Preen the Star 12

All posts tagged Preen the Star 12

Title: ไม่มีใครยอมใคร / Mai Mee Krai Yaum Krai (No One Gives In to Anyone)
Artist: Gam Wichayanee and Preen Rawisararat (แก้ม วิชญาณี / พรีน รวิสรารัตน์)
Album: OST ชิงรัก ริษยา / Sing Ruk Rit Yah
Year: 2017

ช่วยไปบอกเขาว่าเรานั้นรักกันอยู่
Chuay bpai bauk kao wah rao nun ruk gun yoo
Please go and tell her that we love each other
ช่วยทำให้เขารับรู้ ว่าเขานั้นควรกลับไป
Chuay tum hai kao rup roo wah kao nun kuan glup bpai
Please make her realize that she should go home
เป็นเพียงแค่คนที่มาทีหลัง ไม่ได้ลึกซึ้งอะไร
Bpen piang kae kon tee mah tee lung mai dai leuk seung arai
She’s just someone who came afterwards, it’s nothing deep
กับฉันที่เธอฝังใจ คนที่เธอยังไม่ลืม
Gup chun tee tur fung jai kon tee tur yung mai leum
Compared to me whom you’ve imprinted in your heart, the person whom you haven’t forgotten about

เขาคงไม่รู้ว่าเรารักกันยังไง
Kao kong mai roo wah rao ruk gun yung ngai
She probably doesn’t know how much we love each other
และมีความสุขแค่ไหนในวันที่เธอเริ่มใหม่กับฉัน
Lae mee kwahm sook kae nai nai wun tee tur rerm mai gup chun
And how happy we’ve been since you started over with me
อย่าเลยอย่ารื้อฟื้นที่ผ่านมา อดีตไม่สำคัญ
Yah loey yah reu feun tee pahn mah adeet mai sumkun
Don’t, don’t bring up the past, it’s not important
รู้แค่ปัจจุปัน ฉันเป็นตัวจริง
Roo kae bputjoobpun chun bpen dtua jing
Just know that in the present, I’m the real deal

(*) อยากบอกว่าฉันเป็นคนที่มาก่อน
Yahk bauk wah chun bpen kon tee mah gaun
I want to tell her that I’m the one who came first
แต่วันนี้ฉันสำคัญกว่า
Dtae wun nee chun sumkun gwah
But today, I’m more important
และเธอก็รู้ว่าไม่มีทางที่ใครจะยอมให้ใคร
Lae tur gor roo wah mai mee tahng tee krai ja yaum hai krai
And you don’t know that there’s no way for anyone to give in to anyone
บอกซิว่าฉันนั้นเป็นตัวจริง
Bauk si wah chun nun bpen dtua jing
Tell her that I’m the real deal
บอกซิว่าเธอขาดฉันไม่ได้
Bauk si wah tur kaht chun mai dai
Tell her that you can’t be without me
เมื่อความรักไม่มีใครผิด
Meua kwahm ruk mai mee krai pit
When love is no one’s fault
เรื่องเดียวถ้ามันจะผิด
Reuang diao tah mun ja pit
The only problem, if anything is wrong
คือเธอไม่เลือกใคร
Keu tur mai leuak krai
Is you not picking someone

รู้ดีเธอนั้นก็ต้องหนักใจ
Roo dee tur nun gor dtaung nuk jai
I know full well you must be stressed
กับคนที่เธอไม่รัก
Gup on tee tur mai ruk
With the person you don’t love
กับคนที่ทิ้งเธอไป
Gup kon tee ting turbpai
And the person who dumped you

(*,*)

   

Producer : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์
Co Produced : ณฐนน พงศ์เบญญาภา เนื้อร้อง/ทำนอง : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์
เรียบเรียง : ณฐนน พงศ์เบญญาภา Guitar : อภิชา ถานวงศ์ Bass : ณัฐพงศ์ กำเหนิดงาม
Drum : ณฐนน พงศ์เบญญาภา Piano & String Section : สุวัฒน์ชัย พรกุลวัฒน์
Backing Vocal : รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน (พรีน)
Vocal Directed : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์, ณฐนน พงศ์เบญญาภา
Recording Engineer : Natanon Pongbenyapa Digital Editor : iamnatanon
Mixed and Mastered : ณฐนน พงศ์เบญญาภา @ WAVE STUDIO BKK
Recorded at WAVE STUDIO BKK

Title: เพราะเราคู่กัน / Pror Rao Koo Gun (Because We Belong Together)
Artist: Dome Jaruwat & Preen Ravisararat (โดม จารุวัฒน์, พรีน รวิสรารัตน์)
Album: OST รักแท้…แม่ไม่ปลื้ม / Ruk Tae mae Mai Bpluem
Year: 2016

(*) หากันมาตั้งนาน กว่าที่ตัวจะได้พบเธอ
Hah gun mah dtung nahn gwah tee dtua ja dai pob tur
I’ve been searching for so long until I met you
หากันจนมาเจอคนรู้ใจ
Hah gun jon mah jur kon roo jai
I searched until I found someone who understands me
คบกันมาตั้งนานผ่านอะไรมากมาย
Kop gun mah dtung nahn pahn arai mahk mai
We’ve dated for so long and gone through so much
สรุปสุดท้ายในใจก็เป็นเธอ
Saroop soot tai nai jai gor bpen tur
In the end, you’re the one in my heart

(**) แม้จะมีใครใคร ที่เข้ามาหวังดีพูดให้ฟัง
Mae ja mee krai krai tee kao mah wung dee poot hai fung
Even though others show up with good intentions to tell me
ว่าฉันยังไม่ควรมีคู่
Wah chun yung mai kuan mee koo
That I shouldn’t have a lover yet
แต่เสียงของใครจะดัง
Dtae siang kaung krai ja dung
But I want to know whose voice is as loud
เท่ากับหัวใจฉันอยากรู้
Tao gup hua jai chun yahk roo
As my heart’s
ยังไงฉันก็จะอยู่คู่เธอ
Yung ngai chun gor ja yoo koo tur
No matter what, I’m going to be with you

(***) นั่นเป็นเพราะเรา เกิดมาคู่กัน
Nun bpen pror rao gert mah koo gun
That’s because we were born to be together
นี่แหละสวรรค์สรรสร้างมาให้เจอ
Nee lae sawun sun sahng mah hai jur
That’s right, heaven created us to meet
ไม่ต้องแคร์เสียงใคร
Mai dtaung care siang krai
We don’t have to care about anyone else’s voice
เสียงหัวใจ ยังไงก็ร้องเป็นชื่อเธอ
Siang hua jai yung ngai gor raung bpenc heu tur
No matter what, the voice of my heart is crying out your name

ฉันมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น
Chun mee dtae tur kon diao tao nun
I have only you
ฉันไม่มองใคร ไม่มองใครทั้งนั้น
Chun mai maung krai mai maung krai tung nun
I won’t look at anyone else, I won’t look at anyone else at all
ขาวสวยหมวยเอ๊กซ์เท่าไหร่
Kao suay muay ex tao rai
No matter how pale, beautiful, exotic, or big-busted they are
ฉันไม่อยากจะมอง เห็นแล้วมันคลื่นไส้
Chun mai yahk ja maung hen laeo mun kleun sai
I don’t want to look, I see them and feel sick

ฉันมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น
Chun mee dtae tur kon diao tao nun
I have only you
ฉันไม่มองใครไม่มองใครทั้งนั้น
Chun mai maung krai mai maung krai tung nun
I won’t look at anyone else, I won’t look at anyone else at all
หล่อล่ำ handsome เท่าไหร่
Lor lum handsome tao rai
No matter how good-looking, muscular, or handsome they are
six pack ไฮโซ โอ๊ปป้า ไม่สนใจ
Six pack hiso oppa mai son jai
Six pack, hi-so, oppa, I don’t care

(***,*,**,***,***,***)

   
คำร้อง Tik Grooveman
ทำนอง/ เรียบเรียง พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์

Title: หัวใจคนรอ / Hua Jai Kon Ror (The Heart of the Person Waiting)
Artist: Preen (พรีน) the Star 12
Album: OST พิษสวาท / Pit Sawaht
Year: 2016

อยากจะรู้ที่เธอนั้นไป มีเหตุผลอะไร
Yahk ja roo tee tur nun bpai mee het pon arai
I want to know the reason that you left
ทำไมไม่บอกฉัน ที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่
Tummai mai bauk chun tee yung kahng hua jai chun yoo
Why don’t you tell me? What’s still left hanging in my heart
คือความรักของเรา ที่เคยมีให้กัน
Keu kwahm ruk kaung rao tee koey mee hai gun
Is our love that we used to have for each other

ภาพวันนั้นไม่เคยจะเลือนหายและไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้
Pahp wun nun mai koey ja leuan hai lae mai roo tummai tee yung leum mai dai
The images of those days will never fade away, and I don’t know why I still can’t forget

(*) อยู่ตรงนี้เพื่อรอแต่เธอ (ที่ยังรอเธอ เพราะคำว่ารัก) เพราะคำหนึ่งคำว่ารัก
Yoo dtrong nee peua ror dtae tur (tee yung ror tur pror kum wah ruk) pror kum neung kum wah ruk
I’m right here waiting just for you (I’m still waiting for you because I love you) Because of the word “love”
ไม่ปล่อยให้ฉันไป อยากให้รู้ว่านานแค่ไหน
Mai bploy hai chun bpai yahk hai roo wah nahn kae nai
Don’t let me go, I want to know how long it’ll be
มีคนแทบขาด..ใจ(กลับมาได้ไหม) ขอให้เธอโปรด เข้าใจ….หัวใจคนรอ
Mee kon taep kaht jai (glup mah dai mai) kor hai tur bproht kao jai hua jai kon ror
Someone is nearly dying (please come back) I want you to please understand the heart of the person waiting

หนึ่งนาทีที่มันเลยผ่าน มันก็แสนยาวนาน
Neung nahtee tee mun loey pahn mun gor saen yao nahn
With each minute that passes, it’s so long
ถ้าหากต้องรอใคร
Tah hahk dtaung ror krai
If you have to wait for someone
จำได้ไหมสัญญาวันเก่า วันที่มีแค่เรา ก่อนเธอจะจากไป
Jum dai mai sunyah wun gao wun tee mee kae rao gaun tur ja jahk bpai
Can you remember the promise of the old days? The days where there was just us before you left?

ไหนว่ารักว่าเป็นดั่งหัวใจ แล้ววันนี้ทำไมเธอทิ้งไป
Nai wah ruk wah bpen dung hua jai laeo wun nee tummai tur ting bpai
What happened to love being like we desire? Why are you abandoning me today?

(*)

   
PRODUCER : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์
เนื้อร้อง / ทำนอง : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์ เรียบเรียง : ณฐนน พงศ์เบญญาภา
Co Produced : ณฐนน พงศ์เบญญาภา Guitar Rhythm / Acoustic Guitar : ณฐาภพ พงศ์เบญญาภา Bass : ณัฐพงศ์ กำเนิดงาม
Drum : ณฐนน พงศ์เบญญาภา Piano & String Section : สุวัฒน์ชัย พรกุลวัฒน์ Chorus : รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน (พรีน)
Vocal Directed : S-ter กร กีรติกวีกาญจน์, ณฐนน พงศ์เบญญาภา
Sound Engineer : Natanon Pongbenyapa, Nathaphop Pongbenyapa
Mixed and Mastered : ณฐนน พงศ์เบญญาภา Recorded at WAVE STUDIO BKK Special Thanks : DrumFusion

หัวใจคนรอ / Hua Jai Kon Ror (The Heart of the Person Waiting)
ไม่มีใครยอมใคร / Mai Mee Krai Yaum Krai (No One Gives In to Anyone)[With Gam Wichayanee]
เพราะเราคู่กัน / Pror Rao Koo Gun (Because We Belong Together) [with Dome Jaruwat]

   
All songs tagged Preen Ravisararat