Boy Pisanu

All posts tagged Boy Pisanu

Title: เจอกันที่ความรัก / Jur Gun Tee Kwahm Ruk (We’ll Meet in Love)
Artist: Boy Pisanu (บอย พิษณุ นิ่มสกุล)
Album: OST มือปราบเจ้าหัวใจ / Meu Bprahp Jao Hua Jai
Year: 2017

เคยเข้าใจบ้างไหมเธอ
Koey kao jai bahng mai tur
Have you ever understood?
คนอย่างฉันนั้นไม่มีอะไร
Kon yahng chun nun mai mee arai
Someone like me doesn’t have anything
อยู่ตัวคนเดียว เหงาก็ทนไป
Yoo dtua kon diao ngao gor ton bpai
Living alone is lonely, but I endured it
จนมีเธอมาจ้องตา
Jon mee tur mah jaung dtah
Until you caught my eye

เป็นคู่ปรับคนสำคัญ
Bpen koo bprup kon sumkun
You’re an important adversary
เป็นคนที่หัวใจฉันห่วงหา
Bpen kon tee hua jai chun huang hah
You’re the person whom my heart worries about
ไม่เคยมีใคร ได้เดินเข้ามา
Mai koey mee krai dai dern kao mah
I’ve never had anyone show up
ในใจนี้เหมือนมีเธอ
Nai jai nee meuan mee tur
In my heart like you have

แต่วันนี้ที่ฉันต้องลาจาก
Dtae wun nee tee chun dtaung lah jahk
But today, I must say good-bye and leave you
ฉันไม่อยากให้เธอผิดหวัง
Chun mai yahk hai tur pit wung
I don’t want you to be disappointed
หนทางไป ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจออีกครั้ง
Hon tahng bpai mai roo meua rai ja jur eek krung
I don’t know when we’ll meet again on this path of life
เลิกกันได้ไหม
Lerk gun dai mai
Can we break up?

(*) อยากบอกว่ายังรักเธอ หมดใจที่มี
Yahk bauk wah yung ruk tur mot jai tee mee
I want to tell you that I still love you with all of my heart
ดีงามเหลือเกินที่หัวใจ
Dee ngahm leua gern tee hua jai
You’ve been so wonderful for my heart
ไม่อยากให้เธอต้องรอ ในวันต้องไกล
Mai yahk hai tur dtaung ror nai wun dtaung glai
I don’t want you to have to wait when we’re far apart
กลัวเธอเสียใจถ้าไม่เห็นกัน
Glua tur sia jai tah mai hen gun
I’m afraid you’ll be sad if we can’t see each other
รักคนที่ดีกว่าฉัน เพราะรักเธอมาก
Ruk kon tee dee gwah chun pror ruk tur mahk
Love someone better than me, because I love you so much
ก็ไม่อยากให้เธอผิดหวัง
Gor mai yahk hai tur pit wung
So I don’t want you to be disappointed

(*)

คิดถึงเมื่อไหร่ ไปเจอกันที่ความรัก
Kit teung meua rai bpai jur gun tee kwahm ruk
Whenever you miss me, we’ll meet in love

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : Mr.Fungdoo

Title: โลกเสมือนจริง / Lohk Samuean Jing (Virtual Reality)
Artist: Boy Pisanu (บอย พิษณุ)
Album: [Single]
Year: 2015

วันเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
Wun welah tee bplia bplaeng took yahng
Time changed everything
คนบางคนก็เปลี่ยนไป ทุกสิ่ง
Kon bahng kon gor bplian bpai took sing
Everything about someone changed
ความเป็นจริงที่สะท้อน บางอย่าง
Kwahm bpen jing tee sa taun bahng yahng
The reality reflects something;
คำบางคำที่ศรัทธา มันไม่จริง
Kum bahng kum tee suttah mun mai jing
Some words that I believed in aren’t true

(*) สิ่งที่คิดว่าสวยงาม คำว่ารักที่นิยาม
Sing tee kit wah suay ngahm kum wah ruk tee niyahm
The things I thought were beautiful, the word “love” that explained it
มันเป็นแค่ความฝัน เป็นได้แค่นั้น
Mun bpen kae kwahm fun bpen dai kae nun
Are only dreams, they can only be that
คนที่คิดว่ามั่นใจ คนที่คิดว่าเชื่อใจ
Kon tee kit wah mun jai kon tee kit wah cheua jai
The person whom I thought was certain, the person whom I thought could be trusted
ยังไปจากฉัน
Yung bpai jahk chun
Still left me

(**) มันยังเหลืออะไรที่จริงอยู่ไหม
Mun yung leua arai tee jing yoo mai
Is there anything left that’s real?
ยังเหลืออะไรมั่นคงอยู่ไหม
Yung leua arai mun kong yoo mai
Is there anything left that’s stable?
ยังเหลืออะไรเชื่อได้อยู่ไหม ในโลกนี้
Yung leua arai cheua dai yoo mai nai lohk nee
Is there anything left that can be trusted in this world?
คำว่ารักที่แท้ยังจริงอยู่ไหม
Kum wah ruk tee tae yung jing yoo mai
Does true love still exist?
ยังเหลือสักคนรอฉันอยู่
Yung leua suk kon ror chun yoo
Is there still someone left waiting for me?
มีใครต้องการรักฉันอยู่ไหม ในโลกนี้
Mee krai dtaung gahn ruk chun yoo mai nai lohk nee
Is there anyone who wants to love me in this world?
หรือรักจริง ๆ ต้องเชื่อจริง ๆ ว่ามัน ไม่มี
Reu ruk jing jing dtaung cheua jing jing wah mun mai mee
Or must I really believe that there’s no such thing as true love?

มือบางมือที่จับไว้ ครั้งก่อน
Meu bahng meu tee jup wai krung gaun
The hand that I held times before
กลายเป็นมือที่กรีดเฉือนทุกสิ่ง
Glai bpen meu tee greet cheuan took sing
Has become the hand that sliced up everything
คำบางคำที่บอกย้ำ ว่าเธอสัญญา
Kum bahng kum tee bauk yum wah tur sunyah
The words that you told me repeatedly, that you promised
วันเวลาเมื่อผ่านไป เพิ่งรู้ว่ามันไม่จริง
Wun welah meua pahn bpai perng roo wah mun mai jing
As time passed by, I realized they weren’t true

(*,**,**)

Title: เรียกว่ารักหรือเปล่า / Riak Wah Ruk Reu Bplao (Is This Called Love?)
Artist: Boy Pisanu and Mint Mintida (บอย พิษณุ – มิ้นท์ มิณฑิตา)
Album: OST ลูกไม้ลายรัก / Look Mai Lai Ruk
Year: 2014

เราเจอกันก็ต้องเถียงกัน คิดไม่เหมือนกันสักที
Rao jur gun gor dtaung tiang gun kit mai meuan gun suk tee
When we meet, we must fight, we never think the same way
พอชวนคุย เธอก็ชอบชวนตี ไม่เห็นมี อะไรเข้ากัน
Por chuan kooey tur gor chuan chuan dtee mai hen mee arai kao gun
As soon as I invite you to talk, you like to invite me to fight, it doesn’t seem like there’s anything we get along about
มองยังไงก็ไม่ใช่เธอ หรือแค่เผลอเลยผูกพัน
Maung yung ngai gor mai chai tur reu kae plur loey pook pun
However I look at it, you’re not the one, or did we just carelessly get involved?
มองๆ ไปกลับเริ่มไหวและหวั่น อยากใกล้กันแบบไม่รู้ตัว
Maung maung bpai glup rerm wai lae wun yahk glai gun baep mai roo dtua
Looking around, I end up starting to get nervous, I want to subconsciously be near you

(*) สิ่งที่เกิดในหัวใจ เธอสรุปได้ไหม บอกไม่ถูกอาการนี้
Sing tee gert nai hua jai tur saroop dai mai bauk mai took ahgahn nee
Can you sum up the thing that’s happening in my heart? I can’t really explain these feelings

(**) เรียกว่ารักหรือเปล่า รักเธอใช่หรือเปล่า
Riak wah ruk reu bplao ruk tur chai reu bplao
Is it called love? Do I love you?
เหงาหัวใจหรือเปล่า ต่างก็เลยฟุ้งซ่านไป
Ngao hua jai reu bplao dtahng gor loey foong sahn bpai
Were we both lonely so we got distracted?
เรียกว่ารักหรือเปล่า คิดถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
Riak wah ruk reu bplao kit teung reu bplao mai nae jai
Is it called love? Do you think of me? I’m not sure
เปิดใจเธอให้ดูหน่อยได้ไหม
Bpert jai tur hai doo noy dai mai
Please open your heart and let me see

ความแตกต่างมันค่อยๆ ลงตัว ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไร
Kwahm dtaek dtahng mun koy koy long dtua chun mai roo wah meua rai
I don’t know when our differences gradually decreased
ยอมๆ เธอก็ไม่ยากเกินไป ยอมให้เธอคนละครึ่งทาง
Yaum yaum tur gor mai yahk gern bpai yaum hai tur kon la krung tahng
Giving in to you isn’t too difficult, I give in to you each way

(*,**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

(*,**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

(**)
สักครั้ง
Suk krung
Just once

Title: อยากบอกเธอเหลือเกิน / Yahk Bauk Tur Leua Gern (I Want to Tell You So Badly)
Artist: Boy Pisanu
Album: Boy to Play
Year: 2006

วันนั้นฉันไม่เคยได้ถาม ว่าใจฉันมันคิดกับเธอเช่นไร
Wun nun chun mai koey dai tahm wah jai chun mun kit gup tur chen rai
I never asked how my heart felt about you that day
เธอเองก็ยังมองข้ามฉันไป แล้วเหตุใดจึงอยากเจอทุกวัน
Tur eng gor yung maung kahm chun bpai laeo het dai jeung yahk jur took wun
You still looked past me, so why did I want to see you every day?

ฉันเลยถามหัวใจฉันดู ก็เลยรู้ที่มันตอบกลับมา
Chun loey tahm hua jai chun doo gor loey roo tee mund taup glup mah
So I asked my heart, and I knew the answer it gave me

(*) ว่าใจ มันเรียกเธอที่รัก มันไม่หยุดรักเธอ
Wah jai mun riak tur tee ruk mun mai yoot ruk tur
That my heart calls you my sweetheart, it won’t stop loving you
เวลาขาดเธอ เหงาใจจนทนไม่ไหว
Welah kaht tur ngao jai jon ton mai wai
When I’m without you, I’m so lonely, I can’t take it
ก็ใจ มันรักเธอกว่าใคร มันต้องเหนื่อยแทบตาย
Gor jai mun rukt ur gwah krai mun dtaung neuay taep dtai
My heart loves you more than anyone, it’s deathly tired
ที่ต้องเก็บรักให้อยู่ลึกๆ ทั้งที่อยากบอกเหลือเกิน
Tee dtaung gep ruk hai yoo leuk leuk tung tee yahk bauk leua gern
Of having to keep the love deep down inside, even though I want to tell you so badly

วันนี้คงจะยังไม่สาย ที่จะใช้เวลาบอกเธอทุกคำ
Wun nee kong ja yung mai sai tee ja chai welah bauk tur took kum
Today is not too late to spend some time telling you every word
ฉันหวังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องทุกอย่าง นับจากนี้ฉันจะทำเพื่อเธอ
Chun wung ja bplian bplaeng reuang took yahng nup jahk nee chun ja tum peua tur
I hope everything will change, from now on, I’ll do it for you

(**) เพราะฉันถามว่าใจรักใคร ก็ได้รู้ที่มันตอบกลับมา
Pror chun tahmw ah jai ruk krai gor dai roo tee mun dtaup glup mah
Because I asked who my heart loved, and I knew the answer it gave me

(*,**,*)

ทั้งที่อยากบอกเหลือเกิน
Tung tee yahk bauk leua gern
Even though I want to tell you so badly
ทั้งที่อยากบอกเหลือเกิน
Tung tee yahk bauk leua gern
Even though I want to tell you so badly
ทั้งที่อยากบอกเหลือเกิน
Tung tee yahk bauk leua gern
Even though I want to tell you so badly

Title: อยากหยุดความเหงา / Yahk Yoot Kwahm Ngao (I Want to Stop the Loneliness)
Artist: Boy Pisanu
Album: [Single]
Year: 2014

ร้อนก็ต้องมีเหน็บหนาว เช้าก็ต้องมีมืดมิด
Raun gor dtaung mee nep nao chao gor dtaung mee meut mit
It’s hot, but I’m cold, it’s morning, but I’m in darkness
เมฆที่เคยปิดฟ้าก็ต้องผ่านไป
Mek tee koey bpit fah gor dtaung pahn bpai
The clouds that once covered the sky must pass
หมุนเวียนวนอยู่อย่างนั้น โลกไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว
Moon wian won yoo yahng nun lohk mai koey yoot kleuan wai
It circulates like that, the world will never stop moving
ฉันเข้าใจได้ดีทุกอย่าง
Chun kao jai dai dee took yahng
I can understand everything full well

(*) แต่สิ่งหนึ่งนั้น ยังไม่เคยเปลี่ยน
Dtae sing neung nun yung mai koey bplian
But there’s one thing that still has never changed
และยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม
Lae yung kong won wian yoo tee derm
And still circulates the same

(**) มันคือความเหงา ที่เกาะกินใจ
Mun keu kwahm ngao tee gor gin jai
That’s the loneliness that’s gnawing away at my heart
อีกนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนแปลง
Eek nahn kae nai teung ja bplian bplaeng
How much longer until that will change?
รอมาจนฉันก็เหนื่อย เกือบจะหมดเรี่ยวแรง
Ror mah jon chun gor neuay geuap ja mot riao raeng
I’ve waited until I’ve grown tired, I’m nearly out of strength
มีไหมสักคน มาหยุดความเหงาให้ฉันที
Mee mai suk kon mah yoot kwahm ngao hai chun tee
Is there anyone to stop my loneliness for me?

ฉันมันโดนถูกกักขัง ฝังให้จมอยู่ตรงนี้
Chun mun dohn took gug kung fung hai jom yoo dtrong nee
I am imprisoned, being buried right here
ทุกนาทีที่มีค่อย ๆ ผ่านไป
Took nahtee tee mee koy koy pahn bpai
Every minute slowly passes by
ฟ้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้ว
Fah moon wian bplian bpai laeo
The sky has circulated and changed already
ฉันยังคงไม่ไปไหน ทั้งหัวใจเหน็บหนาวเหลือเกิน
Chun yung kong mai bpai nai tung hua jai nep nao leua gern
I still haven’t gone anywhere, my whole heart is so cold

(*,**,**)

Title: ทำใจลำบาก / Tum Jai Lum Bahk (Difficult to Accept)
Artist: Boy Pisanu
Album: [Single]
Year: 2012

อยู่กับเธออย่างเชื่อใจ
Yoo gup tur yahng cheua jai
I stayed with you and trusted you
ปล่อยตามใจทุกที
Ploy dtahm jai took tee
But you did as you desire every time
ขัดใจเธอสักครั้ง ไม่มี
Kut jai tur suk krung mai mee
I’ve never displeased you
ได้แต่คอยยอมยอม กันไป
Dai dtae koy yaum yaum gun pai
I can only keep giving in to you
หากว่าเธอยังเหมือนเก่า
Hahk wah tur yung meuan gao
If you’re still the same
หนักและเบาก็พอ ทำใจ
Nuk lae bao gor por tum jai
I could accept the heavy and lightness
แต่เมื่อเธอจะคิดมีใหม่
Dtae meua tur ja kit mee mai
But when you think of having someone new
ยังทำใจไม่ได้สักที
Yung tum jai mai dai suk tee
I still can’t accept it

(*) คราวนี้ทำใจลำบาก เหลือเกิน ลำบาก
Krao nee tum jai lum bahk leua gern lum bahk
This time it’s too difficult to accept, too difficult
คราวนี้เกินเลยไปมาก เสียจน
Krao nee gern loey pai mahk sia jon
This time it’s far too much, so much that
กว่าที่ใจคนจะรับไหว
Gwah tee jai kon ja rup wai
It exceeds what the human heart can take
ยอมแล้ว ก็ยอมทุกอย่าง ทุกทาง
Yaum laeo gor yaum took yahng took tahng
I give up, I’ve given up everything in every way
ก็ยังทำกันได้
Gor yung tum gun dai
But you still do it to me
คราวนี้ทำใจไม่ถูก ก็เพราะเธอมีคนใหม่
Krao nee tum jai mai took gor pror tur mee kon mai
This time, I can’t accept it because you have someone new
อยู่อย่างนั้น ทั้งคน
Yoo yahng nun tung kon
It’s like that for everyone

อยู่กับเธออย่างเข้าใจ
Yoo gup tur yahng kao jai
I stayed with you like I understood
ปล่อยตามใจทุกที ทุกที
Ploy dtahm jai took tee took tee
But you did as you desired every time, every time
กลับมาทำอย่างนี้ ไม่ดี
Glup mah tum yahng nee mai dee
Coming back and acting like this isn’t good
เจ็บอย่างนี้ ทำใจไม่ลง
Jep yahng nee tum jai mai long
When it hurts like this, I can’t accept it

(*,*)

Title: เกิดเป็นรักได้ยังไง / Gert Pen Ruk Dai Yung Ngai (How Did This Become Love?)
English Title: “Why I Love”
Artist: Boy Pisanu
Album: [Single]
Year: 2012

บอกกับตัวเอง เมื่อได้เจอเธอ
Bauk gup dtua eng meua dai jur tur
Telling myself whenever I meet you
อย่าไปคิดฝันอะไร เมื่อเธอและฉัน
Yah pai kit fun arai meua tur lae chun
Don’t go fantasizing about anything when you and I
ต่างมีทางเดินห่างกันแสนไกล
Dtahng mee tahng dern hahng gun saen glai
Have our own separate life paths

แม้จะคอยย้ำเตือนกับหัวใจ
Mae ja koy yum dteuan gup hua jai
Though I keep repeatedly reminding my heart
อย่าๆ ไปคิดไกล แม้ระวังแล้ว
Yah yah pai kit glai mae rawung laeo
Don’t, don’t think too far, though I’ve warned myself
ใจกลับเผลอไป มีเธอไม่รู้ตัว
Jai glup plur pai mee tur mai roo dtua
My heart gets careless and unknowingly has you

(*) เกิดขึ้นมาเมื่อไร เกิดเป็นรักได้ไง
Gert keun mah meua rai gert pen ruk dai ngai
When did this happen? How did this become love?
บอกตรงๆ ไม่รู้ รู้แค่รักเธอ
Bauk dtrong dtrong mai roo roo kae ruk tur
I’m telling you straight that I don’t know, all I know is that I love you
เกิดขึ้นมาได้ไง ผูกพันกันเมื่อไร
Gert keun mah dai ngai pook pun gun meua rai
How did this happen? When did we become connected?
บอกจริงๆ ไม่รู้ รู้แต่หัวใจ หัวใจมีแต่เธอ
Bauk jing jing mai roo roo dtae hua jai hua jai mee dtae tur
I’m telling you honestly, I don’t know, all I know is that my heart, my heart has only you

เมื่อมันรักแล้วก็ให้รู้ไว้
Meua mun ruk laeo gor hai roo wai
When I fell in love with you, it made me realize
ว่าไม่คิดที่จะเปลี่ยนจะเกิดอะไร
Wah mai kit tee ja plian ja gert arai
That I didn’t think I would change or that anything would happen
ก็จะเต็มใจที่จะรับมัน
Gor ja dtem jai tee ja rup mun
But I’m willing to accept it

(*,*)

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไร ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
Plian plaeng pai meua rai gor mai kao jai meuan gun
I don’t understand when this changed
บอกตามตรงไม่รู้ รู้แต่หัวใจ
Bauk dtahm dtrong mai roo roo dtae hua jai
I’m telling you straight that I don’t know, all I know is that my heart
หัวใจมีแต่เธอ หัวใจมีแต่เธอ
Hua jai mee dtae tur hua jai mee dtae tur
My heart has only you, my heart has only you

เกิดเป็นรักได้ยังไง / Gert Pen Ruk Dai Yung Ngai (How Did This Become Love?) [Why I Love]
เจอกันที่ความรัก / Jur Gun Tee Kwahm Ruk (We’ll Meet in Love)
โลกเสมือนจริง / Lohk Samuean Jing (Virtual Reality)
เรียกว่ารักหรือเปล่า / Riak Wah Ruk Reu Bplao (Is This Called Love?) [With Mint Mintida]
ทำใจลำบาก / Tum Jai Lum Bahk (Difficult to Accept)
อยากบอกเธอเหลือเกิน / Yahk Bauk Tur Leua Gern (I Want to Tell You So Badly)
อยากหยุดความเหงา / Yahk Yoot Kwahm Ngao (I Want to Stop the Loneliness)

   
All songs of Boy Pisanu