Mint Mintita

All posts tagged Mint Mintita

Title: จะรักจนวันสุดท้าย / Ja Ruk Jon Wun Soot Tai (I’ll Love You Until the Final Day)
Artist: Mint Mintita (มิ้น มิณฑิตา)
Album: OST กำไลมาศ / Gumlai Maht
Year: 2016

หนึ่งใจ ที่ฉันเฝ้ารอจากเธอ แต่เธอ พลีให้เขาจนหมดใจ
Neung jai tee chun fao ror jahk tur dtae tur plee hai kao jon mot jai
I’ve waited for one heart from you, but you offered it all to her
หนึ่งรัก ที่ฉันมอบให้เธอไป โปรดเก็บไว้ แม้เธอไม่เคยต้องการ
Neung ruk tee chun maup hai tur bpai bproht gep wai mae tur mai koey dtaung gahn
One love that I’ve bestowed unto you, please keep it, even though you’ve never wanted it

(*) จะไม่เรียกร้อง เธอเป็นของเขา แม้ต้องปวดร้าว ก็จะไม่ยอมตัดใจ
Ja mai riak raung tur bpen kaung kao mae dtaung bpuat rao gor ja mai yaum dtut jai
I won’t cry out that you are hers, even though it must hurt, I refuse to give up

(**) จะรักจนวันสุดท้าย ตราบฟ้าและดินสลาย ชาตินี้ไม่อาจเคียงกาย แต่รักจะไม่เปลี่ยนผัน
Ja ruk jon wuns oot tai dtrahp fah lae din salai chat nee mai aht kiang gai dtae ruk ja mai bplian jai
I’ll love you until the final day that the sky and earth collapse, I might not be beside you in this life, but my love will never change
หากชาติหน้ายังมีหวัง หากฟ้าเมตตาต่อฉัน จะขอเฝ้ารอวันนั้น วันที่เธอจะรักฉัน…(คู่กันดังใจ)
Hahk chaht nah yung mee wung hahk fah met dtah dtor chun ja kor fao ror wun nun wun tee tur ja ruk chun (koo gun dung jai)
If there’s still hope in the next life, if heaven shows kindness to me, I want to wait for that day, the day you’ll love me (and we’ll be together like I desire)

สิ่งใด ที่ฉันทุ่มเทจากใจ ไม่เคย ทำให้ผู้ใดเท่าเธอ
Sing dai tee chun toom tay jahk jai mai koey tum hai poo dai tao tur
The things that I’ve devoted to you from my heart, I’ve never done for anyone as much as you
ด้วยรัก ฉันพร้อมยอมได้เสมอ แค่เพียงเธอ เข้าใจฉันก็เป็นสุข
Duay ruk chun praum yaum dai samur kae piang tur kao jai chun gor bpen sook
With love, I’m ready to always consent, just you understanding me makes me happy

(*,**)

จะรักจนวันสุดท้าย…จนวันสุดท้าย
Ja ruk jon wun soot tai jon wun soot tai
I’ll love you until the final day, until the final day

( ** )

   
คำร้อง-ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

Title: เรียกว่ารักหรือเปล่า / Riak Wah Ruk Reu Bplao (Is This Called Love?)
Artist: Boy Pisanu and Mint Mintida (บอย พิษณุ – มิ้นท์ มิณฑิตา)
Album: OST ลูกไม้ลายรัก / Look Mai Lai Ruk
Year: 2014

เราเจอกันก็ต้องเถียงกัน คิดไม่เหมือนกันสักที
Rao jur gun gor dtaung tiang gun kit mai meuan gun suk tee
When we meet, we must fight, we never think the same way
พอชวนคุย เธอก็ชอบชวนตี ไม่เห็นมี อะไรเข้ากัน
Por chuan kooey tur gor chuan chuan dtee mai hen mee arai kao gun
As soon as I invite you to talk, you like to invite me to fight, it doesn’t seem like there’s anything we get along about
มองยังไงก็ไม่ใช่เธอ หรือแค่เผลอเลยผูกพัน
Maung yung ngai gor mai chai tur reu kae plur loey pook pun
However I look at it, you’re not the one, or did we just carelessly get involved?
มองๆ ไปกลับเริ่มไหวและหวั่น อยากใกล้กันแบบไม่รู้ตัว
Maung maung bpai glup rerm wai lae wun yahk glai gun baep mai roo dtua
Looking around, I end up starting to get nervous, I want to subconsciously be near you

(*) สิ่งที่เกิดในหัวใจ เธอสรุปได้ไหม บอกไม่ถูกอาการนี้
Sing tee gert nai hua jai tur saroop dai mai bauk mai took ahgahn nee
Can you sum up the thing that’s happening in my heart? I can’t really explain these feelings

(**) เรียกว่ารักหรือเปล่า รักเธอใช่หรือเปล่า
Riak wah ruk reu bplao ruk tur chai reu bplao
Is it called love? Do I love you?
เหงาหัวใจหรือเปล่า ต่างก็เลยฟุ้งซ่านไป
Ngao hua jai reu bplao dtahng gor loey foong sahn bpai
Were we both lonely so we got distracted?
เรียกว่ารักหรือเปล่า คิดถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
Riak wah ruk reu bplao kit teung reu bplao mai nae jai
Is it called love? Do you think of me? I’m not sure
เปิดใจเธอให้ดูหน่อยได้ไหม
Bpert jai tur hai doo noy dai mai
Please open your heart and let me see

ความแตกต่างมันค่อยๆ ลงตัว ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไร
Kwahm dtaek dtahng mun koy koy long dtua chun mai roo wah meua rai
I don’t know when our differences gradually decreased
ยอมๆ เธอก็ไม่ยากเกินไป ยอมให้เธอคนละครึ่งทาง
Yaum yaum tur gor mai yahk gern bpai yaum hai tur kon la krung tahng
Giving in to you isn’t too difficult, I give in to you each way

(*,**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

(*,**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

(**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

Title: แล้วฉันจะเลือกใคร / Laeo Chun Ja Leuak Krai (Who Will I Choose?)
Artist: Nui Nantikarn ft. Mint Mintita
Album: OST เรื่องมาดามดัน / Reuang Mah Dahm Dun
Year: 2013

อึดอัดนะ ก็ไม่เคยมีความรู้สึกเป็นแบบนี้
Eut eut na gor mai koey mee kwahm soo seuk bpen baep nee
It’s frustrating, I’ve never had feelings like this before
เมื่อมีปัญหาฉันก็แก้ไขได้ทุกที
Meua mee bpunhah chun gor gae kai dai took tee
Whenever I’ve had a problem, I’ve always been able to fix it
จัดการทุกอย่างได้ดี ไม่ว่าจะเกิดอะไร
Jut gahn took yahng dai dee maiw ah ja gert arai
I’ve been able to handle it no matter what happened

แต่คราวนี้ ทำไมจัดการตัวเองไม่ได้
Dtae krao nee tummai jut gahn dtua eng mai dai
But this time, why can’t I handle it?
ก็เพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดที่หัวใจ
Gor pror mun bpen bpunhah tee ger tee hua jai
Because it’s a problem that has grown in my heart
แล้วฉันต้องทำอย่างไร ใครช่วยที
Laeo chun dtaung tum yahng rai krai chuay tee
What should I do? Someone help me!

(*) บอกทีฉันต้องทำยังไง กับความรักที่มีในใจ
Bauk tee chun dtaung tum yung ngai gup kwahm ruk tee mee nai jai
Tell me what I should do with the love that I have in my heart
หากว่าฉันต้องเลือกทางใด ฉันจะเลือกใคร
Hahk wah chun dtaung leuak tahng dai chun ja leuak krai
If I must choose a path, who will I choose?
ระหว่างเค้าที่แสนจะดี ทุ่มเทให้ฉันมากมายเท่าชีวิต
Rawahng kao tee saen ja dee toom tay hai chun mahk mai tao cheewit
Between a wonderful girl who has devoted her life to me
ส่วนเธอนั้นฉันเพิ่งได้ใกล้ชิด
Suan tur nun chun perng dai glai chit
And as for her, I’ve just started getting close with
แต่ฉันหวั่นไหวทุกที เวลาที่อยู่ใกล้เธอ
Dtae chun wun wai took tee welah tee yoo glai tur
But I’m nervous every time I”m near her

อยากจะฝืน ดึงใจกลับคืนจากเธอมาให้ได้
Yahk ja feun deung jai glup keun jahk tur mah hai dai
I want to force myself to pull my heart back from her
แต่ความน่ารักของเธอมันทำให้ใจฉันวุ่นวาย
Dtae kwahm naruk kaung tur mun tum hai jai chun woon wai
But her cuteness makes me anxious
ฝืนใจยังไงก็ไม่อยู่
Feun jai yung ngai gor mai roo
I just can’t resist

(*)

ก็ความรักมันไม่มีเหตุผล ทำไมต้องค้นทำไมต้องหาคำตอบ
Gor kwahm ruk mun mai mee hetpon tummai dtaung kon tummai dtaung hah kum dtaup
But love doesn’t have a reason, why must I search for an answer?
ถ้าอยากจะรักก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอก
Tah yahk ja ruk gor mai dtaung glua arai rauk
If we want to love, there’s no need to be afraid of anything
แค่เราไม่ฟอร์มแค่เราไม่หลอกตัวเอง
Kae rao mai form kae rao mai lauk dtua eng
Yet we can’t act uninterested, we can’t deceive ourselves

(*)

Title: เทวดาเจ้าขา / Tewadah Jao Kah (Oh, God)
Artist: Mint Mintita
Album: OST มณีแดนสรวง
Year: 2012

ความรักเอย ถ้าเกิดมาที่ใคร จะพาหัวใจให้ตามหา
Kwahm ruk oey tah gert mah tee krai ja pah hua jai hai dtahm hah
Oh, love, if it happens to annyone, it will lead the heart to follow
ไกลแสนไกล ใจจะบินข้ามมา ข้ามฟ้าเพื่อหาคนสำคัญ
Glai saen glai jai ja bin kahm mah kahm fah peua hah kon sumkun
So far away, the heart will fly and cross the sky to find that special someone
ความรักเอย ลองเกิดมาที่ใจ จะทำให้ใจเปี่ยมพลัง
Kwahm ruk oey laung gert mah tee jai ja tum hai jai piam plung
Oh, love, try happening to my heart, fill my heart with energy
คนสองคนแม้ต่างกันร้อยพัน กำแพงเหล่านั้นจะพังทลาย
Kon saung kon mae dtahng gun roy pun gum paeng lao nun ja pung talai
Though there may be thousands of differences between two people, those barriers will crumble
แล้ววันหนึ่งใจฉันหวั่นไหว เหมือนรักเพิ่งเกิดมาที่ใจ
Laeo wun neung jai chun wun wai meuan ruk piang gert mah tee jai
And one day, my heart will be nervous like love has just happened in my heart
ทำไมเป็นคนนี้ ถามฟ้าจะได้ไหม เหตุใดให้เราคู่กัน
Tummai pen kon nee tahm fah ja dai mai het dai hai rao koo gun
Why was it you? Can I ask heaven what reason we’re a couple?

(*) เทวดาเจ้าขา ท่าจะไปกันใหญ่ เรารักกันได้ไง เป็นใคร ๆ ก็รับไม่ทัน
Tewadah jao kah tum ja pai gun yai rao ruk gun dai ngai pen krai krai gor rup mai tun
Oh, God, this has been such a major effect on me, how can we love each other? So many others can’t accept it
ฉันกับเธอคนนี้ นี่แค่ลิ้นและฟัน ได้มาคู่กันก็คงวุ่นวาย
Chun gup tur kon nee nee kae lin lae fun dai mah koo gun gor kong woon wai
You and I, this is just a tease and a dream, if we become a couple, things will get chaotic
เทวดาเจ้าขา ท่าจะอลวน เราสองคนต้องเผชิญอะไรทำไมมากมาย
Tewadah jao kao tah ja aluan rao saung kond taung pachern arai tummai mahk mai
Oh, God, things will get turbulant, why must the two of us have to face so much?
ทางอีกไกลไม่รู้ ว่าจะเป็นยังไง จะได้ร่วมทางอยู่เคียงข้างกาย
Tahng eek glai mai roo wah ja pen yung ngai ja dai ruam tahng yoo kiang kahng gai
I don’t know how the path will be further down if we continue on together
จะรักกันได้รึเปล่า
Ja ruk gun dai reu plao
Can we love each other?

ได้มะ จะรักได้มะ ได้มะ หรือว่าไม่ได้ ได้มะ จะรักได้มะ ได้มะ หรือว่าจะได้
Dai ma ja ruk dai ma dai ma reu wah mai dai dai ma ja ruk dai ma dai ma reu wah ja dai
Can we? Can we love each other? Can we? Or can’t we? Can we? Can we love each other? Can we? Can we?

แล้ววันหนึ่งใจฉันหวั่นไหว เหมือนรักบังเกิดมาที่ใจ
Laeo wun neung jai chun wun wai meuan ruk bung gert mah tee jai
And one day, my heart will be nervous like love has just happened in my heart
ทำไมเป็นคนนี้ ถามฟ้าจะได้ไหม เหตุใดให้เราคู่กัน
Tummai pen kon nee tahm fah ja dai mai het dai hai rao koo gun
Why was it you? Can I ask heaven what reason we’re a couple?

(*)

Title: เงาที่มีหัวใจ / Ngao Tee Mee Hua Jai (A Shadow With a Heart)
Artist: Mint Mintita
Album: OST Raeng Ngao
Year: 2012

ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
Nai duang dtah kaung tur hen chun pen krai
In your eyes, who do you see me as?
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
Nai duang jai kaung tur hen ja mee dtae kao
In your heart, it seems like you’ll only have her
ในดวงตาของเธอ ฉันคงได้แค่เงา
Nai duang dtah kaung tur chun kong dai kae ngao
In your eyes, I can only be a shadow
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
Pen pahp sa taun dtua kao hai gup tur
I’m a reflection of her for you

(*) อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
Yah dee gup chun dai mai yah mah sai jai dai mai
Don’t be good to me, don’t pay attention to me, okay?
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
Ja bauk yahng rai wah chun mai chai krai kon nun
How do I tell you that I’m not her?
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
Ying hai kwahm ruk ying tur kao mai glai gun
The more you give me love, the closer you get to me
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
Mun ja tum hai chun ying wun wai
The more it makes me nervous

(**) แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน
Mae doo meuan pen ngao mai mee dtua dton
Though it seems like I’m a shadow without a body
แต่ฉันก็มีหัวใจ เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร
Dtae chun gor mee hua jai jep dtrong tee roow ah tur ruk krai
But I have a heart that hurts when it knows you love someone else
และไม่มีวันเป็นฉัน เธอคงรู้สักวัน
Lae mai mee wun pen chun tur kong roo suk wun
And it’ll never be me, you’ll probably know some day
ว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็น ที่จะคาดฝัน
Wah ngao tee hen mai chai tee pen tee ja kaht fun
That the shadow you see isn’t what you’re hoping for

อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
Yahk roo ja yung ruk gun yung dtaung gahn reu rahng rah gun pai
I want to know you still love me, still want me, or are you giving up on us?

ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ
Nai kwahm jing kaung rao chun dtaung mai ruk tur
In our reality, I shouldn’t love you
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
Nai kwahm jing tee jur saen dtahng gun kae nai
In the truth I’ve found just how different we are
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
Nai kwahm jing kaung jai ruk tur mahk gern krai
In the truth of my heart, I love you more than anyone
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ
Dtaung gep ao wai nai jai mai bauk tur
I must keep it in my heart, not telling you

(*,**,*,**)

อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ กันไหม หรือจะไปจากฉัน
Yahk roo ja yung ruk gun yung dtaung gahn gun mai reu ja pai jahk chun
I want to know you still love me, do you still want me? Or will you leave me?

จะรักจนวันสุดท้าย / Ja Ruk Jon Wun Soot Tai (I’ll Love You Until the Final Day)
เงาที่มีหัวใจ / Ngao Tee Mee Hua Jai (A Shadow With a Heart)
เรียกว่ารักหรือเปล่า / Riak Wah Ruk Reu Bplao (Is This Called Love?) [With Boy Pisanu]
เทวดาเจ้าขา / Tewadah Jao Kah (Oh, God)

   
All songs by Mint Mintita