G-Twenty

All posts tagged G-Twenty

Title: คนละมุมโลก / Kon La Moom Lohk (Each in Our Own World)
Artist: G-Twenty
Album: G-Twenty
Year: 2010

ช่างไม่รู้เลย ช่างไม่รู้เลยว่าเรานั้นคิดถึงเขาอยู่
Chahng mai roo loey chahng mai roo loey wah rao nun kit teung kao yoo
I really don’t know, I really don’t know if I miss him
เขานั้นกลับไม่คิดถึงกัน วันอันยาวไกล
Kao nun glup mai kit teung gun wun un yao glai
He ended up not missing me, the days are so long
นาฬิกาหัวใจ เราเดินไม่เคยพร้อมกัน
Nahligah hua jai rao dern mai koey praum gun
The clocks of our hearts never turned together
ยิ่งรักเขาแต่เขายิ่งลืม
Ying ruk kao dtae kao ying leum
The more I loved him, the more he forgot me

จบกันสักทีจากกันเสียที เหมือนยืนที่คนละมุมโลก
Jop gun suk tee jahk gun sia tee meuan yeun tee kon la moom lohk
We finally ended things, we finally separated, it’s like each of us were standing in our own world
ทุกๆ อย่างช่างดูสวนทาง
Took took yahng chahng doo suan tahng
Everything really seems conflicting
เราจะเข้าใกล้ เขาก็ยิ่งถอยไป
Rao ja kao glai kao gor ying toy bpai
The closer we got, the more he retreated
นับวันยิ่งดูยิ่งเหินห่าง เขามีโลกส่วนตัวของเขา
Nup wun ying doo ying hern hahng kao mee lohk suan dtua kaung kao
Counting the days, the more I watched, the more distant he became, he has his own private world

(*) Oh, baby I’m in love with you
Oh, baby, I’m in love with you
หยิกตัวเองให้ตื่นเสียที ผู้ชายคนนี้เขาหมดรักเรา
Yik dtua eng hai dteun sia tee poo chai kon nee kao mot ruk rao
I pinch myself to wake me up, this man is out of love for me
Oh, baby would you be my boo.
Oh, baby, would you be my boo?
กลับคืนมาสู่โลกของเรา โลกของเขาไม่ให้เราอยู่
Glup keun mah soo lohk kaung rao lohk kaung kao mai hai rao yoo
Come back to my world, his world won’t let me in

บอกว่าให้ลืม บอกไม่ให้จำ
Bauk wah hai leum bauk mai hai jum
I tell myself to forget it, I tell myself not to remember
เขาทำได้เราก็ทำได้ อย่าเสียเวลาไปทนรักเขา
Kao tum dai rao gor tum dai yah sia welah bpai ton ruk kao
If he can do it, so can I, don’t waste time enduring loving him
คงมีคนดี มีสักคนที่ยอม
Kong mee kon dee mee suk kon tee yaum
There’s gotta be someone good, someone willing
ยกโลกส่วนตัวเขาให้เรา ที่ไม่ปล่อยให้เราเหงาใจ
Yok lohk suan dtua kao hai rao tee mai bploy hai rao ngao jai
To offer their world to me, who won’t let me be lonely

(*,*,*)

ไม่ได้ร้องขอแต่แค่อยากจะบอกความจริงที่เธอนั้นได้ทำ
Mai dai raung kor dtae kae yahk ja bauk kwahm jing tee tur nun dai tum
I’m not begging, but I just want to tell you the truth about what you did
ก็ตัวฉันไม่ได้โกรธหรือจะโทษว่าเธอนะทิ้งฉันไป
Gor dtua chun mai dai groht reu ja toht wah tur na ting chun bpai
I’m not angry or blaming you for leaving me
If you wanna go I let you go that’s fine
If you wanna go, I’ll let you go, that’s fine
ถึงจะรักเธอมากเท่าไรแต่วันนี้ฉันคงต้องตัดใจ
Teung ja ruk tur mahk tao rai dtae wun nee chun kong dtaung dtut jai
No matter how much I loved you, today I have to give you up

จะจดจำเวลาดีๆ ที่เราเคยมีด้วยกัน
Ja jot jum welah dee dee tee rao koey mee duay gun
I’ll remember the good times we once had together
จะจำไว้ว่าครั้งหนึ่ง I use to be your number one
Ja jum wai wah krung neung I used to be your number one
I’ll remember that, at one time, I used to be your number one
ฉันเคยคิดว่าเธอกับฉันจะรักกันไปจนตาย
Chun koey kit wah tur gup chun ja ruk gun bpai jon dtai
I once thought that you and I would love each other until we died
แต่คนต้องตื่นจากฝันเพราะวันนี้ฉันต้อง say goodbye
Dtae kon dtaung dteun jahk fun pror wun nee chun dtaung say goodbye
But someone has to wake up from that dream, because today I have to say good-bye

Title: Don’t Worry
Artist: G-Twenty
Album: G-Twenty
Year: 2010

(*) oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
ก็แค่ออกไป..party
Gor kae auk bpai party
Just go out to the party
ไปลัล ลา..กับ..gang..ready
Bpai lulla gup gang ready
Go carefree with the gang, ready?
oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
oh baby.. Don’t worry
มีใจให้เธอเต็มที่
Mee jai hai tur dtem tee
I have my whole heart to give to you
ใครมาแจม.ก็ช่างเขา สิ
Krai mah jaem gor chahng kao si
Whoever tries to jam me, screw them!

นะค่ะคนดีขอไปมันคืนนี้
Na ka kon dee kor bpai mun keun nee
Please, sweetie, I want to go tonight
นะจ๊ะคนดีขอไป..dance.. สักที
Na ja kon de ekor bpai dance suk tee
Please, sweetie? I wanna finally dance
เชื่อนะคนดีแอลกอฮอลล์ไม่มี
Cheua na kon dee alcohol mai mee
Trust me, sweetie, there’s no alcohol
pure..pure..ที่ฉันเสพ..มีแค่เสียงดนตรี
Pure pure tee chun sep mee kae siang don dtree
I only take part in pure activities, there’s just the music
เธอมีแต่เธอมีแต่เธอ baby
Tur mee dtae tur mee dtae tur baby
You, I have only you, I have only you, baby
so I wanna go, go to the party
so I wanna go, go to the party
อยากอยากจะขอ ขอเธอนะคนดี
Yahk yahk ja kor kor tur na kon dee
I want to, want to ask, ask you, sweetie
เพราะฉัน อยากจะ party กัน to night
Pror chun yahk ja party gun tonight
Because I wanna party with you tonight

Hey boy let me know
Hey boy let me know
ไม่ต้องกลัวอะ let me go
Mai dtaung glua a let me go
You don’t have to be afraid, let me go
ฉันจะกลับมาตรงเวลา แต่ถ้าเธอยัง
Chun ja glup mah dtrong welah dtae tah tur yung
I’ll come back on time, but if you’re still
จะคิดถึงก็แค่โทรมา
Ja kit teung gor kae toh mah
Thinking of me, just call

(*)

I love you, baby, ah!

ไม่ เห็นจะต้องโกรธ ทำหน้าบึ้งอย่างนี้
Mai hen ja dtaung groht tum nah beung yahng nee
I don’t see why you have to be angry and make a serious face like this
ไม่คิดจะลาจากเธอไปในคืนนี้
Mai kit ja lah jahk tur bpai nai keun nee
I’m not thinking of leaving you tonight
ฉัน ขอแค่เพียงแต่เธอ just say agree cus
Chun kor kae piang dtae tur just say agree cus
I just ask that you just say you agree, because
when the party comes ฉันก็คงต้อง leave
When the party comes chun gor kong dtaung leave
When the party comes, I have to leave
Let’s go down to the floor ออกมาเลยไม่ต้อง wait ไม่ต้องรอ
Let’s go down to the floor auk mah loey mai dtaung wait mai dtaung ror
Let’s go down to the floor, come out, there’s no need to wait, no need to wait
ปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ดนตรีมันพาไป ไม่ต้องสนใคร ทำไรก็ทำไป
Bploy dtua bploy jai hai don dtree mun pah bpai mai dtaung son krai tum rai gor tum bpai
Release your body and heart, let the music lead you, there’s no need to care about anyone, do whatever you’re going to do
ใส่หลายชั้นมันก็ร้อนนะ จะทำยังไงได้ก็ take it off ซะ
Sai lai chun mun gor raun na ja tum yung ngai dai gor take it off sa
I’m wearing many layers, I’m hot, whatever I can do, I’ll take it off
มีคนเข้ามาคุยก็คงต้อง make friends แต่อย่าคิดมากยังไงก็ just friend
Mee kon kao mah kooey gor kong dtaung make friends dtae yah kit mahk yung ngai gor just friend
I have people come up and talk to me, but just to make friends, but don’t think too much, no matter what, we’re just friends

(*,*)

party is goin to over but I just wanna live a little bit longer
The party is going to end, but I just wanna live a little bit longer
กว่าจะมา ถึงก็เกือบจะเที่ยงคืน เธอก็รู้ไม่ต้องเป็นแกล้งลืม
Gwah ja mah teung gor geuap ja tiang keun tur gor roo mai dtaung bpen glaeng leum
Until it’s nearly midnight, you know, you don’t have to pretend you forgot
Hey baby I just want some more เพราะเวลาที่เธอให้มันก็คงไม่เพียงพอ
Hey baby I just want some more pror welah tee tur hai mun gor kong mai piang por
Hey, baby, I just want some more because the time you’ve given me isn’t enough
And you my love don’t worry me คงกลับไม่เกินตีสี่ จะกล่อมเธอหลับให้ฝันดี
And you my love don’t worry me kong glup mai gern dtee see ja glaum tur lup hai fun dee
And you, my love, don’t worry about me, I’ll be back no later than 4am, I’ll soothe you into sweet dreams

Title: ไม่พูดก็ได้ยิน / Mai Poot Gor Dai Yin (Don’t Speak, I Can Hear)
Artist: G-Twenty
Album: [Single]
Year: 2013

คำว่ารักกัน ที่ฉันยังได้ฟัง ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
Kum wah ruk gun tee chun yung dai fung mai koey bplian bpai loey
Your “I love you”s that I still hear have never changed
แต่ท่าทีที่เธอเมินเฉย มันดูตรงข้ามกัน
Dtae tah tee tee tur mern choey mun doo dtrong kahm gun
But your nonchalant attitude seems opposite of that
(เหมือนว่าเธอไม่รัก)
(Meuan wah tur mai ruk)
(Like you don’t love me)

คนที่คุ้นเคย รักอยู่เหมือนเคย วันนี้เหมือนฉัน ไม่รู้จัก
Kon tee koon koey ruk yoo meuan koey wun nee meuan chun mai roo juk
Today, the familiar person whom I still love is now like a stranger
คนที่เคยใกล้ชิดทุกวัน ดูห่างเหินไป
Kon tee koey glai chit took wun doo hahng hern bpai
The person who’s still near me every day seems so distant
(รักของเธอจางหายไป)
(Ruk kaung tur jahng hai bpai)
(Your love disappeared)

(*) กอดกับฉัน มันทำให้เจ็บทุกครั้ง มันเหมือนจะบอกให้ รู้ในใจเธอยังมีใคร
Gaut gup chun mun tum hai jep took krung mun meuan ja bauk hai roo nai jai tur yung mee krai
Your embrace makes me hurt every time, it’s like it’s telling me that in your heart, you still have someone else
ที่รักและต้องการมากกว่าฉัน
Tee ruk lae dtahng gahn mahk gwah chun
That you love and want more than me
พอเถอะนะ มันเหมือนระเบิดเวลาทำร้ายกัน
Por tur na mun meuan rabert welah tum rai gun
Enough, it’s like I’ll explode when you’re cruel to me
อย่าฝืนใจ เธอรักใคร ก็ไปหาคนนั้น
Yah feun jai tur ruk krai gor bpai hah kon nun
Don’t force it, you love someone else, go find her

(**) เธอไม่จำเป็นต้องพูดลา แค่พูดด้วยตาก็ได้ยิน
Tur mai jum bpen dtaung poot lah kae poot duay dtah gor dai yin
You don’t have to say good-bye, just speak with your eyes, I can hear
อาการของเธอทุกๆอย่าง มันแสดงว่าฉันกำลังโดนทิ้ง
Ahgahn kaung tur took took yahng mun sadaeng wah chun gumlung dohn ting
Every one of your signs hints that I’m getting dumped
ไม่จำเป็นต้องพูดมา แค่เพียงมองตาก็ได้ยิน
Mai jum bpen dtaung poot mah kae piang maung dtah gor dai yin
There’s no need to speak, just look in my eyes and I can hear
เธอไม่พูดก็เจ็บ เธอยิ่งพูดยิ่งเจ็บ ก็รู้แล้ว เธอไม่รักกัน
Tur mai poot gor jep tur ying poot ying jep gor roo laeo tur mai ruk gun
You don’t speak, but I hurt, the more you speak, the more I heart, I know you don’t love me

Oh คนที่เคยผูกพัน ในวันนี้เหมือนไม่เข้าใจ
Oh kon tee koey pook pun nai wun nee meuan mai kao jai
Oh, today, the person whom I was once in a relationship with now is like they don’t understand
เริ่มเห็นคำว่าอยากไป ซ่อนเอาไว้อยู่ในใจของเธอ
Rerm hen kum wah yahk bpai saun ao wai yoo nai jai kaung tur
I’m starting to see the words that want to come out, that you’re hiding in your heart

คนไม่รัก ไม่พูดก็ยังได้ยิน it’s alright
Kon mai ruk mai poot gor yung dia yin it’s all right
The person who doesn’t love me doesn’t speak, but I can still hear, it’s all right
I feel that love is missing, when I look in your eyes
I feel that love is missing, when I look in your eyes
Trust me baby ไม่ต้องเซ้าซี้ก็ don’t worry I will cry
Trust me baby mai dtaung sao see gor don’t worry I will cry
Trust me, baby, there’s no need to beg, don’t worry that I’ll cry
You just walk away ก็ไม่จำเป็น ต้อง say goodbye
You just walk away gor mai jum bpen dtaung say good-bye
You just walk away, there’s no need to say good-bye

(*,**)

แค่แววตา ที่เธอมองฉัน รู้ว่าเธอน่ะหวั่นไหว
Kae waew dtah tee tur maung chun roo wah tur na wun wai
Just the look in your eyes when you’re looking at me, I know you’re nervous
จะปิดยังไง เก็บมันเอาไว้ มันหลอกฉันไม่ได้
Ja bpit yung ngai gep muna ow ai mun lauk chun mai dai
However you hide it and try to keep it inside, you can’t trick me
แค่คำลา ไม่จำเป็นแล้ว ฉันก็ยอมให้เธอไป
Kae kum lah mai jum bpen laeo chun gor yaum hai tur bpai
There’s no need for a good-bye now, I’ll let you go
ไม่มีใจก็ไปเถอะ Oh Baby baby baby
Mai mee jai gor bpai tur oh baby baby baby
You don’t have any feelings left, so go, oh, baby, baby, baby

Title: เรื่องเข้าใจผิด / Reuang Kao Jai Pit (A Problem of Misunderstanding)
Artist: G-Twenty
Album: G-Twenty
Year: 2012

หากว่าเธอไม่เคยจูงมือ เธอไม่เคยมองตา
Hahk wah tur mai koey joong meu tur mai koey maung dtah
If you never held my hand, never looked me in the eye
ฉันก็คงไม่คิดไปไกล
Chun gor mai kit pai glai
I probably wouldn’t have thought so far
หากว่าเธอวางตัวดีดี ไม่เดินตามเป็นเงา
Hahk wah tur wahng dtua dee dee mai dern dtahm pen ngao
If you behaved yourself and didn’t follow me like a shadow
ฉันก็คงไม่คิดมากไป
Chun gor kong mai kit mahk pai
I probably wouldn’t have thought so much

(*) ว่าไม่ได้มีความหมาย ไม่ได้พิเศษกว่าใคร
Wah mai dai mee kwahm mai mai dai piset gwah krai
It didn’t mean anything, I’m no more special than anyone else
ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้น เธอเพิ่งบอกฉันให้เข้าใจ
Mai dai plae wah yahng nun tur perng bauk chun hai kao jai
If you didn’t mean it like that, you should have told me so I understood
ว่าเธอไม่ได้คิดอย่างนั้น ไม่ได้รู้สึกแบบนั้น
Wah tur mai dai kit yahng nun mai dai roo seuk baep nun
That you didn’t think like that, that you didn’t feel that way
เราเป็นเพียงแค่เพื่อนกัน
Rao pen piang kae peuan gun
That we were only friends

(**) ฉันเองที่มันเข้าใจผิด ฉันเข้าใจผิด คิดว่าเรารักกัน
Chun eng tee mun kao jai pit chun kao jai pit kit wah rao ruk gun
I just misunderstood, I misunderstood, I thought we were in love
แต่อาการของเธอที่มีให้กัน ให้ฉันเข้าใจมันว่าไง
Dtae ahgahn kaung tur tee mee hai gun hai chun kao jai mun wah ngai
But the signs you gave me made me understand how I did
ไม่ให้ฉันเข้าใจผิด ไม่เข้าใจผิด คงจะทำไม่ไหว
Mai hai chun kao jai pit mai kao jai pit kong ja tum mai wai
Don’t let me misunderstand, I won’t misunderstand, I won’t be able to do it
เธอรู้ไหม ทั้งหมดต้องเริ่มจากใคร หรือว่าเธอไม่รู้ตัว
Tur roo mai tung mot dtaung rerm jahk krai reu wah tur mai roo dtua
Do you know who started everything? Or were you oblivious?

หากว่าเธอไม่พูดให้รู้ เหมือนว่าฉันสำคัญ
Hahk wah tur mai poot hai roo meuan wah chun sumkun
If you didn’t say anything like I was important
ฉันก็คงไม่คิดอะไร
Chun gor kong mai kit arai
I probably wouldn’t have thought anything
หากว่าเธอไม่เคยดูแล คอยเอาใจทุกวัน
Hahk wah tur mai koey doo lae koy ao jai took wun
If you never looked after me, doing things to please me every day
ฉันก็คงไม่คิดมากไป
Chun gor kong mai kit mahk pai
I probably wouldn’t have thought so much

(*,**)

I am misunderstand and now I understand
I misunderstood and now I understand
เธอไม่เคยคิดอะไร คิดเองไปไกลว่า I’m understand
Tur mai koey kit arai kit eng pai glai wah I’m understand
You never felt anything, I thought things too far, I understand
ไม่ใช่แฟน (ไม่ใช่แฟน) แค่หวงแหน
Mai chai faen (mai chai faen) kae huang haen
You’re not my boyfriend (you’re not my boyfriend), I’m just hanging on to you
แค่มาหาเวลาที่เหงา ถ้าฉันคิดมากไป ฉัน Understand
Kae mah hah welah tee ngao tah chun kit mahk pai chun understand
It was just a moment of loneliness, if I over-thought things, I understand
MK, I’m rapping with my broken heart, with my broken heart!
MK, I’m rapping with my broken heart, with my broken heart!
และรู้ตัวดีวันนี้ไม่อาจ No way no way !!
Lae roo dtua dee wun nee mai aht no way no way
And I realized today that I shouldn’t, no way, no way

(**)

Title: เพิ่งรู้ว่า…รัก รัก รัก / Perng Roo Wah Ruk Ruk Ruk (Just Realized…I Love Love Love You)
Artist: Mono Music stars (G-Twenty, Candy Mafia, Matoom, Cherry Black)
Album: [Single]
Year: 2011

ก็ไม่เคยเลยที่จะพบใคร
Gor mai koey loey tee ja pob krai
I’ve never met anyone
แบบเธอที่ทำให้ฉันนั้น รัก รัก รัก
Baep tur tee tum hai chun nun ruk ruk ruk
Who makes me love love love the way you do
ทั้งที่ใจไม่เคยมีใครข้างใน
Tung tee jai mai koey mee krai kahng nai
Though my heart has never had anyone inside
เธอผ่านมาเจอ เหมือนฉันได้พัก พัก พัก
Tur pahn mah jur meuan chun dai puk puk puk
When you passed by, it was like my heart settled, settled, settled

เรื่องที่ใจไม่ยอมปันให้ใคร
Reuang tee jai mai yaum pun hai krai
The matter is that my heart refuses to be given out to anyone
แต่ยอมเธอ มันคงเป็นเพราะว่ารัก รัก รัก
Dtae yaum tur mun kong pen pror wah ruk ruk ruk
But it gave in for you, probably because of love love love
แหละเป็นเธอที่เดินเข้ามา
Lae pen tur tee dern kao mah
And it’s you who walked in
ทำฉันนั้นรักหมดหัวใจ
Tum chun nun ruk mot hua jai
And made me love you with all my heart

รู้ และฉันก็เพิ่งเข้าใจ
Roo lae chun gor perng kao jai
I realized and just understood
ว่าความรักเป็นไง ก็ไม่เคยได้เรียนรู้
Wah kwahm ruk pen ngai gor mai koey dai rian roo
How love is, I’ve never learned before
แล้ว เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ
Laeo meua chun nun dai pob tur
And when I met you
มันทำเอาฉันละเมอ เรียกว่ารักได้ใช่ไหม
Mun tum ao chun lamur riak wah ruk dai chai mai
It made me daydream, that can be called love, right?

(*) ก็เพิ่งจะรู้ว่าฉันรักเธอ (รักเธอที่สุด)
Gor perng ja roo wah chun ruk tur (ruk tur tee soot)
I just realized I love you (love you so much)
รัก รักเธอคนดีที่หนึ่งเลย
Ruk ruk tur kon dee tee neung loey
Love love you, my only sweetie
แล้วเธอนะรู้อะไรไหมเอ่ย
Laeo tur na roo arai mai oey
Do you realize anything?
Now, I’m fallin in love, I think I love you
Now, I’m fallin in love, I think I love you

เป็นอะไรที่ใช่เธอ คนที่ทำเราละลาย
Pen arai tee chai tur kon tee tum rao lalai
Whatever it is, you’re the one, the one who makes me melt
คนทำเอาฉันอายจนเพ้อ เอ้อ เอ่อ เออ
Kon tum ao chun ai jon pur ur ur ur
The one who makes me shy until I’m crazy-zy-zy-zy
ใจที่เคยมีน้ำตา ตั้งแต่เธอเดินเข้ามา
Jai tee koey mee num dtah dtung dtae tur dern kao mah
My heart that once had tears, since you walked in
จากที่เคยมีน้ำตามันหาย อะ อะ อ่าย
Jahk tee koey mee num dtah mun hai a a ai
From once having tears, it’s heal-heal-healed

(**) มีบางทีที่เผลอ ทั้งๆ ที่ผ่านมาเรามีกันเสมอ
Mee bahng tee tee plur tung tung tee pahn mah rao mee gun samur
Sometimes I’m careless, though we’re always passing by each other
เคยมีคนดูแลห่วงใยและภูมิใจเสนอ
Koey mee kon doo lae huang yai lae poom jai sanur
I’ve had someone to take care of, be worried about, and be proud of me
และให้ความรักแบบที่ไม่เคยพบเจอ
Lae hai kwahm ruk baep tee mai koey pob jur
And give me love like I’ve never seen before

(***) มีบางทีมันเผลอ ไม่มีเธอข้างกาย
Mee bahng tee mun plur mai mee tur kahng gai
Sometimes I’m careless, not having you by my side
มองไปแล้วข้างในมันเหวอ
Maung pai laeo kahng nai mun ver
I’ve looked until I’ve gone overboard inside
ก็ไม่เคยได้เจอเลย คนอย่างเธอ
Gor mai koey dai jur loey kon yahng tur
but I’ve never found anyone like you
คนที่ทำให้ฉันนั้นรักจนละเมอ
Kon tee tum hai chun nun ruk jon lamur
Who makes me love you until I’m daydreaming

(*)

บางคน feel so right แต่ก็ไม่ใช่
Bahng kon feel so right dtae gor mai chai
Some guys feel so right but aren’t the one
บางคน make me smile แต่แล้วก็ bye
Bahng kon make me smile dtae laeo gor bye
Some guys make me smile, but then say good-bye
ก็ tears from ma eyes เธอเข้ามา dry
Gor tears from ma eyes tur kao mah dry
You came and dried the tears from my eyes
ความเหงาเศร้าเซ็งที่สุดก็คลาย
Kwahm ngao sao seng tee soot gor klai
Loneliness, sadness, exasperation, you relieved them

You just gave me a new world
You just gave me a new world
โลกใบนี้จะมีแค่ฉันกับเธอ
Lohk bai nee ja mee kae chun gup tur
This world has only me and you

C’mon baby just come closer
Cuz you make me wanna say

(**,***,*,*)

Title: Magic Hour
Artist: G-Twenty
Album: [Single]
Year: 2011

ทุกๆ วินาทีก็เพ้อก็คิดถึงแต่เธอ
Took took winahtee gor pur gor kit teung dtae tur
Every second I’m delirious, thinking only of you
ทุก ๆ ลมหายใจก็มีแต่เธออยู่ข้างใน
Took took lom hai jai gor mee dtae tur yoo kahng nai
Every breath I take has only you inside
หัวใจของฉันที่เคยอยู่ตรงอกข้างซ้าย
Hua jai kaung chun tee koey yoo dtrong auk kahng sai
My heart that once was on the left side of my chest
มันไม่อยู่แล้ว เธอมาขโมยไป
Mun mai yoo laeo tur mah kamoy pai
Isn’t there anymore; you stole it!

(*) เหตุเกิดจากวันที่เราได้พบได้เจอ และเธอยิ้มให้กัน
Het gerd jahk wun tee rao dai pob dai jur lae tur yim hai gun
It all started the day that we met and you smiled at me
แค่นาทีนั้น ก็เพ้อและก็ฝัน
Kae nahtee nun gor pur lae fun
In just that minute, I was delirious and dreamy
เหมือนว่าตัวฉันนั้นยืนอยู่
Meuan wah dtua chun nun yeun yoo
It’s like I’m standing here
โลกที่เห็นแค่เธอเท่านั้น
Lohk tee hen kae tur tao nun
The world that I see is only you

(**) Love is the magic hour
เธอมาทำให้ฉันอยู่ใน The magic hour
Tur mah tum hai chun yoo nai the magic hour
You made me be in the magic hour
มีแค่เธอคนเดียว ที่เผลอใจให้ง่ายๆ ไป
Mee kae tur kon diao tee plur jai hai ngai ngai pai
It’s just you alone who I’m so easily crazy for
หรือว่าเธอนั้น ร่ายเวทย์มนต์สะกดฉัน
Reu wah tur nun rai wayt mon la got chun
Or did you cast a magic spell to hypnotize me?
This is the magic hour
รู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปหมดใจฉัน
Roo dtua eek tee gor ruk tur pai mot jai chun
I’ve realized once again that I love you with all my heart
ถอนใจก็ไม่ได้ ให้ถอนตัวก็คงยาก
Taun jai gor mai dai hai taun dtua gor kong yahk
I can’t resist, holding myself back is hard
Magic hour, I’m in the magic hour

ทุกคืน ยังมีเธอในความฝัน
Took keun yung mee tur nai kwahm fun
Every night you’re still in my dreams
นับวัน มันควบคุมใจไม่ไหว
Nup wun mun kuap koom jai mai wai
Day by day, I can’t accept it
ห้ามใจอย่างไรก็มัวแต่เพ้อไป
Hahm jai yahng rai gor mua dtae pur pai
How can I forbid myself? I’m completely obsessed with you

(*,**, **,**)

Title: Bye Bye Boy
Artist: G-Twenty
Album: [Single]
Year: 2010

G-20 Y’ALL (YEAH) ORIGINAL GAL DEM SUGAR (YESSUR)
SET YOUR HEART ON FIRE!!

สังเกตดีๆแล้วเธอจะรู้ว่าฉันกำลังเปลี่ยนไป
Sung gert dee dee laeo tur ja roo wah chun gumlung plian pai
Take a good look and you’ll know that I’m changing
ไม่เดือดไม่ร้อนไม่แคร์ไม่สนและจะไม่ทนอีกต่อไป
Mai deuat mai raun mai care mai son lae ja mai ton eek dtor pai
I’m not bothered, I don’t care, I’m not interested, and I won’t stand it anymore
นับจากวันนี้ Don’t care baby just want แค่เริ่มใหม่
Nup jahk wun nee don’t care baby just want kae rerm mai
From now on, I don’t care, baby, I just want to start over
ไม่รู้จะทนทำไม แคร์ทำไมน่าคิดได้ตั้งนานแล้ว
Mai roo ja ton tummai care tummai nah kit dai dtung nahn laeo
I don’t know why I should tolerate it, why I should care, you should have thought of this a long time ago

(*) Stop don’t you talk anymore แยกๆกันซะดีกว่า
Stop don’t you talk anymore yaek yaek yaek gun sa dee gwah
Stop, don’t you talk anymore, it would be better if we split up
Stop don’t you talk anymore ฉันว่าเราคุยกันจบแล้ว
Stop don’t you talk anymore chun wah rao kooey gun job laeo
Stop, don’t you talk anymore, I think we’re done talking

(**) Its getting fun to live without you
Love is all around ทำไมต้องแคร์ you
Love is all around tummai dtaung care you
Love is all around, why should I care about you?
Boys มีตั้งมากมายที่ทำ My heart boom
Boys mee dtung mahk mai tee tum my heart boom
There are so many boys who make my heart boom
Oh my baby boy I gotta let you go

(***) Bye bye boy ไปให้ไกล ไปให้ไกล ไกลจากฉัน
Bye bye boy pai hai glai pai hai glai glai jahk chun
Bye bye boy, go away, get far away from me
Bye bye boy ไปให้ไกล ไปให้ไกล oh baby
Bye bye boy pai hai glai pai hai glai oh baby
Bye bye boy, go away, get far away, oh, baby
Bye bye boy goodbye ไม่มีเธอไม่ crazy
Bye bye boy good bye mai mee tur mai crazy
Bye bye boy, good-bye, without you I’m not crazy
Bye bye boy don’t cry, oh baby

ปิดฉากความรักของเธอกับฉันที่มันไม่ค่อย romance
Pit chahk kwahm ruk kaung tur gup chun tee mun mai koy romance
I’m ending this love scene of ours that was hardly a romance
จบกันดีๆ รู้สึกดีๆ ยังคงมีให้ตลอดไป
Job gun dee dee roo seuk dee dee yung kong mee hai dtalaut pai
Ending it well, I’ll always have good feelings towards you
แต่ ณ จุดนี้มันคงต้องมี คำว่า goodbye
Dtae nor joot nee mun kong dtaung mee kum wah good bye
But at this point, I’m gonna have to tell you good-bye
เพราะไม่รู้จะทนทำไม แคร์ทำไม น่าคิดได้ตั้งนานแล้ว
Pror mai roo ja ton tummai care tummai nah kit dai dtung nahn laeo
Cause I don’t know why I should tolerate it, why should I care? You should’ve thought of this a long time ago

(*,**,***)

++++Korean Rap (Anyone who speaks Korean wanna take a stab at it?)++++

TO THE BEAT, TO THE BEAT
T-T-TO THE BEAT NOW BEAT IT
BUZZ OFF BUZZ OFF NOW!

(***)

Hey boy ไม่ต้องทำหน้าเศร้า เดินคอตกดูกระจกสิ
Hey boy mai dtaung tum nah sao dern kor dtok doo grajok si
Hey boy, don’t look so sad, walking with your head down, look in the mirror
มันช่างน่าตลก poorthing เนี่ยอะนะคนที่เคยบอกว่ารักกันจริงๆ
Mun chang nah dtalok poor thing nia a na kon tee koey bauk wah ruk gun jing jing
It’s kinda funny, poor thing, you, the one who once said they really loved me
Faker ไม่น่าเชื่อ U the most biggest liar ever
Faker mai nah cheua you the most biggest liar ever
Faker, I shouldn’t have believed you, you’re the most biggest liar ever
วันนี้ต่อให้ทำซักแค่ไหน ถึง swear to the god ฉันก็ไม่กลับไป
Wun nee dtor hai tum suk kae nai teung swear to the god chun gor mai glup pai
No matter what you do now, I swear to God I’m not going back

I’m happy with my girls, many boys coming to my world
You can keep crying but you should stop trying

Now I’m free like a bird ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทนไม่ต้อง hurt
Now I’m free like a bird mai dtaung jep mai dtaung ton mai dtaung hurt
Now I’m free like a bird, no need to for pain, no need to tolerate being hurt
It’s time to say goodbye, don’t cry, good-bye, oh, baby

Bye Bye Boy
Don’t Worry
คนละมุมโลก / Kon La Moom Lohk (Each in Our Own World)
Magic Hour
ไม่พูดก็ได้ยิน / Mai Poot Gor Dai Yin (Don’t Speak, I Can Hear)
เพิ่งรู้ว่า…รัก รัก รัก / Perng Roo Wah Ruk Ruk Ruk (Just Realized…I Love Love Love You)
เรื่องเข้าใจผิด / Reuang Kao Jai Pit (A Problem of Misunderstanding)

   
All songs tagged G-Twenty