mee tahng huan keun
I keep those days and nights that have no way of returning
แม้ฝืนก็ต้องยอมรับ แม้ช้ำก็ต้องยอมจะหายไป
Mae feun gor dtaung yaum rup mae chum gor dtaung yaum ja hai bpai
Even if I resist, I must accept it, even though it’ll hurt, I must accept that it will disappear
อยากกอดเธอเอาไว้แบบที่เคยเหมือนวันนั้น
Yahk gaut tur ao wai baep tee koey meuan wun nun
I want to hug you like I used to those days
ยังได้ยินคำสัญญาที่เธอบอกกับฉัน
Yung dai yin kum sunyah tee tur bauk gup chun
I still want to hear the promise that you told me
จะรักจนวันสุดท้าย แต่ทำไมมีเพียงฉันที่ไม่ลืม
Ja ruk jon wun soot tai dtae tummai me epiang chun tee mai leum
I’ll love you until the last day, but why is it only me who hasn’t forgotten?

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: ฉันยังเก็บไว้ / Chun Yung Gep Wai (I Still Keep)
Artist: Whal & Dolph ft. Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นานมาแล้วแสนนานที่เรานั้นอยู่ร่วมกัน
Nahn mah laeo saen nahn tee rao nun yoo ruam gun
It’s been such a long time since we’ve been together
ร่วมใช้เวลาสวยงามแสนสวยงาม
Ruam chai welah suay ngahm saen suay ngahm
We’ve spent some beautiful times together
ฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างใน ไม่ให้หายไป
Chun yung gep wai yoo kahng nai mai hai hai bpai
I still keep them in my heart, I don’t let them disappear

นานมาแล้วแสนนานที่เธอได้กอดฉัน ในวันที่ใจอ่อนล้าเหลือเกิน
Nahn mah laeo saen nahn tee tur dai gaut chun nai wun tee jai aun lah leua gern
It’s been such a long time since you hugged me when I was feeling so discouraged
ยิ้มของเธอฉันยังเก็บไว้อยู่ข้างในไม่ให้หายไป
Yim kaung tur chun yung gep wai yoo kahng nai mai hai hai bpai
I still keep your smile inside, I don’t let it disappear

มีเพียงสองเราเท่านั้น
Mee piang saung rao tao nun
There’s only the two of us
ที่จะอยู่ข้างๆกัน
Tee ja yoo kahng kahng gun
Who will be beside each other
เหมือนวันก่อน
Meuan wun gaun
Like always

(*) ห่างกันแสนไกล (จากกันแสนไกล)
Hahng gun saen glai (jahk gun saen glai)
We’re so far apart (so far apart)
อาจไม่พบเจอ (แต่เธอไม่เคยหายไป)
Aht mai pob jur (dtae tur mai koey hai bpai)
We might not see each other (but you’ve never disappeared)
จะไม่ผันแปรเปลี่ยน (ไม่ว่านานเท่าไหร่)
Ja mai pun bprae bplain (mai wah nahn tao rai)
I won’t change (no matter how long it’ll be)
(ฉันยังคงเก็บเธอเอา..ไว้)
(Chun yung kong gep tur ao wai)
(I still keep you)

(*)

เราเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างกันเหมือนวันก่อน
Rao tao nun tee ja yoo kiang kahng gun meuan wun gao
It’s just the two of us who will be beside each other like always
เก็บเธอไว้ เป็นความรู้สึกให้ยังอยู่ที่เดิม ในใจฉัน (เสมอ)
Gep tur wai bpen kwahm roo seuk hai yung yoo tee derm nai jai chun (samur)
I keep you, my feelings for you are still in the same place in my heart (always)

นานมาแล้วแสนนาน
Nahn mah laeo saen nahn
It’s been such a long time

   

Written : Dolph
Produce : Whal & Dolph
Vocal by : Kritsaran Jongsuwan, Earth Patravee
Guitar Record by : Vanon Kullawatpaisith
Bass Record by : Naruepat Rattanataveesophon
Drum Record by : Tham Damrongrut
Keyboard Record by : Boongz Siripatarakhun
Mixed & Mastered by Monthon Dilokchavanis (Frenzyheart Studio)
Record at ShiningStar Studio

   

I don’t usually see what the big appeal of Earth’s high-pitched whispy voice is, but it does make a nice contrasting duet with Whal & Dolph in this sweet, catchy song~ The music video is really sweet too, with his childhood sweetheart ends up in a girlgroup like BNK48 (she’s not really a member of BNK48, is she?). I’m not sure if they ended up breaking up, or just haven’t seen each other in a long time since the life of an idol is a busy and isolating one, so the only time he can see her is going to a meet and greet, patiently waiting in line, and enjoying a timed handshake~

Title: ไม่ให้เธอหายไป / Mai Hai Tur Hai Bpai (I Won’t Let You Disappear)
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

ฟ้าที่เคยงดงามก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อบางคนหายไป
Fah tee koey ngot ngahm gor mai meuan derm meua bahng kon hai bpai
The sky that was once beautiful isn’t the same when someone disappears
เสียงเพลงที่เคยฟังกลับไม่รู้สึกว่าซึ้งเท่าไหร่
Siang pleng tee koey fung glup mai roo seuk wah seung tao rai
The music we once listened to ends up not feeling as touching as it did
มันนานแล้วมันนานผ่านฉันไปเหมือนลมปลิวไหว
Mun nahn laeo mun nahn pahn chun bpai meuan lom bpliew wai
It’s been a long time, a long time has passed like the blowing wind
เหมือนนาฬิกามันคงหยุดหมุนไปตามหัวใจ
Meuan nahligah mun kong yoot moon bpai dtahm hua jai
It’s like the clock has stopped turning, following my heart

(*) ฉันคิดถึงเธอจนลืมไปแล้ว ว่าเธอกับฉันเราเคยโกรธกันเมื่อไหร่
Chun kit teung tur jon leum bpai laeo wah tur gup chun rao koey groht gun meua rai
I miss you so much, I’ve forgotten that you and I were once angry at each other at some point
ได้เจอเธอก็ลืมไปแล้วว่ารอมานานเท่าไหร่
Dai jur tur gor leum bpai laeo wah ror mah nahn tao rai
Seeing you, I’ve forgotten how long I’ve been waiting
ได้มองตาก็ลืมไปแล้ว เหมือนเราไม่เคย ไม่เคย ไม่เคย ห่างกันไปไหน
Dai maung dtah gor leum bpai laeo meuan rao mai koey mai koey mai koey hahng gun bpai nai
Looking into your eyes, I’ve forgotten already, it’s like we’ve never, ever, ever been separated

(**) จับมือกันได้ไหม…ปล่อยให้เมื่อวานมันเป็นแค่เรื่องเมื่อวาน
Jup meu gun dai mai bploy hai meua wahn mun bpen kae reuang meua wahn
Please take my hand, let yesterday be just the matters of yesterday
กอดไว้…จากนี้จะไม่ให้เธอหายไปมาเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหม
Gaut wai jahk nee ja mai hai tur hai bpai mah bpen meuan derm ja dai mai
Hug me, from now on, I won’t let you disappear, can we get back together again?

ยังเหลืออีกตั้งมากมายอะไรที่รอให้เราทำด้วยกัน
Yung leua eek dtung mahk mai arai tee ror hai rao tum duay gun
There’s still so many things left that I’ve been waiting for us to do together
คำพูดที่เธอชอบฟังฉันเก็บเอาไว้รอเธอทุกวัน
Kum poot tee tur chaup fung chun gep ao wai ror tur took wun
I’ve kept the words that you liked listening to, waiting for you every day

(*,**,*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & เอิ๊ต ภัทรวี

Title: ถ้าฉันหายไป / Tah Chun Hai Bpai (If I Disappeared)
English Title: “Skyline”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2018

ปลายขอบฟ้าห่างไกล ฉันทำได้แค่มองดู
Bplai kaup fah hahng glai chun tum dai kae maung doo
All I can do is look at the distant horizon
ต่อให้เดินเข้าไปเท่าไรก็ยังห่าง ไม่ว่านานเท่าไรก็ไม่ต่าง เหมือนเธอแหละฉัน
Dtor hai dern kao bpai tao rai gor yung hahng mai wah nahn tao rai gor mai dtahng meuan tur lae chun
No matter how much I walk, it’s still far away, no matter how long it’s been, it’s no different, just like you and me
ที่ยิ่งเดินเข้าไปเท่าไรยิ่งไกลห่าง ดูเหมือนระยะทางที่มียังคงไกลเท่าเดิม
Tee ying dern kao bpai tao rai ying glai hahng doo meuan rayatahng tee mee yung kong glai tao derm
The more I walk, the further away it gets, it seems like the distance is still the same amount

(*) ก็ไม่รู้..ต้องเดินอีกไกลแค่ไหน อ่อนล้าไปทั้งหัวใจ
Gor mai roo dtaung dern eek glai kae nai aun lah bpai tung hua jai
I don’t know how much further I must go, my entire heart is exhausted

(**) ถ้าวันหนึ่งฉันหายไป อยากรู้เหลือเกินว่าเธอนั้นจะรู้สึกบ้างไหม
Tah wun neung chun hai bpai yahk roo leua gern wah tur nun ja roo seuk bahng mai
If one day I disappeared, I really want to know how you’d feel
เห็นฉันบ้างไหมในสายตา หรือฉันไม่เคยจะมีค่าอะไร
Hen chun bahng mai nai sai dtah reu chun mai koey ja mee kah arai
Would you even see me? Or would I never have any value?
ถ้าหากว่าฉันหายไป จะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอรู้สึกว่าเสียใจ
Tah hahk wah chun hai bpai ja mee suk krung bahng mai tee tur roo seuk wah sia jai
If I disappeared, would there be a moment that you felt sad?
ก็ไม่รู้ฉันต้องก้าวเดินต่อไปไหม
Gor mai roo chun dtaung gao dern dtor bpai mai
I don’t know if I should continue pressing forward
หรือว่าฉันนั้นก็ควรจะหยุดเอาไว้แค่นี้แค่ตรงที่ไกลเท่าเดิม
Reu wah chun nun gor kuan ja yoot ao wai kae nee kae dtrong tee glai tao derm
Or should I stop right here, the same distance away?

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก Season Five, โอ๊บ เพิ่มศักดิ์, ยักษ์ Clash
Lyrics Director by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by โอ๊บ เอก ยักษ์ เอิ๊ต
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น / Mee Wai Kae Bpen Kaung Tur Tao Nun (I Have It Just to Be Yours)
English Title: “Pause”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2017

มองหยาดฝนที่โปรยลงมา ทำให้นึกถึงช่วงเวลา
Maung yaht fon tee bproy long mah tum hai neuk teung chuang welah
Watching the raindrops fall makes me think of the time
ที่เรานั่งมองมันด้วยกัน
Tee rao nun maung mun duay gun
That we sat watching them together
ไหล่ที่ฉันซบลงเบาๆ กอดที่เหมือนว่ามีเพียงเรา
Lai tee chun sop long bao bao gaut tee meuan wah mee piang rao
The shoulder I gently snuggled against, the embrace that was like there was only us
ทุกสัมผัสยังชัดเจน
Took sumput yung chut jen
Every touch is still clear

หยิบเอาเสื้อที่เธอเคยใส่ กลิ่นที่คุ้นไม่เคยจางไป
Yip ao seua tee tur koey sai glin tee koon mai koey jahng hai
I pick up the shirt that you once wore, the familiar smell never fades
ยังเหมือนเธออยู่ด้วยกัน
Yung meuan tur yoo duay gun
It’s like you’re still with me
นานแค่ไหนไม่เคยจะเก่า จากวันนี้แม้คำว่าเรา
Nahn kae nai mai koey ja gao jahk wun nee mae kum wah rao
However long it is, it will never get old, from this day on, even though our “we”
จะเหลือแค่เพียงตัวฉันเอง
Ja leua kae piang dtua chun eng
Has only me left

(*) ความคิดถึงของฉัน มีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้น
Kwahm kit teung kaung chun mee wai kae bpen kaung tur tao nun
I have my feeling of longing just to be yours
จะนานแค่ไหน ยังเป็นเธอกับฉัน
Ja nahn kae nai yungbpen tur gup chun
However long it’ll be, it’s still you and me

(**) ขอหยุดอยู่ตรงนี้ ไม่พาหัวใจฉันออกไปไหน
Kor yoot yoo dtrong nee mai pah hua jai chun auk bpai nai
I want to stop right here and not lead my heart out anywhere
จะหยุดอยู่ตรงนี้ รู้ดี ว่าเธอ ไม่เคยไปไหนไกล
Ja yoot yoo dtrong nee roo dee wah tur mai koey bpai nai glai
I’ll stop right here, I know full well that you’re never going anywhere
สุขเพียงพอแล้วหัวใจ อยู่ที่ตรงนี้ของเรา
Sook piang por laeo hua jai yoo tee dtron gnee kaung rao
I’m perfectly happy, this place right here is ours

ภาพเคลื่อนไหวของวันเดิมๆ ยังคงหมุนรอบฉันคนเดิม
Pahp kleuan wai kaung wun derm derm yung kong moon raup chun kon derm
The moving visions of the same old days still revolve around the same old me
ยังไม่เคยเปลี่ยนไป
Yung mai koey bplian bpai
It still has never changed
ยังไม่พร้อมรับวันใหม่ๆ ยังไม่อาจยอมให้ใคร
Yung mai praum rup wun mai mai yung mai aht yaum hai krai
I’m still not ready to accept the new days, I still refuse to let anyone
เข้ามาในที่ที่เป็นของเธอ
Kao mah nai tee tee bpen kaung tur
Come in to your place

(*,**,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เอิ๊ต ภัทรวี
Lyrics by สุดเขต จึงเจริญ & เอิ๊ต ภัทรวี
Lyrics Director : สุดเขต จึงเจริญ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & เอิ๊ต ภัทรวี
Musician
Electric Guitar by ทฤษฎี ศรีม่วง (โอ Jetset’er)
Intro & outro guitar by เอิ๊ต ภัทรวี
Bass by ต่อยศ จงแจ่ม (ป๊อก Zeal)
Drum Compose by Poon Phorphat
Vocal by เอิ๊ต ภัทรวี
Vocal Director เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Electric Drum & Electric Piano by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Recording at StudioRhino by Ope
Recording Vocal at Vintage Studio by ธานินทร์ โฆสกิตติกุล
Mixed & Mastered at StudioRhino by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

   

Earth is another of those singers who seems to be quite popular, but I’m somehow missing on the appeal. I really do like the R&B feel of this song, but honestly, her voice is too high for it, and it just reminds me of a slightly less talented Lyida. I do have to give her talent for playing a swanky guitar and writing the music, though!

Title: Timehop
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าเป็นเมื่อวาน หลับตาจะมีเสียงเธอ
Tah bpen meua wahn lup dtah ja mee siang tur
If it were yesterday, I’d close my eyes and have your voice
บอกกันว่ารักให้ฟังเบาๆ ก่อนนอนให้หลับฝันดี
Bauk gun wah ruk hai fung bao bao gaun naun hai lup fun dee
Softly telling me that you loved me before we went to sleep
ถ้าเป็นเมื่อวาน ข้างฉันคงเป็นที่เธอ
Tah bpen meua wahn kahng chun kong bpen tee tur
If it were yesterday, you’d be beside me
แต่มีแค่ฉันคนเดียวลำพัง ข่มตาผ่านคืนนี้ไป
Dtae mee kae chun kon diao lumpung kom dtah pahn keun nee bpai
But there’s only me, all alone, squeezing my eyes shut to get through tonight

(*) วันนี้คงไม่เป็นไรถ้าฉันไม่ได้มาพบเจอรูปที่เราถ่ายกันวันนั้น
Wun nee kong mai bpen rai tah chun mai dai mah pob jur roop tee rao tai gun wun nun
Today it’s okay if I don’t see the picture we took togeth that day
อะไรที่คิดว่าลืมก็ย้อนว่ายังผูกพันธ์
Arai tee kit wah leum gor yaun wah yung pook pun
What I thought was forgotten comes back to stick with me
วันนี้คงไม่เป็นไรถ้าฉันไม่ได้มาพบเจอข้อความที่เราเคยคุยกัน
Wun nee kong mai bpen rai tah chun mai dai mah po jur kor kwahm tee rao koey kooey gun
Today it’s okay if I don’t see the messages that we once sent to each other
จะนานแค่ไหนแต่ในวันนี้
Ja nahn kae nai dtae nai wun nee
It’s been a while, but today

(**) กลับมาอีกแล้ว
Glup mah eek laeo
It all came back again
กลับไปอีกแล้ว
Glup bpai eek laeo
I went back again
ทุกๆนาทีที่เคยมีกันมันย้อนคืนกลับมา
Took took nahtee tee koey mee gun mun yaun keun glup mah
Every moment that we once had together came rushing back
พาฉันไปอยู่ข้างเธอ
Pah chun bpai yoo kahng tur
Leading me to your side

ก็ในวันนี้ แม้ฉันไม่มีเธอข้างๆ
Gor nai wun nee mae chun mai mee tur kahng kahng
Today, even though I don’t have you by my side
แต่หลับตาทุกครั้งทุกความทรงจำ
Dtae lup dtah took krung took kwahm song jum
Every time I close my eyes, every memory
ไม่เคยจางหายไป
Mai koey jahng hai bpai
Has never faded away

(*,**)

กลับมาอีกแล้ว ภาพในวันวาน
Glup mah eek laeo pahp nai wun wahn
It all came back the images of those past days
กลับไปอีกแล้ว ที่เดิมตรงนั้น
Glup bpai eek laeo tee derm dtrong nun
I went back again to that same place

กลับมาอีกแล้ว ภาพในวันวาน
Glup mah eek laeo pahp nai wun wahn
It all came back the images of those past days
กลับไปอีกแล้ว ที่เดิมตรงนั้น
Glup bpai eek laeo tee derm dtrong nun
I went back again to that same place
ทุกๆนาทีที่เคยมีกันมันย้อนคืนกลับมา
Took took nahtee tee koey mee gun mun yaun keun glup mah
Every moment that we once had together came rushing back
พาฉันไปอยู่ข้างเธอ
Pah chun bpai yoo kahng tur
Leading me to your side
ทุกๆนาทีที่เคยมีกันมันย้อนคืนกลับมา
Took took nahtee tee koey mee gun mun yaun keun glup mah
Every moment that we once had together came rushing back
พากลับไปอยู่ตรงนั้น
Pah glup bpai yoo dtrong nun
Leading me back there
ทุกๆนาทีที่เคยมีกันมันย้อนคืนกลับมา
Took took nahtee tee koey mee gun mun yaun keun glup mah
Every moment that we once had together came rushing back
พาเราไปอยู่ข้างกัน
Pah chun bpai yoo kahng tur
Leading me to your side

   

Executive Producer เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & Earth Patravee
Lyrics by เอิ๊ต เอก ยักษ์
Melody by Earth Patravee
Arranged by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & Earth Patravee

   
Though she only has a handful of singles to her name, Earth is another artist who has garnered quite a following both domestically and internationally, and another I keep missing the bandwagon for. Her music is so ambient and her voice is so high and whispy and lacking anything to set her apart from so many other female solo artists in the same genre, I personally don’t get the hype on her. But for fans of that soft coffeeshop background music sound, this a nice addition to her repertoire. I do like the way the lyrics convey the nostalgia and how the happy and sad feelings mix at her recollection, and her signature airy sound also complements the mood.