CLASH

All posts tagged CLASH

Title: ไออุ่นรัก / Ai Oon Ruk (Love’s Warmth)
Artist: Clash
Album: Brainstorm
Year: 2004

แดดจางๆที่เคยสาดส่อง
Daet jahng jahng tee koey saht saung
The pale sunlight that once shined
บอกตรงๆไม่เคยอบอุ่น
Bauk dtrong dtrong mai koey op oon
I’m telling you frankly, it was never as warm
เท่ากับไอรักส่งผ่านมาถึงใจ
Tao gup ai ruk song pahn mah teung jai
As the love you sent to my heart
อ่อนละมุนคุ้นกายแผ่วๆ
Aun la moon koon gai paew paew
The silkiness and familiarity of your soft body
ก็ไม่แคล้วต้องยอมเธอทั้งใจ
Gor mai klaew dtaung yaum tur tung jai
I can’t help but surrender my heart to you
ฝากกระซิบใจเธอได้รู้
Fahk grasip jai tur dai roo
Leaving you with a whisper to let you know

(*) เทพธิดาแห่งรักลอยลงมา
Tayptidah haeng ruk loy lon gmah
The goddess of love has floated down
คนธรรมดาอย่างฉันคงไม่เฉยชา
Kon tummadah yahng chun kon gmai choey chah
An average guy like me can’t be nonchalant
จะรักษา
Ja ruk sah
I’ll take care of

(**) ไออุ่นรัก… รักเธอช่างอุ่นกาย
Ai oon ruk ruk tur chahng oon gai
Love’s warmth, your love is so warming
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้วที่เคยเจอ
Neua gern sumput dai tee soot laeo tee koey jur
More so than any other touch, it’s the best I’ve ever found

อยู่เดียวดายล่องลอยเปล่าเปลี่ยว
Yoo diao dai laung loy bplao bpliao
All alone, I drifted emptily
แต่ก่อนนั้นฉันเองโดดเดี่ยว
Dtae gaun nun chune ng doht diao
But before that, I was isolated
เกี่ยวกับความรักเจ็บปวดมันร่ำไป
Giao gup kwahm ruk jep bpuat mun rum bpai
With the repeated pain of love
แต่พอใจฉันเริ่มเย็นชา
Dtae por jai chun rerm yen chah
But as soon as my heart started to grow numb
กลับมีเธอเข้ามาในหัวใจ
Glup mee tur kao mah nai hua jai
I ended up having you show up in my heart
ทำให้ฉันได้อุ่นใจ
Tum hai chun dai oon jai
Making me able to be warm

(*, **)

จะดูแลอย่างดีด้วยหัวใจ ไม่มีวันจะทำให้เสียใจ
Ja doo lae yahng dee duay hua jai mai mee wun ja tum hai sia jai
I’ll take good care of you with my heart, I’ll never make you sad
แม้เวลาจะแสนนานเท่าไร ใจจะมีแต่เธอ
Mae welah ja saen nahn tao rai jai ja mee dtae tur
No matter how much time passes by, my heart will have only you

ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกายเหนือเกินสัมผัสใด
Ai oon ruk ruk tur chahng oon gai neua gern sumput dai
Love’s warmth, your love is so warming, moreso than any other touch
ที่สุดแล้ว ไออุ่นรัก รักเธอช่างอุ่นกาย
Tee soot laeo ai oon ruk ruk tur chahng oon gai
It’s the best, love’s warmth, your love is so warming
เหนือเกินสัมผัสใด ที่สุดแล้ว ที่เคยเจอ
Neua gern sumput dai tee soot laeo tee koey jur
More so than any other touch, it’s the best I’ve ever found

Title: เพลงผีเสื้อ / Pleng Pee Seua (Butterfly Song)
Artist: Clash
Album: Emotion
Year: 2005

ถ้าในโลกนี้เธอคือดอกไม้
Tah nai lohk nee tur keu dauk mai
If you are a flower in this world
ฉันก็เหมือนผีเสื้อโบยบินข้างกาย
Chun gor meuan pee seua boy bin kahng gai
Then I am like a butterfly flying around you
เกาะกายกันทุกวัน
Gor gai gun took wun
Clinging to each other every day
เราจะมีกันไม่ไปไหน
Rao ja mee gun mai bpai nai
We’ll have each other and never be separated

เธอก็รู้ผีเสื้อต้องออกบิน
Tur gor roo pee seua dtaung auk bin
You know that a butterfly must fly away
บินไปตามทางจำเป็นต้องจาก
Bin bpai dtahm tahng jum bpen dtaung jahk
Fly following it’s path and must leave
ฉันยังคงรัก
Chung yung kong ruk
I still love you
เพียงดำเนินทางตามความฝัน
Piang fum nern tahng dtahm kwahm fun
I’m just pursuing my dreams

(*) สักวัน…จะกลับมา
Suk wun ja glup mah
Some day I’ll come back

(**) ฝืนใจจากไปด้วยน้ำตารินไหล
Feun jai jahk bpai duay num dtah rin lai
Resisting my heart and leaving with tears flowing
สักวันจะกลับมา
Suk wun ja glup mah
Some day I’ll come back
ฝืนใจห่างไกลแค่ไหน
Feun jai hahng glai kae nai
Resisting my heart, no matter how far apart we are
ฉันคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่ห่าง
Chun kit teung bpen huang tur mai hahng
I miss you and worry about you, not far

แล้วไปเจอผีเสื้อตอมดอกไม้
Laeo bpai jur pee seua dtaum dauk mai
I found a butterfly around a flower
ฉันก็คิดถึงเธอจนใจแทบขาด
Chun gor kit teung tur jon jai taep kaht
And I missed you so much, my heart nearly stopped
ทนเจ็บทรมาน
Ton jep toramahn
Enduring the torturing pain
ความทรงจำมันเรียกร้อง เธอ
Kwahm song jum mun riak raung tur
My memories are crying out for you

(*,**)

รักกันจงรอ
Ruk gun jong ror
My love must wait
เพราะฉันรักเธอคนเดียว
Pror chun ruk tur kon diao
Because I love only you
ไม่เหลียวมองใครๆ คนใด
Mai liao maung krai krai kon dia
I don’t look at anyone else
เธอไม่รอ ไม่เป็นไร
Tur mai ror mai bpen rai
If you won’t wait, it’s okay

(**,**)

   
คำร้อง : Bank CLASH
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : CLASH

Title: เกินคำว่ารัก / Gern Kum Wah Ruk (More Than Words of Love)
Artist: CLASH
Album: Fan
Year: 2007

ตั้งแต่วันที่ได้เจอเธอ เท่าที่จำเธอไม่เคยมีสักทีที่ลืมกัน
Dtung dtae wun tee dai jur tur tao tee jum tur mai koey mee suk tee tee leum gun
Since the day I met you, from what I remember, you’ve never forgotten me
ฉันไม่เข้าใจที่เธอทำเพราะอะไร เธอนั้นดีซะจนหัวใจฉันลอยไป
Chun mai kao jai tee tur tum pror arai tur nun dee sa jon hua jai chun loy bpai
I don’t understand why you do it, you’re so wonderful, my heart floats

(*) ไม่ต้องถามก็รู้ ว่าเธอนั้นรักฉันเท่าไร (ฉันบอกไป) ไม่รู้จะต้องใช้คำๆไหน
Mai dtaung tahm gor roo wah tur nun ruk chun tao rai (chun bauk bpai) mai roo ja dtaung chai kum kum nai
I don’t have to ask, I know how much you love me (I’m telling you) I don’t know which words to use

(**) บอกรักเท่าไรมันคงไม่พอสำหรับฉัน จะให้หันมองใครไม่มีใครดีซะเหมือนเธอ
Bauk ruk tao rai mun kong mai por sumrup chun ja hai hun maung krai mai mee krai dee sa meuan tur
However much I tell you I love you, it’s not enough for me, whoever I look at, there’s no one as wonderful as you
มันอาจรู้เต็มใจ ไม่รู้พูดยังไง ให้มากมายเกินคำว่ารักเธอ ที่เคยได้พูดออกไป
Mun aht roo dtem jai mai roo poot yung ngai hai mahk mai gern kum wah ruk tur tee koey dai poot auk bpai
Though I know it in my heart, I don’t know how to say it, I give you much more than the words of love I’ve ever spoken

บอกให้เธอทำอะไรทำอะไร บ่นซักคำก็ไม่มีไม่มี แสนดีหมด
Bauk hai tur tum arai tum arai bon suk kum gor mai mee mai mee saen dee mot
No matter what I ask you to do, you never have a word of complaint, not one, it’s all good
จดจำฟังข้างในหัวใจว่าเธอนั้นดีกว่าใคร ไม่ว่าอะไรไม่ต้องการ เพราะวันนี้ฉันมีเธอ
Jot jum fung kahng nai hua jai wah tur nun dee gwah krai mai wah arai mai dtaung gahn pror wun nee chun mee tur
It’s imprinted inside my heart that you’re better than anyone else, no matter what else there is, I don’t need it because I have you today

(*,**)

ก็มากมายเกินคำว่ารักเธอ เกินคำว่ารักเธอ ให้เธอได้รู้
Gor mahk mai gern kum wah ruk tur gern kum wah ruk tur hai tur dai roo
It’s much more than words of love, more than words of love, I’m letting you know

(**,**)

Title: เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป / Tur Ja Yoo Gup Chun Dtalaut Bpai (You’ll Be With Me Forever)
Artist: Clash
Album: Soundshake
Year: 2002

ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย
Kwahm bpen jing wun nee mae tum hai rao dtaung bpuat jai dtae chun mai leum pahp tur dai loey
Though reality today makes us hurt, I haven’t been able to forget your image
เก็บอยู่ในหัวใจฉัน คิดถึงและเป็นห่วงเธอ รักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือน
Gep yoo nai hua jai chun kit teung lae bpen huang tur ruk tur yoo samur mai koey lop leuan
Kept in my heart, I miss you and worry about you, I always love you, you’ll never be erased

วันเวลาจะหมุนไปนานแสนนานสักเท่าไร อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา
Wun welah ja moon bpai nahn saen nahn suk tao rai yahk kor hai tur mun jai sunyah
However much time passes by, I want you to be certain in my promise
จะอยู่รอที่ตรงนี้ ฉันรู้เธอไม่กลับมา แต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอ
Ja yoo ror tee dtrong nee chun roo tur mai glup mah dtae kwahm roo seuk ja mai leuan jahk tur
I’ll be waiting right here, I know you won’t come back, but the feelings won’t fade from you

(*) เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
Tur ja yoo gup chun dtalaut bpai mai wah eek nahn saen nahn nahn tao rai mai leum leuan
You’ll be with me forever, no matter how long it’ll be, I won’t forget you
ความทรงจำคอยย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
Kwahm song jum koy yum lae chuay dteuan rao dtahng pook pund uay ruk dtalaut bpai
The memories keep repeating and reminding me that we’re both connected with an eternal love

(*)

ไกลห่างคนละฟ้า แต่ด้วยรักและศรัทธา
Glai hahng kon la fah dtae duay ruk lae suttah
We’re far apart, each with our own sky, but with love and trust
จะเชื่อมใจถึงกัน จะสัญญาด้วยหัวใจ ไม่มีใครแทนเธอ
Ja cheuam jai teung gun ja sunyah duay hua jai mai mee krai taen tur
We’ll join our hearts together, I promise with my heart, no one can replace you

(*)

ความทรงจำคอยย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
Kwahm song jum koy yum lae chuay dteuan rao dtahng pook pund uay ruk dtalaut bpai
The memories keep repeating and reminding me that we’re both connected with an eternal love

Title: เพลงสุดท้าย / Pleng Soot Tai (The Last Song)
Artist: Clash
Album: Nine Miss U 2
Year: 2010

เคยพร่ำบอกหัวใจจะมีแต่เธอ แต่เธอผู้เป็นที่หนึ่ง
Koey prum bauk hua jai ja mee dtae tur dtae tur poo bpen tee neung
I once repeatedly told you my heart would have only you, but you are the first
ข้อความสุดซึ้งที่เคยผ่านเพลงมากมาย
Kor kwahm soot seung tee koey pahn pleng mahk mai
The grateful messages that once passed many songs
ทุกเพลงที่มีความหมายใช้เพียงปากกาด้ามหนึ่ง
Took pleng tee mee kwahm mai chai piang bpahk gah dahm neung
Every meaningful song used only my pen
ซึ่งกรองจากหัวใจ
Seung graung jahk hua jai
To filter it from my heart

ไออุ่นรักที่มีช่างงดงาม
Ai oon ruk tee mee chahng ngot ngahm
The loving warmth I have is so beautiful
เหมือนแสงดวงจันทราของค่ำคืน
Meuan saeng duang juntrah kaung kum keun
It’s like the night’s moonlight
อ้อมกอดอบอุ่นที่คุ้นเคย ซึ้งใจไม่เคยลืม
Aum gaut op oon tee koon koey seung jai mai koey leum
The familiar warm embrace, touching my heart, never to forget

เคยต้องเจ็บ ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่คอยเฝ้าดูไม่ห่าง
Koey dtaung jep gor mee dtae tur poo diao tee koy fao doo mai hahng
I was once hurt, but I had only you who kept watch over me, never far
แม้ตอนอ้างว้างก็มีแต่เธอช่วยปลอบ
Mae dtaun ahng wahng gor mee dtae tur chuay bplaup
Though I was empty, I had only you help console me
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเคยทำผิดเธอไม่โกรธ
Took sing took yahng tee chun koey tum pit tur mai groht
Everything that I ever did wrong, you weren’t angry
ที่สุดในหัวใจ
Tee soot nai hua jai
You’re the most in my heart

ให้เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งของเธอ
Hai pleng nee bpen pleng neung kaung tur
Let this song be your song
ฉันเขียนมาจากใจ ฉันให้เธอ
Chun kian mah jahk jai chun hai tur
I wrote it from the heart, I’m giving it to you
แค่อยากเอ่ยคำว่ารักเธอ เป็นเพลงสุดท้าย
Kae yahk oey kum wah ruk tur bpen pleng soot tai
I just want to say that I love you as the last song

(*) ที่รัก รักฉันรักเธอหมดใจ
Tee ruk ruk chun ruk tur mot jai
Darling, I love, I love you with all my heart
และต่อจากนี้ แม้ฉันต้องลาไป
Lae dtor jahk nee mae chun dtaung lah bpai
And from now on, though I must say good-bye
จะรักจะห่วงใย แบบนี้ตลอดไป
Ja ruk ja huang yai baep nee dtalaut bpai
I’ll love you and worry about you like this forever
ถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเหลือเพลงสุดท้าย
Teung mae wah pleng nee ja leua pleng soot tai
Though this song will be left as the last song

แม้ต้องเจ็บที่ต้องบอกลา
Mae dtaung jep tee dtaung bauk lah
Though it must hurt to have to tell you good-bye
แต่ฉันและเธอนั้นจะเคียงคู่กันฉันสัญญา
Dtae chun lae tur nun ja kiang koo gun chun sunyah
But you and I will be together, I promise
แม้เวลาจะนานจะเนิ่นเท่าไร
Mae welah ja nahn ja nern tao rai
However long the time will be
ใจฉันจะอยู่กับเธอ จะอยู่ทุกที่และทุกวินาที
Jai chun ja yoo gup tur ja yoo took tee lae took winahtee
My heart will be with you, it’ll be with you every place and every moment

(*,*,*,*)

Title: LOVE DOES EXIST
Artist: Clash
Album: Nine Miss U 2
Year: 2012

ในคำว่ารักไม่เคยได้เข้าใจ
Nai kum wah ruk mai koey dai kao jai
I never understood love
เมื่อไรที่คว้าไม่เคยเอื้อมมาได้
Meua rai tee kwah mai koey euam mah dai
Whenever I reached for it, I could never reach it
กี่คนที่เขาเข้ามาก็หายไป
Gee kont ee kao kao mah gor hai
However many people came into my life also disappeared
ก่อนใจฉันท้อจนมันแทบร้องไห้
Gaun jai chun tor jon mun taep raung hai
Before, my heart was so discouraged, I was nearly in tears

ก็มีเธอให้จับมือกัน ให้กอดในคืนที่หนาวสะท้าน
Gor mee tur hai jup meu gun hai gaut nai keun tee nao satahn
Having you holding my hand and giving me a hug during the tremblingly cold night
ไม่ซ้ำที่หัวใจฉัน ที่เหนื่อยมาตั้งนาน
Mai sum tee hua jai chunt ee neuay mah dtung nahn
Never again has my heart been tired for so long

(*) เพิ่งรู้ว่ารักคืออะไร ก็เพราะเธอ
Perng roo wah ruk keu arai gor pror tur
I just realized what love is because of you
ไม่รู้ถ้าฉันไม่ได้เจอ รัก
Mai roo tah chun mai dai jur ruk
I don’t know, if I hadn’t found love
จะเคว้งจะคว้างสักเท่าไร
Ja kweng ja kwahng suk tao rai
How long would I be drifting?
จะซบจะพักพิงที่ใคร
Ja sop ja puk ping tee krai
Who would I nestle and rest against?

(**) เพิ่งรู้ว่ารักคืออะไร ก็เพราะเธอ
Perng roo wah ruk keu arai gor pror tur
I just realized what love is because of you
ไม่รู้ถ้าฉันไม่ได้เจอ รัก
Mai roo tah chun mai dai jur ruk
I don’t know, if I hadn’t found love
จะล้มจะลุกสักเท่าไร
Ja lom ja look suk tao rai
How many times would I have fallen and gotten back up again?
จะซ้ำอีกแผลในเมื่อไร ถ้าฉันไม่มีเธอ
Ja sum eek plae nai muea rai tah chun mai mee tur
When would I have gotten yet another wound if I didn’t have you?

อะไรที่ฉันพอทำให้เธอได้
Arai tee chun por tum hai tur dai
Everything I was able to do for you
แค่บอกให้รู้คำเดียวจะทำให้ เพื่อตอบแทนเธอ
Kae bauk hai roo kum diao ja tum hai peua dtaup taen tur
I’m just letting you know the one word I’ll do it to repay you for
ที่เปลี่ยนคืนวัน ด้วยจูบในคืนที่หนาวสะท้าน
Tee bplian keun wun duay joop nai keun tee nao satahn
You changed my days and nights with your kiss during the tremblingly cold nights
ไม่ซ้ำที่หัวใจฉัน ที่เหนื่อยมาตั้งนาน
Mai sum tee hua jai chunt ee neuay mah dtung nahn
Never again has my heart been tired for so long

(*,**,*,*,**)

Title: อ้างว้าง / Ahng Wahng (Lonely)
Artist: Clash
Album: Crazy
Year: 2004

เธอคือคนที่ฟ้าจงใจกำหนดไว้
Tur keu kon tee fah jong jai gum not wai
You’re the person whom heaven designed
ขีดชีวิตให้เธอกับฉันรักกันแล้วพรากจาก
Keet cheewit hai tur gup chun ruk gun laeo prahk jahk
And decided in our lives that we would love each other and be separated
ใจกำลังเรียนรู้เพิ่งเริ่มจะเรียนรัก
Jai gumlung rian roo perng rerm ja rian ruk
My heart is learning, it just started to learn about love
สิ่งที่ฝันก็พลันสลายภายในพริบตา
Sing tee fun gor plun salai pai nai prip dtah
The things I dreamed of instantly disintegrated in the blink of an eye

(*) ขาดเธอ เหมือนใจจะขาดหาย
Kaht tur meuan jai ja kaht hai
Without you, it’s like my heart is without breath
เจ็บปวดใจ ไม่อยากทนรับรู้ความจริง เธอจากไปแล้ว
Jep bpuat jai mai yahk ton rup roo kwahm jing tur jahk bpai laeo
It’s heartbreaking, I don’t want to endure acknowledging the truth that you left already

(**) ชีวิตที่เหลืออ้างว้างทรมาน และไม่อาจรู้จะอยู่ได้อย่างไร
Cheewit tee leua ahng wahng toramahn lae mai aht roo ja yoo dai yahng rai
The life I have left is lonely and tortured, and I might not know how to live
ก็เพราะชีวิตฉันนั้นมีเพียงเธอ เป็นดังลมหายใจ
Gor pror cheewit chun nun mee piang tur bpen dung lom hia jai
But because my life has only you, you’re like my breath

วันเวลาที่เหลือใช้ไปกับความเหงา
Wun welah tee leua chai bpai gup kwahm ngao
The time I have left I spend with loneliness
ก็ไม่รู้จะทนปวดร้าวได้นานซักเท่าไหร่
Gor mai roo ja ton bpuat rao dai nahn suk tao rai
I don’t know how much longer I can endure the pain
ไกลกันคนละฟ้าตัวเธอได้ยินไหม
Glai gun kon la fun dtua tur dai yin mai
I’m so far from the person of my dreams, do you hear me?
ใจมันเพ้อครวญครางว่ารักได้ยินไหมเธอ
Jai mun pur kruan krahng wah ruk dai yin mai tur
My heart is crazily lamenting over love, do you hear me?

(*,**,*,**,**)

Title: รอ / Ror (Wait)
Artist: Clash
Album: Crashing
Year: 2006

ฉันเป็นเพียงเส้นทางแห่งรักเก่า ที่เธอเดินข้ามไป
Chun bpen piang sen tahng haeng ruk gao tee tur dern kahm bpai
I’m only a path of an old love that you’ve crossed over
ในเมื่อความหวั่นไหวให้เธอ เดินไปกับเขา
Nai meua kwahm wun wai hai tur dern bpai gup kao
When nervousness has you walking with him
เวลาเปลี่ยนฉันเป็นคนเก่า ตัวเธอเปลี่ยนฉันเป็นคน เศร้า
Welah bplian chun bpen kon gao dtua tur bplian chun bpen kon sao
When I became a former lover, you changed me into a sad man
ในเมื่อเรา ต้องเลิกรา
Nai meua rao dtaung lerk rah
When we had to break up

(*) ขอ ฉันคงตัดใจไม่ไหว
Kor chun kong dtut jai mai wai
I’m begging, I can’t give you up
จากนี้ แม้รู้ว่าเธอ มีใครยังไง
Jahk nee mae roo wah tur mee krai yung ngai
From now on, even though I know you have someone else

(**) ผิดเลยใช่ไหมที่ฉันยังรักเธอ
Pit loey chai mait ee chun yung ruk tur
It’s wrong that I still love you, isn’t it?
จะให้ได้ยังไงเท่าไหร่ฉันก็จะรอ
Ja hai dia yung ngai tao rai chun gor ja ror
Whatever you want me to do, I’ll wait
เธอเมื่อไหร่ เขาไม่สนให้เธอต้องเสียใจ
Tur meua rai kao mai son hai tur dtaung sia jai
You, when he loses interest and makes you sad
เจ็บปวดใจทนไม่ไหว เธอยังมีฉันที่รอ รอแต่เธอ
Jep bpuat jai ton mai wai tur yung mee chunt ee ror ror dtae tur
And you can’t endure the heartache, you still have me waiting, waiting only for you

ฉันจะจำสิ่งเดียวที่งดงาม นั้นก็คือภาพเธอ
Chun ja jum sing diao tee ngot ngahm nun gor keu pahp tur
The only beautiful thing I remember is your image
ต่อให้เธอมีเขาข้างกาย ในวันนี้ นาทีที่เขาเป็นคนใหม่
Dtor hai tur mee kao kahng gai nai wun nee nahtee tee kao bpen kon mai
Though you have him at your side today, the moment he’s your new man
ใจเธอลืมฉันก็คงง่าย ตัวฉันเองยังรู้เลย
Jai tur leum chun gor kong ngai dtua chun eng yung roo loey
Your heart will probably forget me easily, I still know this

(*,**,**,**)

Title: ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ / Padtiset Mai Dai Wah Ruk Tur (I Can’t Deny That I Love You)
Artist: Clash
Album: Clash Army
Year: 2009

หยุดตัวเองยังไงฉันไม่ควรปล่อยใจให้รัก
Yoot dtua eng yung ngai chun mai kuan ploy jai hai ruk
How do I stop myself? I shouldn’t let my heart love you
หักใจยังไงไม่ให้โบยและบินไปกับเธอ
Huk jai yung ngai mai hai boy lae bin pai gup tur
How do I restrain it and not let it disappear after you?
รู้ว่าไม่ควรรัก รักคนอย่างเธอ
Roo wah mai kuan ruk ruk kon yahng tur
I know I shouldn’t love, love a person like you
แต่ฉันไม่รู้จะยื้อจะทนและฝืนยังไง
Dtae chun mai roo ja yeu ja ton lae feun yung ngai
But I don’t know how to hold back, how to endure it, how to resist it

อยากจะลืมนาทีช่วงที่เธอผ่านพ้นเข้ามา
Yahk ja leum nahtee chuang tee tur pahn pon kao mah
I want to forget the moment when you came into my life
หลับตา ใจแอบมองเห็นเธออยู่ดี
Lup dtah jai aep maung hen tur yoo dee
When I close my eyes, my heart secretly sees you
ทรมานรักไปก็ช้ำไปทุกที
Toramahn ruk pai gor chum pai took tee
It’s torture, loving and getting hurt every time
ชีวิตไร้เธอทำไม
Cheewit rai tur tummai
Why is my life without you?

(*) ใจมันรักเธอคนเดียว
Jai mun ruk tur kon diao
My heart loves you alone
แม้ร่างกายฉันเองตอนนี้จะอยู่กับเขา
Mae rahng gai chun eng dtaun nee ja yoo gup kao
Though right now my body is with her
จิตใจมีเสียงเตือนเบาๆ ว่าเรื่องราวรักของเรา
Jit jai mee siang dtuean bao bao wah reuang rao ruk kaung rao
My heart has a voice gently reminding me of the memories of our love
มันผิดแต่ฉันยอม ไม่เป็นไร
Mun pit dtae chun yaum mai pen rai
It’s wrong, but I give in, it’s okay

(+) จะรอคอยเธอไปแม้หัวใจปวดร้าวทุกข์ทน
Ja ror koy tur bpai mae hua jai bpuat rao took ton
I’m waiting for you to leave, even though my heart is breaking
ชีวิตคนหนึ่งคนนี้ให้เธอแล้ว
Cheewit kon neung kon nee hai tur laeo
I’ve given you my life already
รู้ทั้งรู้ เรื่องเธอกับฉัน… ไร้วี่แวว
Roo tung roo reuang tur gup chun rai wee waew
I know full well that our matters have vanished without a trace
ก็ขอรอเธอจนตาย
Gor kor ror tur jon dtai
I want to wait for you until I die

(*,*)

ใจตอนนี้ทรมาน ฉันรักเธอเหลือเกิน
Jai dtaun nee toramahn chun ruk tur leua gern
Right now, my heart is tortured, I love you so much
แต่เธอต้องอยู่กับเขา ปวดใจทำได้เป็นเงา
Dtae tur dtaung yoo gup kao puat jai tum dai pen ngao
But you must be with him, my broken heart can only be a shadow
เข้าใกล้เธอเมื่อพบเจอ
Kao glai tur meua pob jur
Getting near you when I see you
ไม่อาจกอดแนบเธอไว้ข้างกาย
Mai aht gaut naep tur wai kahng gai
I shouldn’t stick to your side

   

    An extra verse added in Kal’s version of this song:

(+) หากว่าฉันนั้นรู้ว่าสักวันจะได้พบเธอ
Hahk wah chun nun roo wah suk wun ja dai pob tur
If I knew that I’d meet you some day
ก็คงรอก่อนไม่เผลอไปกับใคร
Gor kong ror gaun mai plur bapi gup krai
I would have waited and wouldn’t have carelessly gone with anyone else
ทรมานรักไปก็ร้าวไปทั้งใจ
Toramahn ruk bpai gor rao bpai tung jai
It’s torture to love you, it’s breaking my entire heart
มันสายที่ได้เจอเธอ
Mun sai tee dai jur tur
I met you too late

Title: กราบดิน / Grahp Din (Prostrating on the Ground)
Artist: CLASH
Album: Nine Miss U2
Year: 2010

ตั้งแต่วันที่แม่จากไป หัวใจไม่เคยลืมเลือน
Dtung dtae wun tee mae jahk pai hua jai mai koey leum leuan
Since the day my mom left, my heart has never forgotten her
คำสอนที่แม่เตือน ยังก้องอยู่ในใจ
Kum saun tee mae dteuan yung gaung yoo nai jai
The teaching my mother reminded me of still echos in my heart
ลูกเอ๋ยจงเป็นเด็กดี หมั่นเรียนให้มีวิชา
Look oey jong pen dek dee mun reian hai mee wichah
“You must be a good boy, keep on expanding your knowledge”
เจ้าจะได้เติบโตขึ้นมา ชีวิตเจ้าดีเจ้างาม
Jao ja dai dterp dtoh keun mah cheewit jao dee jao ngahm
“You’ll grow up to have a wonderful and beautiful life”

(*) ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้า แล้วคอยมองลงมาใช่ไหม
Look roo mae yoo bon fah laeo koy maung long mah chai mai
I know you’re up in the sky, Mom, and you’re continuously looking down at me, right?
ลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่
Look rup sumput oon ai kaung mae yoo
I receive your warm touch
ลูกซื้อมาลัยวันนี้ ไม่มีใครให้กราบก็รู้
Look seu mah sai wun nee mai mee krai hai grahp gor roo
Your son is buying a wreath of flowers today, even though I know I don’t have anyone to prostrate to
เพราะแม่อยู่ อยู่เป็นดาวบนฟ้าไกล
Pror mae yoo yoo pen dao bon fah glai
Because my mom…is a star high up in the sky

(**) จะขอกราบดิน ส่งรักขึ้นไปสู่ดาว
Ja kor grahp din song ruk keun pai soo dao
I want to prostrate on the ground and send my love up to the stars
ส่งข่าวให้รู้ลูกเป็นอย่างไร
Song kao hai roo look pen yahng rai
To send you the news and let you know how your son is
ลูกคนเดิมคนนี้ เป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ
Look kon derm kon nee pen kon dee yahng tee mae dtung jai
Your same son is a good man, like you intended
แม่จงหลับสบาย อยู่เคียงข้างจันทร์
Mae jong lup sabai yoo kiang kahng jun
Mom, please rest in peace next to the moon

ไม่ได้เคยน้อยเนื้อต่ำใจ ที่ฉันไม่มีแม่กอด
Mai dai koey noy neua dtum jai tee chun mai mee mae gaut
I never felt neglected that I didn’t have a mom to hug me
แม่อยู่ในนี้ในใจตลอด ฉันรู้สึกเรื่อยมา
Mae yoo nai nee nai jai dtalaut chun roo seuk reuay mah
Mom, you’re inside here, in my heart forever, I’ve always felt like this
หากว่ามีพรอยู่จริง สิ่งที่ฉันต้องการได้มา
Hahk wah mee paun yoo jing sing tee chun dtaung gahn dai mah
If blessings are real, The one thing I want to receive
เกิดอีกทีกี่ปีข้างหน้า ขอให้เป็นลูกแม่
Gert eek tee gee pee kahng nah kor hai pen look mae
However many times I’m born again in the future, I want to be your son

(*,**)