Tony Phee

All posts tagged Tony Phee

Title: วินาทีที่เธอไป / Winahtee Tee Tur Bpai (The Second You Left)
Artist: Tony Phee
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ตั้งแต่เลิกกันมาเธอเป็นเช่นไร สุขกายใจดีหรือเปล่า
Dtung dtae lekr gun mah tur bpen chen rai sook gai jai dee reu bplao
Since we broke up, how have you been? Is everything going well?
ยังคิดเรื่องของเราในวันเมื่อวาน บ้างไหมแค่สักครั้งคราว
Yung kit reuang kaung rao nai wun meua wahn bahng mai kae suk krung krao
Do you still think of our times from yesterday for even just a moment?
ส่วนตัวฉันยังคงต้องเหงาเหมือนเดิม อ้างว้างแทบทนไม่ไหว
Suan dtua chun yung kong dtaung ngao meuand erm ang wahng taep ton mai wai
As for me, I’m still as lonely as ever, so alone I nearly can’t take it
ไม่มีวันไหนที่ไม่เสียใจ ตั้งแต่วินาทีที่เธอไป
Mai mee wun nai tee mai sia jai dtung dtae winahtee tee tur bpai
There has never been a day that I haven’t felt sad since the second you left

ตั้งแต่วินาทีที่เธอเลือกเขา ไม่กี่วินาทีเธอก็ลืมเรื่องราวของสองเรา
Dtung dtae wunahtee tee tur leuak kao mai gee winahtee tur gor leum reuang rao kaung saung rao
Since the second you chose him, it didn’t take but a few seconds for you to forget all about us
มันเจ็บที่ฉันเอง กลายเป็นคนที่เธอนั้นไม่เอา
Mun jep tee chun eng glai bpen kon tee tur nun mai ao
It hurts that I’ve become someone you don’t want
ตอนนั้นฉันต้องยอมคุกเข่า ต่อให้รั้งเธอก็เลือกเขา
Dtaun nun chun dtaung yaum kook kao dtor hai rung tur gor leuak kao
Back then, I had to accept it on my knees, even though I held you back, you chose him

มันผิดไหมที่ฉันยังคงเฝ้ารัก มันผิดไหมถ้าฉันเจอเธอแล้วจะเดินเข้าไปทัก
Mun pit mait ee chun yung kong fao ruk mun pit mai tah chun jur tur laeo ja dern kao bpai tuk
Is it wrong that I still love you? Is it wrong if I walk up to say hi when I see you?
ก็อยากแค่ถามเธอ เป็นอย่างไรบ้างแบบคนรู้จัก
Gor yahk kae tahm tur bpen yahng rai bahngbaep kon roo juk
I just want to ask you how you are like acquaintances do
ถ้าได้ยินว่าเธอเป็นสุข ฉันก็ควรเป็นสุขใช่ไหม
Tah dai yin wah tur bpen sook chung or kuan bpen sook chai mai
If I hear that you’re happy, I should be happy too, right?

(*)

ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน ถ้าหากว่าเขานั้น ดูแลเธอได้ดียิ่งกว่าฉัน
Tah hahkw ah kao bpen kon tee tur fun tah hahk wah kao nun doo lae tur dai dee ying gwah chun
If he’s the guy of your dreams, if he can take better care of you than me
ก็จะได้มั่นใจ ว่าเธอไปได้ดีก็เท่านั้น
Gor ja dai mun jai wah tur bai dai dee gor tao nun
I can be certain that you chose well, that’s all
จะได้รู้ว่าเธอเลือกถูก และก็ถูกที่ไม่เลือกฉัน
Ja dai roo wah tur leuak took lae gor took tee mai leuak chun
I can know that you chose correctly, and that it was right not to choose me

มีสิทธิ์อะไรเธออยู่กับเขาเราทำไรได้ แต่ปล่อยไม่ง่าย
Mee sit arai tur yoo gup kao rao tum rai dai dtae bploy mai ngai
What right do I have? You’re with him, what can I do? But letting go isn’t easy
ถึงจะยิ้มแต่เจ็บข้างใต้ ทะลุเนื้อใน เสียดแทงลงขั่วหัวใจ
Teung ja yim dtae jep kahng dtai taloo neua nai siat taeng long kua hua jai
Though I smile, there’s pain underneath it, piercing through my flesh straight down through my heart
ฉันยังกอดรัด รักยังผูกมัด ตัดทุกอย่างยังทำไม่ได้
Chun yung gaut rut ruk yung puk mut dtut took yahng yung tum mai dai
I’m still embracing you, love has still bound me, I still can’t give up everything

ไม่อยากเห็นเธออยู่กับเขาเลยให้ตายเหอะ รู้ว่าเราจบกันแต่ใจมันยังรัก
Mai yahk hen tur yoo gup kao loey hai dtai hur roo wah rao jop gun dtae jai mun yung ruk
I don’t want to see you with him at all, I know we’re over, but my heart still loves you
ได้แค่ทักทาย ยิ้มแล้วบ๊ายบาย และขอให้เธอกับเขาโชคดี
Dai kae tuk tai yim laeo bye bye lae kor hai tur gup kao chohk dee
I can only say hello, smile, then say bye bye and wish you and him good luck

ถึงอ้อนวอนให้เราคบกันใหม่ ฉันรู้ดีมัน ไม่มีวัน
Teung aun waun hai rao kop gun mai chun rood ee mun mai mee wun
Even if I begged for us to date each other again, I know full well it’ll never happen

   

Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์ & TONY PHEE
เนื้อเพลง / ทำนอง / เรียบเรียง : TONY PHEE
เนื้องเพลง Rap : กบ FLAT BOY

Title: กราบขอร้อง / Grahp Kor Raung (Begging on Hands and Knees)
Artist: Tony Phee
Album: [Single]
Year: 2016

เหมือนเธอต้องการหยุดความสัมพันธ์
Meuan tur dtaung gahn yoot kwahm sumpun
It’s like you want to stop our relationship
เหมือนทุกๆวันต้องทะเลาะกัน
Meuan took took wun dtaung talor gun
It’s like we must fight every day
เหมือนว่าอารมณ์เธอตอนนี้ มีแค่รําคาญฉัน
Meuan wah ahrom tur dtaun nee mee kae rumkahn chun
It’s like your mood right now is only annoyance towards me

น้อยใจทุกครั้งที่ทําเพื่อเธอ
Noy jai took krung tee tum peua tur
I feel slighted every time I do things for you
แล้วฉันต้องเจอสภาวะเก่า
Laeo chund taung jur sapahwa gao
And have to face the same old conditions
ทั้งที่คบกันแต่ดันเหงา เหมือนหนังจบแบบเศร้า
Tung tee kop gun dtae dun ngao meuan nung jop baep sao
Even though we go out together, I feel lonely, it’s like a movie with a sad ending
โอ้ ที่รัก ฟังฉันที ถ้าให้เราจบกันตอนนี้
Oh tee ruk fung chun tee tah hai rao jop gun dtaun nee
Oh, darling, listen to me, if you end things right now

(*) บอกตรงๆว่าทําไม่ได้ หากจะให้เลิกรากันไป
Bauk dtrong dtrong wah tum mai dai hahk ja hai lerk rah gun bpai
I’m telling you frankly that if you break up with me, I won’t be able to deal with it
อย่าให้เหมือนละคร ดําเนินมาถึงตอน
Yah hai meuan lakorn dum nern mah teung dtaun
Don’t make this into a TV drama, going through the motions untill reaching the moment
ที่เราสองต้องหมดเยื่อใย
Tee rao saung dtaung mot yeua yai
That the two of us must sever our ties
บอกตรงๆชีวิตที่เหลือ ไม่อาจฝืนใจรักใครใหม่
Bauk dtrong dtrong cheewit tee leua mai aht feun jai ruk krai mai
I’m telling you frankly that with the life I have left, I won’t force my heart to love anyone new
ถึงฉันไม่มีค่า เป็นคนนอกสายตา
Teung chun mai mee kah bpen kon nauk sai dtah
Even though I’m worthless and am a person out of your sights
แต่อยากกราบขอร้องได้ไหม อย่าเพิ่งทิ้งฉันไป
Dtae yahk grahp kor raung dai mai yah perng ting chun bpai
I want to beg on my hands and knees, please, don’t leave me yet

ฉันคงเหมือนตายหากเธอทิ้งไป
Chun kong meuan dtai hahk tur ting bpai
It’ll be like I’ve died if you dump me
เพราะทั้งหัวใจมันมีแค่เธอ
Pror tung hua jai mun mee kae tur
Because my entire heart has only you
ทุกคืนที่นอนยังคงเผลอ คิดเรื่องเก่าเสมอ
Took keun tee naun yung kong plur kit reuang gao samur
Every night that I sleep, I still carelessly think about the old times
โอ้ ที่รัก ฟังฉันที่ ถ้าให้เราจบกันตอนนี้
Oh tee ruk fung chun tee tah hai rao jop gun dtaun nee
Oh, darling, listen to me, if you end things right now

(*,**)

อย่าเพิ่งทิ้งได้ไหม
Yah perng ting dai mai
Please don’t leave me yet
อย่าเพิ่งทิ้งฉันไป
Yah perng ting chun bpai
Don’t leave me yet

   
Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์ / โทนี่ ผี
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง โทนี่ ผี

   
What an emotional song for those not ready to give up a dying relationship~ I like how the music video portrayed the hopelessness of watching your loved one grow more and more distant, smiling only when they’re talking to other people and not enjoying your time together anymore, all the while remembering how close you used to be. It really captures the panic and dread of waiting for the moment they’ll leave, knowing that it’s coming and expecting it at every corner. I’m normally not one for sad or clingy songs, but this one was written and depicted very nicely~

Title: กลัว / Glua (Scared)
Artist: Tony Phee
Album: กลัว / Glua (Scared)
Year: 2011

เพราะไม่อยากให้เธอนั้นเข้าใจผิด
Pror mai yahk hai tur nun kao jai pit
Because I don’t want you to misunderstand
เพราะไม่อยากให้เค้าได้รู้ความรู้สึก
Pror mai yahk hai kao dai roo kwahm roo seuk
Because I don’t want them to know my feelings
ที่อยู่ข้างในและความหลังที่ผ่านพ้นไป มันเป็นเช่นไร
Tee yoo kahng nai lae kwahm lung tee pahn pon bpai mun bpen chen rai
That are inside, or how the things of the past were
ต้องคอยหลอกตัวเองอยู่ทุกที
Dtaung koy lauk dtua eng yoo took tee
I must keep deceiving myself every time
ต้องคอยหลบหน้าเธอเอาไว้
Dtaung koy lop nah tur ao wai
I must keep avoiding you
กลัวความหลังที่ผ่านพ้นไป จะทำร้ายข้างในจิตใจของฉัน
Glua kwahm lung tee pahn pon bpai ja tum rai kahng nai jit jai kaung chun
I’m afraid the things of the past will break my heart

(*) แม้เวลาจะผ่านไปเนินนานสักเท่าไร
Mae welah ja pahn bpai nern nahn suk tao rai
No matter how much time has passed
ฉันยังหลอกตัวเอง อยู่ว่าตอนนี้ฉันไม่เป็นไร
Chun yung lauk dtua eng yoo wah dtaun nee chun mai bpen rai
I still deceive myself saying that I’m all right now

(**) อาจเพราะกลัวความรู้สึกทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้
Aht pror glua kwahm roo seuk tum hai chund taung bpen yahng nee
It might be because I’m afraid the feelings will make me be like this
อาจเพราะกลัวว่าต้องเจ็บ เลยต้องหลบหน้าเธอทุกที
Aht pror glua wah dtaung jep loey dtaung lop nah tur took tee
It might be because I’m afraid I’ll have to get hurt, so I must avoid you every time
กลัวจะร้องไห้ออกมาและถ้าใครเห็นน้ำตาแล้ว ฉันคงดูไม่ดี
Glua ja raung hai auk mah lae tah krai hen numd tah laeo chun kong doo mai dee
I’m afraid I’ll cry out loud, and if anyone saw my tears, I wouldn’t look very good
กลัวเธอทำร้ายหัวใจของฉัน
Glua tur tum rai hua jai kaung chun
I’m scared you’ll break my heart

ต้องคอยปลอบตัวเอง ไว้ให้ดี
Dtaung koy bplaup dtua eng wai hai dee
I must keep comforting myself
ต้องฝืนยิ้มแล้วลืมเธอให้ได้
Dtaung feun yim laeo leum tur hai dai
I must force a smile and forget you
แม้ความหลังที่ผ่านพ้นไป
Mae kwahm lung tee pahn pon bpai
Even though the things of the past
ยังทำร้ายข้างในจิตใจของฉัน
Yung tum rai kahng nai jit jai kaung chun
Still hurt me inside my heart

(*,**,**)

พรุ่งนี้ เมื่อทุกๆ อย่างมันอาจเปลี่ยนวันที่เคยสดใส
Proong nee meua took took yahng mun aht bplian wun tee koey sot sai
Tomorrow, when everything might change from a day that was once bright
จะรับมันได้รึเปล่าไม่รู้ว่า ฉันจะเป็นอย่างไร
Ja rup mun dai reu bplao mai roo wah chun ja bpen yahng rai
Will I be able to accept it? I don’t know how I’ll be
เมื่อวันเวลาของเราไม่อาจจะกลับคืนย้อนใหม่
Meua wun welah kaung rao mai aht ja glup keun yaun mai
When our time won’t turn back
เข้าใจ บ้างไหม เธอ ว่าฉันน่ะยังรักเธอ
Kao jai bahng mai tur wah chun na yung ruk tur
Do you understand that I still love you?

Title: ตายก่อน / Dtai Gaun (Die First)
Artist: Tony Phee
Album: [Single]
Year: 2015

(*) เราจะข้ามผ่านคืนวันที่เลวร้ายไปด้วยกัน
Rao ja kahm pahn keun wun tee leo rai bpai duay gun
We’ll pass the cruel days and nights together
ถึงตายไม่หวั่นจะดูแลเธอด้วยชีวิตฉัน
Teung dtai mai wun ja doo lae tur duay cheewit chun
Even if I died, I wouldn’t be shaken, I’ll take care of you with my life
หากพรุ่งนี้ฟ้ายอมให้สิทธ์เลือกได้ว่าใครจ­ะตายก่อน ฉันขอยอมเป็นคน คนนั้น
Hahk proong nee fah yaum hai sit leuak dai wah krai ja dtai gaun chun kor yaum bpen kon kon nun
If tomorrow heaven gave us the right to decide who would die first, I’d want to be the one

โปรดจงรู้ว่ายังมีฉันคอยเคียงข้างเธอ
Bproht jong roo wah yung mee chun koy kiang kahng tur
Please know that you still have me at your side
จะดูแลและคอยปลอบใจเธอเสมอ
Ja doo lae lae koy bplaup jai tur samur
I’ll look after you and always comfort you
ในวันที่เธอกังวลหรือถูกใครบางคน
Nai wun tee tur gung won reu took krai bahng kon
Whenever you’re worried or if anyone
มาทำร้ายให้ทุกข์ทนแทบขาดใจ
Mah tum rai hai took ton taep kaht jai
Has come and hurt you and made you suffer to death

หากชีวิตของเธอต้องเจอเรื่องราววุ่นวาย
Hahk cheewit kaung tur dtaung jur reuang rao woon wai
If your life must face troublesome situations
หากมีอันตรายหรือใครคิดทำร้ายเธอ
Hahk mee undtarai reu krai kit tum rai tur
If there’s danger or anyone is thinking of hurting you
จะไม่ให้ใครรังแกและไม่แคร์หน้าไหน
Ja mai hai krai run gae lae mai care nah nai
I won’t let anyone bully you, and I don’t care about what would happen next
จะไม่ยอมให้เธอต้องทนเสียใจ
Ja mai yaum hait ur dtaung ton sia jai
I refuse to let you have to endure sadness

(**) จับมือฉันไว้คนดี นี่คือคำสัญญา
Jup meu chunw ai kon dee nee keu kum sunyah
Take my hand, sweetie, this is a promise
จากฉันคนนี้
Jahk chun kon nee
From me

(*)

จะดูแลเธอด้วยชีวิต ของฉัน
Ja doo lae tur duay cheewit kaung chun
I’ll take care of you with my life

หากเธอท้อให้มองขึ้นไปดูบนฟ้า
Hahk tur tor hai maung keun bpai doo bon fah
If you’re discouraged, look up at the sky
หากเหนื่อยล้าให้เอนกายลงมาที่ฉัน
Hahk neuay lah hai en gai long mah tee chun
If you’re weary, come rest with me
ตราบใดที่ดวงตะวันยังขึ้นลงอยู่อย่างนั้น
Dtrahp dai tee duang dtawun yung keun long yoo yahng nun
As long as the sun still rises like that
เปรียบดังฉันรักเธอไปจนนิรันดร์
Bpriap dung chun ruk tur bpai jon nirun
I will love you for eternity

(**,*)
จะดูแลเธอด้วยชีวิต ของฉัน
Ja doo lae tur duay cheewit kaung chun
I’ll take care of you with my life

   
Producer : กฤช กฤษณาวารินทร์/โทนี่ ผี
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โทนี่ ผี

Title: ฤดูร้อนไม่มีเธอมันหนาว / Reu Doo Raun mai Mee Tur Mun Nao (Summer Without You Is Cold)
Artist: Tony Phee
Album: [Single]
Year: 2014

เกือบจะลืม เดือนนี้เป็นหน้าร้อน
Geuap ja leum deuan nee bpen nah raun
I had nearly forgotten this month was summer
แต่ต้องนอนทนกับความหนาว
Dtae dtaung naun ton gup kwahm nao
But I must sleep enduring the coldness

(*) อธิษฐานขอให้เธอกลับมา
Attittahn kor hai tur glup mah
I pray for you to come back
ดาวบนฟ้าช่วยให้เธอเข้าใจ
Dao bon fah chuay hai tur kao jai
For the stars in the sky to help you understand
ว่ามันหนาวเกินทน เพราะคิดถึงคนไกล
Wah mun nao gern ton pror kit teung kon glai
That it’s too cold to bear because I miss someone far away
กลัวเขาจะแปรเปลี่ยนไป
Glua kao ja bprae bplian bpai
Afraid she’ll change

(**) หนาวแทบตายในเดือนเมษา
Nao taep dtai nai deuan maysah
It’s cold to death in Apirl
รู้ไหม เพราะชีวิตฉันไม่มีเธอ
Roo mai pror cheewit chun mai mee tur
Do you know? Because my life is without you
ฉันคนนี้ต้องเหงาและโหยหาเธอเสมอ
Chun kon nee dtaung ngao lae hoy hah tur samur
I must be lonely and yearn for you always
หนาวเกินทนเพราะขาดคนที่ฉันรัก ภาวนาให้เธอรู้ว่า
Nao gern ton pror kaht kon tee chun ruk pahwanah hai tur roo wah
It’s too cold to bear because I missing the person I love, I pray that you’ll know
ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอแค่เธอกลับมา
Mai dtaung ruk tao fah dtae kor kae tur glup mah
You don’t have to love me as much as the sky, but I just ask that you come back
ฤดูร้อนไม่มีเธอมันหนาว
Reu doo raun mai mee tur mun nao
Summer without you is cold

อยู่คนเดียว ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอ
Yoo kon diao dtaun nee chun kit teung tur
I’m alone right now missing you
กลับต้องเจอเพียงแต่ความหนาว
Glup dtaung jur piang dtae kwahm nao
I end up only finding coldness

(*,**,**)

ฤดูร้อนไม่มีเธอมันหนาว
Reu doo raun mai mee tur mun nao
Summer without you is cold
ฤดูร้อนไม่มีเธอมันหนาว
Reu doo raun mai mee tur mun nao
Summer without you is cold
ฤดูไหนไม่มีเธอก็หนาว
Reu doo raun mai mee tur gor nao
Summer without you is cold

Title: เริ่มใหม่ / Rerm Mai (Starting Over)
Artist: Tony Phee
Album: กลัว / Glua (Afraid)
Year: 2011

เพิ่งโดนเขาทิ้งไป อากาศเลยไม่สดใส
Perng dohn kao ting bpai ahgaht loey mai sot sai
I was just dumped by her, the weather is overcast
พร้อมกับรอยน้ำตา ที่มันทำให้ฉันนั้นได้รู้ว่า
Praum gun roy num dtah tee mun tum hai chun nun dai roo wah
Together with the tear streats that make me realize
ไม่มีทางที่เขาคนนั้น จะคืนย้อนมา
Mai mee tahng tee kao kon nun ja keun yaun mah
There’s no way that she’ll come back
แต่ถ้าต้องเริ่มต้นใหม่ กับใครสักคน
Dtae tah dtaung rerm dtaun mai gup krai suk kon
But if I must start over with someone
ที่เขาคิดจะเดินเข้ามา
Tee kao kit ja dern kao mah
She’ll think of showing up

ฉันจะทำอย่างไรให้เขาได้รู้ว่า
Chun ja tum yahng rai hai kao dai roo wah
What can I do to make her realize
จะไม่ให้มันผิดพลาด ดั่งเช่นที่แล้วมา
Ja mai hai mun put plaht dung chen tee laeo mah
I won’t make the mistakes I did before?
ก็ไม่รู้..แต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป
Gor mai roo dtae cheewit yung dtaung dern dtor bpai
I don’t know…But life still must move on
เธอจะยอมรับหรือไม่ โปรดอย่าเพิ่งใจน้อย
Tur ja yaum rup reu mai phroht yah perng jai noy
Would you accept it? Please don’t be offended
หากเธอยังคอยไหว จะเริ่มใหม่ช้าๆ
Hahk tur yung koy wai ja rerm mai chah chah
If you’re still waiting, I’ll slowly start over

ฉันคงทำได้เพียง ขอเริ่มใหม่แบบช้าๆ
Chun kong tum dai piang kor rerm mai baep chah chah
It’s all I can do, I want to slowly start over
กับความรักครั้งนี้ และด้วยใจที่มีเพียงเธอเท่านั้น
Gup kwahm ruk krung nee lae duay jai tee mee piang tur tao nun
With this love and with this heart that has only you
อาจเหนื่อยกับความรัก ทุกข์สุขในชีวิตที่ผ่าน
Aht neuay gup kwahm ruk took sook nai cheewit tee pahn
Love might be tiring, the suffering and happiness that have passed in life
แต่ยังดี ที่เธอยอมอยู่กับฉัน
Dtae yung dee tee tur yaum yoo gup chun
But it’s still nice that you agree to stay with me

ได้โปรดเชื่อฉันหน่อย
Dai proht cheua chun noy
Please believe me
จะไม่ให้เธอต้องคอยนานจนมีน้ำตา
Ja mai hai tur dtaung koy nahn jon mee num dtah
I won’t make you have to wait until you cry
แม้ใครๆที่เขาจะคิดและหาตัวฉันว่า
Mae krai krai tee kao ja kit lae hah dtua chun wah
No matter what everyone else thinks and sees me as
ยังไงก็คงต้องจบอย่างเช่นที่แล้วมา
Yung ngai gor kong dtaung job yahng chen tee laeo mah
No matter what, it must end like the past
ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอสิ่งใด
Gor mai roo wah proong nee ja dtaung jur sing dai
I don’t know what I must face tomorrow
จะดีจะร้ายสักเท่าไร
Ja dee ja rai suk tao rai
However good or bad it is
แต่หากวันพรุ่งนี้ เธอยังไม่ไปไหน
Dtae hahk wun proong nee tur yung mai bpai nai
But if tomorrow you still haven’t left
จะเริ่มใหม่ช้าๆ อยากให้เธอเข้าใจ
Ja rerm mai chah chah yahk hai tur kao jai
I’ll slowly start over, I want you to understand

(*) ขอเริ่มใหม่แบบช้าๆ กับความรักครั้งนี้
Kor rerm mai baep chah chah gup kwahm ruk krung nee
I want to slowly start over with love this time
และด้วยใจที่มีเพียงเธอเท่านั้น
Lae duay jai tee mee piang tur tao nun
And with this heart that has only you
อาจเหนื่อยกับความรัก ทุกข์สุขในชีวิตที่ผ่าน
Aht neuay gup kwahm ruk took sook nai cheewit tee pahn
Love might be tiring, the suffering and happiness that have passed in life
แต่ยังดี ที่เธอยอมอยู่กับฉัน
Dtae yung dee tee tur yaum yoo gup chun
But it’s still nice that you agree to stay with me

อาจเปลี่ยนไม่ได้ ทุกๆอย่าง
Aht bplian mai dai took took yahng
Everything might not be able to change
แต่ฉันก็พร้อมรับความจริงที่มี
dtae chun gor praum rup kwahm jing tee mee
But I’m ready to accept the truth
แม้ว่าวันพรุ่งนี้ มันอาจต้องถึงตอนจบ
Mae wah wun proong nee mun aht dtaung teung dtaun job
Even though tomorrow might mean the end
แต่เธอเข้าใจไหม เพียงแค่ในตอนนี้
Dtae tur kao jai mai piang kae nai dtaun nee
But do you understand that only right now…?

(*)

ช้าๆกับความรักครั้งนี้
Chah chah gup kwahm ruk krung nee
Slow with love this time
และด้วยใจที่มีเพียงเธอเท่านั้น
Lae duay jai tee mee piang tur tao nun
And with this heart that has only you
อาจเหนื่อยกับความรัก ทุกข์สุขในชีวิตที่ผ่าน
Aht neuay gup kwahm ruk took sook nai cheewit tee pahn
Love might be tiring, the suffering and happiness that have passed in life
แต่ยังดี ที่เธอยอมอยู่กับฉัน
Dtae yung dee tee tur yaum yoo gup chun
But it’s still nice that you agree to stay with me

Title: เพราะว่ารักเธอ / Pror Wah Ruk Tur (Because I Love You)
Artist: Tony Phee (โทนี่ ผี)
Album: กลัว / Glua (Afraid)
Year: 2011

รู้ดีว่าไม่ควรจะมีหวัง
Roo dee wah mai kuan ja mee wung
I know full well I shouldn’t have hope
รู้ดีว่าไม่ควรไปยุ่งเรื่องของวันเก่า ที่เคยผ่านมา
Roo dee wah mai kuan bpai yoong reuang kaung wun gao tee koey pahn mah
I know full well I shouldn’t bother with matters of the past that have already passed by
รู้ดีว่าไม่ควรมีปัญหา
Roo dee wah mai kuan mee bpunhah
I know full well I shouldn’t have any problems
รู้ดีว่าวันนี้เธอนั้น ก็คบคนใหม่ที่ดีกับเธอ
Roo dee wah wun nee tur nun gor kob kon mai tee dee gup tur
I know full well that today you’re dating someone new who’s a good match for you

แต่วันเวลาแม้นานเท่าไร
Dtae wun welah mae nahn tao rai
But no matter how long it’s been
ความทรงจำยังย้ำมาถึงวันนี้
Kwahm song jum yung yum mah teung wun nee
The memories have still repeated to this day

(*) ก็เพราะว่ารักเธอ ด้วยทั้งหมดความรู้สึก
Gor pror wah ruk tur duay tung mot kwahm roo seuk
Because I love you with all of my feelings
นานเท่าไรยัง จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป
Nahn tao rai yung ja ruk tur mai bplian bpai
No matter how long it’s been, I still love you, and that will never change
แม้เธอไม่เคยจะใส่ใจฉันเลย
Mae tur mai koey ja sai jai chun loey
Though you’ll never be interested in me
แม้ว่าวันนี้ไม่ได้คบกัน แต่ฉันว่ามันไม่สำคัญ
Mae wah wun nee mai dai kob gun dtae chun wah mun mai sumkun
Though today we aren’t dating, I don’t think it’s important
เพราะช่วงเวลาดีๆ ที่เธอมีให้ฉัน
Pror chuang welah dee dee tee tur mee hai chun
Because the good times that you gave to me
มันทำให้รักเธอมากเหลือเกิน
Mun tum hai ruk tur mahk leua gern
Have made me love you so much

แม้ฉันไม่มีเธออยู่ตรงนี้
Mae chun mai mee tur yoo dtrong nee
Though I don’t have you right here
ฉันก็ยังจะจำเรื่องราวที่แสนดี
Chun gor yung ja jum reuang rao tee saen dee
I still remember the wonderful times
ทุกๆ เรื่องราว
Took took reuang rao
Each and every moment

เพราะวันเวลาหมุนไปเท่าไร
Pror wun welah moon bpai tao rai
Because no matter how much timne passes by
ความทรงจำก็ย้ำมาถึงวันนี้
Kwahm song jum gor yum mah teung wun nee
The memories repeat until this day

(*)

แม้ว่าเราจะคบกันไม่ได้
Mae wah rao ja kop gun mai dai
Though we can’t date each other
แม้ว่าวันเวลายังหมุนผ่าน
Mae wah wun welah yung moon pahn
Though time is still passing by
เรื่องของวันเก่าจะไม่มีวันเปลี่ยน
Reuang kaung wun gao ja mai mee wun bplian
The stories of the old days will never change
และนับจากนี้ตลอดไป
Lae nup jahk nee dtalaut bpai
And from now and forever

วันเวลาแม้นานเท่าไร
Wun welah mae nahn tao rai
No matter how long it’s been
ความทรงจำยังย้ำมาถึงวันนี้
Kwahm song jum gor yum mah teung wun nee
The memories repeat until this day

(*)

รักเธอ ด้วยทั้งหมดความรู้สึก
Ruk tur duay tung mot kwahm roo seuk
I love you with all of my feelings
นานเท่าไรยัง จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป
Nahn tao rai yung ja ruk tur mai bplian bpai
No matter how long it’s been, I still love you, and that will never change
แม้เธอไม่เคยจะใส่ใจฉันเลย
Mae tur mai koey ja sai jai chun loey
Though you’ll never be interested in me
แม้ว่าวันนี้ไม่ได้คบกัน แต่ฉันว่ามันไม่สำคัญ
Mae wah wun nee mai dai kob gun dtae chun wah mun mai sumkun
Though we aren’t dating, I don’t think that’s important
เพราะช่วงเวลาดีๆ ที่เธอมีให้ฉัน
Pror chuang welah dee dee tee tur mee hai chun
Because the good times that you’ve given me
มันทำให้รักเธอมากเหลือเกิน
Mun tum hai ruk tur mahk leua gern
Have made me love you so much
รักเธอมากเหลือเกิน
Ruk tur mahk leua gern
I love you so much

Title: คนที่แสนดี / Kon Tee Saen Dee (A Wonderful Person)
Artist: Tony Phee (โทนี่ ผี) ft. Q Flure
Album: กลัว / Glua (Afraid)
Year: 2011

ฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอกับความรัก
Chun meuan kon long tahng hah mai jur gup kwahm ruk
I’m like a lost person who has never found love
ฉันไม่เคยได้รู้จักเลย
Chun mai koey dai roo juk loey
I’ve never known it at all
ฉันได้แต่นั่งมองเหม่อดูคนอื่นเฉยๆ
Chun dai dtae nung maung mur doo kon euk choey choey
I could only sit and stare, watching other people nonchalantly
ฉันไม่เคยไม่เคยเลย ไม่เคย
Chun mai koey mai koey loey mai koey
I’ve never ever, never

แล้ววันหนึ่งเธอก็เข้ามา เข้ามาในชีวิต
Laeo wun neung tur gor kao mah kao mah nai cheewit
And one day, you came in, came in my life
ฉันไม่เคยรู้สักนิดว่าเธอน่ะใช่เลย
Chun mai koey roo suk nit wah tur na chai loey
I never realized that you were the one
ฉันเพิ่งเข้าใจทุกๆอย่างทุกความหมาย
Chun perng kao jai took took yahng took kwahm mai
I just understood everything, every meaning
ว่ารักของเธอนั้นช่างมากมายและเหนือใคร
Wah ruk kaung tur nun chahng mahk mai lae neua krai
That your love means so much and how special you are

(*) ทุกสิ่งยอมให้เธอ ไม่ว่าจะอยู่แสนไกล
Took sing yaum hai tur mai wah ja yoo saen glai
I’ll give everything to you, regardless of how far away you are
ทุกสิ่งยอมให้เธอ แม้ฉันจะรับได้หรือไม่
Took sing yaum hai tur mae chun ja rup dai reu mai
I’ll give everything to you, regardless if I can accept it or not
ทุกสิ่งยอมให้เธอ เพียงเธอแค่คนนี้
Took sing yaum hai tur piang tur kae kon nee
I’ll give everything to you, only you alone
เพราะเธอแสนดี ช่างแสนดี คนที่แสนดี
Pror tur saen dee chahng saen dee kon tee saen dee
Because you’re wonderful, so wonderful, a wonderful person

(**) จากเลวร้าย เธอทำให้มีความหมายให้ฉันได้รู้ว่า
Jahk leo rai tur tum hai mee kwahm mai hai chun dai roo wah
From cruelty, you gave me meaning and made me realize that
ว่าชีวิตของฉันนี้จะขอมีเธอคนดีตลอดไป
Wah cheewit kaung chun nee ja kor mee tur kon dee dtalaut pai
That my life wants to have you, sweetheart, forever
จากเลวร้าย ชีวิตฉันมีความหมายและฉันได้รู้ค่า
Jahk leo rai cheewit chun mee kwahm mai lae chun dai roo kah
From cruelty, my life has meaning, and I realized its value
เพื่อหนึ่งในใจดวงนี้จะหยุดลงตรงที่คนนี้ตลอดไป ตลอดไป
Peua neung nai jai duang nee ja yoot long dtrong tee kon nee dtalaut pai dtalaut pai
For the one my heart will stop at forever, forever

(*,**)

กลัว / Glua (Scared)
กราบขอร้อง / Grahp Kor Raung (Begging on Hands and Knees)
คนที่แสนดี / Kon Tee Saen Dee (A Wonderful Person)
เพราะว่ารักเธอ / Pror Wah Ruk Tur (Because I Love You)
เริ่มใหม่ / Rerm Mai (Starting Over)
ฤดูร้อนไม่มีเธอมันหนาว / Reu Doo Raun mai Mee Tur Mun Nao (Summer Without You Is Cold)
ตายก่อน / Dtai Gaun (Die First)
วินาทีที่เธอไป / Winahtee Tee Tur Bpai (The Second You Left)

   
All songs tagged Tony Phee