Non Thanon

All posts tagged Non Thanon

Title: จะยอมให้เธอคนเดียว / Ja Yaum Hai Tur Kon Diao (I’m Only Willing to Do That For You)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: OST รักหมดใจ Endless Love
Year: 2019

อยากพูดให้เธอได้รู้ ว่าเธอมีค่าแค่ไหน
Yahk poot hai tur dai roo wah tur mee kah kae nai
I want to let you know how much you’re worth
แม้เส้นทางของเราต้องเจอขวามหนามมากมายเท่าไร
Mae sen tahng kaung rao dtaung jur kwahm nahm mahk mai tao rai
No matter how many thorns we must face on our path

จะทำเพื่อคำว่ารัก ต่อให้แลกกับลมหายใจ
Ja tum peua kum wah ruk dtor hai laek gup lom hai jai
I’ll do it for love, even if I have to trade my breath
ไม่มีใครคนไหนมาทำให้เลิกรักเธอ
Mai mee krai kon nai mah tum hai lerk ruk tur
No one can make me stop loving you

(*) หมื่นเส้นทางกีดขวาง ก็จะทำทุกวิธี
Meun sen tahng geet kwahng gor ja tum took witee
There could be ten thousand obstacles in my way, but I’ll try everything
ให้ฉันนี้ได้รักกับเธอ ไม่ว่ายากเย็นแค่ไหน
Hai chun nee dai ruk gup tur mai wah yahk yen kae nai
To be able to love you, no matter how difficult it is
ไม่ว่านานเท่าไหร่
Mai wah nahn tao rai
No matter how long it takes
ไม่เคยทำให้คำว่ารักของฉัน
Mai koey tum hai kum wah ruk kaung chun
It’ll never make my love
นั้นมันจืดจางจากเธอ
Nun mun jeut jahng jahk tur
Fade from you

(**) ใจดวงเดียวของฉันจะมีให้เธอคนนี้
Jai duang diao kaung chun ja mee hai tur kon nee
My only heart is just for you
ต่อให้ไม่มีวันที่ฟ้าเป็นใจ
Dtor hai mai mee wun tee fah bpen jai
Even if heaven never takes sympathy on me
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
Took yahng yung kong meuan derm
Everything will still be the same
ใจของฉันคนนี้ยืนยันแค่เธอเท่านั้น
Jai kaung chun kon nee yeun yun kae tur tao nun
My heart is set on you alone
ต่อให้แลกชีวิตถ้าฟ้าต้องการพิสูจน์
Dtor hai laek cheewit tah fah dtaung gahn pisoot
Even if I have to trade my life to prove it to heaven
ก็จะยอมแค่เธอคนเดียว
Gor ja yaum kae tur kon diao
I’m only willing to do that for you

ถ้าหากวันพรุ่งนี้ ยังมีเธอเคียงข้างกาย
Tah hahk wun proong nee yung mee tur kiang kahng gai
If I still have you at my side tomorrow
ไม่มีใครคนไหนแทนเธอได้เลยจริงๆ
Mai mee krai kon nai taen tur dai loey jing jing
No one can replace you, really

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง bellsnowbear

Title: วันดีดี / Wun Dee Dee (The Good Days)
English Title: “All the Happiness”
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี) and Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Joox Single]
Year: 2019

แสงดวงไฟส่องเหมือนดวงดาว
Saeng duang fai saung meuan duang dao
The lights shine like the stars
บนท้องฟ้า ที่พร่างพราว
Bon taung fah tee prahng prao
Sparkling in the sky
เสียงดนตรีที่คุ้นเคย
Siang dondtree tee koon koey
The familiar music
นำพาให้เรา ได้มาอยู่ที่ตรงนี้
Num pah hai rao dai mah yoo tee dtrong nee
Led us here

สายลมพัดผ่าน เหมือนจะพา
Sai lom put pahn meuan ja pah
The wind blows by, like it’s leading
ให้หัวใจ ได้เคลิ้มไป
Hai hua jai dai klerm bpai
Our hearts to daydream
หันมองใครก็เห็นรอยยิ้ม
Hun maung krai gor hen roy yim
Turning and looking at everyone else, I see smiles
ทักทาย อบอุ่นไปทั้งใจ
Tuk tai op oon bpai tung jai
We greet, and it warms my heart

(*) ช่วงเวลาดีดีอะไรแบบนี้
Chuang welah dee dee arai baep nee
At good times like this
มันคงดีถ้าเราจะได้มาเริ่มใหม่
Mun kong dee tah rao ja dai mah rerm mai
It would be nice if we could start over
ที่ค้างคาในใจ อย่าเก็บมันไว้
Tee kahng kah nai jai yah gep mun wai
Don’t hang on to the things remaining in your heart
เมื่อวานให้เป็นเมื่อวาน
Meua wahn hai bpen meua wahn
Let yesterday be yesterday
ไม่นานอะไรมันก็จะพ้นไป
Mai nahn arai mun gor ja pon bpai
Soon everything will pass
แค่เพียงอีกไม่ไกล
Kae piang eek mai glai
It won’t take much longer

(**) อยากอวยพรจากหัวใจ
Yahk uay pon jahk hua jai
I want to give you a blessing from my heart
อะไรที่ทำเธอยิ้มได้
Arai tee tum tur yim dai
Whatever makes you able to smile
(wish you all the happiness)
(Wish you all the happiness)
ให้คงอยู่เรื่อยไป
Hai kong yoo reuay bpai
I hope it stays with you forever
อธิษฐานจากหัวใจ
Attitahn jahk hua jai
I pray from my heart
ให้มีรักดี ๆ อยู่ข้างกาย
Hai mee ruk dee dee yoo kahng gai
That you’ll have good love beside you
ให้เป็นวันที่ดีของเรา
Hai bpen wun tee dee kaung rao
I hope these are our best days

ใช้ถ้อยคำจากเสียงเพลง
Chai toy kum jahk siang pleng
I use the lyrics from this song
แทนทุกความหมาย จากหัวใจ
Taen took kwahm mai jahk hua jai
To represent every emotion from my heart
ให้ทำนองส่งความรัก
Hai tumnaung song kwahm ruk
I hope the melody sends my love
แทนคำพูดมากมาย เป็นของขวัญให้ไป
Taen kum poot mahk mai bpen kaung kwun hai bpai
To represent many words, it’s my gift to you

(*,**,*,**,**)

   

Producer: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)
Lyrics: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต), สุดเขต จึงเจริญ (เอก), วรางคณา มีทอง (เอิง)
Melody: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ), ภัทรวี ศรีสันติสุข (เอิ๊ต)
Arranger: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ (โอ๊บ)

Title: Come and Get Me
Artist: Nont Thanont
Album: [Commercial for Get! delivery service]
Year: 2019

อยู่คนเดียวใช่มั้ย Baby
Yoo kon diao chai mai baby
You’re alone, aren’t you, baby?
ต้องการอะไรบ้างมั้ย Baby
Dtaung gahn arai bahng mai baby
Do you need anything, baby?
ให้รู้ตรงนี้มีคนที่พร้อมจะสนองเธอ
Hai roo dtrong nee mee kon tee praum ja sanaung tur
I want you to know that there’s someone over here who’s ready to respond to you
เธอจะหิวบ้างมั้ย Baby
Tur ja hiew bahng mai baby
Are you hungry, baby?
จะไปชิลที่ไหนกันดี
Ja bpai chill tee nai gun dee
Where should we go chill?
ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน แค่เธอเรียกใช้ ฉันจะไปทันที
Mai wah ja glai kae nai kae tur riak chai chun ja bpai tun tee
No matter how far away you are, just call out for me and I’ll go immediately

(*) Baby you just call me เธอจะรออะไรอีก
Baby you just call me tur ja ror arai eek
Baby, you just call me, what are you waiting for?
เร็วสิ เร็วสิ เร็ว อย่าช้า ต้องการอะไร สั่งมา
Rew si rew si rew yah chah dtaung gahn arai sung mah
Hurry, hurry, hurry, don’t be slow, whatever you want, order it
จะรีบไปหา ดูแลให้ไว ไว้ ไว
Ja reeup bpai hah doo lae hai wai wai wai
I’ll hurry up and find you and take care of you quickly
จะรีบไปหา ไม่ว่าจะไกลใกล้ไกล
Ja reep bpai hah mai wah ja glai glai glai
I’ll hurry up and find you, no matter how near or far you are

(**) ขอดูแลเธอหมดหัวใจ ทุกเวลาที่ต้องการฉัน
Kor doo lae tur mot hua jai took welah tee dtaung gahn chun
I want to take care of you with all my heart, every moment that you need me
จากนี้ไม่ว่านานอีกสักเท่าไร เราจะมีกันและกัน Baby
Jahk nee mai wah nahn eek suk tao rai rao ja mee gun lae gun baby
From now on, no matter how long it’ll be, we’ll have each other, baby
COME AND GET ME, GET ME เธอต้อง GET ME, GET ME
Come and get me get me tur dtaung get me get me
Come and get me, get me, you must get me, get me
มาเถอะ GET ME, GET ME ลองเถอะ GET ME, GET ME
Mah tur get me get me laung tur get me get me
Come and get me, get me, give it a try, get me, get me
COME AND GET ME, GET ME เธอต้อง GET ME, GET ME
Come and get me get me tur dtaung get me get me
Come and get me, get me, you must get me, get me
มาเถอะ GET ME, GET ME เธอต้อง GET ME, Baby
Mah tur get me get me tur dtaung get me baby
Come and get me, get me, you must get me, baby

มีอะไรให้รับใช้ มั้ยครับ
Mee arai hai rup chai mai krup
Is there something I can do for you?
หยุบหยิบ เล็กใหญ่ ผมก็ได้นะครับ
Yoop yip lek yai pom gor dai na krup
If you need me to pick up anything, big or small, I can do it
สิ่งใดที่ถูกใจ บอกผมได้นะครับ
Sing dai tee took jai bauk pom dai na krup
Anything that pleases you, you can tell me
เลือกเลย บอกเลย จะไปส่งไปรับ
Leuak loey bauk loey ja bpai song bpai rup
Choose, tell me, I’ll take it to you or collect it from you
GET ME แล้วจะว้าว รู้ป่าว
Get me laeo ja wao roo bpao
Get me and I’ll wow you, do you know?
อย่างผม ไม่รู้คุณชอบหรือเปล่า
Yahng pom mai roo koon chaup reu bplao
I don’t know if you like a guy like me or not
ชื่อนนท์ คุณจะรักหรือเปล่า
Cheu non koon ja ruk reu bplao
My name is Nont, will you love me?
ไอ้คนอย่างผม คุณจะ GET หรือเปล่า
Ai kon yahng pom koon ja get reu bplao
Will you get with a guy like me or not?

(*,**)

อย่าคิดมากมาย อย่าคิดมากไป
Yah kit mahk mai yah kit mahk bpai
Don’t think too much, don’t over-think it
ก็ลองแล้วเธอจะติดใจ
Gor laung laeo tur ja dtit jai
Just try it and you’ll be hooked
จะรอตรงนี้ไม่ไปไหน
Ja ror dtrong nee mai bpai nai
I’ll wait right here, I won’t go anywhere
เธอเข้ามา GET กันหน่อยได้มั้ย
Tur kao mah get gun noy dai mai
Please come and get me

(**)

   

Producer : MAC ศรัณย์
Music & Lyric : MAC ศรัณย์, Mc.Toy (Yak Cool)
Arrange : MAC ศรัณย์
All Instrument : MAC ศรัณย์
Mix / Mastering : Tarin paul
Studio : Lakeside Village Studio
Mastered : Mr.Park Jung-Un at Honey butter studio, South Korea
Agency : Yell Advertising
Production House : No More Normal

Title: ไม่ใช่เวลาของเรา / Mai Chai Welah Kaung Rao (Not Our Time)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2019

วันที่ฉัน พบกับเธอ ก็รู้ว่าเธอสำคัญ
Wun tee chun pob gup tur gor roo wah tur sumkun
The day I met you, I knew you were important
รู้สึกดี และผูกพัน เหมือนคุ้นเคยกันมา
Roo seuk dee lae pook pun meuan koon koey gun mah
I felt good and felt a connection like we had already known each other
มีแต่เสียง ดังข้างใน หัวใจเพียงว่า
Mee dtae siang dung kahng nai hua jai piang wah
There was only a loud voice inside my heart saying
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur
I love you, I love you

(*) คงเป็นเพราะฟ้าลิขิตเอาไว้
Kong bpen pror fah likit ao wai
It’s probably because heaven fated it to be this way
ทำไม ทำไม ให้ต้องมารักเธอ ในวันที่เธอมีใคร
Tummai tummai hai dtaung mah ruk tur nai wun tee tur mee krai
Why oh why did I have to fall in love with you when you have someone else?
แคร์เธอยังไงต้องเก็บเอาไว้
Care tur yung ngai dtaung gep ao wai
However much I care for you, I must keep it in
มันคงไม่มีโอกาสได้ใกล้ใจ ไปกว่านี้
Mun kong mai mee ohgaht dai glai jai bpai gwah nee
I probably won’t get the chance to get closer to you than this

(**) แม้ว่าสาย สายเกินจะพูดไป
Mae wah sai sai gern ja poot bpai
Even though it’s too late, too late to say it
แม้จะเสีย เสียใจที่เราเจอกันช้าไป
Mae ja sia sia jai tee rao jur gun chah bpai
Even though I’m upset that we met too slowly
ก็ยังจะรัก รักเธอแม้ในใจ
Gor yung ja ruk ruk tur mae nai jai
I’ll still love, love you, even if only in my heart
แต่มันช่างน่าเสียดาย ที่มันไม่ใช่เวลา ของเรา
Dtae mun chahn nah sia dai tee mun mai chai welah kaung rao
But it’s such a same that it’s not our time

(*,**)

ไม่ใช่เวลา ของเรา
Mai chai welah kaung rao
Not our time

(**)

   

Executive Supervisor : Vit Suthithavil
Executive Producer: Mac ศรัณย์
Producer: Mac ศรัณย์
เนื้อร้อง / ทำนอง: Mac ศรัณย์
เรียบเรียง: Mac ศรัณย์

   

Super soulful, melancholy new single from Non that shows off his voice nicely~ I also like how the music video went 1940s gangster movie really fast haha

Title: ความรักกำลังก่อตัว / KWahm Ruk Gumlung Gor Dtua (Love is Taking Form)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2018

เพียงได้คุย เพียงได้สบสายตา วันเวลาอันตรธานหายไป
Piang dai kooey piang dai sop sai dtah wun welah undtaratahn hai bpai
Just talking with you, just looking your eyes, time disappears
ทุกอย่างต้องหยุดทันทีเมื่อฉันพบเธอ ชัดแค่เธอทุกอย่างเบลอจากใจ
Took yahng dtaung yoot tung tee meua chun pob tur chut kae tur took yahng blur jahk jai
Everything must immediately stop when I see you, you’re the only thing that’s clear, everything else is blurred from my heart
เจอกี่ครั้งที่เราได้ใกล้กัน เธอและฉันเหมือนมีแรงฉุดไว้
Jur gee krung tee rao dai glai gun tur lae chun meuan mee raeng choot wai
However many times we meet, it’s like there’s a force pulling you and I close together
แต่ไม่มีใครยอมจะพูดคำลา คล้ายว่ามันจะเป็นวันสุดท้าย
Dtae mai mee krai yaum ja poot kum lah klai wah mun ja bpen wun soot tai
But no one is willing to say good-bye, it’s like it’s our last day together

(*) อาจเป็นเธอและฉันนั้น fall in love baby มีอะไรเชื่อมเราบางอย่าง
Aht bpen tur lae chun nun fall in love baby mee arai cheuam rao bahng yahng
You and I might have fallen in love, baby, there’s something connecting us
ทีละเล็ก ละน้อย ค่อยๆ เป็นภาพลางๆ บวกความรักนั้นกำลังก่อตัว อยู่ในใจฉันและเธอเข้าแล้ว
Tee la lek lanoy koy koy bpen pahp lahng lahng buak kwahm ruk nun gumlung gor dtua yoo nai jai chun lae tur kao laeo
Little by little, the faint picture is beginning to take form into love in our hearts

(**) เก็บความรู้สึกไว้ สักวันก็คงได้บอกรักเธอ
Gep kwahm roo seuk wai suk wun gor kong dai bauk ruk tur
I keep in my feelings, some day I’ll be able to tell you I love you
คงไม่นาน คงจะมีเวลาดีดี ให้สองเรา you will be my love.
Kong mai nahn kong ja mee welah dee dee hai saung rao you will be my love
Soon there will be good times for the two of us, you will be my love

จะกี่ครั้งที่เราได้พูดคุย เหมือนว่าเราไม่พบกันนานแค่ไหน
Ja gee krung tee rao dai poot kooey meuan wah rao mai pob gun nahn kae nai
However many times we speak, it’s like we haven’t seen each other in a long time
ไม่อยากจะหยุดฟังเสียงของเธอ เพราะเธอเหมือนเสียงเพลงที่ถูกใจ
Mai yahk ja yoot fung siang kaung tur pror tur meuan siang pleng tee took jai
I don’t want to stop listening to your voice because you’re like a pleasing song
ฉันอยากรู้เมื่อไหร่ความรักนั้น จะทำฉันและเธอทนไม่ไหว
Chun yahk roo meua rai kwahm ruk nun ja tum chun lae tur ton mai wai
I want to know when that love will make you and I unable to bear it
อยากบอกให้เธอฟังให้รู้กันไป เดี๋ยวนานกลัวเธอจะเปลี่ยนใจ
Yahk bauk hai tur fung hai roo gun bpai diao nahn glua tur ja bplian jai
I want to tell you and let you know, if I wait too long, I’m scared you’ll change your mind

(*,**,**)

You know you make me feel brand new
You know you make me feel brand new
อยากให้ไปถึงวันที่สองเรารักกัน
Yahk hai bpai teung wun tee saung rao ruk gun
I want us to reach a day that the two of us love each other

(**,**,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : MAC ศรัณย์

   

A cute music video for a cute song about realizing you’re developing feelings for someone~ Non always has such a smooth voice for R&B

Title: มีผลต่อหัวใจ / Mee Pon Dtor Hua Jai (Have an Effect on the Heart)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2018

บางอย่างก็ไม่เปลี่ยนไป แม้อะไรอะไรจะเปลี่ยน
Bahng yahng gor mai bplian bpai ame arai arai ja bplian
Some things don’t change no matter what else does
บางสิ่งก็คล้ายบทเรียน ที่ฉันไม่เคยผ่านมันได้เลยซ้ำๆ
Bahng sing gor klai bot rian tee chun mai koey pahn mun dai loey sum sum
Some things are like a lesson that I can never pass, over and over

(*) แค่วันนี้ได้สบสายตา แค่พูดคุยกันไม่กี่คำ
Kae wun nee dai sop sai dtah kae poot kooey gun mai gee kum
Just being able to make eye contact with you today, just saying a few words to you
ต่อให้เฝ้าระวัง ให้ยั้งยังไง ก็พลั้งพลาดไปทุกที
Dtor hai fao rawung hai yung yung ngai gor palung plaht bpai took tee
Even though I watch over you, however you want me to stop, I screw up every time
เคยคิดเวลาจะช่วยทำใจ ให้ฉันลืมเธอคนนี้ (แต่)แล้วอาการเดิมๆ ก็กลับมา
Koey kit welah ja chuay tum jai hai chun leum tur kon nee (dtae) laeo ahgahn derm derm gor glup mah
I once thought that time would help me to accept things, would make me forget you, but the same feelings come back

(**) สุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ แพ้ให้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอ
Soot tai chun gor pai pae pae hai jai dtua eng tee mai koey yoot ruk tur
In the end, I fail, I lose to my own heart that never stops loving you
สุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอ แม้จะเนิ่นนานซักเพียงไหน
Soot tai chun yung ror koy tur samur mae ja nern nahn suk piang nai
In the end, I’m always waiting for you, no matter how long it’ll be
เธอยังคงมีผลต่อหัวใจ ไม่หายรักเธอได้สักที
Tur yung kong mee pon dtor hua jai mai hai ruk tur dai suk tee
You still have an effect on my heart, I’ll never be able to get over loving you

ทำไมยังรู้สึกดี ทั้งที่เธอไม่เคยมีใจ
Tummai yung roo seuk de tung tung tee tur mai koey mee jai
Why do I still feel good even though you never have feelings for me?
ทำไมยังรู้สึกหวั่นไหว ทั้งๆ ที่รู้แก่ใจเป็นไปไม่ได้
Tummai yung roo seuk wun wai tung tung tee roo gae jai bpen bpai mai dai
Why do I still feel nervous even though I know full well it’s impossible?

(*,**)

สมองไม่เคยมีแรงจะสั่งหัวใจ ไม่มีปาฏิหาริย์ไหนพอจะทำให้เปลี่ยนไป
Samaung mai koey mee raeng ja sung hua jai mai mee bpahdtihahn nai por ja tum hai bplian bpai
My brain never has enough strength to control my heart, there’s no miracle big enough to make me change
ไกลเกินจากฝัน เธอเกินเอื้อมมือฉัน เป็นได้เพียงแค่เพื่อนกันแค่เท่านั้น
Glai gern jahk fun tur gern euam meu chunbpen dai piang kae peuan gun kae tao nun
You’re beyond my dreams, you’re out of my reach, I can only be our friend
แค่เท่านั้น
Kae tao nun
That’s it

(**,**)

รู้ว่าควรจะพอแต่ก็ทำไม่ไหว รู้ว่าควรจะพอแต่ก็ทำไม่ได้ ให้ทำอย่างไร
Roo wah kuan ja por dtae gor tum mai wai roo wah kuan ja por dtae gor tum mai dai hai tum yahng rai
I know I should give up, but I can’t do it, I know I should give up, but I can’t do it, what should I do?
รู้ว่าควรจะพอแต่ก็ทำไม่ไหว รู้ว่าควรจะพอแต่ก็ทำไม่ได้ ก็ใจ …
Roo wah kuan ja por dtae gor tum mai wai roo wah kuan ja por dtae gor tum mai dai gor jai
I know I should give up, but I can’t do it, I know I should give up, but I can’t do it, my heart…

   

เนื้อร้อง : Mac ศรัณย์
ทำนอง : Mac ศรัณย์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

   

I think this is my favorite song of Non’s yet~ I like the smooth R&B sound of it, and his babyface is so cute

Title: ฝืนตัวเองไม่เป็น / Feun Dtua Eng Mai Bpen (I Don’t Know How to Resist Myself)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: [Single]
Year: 2017

ขอให้เธอรับฟังได้ไหม
Kor hai tur rup fung dai mai
Please listen to me
หากปล่อยทิ้งไว้นานไป
Hahk bploy ting wai nahn bpai
If you leave me for too long
มันก็ไม่ดีกว่านี้
Mun gor mai dee gwah nee
It’ll get worse

เธออย่าห้ามฉันเลยได้ไหม
Tur yah hahm chun loey dai mai
Please don’t forbid me
ปล่อยให้ฉันนั้นเป็นไป
Bploy hai chun nun bpen bpai
Let me be
หยุดรักเธอไม่ได้แล้ว
Yoot ruk tur mai dai laeo
I can’t stop loving you

(*) เข้าใจทุกอย่างที่เธอบอกนะ
Kao jai took yahng tee tur bauk na
I understand everything you’re telling me
เข้าใจทุกสิ่งที่เธอกำลังจะอธิบาย
Kao jai took sing tee tur gumlung ja attibai
I understand everything you’re explaining to me
เข้าใจเสมอ
Kao jai samur
I always understand

(**) แต่จะให้ฉันให้ฉันทำอย่างไร
Dtae ja hai chun hai chun tum yahng rai
But what do you want me to do?
ฉันรักเธอแล้วทั้งใจ
Chun ruk tur laeo tung jai
I already love you with all of my heart
จะไม่ให้รักไม่ให้รักได้อย่างไร
Ja mai hai ruk mai hai ruk dai yahng rai
How can you not let me love you?
ฉันฝืนตัวเองไม่เป็น
Chun feun dtua eng mai bpen
I don’t know how to resist myself

(***) ไม่ได้อยากจะกวนใจ
Mai dai yahk ja guan jai
I don’t want to bother you
อยากถามเธอสักคำหน่อย
Yahk tahm tur suk kum noy
I want to ask you one thing
หากว่าเธอรักใครสักคน
Hahk wah tur ruk krai suk kon
If you loved someone
เธอฝืนใจได้หรือเปล่า
Tur feun jai dai reu bplao
Could you resist your heart?

ฉันไม่อยากซ่อนใจอีกแล้ว
Chun mai yahk saun jai eek laeo
I don’t want to hide my feelings anymore
เจ็บยังไงก็ต้องเสี่ยง
Jep yung ngai gor dtaung siang
However much it will hurt, I must take the risk
ดีกว่าทนเก็บเอาไว้
Dee gwah ton gep ao wai
It’s better than trying to keep it in

(*,**,***)

ฉันรู้ฉันเป็นแค่คนไกล
Chun roo chun bepn kae kon glai
I know I’m just a distant person
ไม่ใกล้ใจเธอเลย
Mai glai jai tur loey
I’m not close to your heart
ฉันรู้ตัวดีถึงฉันบอกรัก
Chun roo dtua dee teung chun bauk ruk
I know full well that even though I tell you I love you
เธอก็อาจเมินเฉย
Tur gor aht mern choey
You might ignore me

บอกเธอว่ารักก็ต้องเจ็บ
Bauk tur wah ruk gor dtaung jep
Telling you that I love you will hurt
เก็บไว้ยังไงก็ยิ่งเจ็บ
Gep wai yung ngai gor ying jep
However I keep it in, it hurts more
มองแล้วไม่เห็นจะมีทางไหน
Maung laeo mai hen ja mee tahng nai
I’ve looked and there doesn’t seem to be any other way

(**,***,***)

(****) เธอจะรักไม่รักมันก็ไม่รู้
Tur ja ruk mai ruk mun gor mai roo
I don’t know if you’ll love me or not
จะเก็บไว้ในใจมันก็ไม่อยู่
Ja gep wai nai jai mun gor mai yoo
I don’t know how to keep it in my heart
อย่างเดียวที่รู้คือทนต่อไปไม่ไหว
Yahng diao tee roo keu ton dtor bpai mai wai
The only thing I know is that I can’t take it anymore
เธอจะรักไม่รักมันก็ไม่รู้
Tur ja ruk mai ruk mun gor mai roo
I don’t know if you’ll love me or not
จะเก็บไว้ในใจมันก็ไม่อยู่
Ja gep wai nai jai mun gor mai yoo
I don’t know how to keep it in my heart
ก็เลยต้องถามเธอดูให้รู้ใจ
Gor loey dtaung tahm tur doo hai roo jai
So I must ask you to get to know my heart

(****)

   

เนื้อร้อง : Mac ศรัณย์
ทำนอง : Mac ศรัณย์
เรียบเรียง : Mac ศรัณย์

Title: รักกลมกล่อม / Ruk Glom Glaum (Mellow Love)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: OST พ่อครัวหัวป่าก์ / Por Krua Hua Bpahk
Year: 2016

ถ้าอยากรักกันให้ดีดี ต้องมีครบทุกรสในใจ ไม่ขาดและไม่ให้มากเกินไปเท่านั้น
Tah yahk ruk gun hai dee dee dtaung mee krop took rot nai jai mai kaht lae mai hai kahm gern bpai tao nun
If you want to loves someone well, you have to have every flavor in your heart, not missing anything, and not giving too much, that’s all

(*) ครบสูตร ฉันก็ต้องมีเธอ แค่อยู่ รู้และเข้าใจกัน ทุกอย่าง แค่ให้ลงตัวเท่านั้นก็พอ
Krop soot chun gor dtaung mee tur kae yoo roo lae kao jai gun took yahng kae hai long dtua tao nun gor por
For the complete recipe, I must have you, just being here, knowing, and understanding me, everything, just make it complete, that’s enough

(**) อยากให้รักกลมกล่อม เธอกับฉันต้องชิมสักหน่อย เติมรสชาติวันละหน่อย ค่อยค่อยเพิ่มความรู้สึก อิ่มในหัวใจ
Yahk hai ruk glom glaum tur gup chun dtaung chim suk noy dterm rot chaht wun lae noy koy koy perm kwahm roo seuk im nai hua jai
If you want to have a mellow love, you and I must taste it, adding a little flavor each day, gradually increasing the feelings, filling our hearts
อยากให้รักอร่อย อย่างน้อยน้อย ต้องปรุงด้วยใจ เติมความหวานอีกสักหน่อย ชอบรสไหนค่อยค่อยใส่
Yahk hai ruk aroy yahng noy noy dtaung bproong duay jai dterm kwahm wahn eek suk noy chaup rot nai koy koy sai
If you want love to be delicious, you must at least cook with your heart, add a little more sweetness, whatever flavor you like, gradually add it
คนคนให้เข้ากัน ให้รักเราพอดี
Kon kon hai kao gun hai ruk rao por dee
Mix us together, make our love just right

รักจืดเดี๋ยวก็ชืดเกินไป รสจัดมากก็ไม่โดนใจ เหินห่างหรือว่าใกล้เกินไม่ดีทั้งนั้น
Ruk jeut diao gor cheut gern bpai rot jut mahk gor mai dohn jai gern hahng reu wah glai gern mai dee tung nun
Bland love will soon be too tasteless, a love with an overpowering flavor isn’t pleasing, being too far away or too close are no good

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง ภาสฐากร
เรียบเรียง Banana Boat

Title: เจ็บที่ยังรู้สึก / Jep Tee Yung Roo Seuk (It Hurts That I Still Feel It)
Artist: Non Thanon (นนท์ ธนนท์)
Album: OST U-Prince Series
Year: 2016

เคยมั่นใจ ว่าฉันไม่เคยหวั่นไหวเรื่องเธอ
Koey mun jai wah chun mai koey wun wai reaung tur
I used to be certain that I was never nervous about you
เคยมั่นใจ ว่าลบเธอได้จากใจจริงๆ
Koey mun jai wah lop tur dai jahk jai jing jing
I was once certain that I really could erase you from my heart
ต่อให้บังเอิญมายืนที่เดิม
Dtor hai bung ern mah yeun tee derm
Even though I happened to end up in the same place
ที่ๆ มีเราในวันเก่าๆ
Tee tee mee rao nai wun gao gao
That had us in the old days
ก็ไม่หวั่นอะไร
Gor mai wun arai
But I’m not nervous of anything

(*) แต่ความจริงมันตอกย้ำ
Dtae kwahm jing mun dauk yum
But the truth repeats
เมื่อเจอเธอ ต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ
Meua jur tur dtaung glai bpen kon aun ae
When I meet you, I must become weak

(**) เจ็บที่ยังรู้สึก เจ็บที่ยังเสียใจ
Jep tee yung roo seuk jep tee yung sia jai
It hurts that I still feel it, it hurts that I’m still sad
เจ็บที่ยังรัก ยังมีแต่เธอ
Jep tee yung ruk yung mee dtae tur
It hurts that I still love, still have only you
อยากดูแลแต่เธอเรื่อยไป
Yahk doo lae dtae tur reuay bpai
I want to look after only you continuously
เจ็บที่นานสักเท่าไร
Jep tee nahn suk tao rai
It hurts that it’s been a long time
จากมั่นใจว่าเคยแข็งแรง
Jahk mun jai wah koey kaeng raeng
From being certain that I once was strong
แต่สุดท้าย พบเธอถึงได้เข้าใจ
Dtae soot tai pob tur teung dai kao jai
But finally, I met you and was able to understand
ว่าฉันไม่เคยหยุดรักเธอ
Wah chun mai koey yoot ruk tur
That I never stopped loving you

เคยแน่ใจ ว่าฉันเป็นคนเข้มแข็งมากพอ
Koey nae jai wah chun bpen kon kem kaeng mahk por
I was once certain that I was a strong enough person
เคยแน่ใจ ว่าฉันทำได้อย่างนั้นจริงๆ
Koey nae jai wah chun tum dai yahng nun jing jing
I was once certain that I really could do that
จะไม่มีวันที่เดินกลับไป
Ja mai mee wun tee dern glup bpai
That there would never be a day that I’d go back
และไม่มีทางไปเป็นอย่างเก่า
Lae mai mee tahng ja bpen yahng gao
And there’s no way for things to be like the used to be
พูดไว้อยู่ในใจ
Poot wai yoo nai jai
I can speak in my heart

(*,**,**,**)

Title: 3 ผ่าน / Sahm Pahn (Three Passes)
Artist: Non Thanon ft. Por Annop and Num Somsak (นนท์ ธนนท์, ปอ อรรณพ, หนุ่ม สมศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

(*) ไม่ต้องเป็นคอมเม้นเตเตอร์ ก็บอกได้ว่าเธอน่ะโดน โด๊น โดนใจ
Mai dtaung bpen commentator gor baukd ai wah tur ja dohn dohn dohn jai
I don’t have to be a commentator to tell you that you’re strike-strike-striking
สวยแบบไม่ต้องพึ่งแอปใด ๆ สวยเด็ดเนตไอดอลยังอาย
Suay baep mai dtaung peung aep dai dai suay det net idol yung ai
You’re so pretty, you don’t need to use any apps, a gorgeous net idol, I’m still shy
เหมารถมาเทไลค์ เอาไปสามผ่าน ให้ผ่าน ให้ผ่าน ให้ผ่าน
Mao rot mah tay like aobpai sahm pahn hai pahn hai pahn hai pahn
If you rented a car to haul away all your likes, it would take three trips, you get a pass, you get a pass, you get a pass

จี้ด อก ตกตะลึงตาค้าง แหมใครช่างเสกสรรค์
Jeet auk dtok dtaleung dtah kahng mae krai chahng sek sun
Ohh, my heart is stunned and I can’t close my eyes, man, someone is such a perfect specimine
ลืมตัว หัวใจละลาย เปิดโหวตตอนไหน คงโหวตกันสนั่น
Leum dtua hua jai lalai bpert voht dtaun nai kong vote gun sanun
I forget myself, my heart melts, when is voting opening? I’ll vote vocally for you
ไม่ต้องกลูต้า ไม่ต้องคอลลาเจน เนื้อ ๆ เน้น ๆ โอ๊ย ผ่าน
Mai dtaung gloo dtah mai dtaun collagen neue neua nen nen oh pahn
You don’t need glutathione, you don’t need collagen, absolutely, ohh, pass

(*)

เริ่ดสุด หยุดแอบมองไม่ไหว แค่ท่าทีเอียงอาย ยังเก็บเอาไปฝัน
Rert soot yoot aep maung mai wai kae tah tee iang ai yung gep ao bpai fun
You’re outstanding, I can’t stop stealing glances at you, but I’m just so shy, so I still keep on dreaming
มาแรง แซงโค้งทุกราย เข้ารอบต่อไป ไม่ต้องออดิชั่น
Mah raeng saeng dohng took rai kao raup dtor bpai mai dtaung audition
You’re popular and overtake everyone, you’ve been chosen to move on to the next round, you don’t have to audition
ยังโสดไหมนี่ พี่พอมีสิทธิ์ ถ้ายังไม่มีใครน่ะ โอ๊ย ผ่าน
Yung soht mai nee pee por mee sit tah yung mai mee krai na oy pahn
Are you still single? If you still don’t have anyone, I have the right, ohh, you pass

(**) ขอไอดีให้พี่ได้ไหม พี่อยากกู๊ดไนท์ ผ่านไลน์ทุกวัน
Kor ID hai pee dai mai pee yahk good night pahn line took wun
Can I have your user ID? I want to say good-night over LINE every day
รับแอดเฟซพี่หน่อยได้ไหม พี่อยากกดไลค์ ถูกใจแจ่มจันทร์
Rup aed face pee noy dai mai pee yahk got like took jai jaem jun
Please accept my add on Facebook, I want to like your posts, you’re so pleasing
เอาไอจีน้องให้พี่ก็ได้ พี่อยากฝากใจ ไม่ฝากร้าน
Ao IG naung hai pee gor dai pee yahk fahk jai mai fahk rahn
You can also give me your IG, I want to leave you my heart, not spam

(**)

ปลื้มปริ่มอิ่มกว่ากินบิ๊กไบต์ พี่รักเธอทันใด ไม่ต้องมัวคิดนาน
Bpeum bprim im gwah gin big bite pee ruk tur tun dai mai dtaung mua kit nahn
I’m more filled with happiness than if I had eaten a Big Bite, I instantly fell in love with you, there’s no need to think about it for a long time
ร้องเพลง ไม่เก่งไม่มายด์ จะสัปดาห์ไหนก็ไม่ให้ออกจากบ้าน
Raung pleng mai geng mai mild ja supdah nai gor mai hai auk jahk bahn
I don’t sing very well, I’m not mild, some weeks I don’t even leave the house
เธอมีออร่า ถูกชะตาจริงนี่ ถ้าเธอเป็นแฟนพี่ละ โอ๊ย ผ่าน
Tur mee aura took chadtah jing nee tah tur bpen faen pee la oy pahn
You have this aura that we’d really go well together, if you’d be my girlfriend, ohh, you pass

(*,*)

ให้ผ่าน ให้ผ่าน ให้ผ่าน
Hai pahn hai pahn hai pahn
You get a pass, you get a pass, you get a pass
ให้ผ่าน ให้ผ่าน ให้ผ่าน สามผ่าน
Hai pahn hai pahn hai pahn sahm pahn
You get a pass, you get a pass, you get a pass, three passes

   
เนื้อร้อง /ทำนอง : ธมนวรรณ สถิตคุณ
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร4

   
Non has such a lovely voice for country music, and this song is so funny and flirty, it gets a pass from me too 😉