Nitaa

All posts tagged Nitaa

Title: อยู่ไหนนะ / Yoo Nai Na (Where Is It?)
Artist: Kwang Arisa & Nitaa Panita (กวาง อาริศา & นิต้า ปณิตา)
Album: OST เสน่ห์รักนางซิน / Sanay Ruk Nahng Sin
Year: 2018

อยู่ไหนนะใจเจ้ากรรม อยู่ไหนนะใครช่วยบอก เห็นมันบ้างไหมเธอ
Yoo nai na jai jao gum yoo nai na krai chuay bauk hen mun bahng mai tur
Where is my bad heart? Where is it? Someone please tell me, have you seen it?
ไม่รู้ว่ามันไปไหน ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจอ
Mai roo wah mun bpai nai ying hah gor ying mai jur
I don’t know where it went, the more I search, the more I don’t find it

(*) ฉันทำหล่นหายไป มันก็เลยหวิวหวิวทุกวันเลย ช่วยฉันที
Chun tum lon hai bpai mun gorloey wiew wiew took wun loey chuay chun tee
I dropped it and it disappeared, so I’m dizzy every day, help me

(**) เธอนั่นแหละต้นเหตุ ก็เธอนั่นแหละทำเผลอใจ ฉันไม่ทันรู้ตัว
Tur nun lae dton het gor tur nun lae tum plur jai chun mai tun roo dtua
You’re the reason, you made me careless, I didn’t realize it in time
ใจไม่อยู่ที่ตัว ก็กลัวมันจะปลิวหายไป
Jai mai yoo tee dtua gor glua mun ja bpliew hai bpai
My heart isn’t in my body, I’m scared it’ll blow away
ถ้าเธอเจอที่ใด ช่วยเอามาคืนฉันที จะบอกว่าฉันมีรางวัล
Tah tur jur tee dai chuay ao mah keun chun tee ja bauk wah chun mee rahng wun
If you find it anywhere, please bring it back to me, I’ll tell you that I have a rewards

ก็เพราะฉันมีหนึ่งใจ เก็บไว้ให้คนคนหนึ่ง ไม่ยอมให้ใครใคร
Gor pror chun mee neung jai gep wai hai kon kon neung mai yaum hai krai krai
Because I have only heart, I’m keeping it for one person, I refuse to give it to anyone else
ใจหายแล้วมันหวั่นไหว เจ้าของเขาเป็นกังวล
Jai hai laeo mun wun wai jao kaung kao bpen gung won
My heart disappeared and I’m anxious, its owner is worried

(*,**,*,**)

   

คำร้อง เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ต่างคน ต่างรัก / Dtahng Kon Dtahng Ruk (Two People, Both in Love)
Artist: Nitaa (Sugar Eyes)
Album: [Single]
Year: 2017

ร้อนถ้าฉันร้อนจะบอกร้อน
Raun tah chun raun ja bauk raun
Hot, if I’m hot, I’ll tell you I’m hot
หนาวถ้าเธอหนาวคงพูดไป
Nao tah tur nao kong poot bpai
Cold, if you’re cold, you’ll probably say so
คนเราเวลาถ้าอยากระบายความในใจ
Kon rao welah tah yahk grabai kwahm nai jai
If people want to express what’s in our hearts
จะยากเย็นอะไร แค่พูดมา
Ja yahk yen arai kae poot mah
Whatever difficulties there are, we just say it

(*) หากใครพูดก่อน จะแพ้หรือยังไง
Hahk krai poot gaun ja pae reu yung ngai
If someone speaks first, will they lose or what?
ก็ยังไม่เข้าใจ จะเก็บงำอมพะนำทำไม กับคำๆนี้
Gor yung mai kao jai ja gep ngum aum panum tummai gup kum kum nee
I still don’t understand, why hide these words and be silent?

(**) ต่างคนต่างรัก ต่างก็รู้กันในใจ
Dtahng kon dtahng ruk dtahng gor roo gun nai jai
Two people, both in love, both know each other intimately
จะบอกรักเงียบๆ ทำไม ในใจสองคน
Ja bauk ruk ngiap ngiap tummai nai jai saung kon
Why be silent when it comes to telling the love in two people’s hearts?
ต่างคนต่างรัก แต่ทำไมเราต้องรอ
Dtahng kon dtahng ruk dtae rummai rao dtaung ror
Two people, both in love, but why must we wait?
วันนี้ฉันนั้นจะขอพูดออกไป
Wun nee chun nun ja kor poot auk bpai
Today I want to speak
คำๆ นี้คงไม่ได้พูดบ่อยๆ นัก “โคตรรักเธอเลย”
Kum kum nee kong mai dai poot boy boy nuk koht ruk tur loey
These words that I haven’t said very often; “I freaking love you”

รอ ไม้หันอากาศ กอ อ่านว่ารัก
Ror mai hun ahgaht gor ahn wah ruk
I’m twiddling my thumbs, waiting to read that you love me
พูดเลยหรือว่ารอซักพักก็คือรักเหมือนกัน
Poot loey reu wah ror suk puk gor keu ruk meuan gun
Say it, or does the pause mean love too?
ทั้งเธอและฉันต่างก็รู้หน้าที่มัน
Tung tur lae chun dtahng gor roo nahtee mun
Both you and I know our duty
แต่ไม่เคยจะให้มันส่งเสียงมา
Dtae mai koey ja hai mun song siang mah
But we never let it come out

(*,**,**)

ไม่ได้พูดบ่อยๆ นัก
Mai dai poot boy boy nuk
I haven’t said it very often;
“โคตรรักเธอเลย”
“Koht ruk tur loey”
“I freaking love you”

   

คำร้อง / ทำนอง : แม้ว นานา
เรียบเรียง / โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   
It’s hilarious to me how infinitely better all of the Sugar Eyes girls sound solo compared to their group sound. It’s like they were made to sound terrible on purpose haha. I love the nice easy-listening feel to Nitaa’s voice in this single, and I love the innocent, flirtatious energy in it. The music video is simple, but it’s nice because it doesn’t detract from the simplicity of the song, and Nitaa is very pretty.

Title: อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือ / Yah Bploy Hai Kao Loot Meu (Don’t Let Them Slip Away)
Artist: Nitaa (Sugar Eyes)
Album: [Single]
Year: 2016

ดูเธอกำลังตกหลุมรักใครสักคนหนึ่ง เพราะว่าสายตามันฟ้องอยู่
Doo tur gumlung dtok loom ruk krai suk kon neung pror wah sai dtah mun faung yoo
I see you’re falling in love with someone because the look in your eyes gives it away
บัญเอิงว่าคนอีกคนเขาก็ดูชอบเธออยู่ เรื่องราวดูเหมือนเป็นใจ
Bung erng wah kon eek kon kao gor doo chaup tur yoo reuang rao doo meuan bpen jai
It just so happens that the other person seems to like you, things seem to be in your favor

(*) แต่เธอยังคงดึงเชิง และไม่ยอมบอก
Dtae tur yung kong deung cherng lae mai yaum bauk
But you still pull back and refuse to tell them
ทำให้อีกคนเฝ้ารอ เฝ้าลุ้นตลอด
Tum hai eek kon fao ror fao loon dtalaut
Making the other person wait in anticipation forever
ถ้าเธอยังช้าเกินไป อาจเสียเขาไป สุดท้ายอย่าหาว่าฉันไม่เตือน
Tah tur yung chah gern bpai aht sia kao bpai soot tai yah hah wah chun mai dteuan
If you’re too slow, you might lose them, don’t come saying I didn’t warn you in the end

(**) เธออย่าปล่อยให้เขาหลุดมือ อย่าปล่อยให้ความลังเลได้ทิ้งโอกาสผ่านไป
Tur yah bploy hai kao loot meu yah bploy hai kwahm lung lay dai ting ohgaht pahn bpai
Don’t let them slip away, don’t let your hesitance make you miss your chance
เธออย่าปล่อยให้เขาหลุดมือ อย่าปล่อยให้เขานั้นต้องรอคอยไม่มีจุดหมาย
Tur yah bploy hai kao loot meu ya bploy hai kao nun dtaung ror koy mai mee joot mai
Don’t let them slip away, don’t leave them waiting without a purpose
เขารอคอยคำๆหนึ่งรู้ไหม เขารอเธอพูดออกไป
Kao ror koy kum kum neung roo mai kao ror tur poot auk bpai
Do you know they’re waiting for those words? They’re waiting for you to say it
รีบบอกก่อนที่จะสายเกินไป
Reep bauk gaun tee ja sai gern bpai
Hurry up and tell them before it’s too late

ถ้าฉันบังเอิญตกหลุมรักใครสักคนหนึ่ง และคนนั้นเขายังว่างอยู่
Tah chun bungern dtok loom ruk krai suk kon neung lae kon nun kao yung wahng yoo
If I happened to fall in love with someone and that person was still free
ฉันคงจะรีบเฉลยเรื่องที่ใจนั้นซ่อนอยู่ ไม่ปล่อยให้ค้างคาใจ
Chun kong ja reep chaloey reuang tee jai nuns aun yoo mai bploy hai kahng kah jai
I’d hurry up and reveal the things my heart has been hiding, I wouldn’t let it remain in my heart

(*,**)

แค่รักคำเดียว
Kae ruk kum diao
Just the word “love”

(**)

แค่รักคำเดียว
Kae ruk kum diao
Just the word “love”

   
คำร้อง : ทำนอง ปณิธิ เลิศอุดมธนา
เรียบเรียง : วีระพัฒน์ วงศ์ล่าม
โปรดิวเซอร์ : ณรงค์ เดชะ

   
I like the smokey jazz club sound of it, and boy am I glad there’s finally a song telling people to hurry up and tell the object of their affection that they like them and not to just sit around whining that they don’t know! But there’s something about her voice, maybe she was trying too hard to fit into the style, and it really slurred her words and made her hard to understand in some parts.
But all in all, not bad, definitely a step up from Sugar Eyes~

Title: คิดถึงไม่ต้องบ่อย / Kit Teung Mai Dtaung Boy (You Don’t Have to Think of Me Often)
Artist: Nitaa (Sugar Eyes)
Album: [Single]
Year: 2013

นั่งมองหมู่แสงดาว ทุกครั้งที่เธออยู่ห่างไกล
Nung maung moo saeng dao took krung tee tur yoo yahng glai
I sit and look at the starlight every time you’re far away
ฉันเองอาจวุ่นวาย และคงจะเยอะไปหากคิดถึง
Chun eng aht woon wai lae kong ja yur bpai hahk kit teung
I’m stressed, and it’ll be even more so if I think of you

(*) มันนอนไม่หลับ หลับในคืนนี้
Mun naun mai lup lup nai keun nee
I can’t sleep, sleep tonight
ถ้าไม่ได้ยินคำ คำคำนี้
Tah mai dia yin kum kum nee
If I don’t hear these words
ที่ออกจากปากเธอ เธอคนดี รู้ไหม
Tee auk jahk bpahk tur tur kon dee roo mai
Come out of your lips, sweetie, do you know?

(**) บอกคิดถึงฉันหน่อย เพียงแค่บางเวลา
Bauk kit teung chun noy piang kae bahng welah
Tell me you miss me just sometimes
ไม่ต้องบ่อย จะทำให้คนที่เฝ้าคอย
Mai dtaung boy ja tum hai kon tee fao koy
It doesn’t have to be often, it will make the person who’s waiting
คนที่รักเธอไกลไกล จะได้มีกำลังใจต่อไป
Kon tee ruk tur glai glai ja dai mee gumlung jai dtor bpai
The person who loves you from far away able to have the spirit to carry on
คำว่าเหินห่าง มันช่างทรมาน
Kum wah hern hahng mun chahng toramahn
The word “distance” tortures me
ฉันมากมาย ฉันกลัวเธอจะทิ้งไป
Chun mahk mai chun glua tur ja ting bpai
So much, I’m afraid you’ll leave me
เธอได้โปรด ช่วยพูดคำว่าคิดถึงกัน
Tur dai bproht chuay poot kum wah kit teung gun
Please, please say you miss me

ไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แค่ไม่อยากให้เธอพูดคำนั้นกับใคร
Mai chai mai wai jai kae mai yahk hai turpoot kum nun gup krai
It’s not that I don’t trust you, I just don’t want you to say those words to anyone else
ฉันเองให้สัญญา จะมีเพียงเธอตลอดไปจากนี้
Chun eng hai sunyah ja mee piang tur dtalaut bpai jahk nee
I promise you I’ll have only you from now until forever

(*,**,*,**)

คิดถึงไม่ต้องบ่อย / Kit Teung Mai Dtaung Boy (You Don’t Have to Think of Me Often)
ต่างคน ต่างรัก / Dtahng Kon Dtahng Ruk (Two People, Both in Love)
อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือ / Yah Bploy Hai Kao Loot Meu (Don’t Let Them Slip Away)
อยู่ไหนนะ / Yoo Nai Na (Where Is It?) [With Kwang Arisa]

  
Former Groups
Translated songs by Sugar Eyes

   
All songs tagged Nitaa