XIS

All posts tagged XIS

Title: ข่าวลือ / Kao Leu (Rumors)
English Title: “Bad News”
Artist: XIS
Album: [Single]
Year: 2012

(*) แค่ข่าวลือ ที่ได้ยิน
Kae kao leu tee dai yin
It’s just a rumor I’ve heard
มันก็ช้ำจนทนไม่ไหว
Mun gor chum jon ton mai wai
It’s hurt me until I can’t take it
บอกข่าวร้าย ของหัวใจ
Bauk kao rai kaung hua jai
Tell me the bad news of your heart
ให้จบๆ กันไปเสียที
Hai job job gun pai sia tee
Let’s finally end this

ฉันได้ฟัง ว่าเธอน่ะมีทางเลือกใหม่
Chun dai fung wah tur na mee tahng leuak mai
I heard you had chosen a different path
และรู้สึก กำลังเตรียมตัวจากฉันไป
Lae roo seuk gumlung dtriam dtua jahk chun pai
And I feel like you’re preparing to leave me

(**) แม้ใคร ต่างพูดเรื่องเขากับเธอ
Mae krai dtahng poot reuang kao gup tur
Though others were talking about you and him
แต่ฉันก็ยังลังเล เสมอ
Dtae chun gor yung lung lay samur
But I was still always hesitant
จนเมื่อวันที่ฉันได้เจอะเจอ
Jon meua wun tee chun dai jur jur
Until the day I found
กับเขาเต็มๆ สองตา
Gup kao dtem dtem saung dtah
Him with my own two eyes

(*)

(***) ฉันไม่มีแรงอีกแล้ว
Chun mai mee raeng eek laeo
I don’t have the strength anymore
เกินกว่าความอดทนที่มี
Gern gwah kwahm aut ton tee mee
It’s more than the perseverance I have
เรื่องจริง เรื่องหลอก
Reuang jing reuang lauk
The reality, the deception
ช่วยบอก ตอนนี้
Chuay bauk dtaun nee
Please tell me right now
เรื่องที่เธอน่ะรู้ดี
Reuang tee tur na roo dee
The matter you know full well about
และมันเป็นเพียงวิธี ให้จบ
Lae mun pen piang witee hai job
And that’s the only way to end it

ถ้ามันจริง จะเดินจากไปให้แสนไกล
Tah mun jing ja dern jahk pai hai saen glai
If it’s true, I’ll leave you and head far away
ถ้าไม่จริง ฉันจะได้หยุดการร้องไห้
Tah mai jing chun ja dai yoot gahn raung hai
If it’s not true, I’ll be able to stop crying

(**,*,***,*,***)

Title: Honey, I Hate You
Artist: XIS
Album: [Single]
Year: 2012

(*) Honey honey honey honey I hate U
Honey honey honey honey I hate U
Honey honey honey honey I hate U
Honey honey honey honey I hate U

ทางเดินตั้งเยอะ ทางเดินตั้งแยะ ทำไมชอบเข้ามาเบียด
Tahng dern dtung yur tahng dert dtung yae tummai chaup kao mah biat
The sidewalk is big, the sidewalk is wide, why do you like crowding me?
พอฉันเริ่มคิด ก็ไม่ให้คิด บอกว่ามันน่ารังเกียจ
Por chun rerm kit gor mai hai kit bauk wah mun nah rung giat
As soon as I start to think, you won’t let me think, telling me that it’s horrible
ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ว่าเอาไง
Gor mai roo ni wah gor mai roo ni wah gor mai roo niw ah wah ao ngai
I don’t know, I don’t know, I don’t know what you want
ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ก็บอกหน่อย
Gor mai roo ni wah gor mai roo ni wah gor mai roo ni wah gor bauk noy
I don’t know, I don’t know, I don’t know, so tell me

ฉันดันไปทึก ฉันดันไปทัก นึกว่ารักฉันคนเดียว
Chun dun pai teuk chun dun pai tuk neuk wah ruk chun kon diao
I’ve pushed you to report, I’ve pushed you to remark, do you think you love only me?
พอดูดีดี พอดูดีดี เธอรักทุกคนเลยเชียว
Por doo dee dee por doo dee dee tur ruk took kon loey chiao
As soon as it seems good, as soon as it seems good, you go and love everyone
ก็ไม่รู้นี่หว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า แค่ถูกหยอด
Gor mai roo nee wah gor mai roo ni wah gor mai roo ni wah kae took yaut
I don’t know, I don’t know, I don’t know, just getting dropped
มันเจ็บมากๆ
Mun jep mahk mahk
It hurts so much

(**) I’m missing you missing you missing you missing you
I’m missing you missing you missing you missing you
เหมือนหนังเข้าตอนไฮไลท์ แต่ว่าไฟดับก่อน
Meuan nung kao dtaun highlight dtae wah fai dup gaun
It’s like I’m sitting with the highlights, but the fire has been put out already
I’m sick of you sick of you sick of you sick of you
I’m sick of you sick of you sick of you sick of you
เธอปลุกกระแสให้ฉัน แล้วก็หนีไปนอน
Tur plook grasae hai chun laeo gor nee pai naun
You turn me on, then rush off to sleep

(*)

มีเธอคนเดียว ถูกใจ เป๊ะ..เอ๊ะ…เอ I Hate U
Mee tur kon diao took jai peh eh ey, I hate u
You alone please me, peh, eh, ey, I hate u

เธอเป็นคนเริ่ม เธอเป็นคนเริ่ม ให้ฉันกล้าๆลองดู
Tur pen kon rerm tur pen kon rerm hai chun glah glah laung doo
You’re the instigator, you’re the instigator, making me brave enough to try looking
พอฉันstart เธอก็stop บอกเรานะยังเด็กอยู่
Por chun start tur gor stop bauk rao na yung dek yoo
As soon as I start, you stop, telling me I’m still a baby
ก็ไม่รู้นี่หว่า ก็ไม่รู้นิหว่า ก็ไม่รู้นิหว่า แค่ถูกหยอด
Gor mai roo nee wah gor mai roo ni wah gor mai roo ni wah kae took yaut
I don’t know, I don’t know, I don’t know, just getting dropped
มันเจ็บมากๆ
Mun jep mahk mahk
It hurts so much

(**,*)

มีเธอคนเดียว ถูกใจ เป๊ะ..เอ๊ะ…เอ
Mee tur kon diao took jai peh eh ey, I hate u
You alone please me, peh, eh, ey, I hate u
ยอมเธอคนเดียว ทำใจ เอ๊ะ..เอ๊ะ..เอ
Yaum tur kon diao tum jai eh eh ey
I only give in to you, I’ve accepted it, eh, eh, ey
นอกจากคำๆหนึ่งว่ารัก.. I just wanna say..I hate U.
Nauk jahk kum kum neung wah ruk..I just wanna say.. I hate u
Except from the one word “love,” I just wanna say… I hate you
I hate U
I hate you
I just wanna say..I hate U. I hate U
I just wanna say..I hate U. I hate U

(*,*)

มีเธอคนเดียว ถูกใจ เป๊ะ..เอ๊ะ…เอ
Mee tur kon diao took jai peh eh ey, I hate u
You alone please me, peh, eh, ey, I hate u
I just wanna say..I hate U
I just wanna say..I hate U

Title: REVERSE
Artist: XIS
Album: [Single]
Year: 2011

(*) X-I-S S-I-X OH REVERSE
Oh my girl, oh my girl, please reverse to me
X-I-S S-I-X OH REVERSE
Oh my girl, oh my girl, please reverse to me

ไม่รู้ตัวว่าชอบหักอก แต่รู้อีกทีก็ตอนอกหัก
Mai roo dtua wah chaup huk auk dtae roo eek tee gor dtaun auk huk
I wasn’t aware you liked breaking hearts, but I know now when my heart was broken
เพิ่งเขาใจว่ามันลำบาก that’s right, like that
Perng kao jai wah mun lum bahk that’s right, like that
Now I understand it’s difficult, that’s right, like that
ก็เมื่อวานฉันเป็นมือวาง แล้วมือวางต้องยอมวางมือ
Gor meua wahn chun pen meu wahng laeo meu wahng dtaung yaum wahng meu
Yesterday I was high-ranking, now I must let my rank go
คนที่ทำให้ยอมก็คือ เธอเท่านั้น
Kon tee tum hai yaum gor keu tur tao nun
The person who made me give in is only you

(**) ตอนมีเธอเป็น GOD พอเธอไปก็กลายเป็น DOG
Dtaun mee tur pen god por tur pai gor glai pen dog
When I had you, I was a god, as soon as you left, I became a dog
เจ็บอ่ะเจ็บจน SHOCK ช่วย REVERSE แล้วเริ่มกันใหม่
Jep a jep jon shock chuay reverse laeo rerm gun mai
It hurts until I go into shock, please reverse and start over
เธออยู่ไหนที่รัก อย่าๆ ตอบว่ารักที่ไหน
Tur yoo nai tee ruk yah yah dtaup wah ruk tee nai
Where are you, sweetie? Don’t, don’t answer “Why would I love you?”
อย่าหน่ะอย่าใจร้าย กลับมาไหมเดี๋ยวจะให้กอด
Yah na yah jai rai glup mah mai diao ja hai gaut
Don’t, don’t be cruel, will you come back? I’ll give you a hug!

(***) o oh oh o oh o oh oh oh o oh oh oh cause I better reverse
o oh oh o oh o oh oh oh o oh oh oh cause I better reverse

(*)

คบใครมาก็ดีไม่พอ รู้อย่างนี้ฉันพอก็ดี
Kop krai mah gor dee mai por, roo yahng nee chun por gor dee
Whoever I dated wasn’t good enough, if I knew like this, I’d have had enough
คิดถึงเธอขี้นมาล่ะสิ That’s right, like that
Kit teung tur keun mah la si that’s right, like that
I’m starting to miss you, that’s right, like that
อยู่กับใครก็ใจไม่ทน ขาดเธอไปยิ่งทนไม่ได้
My heart won’t put up with being with anyone else, being without you, the more I can’t take it
เพราะตอนนี้ฉันรู้ว่าใคร ที่ต้องรัก
Pror dtaun nee chun roo wah krai tee dtaung ruk
Because right now I know who I must love

(**,***)

[Korean rap – Sorry, can’t find any lyrics for it and my Korean is nonexistent]

Hey, reverse, now
I ain’t have you, you shawty, you and me is his-history
So take a reverse cause I’m feelin’ blue
Bring it back, boy it hurt, let me tell you!
Cause I’m the king, I’m still the king
Sing along, it ain’t easy
I want you back, ba-back in time
Me and you together, we will shine

(**,**,***)

Cause I better reverse, cause I better reverse, cause I better reverse

REVERSE REVERSE REVERSE REVERSE REVERSE

[NOTE: This song doesn’t really make much sense translated since the whole charm of it is that every line is a play on words in Thai by reversing the syllables of words and giving them different meanings]

Title: ไม่ได้อกหัก / Mai Dai Auk Huk (Not Heartbroken)
English Title: “Deception”
Artist: XIS
Album: [Single]
Year: 2011

อย่ากังวล อย่าไปคิด อย่าไปแคร์ มากมาย
Yah gung won yah pai kit yah pai care mahk mai
Don’t worry, don’t go thinking about it, don’t care so much
จะแปลกตรงไหน ใครๆก็รักเธอ
Ja plaek dtrong nai krai krai gor ruk tur
How is it strange? Everyone loves you
ก็เธอสวย เธอน่ารัก เธอน่านัก น่าละเมอ
Gor tur suay tur naruk tur nah nuk nah la mur
You’re pretty, you’re cute, you’re great, worthy of daydreams
แค่เผลอไปมองตา
Kae plur pai maung dtah
Just absently staring at you

Everything ที่ทุ่มเท ให้กับเธอ เรื่อยไป
Everything tee toom tay hai gup tur reuay pai
Everything I’ve continuously devoted to you
ไม่มีใครใช้ ไม่มีใครให้ทำ
Mai mee krai chai mai mee krai hai tum
I’ve never used them for anyone else, never done them for anyone else
เพื่ออะไร ได้อะไร มันไม่เคยจะมีคำถาม
Peua arai dai arai mun mai koey ja mee kum tahm
For what? What did I get? There’s never been any question

Love U อาจจะถูกที่
Love you aht ja took tee
Loving you, maybe it’s right
Love U อาจจะผิดที่
Love you aht ja pit tee
Loving you, maybe it’s wrong
Love U ยังไงก็รัก
Love you yung ngai gor ruk
Loving you, no matter what, I love you

(*) ฉันไม่ได้อกหัก แต่เธอแค่รักคนอื่น
Chun mai dai auk huk dtae tur kae ruk kon eun
I’m not heartbroken, you just love someone else
ไม่เห็นใครต้องฝืน ฝืนใจที่ไหนกัน
Mai hen krai dtaung feun feun jai tee nai gun
I don’t think anyone has to force themselves
คงห้ามกันลำบาก มันรักมากกว่านั้น
Kong hahm gun lum bahk mun ruk mahk gwah nun
Forbidding myself will probably be a pain, my love is much more than that
เธอแค่รับรู้ ไม่จำเป็นต้องรับรัก
Tur kae rup roo mai jum pen dtaung rup ruk
Just recognize it, you don’t have to accept my love
ฉันไม่ได้อกหัก และเธอก็รักเขาต่อ
Chun mai dai auk huk lae tur gor ruk kao dtor
I’m not heartbroken, and you keep loving him
ฉันก็ไม่ได้ท้อที่รออยู่แค่ข้างเดียว
Chun gor mai dai tor tee ror yoo kae kahng diao
I’m not discouraged that I’m waiting by myself
ยอมด้วยความรู้สึกMyLoveมันit’s Real
Yaum duay kwahm roo seuk my love mun it’s real
I surrender with the feeling that my love is real
ไม่เคยจะเจือปนสิ่งไหน
Mai koey ja jeua pon sing nai
It’ll never be impured by anything

(Repeat whole thing once, then *,*)