ToR+ Saksit

All posts tagged ToR+ Saksit

Title: เขตห้ามหวง / Ket Hahm Huang (An Area Out of My Jurisdiction)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอไม่รู้จักฉัน แต่ฉันรู้จักเธอ
Tur mai roo juk chun dtae chun roo juk tur
You don’t know me, but I know you
สิ่งที่ทำเสมอคือคิดถึงเธอก่อนนอน
Sing tee tum samur keu kit teung tur gaun naun
The thing I always do is think of you before going to sleep
ตื่นมาตอนเช้า ฉันก็คิดถึงเธอก่อน
Dteun mah dtaun chao chun gor kit teung tur gaun
Walking up in the morning, I think about you first
ก่อนที่ฉันจะเปิดดูทีวี
Gaun tee chun ja beprt doo TV
Before I turn on the TV
เธออยู่ตรงนั้น แต่ฉันอยู่ตรงนี้
Tur yoo dtrong nun dtae chun yoo dtrong nee
You’re over there, but I’m over here
ห่างกันแค่นี้แต่เหมือนว่าไกลสุดตา
Hahng gun kae nee dtae meuan wah glai soot dtah
Just this far apart, but it’s like we’re as far as the eyes can see
ได้โปรดอย่ายิ้ม โลกมันจะหวานเกินกว่า
Dai bproht yah yim lohk mun ja wahn gern gwah
Please don’t smile, the world would get too sweet
กว่าที่ใครๆจะทนไหว
Gwah tee krai krai ja ton wai
For anyone to to stand it

(*) ฉันไม่รู้ฉันหวงเธอทำไม
Chun mai roo chun huang tur tummai
I don’t know why I’m possessive of you
หวงคนที่ไม่ได้เป็นอะไร
Huang kon tee mai dai bpen arai
Possessive of someone who isn’t anything to me
ไม่ได้เคยคุยกันสักคำ
Mai dai koey kooey gun suk kum
Whom I’ve never said a word to
ไม่เข้าใจเหมือนกัน
Mai kao jai meuan gun
I don’t understand it
ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งก็ยังไม่รู้ว่าทำไม
Tahm hua jai dtua eng gee krung go ryung mai roo wah tummai
However many times I ask my heart, I still don’t know why

อยากเก็บเธอไว้ แต่ไม่มีสิทธิ์นั้น
Yahk gep tur wai dtae mai mee sit nun
I want to keep you hidden away, but I don’t have the right
ทำได้แค่ฝัน แค่ฝันแค่ฝันต่อไป
Tum dai kae fun kae fun kae fun dtor bpai
All I can do is just dream, just dream, just keep dreaming
ไม่อยากจะคิด วันที่เธอพบเจอใคร
Mai yahk ja kit wun tee tur pob jur krai
I don’t want to think about the day you’ll meet someone
ยิ่งคิดยิ่งใจสั่น ฉันไม่พร้อมจะรับวันนั้นเลย
Ying kit ying jai sun chun mai praum ja rup wun nun loey
The more I think about it, the more my heart pounds, I’m not ready to accept that day

(*)

(**) เธอจะรู้บ้างไหมว่ามีฉัน
Tur ja roo bahng mai wah mee chun
Will you know that you have me
หนึ่งคนที่ฝันถึงเธอทุกวัน
Neung kon tee fun teung tur took wun
Who dreams about you every day?
แต่ไม่เคยคุยกันสักคำ
Dtae mai koey kooey gun suk kum
But I’ve never said a word to you
แต่อย่างไรก็ตาม ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้ง
Dtae yahng rai gor dtahm tahm hua jai dtua eng gee krung
But no matter what, however many times I ask my heart
สุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ
Soot tai gor yung kong bpen tur
In the end, it’s still you

(*,**)

ไม่เคยคุยสักคำ แต่อย่างไรก็ตาม
Mai koey kooey suk kum dtae yahng rai go dtahm
I’ve never said a word to you, but no matter what
ถามหัวใจตัวเองกี่ครั้งสุดท้ายก็ยังคงเป็นเธอ
Tahm hua jai dtua eng gee krung soot tai gor yung kong bpen tur
However many times I ask my heart, in the end, it’s still you

   

Music & Lyrics: Saksit Vejsupaporn ,Tan Liptapallop , Panithi Lertudomthana , Po Posayanukul
Producer: Charles Fisher

Title: รักเลยได้มั้ย? / Ruk Loey Dai Mai (So Can I Love You?)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) ft. SYPS
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ดีไม่ดีเลย พอกันทีรักข้างเดียว
Mai dee mai dee loey por gun tee ruk kahng diao
It’s not good, it’s not good at all, enough of this one-sided love
แต่ว่าฉันรักเดียวข้างเธอจะได้ไหม
Dtae wah chun ruk diao kahng tur ja dai mai
So can I love only you by your side?
มองเธอทีไรมันทรมานถึงข้างใน
Maung tur tee rai mun toramahn teung kahng nai
Whenever I look at you, it’s torture inside
เจ็บเกือบตายเพราะเธอสวยคมจนบาดใจ
Jep geuap dtai pror tur suay kom jon baht jai
It hurts to death because your beauty’s so sharp, it cuts my heart

(*) ช่วยมอบตัว และช่วยมอบหัวใจ
Chuay maup dtua lae chuay maup hua jai
Please give me your body, and please give me your heart
เพราะความคิดถึงมันล้อมเธอหมดแล้ว
Pror kwahm kit teung laum tur mot laeo
Because my longing is completely surrounding you
รักที่มีให้เธอไม่เคยแผ่ว
Ruk tee mee hai tur mai koey paeo
The love I have for you will never lessen
ตกหลุมรักเธอเข้าแล้วก็ไม่ อยาก จะ ปีน ขึ้น มา อีก ต่อ ไป (ใจมันทนไม่ไหว)
Dtok loom ruk tur kao laeo gor mai yahk ja bpeen keun mah eek dtor bpai (jai mun ton mai wai)
I’ve fallen in love with you already and I don’t want to climb out again anymore (my heart can’t take it)

(**) แล้วเธอจะเอามั้ย ใจที่มีแค่เธอ ใจที่เป็นของเธอตลอดไป
Laeo tur ja ao mai jai tee mee kae tur jai tee bpen kaung tur dtalaut bpai
So will you take my heart that has only you? My heart that’s yours forever?
แล้วเธอจะเอามั้ย ใจที่จะรักเธอตลอดกาล
Laeo tur ja ao mai jai tee ja ruk tur dtalaut gaun
So will you take my heart that will love you for all time?
หมดเวลา ที่จะทัก อยากจะรัก เลยได้ไหม It’s all right
Mot welah tee ja tuk yahk ja ruk loey dai mai it’s all right
Times up for hellos, I want to love you, so can I? It’s all right
เวลานี้ไม่อยากทัก อยากจะรัก เลยได้ไหม It’s all right
Welah nee mai yahk tuk yahk ja ruk loey dai mai it’s all right
This time I don’t want to say hello, I want to love you, so can I? It’s all right

เธอทำให้ฉันกลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
Tur tum hai chun glai bpen kon mai mee hua jai
You’ve turned me into a person without a heart
เธอขโมยเอาใจไปเก็บมันซะแล้ว
Tur kamoy ao jai bpai gep mun sa laeo
You’ve stolen my heart away
ยินดีจะเป็นแฟนเธอแบบไหนได้ทุกแนว
Yin dee ja bpen faen tur baep nai dai took naew
I’d be happy to be your boyfriend in any fashion
ให้แววตาของเธอนั้นมีแค่แต่ฉัน
Hai waew dtah kaung tur nun mee kae dtae chun
Let me be the only one in your sights

(*,**)

I might be comin in strong but I get a little sense
That you wanna little love baby we could do it best
Keep it going all night dance till the sun
A little bit of bad could be a little bit of fun
We could take it to the morning baby we don’t gotta stop
Nobody do it quite like this in Bangkok
Lemme break your plans
Imma be your man
But only if you want me to be
So tell me

(*,**,**)

   

Lyrics : Mac Sarun
Additional Rap : SYPS
Music : Saksit Vejsupaporn, Rhys Fletcher, SYPS
Programming : Saksit Vejsupaporn, Rhys Fletcher
Guitars : Supachok chuamuangphan
Producer : Charles Fisher

   

ToR+’s come such a long way in his career, it’s hard to imagine him as the shy little pianist in B5 that I remember two decades ago. He’s grown up a lot and shown he can be just as versatile with an electric keyboard as he is with a traditional piano~ I like the look and feel of this music video, it reminds me of my highschool years for some reason, I guess the colors and style are pretty reminiscent of the early 2000s, and I like how Thai songs are saying “I’m going to get you/be your man/love you…but only if you want me to” these days xD I guess that takes the edge off the otherwise creepy factor the lyrics of “no more greeting, I’m going to love you now, it’s okay” might carry haha

Title: อยู่ในใจฉัน / Yoo Nai Jai Chun (In My Heart)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: OST นางสาวไม่จำกัดนามสกุล / Nahng Sao Mai Jum Gut Nahmsagoon
Year: 2019

ในคืนเงียบงันที่ไม่เหลือใคร
Nai keun ngiap ngun tee mai leua krai
In the silent nights when I don’t have anyone left
เคยมองขึ้นไปไม่มีแสงจันทร์
Koey maung keun bpai mai mee saeng jun
I once looked up, there was no moonlight
เพียงเธอคนเดียวเดินเข้ามา
Piang tur kon diao dern kao mah
Only you showed up
ท้องฟ้าก็เห็นดาวมากมาย
Taung fah gor hen dao mahk mai
The sky sees so many stars
รักที่เธอให้มันช่างยิ่งใหญ่
Ruk tee tur hai mun chahng ying yai
The love you gave me is so great
งดงามไม่เปลี่ยนแปลง
Ngot ngahm mai bplian bplaeng
It’s beautiful, unchanging

(*) ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในใจฉัน
Yung yoo dtrong nee yoo nai jai chun
It’s still right here, in my heart
จะเก็บรักนั้นไว้ทุกๆเวลา
Ja gep ruk nun wai took took wleah
I’ll keep that love at all times
เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

เป็นเพลงแผ่วเบาไม่จางหายไป
Bpen pleng paeo bao mai jahng hai bpai
It’s a gentle song that doesn’t fade away
เป็นไออุ่นยามเมื่อลมพัดมา
Bpen ai oon yahm meua lom put mah
It’s warmth when the wind blows
แม้ว่าไม่ได้เดินข้างกัน
Mae wah mai dai dern kahng gun
Even though we’re not walking beside each other
ทุกความทรงจำนั้นมีค่า
Took kwahm song jum nun mee kah
Each of those memories has value
ทำให้ฉันเปลี่ยนทำให้รู้ว่า รักนั้นคืออะไร
Tum hai chun bplian tum hai roo wah ruk nun keu arai
Making me change, making me realize what that love is

(*)

เป็นความรักที่ไม่เคยจางหายไป
Bpen kwahm ruk tee mai koey jahng hai bpai
It’s a love that never fades away
ดั่งดวงดาวที่ลอยอยู่แสนไกล
Dung duang dao tee loy yoo saen glai
It’s like a star that’s floating far away
อาจมองไม่เห็นแต่รักนั้นยังอยู่
Aht maung mai hen dtae ruk nun yung yoo
We might not be able to see it, but that love is still there

(*)

เหมือนมองฟ้า แม้ไม่เห็นดวงดาวก็ยังไม่จากไป
Meuan maung fah mae mai hen duang dao gor yung mai jahk bpai
It’s like when I look at the sky, even though I don’t see any stars, they still haven’t left
ต่อให้วันไหนเธออยู่ไกลฉัน
Dtor hai wun nai tur yoo glai chun
Even if there’s any day you’re far apart from me
ให้ความรักเรานั้นโอบกอดหัวใจ
Hai kwahm ruk rao nun ohp gaut hua jai
Let our love embrace your heart
รู้สึกไหม แม้ว่าไม่เห็นกัน ฉันอยู่ใกล้เธอ
Roo seuk mai mae wah mai hen gun chun yoo glai tur
Do you feel it? Even though we don’t see each other, I’m near you

มีคนที่รักเธอยังอยู่ตรงนี้
Mee kon tee ruk tur yung yoo dtrong nee
You still have someone who loves you right here
ฉันยังอยู่ข้างเธอ
Chun yung yoo kahng tur
I’m still beside you

   

เนื้อร้อง: ปัญญา ปคูณปัญญา
ทำนอง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
โปรดิวเซอร์: เรืองกิจ ยงปิยะกุล, ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

Title: ยิ้มก็พอ / Yim Gor Por (A Smile is Enough)
Artist: ToR+ Saksit and Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ยิ้มก็พอ เพียงเท่านั้น อย่าต่อรองได้ไหม
Yim gor por piang tao nun yah dtor raung dai mai
A smile is enough, that’s all, please don’t bargain
รับมันไป ความใส่ใจ ที่เอามาให้กัน
Rup mun bpai kwahm sai jai tee ao mah hai gun
Accept the attention I give you
ไม่ขออะไรตอบฉันไม่เคยต้องการ
Mai kor arai dtaup chun mai koey dtaung gahn
I’m not asking for anything in return, I’ve never wanted anything

ไม่มีข้อแม้ ฉันการันตี
Mai mee kor mae chun gahrundtee
There’s no stipulations, I guarantee
ไม่เคยผูดมัด ไม่เคยเซ้าซี้
Mai koey poot mut mai koey sao see
I’d never hold it over you, I’d never implore

แค่อยากทำอย่างนี้ มันก็เท่านั้นเอง
Yah yahk tum yahng nee mun gor tao nun eng
I just want to do this, that’s all
ไม่ต้องเกรงใจอะไรฉัน
Mai dtaung greng jai arai chun
You don’t have to be courteous of anything with me

(*)

เหมือนเป็นเหตุผล ที่ง่ายเกินไป
Meuan bpen het pon tee ngai gern bpai
It’s like a reason that’s too simple
เหมือนจะแอบแฝง ต้องการอะไร
Meuan ja aep faeng dtaung gahn arai
It’s like I’m hiding that I want something

แต่ถ้าเธอเป็นฉัน มองจากมุมนี้ไป
Dtae tah tur bpen chun maung jahk moom nee bpai
But if you were me, watching from this corner
เธอจะรู้ว่ามันสุขใจ
Tur ja roo wah mun sook jai
You’d know that I’m happy

(*)

ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

มอง มอง มองดูเธอมาตั้งแต่อนุบาล
Maung maung maung doo tur mah dtung dtae anoobahn
Watching, watching, I’ve been watching you since kindergarten
แอบส่งยิ้มให้เธอในทุกสถานการณ์
Aep song yim hai tur nai took satahngahn
Secretly smiling at you in every situation
ต่อให้เธอจะต้องแต่งงาน แต่ตัวฉันขึ้นคาน
Dtor hai tur ja dtaung dtaeng ngahn dtae dtua chun keun kahn
Even though you’ll get married and I’m a spinster
ความรักของฉันจะเป็น legend เป็นระดับตำนาน
Kwahm ruk kaung chun ja bpen legend bpen radup dtum nahn
My love will be a legend, it’ll be epic
ก็ขอแค่เพียงได้มอง ไม่หวังที่จะครอบครอง
Gor kor kae piang dai maung mai wung tee ja kraup kraung
I just ask that you look, I’m not hoping to possess you
แค่นี้ก็เป็นความสุขของฉันที่ได้คอยมองเธอ
Kae nee gor bpen kwahm sook kaung chun tee dai koy maung tur
This is my happiness, being able to keep looking at you
ยิ้มเบาเบาก็พอ เธออย่าทำหน้างอดิ
Yim bao bao gor por tur yah tum nah ngor di
A weak smile is enough, don’t frown
รอยยิ้มของเธอน่ะทำให้โลกนี้มีชีวิตดูสดใส
Roy yim kaung tur na tum hai lohk nee mee cheewit doo sot sai
Your smile makes this world alive and bright
ฉันไม่เคยหวังให้เธอต้องมารัก
Chun mai koey wung hai tur dtaung mah ruk
I’ve never hoped that you’ll love me
ไม่ว่าวันไหนฉันพร้อมจะเป็นที่พัก
Mai wah wun nai chun praum ja bpen tee puk
No matter the day, I’m ready to be a resting place for you

ถ้าเธอเป็นฉัน มองอย่างที่ฉันมอง
Tah tur bpen chun maung yahng tee chun maung
If you were me, watching like I’ve been watching
จะรู้ว่าเป็นสุข ที่ได้ทำอะไรอย่างนี้ให้เธอ
Ja roo wah bpen sook tee dai tum arai yahng nee hai tur
You’d know that it makes me happy to be able to do something like this for you

(*)

ได้รักก็พอ เพียงเท่านั้น จากใจจริงของฉัน
Dai ruk gor por piang tao nun jahk jai jing kaung chun
Just being able to love you is enough, that’s all, from my honest heart
รับมันไป ความใส่ใจอยากแค่เพียงให้เธอ
Rup mun bpai kwahm sai jai yahk kae piang hai tur
Accept it, I just want to give you attention
เท่านี้ก็ เกินพอ รักเธอไปทุกวัน
Tao nee gor gern por ruk tur bpai took wun
Just this is more than enough, loving you each and every day

รู้เพียงว่าพอแล้ว (มองเธออยู่ไกลไกลแค่นั้นก็พอ)
Roo piang wah por laeo (maung tur yoo glai glai kae nun gor por)
All I know is that it’s enough (watching you from afar is enough)
รับไปก็แล้วกัน (แม้โลกจะหมุนไปแต่ฉันยังรอ)
Rup bpai gor laeo gun (mae lohk ja moon bpai dtae chun yung ror)
Accept it (Even though the world keeps spinning, I’m still waiting)
ฉันยินดีให้เธอ (ไม่อยากจะพูดเยอะแค่เธอรู้ก็พอ)
Chun yin dee hai tur (mai yahk ja poot yur kae tur roo gor por)
I’m happy to do it for you (I don’t want to say too much, as long as you know, that’s enough)
ฉันยินดีให้เธอ
Chun yin dee hai tur
I’m happy to do it for you

   

Music : Tor Saksit & Po Posayanukul
Lyrics : Po Posayanukul
Additional rap : Wonderframe
Producer : Charles Fisher

   

I love ToR+, I love Wonderframe. I never thought I’d see them do a duet, though, yet here we are, and it works~ Their voices and styles contrast enough to make a very interesting duet. The music video is super cute, wanting to spread smiles to everyone, and the lyrics of the song are equally cute; being happy just admiring the object of your affection and not hoping for any special treatment or acknowledgement from them. Honestly, it reminds me of my Buddha Bless boys and how I feel towards them 😛

Title: พอเถอะ / Por Tur (Enough)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

พิจารณา ทุกกรณี อย่างนี้ไปคงไม่ปลอดภัย
Pijahranah took goranee yahng nee bpai kong mai bplaut pai
Considering every case, this isn’t safe to continue like this
คิดไปคนเดียว เดี๋ยวจะเหนื่อยไป ก็คงไม่ได้อะไร
Kit bpai kon diao diao ja neuay bpai gor kong mai dai arai
Thinking alone, pretty soon it’ll be tiring and nothing will be gained

(*) ก็พอเถอะ ๆๆ พอเท่านี้
Gor por tur por tur por tur por tao nee
So enough, enough, enough, this is enough
ก็พอเถอะ ๆๆ พอแค่นี้ หัวใจคนเราต่างแนว
Gor por tur por tur por tur por kae nee hua jai kon rao dtahng naew
So enough, enough, enough, this is it, the human heart has its own style
ก็พอเถอะ ๆๆ พอได้แล้ว
Gor por tur por tur por tur por dai laeo
So enough, enough, enough, enough already
ก็พอเถอะ ๆๆ พอ
Gor por tur por tur por tur por
So enough, enough, enough, enough
อย่าปวดสมองมากไปนานๆ
Yah bpuat samaung mahk bpai nahn nahn
I won’t hurt my brain too much for too long

(**) คนเขาจะไม่แคร์อย่างไรก็ปล่อยไป
Kon kao ja mai care yahng rai gor bploy bpai
People don’t care, no matter what, let it go
คงต้องเก็บกระเป๋าแล้วไปไกลไกล
Kong dtaung gep grabpao laeo bpai glai glai
I must pack my bags and go far away
คิดถึงเธอฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ไหว
Kit teung tur fai diao gor kong ja mai wai
I can’t miss you one-sidedly
ตัดอกตัดใจ
Dtut auk dtut jai
I’m cutting you out of my heart
คงเป็นวันนี้เราต้องบอกลา
Kong bpen wun nee rao dtaung bauk lah
Today we must say good-bye

ถึงยังมีใจ ถึงยังลังเล สุดท้ายเราคงต้องหยุด
Teung yung mee jai teung yung lung lay soot tai rao kong dtaung yoot
Even though I still have feelings for her, even though I’m still hesitating, in the end, we must stop
เขาไม่มองมา เขาไม่สบตา จะอยู่รั้งรอทำไม
Kao mai maung mah kao mai sop dtah ja yoo rung ror tummai
She doesn’t look, she doesn’t make eye contact, why stay, hold her back, and wait?

(*,**)

ถ้าใครไม่รักก็คงไม่ยื้อ
Tah krai mai ruk gor kong mai yeu
If someone doesn’t love me, I won’t hold them back

ขอไปไกลๆ ขอไปก่อนนะ ขอไปไกลไกล
Kor bpai glai glai kor bpai gaun na kor bpai glai glai
I want to go far away, I want to be the one to leave first, I want to go far away
ขอไปไกลๆ ขอไปก่อนนะ ขอไปไม่ย้อนมา
Kor bpai glai glai kor bpai gaun na kor bpai mai yaun mah
I want to go far away, I want to be the one to leave first, I want to go and not look back

คงเป็นวันนี้เราต้องบอกลา พอเถอะพอเท่านี้ต้องอำลา
Kong bpen wun nee rao dtaung bauk lah por tur por tao nee dtaung um lah
Today we must say good-bye, enough, this is enough, I must say farewell

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Saksit Vejsupaporn / Mac Sarun
Producer : Charles Fisher

Title: ออกแรงบ้าง / Auk Raeng Bahng (Put Forth Some Effort)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

นอนกินลมมันก็ดี
Naun gin lom mun gor dee
Sleeping with fresh air is good
นอนฟังเพลงมันก็ดี
Naun fung pleng mun gor dee
Sleeping while listening to music is good
แต่นอนตรอมใจคงไม่ดี ถ้าเธอไม่ตัดใจ
Dtae naun dtraum jai kong mai dee tah tur mai dtut jai
But sleeping with a broken heart is bad, if you haven’t given him up

กินตามใจมันมันก็ดี
Gin dtahm jai mun mun gor dee
Eating whatever you want is good
กินดีดีก็เข้าที
Gin dee dee gor kao tee
Eating well is suitable
แต่กินลืมใครที่ไม่ดี ก็คงจะไม่ไหว มันก็อาจจะเยอะไป
Dtae gin leum krai tee mai dee gor kong ja mai wai mun gor aht ja yur bpai
But eating to forget someone who was bad can’t be done, it might be too much

(*) ออกแรงบ้าง ออกแรงบ้าง ออกแรงบ้าง มันจะดีกับหัวใจ
Auk raeng bahng auk raeng bahng auk raeng bahng mun ja dee gup hua jai
Put forth some effort, put forth some effort, put forth some effort, it’s good for the heart

กินตามใจมันก็ดี
Gin dtahm jai mun gor dee
Eating whatever you want is good
นอนตามใจมันก็ดี
Naun dtahm jai mun gor dee
Sleeping whenever you want is good
แต่กินกะนอนมันทั้งปี แล้วมันจะดีไหม
Dtae gin ga naun mun tung bpee laeo mun ja dee mai
But would eating and sleeping all year be good?

(**) บางอารมณ์ที่ไม่ดี
Bahng ahrom tee mai dee
Some emotions aren’t good
บางอาการไม่เข้าที
Bahng ahgahn mai kao tee
Some feelings aren’t suitable
ลืมเธอลืมมันสักที ถ้ายังจะเก็บไว้ มันก็อาจจะเยอะไป
Leum tur leum mun suk tee tah yung ja gep wai mun gor aht ja yur bpai
Forget it, just forget it, if you still hold on, it might be too much

(*,**,*)

ออกแรงบ้าง ออกแรงบ้าง ออกจากบ้าน เธออย่ามัวนอนเสียใจ
Auk raeng bahng auk raeng bahng auk jahk bahn tur yah mua naun sia jai
Put forth some effort, put forth some effort, get out of the house, don’t sleep sadly
ออกไปตอบคำถามใจ เธอก็อาจได้พบใคร มันจะดีกับหัวใจ
Auk bpai dtaup kum tahm jai tur gor aht dai pob krai mun ja dee gup hua jai
Go out and answer the questions of your heart, you might meet someone, it’ll be good for your heart

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Charles Fisher / Saksit Vejsupaporn / Sumate Posayanukul
Producer : Charles Fisher

Title: การรอคอย / Gahn Ror Koy (Waiting)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

วันเวลาที่เราจากกัน ทุกครั้งที่เราห่าง มันนานแสนนาน
Wun welah tee rao jahk gun took krung tee rao hahng mun nahn saen nahn
When we’re separated, every time we’re far apart, it’s so long
เมื่อไหร่เธอจะกลับมา รู้ไหมว่าเวลามันเดินช้าไป
Meua rai tur ja glup mah roo mai wah welah mun dern chah bpai
When will you come back? Do you know time turns too slowly?
เพียงใจยังเฝ้ารออยู่ ไม่จากไปไหน
Piang jai yung fao ror yoo mai jahk bpai nai
My heart is still waiting, it hasn’t gone anywhere
ยังคง รักเธอ ดังเดิม
Yung kong ruk tur dung derm
It still loves you just the same
เธออยู่ หนใด อยากรู้
Tur yoo hon dai yahk roo
Wherever you are, I want to know

(*) อยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไง คิดถึงกันรึเปล่า ไถ่ถาม ในใจ
Yoo dtrong nun tur bpen yung ngai kit teung gun reu bplao tah tahm nai jai
How are you over there? Do you miss me? I’m asking in my heart
ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใคร ยังคิดถึงเพียงแค่เรา
Tee yoo dtrong nee gor mai mee krai yung kit teung piang kae rao
Over here, I don’t have anyone else, I’m still thinking only of us
ยังรัก เพียงเธอ
Yung ruk piang tur
I still love only you

การรอคอยมันช่างโหดร้าย คล้ายว่าปลายทางมันไกลแสนไกล
Gahn ror koy mun chahng hoht rai klai wah bplai tahng mun glai saen glai
Waiting is so cruel, it’s like the end is so far away
บางทีมันก็ท้อใจ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกัน
Bahng tee mun gor tor jai mai roo wah meua rai ja dai pob gun
Sometimes I get discouraged, I don’t know when we’ll see each other
เพียงใจยังเฝ้ารออยู่ จะรอคอยจนวันนั้น
Piang jai yung fao ror yoo ja ror koy jon wun nun
My heart is still waiting, I’ll wait until that day

ยังคง รักเธอ ดังเดิม
Yung kong ruk tur dung derm
I still love you just the same
อยากอยู่ เคียงข้าง อีกครั้ง
Yahk yoo kaing kahng eek krung
I want to be beside you again

(*)
ที่รอตรงนี้จะไม่มีใคร จะคิดถึงเพียงแค่เรา จะรัก เพียงเธอ
Tee ror dtrong nee ja mai mee krai ja kit teung piang kae rao ja ruk piang tur
Waiting over here, I don’t have anyone else, I’ll think only of us, I’ll only love you

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Robert J Sedky
Producer : Charles Fisher

Title: ไม่เห็นเป็นไร / Mai Hen Bpen Rai (I Don’t See What the Problem Is)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

น้ำตาล รู้นะว่าเกินไปหน่อย
Num dtahn roo na wah gern bpai noy
I know that there’s such a thing as too much sugar
น้ำตา เปลืองไปไม่มีประโยชน์
Num dtah bpleuang bpai mai mee bprayoht
It’s pointless to waste tears
น้ำลาย ถ้ามาให้โดนจะโกรธ
Num lai tah mah hai dohn ja groht
If someone spit on you, you’d be angry

(*) น้ำดำ ทุกครั้งก็ดำตลอด
Num dum took krung gor dum dtalaut
Dark soda is always dark every time
น้ำนอง บ่นไม่มีประโยชน์
Num naung bon mai mee bprayoht
Everyone complains about how pointless flooding is
น้ำใจ สักนิดเถอะนะได้โปรด
Num jai suk nit tur na dai bproht
Please show a little compassion

(**) อารมณ์ดีก็มาร้องเพลงกัน
Ahrom dee gor mah raung pleng gun
If you’re in a good mood, come sing a song with me
วันเพลินเพลินก็มาร้องเพลงไป
Wun plern plern gor mah raung pleng bpai
On happy days, come sing a song
ใครเป็นใครก็ไม่เห็นเป็นไร
Krai bpen krai gor mai hen bpen rai
Whoever anyone is, I don’t see what the problem is

ทั้งปี คิดแล้วบางทีก็เบื่อ
Tung bpee kit laeo bahng tee gor beua
All year sometimes we get tired of thinking
ทั้งงาน ทำยังไม่ทันสักอย่าง
Tung ngahn tum yung mai tun suk yahng
Every job is still not done on time
ทั้งคน คิดถึงทุกทีที่ห่าง
Tung kon kit teung took tee tee hahng
Every person misses something every time they’re far away

(***) ทั้งที คิดแล้วก็ทำไปเถอะ
Tung tee kit laeo gor tum bpai tur
At every chance, think and act
ทั้งเพลง อยากให้ฟังได้โปรด
Tung pleng yahk hai fung daibproht
The whole song, I want you to please listen to it
ทั้งใจ รู้ไว้ว่ายกให้หมด
Tung jai roo wai wah yok hai mot
Remember that I’m lifting my entire heart to you

(****) อารมณ์ดีก็มาร้องเพลงกัน
Ahrom dee gor mah raung pleng gun
If you’re in a good mood, come sing a song with me
วันเพลินเพลินก็มาร้องเพลงไป
Wun plern plern gor mah raung pleng bpai
On happy days, come sing a song
เธอไม่รักก็ไม่เห็นเป็นไร
Tur mai ruk gor mai hen bpen rai
If you don’t love me, I don’t see what the problem is

(*,***,****,**)

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Robert J Sedky
Producer : Charles Fisher

   

It’s interesting that every time a ToR+ song doesn’t have ToR+’s usual sweetness and unique vibe to it, I check the credits and sure enough, it was completely written by other people. I wonder why he’s been outsourcing the creations of his songs lately.

Title: วันที่เธอต้องการใคร / Wun Tee Tur Dtaung Gahn Krai (When You Need Someone)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ต้องทำอะไรที่ไม่จำเป็น ไม่ต้องทำอะไรที่เธอจำใจ
Mai dtaung tum arai tee mai jum bpen mai dtaung tum arai tee tur jum jai
There’s no need to do anything unnecessary, there’s no need to do anything that you’re unwilling to
ไม่ต้องมีถ้อยทำสักนิดใดใด ทำไปตามที่ใจเป็นไปก็พอ
Mai dtaung mee toy kum suk nit dai dai tum bapi dtahm tee jai bpen bpai gor por
There’s no need for any words at all, just do as you feel like, that’s enough
ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตอบแทนกัน ไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยเกินไป
Mai dtaung tum arai peua dtaup taen gun mai dtaung tum arai hai neuay gern bpai
There’s no need to do anything to repay me, there’s no need to do anything too tiring
เป็นเพียงใครคนนึงที่รู้ในใจ วันที่เธอต้องการรู้ไว้จะมา
Bpen piang krai kon neung tee roo nai jai wun tee tur dtaung goo wai ja mah
You’re just one person who knows my heart, when you need me, you know I’ll come

(*) จะมองฟ้าเทาๆเป็นเพื่อนกัน วันที่ใจเธออ่อนล้า
Ja maung fah tao tao bpen peuan gun wun tee jai tur aun lah
Look towards the grey sky as your friend when your heart is exhausted
ใครคนนี้ไม่มีคำพูดจา แต่ก็พร้อมจะเข้าใจ
Krai kon nee mai mee kum poot jah dtae gor praum ja kao jai
I don’t have any words, but I’m ready to understand

(**) วันที่เธอต้องการใคร วันที่เธอไม่มีใครอยู่ข้างกาย
Wun tee tur dtaung gahn krai wun tee tur mai mee krai yoo kahng gai
When you need someone, when you don’t have anyone beside you
วันที่เธอต้องการใคร เธอจะมีฉันที่ยังอยู่ข้างเธอ
Wun tee tur dtaung gahn krai tur ja mee chun tee yung yoo kahng tur
When you need someone, you’ll have me who’s still next to you

ใจคนเรามีวันที่อ่อนกำลัง ใจคนเราความจริงมันบอบมันบาง
Jai kon rao mee wun tee aun gumlung jai kon rao kwahm jing mun baup mun bahng
There are days when our hearts grow weary, our hearts are actually quite fragile
มีบางทีที่อาจล้มลุกบนทาง มีบางทีที่อาจท้อแท้เต็มที
Mee bahng tee tee aht lom look bon tahng mee bahng tee tee aht tor tae dtem tee
There might be some times that we stumble along the way, there might be some times that we’re completely discouraged
ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตอบใครๆ ไม่ต้องทำอะไรให้เกินพอดี
Mai dtaung tum arai peua dtaup krai krai mai dtaung tum arai hai gern por dee
There’s no need to do anything to answer anyone, there’s no need to do anything that’s above and beyond
เป็นเพียงคนที่ทำด้วยรักในใจ วันที่เธอต้องการรู้ไว้ยังมี
Bpen piang kon tee tumd uay ruk nai jai wun tee tur dtaung gahn roo wai yung mee
You’re just someone who acts with the love in your heart, when you need someone, you know you still have me

(*)

จะมองฟ้าไกลๆเป็นเพื่อนเธอ วันที่ใจมันทำร้าย
Ja maung fah glai iglai bpen peuan tur wun tee jai mun tum rai
Look to the distant sky as your friend when your heart is broken
เพียงเท่านี้คงมีไม่มากมาย แต่ให้รู้ว่าเข้าใจ
Piang tao nee kong mee mai mahk mai dtae hai roo wah kao jai
This is all I have, it’s not much, but I want you to know that I understand

(**)

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Robert J Sedky
Producer : Charles Fisher

   


A sweet song for his fans~ ^^ Although I must admit it’s a little strange and kind of ruins the sentiment to see that P’ToR+, the great composer and lyricist, didn’t even have a hand in creating this at all?

Title: ผู้ชายแห่งปี / Poo Chai Haeng Bpee (Man of the year)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์) ft. Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2018

มีชายคนนึงเท่าที่เห็นก็ไม่หล่อ
Mee chai kon neung tao tee hen gor mai lor
As far as I can see, this man isn’t handsome
แค่มองนานๆยิ่งไม่ซ้ำ
Kae maung nahn nahn ying mai sum
The longer I look, the more I’m turned off
ซิกแพ๊คไม่มี ต่อมความหวานค่อนข้างต่ำ
Six pack mai mee dtaum kwahm wahn kaun kahng dtum
He doesn’t have a six pack, his sweetness gland is producing on the low side
แต่คะแนนเค้านำเรื่องความจริงใจ
Dtae kanaen kao num reuang kwahm jing jai
But he’s leading the score in sincerity

เค้ามองว่าคุณน่ารู้จัก
Kao maung wah koon nah roo juk
They all think you’re attractive
ช่างน่ารัก ช่างสดใส
Chahng naruk chahng sot sai
So cute, so fresh
ถึงไม่เป๊ะเท่าพระเอกคนไหน
Teung mai bpeh tao pra ek kon nai
Even though I’m not as perfect as a leading actor
ต้องวัดกัน ที่หัวใจ
Dtaung wut gun tee hua jai
I have to test myself with my heart

(*) ผู้ชาย ผู้ชายแห่งปีของคุณ
Poo chai poo chai haeng bpee kaung koon
Your man, your man of the year
หนึ่งคนเกิดมาเพื่อคุณ ต้องคนๆนี้
Neung kon gert mah peua koon dtaung kon kon nee
The person who was born for you must be this man
ผู้ชาย ยิ้มเมื่อเจอะคุณทุกที
Poo chai yim meua jur koon took tee
The man who smiles every time he sees you
นั่นก็คือตัวผมนี้ พร้อมที่จะรักคุณ
Nun gor keu dtua pom nee praum tee ja ruk koon
It’s me, I’m ready to love you
แต่คุณจะรักเหมือนผมบ้างได้ไหม อยากลุ้น
Dtae koon ja ruk meuan pom bahng dai mai yahk loon
But will you love me like I love you? I want to take the chance

มีชายเป็นพันมอบดอกไม้ช่อใหญ่
Mee chai bpen pun maup dauk mai chor yai
Thousands of guys give you big bouquets of flowers
แต่ทำคุณหัวเราะได้บางไหม
Dtae tum koon hua ror dai bahng mai
But can they make you laugh?
จะมีกี่คนตั้งใจฟังอยู่ใกล้ๆ
Ja mee gee kon dtung jai fung yoo glai glai
How many guys are willing to listen to you closely
ในเวลาที่คุณอยากระบาย
Nai welah tee koon yahk rabai
When you want to let off some steam?

ผมมองว่าคุณน่ารู้จัก
Pom maung wah koon nah roo juk
I think you’re attractive
ช่างน่ารัก ช่างสดใส
chahng naruk chahng sot sai
So cute, so fresh
ถึงไม่เป๊ะเท่าพระเอกคนไหน
Teung mai bpeh tao pra ek kon nai
Even though I’m not as perfect as a leading actor
ต้องวัดกัน ที่หัวใจ
Dtaung wut gun tee hua jai
I have to test myself with my heart

(*)

หัวเป็นปีมะเส็งนิสัยอาจชีกอ อ้วนฉุเหมือนปีกุน แถมปากยังปีจอ
Hua bpen bpee ma seng nisai aht chee gor uan choo meuan bpee goon taem bpahk yung bpee jor
In my head, it’s year of the snake (+), I might have a playboy personality, I’m overweight like year of the pig, and my mouth is like the year of the dog (+2)
สมองเท่าปีฉลูไม่ดีพอคุณเลยรีรอ กรี้ดแต่หมากปริญ กรี้ดณเดชน์ กรี้ดลีซอ
Samaung tao bpee chaloo mai dee por koon loey ree ror greet dtae mahk bprin greet nadech greet leesor
My brains are year of the ox, I’m not good enough for you to hesitate on, scream over Mark Prin, scream over Nadech, scream over Leesaw
เพราะอย่างงี้อ่ะน้อเลยปีชวดเป็นประจำ นักษัตรไก่เป็นปีระกาแต่จีบปีไหนผมก็ระกำ
Pror yahng nee a nor loey bpee chuat bpen bprajum nuk sut gai bpen b pee ragah dtae jeep bpee nai pom gor ragum
Because of this, I’m usually year of the rat, the chicken constellation is year of the cock, but any year I flirt, I get grief
แห้วชั่วนาตาปี หัวปี ท้ายปี ค่อนปี ค้างปี ข้ามปี ชีช้ำกะหล่ำปลี
Wae chua nah dtah bpee hua bpee tai bpee kaun bpee kahng bpee kahm bpee chee chum ga lum bplee
I’m disappointed year round, at the beginning of the year, at the end of the year, the middle of the year, what’s left of the year, the past year, I’ve been down in the dumps

แต่หยุดรักคุณมันยากยิ่งกว่าหยุดรินเบียร์ เพราะคุณมีค่ากว่ารูปีในธนาคารอินเดีย
Dtae yoot ruk koon mun yahk ying gwah yoot rin bia pror koon mee kah gwah roo bpee nai tanahkahn india
But to stop loving you is harder than stopping pouring beer, because you’re more valuable than all the rupees in India
ผู้ชายแห่งปีของทุกคนเป็นพรีเซนเตอร์คลีนแอนด์เคลียร์ แต่ผมคือผู้ชายที่จะเช็ดตัวให้ยามคุณเพลีย
Poo chai haeng bpee kaung took kon bpen presenter clean and clear dtae pom keu poo chai te eja chet dtua hai yahm koon plia
Everyone’s man of the year is the Clean and Clear presenter, but I’m the man who will dry you off when you’re tired
Man of the year ผมคือผู้ชายแห่งปี ผู้ชายที่พร้อมเป็นพ่อของลูกหัวปีท้ายปี
Man of the year pom keu poo chai haeng bpee poo chai tee praum bpen por kaung look hua bpee tai bpee
Man of the year, I’m the man of the year, the man who’s ready to be the father of your eldest child to your youngest
ผู้ชายที่แม้คุณเป็นยายแก่ในอีกหลายสิบปี ก็ยังจะมองคุณเป็นนางงามของคุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์
Poo chai tee mae koon bpen yai gae nai eek lai sip bpee gor yung ja maung koon bpen nahng ngahm kaung koon soorahng bprem bpree
I’m the man who, even though you’ll be a grandma in a few decades, will still look at you as if you were Surang Prempree’s Miss Universe winner

(*)

อยากให้คุณรักผมนะพูดจากใจ ขี้เกียจลุ้น
Yahk hai koon ruk pom na poot jahk jai kee giat loon
I want you to love me, I’m speaking from the heart, I’m too lazy to compete

   

เนื้อร้อง : ประภพ ชมถาวร
ทำนอง : ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
เรียบเรียง : ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร / โกมล บุญเพียรผล

   

[(+) – To be a “snake head” is slang for being a pervert or having perverted thoughts, so keeping with the “year” theme, he made it “year of the snake”
(+2) – Similarly, to have a “dog mouth” means you don’t say very nice things]