Kwan Usamanee

All posts tagged Kwan Usamanee

Title: ร้ายหรือรัก / Rai Reu Ruk (Evil or Love)
Artist: Aom Akkaphan and Kwan Usamanee
Album: OST เจ้าสาวสลาตัน / Jao Sao Salah Dtun
Year: 2014

เหมือนลิ้นกับฟันฉันกับเธอ ทุกครั้งที่เจอต้องวุ่นวาย
Meuan lin gup fun chun gup tur took krung tee jur dtaung woon wai
You and I are like tongue and teeth, every time we meet, it’s chaotic
ไม่รู้ทำไมเราต้องเถียงกันซะมากมาย คล้ายๆว่าเราต่างดื้อดึง
Mai roo tummai rao dtaung tiang gun sa mahk mai klai klai wah rao dtahng deu deung
I don’t know why we must fight so much, it’s like we’re both stubborn

(*) บางครั้งไม่เข้าใจ ไม่รู้ทำไมต้องแอบคิดถึง
Bahng krung mai kao jai mai roo tummai dtaung aep kit teung
Sometimes I don’t understand, I don’t know why I must secretly think of you
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้
Mai roo wah bpen arai took krung tee tur yoo glai
I don’t know what’s wrong, every time you’re near
หัวใจมันก็สั่นชั่วแวบนึง
Hua jai mun gor sun chua waep neung
My heart starts pounding in an instant

(**) ตกลงว่าเธอจะรัก รัก รัก หรือจะร้าย ร้าย ร้าย เอาให้ชัดเจน
Dtok long wah tur ja ruk ruk ruk reu ja rai rai rai ao hai chut jen
Will we agree that you’ll love love love or be cruel cruel cruel? Make it clear
ตกลงมะ มาทำให้แน่ใจ
Dtok long ma mah tum hai nae jai
All right? Make me certain
อยู่ดีๆก็ฝัน ฝัน ฝัน ถึงแต่เธอ เธอ เธอ อยู่ทุกวัน ก็เพราะว่าคิดถึงกัน ใช่ไหม
Yoo dee dee gor fun fun fun teung dtae tur tur tur yoo took wun gor pror wah kit teung gun chai mai
All the sudden I’m dreaming dreaming dreaming about only you you you every day because I miss you, right?

เถียงกันทุกทีทุกเวลา ฉันว่าต้องขวาเธอว่าซ้าย
Tiang gun took tee took welah chun wah dtaung kwah tur wah sai
We argue all the time, I say right and you say left
ยิ่งเถียงก็ยิ่งแอบคิดถึงกันซะมากมาย แต่เพราะในใจต่างดื้อดึง
Ying tiang gor ying aep kit teung gun sa mahk mai dtae pror nai jai dtahng deu deung
The more we argue, the more I secretly miss you so much, but because in our hearts we’re stubborn…

(*,**)

รัก รัก รัก หรือจะร้าย ร้าย ร้าย เอาให้ชัดเจน
Ruk ruk ruk reu ja rai rai rai ao hai chut jen
Love love love or evil evil evil? Make it clear
ตกลงมะ อย่าทำให้วกวน
Dtok long ma yah tum hai wok won
Okay? Don’t beat around the bush

อย่ามาทำให้ฝัน ฝัน ฝัน ถึงแต่เธอ เธอ เธอ อยู่ทุกวัน
Yah mah tum hai fun fun fun teung dtae tur tur tur yoo took wun
Don’t make me dream dream dream about only you you you every day
ก็เพราะว่าคิดถึงกัน…หรือเปล่า
Gor pror wah kit teung gun reu bplao
Is it because I miss you?

(*,**)

Title: จะเชื่อเธอ / Ja Cheua Tur (I’ll Trust You)
Artist: Kwan Usamanee
Album: OST เสี่ยงลวงเสี่ยงรัก / Siang Luang Sia Ruk
Year: 2012

ใครจะมาเข้าใจหัวใจเธอ ได้ดีเท่าฉันอีก
Krai ja mah kao jai hua jai tur dai dee tao chun eek
Who will understand your heart as good as me?
จะมีใครเข้าใจถึงตัวเธอ ได้ดีได้เท่าฉัน
Ja mee krai kao jai teung dtua tur dai dee dai tao chun
Will there be anyone who understands you as well as me?
ในเวลาที่ใครไม่เข้าใจ ที่ใครไม่รับฟัง
Nai welah tee krai mai kao jai tee krai mai rup fung
When no one understands and no one will listen
ในเวลาที่ใครไม่เชื่อเธอ แต่เธอก็มีฉัน
Nai wleah tee krai mai cheua tur dtae tur gor mee chun
When no one believes you, you have me

(*) สิ่งที่ใครเขามองเธอ กำหนดให้เป็นอย่างไร
Sing tee krai kao maung tur gumnot hai bpen yahng rai
The things they look at you for, however they determine you are
ก็จะเชื่อเธอ (และฉันจะฟังแค่เธอ)
Gor ja cheua tur (lae chun ja fung kae tur)
I’ll trust you (And I’ll listen only to you)
จะไม่เชื่อใคร (ฉันเชื่อในตัวของเธอ)
Ja mai cheua krai (chun cheua nai dtua kaung tur)
I won’t believe anyone else (I believe in you)
และไม่สำคัญ (ว่าใครจะมองเธอเช่นไร)
Lae mai sumkun (wah krai ja maung tur chen rai)
And I don’t care (How they look at you)

(**) ก็จะเชื่อเธอ (ฟังคำของเธอ)
Gor ja cheua tur (fung kum kaung tur)
I’ll trust you (I’ll listen to your words)
และจะเชื่อใจ (คอยเคียงข้างกาย)
Lae ja cheua jai (koy kiang kahng gai)
And I’ll believe you (I’ll stay at your side)
อาจจะไม่เหลือใคร (ขอเธอมั่นใจว่ายังมีฉัน)
Aht ja mai leua krai (kor tur mun jai wah yung mee chun)
You may not have anyone else left (but you can be certain you still have me)

นานเพียงพอที่จะอยู่ข้างๆ เธอ ได้เรียนได้รู้ใจ
Nahn piang por tee ja yoo kahng kahng tur dai rian dai roo jai
I’ve been beside you long enough to understand and know your heart
นานเพียงพอที่จะไม่เชื่อใคร ที่มองเธอเช่นนั้น
Nahn piang por tee ja mai cheua krai tee maung tur chen nun
It’s been long enough that I don’t believe how anyone else looks at you
คำบางคำและสิ่งที่เธอทำ ที่คนแค่มองผ่าน
Kum bahng kum lae sing tee tur tum tee kon kae maung pahn
Some words and things you do that people overlook
ความเป็นจริงข้างในตั้งหลายอย่าง ที่คนไม่เคยรู้
Kwahm bpen jing kahng nai dtung lai yahng tee kon mai koey roo
But there’s many truths inside that people have never known

(*,**,*,**)
(ขอเธอมั่นใจว่ายังมีฉันเสมอไป)
(Kor tur mun jai wah yung mee chun samur bpai)
(You can be certain that you’ll still have me always)

Title: ไม่ยอมแพ้กัน / Mai Yaum Pae Gun (Refusing to Give In to Each Other)
Artist: Kwan Usamanee
Album: OST เทพบุตรมายา เทพธิดาจำแลง / Tayp Boot Ramahyah Tayp Tidah Jum Laeng
Year: 2010 (??)

ถ้าเธอเป็นสิงห์งั้นลิงก็คงเป็นฉัน
Tah tur bpen sing ngun ling gor kong bpen chun
If you were a lion, I’d be a monkey
ให้เข้ากันไม่เห็นมันเข้ากันได้
Hai kao gun mai hen mun kao gun dai
It doesn’t seem like we’d get along
ก็เธอเป็นเสือฉันคงต้องเป็นอย่างนี้
Gor tur bpen seua chun kong dtaung bpen yahng nee
If you were a tiger, I’d be like this
ดูๆกี่ทีอย่างนี้ก็ไปกันใหญ่
Doo doo gee tee yahng nee gor bpai gun yai
However many times I like at it like this, it’s a major issue

เพียงตอนเช้าก็ดีแสนดีไม่มีพิษภัย
Piang dtaun chao gor dee saen dee mai mee pit pai
Only in the morning it’s nice and not dangerous

(*) ตกตอนสายก็เอาแล้วไงต้องมีเรื่องใหญ่
Dtok dtaun sai gor ao laeo ngai dtaung mee reuang yai
As soon as the afternoon hits, what do you want? It’s a big problem
ไม่รู้ว่าทำไม
Mai roo wah tummai
I don’t know why

(**) เธอก็ยียวนฉันเองก็กวนใจ ไม่มีเบื่อไม่ยอมแพ้กัน
Tur gor yee yuan chun eng gor guan jai mai mee beua mai yaum pae gun
You instigate things and I’m annoyed, we don’t get bored, refusing to give in to each other
แต่วันนี้เจอเธอหัวใจก็เริ่มสั่น มันเหมือนขาดหาย
Dtae wun nee jur tur hua jai gor rerm sun mun meuan kaht hai
But today, when I met you, my heart started to pound, it’s like I’m dying
อยากจะให้เธอกวนฉันไปทุกวัน
Yahk ja hai tur guan chun bpai took wun
I want you to bother me every day

(*,**,**)

Title: วันที่เป็นของเรา / Wun Tee Pen Kaung Rao (Our Days)
Artist: Kwan Usamanee
Album: OST หงส์ฟ้า & เพลงรักทะเลใต้ / Hong Fah & Pleng Ruk Talay Dtai
Year: 2010

จากฟ้า ถลาลงมาพื้นดิน
Jahk fah talah long mah pin din
From heaven descending to earth
รอนแรมหากินไปตามชะตา
Raun raem hah gin pai dtahm chadtah
Traveling to make a living and follow fate
ใฝ่ฝัน ด้วยหัวใจอ่อนล้า
Fai fun duay hua jai aun lah
Dreaming with a tired heart
คงจะมีสักคราที่ฟ้าได้ยิน
Kong ja mee suk krah tee fah dai yin
There will be a time that heaven can hear

หนักแค่ไหน จะไม่มี จะไม่ทิ้งความดีในใจ
Nuk kae nai ja mai mee ja mai ting kwahm dee nai jai
However serious it gets, there’s nothing that will abandon the goodness in our hearts
จากกันไป ตามที่ใจใฝ่หา
Jahk gun pai dtahmt ee jai fai hah
Leaving each other to follow our hearts

(*) ดุจดั่งหงส์ ที่ย่างขึ้นไปสู่ฟ้า
Doot dung hong te eyahng keun pai soo fah
Like a swan ascending to heaven
ผ่านคืนวันเวลา จะร้อนหรือหนาว
Pahn keun wun welah ja raun reu nao
Passing the time, be it hot or cold
เดียวดายแค่ไหน
Diao dai kae nai
However lonely I am
เก็บความเจ็บชำ ที่คอยหล่อหลอมหัวใจ
Gep kwahm jep chum tee koy lor laum hua jai
Keeping the pain that still teaches the heart
ให้หงส์ทุกห้องบินไป
Hai hong took haung bin pai
So every swan flies
หงส์ในใจคงมีสักวัน เป็นของเรา
Hong nai jai kong mee suk wun pen kaung rao
The swan in our hearts will some day be ours

หากฟ้าหันมามองพื้นดิน
Hahk fah hun mah maung pin din
If heaven turns to look at earth
หากว่าฟ้าได้ยินเสียงจากข้างใน
Hahk wah fah dai yin siang jahk kahng nai
If heaven can hear our voice from inside
บอกว่าไป ว่าไม่มี
Bauk wah pai wah mai mee
Telling us that, there’s nothing
จะไม่ทิ้งความดีในใจ
Ja mai ting kwahm dee nai jai
That will abandon the goodness in our hearts
จากกันไป ตามที่ใจใฝ่หา
Jahk gun pai dtahm te ejai fai hah
Leaving each other to follow our hearts

(*,*)

จะเชื่อเธอ / Ja Cheua Tur (I’ll Trust You)
ไม่ยอมแพ้กัน / Mai Yaum Pae Gun (Refusing to Give In to Each Other)
ร้ายหรือรัก / Rai Reu Ruk (Evil or Love) [With Aom Akkaphan]
วันที่เป็นของเรา / Wun Tee Pen Kaung Rao (Our Days)

   
All songs of Kwan Usamanee