Wonderframe

All posts tagged Wonderframe

Title: 555 (ToT)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ได้แต่พิมพ์ 555 แต่มีน้ำตาซ่อนอยู่
Dai dtae pim hah hah hah dtae mee num dtah saun yoo
I can only type “555,” but I have tears hiding
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร ก็ตอบเพียง 555
Mai roo wah dtaung pim arai gor dtaup piang hah hah hah
I don’t know what I should type, so I only answer “555”
แต่ว่าน้ำตาจะไหล ส่งสติกเกอร์ไปว่า OK
Dtae wah num dtah ja lai song sticker bpai wah okay
Tears will fall, but I send a sticker that says “Okay”

ก็วันนั้นที่เธอส่งข้อความมา ว่าเธอจะลาไปกับใครที่เธอเพิ่งมองตา
Gor wun nun tee tur song kor kwahmmah wah tur ja lah bpai gup krai tee tur perng maung dtah
That day that you sent me a message that said you were saying good-bye and leaving with someone else whom you just noticed
เหมือนเธอจะลืม เธอเปลี่ยนใจ เป็นเรื่องธรรมดา
Meuan tur ja leum tur bplian jai bpen reuang tummadah
It’s like you’re forgetting, you’ve changed your mind, it’s a common problem
ก็ไม่รู้จะตอบเธอว่ายังไง ไม่ให้เธอไปก็คงไม่ได้เธอคงไม่สนใจ
Gor mai roo ja dtaup tur wah yung ngai mai hai tur bpai gor kong mai dai tur kong mai son jai
but I don’t know how to answer you, I wouldn’t let you go, but I can’t do that, you probably don’t care
ก็เลยพิมพ์ไป ก็เลยตอบไป ตอบไปด้วยคำว่า
Gor loey pim bpai gor loey dtaup bpai dtaup bpai duay kum wah
So I just type, so I answer, I answer with the words

(**) มีคำมากมายที่อยากพูดไป แต่ฉันคงพิมพ์ไม่ไหว
Mee kum mahk mai tee yahk poot bpai dtae chun kong pim mai wai
There’s so many things I want to say, but I can’t type them
ไม่รู้ต้องตอบเธอว่ายังไง
Mai roo dtaung dtaup tur wah yung ngai
I don’t know how to answer you

(*)

ก็วันนี้ จะไป ไม่ต้องพูดมากมาย แค่คนๆเดียวที่เดินจากไป
Gor wun nee ja bpai mai dtaung poot mahk mai kae kon kon diao tee dern jahk bpai
Today you’ll go, there’s no need to say a lot, you’re just one person who’s leaving me
ฉันคงไม่เสียดาย แค่คำๆเดียวที่ตอบกลับไป ตอบไปด้วยคำว่า
Chun kong mai sia dai kae kum kum diao tee dtaup glup bpai dtaup bpai duay kum wah
I won’t regret it, there’s just one thing to answer you back with, I answer back with one word

555 like everything หนะ OK 555 เธอทำให้ใจฉันโซเซ
hah hah hah like everything na okay hah hah hah tur tum hai jai chun soh say
555, like everything is okay, 555, gave a harsh blow to my heart
555 มันเกิดจากใจเธอโลเล ไม่ต้องมาทำเป็นโมเม
Hah hah hah mun gert jahk jai tur loh lay mai dtaung mah tum bpen moh may
555, it came from your hesitation, there’s no need to act presumptuous
Cause I’m gonna be OK!
Cause I’m going to be okay!

(**,*)

เพียงข้อความเดียวในวันนั้น
Piang kor kwahm diao nai wun nun
Just one message that day
สั่นไปทั้งหัวใจ แตกสลายทันใด
Sun bpai tung hua jai dtaek salai ton dai
I’m trembling, my whole heart is suddenly breaking
ทำได้เพียงตอบไปแค่นั้น สิ่งที่ฉันพูดไป
Tum dai piang dtaup bpai kae nun sing tee chun poot bpai
I can only answer like that, the things that I say
ไม่สำคัญอะไร
Mai sumkun arai
Aren’t important

(**)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Produced by Tunwa Ketsuwan
Recorded, Mixed and Mastered by Tunwa Ketsuwan
Lyrics & Melody by WONDERFRAME
Arranged by Tunwa Ketsuwan ,WONDERFRAME

Title: อยู่ดีๆก็… / Yoo Dee Dee Gor (All the Sudden)
Artist: Wonderframe ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยู่ดีๆ ก็หาย Line ไม่ตอบ
Yoo dee dee gor hai line mai dtaup
All the sudden, you disappeared, you don’t answer your Line
อยู่ดีๆ เปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไม
Yoo dee dee bplian pai mai roo tummai
All the sudden you changed, I don’t know why
อยู่ดีๆ ก็นก ฉันพลาดตรงไหน
Yoo dee dee gor nok chun plaht dtrong nai
All the sudden, you ghosted, where did I screw up
ถึงได้เดินจากไป ไม่บอกกันสักคำ
Teung dai dern jahk bpai mai bauk gun suk kum
That made you leave without telling me a word?

อยู่ดีๆ หายไปส่งไลน์ไป ทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบช้า
Yoo dee dee hai bpai song line bpai tummai diao nee tur rerm ja dtaup chah
All the sudden, you disappeared, I send you messages on Line, why have you recently started answering late?
บอกไปทำธุระมาแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
Bauk bpai tum toora mah dtae chun mai koy nae jai
You tell me you’re out running errands, but I’m not really sure
ห่างกันไปทุกวันเรียกร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถานะ
Hahng gun bpai took wun riak raung arai mai dai gor rao yung mai mee satahna
We’re separate every day, but I can’t really demand anything as we’re still not official
แต่ยังคุยกันทุกวันก็ไม่รู้จะเรียกว่าไง
Dtae yung kooey gun took wun gor mai roo ja riak wah ngai
But we still talk every day, I don’t know what to call this
แบบว่าพี่น้องกันแต่โทรคุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มั้ง
Baep wah pee naung gun dtae toh kooey maeng yun chao baep nee gor kong ja mai chai mung
It’s like we’re siblings, but to call and talk so freaking early in the morning, perhaps I’m wrong?
แต่ละคำที่ได้ฟังทำฉันนั้นคิดไปไกล
Dtae la kum tee dai fung tum chun nun kit bpai glai
But each word that I hear makes me think too far
แต่สุดท้ายก็พัง โดนเทไปจนชินแต่ยังไม่ชินอ่ะจริงมั้ย
Dtae soot tai gor pung dohn tay bpai jon chin dtae yung mai chin a jing mai
But in the end, it collapses, I’m dumped until I get used to it, but you’re still not really used to it, right?
แล้วก็ห่างหายไปเหมือนคนไม่รู้จักกัน
Laeo gor hahng hai bpai meuan kon mai roo juk gun
So you distance yourself like someone who who doesn’t know me

Oh โปรดเชื่อใจบางครั้งแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเอง
Oh brpoht cheua jai bahng krung kae len game gor kae nun eng
Oh, please trust me, sometimes I just play games, that’s all
ฉันไม่ได้หาย แค่ไม่ได้คุยอย่ากระวนกระวาย
Chun mai dai hai kae mai daikooey yah grawon grawai
I haven’t disappeared, I’m just not talking, don’t get all worked up
มีแค่เธอคนเดียว มีแค่เธอคนเดียว
Mee kae tur kon diao mee kae tur kon diao
I have only you, I have only you
อยากคุยด้วยนานๆ แต่บางครั้งทำงาน
Yahk kooey duay nahn nahn dtae bahng krung tum ngahn
I’d love to talk with you all day, but sometimes I have work
แล้วเธอรอได้เปล่า นานานานานา
Laeo tur ror dai bplao nah nah nah nah nah
Could you wait? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

(*)

และจริงๆ ก็รู้ดีว่าเธอแค่เข้ามาคุยเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น
Lae jing jing gor roo dee wah tur kae kao mah kooey bpen kae tahng pahn tao nun
And seriously, I know full well that you just come and talk to me just to pass the time
เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้นที่เธอต้องการ
Bpen kon gae ngao took wun kae nun tee tur dtaung gahn
I’m just someone to fix your loneliness each day, that’s all that you want
ทำให้ฉันเป็นบ้าบอกับการที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบฉัน
Tum hai chun bpen bah bor gup gahn tee chun chaup tur lae tur eng gor bauk wah chaup chun
You drive me insane because I like you and you tell me that you like me
แต่เป็นได้แค่พี่น้องกันแบบนี้ฉันไม่เข้าใจ
Dtae bpen dai kae pee naung gun baep nee chun mai kao jai
But we can only be like siblings like this, I don’t understand

ชอบจริงไม่ได้หลอก ชอบเธออยากคุยต่อ
Chaup jing mai dai lauk chaup tur yahk kooey dtor
I really like you, I wasn’t tricking you, I like you, I want to keep talking to you
แต่เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัวเธอจะรอไม่ไหว
Dtae tur ja rup dai mai chun kae glua tur ja ror mai wai
But would you accept it? I’m just afraid you won’t be able to wait
เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยมองเธอเป็นทางผ่าน
Tur kit bpai eng took yahng maikoey maung tur bpen tahng pahn
You’re imagining all these situations, I never saw you as just passing the time
มาหาได้เลยถ้า Line ไม่อ่าน
Mah hah dai loey tah line mai ahn
You can come and see me if I don’t read your Line messages

(*)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Produced by Tunwa Ketsuwan
Recorded, Mixed and Mastered by Tunwa Ketsuwan
Lyrics & Melody by WONDERFRAME and YOUNGOHM
Arranged by Tunwa Ketsuwan