Wonderframe

All posts tagged Wonderframe

Title: ลองเลย / Laung Loey (Try It)
Artist: Wonderframe and Mek Jirakit
Album: Love Stranger
Year: 2020

(*) ลอง ลองมาคบกันไหม
Laung laung mah kop gun mai
Try, would you try dating me?
ลองเลยลองดู แล้วเธอจะติดใจ
Laung loey laung doo laeo tur ja dtit jai
Try it, try it and see, you’ll get hooked
หยุดเลยเธอหยุดสงสัย
Yoot loey tur yoot song sai
Stop, stop wondering
ถ้าอยากจะรัก let’s try it on
Tah yahk ja ruk let’s try it on
If you want to love, let’s try it on
อยู่ที่เธอนั้นจะกล้าหรือเปล่า
Yoo tee tur nun ja glah reu bplao
Are you brave enough?
ฉันอยู่ตรงนี้ right here right now
Chun yoo dtrong nee right here right now
I’m right here, right here, right now
ไม่ต้องเสียเวลา คบเลยดีกว่า
Mai dtaung sia welah kop loey dee gwah
There’s no need to waste time, it’s better if we date
ลองเลยดีกว่าไหม
Laung loey dee gwah mai
Try it, wouldn’t it be better?

เป็นคนชอบ rock แต่ตอนนี้มา rap
Bpen kon chaup rock dtae dtaun nee mah rap
I’m someone who likes rock, but right now I come to rap
พอเจอเธอปุ๊บ แอบช็อคไปแป๊บ
Por jur tur bpoop aep shock bpai baep
As soon as I met you, I was instantly secretly shocked
ก็เธอน่ารักสะดุดตา เห็นแล้วสะดุดใจ
Gor tur naruk sadoot dtah hen laeo sadoot jai
You’re outstandingly cute, I saw you and you caught my attention
กว่าคนไหนที่ผ่านมา yeah yeah
Gwah kon nai tee pahn mah yeah yeah
More than anyone else who passed by, yeah yeah

(**) Love at da’ first sight (first sight)
Love at the first sight (first sight)
ก็เธอนั้นมันโดนใจ (โดนใจ)
Gor tur nun mun dohn jai (dohn jai)
You struck my fancy (struck my fancy)
แต่ไม่รู้ว่าต้องทำไง (ทำไง)
Dtae mai roo wah dtaung tum ngai (tum ngai)
But I don’t know what I must do (must do)
อยากจะทักแต่ก็เกรงใจ (เกรงใจ)
Yahk ja tuk dtae gor greng jai (greng jai)
I want to say hello, but I don’t want to offend you (don’t want to offend you)

(***) ไม่ใช่ว่าหนิม ไม่ใช่ว่าติ๋ม
Mai chai wah nim mai chai wah dtim
It’s not that I’m soft, it’s not that I’m docile
แต่ใจมันหวิว เหมือนมีอะไรมาสิง
Dtae jai mun wiew meuan mee arai mah sing
But my heart is dizzy like there’s something possessing it
แค่กลัวผิดหวัง แค่กลัวโดนทิ้ง
Kae glua pit wung kae glua dohn ting
I’m just scared I’ll be disappointed, I’m just scared I’ll be dumped
บอกเธอเลยนะ ว่ามันคือเรื่องจริง
Bauk tur loey na wah mun keu reuang jing
I’m telling you, it’s the real deal

(****) อย่ามัวแต่เขิน แต่อายดิ
Yah mua dtae kern dtae ai di
Don’t be all shy or bashful
ถ้าเป็นแบบนั้น ก็ตายดิ
Tah bpen baep nun gor dtai di
If you’re like that, I’ll die
ถ้าอยากจะรัก รีบเข้ามาซะ
Tah yahk ja ruk reep kao mah sa
If you want to love me, hurry over
อย่ามัวยึกยัก ลีลา…..
Yah mua yeuk yuk lee lah
Don’t beat around the bush or dilly-dally

(*)

ก็กล้าพอนะ แต่ทำใจแป๊บ
Gor glah por na dtae tum jai baep
I’m brave enough, but I’m preparing first
พึ่งเจอกันปุ๊บ จะให้จีบกันและ
Peung jur gun bpoop ja hai jeep gun lae
We just met a moment ago and you want me to flirt?
กลัวเธอนั้นแค่ผ่านมา สุดท้ายก็ผ่านไป
Glua tur nun kae pahn mah soot tai gor pahn bpai
I’m scared you just showed up and in the end, will pass by
ฉันคงทำใจไม่ได้
Chun kong tum jai mai dai
I wouldn’t be able to take it

(**,***,****,*,*)

   

Executive Producer : Mac ศรัณย์
Produce : Mc.Toy
เนื้อร้อง /ทำนอง /เรียบเรียง : Mc.Toy
Chorus : Mc.Toy
Beat / All Programing : Mc.Toy
Mix/Mastering : Tarin Paul at Lakeside Village Studio

Title: Undo
Artist: Pop Pongkool and Wonderframe
Album: 100×100 Season 2
Year: 2020

แค่เสี้ยวนาทีที่ไม่ทันห้ามใจ
Kae siao nahtee tee mai tun hahm jai
For just a fraction of a second that I wasn’t able to stop myself
ปล่อยใจไปให้มันทำผิด
Bploy jai bpai hai mun tum pit
I let go of my heart and made a mistake
ไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้าย
Mai koey ja kit wah mun ja tum hai rao mee wun soot tai
I never thought it would lead us to our final day
ผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัว ว่าตัวเองรักเธอเท่าไร
Pit tee chun tee mun mai roo dtua wah dtua eng ruk tur tao rai
It’s my fault for being oblivious to how much I loved you
และได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้น
Lae dai tum rai tur bpai yahng nun
And I hurt you like that

(*) เรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป
Reuang wun nun tee chun dai tum plaht bpai
The matters of that day when I screwed up
เพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจ
Pror chun tee tum hai tur sia jai
It’s because of me for making you sad
ถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้ง จะไม่ยอมให้เธอจากไป
Tah dai yaun glup bpai eek krung ja mai yaum hai tur jahk bpai
If I could go back again, I wouldn’t let you leave me

(**) กด Undo ตรงไหน มีทางใดไหมให้แก้ตัว
Got undo dtrong nai mee tahng dai mai hai gae dtua
Where’s the undo button? Is there any way for me to fix this?
คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป
Kon kon nee perng roo seuk dtua nai wun tee sai bpai
I just felt this when it was too late
มารู้ตัววันที่ไม่มี ที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไร
Mah roo dtua wun tee mai mee tee dtrong nee ngiap ngao tao rai
I realized how silent it is here when I didn’t have you
โอ้..เธอ กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า
Oh tur glup mah rerm dton mai dai reu bplao
Oh, can you come back and start over again?

ทั้งที่ใจมันรักเธอเท่าไร
Tung tee jai mun ruk tur tao rai
However much my heart loves you
แต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดังใจ
Dtae wah gahn gratum mun mai bpen dung jai
My actions were different from my feelings
ทำเธอเจ็บวันนั้นและวันนี้คือใคร
Tum tur jep wun nun lae wun nee keu krai
I hurt you that day, and today who’s the one
คนที่ต้องมาเสียใจ เสียใจ
Kon tee dtaung mah sia jai sia jai
Who must be sad, sad?
คงเหมือนกรรมที่ทำให้เธอมีน้ำตา
Kong meuan gum tee tum hai tur mee num dtah
It’s like it’s karma for making you cry
คิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพรรณนา
Kit teung tur jon dtaung mah prum punnah
I miss you so much, I must continuously describe it
ตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนา
Dtua chun eng kong tum dai piang pahwanah
All I can do is pray
วอนให้เธอนั้นกลับมา ให้เธอกลับมา
Waun hai tur nun glup mah hai tur glup mah
Begging for you to come back, for you to come back

(*,**,**,**)

กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า
Glup mah rerm dton mai dai reu bplao
Can you come back and start over?

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Produced by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

Title: เปงเคียด / Bpeng Kiat (I’m Mad)
Artist: Wonderframe ft. Spidermei
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ถ้าพี่ไม่มีใครให้หนูไปดูแลได้นะ
Tah pee mai mee krai hai noo bpai doo lae dai na
If you don’t have anyone else, you can let me take care of you
ถึงพี่จะไม่จริงใจก็ลองมาหลอกหนูดูได้นะ
Teung pee ja mai jing jai gor laung mah lauk noo doo dai na
Even if you’re insincere, you can try deceiving me
หนูหนะโง่จะตายพี่ลองมาชิมดูได้นะ
Noo na ngoh ja dtai pee laung mah chim doo dai na
I’m so freaking stupid, you can try a taste
รับรองว่าพี่ติดใจรับรองได้เลยนะคะ
Rup raung wah pee dtit jai rup raung dia loey na ka
I guarantee you’ll get hooked, I can guarantee it

(**) เปงเคียดแล้วก็เปงท้อ
Bpeng kiat laeo gor bpeng tor
I’m angry, I’m discouraged
เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้เป็นพี่น้อง
Bpen arai gor dai tee mai chai bpen pee naung
I’m anything that isn’t siblings
แอบแซ่บจ้า แต่พี่ไม่รู้
Aep saep jah dtae pee mai roo
I’m secretly delicious, but you don’t know
แอบคุยมันเชยไปพอแล้วไอ้เรื่องเจ้าชู้
Aep kooey mun choey bpai por laeo ai reuang jao choo
Secretly talking is too old-fashioned, I’ve had enough of playboy tricks

ก็หนูไม่มีใคร แต่อยากได้ใจพี่มาครอง
Gor noo mai mee krai dtae yahk dai jai pee mah kraung
I don’t have anyone else, but I want your heart to control me
แม้ใครคิดแย่งไป ถ้าใจกล้าก็มาลอง
Mae krai kit yaeng bpai tah jai glah gor mah laung
Even if anyone else is thinking of stealing you, come and try it if they dare
แม้แต่สายตาของสาวใด ก็อย่ามายุ่งคนนี้จอง
Mae dtae sai dtah kaung sao dai gor yah mah yoong kon nee jaung
Even if it’s just some girl’s glances, don’t mess with me
ลีลาไม่เท่าไร แต่ไม่แพ้ใครเลยขอบอก
Lee lah mai tao rai dtae mai pae krai loey kor bauk
I may not be very stylish, but I’m not losing to anyone

ลีลานี่ที่หนูว่านี่ก็คือการเต้น
Lee lah nee tee noo wah nee gor keu gahn dten
This style is what I call dancing
อย่าคิดไปไกลดิ เพราะหนูไม่ใช่ของเล่น
Yah kit bpai glai di pror noo mai chai kaung len
Don’t think too far, because I’m not a toy
แต่น้องรักพี่หมดใจอันนี้นะไม่พูดเล่น
Dtae naung ruk pee mot jai un nee na mai poot len
But I love you with all my heart, this isn’t a joke
ขอแค่เป็นผู้ชาย ทรงนี้ก็พอ
Kor kae bpen poo chai song nee gor por
I just ask you be this style of man, that’s enough
จะทรงเอ ทรงโจร หรือเอเย่น
Ja song ay song john reu ay yen
No matter if you’re A style, thief style, or agent style
หนูนะรับได้หมดขอแค่รักจริงไม่พูดแกล้ง
Noo na rup dai mot kor kae ruk jing mai poot glaeng
I can accept it all, I just ask that you truly love me and don’t tease me
แต่ถ้าคิดว่าดูก่อนก็มาคุยเล่นๆ
Dtae tah kit wah doo gaun gor mah kooey len len
But if you want to see first, come and chat with me
ถ้าคิดจะหลอกฟัน ระวังจะเจอหน้าแข้ง
Tah kit ja lauk fun rawung ja jur nah kaeng
If you think you’re going to screw me over, be careful, you’ll face my shin

โอ้ย เมื่อไหร่จะมีแฟนสักที
Oy meua rai ja mee faen suk tee
Oh, when will I finally have a boyfriend?
ก็โสดมาก็นานแล้วกะอยากมีหลัวสักที
Gor soht mah gor nahn laeo ga yahk mee lua suk tee
I’ve been single for so long, I want to finally have someone
หรือต้องโสดขึ้นคาน ไปอีกร้อยๆปี
Reu dtaung soht keun kahn bpai eek roy roy bpee
Or must I be a spinster for another hundred years?
อยากมีโมเม้นแบบเดินควงแขนกันสักที
Yahk mee moment baep dern kuang kaen gun suk tee
I want to finally have a moment where I’m walking arm-in-arm with someone

(*)

หมูติดมัน หมูติดมัน ถ้าพี่เคี้ยวหนูระวังหนูจะติดฟัน
Moo dtit mun moo dtit mun tah pee kiao noo rawung noo ja dtit fun
I’m tough pork, I’m tough pork, if you chew, be careful, I’ll get stuck in your teeth
Baby boy I love you หนูอยากบอกว่ารักจัง
Baby boy I love you noo yahk bauk wah ruk jung
Baby boy, I love you, I want to tell you that I really love you
แต่ถ้าพี่ไม่รักหนู ได้โปรดเถอะมารักกัน
Dtae tah pee mai ruk noo dai bproht tur mah ruk gun
But if you don’t love me, please love me
ไหวป่ะ ไหวป่ะ หนูหนะดื้อหน่อยแล้วพี่จะไหวป่ะ
Wai bpa wai bpa noo na deu noy laeo pee ja wai bpa
Are you able? Are you able, I’m stubborn, so are you able?
เข้ามา เข้ามา อันนี้หนะไม่ได้อ่อยถ้าอยากอร่อยก็เข้ามา
Kao mah kao mah un nee na mai dai oy tah yahk aroy gor kao mah
C’mon, c’mon, this isn’t bait, if you want something delicious, c’mon

อยากได้ความรักที่ดีต้องมาเอาจากนุ้ย
Yahk dai kwahm ruk tee dee dtaung mah ao jahk nooey
If you want the best love, you have to come take it from me
อยากได้ความจริงใจน่าว่ายางแค่นุ้ย
Yahk dai kwahm jing jai nah wah yahng kae nooey
I want sincerity
อยากได้คนซักผ้าน่าว่ายางแค่นุ้ย
Yahk dai kon suk pah nah wah yahng kae nooey
I want a person who will do my laundry
นุ้ยหั้นทำได้เเม๊ดนิแต่พี่อย่าเจ้าชู้
Nooey hun tum dai maef dtae pee yah jao choo
All I can do is be mad, but don’t be a player

(**,*,*)

คนเจ้าชู้ดูแล้วคงไม่เจริญ
Kon jao choo doo laeo kong mai jarern
Players don’t prosper
อยากให้พี่มีแค่หนู หนู หนู นะคงเจริญ
Yahk hai pee mee kae noo noo noo na kong jarern
I want you to have only me, me, me, then you’ll prosper
คนเจ้าชู้ดูแล้วคงไม่เจริญ
Kon jao choo doo laeo kong mai jarern
Players don’t prosper
อยากให้พี่มีแค่หนู หนู หนู นะคงเจริญ
Yahk hai pee mee kae noo noo noo na kong jarern
I want you to have only me, me, me, then you’ll prosper
OK OK อยากพี่ตัดสินใจอย่ามัวแต่ลังเลนะ
Okay okay yahk pee dtut sin jai yah mua dtae lung lay na
Okay, okay, I want you to decide, don’t hesitate
ถ้าพี่มีแค่หนูรับรองว่าจะไม่โดนเทแน่นอน
Tah pee mee kae noo rup raung wah ja mai dohn tay nae naun
If you have only me, I guarantee you won’t get dumped for sure

   

เนื้อร้อง: วีรวัฒน์ ปะดูกา
ทำนอง: วีรวัฒน์ ปะดูกา
Produced by Artsevenmusic
Mix by Artsevenmusic
Master by Artsevenmusic

Title: ชู้แต่เธอไม่รอบ ชอบแต่เธอไม่รู้ / Choo Dtae Tur Mai Raup Chaup Dtae Tur Mai Roo (I Like You, But You Don’t Know)
Artist: Wonderframe and KangsomKS
Album: [Commercial for Comfort fabric softener]
Year: 2019

(*) อยากบอกร้าเธอนัก ก็รักเธอน้า
Yahk bauk rah tur nuk gor ruk tur nah
I want to tell you that I love you
แบบเธอหน้าร้ายสดซัก น่ารักสดใส
Baep tur nah rai sot suk naruk sot sai
And how you’re so bright and cute
นุ่มหอมน่าดู จนอยากเป็นชู้ทางใจ
Noom haum nah doo jon yahk bpen choo tahng jai
You’re so soft and smell so good, I’ve become obsessed with you
แบบว่าชู้แต่เธอไม่รอบ ชอบแต่เธอไม่รู้
Baep wah choo dtae tur mai raup chaup dtae tur mai roo
I like you, but you don’t know

เธอตัลร๊าก อยากเป็นเจ้าของ
Tur dtun rahk yahk bpen jao kaung
You’re so cute, I want to own you
สไตล์ดูดีแบบเธอ ฉันไม่อยากเป็นแค่น้อง
Style doo dee baep tur chun mai yahk bpen kae naung
Your style looks so good, I want to be more to you
หุ่นก็ล่ำ กลิ่นเธอก็หอม
Hoon gor lum glin tur gor haum
Your shape is a good design, your scent is fragrant
เธอทำให้โลกสดใสเป็นสีรุ้งทันใด
Tur tum hai lohk sot sai bpen see roong tun dai
You immediately brighten the rainbow colors of this world

แกล้งเดินเข้าไปหาเธอ
Glaeng dern kao bpai hah tur
I pretend to walk over, looking for you
ทำเป็นโทรศัพท์หาย
Tum bpen tohrasup hai
Acting like I’ve lost my phone
ขอยืมโทรแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยแลกไลน์
Kor yeum toh bpaep neung laeo diao koy laek line
I ask to borrow your phone for a second and get your Line ID
แบบว่าไลน์เธอไปจนตั๊ก
Baep wah line tur bpai jon dtuk
And keep following you on Line
หรือว่ารักเธอไปจนตาย
Reu wah ruk tur bpai jon dtai
And love you until I die
เห็นเธอแล้วเป็นไข้ ไข้ที่ชนน่ะคนที่ใช่เลย
Hen tur laeo bpen kai kai tee chon na kon tee chai loey
Seeing you gives me a fever, a fever for the right one

(**) วันนี้ต้องจีบเธอ ก่อนที่หมาจะคาบไป
Wun nee dtaung jeep tur gaun tee mah ja kahp bpai
Today I must flirt with you before the dog runs off with you

(*)

นั่นใครนะ
Nun krai na
Who’s that?
เห็นเธอ Shine bright มาแต่ไกลละ
Hen tur shine bright mah dtae glai la
I see you shining bright, you’ve come a long way
จังหวะนี้ต้องเข้า เราต้องเอาละ
Jungwa nee dtaung kao rao dtaung ao la
This rhythm must enter us, we must take it
สะบัดบ๊อบ จีบต่อไม่รอแล้วนะ
Sabut bob jeep dtor mai ror laeo na
You flip your short hair and I keep flirting, I won’t wait

Attitude เธอดีอะเพียงแค่เธอเดิน
Attitude tur dee a piang kae tur dern
Your attitude is good in just your walk
โคตรจะฮอตจะเบิร์นเหมือนซุปตาร์
Koht ja hot ja burn meuan supdtah
You’re freaking hot, you’re burning like a superstar
เสื้อผ้าไม่โบ๊ะอะสีสันก็เป๊ะ
Seua pah mai boh a see sun gor bpeh
Your clothes look clean and bright, the colors are perfect
อะทำใจผมเละเทะหมดละ
A tum jai pom leh teh mot la
It makes my heart feel dirty by comparison

โชคชะตานำพาให้เราได้เจอ
Chohk chadtah num pah hai rao dai jur
Destiny led us to meet
โลกของฉันสีสันเปลี่ยนไปเพราะเธอ
Lohk kaung chun see sun bplianbpai pror tur
The colors of my world changed because of you
กลิ่นหอมของเธอมันทำให้ชวนละเมอ
Glin haum kaung tur mun tum hai chuan lamur
Your scent makes me daydream
ขอได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันแค่เพ้อไป (ได้ไหม)
Kor dai mai yah bploy hai chun kae pur bpai (dai mai)
Please don’t leave me fantasizing

(**,*,*)

สดใส กว่าใครทั้งนั้น
Sot sai gwah krai tung nun
Your colors are brighter than anyone else
กลิ่นหอม ฟุ้งถึงดวงจันทร์
Glin haum foong teung duang jun
Your scent reaches all the way to the moon
นุ่มนวล ละมุนชวนฝัน
Noom nuan lamoon chuan fun
You’re so gentle and soft, it induces me to dream
ได้หอมสักที คงชื่นใจ
Dai haum suk tee kong chen jai
I’d be happy to finally be able to smell you

(**,*)

Title: แผ่เมตตา / Pae Met Dtah (Being Compassionate)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า
Gep raeng wai bpai pae met dtah hai tur dee gwah
Killing you with kindness is better
คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า
Kon baep nee ying poot tao rai ying sia welah dah
The more you speak to a guy like you, the more it’s a waste of time cursing
คนของฉันที่โดนแย่งไป
Kon kaung chun tee dohn yaeng bpai
My man who was stolen from me
ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล
Dai bpai laeo jong bpai hai glai
She got you, so get out of here
ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวยพรขอให้โชคดี
Mai dai sia jai kae gruat num uay paun kor hai chohk dee
I’m not sad, I’m just pouring the ceremonial water to wish you good luck

เห็นเธอคุยกับเขาทุกวัน
Hen tur kooey gup kao took wun
I saw you talking to her every day
แต่เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
Dtae tur bauk wah bpen kae peuan gun
But you told me she was just a friend
เชื่อใจก็เลยเชื่อแบบนั้น
Cheua jai gor loey cheua baep nun
I trusted you, so I believed you
ไม่คิดว่ามีอะไร
Mai kit wah mee arai
I didn’t think anything of it
แต่ใครๆก็บอกให้รู้
Dtae krai krai gor bauk hai roo
But everyone told me
ว่าเห็นเธอกับเขาเดินด้วยกันอยู่
Wah hen tur gup kao dern duay gun yoo
That they saw you and her walking together
แค่มองก็พอจะรู้ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เธอคิด
Kae maung gor por ja roo mai chai kae peuan tee tur kit
Just looking was enough to know she wasn’t just your friend

(**) เพื่อนจริงๆเธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
Peuan jing jing tur bauk kae peuan jing jing
You’re really just friends, you told me you were really just friends
แต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง
Dtae yauk lor poot kooey baep bpen faen took sing
But you tease and talk to each other like you’re lovers
เพื่อนจริงๆเธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
Peuan jing jing tur bauk kae peuan jing jing
You’re really just friends, you told me you were really just friends
แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป
Dtae soot tai tur gor ting chun bpai
But in the end, you left me

(*)

เวลาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแชทแล้วกดปิดแจ้งเตือน
Welah tur yoo gup chun tur gor aep chat laeo got bpit jaeng dteuan
When you’re with me, you’re secretly chatting with her and hiding the notifications
ที่เธอแอบคุยกับเขานี่คุยหลายวันหรือคุยมาหลายเดือน
Tee tur aep kooey gup kao nee kooey lai wun reu kooey mah lai deuan
Have you been secretly talking to her for days or for months?
หลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกวันแล้วบอกไปกับเพื่อน
Lung lung hai bpai took wun auk bpai took wun laeo bauk bpai gup peuan
Before you’d disappear every day, you’d go out every day and tell me you were with a friend
ทิ้งฉันให้นั่งเหงาใจทุรนทุรายอยู่กับคำเตือน
Ting chun hai nung ngao jai tooron toorai yoo gup kum dteuan
You left me to sit in anxious loneliness with the warning
ว่าเธอไปด้วยกันทุกวัน ทำกับเขาเหมือนเป็นคนสำคัญ
Wah tur bpai duay gun took wun tum gup kao meuan bpen kon sumkun
That you’re off with them every day, you treat her like she’s an important person
ไอคนที่มาก่อนอย่างฉันจะต้องพูดต้องคิดยังไง
Ai kon tee mah gaun yahng chun ja dtaung poot dtaung kit yung ngai
What is silly me who came first supposed to think?
ให้พูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนกันตัวฉันเข้าใจ
Hai poot wah chun mai bpen rai kae peuan gun dtua chun kao jai
You want me to say that it’s okay, that she’s just a friend, I understand
คงดูโง่ไปใช่มั้ย ที่ไปเชื่อคำโกหกเธอ
Kong doo ngoh bpai chai mai tee bpai cheua kum goh hok tur
I probably look so stupid for believing your lies, don’t I?

(**,*,*)
ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวยพรให้คนไม่รักดี
Mai dai sia jai kae gruat num uay paun hai kon mai ruk dee
I’m not sad, I’m just pouring the ceremonial water to bless a loser

   

เนื้อร้อง: WONDERFRAME
ทำนอง: WONDERFRAME
เรียบเรียง: Gamer Vader
โปรดิวเซอร์: Gamer Vader
Mix & Mastering: Pitchayapat Maneerat

Title: เขาไปแล้ว / Kao Bpai Laeo (He’s Already Gone)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเดินมากับแฟนใหม่ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย
Tur dern mah gup faen mai chun dai dtae yim laeo t uk tai
You walked up with your new girlfriend, I can only smile and greet you
สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร บ้างคนดี
Sabai dee mai tur bpen yahng rai bahng kon dee
How are you? What’s new with you, darling?

โอ๊ย ! ในใจรู้สึกอึดอัดเห็นหน้าเธอเเล้วละไม่อยากจะทัก
Oy nai jai roo seuk eut ut hen nah tur laeo la mai yahk ja tuk
Ohh, I feel so frustrated in my heart, seeing your face, I don’t want to say hello
อยากหนีไปให้ไกลไม่อยากทำความรู้จัก เพราะในตอนนี้ฉันไม่ใช่ที่รัก
Yahk nee bpai hai glai mai yahk tum kwahm roo juk pror nai dtaun nee chun mai chai tee ruk
I want to run far away, I don’t want to get to know her because right now, I’m not your lover
เธอบอกห่างกันซักพัก แล้วในวันนี้เธอมากับใครนะ
Tur bauk hahng gun suk puk laeo nai wun nee tur mah gup krai na
You told me you wanted to take a break, then today you came with someone else
ในใจเจ็บปวดแต่ก็ยังคงรัก
Nai jai jep bpuat dtae gor yung kong ruk
My heart is broken, but I still love you
สุดท้ายเเค่ที่พักไม่ใช่ที่รัก
Soot tai kae tee puk mai chai tee ruk
In the end, I was just a fling, not a lover

(*) เขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึง
Kao dern jahk bpai laeo mai dtaung kit teung
He’s already gone, there’s no need to think about him
ไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้ว
Mai dtaung neuk teung kao eek laeo
There’s no need to think about him anymore
ไม่ต้องห่วงหาไปมีน้ำตา อะไรกับเขา
Mai dtaung huang ha bpai mee num dtah arai gup kao
There’s no need to worry or cry over him
เจ็บปวดในใจเท่าไร ๆ นั่งซึมกับความเหงา
Jep bpuat nai jai tao rai nung seum gup kwahm ngao
However heart-broken I am, moping in loneliness
สุดท้ายรักเขาเเทบตาย แต่เขาไม่มีเยื่อใยอะไรกับเรา
Soot tai ruk kao taep dtai dtae kao mai mee yeua yai arai gup rao
In the end, I loved him to death, but he doesn’t have any attachment to me

[Lao rap]

โอ๊ย ! ไม่รู้จะทำยังไง เธอไปกับเขาแล้วฉันจะอยู่ยังไง
Oy mai roo ja tum yung ngai tur bpai gup kao laeo chun ja yoo yung ngai
Ohh, I don’t know what to do, you’ve left with her, how will I live?
เห็นรูปเธอกับเขาแล้วฉันก็ปวดใจ ไม่อยากกดไลค์ กดโกรธได้มั้ย
Hen roop tur gup kao laeo chun gor bpuat jai mai yahk got like got groht dai mai
Seeing your picture with her, my heart breaks, I don’t want to press like, can I click angry?
เห็นเธอขึ้นเปลี่ยนสเตตัสว่ามีแฟนแล้วรักแฟนมากนะ
Hen tur keun bplian status wah mee faen laeo ruk faen mahk na
I see you’ve updated your status to “in a relationship” and that you love your girlfriend so much
ฉันก็เลยโพสต์ว่าไม่อยากตอแย แค่ไม่มีเธอมาแลก็โนสนโนแคร์
Chun gor loey post wah mai yahk dtor yae kae mai mee tur mah lae gor no son no care
So I’m posting that I don’t want to attack you, I just don’t have you looking, no interest, no care

(*)

เธอเดินมากับแฟนใหม่ฉันได้เเต่ยิ้มเเล้วทักทาย
Tur dern mah gup faen mai chun dai dtae yim laeo t uk tai
You walked up with your new girlfriend, I can only smile and greet you
สบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร บ้างคนดี
Sabai dee mai tur bpen yahng rai bahng kon dee
How are you? What’s new with you, darling?

   

Executive Producer: ดนัย ธงสินธุศักดิ์
Lyrics by เจี๊ยบ นิสา, WONDERFRAME
Melody by เจี๊ยบ นิสา
Arranged by ธันวา เกตุสุวรรณ
Produced by ธันวา เกตุสุวรรณ
Recorded vocal at Kimleng Studio
Mixed and Mastered by ธันวา เกตุสุวรรณ

Title: อู้ว นา นา (Ouu Na Na)
Artist: Wonderframe ft. FIIXD
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เธอจะทำร้ายใครก็ได้ แต่อย่ามาทำร้ายฉันได้ไหม
Tur ja tum rai krai gor dai dtae yah mah tum rai chun dai mai
You can hurt whomever you want, but please don’t come hurt me
หัวใจดวงนี้มันเจ็บมันช้ำยับเยินเกินไป
Hua jai duang nee mun jep mun chum yup yern gern bpai
My heart has been hurt far too much

และทำไมเราต้องเชื่อใจเธอ ทั้งที่เธอชอบปล่อยให้นั่งละเมอ
Lae tummai rao dtaung cheua jai tur tung tee tur chaup bploy hai nung lamur
And why should I trust you even though you’re always leaving me fantasizing?
ไม่เอาอีกแล้วคนอย่างเธอ ไม่อยากจะพบและไม่อยากเจอ
Mai ao eek laeo kon yahng tur mai yahk ja pob lae mai yahk jur
I don’t want a person like you anymore, I don’t want to meet you and I don’t want to see you

(**) ไม่ได้คิดจะทำร้ายเธอ แค่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ
Mai dai kit ja tum rai tur kae chuang nee mai koy dai jur
I didn’t think I was hurting you, I just didn’t really have time to see you lately
ไม่เอาไม่คิดมากไป ฟังเสียงหัวใจนะเบบี้
Mai ao mai kit mahk bpai fung siang hua jai na baby
This isn’t what I wanted, don’t think too much of it, listen to the voice of my heart, baby

(***) OUU NA NA, OUU NA NA อยากให้เธอเขยิบเข้ามา
Ouu na na ouu na na yahk hai tur kayup kao mah
Ooh na na, ohh na na, I want you to come close to me
OUU NA NA, OUU NA NA เขยิบมาใกล้ๆกว่า
Ouu na na ouu na na kayerp mah glai glai gwah
Ooh nana, ooh na na, scoot a little closer
OUU NA NA, OUU NA NA อยากให้เธอเขยิบเข้ามา
Ouu na na ouu na na yahk hai tur kayup kao mah
Ooh na na, ohh na na, I want you to come close to me
OUU NA NA, OUU NA NA เขยิบมาใกล้ๆดีกว่า
Oou na na oou na na kayerp mah glai glai dee gwah
Ooh na na, ohh na na, it’s better if you scoot closer

ขอโทษที ไม่ได้คิดอยากจะหนี
Kor toht tee mai dai kit yahk ja nee
I’m sorry, I never felt like running away
แต่เพื่อนมาชวนพอดี ตัวฉันเลยต้องไป
Dtae peuan mah chuan por dee dtua chun loey dtaung bpai
But my friends invited me out, so I had to go
แต่ฉันก็ยังรักเธอ ฉันยังคิดถึงเธอ
Dtae chun gor yung ruk tur chun yung kit teung tur
But I still love you, I still miss you
แม้ใครมาแลกเบอร์ ก็ยังมีแค่เธอ
Mae krai mah laek bur gor yung mee kae tur
Even though others exchange numbers with me, I still have only you
เข้าใจกันหน่อยไม่เคยเจ้าชู้
Kao jai gun noy mai koey jao choo
Understand me, I’d never be a player
เธออย่าว่าฉันอ่อย
Tur yah wah chun oy
Don’t call me a tease

(*,**,***)

เธอบอกเธอไปเที่ยวกับเพื่อน Why you lie like this
Tur bauk tur bpai tiao gup peuan why you lie like this
You told me you went out with friends, why do you lie like this?
เธอบอกเธอไม่ได้ไปผับและไม่แต่งตัวแรง
Tur bauk tur mai dai bpai pub lae mai dtaeng dtua raeng
You told me you didn’t go to a club and didn’t get all dressed up
โทรไปก็ไม่รับBaby แล้วจะมีโทรศัพท์ทำไมวะเอาไปทิ้งBaby
Toh bpai gor mai rup baby laeo ja mee tohrasup tummai wa ao bpai ting baby
I called but you didn’t answer, why have a phone if you’re just going to leave it places, baby?
Lineไปก็ไม่ตอบ ทำไมเธอไม่บอก
Line bpai gor mai dtaup tummai tur mai bauk
I go on Line but you don’t answer, why don’t you tell me?
อยู่ไหนอย่ามาหลอก เธอบอกเธอไปเดินอยู่พารากอน
Yoo nai yah mah lauk tur bauk tur bpai dern yoo paragon
Where were you? Don’t deceive me, you told me you went walking around Paragon
แล้วทำไมไปเจออยู่ซีคอน ฉันนั้นจะไม่เชื่อเธออีกแล้ว
Laeo tummai bpai jur yoo see kaun chun nun ja mai cheua tur eek laeo
So why did I run into you at Seacon? I won’t believe you anymore
ฉันไม่อยากจะคบเธออีกแล้ว ฉันไม่อยากจะเจอกับคนใจร้ายอย่างเธอ
Chun mai yahk ja kop tur eek laeo chun mai yahk ja jur gup kon jai rai yahng tur
I don’t want to date you anymore, I don’t want to meet with a cruel-hearted person like you

(*,**,***,***)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Lyrics & Melody by WONDERFRAME , FIIXD
Arranged by NINO
Produced by NINO
Mixed and Mastered by NINO
Choreographer &Dancer by DDancethailand
Studio by HAPPY SPACE
Location Hitz Supercar, MAGGIE CHOO’S

Title: สุดท้ายก็หมา / Soot Tai Gor Mah (In the End, I’m a B*tch)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ต่อให้เป็นเสือ ถ้าเค้าเบื่อเราก็เป็นหมา
Dtor hai bpen seua tah kao beua rao gor bpen mah
Even if I’m a tiger, if he’s bored of me, I’m a b*tch
ต่อให้เป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เค้าคงไม่สนใจ
dtor hai bpen taywadah bpen nahng fah kao kong mai son jai
Even if I was a goddess or an angel, he wouldn’t care
เมื่อได้แล้ว ใจของฉันเธอได้แล้วจะทิ้งกันไป
Meua dai laeo jai kaung chun tur dai laeo ja ting gun bpai
When you got my heart, you threw it away
ฉันคงไม่ห้ามอะไร แต่ถ้าเธอเหงาตอนไหน..
Chun kong mai hahm arai dtae tah tur ngao dtaun nai
I won’t forbid anything, but if you’re ever lonely

ถามใจตัวเองดูอยู่ทุกที
Tahm jai dtua eng doo yoo took tee
Ask your own heart every time
เรื่องราวทำไมมันเป็นแบบนี้
Reuang rao tummai mun bpen baep nee
Why did things end up like this?
ทำไมเธอไม่เหมือนเดิม ทำไมเธอไม่เหมือนเก่า
Tummai tur mai meuan derm tummai tur mai meuan gao
Why aren’t you the same? Why are you different?
ทำไมไม่รักเรา เหมือนก่อนจะคบกัน
Tummai mai ruk rao meuan gaun ja kop gun
Why don’t you love me like before when we were dating?
ฉันทำอะไรผิดยังไม่รู้เลย
Chun tum arai pit yung mai roo loey
I still don’t know what I did wrong
จากเคยเป็นคนรักก็กลายเป็นคุ้นเคย
Jahk koey bpen kon ruk gor glai bpen koon koey
From once being a lover, I’ve become an acquaintance
จากเคยเป็นคนสำคัญแต่ตอนนี้เฉยเมย
Jahk koey bpen kon sumkun dtae dtaun nee choey moey
From once being an important person, now I’m indifferent
เธอบอกให้เป็นแค่เพื่อนกัน อ้าวเฉยเลย
Tur bauk hai bpen kae peuan gun ao choey loey
You told me we could just be friends, ohh, that’s cold

ตัวฉันเองที่พลาดไป
Dtua chun eng tee plaht bpai
I’m the one who screwed up
ตัวฉันเองที่ไว้ใจ ยกมันให้เธอ
Dtua chun eung tee wai jai yok mun hai tur
I was the one who gave my trust to you

(*)

เคยได้ยินมาว่าตัวเธอนั้นชอบฟันเหมือนซามูไร
Koey dai yin mah wah dtua tur nun chaup fun meuan samurai
I once heard that you liked sword fighting like a samurai
เพราะเธอไม่ใช่Spider Manที่รักแล้วแบบจะมีเยื่อใย
Pror tur mai chai spider man tee ruk laeo baep ja mee yeua yai
Because you’re not Spider Man who fell in love and had a connection
ก็แค่วันไนท์สแตนด์ ให้ฉันเป็นตัวแทน
Gor kae wun night stand hai chun bpen dtua taen
It was just a one night stand, you made me a replacement
เหมือนTinker Bell ที่ไม่เคยจะสมหวังกับ Peter Pan
Meuan tinker bell tee mai koey ja som wung gup peter pan
Like Tinker Bell who could never land Peter Pan
ถ้าจะไปพูดมาไม่ต้องแกล้งหลอก
Tah ja bpai poot mah mai dtaung glaeng lauk
If you’re going to speak, there’s no need for deceptions
ที่เธอเอาไปเอามาเธอแค่แกล้งหยอก
Tee tur ao bpai ao mah tur kae glaeng yauk
What you give and take are just jokes
ถึงเธอจะว่าฉันเป็นควายฉันก็ดูออก
Teung tur ja wah chun bpen kwai chun gor doo auk
Even though I can tell you’ll say I’m the *ssh*le
แต่เธอหมดใจอยากจะไปไม่ต้องบอก
Dtae tur mot jai yahk ja bpai mai dtaung bauk
If you don’ have anymore feelings and want to go, you don’t have to tell me

ก็ทุ่งนามันว่างเปล่า แต่กลางคืนมองขึ้นไปยังเห็นพระจันทร์มันลอยอยู่ข้างดาว
Gor toong nah mun wahng bplao dtae glahng keun maung keun bpai yung hen pror jun mun loy yoo kahng dao
The fields are empty, but look up in the middle of the night and you can still see the moon floating beside the stars
หายไปไม่ได้ข่าว ชีวิตคู่ของเราก็เหมือนกับทางลูกรังที่ผมยังคงต้องเดินลำพังด้วยเท้าเปล่า
Hai bpai mai dai kao cheewit koo kaung rao gor meuan gup tahng look rung tee pom yung kong dtaung dern lumpung duay tao bplao
News can’t disappear, our love life is like a rocky dirt road that I must walk alone barefoot
อะไรคือเรื่องจริง และอะไรคือเรื่องเท็จ
Arai keu reuang jing lae arai keu reuang tet
What’s true and what’s fake?
ผมเคยเป็นก้อนหินที่คุณเคยมองเป็นก้อนเพชร
Pom koey bpen gaun hin tee koon koey maung bpen gaun pet
I was once a rock that you once saw as a diamond
ไม่ว่าผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิง
Mai wah poo chai mai wah pooying
No matter if it’s men or women
ถ้าหากว่ารักกันจริงแล้วเรื่องหัวใจมันควรจะมาก่อนเรื่องS*x
Tah hahk wah ruk gun jing laeo reuang hua jai mun kuan ja mah gaun reuang s*x
If it’s true love, then matters of the heart should come before matters of s*x
ผมไม่เคยมองใครเลยนอกจากคุณแต่ผมก็มองนา
Pom maikoey maung krai loey nauk jahk k oon dtae pom gor maung nah
I’ve never looked at anyone else except you, but I’ve looked at the fields
ถ้าแต่งงานกับเค้าขอร้องเถอะคุณไม่ต้องเอาซองมา
Tah dtaeng ngahn gup kao kor raung tur koon mai dtaung ao saung mah
If you get married, I’m begging you, there’s no need to give me an invite

(*,*)
ฉันคงไม่ห้ามอะไร แต่ถ้าเธอเหงาตอนไหน
Chun kong mai hahm arai dtae tah tur ngao dtaun nai
I won’t forbid anything, but if you’re ever lonely
‘อย่าโทรมาแล้วกัน’
Yah toh mah laeo gun
Don’t call me

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Lyrics & Melody by WONDERFRAME , เด็กเลี้ยงควาย
Arranged by NINO
Produced by NINO
Mixed and Mastered by NINO

Title: ยิ้มก็พอ / Yim Gor Por (A Smile is Enough)
Artist: ToR+ Saksit and Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ยิ้มก็พอ เพียงเท่านั้น อย่าต่อรองได้ไหม
Yim gor por piang tao nun yah dtor raung dai mai
A smile is enough, that’s all, please don’t bargain
รับมันไป ความใส่ใจ ที่เอามาให้กัน
Rup mun bpai kwahm sai jai tee ao mah hai gun
Accept the attention I give you
ไม่ขออะไรตอบฉันไม่เคยต้องการ
Mai kor arai dtaup chun mai koey dtaung gahn
I’m not asking for anything in return, I’ve never wanted anything

ไม่มีข้อแม้ ฉันการันตี
Mai mee kor mae chun gahrundtee
There’s no stipulations, I guarantee
ไม่เคยผูดมัด ไม่เคยเซ้าซี้
Mai koey poot mut mai koey sao see
I’d never hold it over you, I’d never implore

แค่อยากทำอย่างนี้ มันก็เท่านั้นเอง
Yah yahk tum yahng nee mun gor tao nun eng
I just want to do this, that’s all
ไม่ต้องเกรงใจอะไรฉัน
Mai dtaung greng jai arai chun
You don’t have to be courteous of anything with me

(*)

เหมือนเป็นเหตุผล ที่ง่ายเกินไป
Meuan bpen het pon tee ngai gern bpai
It’s like a reason that’s too simple
เหมือนจะแอบแฝง ต้องการอะไร
Meuan ja aep faeng dtaung gahn arai
It’s like I’m hiding that I want something

แต่ถ้าเธอเป็นฉัน มองจากมุมนี้ไป
Dtae tah tur bpen chun maung jahk moom nee bpai
But if you were me, watching from this corner
เธอจะรู้ว่ามันสุขใจ
Tur ja roo wah mun sook jai
You’d know that I’m happy

(*)

ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

มอง มอง มองดูเธอมาตั้งแต่อนุบาล
Maung maung maung doo tur mah dtung dtae anoobahn
Watching, watching, I’ve been watching you since kindergarten
แอบส่งยิ้มให้เธอในทุกสถานการณ์
Aep song yim hai tur nai took satahngahn
Secretly smiling at you in every situation
ต่อให้เธอจะต้องแต่งงาน แต่ตัวฉันขึ้นคาน
Dtor hai tur ja dtaung dtaeng ngahn dtae dtua chun keun kahn
Even though you’ll get married and I’m a spinster
ความรักของฉันจะเป็น legend เป็นระดับตำนาน
Kwahm ruk kaung chun ja bpen legend bpen radup dtum nahn
My love will be a legend, it’ll be epic
ก็ขอแค่เพียงได้มอง ไม่หวังที่จะครอบครอง
Gor kor kae piang dai maung mai wung tee ja kraup kraung
I just ask that you look, I’m not hoping to possess you
แค่นี้ก็เป็นความสุขของฉันที่ได้คอยมองเธอ
Kae nee gor bpen kwahm sook kaung chun tee dai koy maung tur
This is my happiness, being able to keep looking at you
ยิ้มเบาเบาก็พอ เธออย่าทำหน้างอดิ
Yim bao bao gor por tur yah tum nah ngor di
A weak smile is enough, don’t frown
รอยยิ้มของเธอน่ะทำให้โลกนี้มีชีวิตดูสดใส
Roy yim kaung tur na tum hai lohk nee mee cheewit doo sot sai
Your smile makes this world alive and bright
ฉันไม่เคยหวังให้เธอต้องมารัก
Chun mai koey wung hai tur dtaung mah ruk
I’ve never hoped that you’ll love me
ไม่ว่าวันไหนฉันพร้อมจะเป็นที่พัก
Mai wah wun nai chun praum ja bpen tee puk
No matter the day, I’m ready to be a resting place for you

ถ้าเธอเป็นฉัน มองอย่างที่ฉันมอง
Tah tur bpen chun maung yahng tee chun maung
If you were me, watching like I’ve been watching
จะรู้ว่าเป็นสุข ที่ได้ทำอะไรอย่างนี้ให้เธอ
Ja roo wah bpen sook tee dai tum arai yahng nee hai tur
You’d know that it makes me happy to be able to do something like this for you

(*)

ได้รักก็พอ เพียงเท่านั้น จากใจจริงของฉัน
Dai ruk gor por piang tao nun jahk jai jing kaung chun
Just being able to love you is enough, that’s all, from my honest heart
รับมันไป ความใส่ใจอยากแค่เพียงให้เธอ
Rup mun bpai kwahm sai jai yahk kae piang hai tur
Accept it, I just want to give you attention
เท่านี้ก็ เกินพอ รักเธอไปทุกวัน
Tao nee gor gern por ruk tur bpai took wun
Just this is more than enough, loving you each and every day

รู้เพียงว่าพอแล้ว (มองเธออยู่ไกลไกลแค่นั้นก็พอ)
Roo piang wah por laeo (maung tur yoo glai glai kae nun gor por)
All I know is that it’s enough (watching you from afar is enough)
รับไปก็แล้วกัน (แม้โลกจะหมุนไปแต่ฉันยังรอ)
Rup bpai gor laeo gun (mae lohk ja moon bpai dtae chun yung ror)
Accept it (Even though the world keeps spinning, I’m still waiting)
ฉันยินดีให้เธอ (ไม่อยากจะพูดเยอะแค่เธอรู้ก็พอ)
Chun yin dee hai tur (mai yahk ja poot yur kae tur roo gor por)
I’m happy to do it for you (I don’t want to say too much, as long as you know, that’s enough)
ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

   

Music : Tor Saksit & Po Posayanukul
Lyrics : Po Posayanukul
Additional rap : Wonderframe
Producer : Charles Fisher

   

I love ToR+, I love Wonderframe. I never thought I’d see them do a duet, though, yet here we are, and it works~ Their voices and styles contrast enough to make a very interesting duet. The music video is super cute, wanting to spread smiles to everyone, and the lyrics of the song are equally cute; being happy just admiring the object of your affection and not hoping for any special treatment or acknowledgement from them. Honestly, it reminds me of my Buddha Bless boys and how I feel towards them 😛

Title: 555 (ToT)
Artist: Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ได้แต่พิมพ์ 555 แต่มีน้ำตาซ่อนอยู่
Dai dtae pim hah hah hah dtae mee num dtah saun yoo
I can only type “555,” but I have tears hiding
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร ก็ตอบเพียง 555
Mai roo wah dtaung pim arai gor dtaup piang hah hah hah
I don’t know what I should type, so I only answer “555”
แต่ว่าน้ำตาจะไหล ส่งสติกเกอร์ไปว่า OK
Dtae wah num dtah ja lai song sticker bpai wah okay
Tears will fall, but I send a sticker that says “Okay”

ก็วันนั้นที่เธอส่งข้อความมา ว่าเธอจะลาไปกับใครที่เธอเพิ่งมองตา
Gor wun nun tee tur song kor kwahmmah wah tur ja lah bpai gup krai tee tur perng maung dtah
That day that you sent me a message that said you were saying good-bye and leaving with someone else whom you just noticed
เหมือนเธอจะลืม เธอเปลี่ยนใจ เป็นเรื่องธรรมดา
Meuan tur ja leum tur bplian jai bpen reuang tummadah
It’s like you’re forgetting, you’ve changed your mind, it’s a common problem
ก็ไม่รู้จะตอบเธอว่ายังไง ไม่ให้เธอไปก็คงไม่ได้เธอคงไม่สนใจ
Gor mai roo ja dtaup tur wah yung ngai mai hai tur bpai gor kong mai dai tur kong mai son jai
but I don’t know how to answer you, I wouldn’t let you go, but I can’t do that, you probably don’t care
ก็เลยพิมพ์ไป ก็เลยตอบไป ตอบไปด้วยคำว่า
Gor loey pim bpai gor loey dtaup bpai dtaup bpai duay kum wah
So I just type, so I answer, I answer with the words

(**) มีคำมากมายที่อยากพูดไป แต่ฉันคงพิมพ์ไม่ไหว
Mee kum mahk mai tee yahk poot bpai dtae chun kong pim mai wai
There’s so many things I want to say, but I can’t type them
ไม่รู้ต้องตอบเธอว่ายังไง
Mai roo dtaung dtaup tur wah yung ngai
I don’t know how to answer you

(*)

ก็วันนี้ จะไป ไม่ต้องพูดมากมาย แค่คนๆเดียวที่เดินจากไป
Gor wun nee ja bpai mai dtaung poot mahk mai kae kon kon diao tee dern jahk bpai
Today you’ll go, there’s no need to say a lot, you’re just one person who’s leaving me
ฉันคงไม่เสียดาย แค่คำๆเดียวที่ตอบกลับไป ตอบไปด้วยคำว่า
Chun kong mai sia dai kae kum kum diao tee dtaup glup bpai dtaup bpai duay kum wah
I won’t regret it, there’s just one thing to answer you back with, I answer back with one word

555 like everything หนะ OK 555 เธอทำให้ใจฉันโซเซ
hah hah hah like everything na okay hah hah hah tur tum hai jai chun soh say
555, like everything is okay, 555, gave a harsh blow to my heart
555 มันเกิดจากใจเธอโลเล ไม่ต้องมาทำเป็นโมเม
Hah hah hah mun gert jahk jai tur loh lay mai dtaung mah tum bpen moh may
555, it came from your hesitation, there’s no need to act presumptuous
Cause I’m gonna be OK!
Cause I’m going to be okay!

(**,*)

เพียงข้อความเดียวในวันนั้น
Piang kor kwahm diao nai wun nun
Just one message that day
สั่นไปทั้งหัวใจ แตกสลายทันใด
Sun bpai tung hua jai dtaek salai ton dai
I’m trembling, my whole heart is suddenly breaking
ทำได้เพียงตอบไปแค่นั้น สิ่งที่ฉันพูดไป
Tum dai piang dtaup bpai kae nun sing tee chun poot bpai
I can only answer like that, the things that I say
ไม่สำคัญอะไร
Mai sumkun arai
Aren’t important

(**)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Produced by Tunwa Ketsuwan
Recorded, Mixed and Mastered by Tunwa Ketsuwan
Lyrics & Melody by WONDERFRAME
Arranged by Tunwa Ketsuwan ,WONDERFRAME