CLASH

All posts tagged CLASH

Title: ซากคน / Sahk Kon (Human Carcass)
Artist: Clash
Album: Fan
Year: 2007

ก็กู่ก็ร้องมันเข้าไปผิดถูกไม่รู้ไม่ใส่ใจ
Gor goo gor raung mun kao bpai pit took mai roo mai sai jai
I’m crying out, I don’t know if it’s right or wrong and I don’t care
มีใครบ้างคนที่ชอบทะเลาะกัน
Mee krai bahng kon tee chaup laor gun
Some people like arguing with me
พอซะที
Por sa tee
Enough
ดูแลความรักด้วยจิตใจ
Doo lae kwahm ruk duay jit jai
Take care of love with your heart
อย่าให้มันลุกขึ้นดั่งไฟ
Yah hai mun look keun dung fai
Don’t let it rise up like flames
ก่อนที่มันจะสายเกินไปแก้ไม่ได้
Gaun tee mun ja sai gern bpai gae mai dai
Before it’s too late and can’t be fixed

(*) หัวใจถูกหลอมละลาย
Hua jai took laum lalai
My heart is being melted
เหลือเพียงเถ้าถ่าน
Leua piang tao tahn
All that’s left are ashes
ความรักที่มีหายจนแห้งหาด
Kwahm ruk tee mee hai jon haeng haht
The love I had disappeared until everything has dried to dust
จนเหลือแค่เพียงวิญญาณ
Jon leua kae piang winyahn
Until all that’s left is my spirit
หัวใจถูกหลอมละลาย
Hua jai took laum lalai
My heart is being melted
เหลือเพียงเถ้าถ่าน
Leua piang tao tahn
All that’s left are ashes
แม้ไม่ตายซะก็เหมือนซากคนอยู่ดี
Mae mai dtai sa gor meuan sahk kon yoo dee
Even though I’m not dead, it’s like I’m a human carcass
มันทรมานคุณก็รู้
Mun toramahn koon gor roo
It’s torture, you know too

มีคนสับสนในจิตใจ
Mee kon sup son nai jit jai
There’s people who feel confused inside
บางคนกรีดร้องว่าปวดใจ
Bahng kon reet raung wah bpuat jai
Some people shriek that their heart aches
มองไปทางไหนไม่มีความรักเลยในสังคม
Maung bpai tahng nai mai mee kwahm ruk loey nai sung kom
No matter which way I look, there’s no love in our society
มีใครบ้างไหมเดินออกไป
Mee krai bahng mai dern auk bpai
Is there anyone walking out?
เดินเอาความรักไปดับไฟ
Dern ao kwahm ruk bpai dup fai
Bringing love to put out the fire?
ก่อนที่มันจะสายเกินไปแก้ไม่ได้
Gaun tee mun ja sai gern bpai gae mai dai
Before it’s too late and can’t be fixed

(*,*)

   

คำร้อง : แบงค์ CLASH
ทำนอง : แบงค์ CLASH
เรียบเรียง : Ope Time;CLASH

Title: เรื่องการรัก / Reuang Gahn Ruk (Matters of Love)
English Title: “Lovitic”
Artist: Clash
Album: Nine Miss U 2
Year: 2010

(*) จะมัวมาตีกันทำไม สนุกใช่ไหมที่ต้องโกรธกัน
Ja mua mah dtee gun tummai sanook chai mai tee dtaung groht gun
Why are you so obsessed with hitting me? It’s fun being angry at me, isn’t it?
ทำไมไม่รักและไม่ใส่ใจ ผมไม่เข้าใจ
Tummai mai ruk lae mai sai jai pom mai kao jai
Why don’t you love me and why don’t you care? I don’t understand

อีกฝั่งบอกนั้นไม่ได้ อีกฝั่งบอกนี้ไม่ชอบ สรุปให้ชัดไม่ได้ แล้วเธอจะเอายังไง
Eek fung bauk nun mai dai eek fung bauk nee mai chaup saroop hai chut mai dai laeo tur ja ao yung ngai
On one side you tell me no way, on another side you say you don’t like this, I can’t draw a conclusion, so what do you want?
จะเอาอย่างนั้นก็ยุ่ง พอเอาแบบนี้ก็แย่ง ก็ยังทะเลาะกันไม่เปลี่ยนแปลง
Ja ao yahng nun gor yoong por ao baep nee gor yaeng gor yung talor gun mai bplian bplaeng
If I want that, you’re too bothered, as soon as you want this, you grab it, we still argue, it hasn’t changed
ขอให้คิดทบทวน ไม่ได้คิดยั่วยวน ไอ้ที่เห็นสมควรก็ควรจะทำ
Kor hai kit top tuan mai dai kit yua yuan ai tee hen som kuan gor kuan ja tum
Please reconsider this, don’t think of seducing me, you should do what you think is appropriate
ก็เพราะช้ำหัวใจ เพราะว่าใช้อารมณ์ ก็แค่บอกดีดีก็ได้
Gor pror chum hua jai pror wah chai ahrom gor kae bauk dee dee gor dai
Because it breaks my heart, because it’s emotionally draining me, just tell me, all right?

(*)

บทบาทที่ผมไม่ชอบ บางสิ่งเธอรับไม่ได้ จะปรับให้ใช้ให้ได้ ก็คงต้องเจรจา
Bot baht tee pom mai chaup bahng sing tur rup mai dai ja bprup hai chai hai dai gor kong dtaung jayrajah
I don’t like playing this role, there are some things you can’t accept, we must negotiate adjustments to make this work
ไอ้ความขัดแย้งทุกเรื่อง ประเด็นที่ร้อนทุกรอบ มาเถอะที่รักเรามาจัดการ
Ai kwahm kut yaeng took reuang bpraden tee raun took raup mah tur tee ruk rao mah jut gahn
Every conflict, points of contention that keep coming up, come on, darling, let’s deal with this
ขอให้รักชักนำ ไม่ให้ซ้ำเรื่องเดิม และก็คิดเพิ่มเติมใส่ความจริงใจ
Kor hai ruk chuk num mai hai sum reuang derm lae gor kit perm dterm sai kwahm jing jai
Let love guide us, don’t let it repeat the same issues, and consider adding some sincerity
เรื่องที่แล้วแล้วไป ไม่ต้องคิดโทษใคร โปรดอย่าห่วงสบายใจได้
Reuang tee laeo laeo bpai mai dtaung kit toht krai bproht yah huang sabai jai dai
Matters of the past are long gone, there’s no need to blame anyone, please, don’t worry about it, relax

(*,*,*,*,*)

ทำไม ทำไม ทำไม ไม่หยุด
Tummai tummai tummai mai yoot
Why, why, why doesn’t it stop?

Title: คิด วิเคราะห์ แยกแยะ / Kit Wikror Yaek Yae (Think, Analyze, Distinguish)
Artist: CLASH
Album: [Single]
Year: 2019

อนุบาลยันปริญญาตรีครูสอนมาทั้งชีวิตว่าทำดีไม่ต้องรอ
Anoobahn yun bprin yah dtree kroo saun mah tung cheewit wah tum dee mai dtaung ror
From kindergarten through university, teachers teach our whole lives to do good, there’s no need to wait
พอนึกไปถึงตอนเรียน ก.พ.อ พอโตขึ้นทำงานทำไมมีเงินไม่พอ
Por neuk bpai teung dtaun rian gor por au por dtoh keun tum ngahn tum mai mee ngern mai por
As soon as we start studying for the civil service exam, as soon as we grow up and start working, why don’t we have enough money?
ไอ้คนโกงนะรุ่งเรือง แต่พวกเราประชาชนยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างฝืดเคือง
Ai kon gohng na roong reuang dtae puak rao bprachahchon yung kong dtaung chai cheewit dtor yahng feut keuang
Swindlers flourish, but citizens still must live in distress
ผมมีสิทธิ์ในฐานะพลเมือง อยากเห็นสังคมไทยให้มันเจริญรุ่งเรือง
Pom mee sit nai tahna pon meuang yahk hen sung kom thai hai mun jern roong reuang
I have the right as a citizen, I want to see Thai society progress

(*) เป็นคนควรคิดสิคิด
Bpen kon kuan kit si kit
We’re human, we should think, think!
วันวันก็วิเคราะห์สิครับ
Wun wun gor wikror si krup
Analyze day by day
อย่ามาเยอะแยกแยะสิฮะทำดีต้องได้ดี let me see
Yah mah yur yaek yae si ha tum dee dtaung dai dee let me see
Don’t overreact, distinguish, if you do good, you must get good things in return, let me see

(**) นรกนั้นเฝ้ารอความเลวใครทำต้องชดใช้
Narok nun fao ror kwahm leo krai tum dtaung chot chai
Hell is waiting for evil, whoever does it must pay
กลับตัวซักครั้งนึงก่อนตาย
Glup dtua suk krung neung gaun dtai
Repent before you die
รวยจนสักเท่าไร ทำเลวคือกรรมติดตัวไว้จนตาย
Ruay jon suk tao rai tum leo keu gum dtit dtua wai jon dtai
No matter how rich or poor you are, doing bad is a sin that will follow you until you die
นรกกำลังรอ
Narok gumlung ror
Hell is waiting

บ้านเมืองนี่มันอะไรกันห๊า!? กระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะเป็นผู้ชนะ
Bahn meuang nee mun arai gun hah gra seuak grason din ron peua ja bpen poo chana
What is our country?! Struggling to be the winner
หรือลืมมันไปว่ามีพยัญชนะดอเด็กสระอีทำไมไม่ทำกันซะ
Reu leum mun bpai wah mee payun chana dor dek sara ee tummai mai tum gun sa
Or have you forgotten the word G-O-O-D, why don’t we do it to each other?
ก็เอาเปรียบจนเคยตัว จ้องแต่ผลประโยชน์เข้าตัวจนหูตามันมืดมัว
Gor ao bpriap jon koey dtua jaung dtae pon bprayoht kao dtua jon hoo dtah mun meet mua
We habitually exploit, focused only on profits until our ears and eyes cloud over
ก็ปราบกันมาพันปี แต่ไอ้พวกตัวโกงตัวร้ายยังรอดตายและได้ดี
Gor bprahp gun mah pun bpee dtae ai puak dtua gohng dtua rai yung raut dtai lae dai dee
We’ve subdued it for a thousand years, but the villains and bad guys still escape death and benefit

(*,**,**,*,*)

   

คำร้อง ปรีติ บารมีอนันต์
ทำนอง ปรีติ บารมีอนันต์
เรียบเรียง Clash
โปรดิวเซอร์ Clash
Mixed and Mastered : ดนุภพ กมล at Mixphere Studio

   

Interesting social commentary in very classic CLASH hiphop-rock style~

Title: นางฟ้าคนเดิม / Nahng Fah Kon Derm (The Same Angel)
Artist: Clash
Album: Smooth Clash
Year: 2006

ดอกไม้ ถึงมีกลิ่นหอมเพียงใด
Dauk mai teung mee glin haum piang dai
No matter how nice a flower smells
ไม่ช้าก็ร่วงโรย เหี่ยวเฉาไม่เหลือกลิ่นเอาไว้
Mai chah gor ruang roy hiao chao mai leua glin ao wai
Soon it wilts and withers away without leaving any scent
เปรียบกับรักเธอ ไม่เคยเฉา
Bpriap gup ruk tur mai koey chao
Compared to your love that never withers
กลิ่นยังหอมยวลใจ สัมผัสรักเธอ อิ่มเอมใจ
Glin yung haum yuan jai sumput ruk tur im em jai
The scent still stimulates my heart, touching your love delights my heart

วันนี้ ก็เหมือนวันที่ฉันเจอเธอ
Wun nee gor meuan wun tee chun jur tur
Today is like the day I met you
รอยยิ้มเมื่อแรกเจอ
Roy yim meua raek jur
Your smile when I first met you
ความรักเธอไม่ต่างจากวันนั้น
Kwahm ruk tur mai dtahng jahk wun nun
Your love is no different from that day
เธออยู่ข้างกาย ร่วมความเหงา
Tur yoo kahng gai ruam kwahm ngao
You stay beside me, sharing my loneliness
ร่วมสุขทุกคืนวัน ตัวฉันโชคดี ได้มีเธอ
Ruam sook took keun wun dtua chun chohk dee dai mee tur
Sharing my happiness every day and night, I’m lucky to be able to have you

(*) ขอบคุณที่รักและห่วง ห่วงใยอยู่เสมอ
Kaup koon tee ruk lae huang huang yai yoo samur
Thank you for always loving and worrying about me
อาจทำให้เธอเหน็ดเหนื่อย
Aht tum hai tur net neuay
It might make you tired
แต่เธอไม่เคยจากฉันไป
Dtae tur mai koey jahk chun bpai
But you never leave me

(**) มีแต่เธอนั้น ไม่จากไปไหน
Mee dtae tur nun mai jahk bpai nai
I have only you, you don’t leave me anywhere
ถึงฟ้าจะไม่สดใส เธอนั้นก็ยังอยู่
Teung fah ja mai sot sai tur nun gor yung yoo
Even if the sky isn’t bright, you’re still here
อยู่ปลอบใจฉัน ไม่ให้ท้อใจ
Yoo bplaup jai chun mai hai tor jai
Comforting me, never letting me get discouraged
ข้ามพ้นเรื่องที่เลวร้าย
Kahm pon reuang tee leo rai
Getting through the bad times
นางฟ้าคนเดิมของฉัน
Nahng fah kon derm kaung chun
My same angel

อย่างฉัน ก็เหมือนคนไม่เหลืออะไร
Yahng chun gor meuan kon mai leua arai
I’m like someone who doesn’t have anything left
ไม่พร้อมเท่ากับใคร
Mai praum tao gup krai
I’m not as established as others
สุดท้ายเธอเลือกอยู่กับฉัน
Soot tai tur leuak yoo gup chun
In the end, you chose to be with me
แต่สิ่งสำคัญ นั่นคือรัก
Dtae sing sumkun nun keu ruk
But the important thing is the love
เธอให้ฉันมานาน
Tur hai chun mah nahn
That you’ve given me for so long
ไม่คิดต้องการสิ่งใดๆ
Mai kit dtaung gahn sing dai dai
I wouldn’t dream of wanting anything else

(*,**)

ไม่มีสิ่งใดสำคัญ เท่ากับเธอ
Mai mee sing dai sumkunt ao gup tur
Nothing is as important as you
หากปราศจากรักเธอ จะอยู่อย่างไร
Hahk bprahtsajahk ruk tur ja yoo yahng rai
If I am deprived of your love, how would I live?

(**)

   

คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: Lonely
Artist: Clash
Album: [Single]
Year: 2019

นานละ…ไม่มีใครรักไม่มีใครสน I feel so lonely , very lonely
Nahn la mai mee krai ruk mai mee krai son I feel so lonely very lonely
For a long time, no one has loved me, no one cares about me, I feel so lonely, very lonely
ให้ตายเถอะชีวิต ต้องไปดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวช่าง lonely
Hai dtai tur cheewit dtaung bpai doo nung kon diao gin kao kon diao chahng lonley
Screw this life, I have to watch movies alone, eat alone, it’s so lonely
Oh very lonely
Oh, very lonely

โดนทิ้ง…ที่เจ็บวันนั้นมาจนวันนี้ตัวฉันยังไร้คู่ ฉันยังไร้คู่
Dohn ting tee jep wun nun mah jon wun nee dtua chun yung rai koo chun yung rai koo
Getting dumped hurt back then all the way to today, I’m still without a lover, I’m still without a lover
ก็เลยมาลองคิด…ว่าคนอย่างฉันไม่ดีตรงไหนทำไมยังไร้คู่ทำไมก็ไม่รู้
Gor loey mah laung kit wah kon yayhng chun mai dee dtrong nai tummai yung rai koo tummai gor mai roo
So I started thinking what’s wrong with someone like me? Why am I still without a lover, I don’t know why

(*) โสดมาเป็นปีๆทำไมไม่มีใครรักซักที พอจะมีมั้ยคนดี
Soht mah bpen bpee bpee tummai mai mee krai ruk suk tee por ja mee mai kon dee
I’ve been single for years, why doesn’t anyone love me? Will there ever be anyone?
ที่พร้อมจะกอดและโอบไหล่ให้คลายความเหงาใจ
Tee praum ja gaut lae aoh lai hai klai kwahm ngao jai
Someone who’s ready to hug me and put their arms around me to relieve my loneliness

เธอคนๆนั้นคือใคร โปรดช่วยมาเอาใจฉันไปคนดี
Tur kon kon nun keu krai bptoht chuay mah ao jai chun bpai kon dee
Who are you? Please come and take my heart, darling

เออนะ….หน้าตาอย่างฉันไม่หล่อไม่สวยไม่รวยเหมือนเค้าหรอก
Ur na nah dtah yahng chun mai lor mai suay mai ruay meuan kao rauk
Yeah, an appearance like mine isn’t handsome, isn’t pretty, isn’t rich like others
ไม่รวยเหมือนเค้าหรอก
Mai ruay meuan kao rauk
I’m not rich like others
ความดีก็มีนะ…ฉันไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ฉันถือในศีล 5
Kwahm dee gor mee na chun wai prapoot pratum prasong chun keu nai seen hah
But I have good points, I prostrate before the Buddha, Buddhist doctrine, and monks, I uphold the five Buddhist precepts
แล้วแต่ชะตาฟ้า
Laeo dtae cha dtah fah
It’s up to heaven’s destiny

(*,*,*)

   

Produced by Clash
Lyrics ​​by ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ ​​
Melody by ปรีติ บารมีอนันต์​​
Arrange by Clash & Botcash

   
What a rollercoaster of emotions. At first it was “Oooh, Clash is back…Are they trying a Japanese single?” Then I started listening to it and realized it was Thai, then it felt like “oh, great, another Thai music video filmed with them walking around the usual touristy areas of Tokyo.” But the more I listened, the more I really liked this upbeat electronic sound~ ..Then I noticed all the lyrics was just another “When will someone love meeee” song. Then I realized it was at least filmed in Kyushu, so yay, something different than just the same old shots at Shibuya and Harajuku and all those places~ But the music video has random shots of actors in between that don’t really tell a story, is this for a movie or commercial or something? Or just a really random music video? So. Conflicting feelings with this release haha.

Title: ไฟรัก / Fai Ruk (Flame of Love)
Artist: Clash
Album: Emotion
Year: 2005

ไฟท่วมใจ..ไม่เคยได้มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ.. รอรักเดิม
Fai tuam jai mai koey dai maut dup tur yung fao ror ror ruk derm
Fire engulfs your heart, never to be extinguished, you’re still waiting, waiting for the same love
กลับมาเริ่มต้นใหม่..แค่เธอผันใจ กับฉัน..ยังอ่อนแอ
Glup mah rerm dton mai kae tur pun jai gup chun yung aun ae
You ended up starting over, you just tailored your heart to me, it’s still weak

(*) ไม่เคยจะแคร์ใครที่กล้ำกลืน เธอรอเวลาที่เค้าจะย้อนคืน
Mai koey ja care crai tee glum gleun tur ror welah tee kao ja yaun keun
You’ll never care who is being patient, you’re waiting for the time that he returns
รอคอยบางคนทนกันไป แค่ฝืนรอคนที่เธอรัก
Ror koy bahng kon ton gun bpai kae feun ror kon tee tur ruk
Waiting for someone to put up with you, just resisting and waiting for the person you love

(**) ทำดีเท่าไรแลกกับหัวใจ เธอยังอาลัยคนที่ทิ้งเธอ
Tum dee tao rai laek gup hua jai tur yung ahlai kon tee ting tur
However good I am to you in exchange for your heart, you still mourn the person who dumped you
ไม่มีอารมณ์ให้กับใครหนึ่งคนที่รักเธอ
Mai mee ahrom hai gup krai neung kon tee ruk tur
You don’t have any emotion towards the person who loves you

(***) ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
Gor roo tur yung ruk kao dtem hua jai gor ruk tur yung raun raeng yoo gup kao
I know you still love him with all your heart, your love is still burning over him
ถ่านเก่ายังร้อน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไฟรักของเธอ ไม่หมดใจ
Tahn gao yung raun mai maut cheua fai dup fai ruk kaung tur mai mot jai
The old coals are still hot, the fire hasn’t been extinguished, the flame of your love can’t be completely put out

เป็นได้เพียง..แค่คนที่คอยปลอบ เมื่อเธอช้ำใจ.. ซับน้ำตา..
Bpen dai piang kae kon tee koy bplaup meua tur chum jai sup num dtah
I can only be the person who keeps comforting you when your heart is broken, drying your tears
ให้เธอเมื่อเธอเจ็บ อยู่เป็นเพื่อนเธอ..เมื่อเขาไม่ต้องการ
Hai tur meua tur jep yoo bpen peuan tur meua kao mai dtaung gahn
For you when you’re hurting, being your friend when he doesn’t want you

(*,**,***,***,***)

   

คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : CLASH

Title: อยู่ตรงนี้เสมอ / Yoo Dtrong Nee Samur (Always Here)
Artist: Clash
Album: [Single]
Year: 2018

หากเธอต้องเหนื่อย หากเธอต้องแบก
Hahk tur dtaung neuay hahk tur dtaung baek
If you’re tired, if you have to bear a lot
เรื่องราวแห่งความรัก ที่มันสั่นคลอน
Reaung rao haeng kwahm ruk tee mun sun klaun
Love stories are inconstant
หากตอนนี้เธอ เกือบใจแทบขาด
Hahk dtaun nee tur geuap jai taep kaht
If you’re nearly dying now
เพราะคนที่เธอรัก เขาจะเดินจากไป
Pror kon tee tur ruk kao ja dern jahk bpai
Because the person you love left you
ยังมีรักหนึ่ง โปรดมองฉันหน่อย
Yung mee ruk neung bproht maung chun noy
You still have one love, please look at me
จะคอยอยู่ตรงนี้ พร้อมที่จะปลอบใจ
Ja koy yoo dtrong nee praum tee ja bplaup jai
I’ll be right here, ready to comfort you
ห่วงเธอเหลือเกิน ก็มันรักเธอ
Huang tur leua gern gor mun ruk tur
I worry about you so much, I love you
สงสารเธอจนจับใจ…
Song sahn tur jon jup jai
I really feel pity for you

(*) อยากจะรู้ต้องทำแบบไหน เพื่อทำให้น้ำตาเธอหายไป
Yahk ja roo dtaung tum baep nai peua tum hai num dtah tur hai bpai
I want to know what I must do to make your tears disappear
เพราะทุกครั้งที่เธอปวดใจ ยิ่งมองยิ่งช้ำฉันยิ่งเจ็บเอง
Pror took krung tee tur bpuat jai ying maung ying chum chun ying jep eng
Because every time you’re hurt, the more I watch, the more you hurt, the more I hurt
ความทุกข์ทั้งหมดให้ฉันเก็บเอง ทุกเรื่องราวปวดใจ จะรับมันเอง
Kwahm took tung mot hai chun gep eng took reuang rao bpuat jai ja rup mun eng
Let me take on all your suffering, I’ll accept every story of a broken heart
ไม่ได้คิดมาแทนที่เขา ในวันที่เขาทำเธอเสียใจ
Mai dai kit mah taen tee kao nai wun tee kao tum tur sia jai
I’m not expecting to replace him when he makes you sad
ต่อให้ย้อนเวลากลับไป ให้ทำยังไงเธอก็เลือกเขา
Dtor hai yaun welah glup bpai hai tum yung ngai tur gor leuak kao
Even if time was turned back, whatever I did, you’d choose him
แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เสมอ แม้จะนานเท่าไหร่ ฉันจะรักเพียงเธอ
Dtae chun ja yoo dtrong nee samur mae ja nahn tao rai chun ja ruk piang tur
But I’ll always be right here, no matter how long it’ll be, I’ll only love you

ด้วยความหวังดีที่มีให้เธอ เฝ้ามองอยู่เสมอ ฉันยังคงใส่ใจ
Duay kwahm wung dee tee mee hai tur fao maung yoo samur chun yung kong sai jai
With the well-wishes I have for you, I’m always watching, I still care
ห่วงเธอเหลือเกิน ก็มันรักเธอ
Huang tur leua gern gor mun ruk tur
I worry so much about you, I love you
สงสารเธอจนจับใจ
Song sahn tur jon jup jai
I really feel pity for you

(*)

   

Produced by Clash
Lyrics by ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
Melody by ปรีติ บารมีอนันต์
Arranged by Clash
Musician by Clash
Drum Sound design by สุธิติ ไชยสมุทร
Digital Editing by นันทกรณ์ มณีมาศ & คชภัค ผลธนโชติ
Sound Engineer by นันทกรณ์ มณีมาศ
Recoding At Studio In Park
Mix and Mastered At Mixphere Studio
Mixed and Mastered by ดนุภพ กมล

   
Clash’s first ballad in 7 years, and they still sound exactly the same~ I like how rather than a generic romantic song, this sounds like a message towards the fans that they’re always there for them, like Clash has written several times before in the past~
I’m also curious where this music video was filmed? The topography is really pretty

Title: ใจเย็นเย็น / Jai Yen Yen (Calm Down)
Artist: Clash
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อก่อนไม่เป็นไร เอะอะก็ตามใจ ตอนนี้ทำอะไรก็โกรธ
Meua gaun mai bpen rai eh a gor dtahm jai dtaun nee tum arai gor groht
Before it was okay, I could do whatever I wanted, but now, whatever I do makes you angry
ปากบอกไม่เป็นไร แต่เหวี่ยงเหมือนฟืนไฟ ตัวฉันนึกว่าโดนระเบิด
Bpahk bauk mai bpen rai dtae wiang meuan feun fai dtua chun neuk wah dohn rabert
Your mouth says it’s okay, but you’re throwing a fit like a bonfire, I think you’ve exploded
โออิชิเอ็มเค เธอจะกินอะไร เดาไปเท่าไรก็ผิด
Oishi MK tur ja gin arai dao bpai tao rai gor pit
Oishi, MK, however much I guess what you want to eat, it’s wrong
โอซาก้าเกียวโต เธอให้จองตั๋วโปร สุดท้ายเธอเลือกไปอังกฤษ
Osaka Kyoto tur hai jaung dtua bproh soot tai tur leuak bpai unggrit
Osaka, Kyoto, you ask me to book promotional tickets, and in the end you choose to go to England

ไม่ใช่ไม่รักหรือเคืองเรื่องอะไร ก็แค่บ่นไปอย่างนั้น
Mai chai mai ruk reu keuang reuang arai gor kae bon bpai yahng nun
If it’s not that you don’t love me, what are you angry about? You’re just complaining like that

(*) ไม่ได้ดั่งใจก็แคปหน้าจอไปประจาน
Mai dai dung jai gor kaep nah jor bpai bprajahn
If it’s not what you wanted to see, you take a screen cap to expose me
ไดเร็คแมสเสจเธอก็แค๊ปไปประนาม
Dai rec message tur gor kaep bpai bpranahm
You also screenshot direct messages to denounce me
ถ้าร้ายแรงกว่านี้เธอคงฟ้องรัฐบาล
Tah rai raeng gwah nee tur kong faung ruttabahn
If it gets any more serious than this, you’ll probably blame the government
ไม่พอใจเธอก็ Live พ่นไฟเล่านิทาน
Mai por jai tur gor live pon fai lao nitahn
You’re not satisfied, you go live to blow out the flame of gossip
โชว์ข้อความที่เธอแคป ให้ทุกคนเป็นพยาน
Show kor kwahm tee tur cap hai took kon bpen payahn
You show the messages you’ve screen capped to everyone as witnesses
ใจเย็นๆที่รัก hey baby just don’t cry
Jai yen yen tee ruk hey baby just don’t cry
Calm down, darling, hey, baby, just don’t cry
ใจเย็นๆที่รัก ฉันนะรักเธอจะตาย
Jai yen yen tee ruk chun na ruk tur ja dtai
Calm down, darling, I love you to death
ร้ายยังไงก็รัก ฉันให้ฟ้าเป็นพยาน
Rai yung ngai gor ruk chun hai fah bpen payahn
However bad you get, I love you, I have the sky as my witness
i love you baby
I love you, baby

ไปกดไลค์ไอจี ก็เด็กหน้าตาดี เธอก็มองว่าเราเจ้าชู้
Bpai got like IG gor dek nah dtah dee tur gor maung wah rao jaochoo
If I like the IG of a good-looking chick, you look at me like I’m a player
เธออย่าคิดไปไกล ที่สุดของดวงใจ โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด
Tur yah kit bpai glai tee soot kaung duang jai bproht yah kao jai chun pit
Don’t overthink things to the ends of your heart, please don’t misunderstand me
ไอที่ฉันชอบเกเรและทำตัวเสเพล เพื่อนมันนั้นพาไปผิด
Ai tee chun chaup gayray lae tum dtua say play peuan mun nun pah bpai pit
What looks like me liking to be naughty or misbehaving is my friends leading me astray
ฉันรู้ว่าโชคดีเพียงใดที่มีเธออยู่ข้างกาย ดีไม่ดีเธอคอยสะกิด
Chun roo wah chohk dee piang dai tee mee tur yoo kahng gai dee mai dee tur koy sagit
I know how lucky I am to have you by my side, good or bad, you keep poking at me

ยังไงก็รัก รักเธอถึงตามใจ ก็แค่บ่นไปอย่างนั้น
Yung ngai gor ruk ruk tur teung dtahm jai gor kae bon bpai yahng nun
No matter what, I love you, I love you and follow my heart, but you just complain like that

(*,*)

   

Produced by Clash
Lyrics ​​by ปรีติ บารมีอนันต์, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ ​​
Melody by ปรีติ บารมีอนันต์​​
Arranged by ​Clash
Musician by Clash
Drum Sound design by สุธิติ ไชยสมุทร
Digital Editing by นันทกรณ์ มณีมาศ & คชภัค ผลธนโชติ
Sound Engineer by นันทกรณ์ มณีมาศ
Recoding At Studio In Park
Mix and Mastered At Mixphere Studio
Mixed and Mastered by ดนุภพ กมล

   

I didn’t even know Clash was making a comeback! This is another song that skates the line between having a lover that’s cute and jealous, or having one that’s crazy possessive, but it’s a reminder of how good Clash were and how good they still are~

Title: Hey…เธอ / Hey Tur (Hey, You)
Artist: Clash
Album: Rock of Ages
Year: 2008

Heyเธอมีอะไรในใจก็พูดมาเลย
Hey tur mee arai nai jai gor poot mah loey
Hey, you, whatever you have in your heart, say it
Heyเธอกลัวอะไรทำไมก็คนเคยๆ
Hey tur glua arai tummai gor kon koey koey
Hey, you, why are you afraid? We’re close
ก็เอาแต่เฉยอย่างนี้ เฉยอย่างนี้
Gor ao dtae choey yahng nee choey yahng nee
You’re so distant like this, distant like this
เธอมีอะไรอึดอัดในใจที่เก็บเอาไว้อยู่
Tur mee arai eut ut nai jai tee gep ao wai yoo
What do you have eating away at your heart that you’re keeping in?

ดูเธอกังวล ดูเธอรนๆ ไม่กล้าจะมองฉัน
Doo tur gung won doo tur ron ron mai glah ja maung chun
You look worried, you look anxious, you don’t dare look at me
มันเป็นอาการคนทรมาณที่ต้องมาเจอกัน
Munbpen ahgahn kon toramahn tee dtuang mah jur gun
It seems like you’re tortured to have to see me
เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค
Ao la okay ao la okay ao la okay
Fine, okay, fine, okay, fine, okay

(*) Heyถ้าไม่รักก็บอกให้รู้
Hey tah mai ruk gor bauk hai roo
Hey, if you don’t love me, tell me
อย่าให้ฉันลองเดาหลับตานึกดู
Yah hai chun laung dao lup dtah neuk doo
Don’t make me guess with my eyes closed, trying to figure out
บางอย่างเธอควรจะบอกมาเอง
Bahng yahng tur kuan ja bauk mah eng
Something you should tell me yourself
Heyจะไม่รั้งเธออยู่ตรงนี้ ถ้าชีวิตเธอมีอีกทางที่ดี
Hey ja mai rung tur yoo dtrong nee tah cheewit tur mee eek tahng tee dee
Hey, I won’t hold you back here, if your life has another path that’s better
จะปล่อยเธอไปไม่โกรธเธอเลย
Ja bploy tur bpai mai groht tur loey
I’ll let you go, I won’t be angry at you

หัวใจโดนอะไรมาจนฉันชินและชา
Hua jai dohn arai jon chn chin lae chah
My heart has been beaten by things until I’ve become indifferent and numb
หลายคนยืมเอาใจฉันไปเพื่อขั้นเวลา
Lai kon yeum ao jai chun bpai peua kun wleah
Many people borrowed my heart just to kill time
จะบอกว่าฉันไม่ถือ ฉันไม่ถือ
Ja bauk wah chun mai teh chun mai teu
But I don’t mind, I don’t mind
ถ้าหากเธอเองก็หลอกกันเอง อย่างคนที่เคยผ่าน
Tah hahk tur eng gor lauk gun eng yahng kon tee koey pahn
If you deceive me like the others have before

อาการกังวล อาการรนๆ ทุกครั้งที่เจอฉัน
Ahgahn gung won ahgahn ron ron took krung tee jur chun
You act worried, you act stressed every time you see me
คงทรมานใจเธอไปนาน ถ้าไม่ได้คุยกัน
Kong toramahn jai tur bpai nahnt ah mai dai kooey gun
It’s probably tortured you for a long time, if we didn’t talk to each other
เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค เอาล่ะ โอเค
Ao la okay ao la okay ao la okay
Fine, okay, fine, okay, fine, okay

(*,*,*)

Title: มือที่ไร้ไออุ่น / Meu Tee Rai Ai Oon (A Hand Without Warmth)
Artist: Clash
Album: Crashing
Year: 2006

จากวันนั้นที่ได้เจอกับเค้า
Jahk wun nun tee dai jur gup kao
Since the day that you met him
ฉันก็พอจะรู้ดูเธอเองไม่เป็นคนเก่า
Chun gor por ja roo doo tur eng mai bpen kon gao
It was enough for me to see that you weren’t the same
สบตาฉันแล้วไม่เคยบอกรัก
Sop dtah chun laeo mai koey bauk ruk
You look in my eyes and never tell me you love me
อยากจะทำทุกอย่าง
Yahk ja tum took yahng
You want to do everything
โดยลำพังแค่ตัวคนเดียว
Doy lumpung kae dtua kon diao
Alone, by yourself

(*) เหนื่อยไปไหมที่ต้องทนฝืนใจตัวเอง
Neuay bpai mai tee dtaung ton feun jai dtua eng
Isn’t it too tiring having to endure resisting your own heart?
อยู่กับฉันวันนี้ แต่ว่ารักเธอมี ให้กับใคร
Yoo gup chun wun nee dtae wah ruk tur mee hai gup krai
You’re with me today, but the love you have has been given to someone else

(**) ถ้าหากว่าเค้า คือคนที่หา มานาน
Tah hahk wah kao keu kon tee hah mah nahn
If he’s the person whom you’ve been searching for for so long
ให้บอกกับฉัน ยินยอมและพร้อมให้ไป
Hai bauk gup chun yin yaum lae praum hai bpai
Tell me, I’ll consent and am ready to let you go
ไม่อยากจะกุมมือเธอที่ไร้ไออุ่นจะทนให้ไหว
Mai yahk ja goom meu tur tee rai ai oon ja ton hai wai
I don’t want to hold your hand that’s lacking warmth, I’ll try to endure it
ในคืนที่หนาวเดียวดาย (ถ้ารักเค้าจริงๆ)
Nai keun tee nao diao dai (tahruk kao jing jing)
During the cold, lonely nights (if you really love him)

อยู่อย่างนี้ แม้ว่าได้กอดเธอ
Yoo yahng nee mae wah dai gaut tur
Living like this, even though I can hug you
แม้ทุกคืนใกล้ชิด นอนได้ยินเสียงเธอหายใจ
Mae took keun glai chit naun dai yin siang tur hai jai
Even though I’m close to you every night and sleep hearing the sound of you breathing
แต่จงรู้ฉัน ไม่ดีใจนะ
Dtae jong roo chun mai dee jai nae
But you must know I’m not happy
หากอะไรทุกอย่าง ยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่ง
Hahk arai took yahng yung kong bpen meuan derm sing
If everything is still the same

(*,**)

ขอให้เธอ อย่าห่วงว่าฉันนั้นไม่เข้าใจ
Kor hai tur yah huang wah chun nun mai kao jai
Please don’t worry that I won’t understand
อย่าห่วงว่าฉันเคียดแค้นอะไร
Yah huang wah chun kiat kaen arai
Don’t worry that I’ll be resentful of anything
ถ้าในวันนี้ต้องจากกัน อยากจะขอ..ให้..โชคดี..
Tah nai wun nee dtaung jahk gun yahk ja kor hai chohk dee
If today we must separate, I want to bid you good luck

(**)

   

คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : แบงค์ CLASH
เรียบเรียง : โอ๊บ,พล,Hack