Tong Wittiwat

All posts tagged Tong Wittiwat

Title: อย่าปล่อยมือฉันไป / Yah Bploy Meu Chun Bpai (Don’t Let Go of My Hand)
Artist: Tong Wittiwat (ต็อง – วิตดิวัต พันธุรักษ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ผู้ชายคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่า ที่จะไขว่คว้าดวงดาวนั้นให้เธอ
Poo chai kon nee mee piang kae meu bplao tee ja kwai kwah duang dao nun hai tur
This man has only empty hands that will reach out for the stars for you
จะไปตามหาให้เจอ ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน
Ja bpai dtahm hah hai jur kor piang mee tur yoo kiang kahng gun
I’ll go searching to find you, I only want to have you beside me

ส่งมือเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่า จะพาเธอก้าวข้ามน้ำและผืนทราย
Song meu tur nun hai chun dai reu bplao ja pah tur gao kahm num lae peun sai
Can you give me your hand? I’ll lead you across the water and sand
ไปยังที่ที่แสนไกล ที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ
Bpai yung tee tee saen glai tee rao aht yung mai koey pob jur
Going to a place that’s so far off, to a place where we might still have never found

(*) เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจเธออยู่กับฉัน
Tur mai dtaung gung won reu glua arai mun jai tur yoo gup chun
You don’t have to worry or be afraid of anything, you can be certain if you stay with me
อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน..ขอเพียง
Aht mai mee arai tee mah yeun yun dtae chun kor piang
There might not be anything that can guarantee it, but I only ask

(**) ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด
Mai wah taung fah ja soong suk kae nai jup meu chun wai hai naen tee soot
No matter how high the sky is, hold my hand as tight as you can
ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***) ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน
Dtor hai kleun lom ja tohm granum mah jur gup nah pah tee mun soong chun
Even if the waves rush in and we meet the base of a steep cliff
แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝันจับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

ผู้ชายคนนี้เป็นคนธรรมดา แต่มันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่
Poo chai kon nee bpen kon tummadah dtae mun ja pah tur bpai rerm dton mai
I’m an average guy, but I’ll lead you to a new beginning
ที่ที่เราเคยฝันใฝ่ และเราจะเดินไปถึงพร้อมกัน
Tee tee rao koey fun fai lae rao ja dern bpai teung praum gun
To a place where we once dreamed of, and we’ll walk there together

(*,**,***)

ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน
Dtrahp dai tee ruk yung dern dtor bpai mai yoot saung rao ja dern dtor bpai duay gun
As long as there’s love, we’ll keep walking and won’t stop, the two of us will keep walking together

(***)

แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉันอย่าปล่อยมือฉันไป
Mae dtaung jur arai suk yahng tee mai kaht fun jup meu chun yah bploy meu chun bpai
No matter what unexpected things we will face, take my hand, don’t let go

   

เนื้อร้อง: นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
เรียบเรียง: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / สุวิทย์ งามขำ
Producer: วิตดิวัต พันธุรักษ์ / Sevendogs

Title: เพิ่งจะรู้ / Perng Ja Roo (I Just Realized)
Artist: Tong Vitdivat and Kwann Sirikwan (วิตดิวัต พันธุรักษ์ & ศิริขวัญ เตชะพัฒนารัตน์)
Album: OST หมอเทวดา / Mor Taywadah
Year: 2017

(*) ที่ฉันไม่เคยเข้าใจ ว่าทำไมเมื่อเราพบกัน อย่างกับฝัน หัวใจมันเป็นอะไร
Tee chun mai koey kao jai wah tummai meua rao pob gun yahng gup fun hua jai mun bpen arai
I never understood why, when I met you, it was like a dream, something’s wrong with my heart
ก็ฉันไม่เคยรู้ตัว ว่าอ่อนไหวกับเธอเท่าไหร่ ที่ผ่านไป ฉันก็ไม่รู้จริงๆ
Gor chun mai koey roo dtua wah aun wai gup tur tao rai tee pahnb pai chung or mai roo jing jing
I never realized how sensitive I am towards you, I really don’t know what happened

(**) เคยได้ยินถ้าเรารักใคร เขาจะทำให้ใจเต้นแรง ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันคิดว่าฉันรักเธอ
Koey dai yin tah rao ruk krai kao ja tum hai jai dten raeng tah bpen yahng nun chun kit wah chun ruk tur
I once heard that if we love someone, they’ll make our hearts pound, if that’s the case, I think I love you

(***) เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเอง เพิ่งจะรู้เพิ่งจะแน่ใจ ก็ได้แต่หวัง ไม่สายเกินไปถ้าฉันรักเธอ
Perng ja roo hua jai dtua eng perng ja roo perng ja nae jai gor dai dtae wung mai sai gern bpai tah chun ruk tur
I just realized my own heart, I just realized it, I just became certain, I can only hope that it’s not too late if I love you
เพิ่งจะรู้ว่าฉันรักใคร ก็เมื่อวันที่ไม่ได้เจอ อยากให้เธอรู้ ว่าฉันยังรอเสมอ รักเธอคนเดียวหมดหัวใจ
Perng ja roo wah chun ruk krai gor meua wun tee mai dai jur yahk hai tur roo wah chun yung ror samur ruk tur kon diao mot hua jai
I just realized that I love someone when I didn’t see you, I want to let you know that I’m still always waiting, I love only you with all my heart

(*,**,***,***)

   

คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง/เรียบเรียง Vincent

Title: (อย่าทำให้ฉัน) ฝันเก้อ / (Yah Tum Hai Chun) Fun Gur [(Don’t Make Me) Dream in Vain]
Artist: Tong Wittiwat (ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์)
Album: [Single]
Year: 2016

อยากบอกความจริงให้เธอรู้ ไม่เคยจะคิดว่าเราทั้งคู่ นั้นจะได้เจอ
Yahk bauk kwahm jing hai tur roo mai koey ja kit wah rao tung koo nun ja dai jur
I want to tell you the truth and let you know, I never thought the two of us would meet
ได้มาแลกเบอร์ ฉันเองได้แต่เหม่อมองเธอ อยู่ตรงนั้น
Dai mah laek bur chun eng dai dtae mur maung tur yoo dtrong nun
Or exchange numbers, I could only stare at you from over there

อาจเป็นบัญชาจากสวรรค์ ที่ดลให้เราได้พานพบกัน
Aht bpen bunchah jahk sawun tee don hai rao dai pahn pob gun
It might have been a command from heaven that brought us to meet
สายตาสัมพันธ์ หัวใจไหวหวั่น แต่แรกพบเจอกัน ในวันนี้
Sai dtah sumpun hau jai wai wun dtae raek pob jur gun nai wun nee
We made eye contact, my heart trembled, but the first time we met today

(*) แค่พบเจอเธอ ก็เก็บไปฝันละเมอ
Kae pob jur tur gor gep bpai fun lamur
Just meeting you, I keep on daydreaming
สายตาเธอ โอ้ยิ้มของเธอ ที่ทำให้ฉันหัวใจหวั่นไหว
Sai dtah tur oh yim kaung tur tee tum hai chun hua jai wun wai
The look in your eyes, oh, your smile that makes my heart shake

(**) ฉันขอเพียงเธอ อย่าทำให้ฉันฝันเก้อ
Chun kor piang tur yah tum hai chunf ung ur
I just ask that you don’t make me dream in vain
จะรักเพียงเธอ ฉันขอเพียงเธอ หยุดใจเอาไว้ที่ฉันได้ไหม
Ja ruk piang tur chun kor piang tur yoot jai ao wai tee chun dai mai
I’ll love only you, I just ask that you please stop your heart at me

ถ้าหากความจริงเป็นดั่งฝัน เราสองคงเป็นคู่ครองรักกัน
Tah hahk kwahm jing bpen dung fun rao saung kong bpen koo kraung ruk gun
If reality were like my dreams, the two of us would be a couple in love
หัวใจสัมพันธ์ รักเราคงมั่น จะมีเพียงสองเราต่อจากนี้
Hua jai sumpun ruk rao kong mun ja mee piang saung rao dtor jahk nee
Our hearts connection, our love certain, there would be only the two of us from now on

ฉันขอเธอได้ไหม อย่าทำร้ายหัวใจใครด้วยรอยยิ้มที่ใสๆ
Chun kor tur dai mai yah tum rai hua jai krai duay roy yim tee sai sai
Can I ask you? Don’t break anyone’s heart with your bright smile
หากว่าเธอไม่จริงใจ
Hahkw ah tur mai jing jai
If you’re insincere
โปรดอย่าทำให้ฉันหลง ใจฉันคงต้องสลาย
Bproht yah tum hai chun long jai chun kong dtaung salai
Please don’t make me infatuated, my heart will shatter
อย่าทำร้ายใจดวงนี้ เพราะฉันมีให้กับเธอเพียงผู้เดียว
Yah tum rai jai duang nee pror chun mee hai gup tur piang poo diao
Don’t break this heart, because I have it only for you alone

(*,**)

จะมีแค่เธอ ที่ทำฉันฝันละเมอ ฉันขอเพียงเธอ
Ja mee kae tur tee tum chunf un lamur chun kor piang tur
It will only be you who makes me daydream, I just ask that you
อย่าทำให้ฉันฝันเก้อ และฉันจะรัก เพียง เธอ
Yah tum hai chun fun gur lae chun ja ruk piang tur
Don’t make me dream in vain, and I’ll love only you
โอ้ใจฉันมันพร่ำเพ้อ ฉันเฝ้าละเมอ ฉันขอเพียงเธอ
Oh jai chun mun prum pur chun fao lamur chun kor piang tur
Oh, my heart is fantasizing, I’m daydreaming, I just ask that you
อย่าทำให้ฉันฝันเก้อ และฉันจะรัก เพียง เธอ
Yah tum hai chun fun gur lae chun ja ruk piang tur
Don’t make me dream in vain, and I’ll love only you

   

คำร้อง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
ทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์
เรียบเรียง: Sevendogs & กั้ง Groove Riders
Producer: Sevendogs

Title: ความจำสั้น / Kwahm Jum Sun (Short-Term Memory)
Artist: Tong Wittiwat (ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์)
Album: Sick Project
Year: 2008

อาจนึกไม่ออกสักเท่าไร
Aht neuk mai auk suk tao rai
I might not be able to think too much
แค่พอจำได้ ก็แค่นั้น
Kae por jum dai gor kae nun
As long as I can remember
จำได้แค่เพียงใครหนึ่งคน
Jum dai kae piang krai neung kon
Can remember just one person
เข้ามาวกวนในใจฉัน
Kao mah wok won nai jai chun
They come circulating in my heart
ไม่นานแค่เพียงไม่นานก็ผ่านไป
Mai nahn kae piang mai nahn gor pahn bpai
For just a moment, then shortly pass by

(*) อาจเป็นความทรงจำที่บอบบาง
Aht bpen kwahm song jum tee baup bahng
It might be a weak memory
จำได้เพียงเลือนลางกับเส้นทางที่ชั่วคราว
Jum dai piang leuan lahng gup sen tahng tee chua krao
I remember only faintly and temporarily
อาจเป็นความทรงจำที่สั้นเหลือเกินไม่ยืดยาว
Aht bpen kwahm song jum tee sun leua gern mai yeut yao
It might be a short-term memory that’s too short and not long
แต่มีใครรู้ว่าฉันเศร้า
Dtae mee krai roo wah chun sao
But is there anyone who knows that I’m sad
เกือบทุกคราวที่นึกมันขึ้นมา
Geuap took krao tee neuk mun keun mah
Nearly every time I think of it?

ไม่อาจใช้คำว่าผูกพัน
Mai aht chai kwahm pook pun
I shouldn’t use the term relationship
ไม่มีวันนั้นที่ลึกซึ้ง
Mai mee wun nun tee leuk seung
It will never be that deep
เป็นเพียงแค่คนที่ถูกใจ
Bpen piang kae kon tee took jai
It’s just a person who pleases me
คำว่ารักยังไปไม่ถึง
Kum wah ruk yung bpai mai teung
My love still hasn’t reached them yet
ครึ่งนึงแค่เพียงครึ่งนึงของจิตใจ
Kreung neung kae paing kreung neung kaung jit jai
One half, just one half of my mind

(*,*)

Title: หยุดลมหายใจที่มีแต่เขา / Yoot Lom Hai Jai Tee Mee Dtae Kao (Stop Your Breath That Has Only Him)
Artist: Tong Wittiwat
Album: The Empty Room
Year: 2014

อย่ารังแกตัวเองอีกได้ไหม สงสารใจตัวเองบ้างหรือเปล่า
Yah rung gae dtua eng eek dai mai song sahn jai dtua eng bahng rue bplao
Please stop bullying yourself, don’t you have any pity for your own heart?
อดทนไว้ทำไม เธอจะได้อะไร ฝืนมันไปก็มีแต่ปวดร้าว
Ot ton wai tummai tur ja dai arai feun mun bpai gor mee dtae bpuat rao
Why endure it? What do you get from it? To continue forcing it will have only heartache
หากเธอมัวลังเลอยู่อย่างนี้ แล้วมันคงไม่มีประโยชน์ใด
Hahk tur mua lung lay yoo yahng nee laeo mun kong mai mee bprayoht dai
If you continue hesitating like this, there’s no advantage
ยิ่งเธออยู่กับความหลังกลับยิ่งทำให้เสียใจ
Ying tur yoo gup kwahm lung glup ying tum hai sia jai
The more you live in the past, the sadder you end up being

(*) หยุดลมหายใจที่มีแต่เขา ถ้าหากมันเป็นไปไม่ได้
Yoot lom hai jai tee mee dtae kao tah hahk mun bpen bpai mai dai
Stop your breath that has only him if it can never be
หยุดหลอกหัวใจตัวเองได้ไหม ก่อนมันตายลงช้าๆ
Yoot lauk hua jai dtua eng dai mai gaun mun dtai long chah chah
Please stop deceiving your own heart before it slowly dies
ช้ำมาเกินพอเธอจะเจ็บไปเพื่อใคร เธอยังต้องเสียน้ำตาอีกเท่าไร
Chum mah gern por tur ja jep bpai peua krai tur yung dtaung sia num dtah eek tao rai
You ache more than enough, who are you hurting for? How many more tears must you shed?
เขาทำร้ายเธอมากมาย หัวใจฉันมันก็เจ็บ ไปด้วยจริงๆ
Kao tum rai tur mahk mai hua jai chun mun gor jep bpai duay jing jing
He hurt you so much, my heart also aches, seriously

หากในความทรงจำที่มีเขา เหลือเพียงวันเวลาที่ว่างเปล่า
Hahk nai kwahm song jum tee me kao leua piang wun welah tee wahng bplao
If all that’s left of your memories of him are the empty days
จะเก็บไว้ทำไม เธอแค่ทิ้งมันไป ใช้หัวใจเพื่อลืมคนอย่างเขา
Ja gep wai tummai tur kae ting mun bpai chai hua jai peua leum kon yahng kao
Why keep them? Throw them away, use your heart to forget people like him
ต่อให้เธอยังรออยู่อย่างนี้ ก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนไป
Dtor hai tur yung ror yoo yahng nee gor mai mee aria ja bplian bpai
Even though you’re still waiting like this, nothing’s going to change
เมื่อเธอตื่นให้ลืมให้จบอย่าจำ อย่าฝังใจ
Meua tur dteun hai leum hai job yah jum yah fung jai
When you wake up, forget it all, don’t remember it, don’t imprint it into your heart

(*,*)

พอทีได้ไหม อย่าปล่อยให้เขาทำร้าย
Por tee dai mai yah bploy hai kao tum rai
Enough is enough, don’t let him hurt you
ถ้าเธอยังจบกับอดีดที่ฝังใจ
Tah tur yung jop gup adeet tee fung jai
If you still end the past you’ve buried in your heart
ต้องลืมสักทีไม่ต้องคิดต้องเสียดาย
Dtaung leum suk tee mai dtaung kit dtaung sia dai
You must forget, there’s no need to think about it or regret it
ยิ่งเธอรักเขาเท่าไร หัวใจฉันมันยิ่งเจ็บ เจ็บช้ำจริงๆ
Ying tur ruk kao tao rai hua jai chun mun ying jep jep chum jing jing
The more you love him, the more my heart hurts, it really hurts

ความจำสั้น / Kwahm Jum Sun (Short-Term Memory)
เพิ่งจะรู้ / Perng Ja Roo (I Just Realized) [With Kwann Sirikwan]
อย่าปล่อยมือฉันไป / Yah Bploy Meu Chun Bpai (Don’t Let Go of My Hand)
(อย่าทำให้ฉัน) ฝันเก้อ / (Yah Tum Hai Chun) Fun Gur [(Don’t Make Me) Dream in Vain]
หยุดลมหายใจที่มีแต่เขา / Yoot Lom Hai Jai Tee Mee Dtae Kao (Stop Your Breath That Has Only Him)

   
All songs tagged Tong Wittiwat