Aom Akkaphan

All posts tagged Aom Akkaphan

Title: ละอองดาว / La Aung Dao (Star Dust)
Artist: Aom Akkaphan (อรรคพันธ์ นะมาตร์)
Album: OST ละอองดาว / La Aung Dao
Year: 2017

ฝากคำในหัวใจ ล่องลอยไปสู่ฟ้า
Fahk kum nai hua jai laung loy bpai soo fah
I entrust the words in my heart to float to the sky
เพราะฉันเจียมตัวเกินกว่า… บอกรัก
Pror chun jiam dtua gern gwah bauk ruk
Because I’m too humble to tell you I love you
เป็นเพราะเธอ ควรเคียงฟ้าดารา
Bpen pror tur kuan kiang fah dahrah
Because you should be beside the stars

(*) ผิดเคยทำหมางเมิน ผิดจนเกินไขว่คว้า
Pit koey tum mahng mern pit jon gern kwai kwah
It was wrong for me to have once been on bad terms with you, it’s too wrong for me to reach out
พอรู้ตัวเธอมีค่า ก็หวั่นไหว
Por roo dtua tur mee kah gor wun wai
As soon as I realized what you were worth, I trembled
จึงเผยใจให้ฟากฟ้าไปบอกเธอ
Jeung poey jai hai fahk fah bpai bauk tur
So I reveal my heart to the sky to tell you

แต่ก่อนฉันมองจันทร์
Dtae gaun chun maung jun
Before when I looked at the moon
เห็นจันทร์เด่นเท่านั้น
Hen jun den tao nun
I only saw the prominent moon
ฟ้าไร้จันทร์จึงพร่ำเพ้อ
Fah rai jun jeung prum pur
So a sky without the moon was nonsense
แต่มาวันนี้ เมื่อได้พบเธอ
Dtae mah wun nee meua dai pob tur
But today, when I met you
นวลแสงใดไม่เทียมทัดเท่า
Nuan saeng dai mai tiam tut tao
Your pale light can’t be equaled
แสงดวงดาวแห่งเธอที่รัก
Saeng duang dao haeng tur tee ruk
The starlight of you, my darling

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

(*)

แสงงดงามเพียงหนึ่ง บนฟ้าพรายพราว
Saeng ngot nahm piang neung bon fah prai prao
Just one beautiful light in the sparkling sky
แสงดาวที่พร่ำเพ้อ คือเธอที่ใจใฝ่หา
Saeng dao tee prum pur keu tur tee jai fai hah
The dazzling starlight is you whom my heart has searched for
อยากฝากฟากฟ้า โอบกระซิบว่า
Yahk fahk fahk fah ohp grasip wah
I want to entrust the sky, embracing and whispering that
ความรักใดไม่เทียมทัดเท่า
Kwahm ruk dai mai tiam tut tao
No other love can equal this
ฉันรักเธอ… เธอคือที่รัก…
Chun ruk tur tur kee tee ruk
I love you, you’re the one I love

ละอองดาว
La aung dao
Star dust

   

คำร้อง : พิไลวรรณ บุญล้น
ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศวัชร์

Title: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk (Mission Love)
Artist: Weir Sukollawat, Porshe Saran, Aom Akkaphan, and Mik Thongraya (เวียร์ ศุกลวัฒน์, พอร์ช ศรัณย์, อ๋อม อรรคพันธ์, มิกค์ ทองระย้า)
Album: ภารกิจรัก / Pahragit Ruk
Year: 2017

(*) ภารกิจของเรา ปกป้องแดนไทย
Pahragit kaung rao bpok bpaung daen thai
Our mission is to protect Thailand
ภารกิจหัวใจมีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission our hearts have for you
ความภาคภูมิใจได้ทำเพื่อประเทศไทย
Kwahm pahk poom jai dai tum peua bpratayt thai
We act in pride for Thailand
ความรักก็ทำเพื่อเธอ
Kwahmm ruk gor tum peua tur
We act out of love for you

น่านน้ำเราขอรักษา
Nahn num rao kor ruk sah
We want to take care of the waters
ท้องฟ้าเราจะดูแล
Taung fah rao ja doo lae
We’ll look after the sky
แผ่นดินห้ามใครตอแย
Paen din hahm krai dtor yae
We’ll stop anyone from tormenting the land
เพื่อความสุขชาวประชา
Peua kwahm sook chao bprachah
For the citizens’ happiness

ขวานทองไทย คงไว้สืบมา
Kwahn taung thai kong wai seub mah
The golden ax-shape of the Thai kingdom continues to exist
รักษาให้ลูกหลานเรา
Ruk sah hai look lahn rao
We take care of it for future generations
เพื่อบ้านเมือง ร่มเย็นเหมือนวันเก่า
Peua bahn meuang rom yen meuan wun gao
For the country to have cool shade like the old days
จบศึกก็มีเธอรัก
Jop seuk gor mee tur ruk
At the end of the war, we have your love

ภารกิจของเรา เพื่อประเทศไทย
Pahragit kaung rao peua bpratayt Thai
Our mission is for Thailand
ภารกิจหัวใจ มีไว้ให้เธอ
Pahragit hua jai mee wai hai tur
It’s the mission of our hearts that we have for you
เพื่อความร่มเย็น พวกเราจะอยู่เสมอ
Peua kwahm rom yen puak rao ja yoo samur
For shade, we’ll always be here
ทีมภารกิจรัก รักชาติไทย
Team pahragit ruk ruk chaht thai
The Mission Love team loves Thailand

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : อธิษฐาน

Title: ร้ายหรือรัก / Rai Reu Ruk (Evil or Love)
Artist: Aom Akkaphan and Kwan Usamanee
Album: OST เจ้าสาวสลาตัน / Jao Sao Salah Dtun
Year: 2014

เหมือนลิ้นกับฟันฉันกับเธอ ทุกครั้งที่เจอต้องวุ่นวาย
Meuan lin gup fun chun gup tur took krung tee jur dtaung woon wai
You and I are like tongue and teeth, every time we meet, it’s chaotic
ไม่รู้ทำไมเราต้องเถียงกันซะมากมาย คล้ายๆว่าเราต่างดื้อดึง
Mai roo tummai rao dtaung tiang gun sa mahk mai klai klai wah rao dtahng deu deung
I don’t know why we must fight so much, it’s like we’re both stubborn

(*) บางครั้งไม่เข้าใจ ไม่รู้ทำไมต้องแอบคิดถึง
Bahng krung mai kao jai mai roo tummai dtaung aep kit teung
Sometimes I don’t understand, I don’t know why I must secretly think of you
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้
Mai roo wah bpen arai took krung tee tur yoo glai
I don’t know what’s wrong, every time you’re near
หัวใจมันก็สั่นชั่วแวบนึง
Hua jai mun gor sun chua waep neung
My heart starts pounding in an instant

(**) ตกลงว่าเธอจะรัก รัก รัก หรือจะร้าย ร้าย ร้าย เอาให้ชัดเจน
Dtok long wah tur ja ruk ruk ruk reu ja rai rai rai ao hai chut jen
Will we agree that you’ll love love love or be cruel cruel cruel? Make it clear
ตกลงมะ มาทำให้แน่ใจ
Dtok long ma mah tum hai nae jai
All right? Make me certain
อยู่ดีๆก็ฝัน ฝัน ฝัน ถึงแต่เธอ เธอ เธอ อยู่ทุกวัน ก็เพราะว่าคิดถึงกัน ใช่ไหม
Yoo dee dee gor fun fun fun teung dtae tur tur tur yoo took wun gor pror wah kit teung gun chai mai
All the sudden I’m dreaming dreaming dreaming about only you you you every day because I miss you, right?

เถียงกันทุกทีทุกเวลา ฉันว่าต้องขวาเธอว่าซ้าย
Tiang gun took tee took welah chun wah dtaung kwah tur wah sai
We argue all the time, I say right and you say left
ยิ่งเถียงก็ยิ่งแอบคิดถึงกันซะมากมาย แต่เพราะในใจต่างดื้อดึง
Ying tiang gor ying aep kit teung gun sa mahk mai dtae pror nai jai dtahng deu deung
The more we argue, the more I secretly miss you so much, but because in our hearts we’re stubborn…

(*,**)

รัก รัก รัก หรือจะร้าย ร้าย ร้าย เอาให้ชัดเจน
Ruk ruk ruk reu ja rai rai rai ao hai chut jen
Love love love or evil evil evil? Make it clear
ตกลงมะ อย่าทำให้วกวน
Dtok long ma yah tum hai wok won
Okay? Don’t beat around the bush

อย่ามาทำให้ฝัน ฝัน ฝัน ถึงแต่เธอ เธอ เธอ อยู่ทุกวัน
Yah mah tum hai fun fun fun teung dtae tur tur tur yoo took wun
Don’t make me dream dream dream about only you you you every day
ก็เพราะว่าคิดถึงกัน…หรือเปล่า
Gor pror wah kit teung gun reu bplao
Is it because I miss you?

(*,**)