Pop Calories Blah Blah

All posts tagged Pop Calories Blah Blah

Title: Undo
Artist: Pop Pongkool and Wonderframe
Album: 100×100 Season 2
Year: 2020

แค่เสี้ยวนาทีที่ไม่ทันห้ามใจ
Kae siao nahtee tee mai tun hahm jai
For just a fraction of a second that I wasn’t able to stop myself
ปล่อยใจไปให้มันทำผิด
Bploy jai bpai hai mun tum pit
I let go of my heart and made a mistake
ไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้าย
Mai koey ja kit wah mun ja tum hai rao mee wun soot tai
I never thought it would lead us to our final day
ผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัว ว่าตัวเองรักเธอเท่าไร
Pit tee chun tee mun mai roo dtua wah dtua eng ruk tur tao rai
It’s my fault for being oblivious to how much I loved you
และได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้น
Lae dai tum rai tur bpai yahng nun
And I hurt you like that

(*) เรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป
Reuang wun nun tee chun dai tum plaht bpai
The matters of that day when I screwed up
เพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจ
Pror chun tee tum hai tur sia jai
It’s because of me for making you sad
ถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้ง จะไม่ยอมให้เธอจากไป
Tah dai yaun glup bpai eek krung ja mai yaum hai tur jahk bpai
If I could go back again, I wouldn’t let you leave me

(**) กด Undo ตรงไหน มีทางใดไหมให้แก้ตัว
Got undo dtrong nai mee tahng dai mai hai gae dtua
Where’s the undo button? Is there any way for me to fix this?
คนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไป
Kon kon nee perng roo seuk dtua nai wun tee sai bpai
I just felt this when it was too late
มารู้ตัววันที่ไม่มี ที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไร
Mah roo dtua wun tee mai mee tee dtrong nee ngiap ngao tao rai
I realized how silent it is here when I didn’t have you
โอ้..เธอ กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า
Oh tur glup mah rerm dton mai dai reu bplao
Oh, can you come back and start over again?

ทั้งที่ใจมันรักเธอเท่าไร
Tung tee jai mun ruk tur tao rai
However much my heart loves you
แต่ว่าการกระทำมันไม่เป็นดังใจ
Dtae wah gahn gratum mun mai bpen dung jai
My actions were different from my feelings
ทำเธอเจ็บวันนั้นและวันนี้คือใคร
Tum tur jep wun nun lae wun nee keu krai
I hurt you that day, and today who’s the one
คนที่ต้องมาเสียใจ เสียใจ
Kon tee dtaung mah sia jai sia jai
Who must be sad, sad?
คงเหมือนกรรมที่ทำให้เธอมีน้ำตา
Kong meuan gum tee tum hai tur mee num dtah
It’s like it’s karma for making you cry
คิดถึงเธอจนต้องมาพร่ำพรรณนา
Kit teung tur jon dtaung mah prum punnah
I miss you so much, I must continuously describe it
ตัวฉันเองคงทำได้เพียงภาวนา
Dtua chun eng kong tum dai piang pahwanah
All I can do is pray
วอนให้เธอนั้นกลับมา ให้เธอกลับมา
Waun hai tur nun glup mah hai tur glup mah
Begging for you to come back, for you to come back

(*,**,**,**)

กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่า
Glup mah rerm dton mai dai reu bplao
Can you come back and start over?

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Produced by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

Title: Happy Ending
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าวันนั้นฉันคอยอยู่เคียงข้างเธอ จับมือเธอในตอนที่เธอต้องการ
Tah wun nun chun koy yoo kaing kahng tur jup meu tur nai dtaun tee tur dtaung gahn
If that day I was beside you, holding your hand when you needed it
ไม่ปล่อยเธอให้เธอต้องรอฉันนาน กอดเธอทุกครั้งที่เธอร้องไห้
Mai bploy tur hai tur dtaung ror chun nahn gaut tur took krung tee tur raung hai
I wouldn’t have made you wait long for me, I’d hug you every time you cried
ถ้าไม่ลืมเวลาและวันสำคัญ ใส่ใจเธอให้เท่าที่เธอให้กัน
Tah mai leum welah ale wun sumkun sai jai tur hai tao tee tur hai gun
If I didn’t forget the important days and paid attention to you as much as you did to me
บอกกับเธอว่าเธอคือคนสำคัญ เราคงไม่แยกทางกันใช่ไหม
Bauk gup tur wah tur keu kon sumkun rao kong mai yaek tahng gun chai mai
If I told you that you were important to me, we probably wouldn’t have split up, right?

อยู่กับทุกๆคำถาม กับสิ่งที่ทำพลาดไป
Yoo gup tooktook kum tahm gup sing tee tum plaht bpai
Living with every question and the things I screwed up
เมื่อได้พบเธออีกครั้ง เหมือนเจอกุญแจที่หาย
Meua dai pob tur eek krung meuan jur goon jae tee hai
When I met you again, it was like I found the missing key

(*) ภาพเธอวันนี้ทำให้ได้เข้าใจ
Pahp tur wun nee tum hai dai kao jai
Your picture today made me understand
ภาพที่สวยงามเหมือนดังความฝัน
Pahp tee suay ngahm meuan dung kwahm fun
Your picture that was so beautiful like a dream
กับรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยจะให้เธอได้
Gup roy yim tee chun mai koey ja hai tur dai
With a smile that I could never give you
ภาพเธอกับเขาทำให้ได้เรียนรู้
Pahp tur gup kao tum hai dai rian roo
The picture of you with him made me realize
ว่ารักแท้ควรจะเป็นเช่นไร
Wah ruk tae kuan ja bpen chen rai
How true love should be
มันถูกแล้วที่เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
Mun took laeo tee tur dai rerm dton cheewit mai
It’s good that you’ve started a new life
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

ได้เจอเขาคนนั้นที่ยืนข้างเธอ คนที่ดูไม่เหมือนกับฉันสักอย่าง
Dai jur kao kon nun tee yeun kahng tur kon tee doo mai meuan gup chun suk yahng
Seeing him standing next to you, a man who seems completely different from me
แค่ได้เห็นก็รู้ได้จากสายตา เขารักเธอมากเท่าไร
Kae dai hen gor roo dai jahk sai dtah kao ruk tur mahk tao rai
Just seeing it, I can tell from the look in his eyes how much he loves you
หมดคำถามที่มีในใจเนิ่นนาน ได้เจอเขาก็ทำให้ฉันเข้าใจ
Mot kum tahm tee mee nai jai nern nahn dai jur kao gor tum hai chun kao jai
The questions that I’ve had in my heart for so long are gone, meeting him has made me understand
โชคดีแล้วที่เธอได้มาพบใคร ที่เขานั้นดีมากพอ
Chohk dee laeo tee tur dai mah pob krai tee kao nun dee mahk por
You’re lucky to have met someone so wonderful

จบลงแล้วทุกคำถาม กับสิ่งที่ทำพลาดไป
Jop long laeo took kum tahm gup sing tee tum plaht bpai
Every question and mistake I’ve made is over
เมื่อได้พบเธออีกครั้ง เหมือนเจอกุญแจที่หาย
Meua dai pob tur eek krung meuan jur goonjae tee hai
When I met you again, it was like I found the missing key

(*)
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

ปล่อยมือเธอ ยินดีที่เธอมีชีวิตใหม่
Bploy meu tur yin dee tee tur mee cheewit mai
I’m letting go of your hand, I’m happy that you have a new life
จบแบบนี้ดีที่สุดแล้ว
Jop baep nee dee tee soot laeo
This is the best ending

   

คำร้อง/ ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ประทีป สิริอิสสระนันท์
โปรดิวเซอร์ : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์

Title: ได้อะไร / Dai Arai (What Do You Get?)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: Soulfood
Year: 2019

แค่เห็นเขานั้นมีรอยยิ้ม
Kae hen kao nun mee roy yim
Just seeing her smile
เธอก็สุขหัวใจ โดยที่เขาไม่ทันจะยิ้มให้เธอเลย
Tur gor sook hua jai doy tee kao mai tun ja yum hai tur loey
And you’re happy without her actually smiling at you
ฝันหวานถึงเขามากี่ครั้ง
Fun wahn teung kao mah gee krung
You’ve had sweet dreams about her many times
โดยไม่รู้เค้าฝันถึงใคร แต่คงไม่ใช่เธอ
Doh mai roo kao fun teung krai dtae kong mai chai tur
Without knowing who she’s dreaming of, but it’s probably not you
จะรักข้างเดียวอีกนานไหม
Ja ruk kahng diao eek nahn mai
How much longer will you love one-sidedly?
ไม่รีบบอกเค้าไป กลัวอะไรถ้าเขาไม่รักก็แค่จบ
Mai reep bauk kao bpai glua arai tah kao mai ruk gor kae job
You don’t rush to tell her, afraid that if she doesn’t love you, it’ll just be over
มันยิ่งเสียเวลาตัวเองไหม
Mun ying sia welah dtua eng mai
Are you just going to waste more of your own time?
ที่จะยังรักเขาเรื่อยไป โดยที่เขาไม่เคยรักเธอเลย
Tee ja yung ruk kao reuay bpai doy tee kao mai koey ruk tur loey
You still continue to love her without her ever loving you

(*) ความสุขที่รักโดยไม่จำเป็นต้องครอบครอง
Kwahm sook tee ruk doy mai jum bpen dtaung kraup kraung
You’re happy loving her without needing to possess her
ฉันเคยได้ยินแค่เพียงในนิยาย
Chun koey dai yin kae piang nai niyai
I’ve only ever heard of this in fairy tales
ไม่ควรจะยอมแพ้โดยที่เธอยังไม่ได้ลอง
Mai kuan ja yaum pae doy tee tur yung mai dai laung
You shouldn’t give up without ever trying
ถ้าไม่อยากจะเสียใจเพียงฝ่ายเดียว
Tah mai yahk ja sia jai piang fai diao
If you don’t want to be sad one-sidedly

(**) ความสุขที่ได้แต่มอง…แค่แอบมอง…เขาไม่เคยรู้ซักที
Kwahm sook tee dai dtae maung kae aep maung kao mai koey roo suk tee
The happiness of only being able to watch, just secretly looking, she never knows
สุขแบบนี้ ทำไปมันได้อะไร
Sook baep nee tum bpai mun dai arai
What does this sort of happiness get you?
ถ้าหากมัวเอาแต่มอง…จนได้เห็น…วันที่เขานั้นมีใคร
Tah hahk mua ao dtae maung jon dai hen wun tee kao nun mee krai
If you just focus on watching until you see the day that she has someone else
สุขทั้งน้ำตาเลยไง รีบบอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า
Sook tung num dtah loey ngai reep bauk hai kao dai roo bpai dee gwah
You’d be happy and in tears, hurrying up and telling her is better

ถ้าเขานั้นรู้ที่เธอยิ้ม
Tah kao nun roo tee tur yum
If she knew who you were smiling
นั่นมันเป็นเพราะใคร อาจจะทำให้ใจของเค้านั้นแปรเปลี่ยน
Nun mun bpen pror krai aht ja tum hai jai kaung kao nun bprae bplian
Because of, it might make her heart change
กล้าๆ ไม่ต้องไปหวั่นไหว
Glah glah mai dtaung bpai wun wai
Be brave, there’s no need to be nervous
บอกความจริงเค้าไป ก่อนอะไรอะไรจะสายเกินเลย
Bauk kwahm jing kao bpai gaun arai arai ja sai gern loey
Tell her the truth before everything is too late

(*)

ไม่..แน่เค้าอาจกำลังรอคนมารัก
Mai nae kao aht gumlung ror kon mah ruk
Who knows? She might be waiting for someone to come love her
เค้านั้นยังเฝ้ารอซักคนที่เข้าใจ
Kao nun yung fao ror suk kon tee kao jai
She’s still waiting for someone who understand
รัก..ที่เธอปิดบังไว้ตลอด
Ruk tee tur bpit bung wai dtalaut
The love that you’ve always kept hidden
ไม่แน่ถ้าได้บอก
Mai nae tah dai bauk
Who knows? If you told her
อาจจะสมดั่งใจ ซักที
Aht ja som dung jai suk tee
Things might finally go as you desire

(**)

ไม่ใช่แค่มอง…แค่แอบมอง เขาไม่เคยรู้ซักที
Mai chai kae maung kae aep maun gkao mai koey roo suk tee
It’s not just watching, just secretly looking, she never knows
สุขแบบนี้ ทำไปมันได้อะไร
Sook baep nee tum bpai mun dai arai
What does this sort of happiness get you?
ถ้าหากมัวเอาแต่มอง…จนได้เห็น…วันที่เขานั้นมีใคร
Tah hahk mua ao dtae maung jon dai hen wun tee kao nun mee krai
If you just focus on watching until you see the day that she has someone else
สุขทั้งน้ำตาเลยไง รีบบอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า
Sook tung num dtah loey ngai reep bauk hai kao dai roo bpai dee gwah
You’d be happy and in tears, hurrying up and telling her is better

บอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า
Bauk hai kao dai roo bpai dee gwah
Telling her and letting her know is better
ได้อะไร
Dai arai
What do you get?
บอกให้เขาได้รู้ไปดีกว่า
Bauk hai kao dai roo bpai dee gwah
Telling her and letting her know is better

   

Produced :PitruPolchana
Lyrics :PanithiLert-udomthana
Melody :PitruPolchana
Arranged : Soul Smith
Musician : Soul Smith
Chorus :PanithiLert-udomthana
Studio &Engineer :Fatz @Studio28 , Grand and Pond @Grand’s studio
Vocal Editing: Grand
Mixed : Eric Ferguson
Mastered : Andrew Edgson, Studios 3 0 1

Title: พรุ่งนี้ค่อย… / Proong Nee Koy… (I’ll Start Tomorrow…)
English Title: “Cheat Day”
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2019

รู้นะว่ามันไม่ควรและดูเป็นคนไม่ดีซะเลย
Roo na wah mun mai kuan lae doo bpen kon mai dee sa loey
I know that I shouldn’t and that I seem like a bad person
รู้นะไม่ควรจะทำอย่างนี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือเผลอ
Roo na mai kuan ja tum yahng nee mai wah ja dtung jai reu plur
I know I shouldn’t do this, no matter if it’s intentionally or accidental
รู้นะไม่ดีเท่าไหร่ที่คอยเอาแต่คิดถึงเธอ
Roo na mai dee tao rai tee koy ao dtae kit teung tur
I know how bad it is that I keep thinking about you
รู้นะรู้ดีทุกอย่างแต่มันก็ทำยากเกิน
Roo na roo dee took yahng dtae mun gor tum yahk gern
I know, I know everything full well, but it’s hard to do

(*) ผิดศีลข้อ 3 ถามว่ากลัวไหม
Pit seen kor sahm tahm wah glua mai
Breaking the third Buddhist Precept, I ask if you’re scared
บอกเลยตรงนี้ว่ากลัวเหมือนกัน
Bauk loey dtrong nee wah glua meuan gun
I can tell you right here than I’m scared too
สมองมันรู้มันคิดอยู่นะ แต่หัวใจมันไม่ฟัง
Samaung mun roo mun kit yoo na dtae hua jai mun mai fung
My brain knows, it’s thinking, but my heart doesn’t listen
กลับตัวกลับใจแน่นอนสัญญา แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา
Glup dtua glup jai nae naun sunyah dtae dtaun nee yung mai teung welah
I’ll turn over a new leaf, I swear, but right now, it’s not yet time
ก็ขอตามใจตัวเองสักวัน
Gor kor dtahm jai dtua eng suk wun
I want to follow my own heart for once

(**) ตั้งแต่พรุ่งนี้ ค่อยหยุดรักเธอ
Dtung dtae proong nee koy yoot ruk tur
I’ll stop loving you starting tomorrow
กี่เรื่องจริง ที่เราต้องเจอ ช่วยลืมไปก่อนได้ไหม
Gee reuang jing tee rao dtaung jur chuay leum bpai gaun dai mai
However many real things we must face, please forget them first
แค่เวลานี้ ขอทำตามหัวใจ ปล่อยไปตามความรู้สึกข้างใน
Kae welah nee kor tum dtahm hua jai bploy bpai dtahm kwahm roo seuk kahng nai
Right now I want to follow my heart, let myself follow the feelings inside
พรุ่งนี้ค่อยบอกหัวใจให้หยุดรักเธอ
Proong nee koy bauk hua jai hai yoot ruk tur
Tomorrow I’ll start telling my heart to stop loving you
พรุ่งนี้ค่อยหยุดรักเธอ
Proong nee koy yoot ruk tur
I’ll stop loving you starting tomorrow

อันที่จริงก็เป็นคนดีอยู่พอประมาณ
Un tee jing gor bpen kon dee yoo por bpramahn
Actually, I’m a pretty good person
ชอบทำบุญทำทานไม่เคยต้องการจะทำร้ายใคร
Chaup tum boon tum tahn mai koey dtaung gahn ja tum rai krai
I like making merit and donating, I’ve never wanted to hurt anyone
ขอสักครั้งให้ฉันได้ทำไปตามหัวใจ
Kor suk krung hai chun dai tum bpai dtahm hua jai
I just ask for once to be able to follow my heart
Just a cheat day หนึ่งวันดีๆให้จำเอาไว้
Just a cheat day neung wun dee dee hai jum ao wai
Just a cheat day, one good day to remember

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง – ทำนอง – เรียบเรียง : แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ /โฟร์ ประทีป สิริอิสสระนันท์
Guitar / Bass : ประทีป สิริอิสสระนันท์
Keys : นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์
Piano / Strings : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Chorus : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Mixed & Mastered : ระวี กังสนารักษ์

   

I really like the lyrics of the song; how the singer knows the relationship is futile, but he just wants to have one day where he doesn’t have to think about reality. I think the music video is an excellent adaptation of that theme, having a grim reaper of sorts who knows he must stay impartial to the souls he helps cross over, but just this once he feels bad for the girl and wants to make her happy. Excellent release from Pop~

Title: ภาพจำ / Pahp Jum (Mental Image)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2018

จากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เราเจอะกัน
Jahk wun nun tee tur pahn mah chohk chadtah hai rao jur gun
Since that day that you passed by, destiny made us meet
และเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอ
Lae welah put pah hai chun bpai glai jahk tur
And time blew me away from you
ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขา เข้ามาแทนที่คำว่าเรา
Tee dtrong nun gor glai bpen kao kao mah taen tee kum wah rao
Over there, it’s become him, he came and replaced us
ไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอ
Mai mee laeo keun wun tee chun dai yoo glai tur
There’s no more days or nights that I can be near you

(*) แต่ (เพราะ) ใจฉันมันมีแต่เธอ มีแต่เธอเท่านั้น
Dtae (pror) jai chun mun mee dtae tur mee dtae tur tao nun
But (Because) my heart has only you, only you
ในสมองมันมีแต่เธอ แม้ผ่านไปเนิ่นนาน
Nai samaung mun mee dtae tur mae pahn bpai nern nahn
In my brain, there’s on you, even though a long time has passed
มันจะลบจะลืมยังไง เมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้น
Mun ja lop ja leum yung ngai meua mai mee krai pahnmah tung nun
How will I erase and forget when I don’t have anyone passing by?
ไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉัน
Mai koey mee krai mah taen tee tur nai jai chun
No one will ever come and replace you in my heart

(**) ภาพจำยังชัดเจน เหมือนเดิมทุกอย่าง
Pahp jum yung chut jen meuan derm took yahng
The mental image is still clear, everything is the same
ภาพเธอยังชัดเจน เหมือนเดิมไม่ต่าง
Pahp tur yung chut jen meaun derm mai dtahng
Your image is still clear, it’s the same, no different
แต่ภาพของฉันในใจเธอ ที่มีภาพเขาเข้ามาแทนคงแสนเลือนลาง
Dtae pahp kaung chun nai jai tur tee mee pahp kao kao mah taen kong saen leuan lahng
But my image in your heart has had his image come and replace it and is probably faded away
ภาพจำของเรามันคงต่างกัน
Pahp jum kaung rao mun kong dtahng gun
Our memories are probably different

แค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเวลาที่เราต้องไกล
Kae yahk roo wah bpen yahng rai meua welah tee rao dtaung glai
I just want to know how you are when we’re far apart
เธอยังจำฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขา
Tur yung jum chun dai yoo mai reu mee dtae kao
Do you still remember me? Or do you only have him?
อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ ไม่โกรธเธอและไม่โทษใคร
Yahk hai roo wah chun kao jai mai groht tur lae mai toht krai
I want you to know that I understand, I’m not angry at you, and I don’t blame anybody
แค่อยากรู้ว่าเธอจำฉันได้บ้างรึเปล่า
Kae yahk roo wah tur jum chun dai bahng reu bplao
I just want to know if you remember me

(*,**,**,**)

   

เนื้อร้อง/ ทำนอง แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ/ กันต์ รุจิณรงค์
โปรดิวเซอร์ กันต์ รุจิณรงค์/ บริพัตร หวานคำเพราะ

   

When the music video started, I was so ready for this to be your average, boring storyline; man loses wife/girlfriend/lover in some accident and is sad over her death and wondering where she is/how she’s doing, etc. But I really like how the story was instead being told from the ghost’s point of view; she just wanted to know if her surviving husband still remembered her, and that was enough to make her happy even though she knew they could never be together again.

Title: กำนันทองหล่อ / Gumnun Taung Lor (Chief of Thong Lo)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล) ft. Oat Pramote (โอ๊ต ปราโมทย์)
Album: [Single]
Year: 2017

หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnun yeun yun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
แต่ติดอยู่ตรงพ่อตาไม่รักนักดนตรี
Dtae dtit yoo dtrong por dtah mai ruk nuk dondtree
But I’m stuck by her father, as he doesn’t like musicians
อยากมี เศรษฐีมาแต่งลูกสาว
Yahk mee settee mah dtaeng look sao
He wants a millionaire to marry his daughter

ใฝ่ปรองดอกฟ้าลาวัลย์
Fai bpraung dauk fah lahwun
I hope to reach an agreement with this lady
อยากสานสัมพันธ์แนบกาย
Yahk sahn sumpun naep gai
I want to create a close relationship with her
แต่ติดอยู่ตรง ไอ้คำ ว่า Life style
Dtae dtit yoo dtrong ai kum wah life style
But I’m still stuck by the word “life style”
เงินไม่พอมีแต่เรือนหอชั่วคราว ก่อนได้หรือเปล่า
Ngern mai por mee dtae reuan hor chua krao gaun dai reu bplao
I don’t have enough money, can we have a temporary wedding home first?

(*) เงินทองในบัญชี เงินเงินทั้งปี
Ngern taung nai bunchee ngern ngern tung bpee
The money in my account, money money all year
คงมีไม่เพียงพอ เงินเงินทุกที
Kong mee mai piang por ngern ngern took tee
I don’t have enough, money money every time
แต่ดวงใจไม่รีรอ เงินเงินทั้งปี
Dtae duang jai mai ree ror ngern ngern tung bpee
But my heart isn’t hesitant, money money all year
เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง
Pror roo dee tee mee por keu ruk tae jing
Because I know the thing I do have enough of is real true love
หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง
Hahk ruk oey chana took sing yahng
If love conquers all
ก็ขอให้รักชนะสตางค์
Gor kor hair uk chana sadtahng
I hope love wins over money

หลงรักลูกสาวกำนัน ประกันด้วยชีวี
Long ruk look sao gumnunbpragun duay cheewee
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, I swear on my life
พิสูจน์ให้ดู ว่าเงินจะแพ้ความดี
Pisoot hai doo wah ngern ja pae kwahm dee
I’ll prove it so you can see that money loses to goodness
หมดใจที่มี มีไว้เพื่อรัก รักเธอคนเดียว
Mot jai tee mee mee wai pue aruk ruk tur kon diao
All of my heart I have to love only you

เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก
Ao dtae kit wah tur nun gor ja mah ruk reu ja mai ruk
I keep wondering if you’ll love me or not
สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก
Sin saut pee yung mai praum dtae gor yung mai yaum tee ja auk huk
My dowry still isn’t ready, but I still refuse to be heart-broken
ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด
Doo doo gun bpai nahn nahn tummai tur chahng naruk chamut
I’ve been watching you for a long time, why are you so incredibly cute?
มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว ละ ก็อยากไปฟัด ละ กับเธอสักครั้ง
Mun hahm jai taep ja mai wai la gor yahk bpai fut la gup tur suk krung
I nearly can’t forbid myself, I want to wrestle with you for once
อะ หลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี
A long ruk look sao gumnun laeo ja hai pee nun tum yung ngai dee
Ah, I’ve fallen in love with the chief’s daughter, what do you want me to do?
แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้า ละ ไปขอสักที เอาดีดีดิ เอาดีดีดิ
Laeo por naung wah yung ngai tah pee ja kao la bpai kor suk tee ao dee dee di ao dee dee di
What would her father say if I showed up and finally asked; I want her, I want her
ได้ไหมอะ อะเบบี๋ พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ ยาหยีของพี่
Dai mai a a baby pee rup bpragunw ah dtua pee nun ja tum mun hai dtem tee yah yee kaung pee
Can I? Ah, baby, I guarantee that I will do it to the best of my abilities, my darling

(*)

หลงรักลูกสาวกำนัน จะกี่วันฉันจะรอ
Long ruk look sao gumnun ja gee wun chun ja ror
I’ve fallen in love with the chief’s daughter, how many days will I wait?
แต่อยากเพียงขอพ่อตาให้ช่วยฉันที
Dtae yahk piang kor por dtah hai chuay chun tee
But I just want to ask her father to help me
ฝากใจดวงนี้ เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน
Fahk jai duang nee ao wai hai piang look sao gumnun
I’m entrusting this heart of mine only to the chief’s daughter

   

เนื้อร้อง Ammy The Bottom Blues , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ , สุดเขต จึงเจริญ , อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ , UrboyTJ
ทำนอง Ammy The Bottom Blues
เรียบเรียง กวิน อินทวงศ์ , เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Producer กัณต์ รุจิณรงค์ / บริพัตร หวานคำเพราะ

Title: ระหว่างที่รอเขา / Rawahng Tee Ror Kao (While Waiting For Him)
Artist: Pop Pongkool ft. Thee Chaiyadej (ป๊อบ ปองกูล Feat. ธีร์ ไชยเดช)
Album: The Other Side
Year: 2013

คนเพียงคนเดียวในเวลานี้ที่เธอ คงต้องการ
Kon piang kon diao nai welah nee tee tur kon dtaung gahn
There’s only one person at this moment whom you want
เธอคงรอคอย เพียงใครคนนั้นเดินเข้ามานั่งกับเธอ
Tur kong ror koy paing krai kon nun dern kao mah nung gup tur
You’re probably waiting for just that special someone to come up and sit next to you
น้ำตาที่รินไหล มีแค่เขาที่จะหยุดมันไว้
Num dtah tee rin lai mee dtae kao tee ja yoot mun wai
Only he can stop the tears that flow
ชั่วโมงที่อ่อนไหว มีแค่เขาที่ใจเธอต้องการ
Chua mohng tee aun wai mee kae kao tee jai tur dtaung gahn
During your weak moments, he’s the only one you heart wants

(*) ระหว่างที่รอเขา ให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหม
Rawahng tee ror kao hai chun nun kahng tur ja dai mai
While waiting for him, could you let me sit beside you?
เผื่อไว้ว่าเธอต้องการอะไร เผื่ออยู่คนเดียวจะไม่ไหว
Peua wai wah tur dtaung gahn arai peua yoo kon diao ja mai wai
In case you need anything, in case you can’t be alone
ระหว่างที่รอเขา อย่างน้อยช่วยเธอไม่ต้องเหงา
Rawahng tee ror kao yahng noy chuay tur mai dtaung ngao
While waiting for him, at least I could help you not be so lonely
อยากทำหน้าที่นี้ แม้เพียงแค่ชั่วคราว
Yahk tum nah tee nee mae piang kae chau krao
I want to do this duty, even if it’s only temporary
แค่ต้องการเท่านี้ได้ไหม ก่อนที่เขาจะมาแทน
Kae dtaung gahn tao nee dai mai gaun tee kao ja mah taen
Can I want just this? Before he comes and replaces me?

คนที่เธอรอ คงอีกไม่ช้าก็มาอยู่ข้างเธอ
Kon tee tur ror kong eek mai chah gor mah yoo kahng tur
The person you’re waiting for will probably soon be beside you
คนที่รอเธอ มีเวลาเหลือแค่ไม่นานก็ต้องไป
Kon tee ror tur mee welah leua kae mai nahn gor dtaung bpai
The person waiting for you doesn’t have much time left before he must go
น้ำตาที่รินไหล มีแค่เขาที่จะหยุดมันไว้
Num dtah tee rin lai mee dtae kao tee ja yoot mun wai
Only he can stop the tears that flow
ชั่วโมงที่อ่อนไหว มีแค่เขาที่ใจเธอต้องการ
Chua mohng tee aun wai mee kae kao tee jai tur dtaung gahn
During your weak moments, he’s the only one you heart wants

(*,*)

Title: ปิดประตู / Bpit Bpradtoo (Close the Door)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: [Single]
Year: 2016

ทุกวันยังนั่งตรงที่เดิมตรงที่เธอเคยอยู่
Took wun yung nung dtrong tee derm dtrong tee tur koey yoo
Every day I still sit in the same place, right where you used to be
กลิ่นน้ำหอมเธอ ยังคลุ้งในจิตใจจำได้เป็นอย่างดี
Glin num haum tur yung kloong nai jit jai jum dai bpen yahng dee
I smell your perfume, it still permeates in my mind
ปิดประตูเอาไว้ไม่ให้ลอยออกไปและฉันยังยิ้­มทุกที
Bpit bpradtoo ao wai mai hai loy auk bpai lae chun yung yim took tee
I close the door so it won’t float out, and I still smile every time
ถึงแม้ไม่มีเธอยืนตรงนี้
Teung ame mai mee tur yeun dtrong nee
Even though you’re not standing right here

มีน้ำตาวันที่เราต้องลาวันที่เราต้องจบ
Mee num dtah wun tee rao dtaung lah wun tee rao dtaung jop
I cried when we had to say good-bye, when things had to end
ยังเหมือนเดิมแม้ว่าเธออยู่ไหนตรงนี้ไม่มี­ใคร
Yung meuan derm mae wah tur yoo nai dtrong nee mai mee krai
It’s still the same, no matter where you are, I don’t have anyone else right here
ปิดประตูเอาไว้ใจล่องลอยออกไปต้องฝืนมันไว­้ทุกที
Bpit bpradtoo ao wai jai laung loy auk bpai dtaung feun mun wai took tee
I close the door so my heart doesn’t float out, I must resist it every time
ฉันยังคิดถึงแค่เธอคนดี
Chun yung kit teung kae tur kon dee
I still think only of you, darling

(*) ออกไปมองฟ้าเมื่อไรหัวใจเก็บไว้ไม่เคยเปลี­่ยนไป
Auk bpai maung fah meua rai hua jai gep wai mai koey bplian bpai
Whenever I go out and look at the sky, I keep my heart from every changing
จะเกิดอะไรยังเหมือนวันเก่า
Ja gert arai yung meuan wun gao
Whatever happens, it’s still like the old days
อยู่ในความฝันทุกคืนทุกอย่างสองเรา
Yoo nai kwahm fun took keun took yahng saung rao
In my dreams every night, everything is the two of us
เหมือนเธอยังอยู่ตรงนี้เรื่อยมา
Meuan tur yung yoo dtrong nee reuay mah
It’s like you’ve always still been right here

(**) ทุกวัน ความเหงาเป็นอย่างไร ฉันเข้าใจทุกอย่าง
Took wun kwahm ngao bpen yahng rai chun kao jai took yahng
Every day, I understand everything about what loneliness is like
และทุกคำ รักที่เธอฝากไว้ จดจำเรื่องราวดี ๆ
Lae took kum ruk tee tur fahk wai jot jum reuang rao dee dee
And I remember the good times with every word of love you entrusted to me
เก็บเอาไว้ ลองย้อนมองกลับไป และฉันยังยิ้มทุกที
Gep ao wai laung yaun maung glup bpai lae chun yung yim took tee
I keep them to try to turn and look back, and I still smile every time
ฉันยังคิดถึงแค่เธอคนดี
Chun yung kit teung kae tur kon dee
I still think only of you, darling

(*,**)

   
คำร้อง : วิศรุต เตชะวรงค์/รัฐ พิฆาตไพรี
ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี

   
I rather like the poetic feel to these lyrics, and I like how the music video beautifully portrays that, showing the girl in a cold light walking through her house and outside and seeing places that trigger memories of her past relationship.
Thumbs up for this release!

Title: ความจริงเสมือนฝัน / Kwahm Jing Samuean Fun (Virtual Reality)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อบ ปองกูล)
Album: OST กลกิโมโน / Gon Kimono
Year: 2015

ได้เห็นได้เดินใกล้กันกับเธอแค่นี้
Dai hen dai dern glai gun gup tur kae nee
Just being able to see you and walk near you
ฟังเสียงของลมหายใจ ที่เป็นของเธอ
Fung siang kaung lom hai jait ee bpen kaung tur
Listening to the sound of your breathing
ห่างกันเพียงเอื้อมมือ
Hahng gun piang euam meu
Just an arm’s reach apart
ฉันรู้ว่าใจส่วนหนึ่งของฉัน มันรู้สึกดี
Chun roo wah jai suan neung kaung chun mun roo seuk dee
I know that my heart feels good
โลกเหมือนดูช่างสวยงาม
Lohk meuan doo chahng suay ngahm
The world seems so beautiful

แต่ช่วงเวลาที่มันอบอุ่นในใจ
Dtae chuang welah tee mun op oon nai jai
But when I’m warm inside
กลับลุกเป็นไฟร้อน ลนจิตใจฉันเอง
Glup look bpen fai raun lon jit jai chun eng
It ends up bursting into flames and roasting my mind
เมื่อความจริงชัดเจน ว่าฉันไม่มีสิทธิ์เลยสักนิด
Meua kwahm jing chut jen wah chun mai mee sit loey suk nit
When the truth is clear that I don’t have any right
จะคิดกับเธอ อย่างที่เป็นอยู่ในใจ
Ja kit gup tur yahng tee bpen yoo nai jai
To think about you like I’m in your heart

(*) เธอคือความจริงที่เป็นเสมือนความฝัน
Tur keu kwahm jing tee bpen samueak kwahm fun
You’re the virtual reality
เห็นตัวตนอยู่ตรงหน้ากัน แต่ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ไขว่คว้า
Hen dtua dton yoo dtrong nah gun dtae wah chun mai mee sit kwai kwah
I see you right there in front of me, but I don’t have the right to reach out
ไม่มีทางใด ที่ฉันจะเดินสู่กลางใจเธอ
Mai mee tahng dai tee chun ja dern soo glahng jai tur
There’s no way for me to reach the center of your heart
เหลือทางเดียวก็คือถอยมา
Leua tahng diao gor keu toy mah
The only path left is to retreat
เก็บความรักเอาไว้ในห้องที่ถูกปิดตาย
Gep kwahm ruk ao wai nai haung tee took bpit dtai
Keeping my love in a chamber that’s sealed off

ขอบฟ้าที่ดูเหมือนมันจะอยู่ไม่ไกล
Kaup fah tee doo meuan mun ja yoo mai glai
The sky seems like it’s not far off
แต่ยิ่งเดินไปยิ่งดูว่าไกลเท่าเดิม
Dtae ying dern bpai ying doo wah glai tao derm
But the more you walk, the more it seems like it’s the same distance away
หมดแรงจะคิดฝัน ถึงแม้ว่ามันสุขใจเพียงใด
Mot raeng ja kit fun teung mae wah mun sook jai piang dai
I’m out of strength to fantasize, however happy I am
เมื่อพบกับเธอ โลกเหมือนดูช่างสวยงาม
Meua pob gup tur lohk meuan doo chahng suay ngahm
When I meet with you, the world seems so beautiful

(*)

ใกล้กันเท่าไร ยิ่งดูห่างแสนไกล
Glai gun tao rai ying doo hahng saen glai
However near we are, the more it seems like we’re so far apart
และมันทรมานกับการต้องคอยยับยั้งหัวใจ
Lae mun toramahn gup gahn dtaung koy yup yung hua jai
And it’s torture having to keep suppressing my heart

(*)

Title: ปาฏิหาริย์ที่รอคอย / Bpadtihahn Tee Ror Koy (The Miracle I’ve Waited For)
Artist: Pop Pongkool (ป๊อป ปองกูล)
Album: Sleepless Society 2
Year: 2007

เคย แอบมองเธออย่างนั้น
Koey aep maung tur yahng nun
I once secretly looked at you like that
เคย เก็บไปฝันเดียวดาย
Koey gep bpai fun diao dai
I used to keep my lonely dreams hidden
เคย โกรธดวงดาวแสนไกล
Koey groht duang dao saen glai
I once was angry at the far away stars
ที่ไม่ดลใจ เธอเลยสักครั้ง
Tee mai don jai tur loey suk krung
For never turning you on to me once

รู้ ว่าเป็นเพียงแค่ฝัน
Roo wah bpen piang kae fun
I know it’s just a dream
รู้ ว่าตัวฉันเป็นใคร
Roo wah dtua chun bpen krai
I know who I am
ก็รู้ แต่ไม่อาจห้ามใจ
Gor roo dtae mai aht hahm jai
I know, but I can’t forbid myself
ก็ยังฝันไกล หวังไปเลื่อนลอย
Gor yung fun glai wung bpai leuan loy
I still dream big, hoping uncertainly

(*) เผื่อจะมีสักคืน
Peua ja mee suk keun
In case there’s some night
เผื่อจะมีสักวัน
Peua ja mee suk wun
In case there’s some day
ที่มีปาฏิหาริย์
Tee mee bpadtihahn
That there’s a miracle
ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมา
Chuay tum hai fun jing keun mah
That helps make my dreams come true
ได้เป็นคนรักเธอ
Dai bpen kon ruk tur
That I can be the person who loves you
ได้เป็นคนพิเศษในสายตา
Dai bpen kon piset nai sai dtah
That I can be someone special in your eyes
แม้ตื่นมาทุกอย่างจะหาย
Mae dteun mah took yahng ja hai
Though when I wake up, everything will disappear
และกลับไปเหมือนวันเก่า
Lae glup bpai meuan wun gao
And go back to the way it was before

(**) ยอม หากจะต้องผิดหวัง
Yaum hahk ja dtaung pit wung
I consent, if I must be disappointed
ยอม กลับไปเหงาดังเดิม
Yaum glup bpai ngao dung derm
I consent, I’ll go back to being lonely like usual
และยอม ถูกความจริงซ้ำเติม
Lae yaum took kwahm jing sum dterm
And I consent, I’ll be aggravated by the truth
แลกกับคืนหนึ่ง
Laek gup keun neung
In exchange for one night
ให้ใจนอนฝันดี
Hai jai naun fun dee
To let my heart have good dreams

(*,**)

และยอม ถูกความจริงซ้ำเติม
Lae yaum took kwahm jing sum dterm
And I consent, I’ll be aggravated by the truth
แลกกับคืนหนึ่ง
Laek gup keun neung
In exchange for one night
ที่เป็นคนรักเธอ
Tee bpen kon ruk tur
That I’m your lover