Natalie Stybert

All posts tagged Natalie Stybert

Title: อะไรก็เขา / Arai Gor Kao (Everything’s Her)
Artist: Natalie Stybert
Album: มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ (Ma Leuk Geuk Guey)
Year: 2001

ที่ฉันทำทุกอย่าง ก็เหมือนว่ามันไม่ดี
Tee chun tum took yahng gor meuan wah mun mai dee
I’ve done everything, but it’s like it’s no good
เธอคนนี้ ก็แค่มองข้ามไป
Tur kon nee gor kae maung kahm bpai
You just look past me
ที่คิดว่าดีที่สุด ยังดูว่ามันน้อยไป
Tee kit wah dee tee soot yung doo wah mun noy bpai
I think you’re the best, but it still seems like it’s too little
แต่กับเขา ทำอะไรก็ว่าดี…
Dtae gup kao tum arai gor wah dee
But when it comes to her, whatever she does is great

(*) ได้แต่มองมองเธอ แต่เธอก็เดินผ่าน
Dai dtae maung maung tur dtae tur gor dern pahn
I can only look, look at you, but you walk past
และยังหวังทุกครั้ง ให้เธอมาสนใจ
Lae yung wung took krung hai tur mah son jai
And I still hope every time that you’ll pay attention to me

(**) อะไรก็ต้องเขา ทำไมไม่ใช่เรา
Arai gor dtaung kao tummai mai chai rao
Everything is her, why isn’t it me?
ก็ยังน้อยน้อยใจทุกที
Gor yung noy noy jai took tee
I’m still slighted every time
อะไรก็ต้องเขา เมื่อไหร่จะใช่เราสักที
Arai gor dtaung kao meua rai ja chai rao suk tee
Everything’s her, when will I finally be the right one?
หรือว่าฉันคนนี้ ไม่มีความสำคัญอีกเลย
Reu wah chun kon nee mai mee kwahm sumkun eek loey
Or do I not have any more importance?

พรุ่งนี้คงเหมือนเดิม วันไหนก็คงไม่ดี
Proong nee kong meuan derm wun nai gor kong mai dee
Tomorrow will probably be the same, any day is bad
เป็นอย่างนี้ทุกครั้งอยู่เรื่อยไป และเธอไม่เคยรู้หรอก
Bpen yahng nee took krung yoo reuay bpai lae tur mai koey roo rauk
It’s always like this every time, and you never know
มีคนที่ยังน้อยใจ ก็ไม่เคยทำอะไรดีสักที
Mee kon tee yung noy jai gor mai koey tum arai dee suk tee
There’s someone who’s still feeling slighted, who never does anything good

(*,**,**,**)

Title: ถ้าเธอไม่บอก / Tah Tur Mai Bauk (If You Don’t Tell Me)
Artist: Natalie Stybert
Album: อาคันตุกะ / Arkantuka
Year: 2002

(*) (ถ้า) เธอไม่บอก ฉันก็ไม่เข้าใจ ถ้าเธอไม่บอก ฉันจะทำยังไง
Tah tur mai bauk chung or mai kao jai tah tur mai bauk chun ja tum yung ngai
If you don’t tell me, I won’t understand, if you don’t tell me, what should I do?
แค่เธอพูดมา ฉันก็คงเข้าใจ ไม่เห็นต้องอาย นะไม่ยากเท่าไร
Kae tur poot mah chun gor kong kao jai mai hen dtaung ai na mai yahk tao rai
If you’d just tell me, I’d understand, I don’t see a need to be shy, it’s not so hard

ยังไง ยังไง ยังไง ต้องการอะไรอะไร ดอกไม้ ดอกไม้ ให้มาทำไม ทำไม
Yung ngai yung ngai yung ngai dtaung gahn arai arai dauk mai dauk mai hai mah tummai tummai
What? What? What? What do you want? Flowers? Flowers? Why give me flowers? Why?
ให้ดม ให้ดม หรือไง อะไร ยังไง ดมไป ดมมา หน้ามืด แน่ แน่
Hai dom hai dom reu ngai arai yung ngai dom bpai dom mah nah meut nae nae
Do you want me to smell them? Do you want me to smell them or what? What? What? I’m smelling and smelling, I feel dizzy for sure

(*)

เอาไง เอาไง เอาไง พูดมา พูดมา ตรง ตรง งงๆ งงๆ โอยง่วง โอยง่วง ง่วง ง่วง
Ao ngai ao ngai ao ngai poot mah poot mah dtrong dtrong ngong ngong ngong ngong oy nguang oy nguang nguang nguang
What do you want? What do you want? What do you want? Say it, say it straight, I’m confused, I’m confused, oh, I’m tired, I’m tired tired tired
เร็วๆ เร็วๆ เดี๋ยวงอน เดี๋ยวงอน งอน งอน ง่ายๆ แค่พูด ว่าชอบ ไม่ชอบ
Rew rew rew rew diao ngaun diao ngaun ngaun ngaun ngai ngai kae poot wah chaup mai chaup
Hurry! Hurry, or I’ll pout! I’ll pout, pout, pout, it’s simple, just say if you like it or not

(*)

Title: TV Star Break My Heart
Artist: Natalie Stybert
Album: อาคันตุกะ / Arkantuka
Year: 2002

Hey gal, snap out of it, U sad ‘cuz he got a girlfriend
So what if he’s breathin’, it’s your heart
Let go out ‘n get hot, shorty, what u think..Hmm?

ดูทีวีรอให้เจอกับพี่เค้า ทั้งละครเกมโชว์เราก็ดูแต่เขา
Doo TV ror hai jur gup pee kao tung lakorn gameshow rao gor doo dtae kao
I watch TV waiting to see him, both lakorns and gameshows, I only watch him
ดูทีไรเราก็เอาไปฝันหวาน นั่งนอนยืนเดิน เราคิดถึงแต่เขา
Doo tee rai rao gor ao bpai fun wahn nung naun yeun dern rao kit teung dtae kao
Whenever I watch him, I have sweet dreams, whether I’m sitting, sleeping, standing, or walking, I only think of him

(*) ออกรายการวันนี้พี่พาใครมาคนนึง (Why he have to show her off on TV)
Auk rai gahn wun nee pee pah krai mah kon neung (why he have to show her off on TV)
Today he came on a program leading someone else (Why he have to show her off on TV?)
พี่กำลังศึกษาดูใจลองคบกันดู
Pee gumlung seuk sah doo jai laung kop gun doo
He’s studying at university and trying to date

(**) ปิดทีวีเลย ทนดูไม่ได้เลย เป็นอย่างนี้ได้ยังไง ไม่ชอบเลย
Bpit TV loey ton doo mai dai loey bpen yahng nee dai yung ngai mai chaup loey
Turn off the TV! I can’t bear to watch! How can this be?! I don’t like it!
โกรธพี่แล้วนะ พี่ทำให้น้อยใจ
Groht pee laeo na pee tum hai noy jai
I’m angry at him, he hurt me!

เป็นดารามีแต่คนมาหลงรัก เราแค่แฟนทีวี เราก็ได้แค่ดู
Bpen dara me dtae kon mah long ruk rao kae faen TV rao gor dai kae doo
He’s a celebrity, everyone falls in love with him, I’m just a fan, I can only watch him from TV
แฟนตัวจริงพี่ก็มีของพี่แล้ว เราเป็นแฟนรายการ เราก็เพิ่งจะรู้
Faen dtua jing pee gor mee kaung pee laeo rao bpen faen rai gahn rao gor perng ja roo
His real girlfriend belongs to him, I’m just a fan of the program, I’ve just realized

(*,**)

Just let him off da picz ha!
Don’t ever mention it
A.R.Z. don’t wanna see my gal get hurt
‘cuz sometime it ain’t ever worth it

Chill out , don’t worry with that, gal
Go out ‘n have fun Hmm…..

Title: พี่ / Pee (Big Brother)
Artist: Natalie Stybert
Album: อาคันตุกะ / Arkantuka
Year: 2002

ทำไงดีละพี่ มันจะเป็นไข้
Tum ngai dee la pee mun ja bpen kai
What should I do? I have a fever
ทำไงดีละพี่ มันนอนไม่ได้
Tum ngai dee la pee mun naun mai dai
What should I do? I can’t sleep
ดื้อยามันก็ดื้อ ดื้อกินไม่ได้
Deu yah mun gor deu deu gin mai dai
I don’t want to take medicine, I can’t take it
ดื้อเราเองก็ดื้อ เลยไม่สบาย
Deu rao eng gor deu loey mai sabai
I’m stubborn, so I’m sick

มันกลัวจะเป็นเรื่อง ไปเรียนไม่ได้
Mun glua ja bpen reuang bpai rian mai dai
I’m afraid it’ll be a problem, I can’t go to school
ต้องทำไงให้ง่วง ต้องทำให้ได้
Dtaung tum ngai hai nguang dtaung tum hai dai
What do I do? I’m tired, but I must do it

(*) วันไหนไม่สบาย มีใครที่คอยเคียงกาย
Wun nai mai sabai mee krai tee koey kiang gai
Whenever I’m sick, there’s someone always at my side

(**) ยังไงก็พี่ฉัน ห่วงเราอยู่ทุกวัน
Yung ngai gor pee chun huang rao yoo took wun
No matter what, my big brother worries about me every day
ไม่เคยห่างหาย
Mai koey hang hai
He’s never far away
ไม่ว่าวันไหนไหน ก็มีกันและกัน
Mai wah wun nai nai gor mee gun lae gun
No matter the day, we have each other
ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลง
Mai mee wun ja bplian bplaeng
And that’ll never change

เราลืมทำการบ้าน พี่มาคอยแก้
Rao leum tum gahn bahng pee mah koy gae
If I forget my homework, my brother fixes it
ไม่เรียนก็ไม่ได้ พี่เอาตายแน่
Mai rian gor mai dai pee ao dtai nae
I can’t miss school, I’m definitely troubling my big brother
เรามันไม่ได้เรื่อง อาการมันแย่
Rao mun mai dai reuang ahgahn mun yae
It’s not a problem, the symptoms are bad
บางทีเรางี่เง่า บางทีงอแง
Bahng tee rao ngee ngao bahng tee ngor ngae
Sometimes I’m stupid, sometimes I’m irritable

เรียนไปเราก็งีบ ไม่รู้เรื่องแน่
Rian bpai rao gor ngeep mai roo reuang nae
If I go to school, I’ll doze off, I’m not sure what the problem is
ได้พี่คอยเป็นเพื่อน คงมีทางแก้
Dai pee koy bpen peuan kong mee tahng gae
But if I have my big brother as my friend, there’s a way to fix it

(*,**)

มีเธอคอยเป็นเพื่อน ให้เราอุ่นใจ
Mee tur koy bpen peuan hai rao oon jai
I have you as my friend giving my heart warmth
ดีใจที่เธอใช่
Dee jai tee tur chai
I’m happy that it’s you
มีเธอคอยมาช่วย ช่วยเรามากมาย
Mee tur koy mah chuay chuay rao mahk mai
I have you helping me, helping me so much
เข้าใจเข้าใจ
Kao jai kao jai
I understand, I understand

จะไม่ทำเธอกลุ้ม ให้เธอหนักใจ
Ja mai tum tur gloom hai tur nuk jai
I won’t worry you or make you stressed
เพื่อพี่ต้องทำได้
Peua pee dtaung tum dai
For my big brother, I must be able to do it

(*,**,**)

Title: มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ (Ma Leuk Geuk Geuy)
Artist: Natalie Stybert
Album: มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ (Ma Leuk Geuk Guey)
Year: 2001

มัวอี มัวอี ปาลี ปาลี ปารัตต้า โอราปาโน โกราโตมัว อีเลล่า
Mua ee mua ee pah lee pah lee pa ratta, oh rah pah noh goh rah dtoh mua eek lay lah
โอราปาโนะ การันโตะ มัวอี เลล้า
Oh rah pah noh gah run dtoh mua ee lay lah

ฉันเป็นแม่มดเพียงตัวเล็กไปหน่อยนึง
Chun pen mae mot piang dtua lek pai noy neung
I’m a witch who’s just a little small
แต่ใจมันโตก็ใจมันแบบจัมโบ้ไง
Dtae jai mun dtoh gor jai mun baep jum boh ngai
But my heart is big, my heart is jumbo
ฉันมีไม้เท้ามีคาถาก็เสกไป
Chun mee mai tao mee kah tah gor sek pai
I have a wand and a spell I’ll cast
ถ้าเธอกวนใจจะเสกให้เธอติงต๊องเลย
Tah tur guan jai ja sek hai tur dting dtaung loey
If you bother me, I’ll cast it on you and make you crazy

(*) จะวนจะเวียนจะวุ่นจะวายให้ปวดหัว
Ja won ja wian ja woon ja wai hai puat hua
I’ll circle around you and bother you, giving you a headache
ถ้าเธอกลัวๆก็ให้เธอรีบมาหาเลย
Tah tur glua glua gor hai tur reep mah hah loey
If you’re afraid, I’ll make you hurry away
ทำเป็นลีลาบอกแล้วถ้ายังจะทำเฉย
Tum pen lee lah bauk laeo tah yung ja tum choey
Pretending you’re too cool, if you still act so indifferent
ระวังตัวเลยจะขี่ไม้กวาดไปแกล้งเธอ
Rawung dtua loey ja kee mai gwaht pai glaeng tur
Look out, I’ll ride my broom around and tease you

(**) ถ้าเธอไม่มาเจอจะทำให้เธอปั่นป่วน
Tah tur mai mah jur ja tum hai tur pun puan
If you don’t come to see me, I’ll drive you mad
จะตามไปกวนใจเธอแน่นอน
Ja dtahm pai guan jai tur nae naun
I’ll follow and harass you for sure
จะตามไปรังควานเธอไม่ให้หยุดหย่อน
Ja dtahm pai rung kwahm tur mai hai yoot yaun
I’ll follow and disturb you nonstop
อย่างเธอต้องมาเจอเวทมนต์นี้
Yahng tur dtaung mah jur wetmon nee
You’re gonna have to face this magic spell

(***) (เพี้ยง) โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์
(Piang) Ohm ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy
(เพี้ยง) โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์
(Piang) Ohm ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy
(เพี้ยง) โอมมะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์ มะลึกกึ๊กกึ๋ยย์
(Piang) Ohm ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy ma leuk geuk geuy
(เพี้ยง) โอม…
(Piang) Ohm…

(*,**,***,***,***,***)