Silly Fools

All posts tagged Silly Fools

Title: ไม่พอเพียง / Mai Por Piang (Just Not Enough)
Artist: Silly Fools
Album: The One
Year: 2008

รีบกันจนเดินชนกันเอง เร่งกันจนมันลืมว่าอ่อนล้า
Reep gun jon dern chon gun eng reng gun jon mun leum wah aun lah
We rush ourselves until we run into each other, we’re in such a hurry, we forget we’re exhausted
ไม่มีใครพอใจตัวเอง ไม่เคยมีเวลาจะมองฟ้า
Mai mee krai por jai dtua eng mai koey mee welah ja maung fah
No one is satisfied with their lives, we never have the time to look at the sky

(∗) แข่งขัน กดดัน ไม่มีใครในสายตา สับสน วุ่นวาย ตะเกียกตะกายให้ได้มา
Kaeng kun got dun mai mee krai nai sai dtah sup son woon wai dtagiak dtagai hai dai mah
We compete, we force, no one is in our sights, it’s confusing, it’s chaotic, we’re scrambling to attain

(∗∗) ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ ทำไมต้องได้ต้องดีกว่าเขา
Tummai cheewit dtaung bpen baep nee tummai dtaung dai dtaung dee gwah kao
Why must life be like this? Why do we have to get things or be better than others?
มีเท่านี้ไม่พอก็โกยเข้า ต้องเหยียบต้องแทงใครเขาเอาเลยอย่าช้า
Mee tao nee mai por gor goy kao dtaung yiap dtaung taeng krai kao ao loey yah chah
Having only this isn’t enough, so we grab more, we tread on each other and stab each other in the back without hesitation
มีชีวิตเพื่อการไขว่คว้า ยิ่งชนะยิ่งดียิ่งมีค่า โลกเรามันมีปัญหาที่คำว่าพอ
Mee cheewit peua gan kwai kwah ying chana ying dee ying mee kah lohk rao mun mee bpnhah tee kum wah por
We live to grab, the more we win, the better we are, the more value we have, our world has a problem with the word “enough”

วิ่งกันจนไปชนกันตาย ไม่มีความจริงใจหรอกลืมซะ
Wing gun jon bpai chon gun dtai mai mee kwahm jing jai rauk leum sa
We run around until we’re crashing into each other, there’s no sincerity, forget about it
ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะตาย ให้ตัวเองได้ไปอยู่บนฟ้า
Mai dtaung care wah krai ja dtai hai dtua eng dai bpai yoo bon fah
There’s no need to care who will die to get ourselves up in the sky

(*,**)

ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ ทำไมต้องได้ต้องดีกว่าเขา
Tummai cheewit dtaung bpen baep nee tummai dtaung dai dtaung dee gwah kao
Why must life be like this? Why do we have to get things or be better than others?
มีเท่านี้ไม่พอก็โกยเข้า ต้องเหยียบต้องแทงใครเขาเอาเลยอย่าช้า
Mee tao nee mai por gor goy kao dtaung yiap dtaung taeng krai kao ao loey yah chah
Having only this isn’t enough, so we grab more, we tread on each other and stab each other in the back without hesitation
มีชีวิตเพื่อการไขว่คว้า ยิ่งชนะยิ่งดียิ่งมีค่า โลกเรามันมีปัญหาที่คนแบบนี้
Mee cheewit peua gahn kwai kwah ying chana ying dee ying mee kah lohk rao mun mee bpunhah tee kon baep nee
We live to grab, the more we win, the better we are, the more value we have, our world has a problem with people like this
คนที่คิดแค่การไขว่คว้า ยิ่งชนะยิ่งดี ยิ่งมีค่า โลกเรามันมีปัญหาที่คำว่าพอ
Kon tee kit kae gahn kwai kwah ying chana ying dee ying mee kah lohk rao mun mee bpunhah tee kum wah por
People who think only of grabbing, the more we win, the better we are, the more value we have, our world has a problem with the word “enough”
โลกคงไม่มีปัญหาถ้ารู้จักพอ
Lohk kong mai mee bpunhah tah roo juk por
The world wouldn’t have any problems if we knew the word “enough”

Title: หนึ่งเดียวของฉัน / Neung Diao Kaung Chun (My Only One)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

หายไป เธอได้ทิ้งฉันออกไป พร้อมด้วยหัวใจ หนึ่งดวงใจหนึ่งเดียวของฉัน
Hai bpai tur dai ting chun auk bpai praum duay hua jai neung duang jai neung diao kaung chun
You disappeared, you threw me away and took off with my heart, the only one I had

หายไป เธอได้ทิ้งฉันออกไป โดยไม่มีเยื่อใย ไม่มีฉันต่อไป
Hai bpai tur dai ting chun auk bpai doy mai mee yeua yai mai mee chun dtor bpai
You disappeared, you threw me away without any attachment, you don’t have me anymore
หายใจ จะให้หายใจต่อไป จะทำได้เช่นไร หากหัวใจฉันขาดไป
Hai jai ja hai hai jai dtor bpai ja tum dai chen rai hahk hua jai chun kaht bpai
You disappeared, how do you want me to continue breathing? What can I do if my heart is missing?

(*) เปรียบเปรยดั่งดวงดาว เรื่องราวที่เธอเคยพร่ำบอก อยู่ในอ้อมกอดฉัน
Bpriap bproey dun duang dao reuang rao tee tur koey prum bauk yoo nai aum gaut chun
It’s like the stars, the story that you once repeatedly told me in my embrace
(เรื่องราวที่เธอเฝ้าบอก ที่คอยเฝ้าหลอก)
(Reuang rao tee tur fao bauk tee koy fao lauk)
(The story you told me, that you kept deceiving me with)

(**) หายไป จะให้ฉันเดินต่อได้ไง หนึ่งดวงใจ(หนึ่ง)ฉันได้จากไป
Hai bpai ja hai chun dern dtor dai ngai neung duang jai (neung) chun dai jahk bpai
You disappeared, how can you expect me to keep walking? My heart was taken from me
ฉันขาดใจ เธอเปรียบดั่งดวงใจฉัน
Chun kaht jai tur bpriap dung duang jai chun
I’m dying, you were like my heart

หายไป เธอได้หายไปสุดไกล พร้อมด้วยหัวใจ ไม่อาจฝืนเดินต่อไป
Hai bpai tur dai hai bpai soot glai praum duay hua jai mai aht feun dern dtor bpai
You disappeared, you disappeared far away with my heart, I can’t force myself to continue on
เข้าใจ เธอจะเข้าใจฉันไหม เรื่องของหัวใจ หนึ่งดวงใจหนึ่งเดียวของฉัน
Kao jai tur ja kao jai chun mai reuang kaung hua jai neung duang jai neung diao kaung chun
Understand, will you understand me? The matters of the heart, the only heart I have

(*,*,**,**)

Title: เบื่อ / Beua (Bored)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

เบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทักใคร
Beua tee ja ruk mun beua tee ja tuk krai
I’m tired of loving, I’m tired of greeting anyone
เบื่อหน้าตัวเองในกระจกใส
Beua nah dtua eng nai grajok sai
I’m tired of my own face in the mirror
ไม่รู้ใครๆ นั้นเคยเป็นไหม
Mai roo krai krai nun koey bpen mai
I don’t know if anyone else has ever been like this
ผิดที่ฟากฟ้า เบื่อตอนที่เมฆมา
Pit tee fahk fah beua dtaun tee mek mah
It’s the sky’s fault, I’m bored of the clouds
ทำท่าเหมือนมันคงจะมีฝน
Tum tah meuan mun kong ja mee fon
Acting like it’s going to rain
แค่มืดมนเลยต้องทนร้อน
Kae meut mon loey dtaung ton raun
But it’s just dark, so I must endure the eat

(*) รอย…ยิ้มเธอ คอยรบกวนหัวใจ
Roy yim tur koey rop guan hua jai
Your smile keeps bothering my heart
จากวันที่เธอจากฉันไป
Jahk wun tee tur jahk chun bpai
Since the day you left me

(**) แม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝังอยู่
Mae tur jahk bpai laeo dtae plae yung kong fung yoo
Even though you’ve already left, the wound is still deep
อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้
Yahk hai tur laung glup bpai kit doo sing tee tur fahk wai
I want you to try going back and thinking about the thing you left me with
ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)
Fahk wai glahng hua jai (kaung chun)
Left right in the middle of my heart

มันเบื่อที่จะร้องเบื่อท้วงทำนอง
Mun beua tee ja raung beua tuang tumnong
I’m bored of singing, I’m bored of the melody
เบื่อคำทุกคำที่ฉันพูดไป
Beua kum took kum tee chun poot bpai
I’m bored of every word I say
เพราะมันไม่ทำให้ฉันชื่นใจ
Pror mun mai tum hai chun cheun jai
Because it doesn’t cheer me up

(*,**,**,**)

Title: คนที่ฆ่าฉัน / Kon Tee Kah Chun (The Person Who Kills Me)
Artist: Silly Fools
Album: King Size
Year: 2004

รอฉันหน่อย ฉันตามไม่ค่อยทัน
Ror chun noy chun dtahm mai koy tun
Wait for me, I can’t keep up
ที่เธอนั้น ได้เปลี่ยนไป
Tee tur nun dai bplain bpai
With your changing
ถึงพูดไม่บ่อย แต่ขอพูดหน่อยแล้วกัน
Teung poot mai boy dtae kor poot noy laeo gun
Though I don’t speak often, I want to speak now
เรื่องที่ฉันไม่เข้าใจ
Reuang tee chun mai kao jai
About the things I don’t understand

(*) ดั่งมี ใบมีดทิ่มแทง
Dung mee bai meet tim taeng
It’s like I have a knife stabbing me
ช้าๆมันแทงลงไป
Chah chah mun taeng long bpai
Slowly stabbing into me
ไม่มี ไม่มีเรี่ยวแรง
Mai mee mai mee riao raeng
I don’t have, I don’t have the strength
ไม่อาจแกล้ง ว่าไม่เป็นไร
Mai aht glaeng wah mai bpen rai
I can’t pretend that I’m okay

(**) อยู่ๆ ก็มีแต่น้ำตา
Yoo yoo gor mee dtae num dtah
All the sudden, I have only tears
จิตใจก็เริ่มอ่อนล้ามลายหายไป
Jit jai gor rerm aun lah malai hai bpai
My heart is starting to weaken and be destroyed
ช่วยบอกกันทีได้ไหม
Chuay bauk gun tee dai mai
Please tell me
ฉันทำสิ่งใดถึงต้องมาเจ็บช้ำ
Chun tum sing dai teung dtaung mah jep chum
What did I do that you had to come hurt me?

มองฉันหน่อย
Maung chun noy
Look at me
เธอนั้นคอยหลบตาฉัน
Tur nun koy lop dtah chun
You keep avoiding eye contact
จากวันวาน ที่ผ่านไป
Jahk wun wahn tee pahn bpai
Ever since yesterday
เธอยิ้มไม่บ่อย
Tur yim mai boy
You don’t smile that often
ส่วนฉันเริ่มจะเหนื่อยล้า
Suan chun rerm ja neuay lah
Meanwhile, I’m starting to get tired
กับปัญหาที่ฝังใจ
Gup bpunhah tee fung jai
Of the problems buried in my heart

(*,**)

กลับกลายเป็นเธอที่แทงฉัน
Glup glai bpen tur tee taeng chun
It ended up being you who stabbed me
ไม่ใช่ผู้คนอื่นหมื่นล้าน
Mai chai poo kon eun meun lahn
It wasn’t the millions of other people
กลับกลายเป็นเธอ
Glup glai bpen tur
It ended up being you
ที่ทำให้ใจเจ็บช้ำ คนที่ฆ่าฉัน
Tee tum hai jai jep chum kon tee kah chun
Who broke my heart, the person who killed me

(**,**)

Title: จงเรียกเธอว่านางพญา / Jong Riak Tur Wah Nahng Payah (You Must Be Called a Queen)
Artist: Silly Fools
Album: [Single]
Year: 2017

ร้องตะโกนในใจ
Raung dtagohn nai jai
Crying out in my heart
บางครั้งเหนื่อยไป ที่วิ่งตามเธอ
Bahng krung neuay bpai tee wing dtahm tur
Sometimes it’s tiring running after you
ท้อ ก็บ่นในใจ
Tor gor bon nai jai
I’m discouraged, complaining in my heart
ไม่พูดออกไป แค่ไหนก็ทน
Mai poot auk bpai kae nai gor ton
But I don’t speak out loud, however bad it gets, I endure it

(*) เพราะเธอ คือคนที่ทำให้ฉันยอมหมดใจ
Pror tur keu kon tee tum hai chun yaum mot jai
Because you’re the person who makes me give in with all my heart
หาใครอย่างเธอไม่มีอีกแล้ว
Hah krai yahng tur mai mee eek laeo
There’s no one else like you

(**) ไปหลงรักนางพญาที่ยิ่งกว่านางฟ้า
Bpai long ruk nahng payah tee ying gwah nahng fah
I’ve fallen in love with a queen who’s more than an angel
เพราะว่านางพญาที่ใครต่างใฝ่หา
Pror wah nahng payah tee krai dtahng fai hah
Because you’re the queen who everyone searches for
โลกทั้งใบมีได้เพียงคนเดียว
Lohk tung bai mee dai piang kon diao
There can only be one in the whole world
หลงรักนางพญาที่ยิ่งกว่านางฟ้า
Long ruk nahng payah tee ying gwah nahng fah
I’ve fallen in love with a queen who’s more than an angel
รักที่ธรรมดาไม่พอให้ไขว่คว้า
Ruk tee tummadah mai por hai kwai kwah
Average love isn’t enough to seize you
ทั้งหัวใจ ยอมให้เธอคนเดียว
Tung hua jai yaum hai tur kon diao
I give my entire heart to you alone

ร้อน ยิ่งกว่าเปลวไฟ
Raun ying gwah bpleo fai
Whether it’s hotter than a fire
หรือหนาวเท่าไหร่ เป็นไปตามเธอ
Reu nao tao rai bpen bpai dtahm tur
Or however cold it is, I’ll be right behind you
สูง กว่าดาวดวงใด
Soong gwah dao duang dai
Higher than any star
เธอเรียกเมื่อไร ต้องยอมไปเจอ
Tur riak meua rai dtaung yaum bpai jur
Whenever you call, I must willing go see you

(*,**)

เพราะว่าฉัน เป็นแค่คน
Pror wah chun bpen kae kon
Because I’m just a person
คนไม่พร้อมไม่สูงส่งปานนั้น
Kon mai praum mai soong song bpahn nun
People aren’t ready to go that high
เลยต้องรัก เลยต้องร้อง
Loey dtaung ruk loey dtaung raung
So I must love you, so I must cry out
เลยต้องขอให้เธอมองฉัน
Loey dtaung kor hai tur maung chun
So I must ask you to look at me

(**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive – Producer – จักริน จูประเสริฐ / เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Producer – จักริน จูประเสริฐ / เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Co-Producer – จักริน จูประเสริฐ /เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Melody -เทวฤทธิ์ ศรีสุข / จักริน จูประเสริฐ / วินเซ้นท์
Lyrics Director / ฟองเบียร์ / ต้น Silly fools
Lyrics / คิดถึงลอร่า ตามหาลอเร้นท์
Concept by ต้น Silly fools
Arranger – จักริน จูประเสริฐ
Vocal Director – จักริน จูประเสริฐ / เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Vocal – กฤษณะ ปานดอนลาน
Chorus – กฤษณะ ปานดอนลาน
Drums – รัตน์ โกบายาชิ
Bass – เทวฤทธิ์ ศรีสุข
Guitar – จักริน จูประเสริฐ
Keyboard and Programing – จักริน จูประเสริฐ
Guide Vocal – วินเซ้นท์
Drum Tuning – Ja I-Zax
Digital Editor – ขัตมาน ชูกลิ่น
Recording Engineer – จักริน จูประเสริฐ / ขัตมาน ชูกลิ่น
Mixed by – จักริน จูประเสริฐ
Mastered by – วู๊ดดี้ พรพิทักษ์สุข (Woody Pornpitaksuk) at Westside Mastering
Recorded at TonetintoyStudio
Mixdown at TonetintoyStudio

   
I have to admit, I really like the new Silly Fools sound. I think Rim was a good addition to the band, and I love the way they’ve taken their sound back to their original 90s style. I like the personas they’ve given themselves with the steampunk masks, and even though the lyrics are your average you’re-too-good-for-me-but-I-want-you-anyway lyrics, I like the direction the music video pulls it, with Rim fidgeting and biting his lip not because he’s attracted to the girls, but because he wants to be among them and recognized by them, which he shows by finally shoving them out of the way, donning a dress and makeup, and flaunting it. I must ask, I don’t know much about Rim, was this just an act for the music video to give an un-romantic twist to the lyrics, or is Rim pretty gender-fluid and this is him letting his personality shine through in Silly Fools? Either way, Silly Fools are 2 for 2 in their comeback for me.

Title: สู้ไม่ได้ / Soo Mai Dai (Can’t Fight)
Artist: Silly Fools
Album: IQ 180
Year: 1998

เธอจะลองกับใคร ประชันกับใคร
Tur ja laung gup krai bprachun gup krai
Whoever you try against, whoever you compete against
มีแต่เธอได้ที่หนึ่ง
Mee dtae tur dai tee neung
You’re the only #1
แล้วความจริงที่เป็นอย่างนี้ ที่ทำอย่างนี้
Laeo kwahm jing tee bpen yahng nee tee tum yahng nee
And the truth that is like this, that acts like this
ตัวฉันเองก็เพิ่งรู้
Dtua chun eng gor perng roo
I just realized

(*) เธอฉันคงจะตามเธอไม่ทัน
Tur chun kong ja dtahm tur mai tun
You, I can’t follow you
เธอฉันคงจะ…
Tur chun kong ja
You, I…
เธอฉันคงจะตามเธอไม่ทัน
Tur chun kong ja dtahm tur mai tun
You, I can’t follow you
เธอฉันคงจะ ฉันคงจะ
Tur chun kong ja chun kong ja
You, I… I…

(**) สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น
Soo mai dai soo mai dai soo mai dai chun kong mai bpen
Can’t fight, can’t fight, can’t fight, I don’t know how
สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น
Soo mai dai soo mai dai soo mai dai chun kong mai bpen
I can’t fight, can’t fight, can’t fight, I don’t know how

เธอจะทำอะไร เธอทำกับใคร
Tur ja tum arai tur tum gup krai
Whatever you do, whoever you do it with
เชิญเธอทำได้ที่อื่น
Chern tur tum dai tee eun
You’re welcome to do it somewhere else
ฉันก็คงจะไม่ขัดใจ ให้เธอไว้ใจ
Chun gor kong ja mai kut jai hai tur wai jai
I won’t be offended, you can trust me
แม่ปากไวอันดับหนึ่ง
Mae bpahk wai un dup neung
What Mother says goes

(*)

ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน
Tee bpahk tur chai mun kon gmai took gun
What you use your mouth for isn’t correct
ที่ปากเธอใช้มันคงต้องถูกฟันออกไป
Tee bpahk tur chai mun kong dtaung took fun auk bpai
If you keep using your mouth like that, you’ll lose a tooth
ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน
Tee bpahk tur chai mun kon gmai took gun
What you use your mouth for isn’t correctWhat you use your mouth for isn’t correct for me at all

เธอจะทำอย่างไร ถ้าโดนเข้าไป
Tur ja tum yahng rai tah dohn kao bpai
What will you do if you’re hit
คนที่เขานั้นเหนือกว่า
Kon tee kao nun neua gwah
By someone higher than you?
ฉันก็คงจะต้องสะใจ เธอโดนเข้าไป
Chun gor kong ja dtaung sajai tur dohn kao bpai
I’ll be satisfied if you’re hit
วันนั้นเธอคงได้รู้
Wun nun tur kong dai roo
That day, you’ll know

(*,**,**)

   

คำร้อง : โต;เต้ย
ทำนอง : เต้ย
เรียบเรียง : เต้ย

Title: ให้เธอ / Hai Tur (Giving You)
Artist: Silly Fools
Album: I.Q. 180
Year: 1998

คงเป็นคำแรกที่เธอเอ่ยปาก
Kong bpen kum raek tee tur oey bpahk
It was the first word that you uttered
คงเป็นใจที่เธอนำมาฝากฉัน
Kong bpen jai tee turnum mah fahk chun
It was the heart you entrusted to me
และยิ้มที่เธอให้ฉันมา
Lae yim tee tur hai chun mah
And the smile you gave me
ทำให้ยิ้มนับล้านนั้นไร้ค่า
Tum hai yim nup lahn nun rai kah
That makes all the millions of other smiles worthless

(*) รอ..เธอ..รอ..ตลอดมา และอยากให้รู้ว่า
Ror tur ror dtalaut mah lae yahk hai roo wah
I’ve waited for you forever, and I want you to know that

(**) ความรักที่ฉันมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm ruk tee chun mee maup hai tur took yahng
I give all the love I have to you
ความหมายที่รักมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm mai tee ruk mee maup hai tur took yahng
I give you all the meaning that love has
เพราะฉันนั้นรักเธอ และให้เธอ
Pror chun nun ruk tur lae hai tur
Because I love you, and I’m giving it to you
และฉันนั้นรักเธอ และให้เธอจนหมดใจ
Lae chun nun ruk tur lae hai tur jon mot jai
And I love you, and I’m giving my entire heart to you

คงเป็นไออุ่นเมื่อเธอเดินผ่าน
Kong bpen ai oon meua tur dernpahn
It was the warmth when you walked by
ที่ทำให้หัวใจฉันหวั่นไหว
Tee tum hai hua jai chun wun wai
That made my heart tremble
และยากเกินไปที่จะเข้าใจ
Lae yahk gern bpai tee ja kao jai
And it’s too difficult to understand
ว่าเหตุใดทุกคนจึงทนไหว
Wah het dai took kon jeung ton wai
Why everyone endures it

(*,**,**)

ความรักที่ฉันมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm ruk tee chun mee maup hai tur took yahng
I give all the love I have to you
ความหมายที่รักมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm mai tee ruk mee maup hai tur took yahng
I give you all the meaning that love has
ความรักที่ฉันมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm ruk tee chun mee maup hai tur took yahng
I give all the love I have to you
ความหมายที่รักมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm mai tee ruk mee maup hai tur took yahng
I give you all the meaning that love has
ความรักที่ฉันมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm ruk tee chun mee maup hai tur took yahng
I give all the love I have to you
ความหมายที่รักมี มอบให้เธอทุกอย่าง
Kwahm mai tee ruk mee maup hai tur took yahng
I give you all the meaning that love has

Title: เหนื่อย / Neuay (Tired)
Artist: Silly Fools
Album: Mint
Year: 2000

ตื่นมาแต่เช้าเลย อาจเป็นเพราะแสงสว่าง
Deun mah dtae chao loey aht bpen pror saeng sawahng
I’ve been awake since morning, it might be because of the shining light
มันผิดผิดมาแต่เช้าเลย มันต้องมีเหตุแกล้งฉันบ้าง
Mun pit pit mah dtae chao loey mund taung mee het glaeng chun bahng
It’s been wrong since morning, there must be something teasing me

(*) เอาเธอเอาอีกแล้ว บอกว่าไม่เล่นก็ยังไม่แคล้ว
Ao tur ao eek laeo bauk wah mai len gor yung mai klaeo
I want you, I want you again, I say I’m not playing, but I still can’t escape
ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ
Mai chai wah mai ruk mai dtaung gahn tur
It’s not that I don’t love you or don’t need you
เพียงแค่มันเหนื่อยนัก อยากพักผ่อน
Piang kae mun neuay nuk yahk puk paun
I’m just so tired, I want a rest
ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ
Mai chai wah mai ruk mai dtaung gahn tur
It’s not that I don’t love you or don’t need you
เพียงแค่ว่าต้องพักเรื่องรักก่อน อยากนอน
Piang kae wah dtaung puk reuang ruk gaun yahk naun
I just need to take a break from matters of love, I want to sleep

หลับตาข่มใจเพื่อจะเข้านอน แต่มันกลับเช้าเสียก่อน
Lup dtah kom jai peua ja kao naun dtae mun glup chao sia gaun
I close my eyes and steady my heart to go to bed, but I end up back to a bad morning
ปวดแสบปวดร้อนตั้งแต่คืนก่อน
Bpuat saep bpuat raun dtung dtae keun gaun
It’s stung and burned since the night before
ฉันเพียงแค่อยากพักผ่อน
Chun piang kae yahk puk paun
I just want to take a rest

(*)

ต้องการเพียงเท่านี้แหละที่รัก ต้องการเพียงเท่านี้
Dtaung gahn piang tao nee lae tee ruk dtaung gahn piang tao nee
This is all I want, darling, this is all I need
ต้องการเพียงจะพักปิดประตูเรื่องรัก เรื่องรักกับเธอ
Dtaung gahn piang ja puk bpit bpradtoo reuang ruk reuang ruk gup tur
I just need to rest and close the door on matters of love, matters of love with you

(*,*)

   
คำร้อง ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง ณัฐพล พุทธภาวนา, ทรงพล จูประเสริฐ
เรียบเรียง ทรงพล จูประเสริฐ

Title: คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
Artist: Silly Fools
Album: Mint
Year: 2000

รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหม่อลอยในความผิดหวัง ผิดพลั้งเพราะทำพลาดไป
Roo mai wah mee kon tee fao koy meur loy nai kwahm pit wung pit plung pror tum plaht bpai
Do you know that you have someone waiting, dazed in disappointment, feeling guilty because he messed up?
เขานึกถึงวันเก่าเก่าก็เลยท้อ เคยมีเธอที่เขาเฝ้ารอ แต่แล้วเธอก็จากไป
Kao neuk teung wun gao gao gor loey tor koey mee tur tee kao fao ror dtae laeo tur gor jahk bpai
He thinks of the old days and is discouraged, he once had you, whom he awaits, but you’ve left

(*) อยากกลับคืนวัน ให้เป็นดังเก่า อยากกลับคืนวัน ให้เป็นของเรา
Yahk glup keun wun hai bpen dung gao yahk glup keun wun hai bpen kaung rao
I want to go back to the old days, I want to go back to our days

รู้ไหมว่าเวลาที่ฝนมา รู้ไหมว่าเวลาที่ฟ้ามันร้อง
Roo mai wah welah tee fonmah roo mai wah welah tee fah mun raung
Do you know that when it rains, do you know that when the sky cries
หม่นหมองมันตรอมหัวใจ
Mon maung mun dtraum hua jai
it’s grieving for my heart?
พอนึกถึงวันเก่าเก่าก็เลยท้อ เคยมีเธอที่ฉันเฝ้ารอ
Por neuk teung wun gao gao gor loey tor koey mee tur tee chun fao ror
As soon as it remembers the old days, it gets discouraged, it once had you who I waited for
สุดท้ายเธอก็จากไป
Soot tai tur gor jahk bpai
But in the end, you left

(*)

(**) ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไร
Gor chun kit teung tur mun kit teung tur mai roo wah ja tum chen rai
I miss you, I miss you, I don’t know what I’ll do
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง แล้วเธอจะรู้บ้างไหม
Gor chun kit teung tur mun kit teung laeo tur ja roo bahng mai
I miss you, I miss you, will you ever know?
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไร
Gor chun kit teung tur mun kit teung tur mai roo wah ja tum chen rai
I miss you, I miss you, I don’t know what I’ll do
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง แล้วเธอจะรู้บ้างไหม
Gor chun kit teung tur mun kit teung laeo tur ja roo bahng mai
I miss you, I miss you, will you ever know?

จะทำไง กับความผิดพลั้งและเผลอ
Ja tum ngai gup wkahm pit plung lae plur
What will I do with the guilt and the daze?
ในใจฉันมีแต่เธอ
Nai jai chun mee dtae tur
In my heart, I have only you

(*,**)

เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง
Gor chun kit teung tur mun kit teung
I miss you, I miss you
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง
Gor chun kit teung tur mun kit teung
I miss you, I miss you

   
คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา;เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์ ศรีสุข

Title: แค่คน / Kae Kon (Just Human)
Artist: Silly Fools
Album: Candyman
Year: 1999

หลับตาเถอะคนดี โปรดหยุดถามฉันทีได้ไหม
Lup dtah tur kon dee bproht yoot tahm chun tee dai mai
Close your eyes, darling, please stop asking me
ว่าเหตุใดฉันทำดี เพียงอีกนาทีฉันกลับมาร้ายใส่เธอ
Wah het dai chun tum dee piang eek nahtee chun glup mah rai sai tur
Why I do good things, and then the next minute go back to being terrible to you

(*) อาจจะเป็นดั่งคนที่งามอย่างเทวดา
Aht ja bpen dung kon tee ngahm yahng taywadah
It might be like a person who’s as beautiful as a god
อาจจะเป็นเศษเดนที่เพียงแค่เดินเข้ามา
Aht ja bpen set dayn tee piang kae dern kao mah
It might be the reminants that just walked in
อาจจะเป็นดั่งมดที่มาดมหาน้ำตาล อาจจะสูงสุดทาน
Aht ja bpen dung mot tee mah dom hah num dtahn aht ja soong soot tahn
It might be like an ant that came sniffing for sugar, it might be the ultimate generosity

(**) กว่าจะรู้ว่าฉันเป็นใครเธอจงทำใจจงทน
Gwah ja roo wah chun bpen krai tur jong tum jai jong ton
Until you know who I am, you must deal with it and put up with it
ด้วยใจฉันมืดมัวมืดมนเหมือนสับสน เพราะฉันคือ..(คน)
Duay jai cun meut mua meut mon meuan sup son pror chun keu (kon)
With my dark, dim heart like I’m confused, because I am (human)

กว่าจะรู้มันก็สาย เธอหนีไปเท่านั้น
Gwah ja roo mun gor sai tur nee bpai tao nun
Before you know it’s too late, you’ll only run
เพราะฉันเป็นทั้งคนดี และคนไม่ดีข้างใน
Piang chun bpen tung kon dee lae kon mai dee kahng nai
Because I’m both good and bad inside

(*,**)

คนที่เธอรัก คนที่เธอเกลียดชัง ฉันเป็น..แค่คน
Kon tee tur ruk kon tee tur gliat chung chun bpen kae kon
The person you love, the person you really hate, I am just human

(*,**,*,**)

คน คน คน คน
Kon kon kon kon
Human, human, human, human

คือคน
Keu kon
I’m human

คือคน
Keu kon
I’m human