Silly Fools

All posts tagged Silly Fools

Title: คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
Artist: Silly Fools
Album: Mint
Year: 2000

รู้ไหมว่ามีคนที่เฝ้าคอย เหม่อลอยในความผิดหวัง ผิดพลั้งเพราะทำพลาดไป
Roo mai wah mee kon tee fao koy meur loy nai kwahm pit wung pit plung pror tum plaht bpai
Do you know that you have someone waiting, dazed in disappointment, feeling guilty because he messed up?
เขานึกถึงวันเก่าเก่าก็เลยท้อ เคยมีเธอที่เขาเฝ้ารอ แต่แล้วเธอก็จากไป
Kao neuk teung wun gao gao gor loey tor koey mee tur tee kao fao ror dtae laeo tur gor jahk bpai
He thinks of the old days and is discouraged, he once had you, whom he awaits, but you’ve left

(*) อยากกลับคืนวัน ให้เป็นดังเก่า อยากกลับคืนวัน ให้เป็นของเรา
Yahk glup keun wun hai bpen dung gao yahk glup keun wun hai bpen kaung rao
I want to go back to the old days, I want to go back to our days

รู้ไหมว่าเวลาที่ฝนมา รู้ไหมว่าเวลาที่ฟ้ามันร้อง
Roo mai wah welah tee fonmah roo mai wah welah tee fah mun raung
Do you know that when it rains, do you know that when the sky cries
หม่นหมองมันตรอมหัวใจ
Mon maung mun dtraum hua jai
it’s grieving for my heart?
พอนึกถึงวันเก่าเก่าก็เลยท้อ เคยมีเธอที่ฉันเฝ้ารอ
Por neuk teung wun gao gao gor loey tor koey mee tur tee chun fao ror
As soon as it remembers the old days, it gets discouraged, it once had you who I waited for
สุดท้ายเธอก็จากไป
Soot tai tur gor jahk bpai
But in the end, you left

(*)

(**) ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไร
Gor chun kit teung tur mun kit teung tur mai roo wah ja tum chen rai
I miss you, I miss you, I don’t know what I’ll do
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง แล้วเธอจะรู้บ้างไหม
Gor chun kit teung tur mun kit teung laeo tur ja roo bahng mai
I miss you, I miss you, will you ever know?
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไร
Gor chun kit teung tur mun kit teung tur mai roo wah ja tum chen rai
I miss you, I miss you, I don’t know what I’ll do
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง แล้วเธอจะรู้บ้างไหม
Gor chun kit teung tur mun kit teung laeo tur ja roo bahng mai
I miss you, I miss you, will you ever know?

จะทำไง กับความผิดพลั้งและเผลอ
Ja tum ngai gup wkahm pit plung lae plur
What will I do with the guilt and the daze?
ในใจฉันมีแต่เธอ
Nai jai chun mee dtae tur
In my heart, I have only you

(*,**)

เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
เธอจะรู้บ้างไหม
Tur ja roo bahng mai
Will you ever know?
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง
Gor chun kit teung tur mun kit teung
I miss you, I miss you
ก็ฉันคิดถึงเธอมันคิดถึง
Gor chun kit teung tur mun kit teung
I miss you, I miss you

   
คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา;เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์ ศรีสุข

Title: แค่คน / Kae Kon (Just Human)
Artist: Silly Fools
Album: Candyman
Year: 1999

หลับตาเถอะคนดี โปรดหยุดถามฉันทีได้ไหม
Lup dtah tur kon dee bproht yoot tahm chun tee dai mai
Close your eyes, darling, please stop asking me
ว่าเหตุใดฉันทำดี เพียงอีกนาทีฉันกลับมาร้ายใส่เธอ
Wah het dai chun tum dee piang eek nahtee chun glup mah rai sai tur
Why I do good things, and then the next minute go back to being terrible to you

(*) อาจจะเป็นดั่งคนที่งามอย่างเทวดา
Aht ja bpen dung kon tee ngahm yahng taywadah
It might be like a person who’s as beautiful as a god
อาจจะเป็นเศษเดนที่เพียงแค่เดินเข้ามา
Aht ja bpen set dayn tee piang kae dern kao mah
It might be the reminants that just walked in
อาจจะเป็นดั่งมดที่มาดมหาน้ำตาล อาจจะสูงสุดทาน
Aht ja bpen dung mot tee mah dom hah num dtahn aht ja soong soot tahn
It might be like an ant that came sniffing for sugar, it might be the ultimate generosity

(**) กว่าจะรู้ว่าฉันเป็นใครเธอจงทำใจจงทน
Gwah ja roo wah chun bpen krai tur jong tum jai jong ton
Until you know who I am, you must deal with it and put up with it
ด้วยใจฉันมืดมัวมืดมนเหมือนสับสน เพราะฉันคือ..(คน)
Duay jai cun meut mua meut mon meuan sup son pror chun keu (kon)
With my dark, dim heart like I’m confused, because I am (human)

กว่าจะรู้มันก็สาย เธอหนีไปเท่านั้น
Gwah ja roo mun gor sai tur nee bpai tao nun
Before you know it’s too late, you’ll only run
เพราะฉันเป็นทั้งคนดี และคนไม่ดีข้างใน
Piang chun bpen tung kon dee lae kon mai dee kahng nai
Because I’m both good and bad inside

(*,**)

คนที่เธอรัก คนที่เธอเกลียดชัง ฉันเป็น..แค่คน
Kon tee tur ruk kon tee tur gliat chung chun bpen kae kon
The person you love, the person you really hate, I am just human

(*,**,*,**)

คน คน คน คน
Kon kon kon kon
Human, human, human, human

คือคน
Keu kon
I’m human

คือคน
Keu kon
I’m human

Title: แป๊ะอย่าร้อง / Bpae Yah Raung (Hey, Don’t Cry Out)
Artist: Silly Fools
Album: [Single]
Year: 2016

หวานๆ เย็นๆ คุยดีๆ แต่พกมีดมารอ
Wahn wahn yen yen kooey dee dee dtae pok meet mah ror
Sweet, cold, talking nicely, but carrying a knife, waiting
เห็นหลังหงอๆ เธอเสียบทะลุ แล้วก็ยิ้มใส่
Hen lung ngor ngor tur siap taloo laeo gor yim sai
You see my fearful back and stab me through, then smile
ไหลๆ เนียนๆ ชวนอาเจียน คนไม่คิดจะพอ
Lai lai nian nian chuan ahjian kon mai kit ja por
Flowing, tenderly, you induce me to vomit, someone doesn’t think it’s enough
ฉันร้องฉันขอ ว่าอย่ามาเล่นให้มันมากไป
Chun raung chun kor wah yah mah len hai mun mahk bpai
I cry out, I ask you not to play too much

หรือเธออยากลองไหม
Reu tur yahk laung mai
Or do you want to try?

(*) แต่อย่าร้อง คิดจะลองก็ต้องทนหน่อย
Dtae yah raung kit ja laung gor dtaung ton noy
But don’t cry out, if you’re thinking of trying it, you gotta endure it
จะถอยก็ให้รีบเลย หลบไกลๆ
Ja toy gor hai reep loey lop glai glai
If you’re going to run away, do it fast, get far out of sight
อย่าร้อง คิดจะลองก็ต้องฟิตหน่อย
Yah raung kit ja laung gor dtaung fit noy
Don’t cry out, if you’re thinking of trying it, you gotta be fit
จะถอยก็ให้วิ่งเลย ก่อนอันตราย
Ja toy gor hai wing loey gaun undtarai
If you’re going to run away, run fast, before it gets dangerous

ทั้งรัก ทั้งหลง คงไปทำเธอให้คึกคะนอง
Tung ruk tung long kong bpai tum tur hai keuk kanaung
Both love and infatuation makes you impetuous
ที่ฉันไม่ร้อง คงแอบไปคิดไม่ใช่เรื่องใหญ่
Tee chun mai raung kong aep bpai kit mai chai reuang yai
Because I don’t cry out, you probably secretly go and think it’s not a big deal
น้ำหวานเย็นๆ ชงดีๆ เธอให้เขาไปลอง
Num wahn yen yen chong dee dee tur hai kao bpai laung
You brew a sweet, cool drink and give it to them to try
ขนาดเจ้าของก็ไม่ได้ลิ้มให้มันชื่นใจ
Kanaht jao kaung gor mai dai lim hai mun cheun jai
So much so that your boyfriend can’t taste any and be happy

แก้มเธออยากเปื้อนไหม
Gaem tur yahk bpeuan mai
Does your cheek want to get dirty?

(*,*)

หวานเย็น เป็นขื่นขม ตรมหัวใจ
Wahn yen bpen keun kom dtrom hua jai
Shaved ice is the bitterness of sorrow
น้องเอย เจ้าอย่าร้องให้อายใครใคร
Naung oey jao yah raung hai ai krai krai
Oh, darling, don’t cry and embarrass anyone

(*,*)

อย่าร้อง…ที่รัก…ก่อนอันตราย
Yah raung tee ruk gaun undtarai
Don’t cry out…darling…before it gets dangerous

   
เนื้อร้อง ฮันมะ ยูจิโร่
ทำนอง จักริน จูประเสริฐ , ฟองเบียร์
เรียบเรียง จักริน จูประเสริฐ
โปรดิวเซอร์ จักริน จูประเสริฐ , เทวฤทธิ์ ศรีสุข

   
Silly Fools debuts its new singer with this latest single, and…wow! I’m impressed! Rim’s voice and the style of this single in general sound so much more reminiscent of the classic Silly Fools sound, he definitely does P’Toe’s legacy justice. This is so much better than the Nickleback-esque sound their second singer, Ben, had from when the band split with P’Toe and moved to RS Promotion. Before I was very disappointed with the direction Silly Fools had taken and wished they’d just taken a new band name and started from a fresh image for themselves, rather than drag such an iconic band of Thai music history down into mediocrity. But now, I’m happy the Silly Fools legend lives on!
Sound aside, this new single has interesting lyrics that seem to tell the story of a guy who’s put up with getting strung around by his girlfriend, but is warning her that two can play her game, so she better wise up or get ready. The music video, though with seemingly little to do with the song itself, is at least very visually interesting, with crazy costumes, impressive fight scenes, and spiffy special effects. This is definitely a worthy comeback single for Silly Fools, and I’m so excited to see where they go from here!

Title: ฝัน / Fun (Dreams)
Artist: Silly Fools
Album: Candyman
Year: 1999

ฉันมองไปบนฟ้าไกล เห็นดาวดวงนั้น มันอาจเป็นฉัน
Chun maung bpai bon fah glai hen dao duang nun mun aht bpen chun
I look up at the distant sky, seeing those stars, it could be me
พอฉันคิดจะไขว่คว้า เธอก็ว่าฉัน ได้แค่เพียงฝัน
Por chun kit ja kwai kwah tur gor wah chun dai kae piang fun
As soon as I think of reaching for them, you say I can only dream

(*) ไหนมองอีกทีซิ กับฉันคนนี้คนใหม่
Nai maung eek tee si gup chun kon nee kon mai
Look again at me, I’m a new person
ไหนมองอีกทีซิ ว่าฉันคนนี้เป็นไง
Nai maung eek tee si wah chun kon nee bpen ngai
Look again at how I am

(**) อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น
Aht mai jing mai jung reuang rao kaung kwahm fun dtae lohk nee rerm dtrong tee joot nun
It may not be sincere, the stories of dreams, but this world starts at that point
ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน เพราะความฝันคือหวังของฉัน
Chun ja bin keun bpai euam kwah lae gep fun pror kwahm fun keu wung kaung chun
I’ll fly up, reach out, and gather my dreams, because dreams are my hope

เรื่องราวของความจริงที่เธอว่าฉัน คงต้องเริ่มกันที่ตรงความฝัน
Reuang rao kaung kwahm jing tee tur wah chun kong dtaung rerm gun tee dtrong kwahm fun
The stories of reality that you say to me must have started in dreams
หากไม่จริงหากไม่จังเอากับความฝัน ที่ว่าจะจริงนั้นคงเพียงเพ้อฝัน
Hahk mai jing hahk mai jung ao gup kwahm fun tee wah ja jing nun kong piang pur fun
If it’s not true, if it’s not sincere, I’ll take it with my dreams that will be real only in my imagination

(*,**,**,**,**)

Title: เมื่อรักฉันเกิด / Meua Ruk Chun Gert (When I Fell in Love)
Artist: Silly Fools
Album: I.Q.180
Year: 1998

ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน อาจเป็นเพราะฉันนั้นทำไม่ถูก
Gor bpen kum tahm yoo kahng nai aht bpen pror chun nun tum mai took
It’s a question that’s inside, it might be because I did things wrong
อาจเป็นเพราะฉันนั้น ให้ค่ามากกับมัน เมื่อรักฉันเกิด
Aht bpen pror chun nun hai kah mahk gup mun meua ruk chun gert
It might be because I gave a lot of value to it when I fell in love

(*) ขอพอแล้วใจ ใจที่มีให้ใครและใคร
Kor por laeo jai jai tee mee hai krai lae krai
I’ve had enough for my heart, the heart that I’ve given to many others
ฉันพบเพียงความผิดหวัง พบเพียงความชอกช้ำ
Chun pob piang kwahm pit wung pob piang kwahm chauk chum
I’ve found only disappointment and pain
เมื่อรักฉันเกิด
Meua ruk chun gert
When I fell in love

(**) รู้มั้ยมันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา
Roo mai mun bpen yahng rai meua roo wah ruk mai glup mah
Do you know what it’s like when you know love won’t come back?
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ฉันคงไม่หันกลับมา
Chun kong mai hun glup mah
I won’t turn back
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน
Gaun tee tur ja yaun glup mah tum lai chun
Before you come back and destroy me

ก็อยู่ในความสับสน ก็อยู่ในความมืดมนของใจของคน
Gor yoo nai kwahm sup son gor yoo nai kwahm meut mon kaung jai kaung kon
Lving in the confusion, living in the darkness of the human heart
ฉันให้ค่ากับเขา แต่เขานั้นไม่เอา เมื่อรักฉันเกิด
Chun hai kah gup kao dtae kao nun mai ao meua ruk chun gert
I gave her a lot of value, but she didn’t want me, when I fell in love

(*,**)

(***) แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ฉันคงไม่หันกลับมา
Chun kong mai hun glup mah
I won’t turn back
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา
Ying nee ying glai kao mah
The more I run, the closer I get
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า
Mai yahk roo wah chun rai kah
I don’t want to know how worthless I am
แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล หนีมันไปให้ไกล
Kae yahk ja nee mun bpai hai glai nee mun bpai hai glai
I just want to run far away, run far away
ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาทำลายฉัน
Gaun tee tur ja yaun glup mah tum lai chun
Before you come back and destroy me

(**,***)

Title: ไหนว่าจะไม่หลอกกัน / Nai Wah Ja Mai Lauk Gun (What Happened to Not Deceiving Me?)
Artist: Silly Fools
Album: Candyman
Year: 1999

เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่สวยงาม
Tur bauk wah wun nee bpen wunt ee suay ngahm
You told me today was a beautiful day
เธอบอกว่าวันนี้ เป็นวันของเรา
Tur bauk wah wun nee bpen wun kaung rao
You told me today was our day
เธอบอกว่าวันนี้ ไม่เคยมีเหงา
Tur bauk wah wun nee mai koey mee ngao
You told me today would never be lonely
เธอบอกว่าวันนี้ ไม่มีเราสองคน
Tur bauk wah wun nee mai mee rao saung kon
You told me today wouldn’t have the two of us

(*) อาจเป็นเพียงคำพูดลมๆ แล้งๆ เท่านั้น
Aht bpen piang kum poot lom lom laeng laegn tao nun
They might be just fancy words
ที่เธอพูดออกมา
Tee tur poot auk mah
That you spoke

(**) ไหนว่าจะไม่หลอกกัน ไหนว่าเธอจะมีฉัน
Nai wah ja mai lauk gun nai wah tur ja mee chun
What happened to not deceiving me? What happened to you having me?
ไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า
Nai wah tur ja bpen meuan gao
What happened to you remaining the same?

(**)

สุดท้ายนั้นคงเป็นดั่งนิทาน สุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่า
Soot tai nun kong bpen dung nitahn soot tai chun kong bpen kae kon gao
In the end, it’s just like a story, in the end, I’m just an old person
และดอกไม้นั้นที่มีเธอให้เขา แต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม
Lae dauk mai nun tee mee tur hai kao dtae dauk mai nun kaung rao chai mai
And those flowers that you have for him were ours, weren’t they?

(*,**,**)

คงจะจริง เมื่อเริ่มคงหวาน พออยู่กันนานก็ขมขื่น
Kong ja jing meua rerm kong wahn por yoo gun nahn gor kom keun
It’s true; when you start off sweet, after you’ve been together for a while, things get bitter
ไม่เคยคิด ว่าเรื่องเหล่านั้น มันจะเกิดกับฉัน
Mai koey kit wah reuang lao nun mun ja gert gup chun
I never thought that that matter would happen to me

(*,**,**)

ตลอดไป…..เหมือนเก่า
Dtalaut bpai meuan gao
Remaining the same forever
ตลอดไป…..เหมือนก่อน
Dtalaut bpai meuan gao
Remaining the same forever

เพราะฉันมีเพียง…
Pror chun mee piang
Because I only have
มีเพียงหยดน้ำตาที่มันไหลออกมา
Mee piang yot num dtah tee mun lai auk mah
I only have the tears that are pouring out
เหตุมันคงเป็นเพราะเธอทำฉันเจ็บ
Het mun kong bpen pror tur tum chun jep
Because you hurt me

มีเพียงหยดน้ำตา ที่มันไม่มีแม้ค่า
Mee piang yot num dtah tee mun mai mee mae kah
All I have are worthless tears
แต่เจ็บข้างในมันลึกจนปาน จะขาดใจ
Dtae jep kahng nai mun leuk jon bpahn ja kaht jai
But the pain inside is so deep, it’s like I’m dying

Title: ผิดที่ไว้ใจ / Pit Tee Wai Jai (My Mistake Was Trusting You)
Artist: Silly Fools
Album: Juicy
Year: 2002

อยากให้ลมหายใจ
Yahk hai lom hai jai
I want my breath
สุดท้าย ได้หมดไป
Soot tai dai mot bpai
To finally run out
ในตอนนี้ มันเจ็บจนเกินรับไหว
Nai dtaun nee mun jep jon gern rup wai
Right now, it hurts too much to accept
หัวใจ จงหลับไหลไปเสียที
Hua jai jong lup lai bpai sia tee
My heart wants to sleep

(*) มันผิดที่ฉันเอง ที่เฝ้ารัก
Mun pit tee chun eng tee fao ruk
It was my fault for loving you
จนทำให้เธอนั้นมองข้ามไป
Jon tum hai tur nun maung kahm bpai
Until it made you overlook me
มันผิดที่ฉันเองที่ง่ายนัก
Mun pit tee chun eng tee ngai nuk
It’s my fault for being too soft
ของตายก็มีความหมายแค่นั้น
Kaung dtai gor mee kwahm mai kae nun
That’s all the significance a dead thing has

(**) มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไป
Mun pit tee chun yaum yok jai hai tur bpai
It was my fault for agreeing to offer my heart to you
มันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้
Mun pit tee chun yaum hai tur gep wai
It was my fault for letting you keep it
มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจ
Mun pit tee chun maung hen tur duay hua jai
It was my fault for looking at you with my heart
ผิดตรงที่ไว้ใจ
Pit dtrong tee wai jai
My mistake was trusting you
ฉันมองตัวเธอผิดไป
Chun maung dtua tur pit bpai
I misjudged you

อยากให้เสียงหัวใจ
Yahk hai siang hua jai
I want the sound of my heart
สุดท้าย ได้หยุดไป ในตอนนี้
Soot tai dai yoot bpai nai dtaun nee
To finally stop right now
ความเจ็บปนความเสียใจ
Kwahm jep bon kwahm sia jai
Pain mixed with sadness
รักเธอมากไป จงจากไปเสียที
Ruk tur mahk bpai jong jahk bpai sia tee
I love you so much, I must finally leave you

(*,**)

มันผิดไป
Mun pit bpai
It was a mistake
ผิดไป…
Pit bpai
A mistake

Title: เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก / Pleng Nee Giao Gup Kwahm Ruk (This Song Has to Do With Love)
Artist: Silly Fools
Album: Mint
Year: 2004

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับหัวใจ
Pleng nee giao gup kwahm ruk mun giao gup hua jai
This song has to do with love, it has to do with the heart
มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างใน ที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว
Mun giao gup tee wahng kahng nai tee gep wai hai tur kon diao
It has to do with the empty space inside that I’ve kept for you alone

มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น
Mun giao gup kwahm wahn fun wahn yoo yahng nun
It has to do with sweetness and vain illusions like that
มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว
Mun giao gup kwahm fun tee mung ert keun gup chun kon diao
It has to do with dreams that arose with me alone

(*) แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป
Mae chun tum took sing peua hai tur mai ting chun bpai
Even though I did everything so you wouldn’t leave me
แม้ฉันทำทุกอย่าง เผื่อมีทางจะรั้งเธอไว้
Mae chun tum took yahng peua mee tahng ja rung tur wai
Even though I did everything in case there was a way to hold you back

(**) แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง ร่ำร้องจะไปให้ห่าง
Dtae tung tee rum raung tur gor mai liao maung rum raung ja bpai hai hahng
But even though I begged, you didn’t turn back, you asked me to go far away
คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง
Kum poot tee koey wahn glup bpen kum tahk tahng
The words that were once sweet became criticisms
จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว
Jon hahm num dtah glun mai wai
Until I couldn’t hold back the tears

(**)

เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป
Reuang rao mun bplaek nuk teung mae ruk tur gor bpai
The story is so strange; even though I loved you, you left
กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว
Glum gleun gep ao wai kwahm nai jai gep ao wai kon diao
I’ve suppressed the things in my heart and kept them to myself

(*,**,**)

ทนไม่ไหว ทนไม่ไหว ทนไม่ไหว
Ton mai wai ton mai wai ton mai wai
I can’t take it, can’t take it, can’t take it
ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
Mai kao jai mai kao jai mai kao jai
I don’t understand, I don’t understand, I don’t understand

(**,**)

Title: วัดใจ / Wat Jai (Test Your Heart)
Artist: Silly Fools
Album: Juicy
Year: 2002

มีคนมากมาย ต้องการจะหยุดยั้ง
Mee kon mahk mai dtaung gahn ja yoot yung
There’s so many people who want to stop
เพราะสิ่งที่เขาฝัน
Pror sing tee kao fun
Because the things they’ve dreamed of
มันดันไม่ได้ดั่งใจหวัง
Mun dun mai dai dung jai wung
Can’t be forced like their heart desires
แต่ถึงมือไม่พาย แถมให้เท้าเธอราน้ำ
Dtae teung meu mai pai taem hai tao tur rah num
But if you can’t reach a paddle, add your foot to move the water
แต่คิดดูให้ดี หากคิดว่าจะหยุดฉัน
Dtae kit doo hai dee hahk kit wah ja yoot chun
But think it over carefully if you’re thinking of stopping me
จะหยุดฉัน
Ja yoot chun
Stopping me

(*) (เพราะ)ไม่ว่าจะสูง แค่ไหน
(Pror) mai wah ja soong kae nai
(Because) no matter how high it is
ก็ไปถึง ไม่มีคำว่าสูง
Gor bpai teung mai mee kum wah soong
I’ll reach it, there’s no such thing as high
วัดได้ หากใจถึง
Wut dai hahk jai teung
You can test yourself, if you dare

(**) จะหนาวหนาวเหน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไป
Ja nao nap nep nao piang nai ja fah bpai
However cold it is, I’ll push forward
ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไป
Raun bpen feun bpen fai ja fah bpai
If it’s fiercely hot, I’ll push through

(**)

เป็นเรื่องที่น่าอาย
Bpen reuang tee nah ai
It’s a shameful situation
ที่มันกลายเป็นเกลียดฉัน
Tee mun glai bpen gliet chun
That became them hating me
ความอิจฉาคือสิ่งใด
Kwahm itchah keu sing dai
Jealousy is anything
ขึ้นอยู่ที่ใครจะใช้มัน
Keun yoo tee krai ja chai mun
It arises in anyone who uses it
คงยากให้ฉันฟูมฟาย
Kong yahk hai chun foom fai
It’s difficult to break me
ร้องไห้ให้เธอมั้ง
Raung hai hai tur mung
Perhaps I’ll cry for you
แต่คิดดูให้ดี หากคิดจะหยุดฉัน
Dtae kit doo hai dee hahk kit ja yoot chun
But think really carefully if you’re thinking of stopping me
จะหยุดฉัน
Ja yoot chun
Stopping me

(*,**,**)

ล้มลงแล้ว ก็ไม่แคล้ว
Lom long laeo gor mai klaeo
I haven’t escaped not falling down
สิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้
Sing neung keu chun mai yaum pae
But the thing is, I refuse to give up
จะฝ่าฟัน แม้เธอนั้น จะกีดกัน
Ja fah fun mae tur nun ja geet gun
I’ll push for my dreams, even though you block me
ฉันไม่เหมือนกัน ไม่มีวันยอมแพ้
Chun mai meuan gun mai mee wun yaum pae
I’m not like you, I’ll never give up

(*,*,**,**,**)

Title: แกล้ง / Glaeng (Pretend)
Artist: Silly Fools
Album: Juicy
Year: 2002

แกล้งทิ้งตัวลงนอนได้ไหม แกล้งจับมือฉันไว้ เหมือนเคย
Glaeng ting dtua long naun dai mai glaeng jup meu chun wai meuan koey
Can you pretend to lie down? Pretend to hold my hand, like we used to?
แกล้งบอกว่าเธอรักมากมาย แม้ไม่ให้ความหมายกับฉันเลย
Glaeng bauk wah tur ruk mahk mai mae mai hai kwahm mai gup chun loey
Pretend to tell me you love me so much, even though you won’t give me that meaning?

(*) จดจำวันคืนที่รักช่างสดใส โปรดลืมจงลืมเขาไปเสียก่อน
Jot jum wun keun tee ruk chahng sot sai bproht leum jong leum kao bpai sia gaun
Remember how bright yesterday was, sweetheart? Please forget, forget him first
อย่ารีบบอกลา อย่าจากฉันไปก่อน จะให้ฉันทำตัวเช่นไร
Yah reep bauk lah yah jahk chun bpai gaun ja hai chun tum dtua chen rai
Don’t be so quick to say good-bye, don’t leave me first, how do you want me to act
หากว่าใจยังทำไม่ไหว
Hahk wah jai yung tum mai wai
If my heart still can’t do it?

(**) แม้น้ำตาจะรินและไหล แผลหัวใจจะลึกสักเพียงเท่าใด
Mae num dtah ja rin lae lai plae hua jai ja leuk suk piang tao dai
Even though my tears will fall, however deep the scars in my heart are
และแม้ฉันไม่อาจหยุดเธอไว้ แต่ก่อนจะจากไป
Lae mae chun mai aht yoot tur wai dtae gaun ja jahk bpai
And even though I shouldn’t stop you, before you go
ช่วยแกล้งบอกรักฉัน หน่อย
Chuay glaeng bauk ruk chun noy
Please pretend to tell me you love me

แกล้งพูดเพียงแต่คำหวานๆ อย่างที่ฉันต้องการ
Glaeng poot piang dtae kum wahn wahn yahng tee chun dtaung gahn
Pretend to speak only the sweet words I want to hear
อย่างที่ฉันนั้นเคยมี แกล้งจ้องมองที่ตาคู่นี้
Yahng tee chun nun koey mee glaeng jaung maung tee dtah koo nee
Like I once had, pretend to stare into these eyes
ช่วยแกล้งบอกฉันที จะไม่แกล้งอีกต่อไป
Chuay glaeng bauk chun tee ja mai glaeng eek dtor bpai
Please pretend to tell me that you won’t pretend with me anymore

(*,**)

มันทนไม่ไหวที่จะปล่อยเธอไป ให้ไปกับคนนั้น
Mun ton mai wai tee ja bploy tur bpai hai bpai gup kon nun
I can’t take it, letting you go with him
โปรดอยู่ใกล้ๆ ฉัน อย่างน้อยแกล้งรักกันใหม่
Bproht yoo glai glai chun yahng noy glaeng ruk gun mai
Please stay near me, at least pretend like you love me again
ได้โปรดจงอย่าไป
Dai bproht jong yah bpai
Please don’t go

(*,**,**)