Dome the Star

All posts tagged Dome the Star

Title: I Found You
Artist: Dome Jaruwat (โดม จารุวัฒน์)
Album: OST Until We Meet Again ด้ายแดง
Year: 2019

เพิ่งเข้าใจ ว่าการรอคอยใครบางคน
Perng kao jai wah gahn ror koy krai bahng kon
I just understood how meaningful
มันมีความหมายแค่ไหน
Mun mee kwahm mai kae nai
Waiting for someone is
เพิ่งเข้าใจ ตลอดเวลาเรารออะไร
Perng kao jai dtalaut welah rao ror arai
I just understood what I’ve always been waiting for
มันนานแค่ไหนเมื่อได้พบเธอ
Mun nahn kae nai meua dai pob tur
For all this time when I met you

(*) เธอเปลี่ยนคืนวันเดียวดายให้ข้างกายได้มีไออุ่น
Tur bplian keun wun diao dai hai kahng gai dai mee ai oon
You changed the lonely days and nights and gave me warmth by my side
ด้วยลมแผ่วเบาละมุนความรักจากเธอ
Duay lom paeo bao lamoon kwahm ruk jahk tur
With the gentle breeze of love from you
ในวันที่เราสบตาเมื่อแรกเจอ
Nai wun tee rao sop dtah meua raek jur
The day we first made eye contact
ก็ทำให้ใจที่ละเมอได้เจอกับความจริงที่ฝัน
Gor tum hai jai tee lamur dai jur gup kwahm jing tee fun
Made my daydreaming heart find the reality I’ve been dreaming of

(**) จบแล้วการรอคอยที่แสนนาน
Jop laeo gahn ror koy tee saen nahn
The long wait is over
จบแล้ววันวานที่เคยหวั่นไหว
Jop laeo wun wahn tee koeyw un wai
The days I was once anxious are over
เมื่อรู้ว่ามีเธอคอยจับมือฉันทุกวันเรื่อยไป
Meua roo wah mee tur koy jup meu chun took wun reuay bpai
When I knew that I’d have you holding my hand every day
ต้องเจออะไรยังไงก็ไม่กลัว
Dtaung jur arai yung ngai gor mai glua
Whatever I must face, I’m not afraid

(***) ต่อไปจากนี้ ทุกวินาทีที่ยังหายใจ
Dtor bpai jahk nee took winahtee tee yung hai jai
From now on, every second that I’m still breathing
จะไม่ให้เธอหลุดลอยหายจากกันไปที่ใด
Ja mai hai tur loot loy hai jahk gun bpai tee dai
I’ll never let you stray away from me
จะจับมือเธอให้นานและกอดไว้
Ja jup meu tur hai nahn lae gaut wai
I’ll hold your hand for a long time and hug you
ไม่ปล่อยไปไหน ไม่เลยไม่มีวัน
Mai bploy bpai nai mai loey mai mee wun
I’ll never let you leave anywhere, no, never

ไม่เป็นไร จะเป็นทางยาวไกลเพียงใด
Mai bpen rai ja bpen tahng yao glai piang dai
It’s okay, no matter how long the road is
ร้ายดีสักแค่ไหน ไม่หวั่นไหว
Rai dee suk kae nai mai wun wai
Or how good or badly things go, I’m unshaken
ไม่เป็นไร แค่มีเธอคนเดียวในใจ
Mai bpen rai kae mee tur kon diao nai jai
It’s okay, just having you in my heart
ไม่ว่าวันไหน ฉันก็ไม่กลัว
Mai wah wun nai chun gor mai glua
No matter what day it is, I’m not scared

(*,**,***,**,***)

จะจับมือเธอให้นานและกอดไว้
Ja jup meu tur hai nahn lae gaut wai
I’ll hold your hand for a long time and hug you
ไม่ปล่อยไปไหน ไม่เลยไม่มีวัน
Mai bploy bpai nai mai loey mai mee wun
I’ll never let you leave anywhere, no, never

   

คำร้อง: อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
ทำนอง: ปนัสฐ์ นาครำไพ
เรียบเรียง: ณปภัช กาญจนรัตน์

Title: ใกล้แค่ลมหายใจ / Glai Kae Lom Hai Jai (Just a Breath Away)
Artist: Dome Jaruwat (โดม จารุวัฒน์ เชี่ยว)
Album: OST ตะวันยอแสง / Dtawun Yor Saeng
Year: 2017

ใจก็รู้ ว่าฉันต้องห้ามใจ ใจก็รู้ อย่าฝันอย่าคิดไกล สิ่งที่หวั่นไหวทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ใจหมายรู้ว่าช่างห่างไกล
Jai gor roo wah chun dtaung hahm jai jai gor roo yah fun yah kit glai sing tee wun wai took yahng bpen bpai mai dai sing tee jai mai roo wah chahng hahng glai
My heart knows that I must forbid myself, my heart knows not to dream or think too far, everything that makes me nervous is impossible, the thing my heart aims for is so far away

(*) ใจฉันรู้ แค่ขออยู่ใกล้เธอ ได้มองเธอ เท่านี้ก็ชื่นใจ เป็นคนใกล้ตัวที่เธอคงมองข้ามไป
Jai chun roo kae kor yoo glai tur dai maung tur tao nee gor cheun jai bpen kon glai dtua tee tur kong maung kahm bpai
My heart knows, it just wants to be near you, to be able to look at you, just that makes me happy, to be the person close to you whom you overlook
เก็บความหวั่นไหวซ่อนไว้ในใจเรื่อยมา
Gep kwahm wun wai saunw ai nai jai reuay mah
I continuously keep my anxiety hidden in my heart

ต่อให้มีเธอใกล้แค่ลมหายใจ ต่อให้มีเธอใกล้แค่เพียงสายตา แต่ว่าใจห่างกันสุดฟ้าเอื้อมไม่ถึงใจ
Dtor hai mee tur glai kae lom hai jai dtor hai mee tur glai kae piang sai dtah dtae wah jai hahng gun soot fah euam mai teung jai
Even though I have you just a breath away, even though I have you within my sight, our hearts are so far apart, out of reach
แต่ให้ลืมเธอคงจะทำไม่ลง จะให้ลาเธอคงตัดใจไม่ไหว วันที่ไม่มีเธอ ใจคงสลายไม่มีชิ้นดี
Dtae hai leum tur kon ja tum mai long ja hai lah tur kong dtut jai mai wai wun tee mai mee tur jai kong salai mai mee chin dee
But I can’t forget you, I can’t say good-bye and give you up, when I don’t have you, my heart completely disintegrates

(*,*)

วันที่ฉันมีเธอ ชีวิตจึงมีความหมาย
Wun tee chun mee tur cheewit jeung mee kwahm mai
When I have you, my life is meaningful

   

คำร้อง/ทำนอง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียง ตั้งใจทีม

Title: เพราะเราคู่กัน / Pror Rao Koo Gun (Because We Belong Together)
Artist: Dome Jaruwat & Preen Ravisararat (โดม จารุวัฒน์, พรีน รวิสรารัตน์)
Album: OST รักแท้…แม่ไม่ปลื้ม / Ruk Tae mae Mai Bpluem
Year: 2016

(*) หากันมาตั้งนาน กว่าที่ตัวจะได้พบเธอ
Hah gun mah dtung nahn gwah tee dtua ja dai pob tur
I’ve been searching for so long until I met you
หากันจนมาเจอคนรู้ใจ
Hah gun jon mah jur kon roo jai
I searched until I found someone who understands me
คบกันมาตั้งนานผ่านอะไรมากมาย
Kop gun mah dtung nahn pahn arai mahk mai
We’ve dated for so long and gone through so much
สรุปสุดท้ายในใจก็เป็นเธอ
Saroop soot tai nai jai gor bpen tur
In the end, you’re the one in my heart

(**) แม้จะมีใครใคร ที่เข้ามาหวังดีพูดให้ฟัง
Mae ja mee krai krai tee kao mah wung dee poot hai fung
Even though others show up with good intentions to tell me
ว่าฉันยังไม่ควรมีคู่
Wah chun yung mai kuan mee koo
That I shouldn’t have a lover yet
แต่เสียงของใครจะดัง
Dtae siang kaung krai ja dung
But I want to know whose voice is as loud
เท่ากับหัวใจฉันอยากรู้
Tao gup hua jai chun yahk roo
As my heart’s
ยังไงฉันก็จะอยู่คู่เธอ
Yung ngai chun gor ja yoo koo tur
No matter what, I’m going to be with you

(***) นั่นเป็นเพราะเรา เกิดมาคู่กัน
Nun bpen pror rao gert mah koo gun
That’s because we were born to be together
นี่แหละสวรรค์สรรสร้างมาให้เจอ
Nee lae sawun sun sahng mah hai jur
That’s right, heaven created us to meet
ไม่ต้องแคร์เสียงใคร
Mai dtaung care siang krai
We don’t have to care about anyone else’s voice
เสียงหัวใจ ยังไงก็ร้องเป็นชื่อเธอ
Siang hua jai yung ngai gor raung bpenc heu tur
No matter what, the voice of my heart is crying out your name

ฉันมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น
Chun mee dtae tur kon diao tao nun
I have only you
ฉันไม่มองใคร ไม่มองใครทั้งนั้น
Chun mai maung krai mai maung krai tung nun
I won’t look at anyone else, I won’t look at anyone else at all
ขาวสวยหมวยเอ๊กซ์เท่าไหร่
Kao suay muay ex tao rai
No matter how pale, beautiful, exotic, or big-busted they are
ฉันไม่อยากจะมอง เห็นแล้วมันคลื่นไส้
Chun mai yahk ja maung hen laeo mun kleun sai
I don’t want to look, I see them and feel sick

ฉันมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น
Chun mee dtae tur kon diao tao nun
I have only you
ฉันไม่มองใครไม่มองใครทั้งนั้น
Chun mai maung krai mai maung krai tung nun
I won’t look at anyone else, I won’t look at anyone else at all
หล่อล่ำ handsome เท่าไหร่
Lor lum handsome tao rai
No matter how good-looking, muscular, or handsome they are
six pack ไฮโซ โอ๊ปป้า ไม่สนใจ
Six pack hiso oppa mai son jai
Six pack, hi-so, oppa, I don’t care

(***,*,**,***,***,***)

   
คำร้อง Tik Grooveman
ทำนอง/ เรียบเรียง พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์

Title: เรา / Rao (We)
Artist: See Poh Dum (สี่โพดำ – Gam, Dome, Tum, Gun the Star)
Album: [Single]
Year: 2016

ต่างคนต่างมีชีวิต ต่างเดินบนคนละทาง
Dtahn kong dtahng mee cheewit dtahng dern bon kon la tahng
Each different person has their own life and follows their own path
ต่างคนยังมีความหวัง ต่างยังต้องทำตามหัวใจ
Dtahng kon yung mee kwahm wung dtahng yung dtaung tum dtahm hua jai
Each person still has hope, they still follow their hearts
อาจเดินอยู่บนถนน อาจเจอผู้คนมากมาย
Aht dern yoo bon tanon aht jur poo kon mahk mai
We might follow a road, we might meet many people
เส้นทางอาจโรยดอกไม้ หรืออาจหลงทางหาไม่เจอ
Sen tahng aht roy dauk mai reu aht long tahng hah mai jur
The road might be scattered with flowers, or we might get lost and not find what we’re looking for

เมื่อขอบฟ้า เคยเห็นว่าไกลแสนไกล ก็กลับหาย
Meua kaup fah koey hen wah glai saen glai gor glup hai
When the sky that once seemed so far away ends up disappearing
เป็นจุดหมายปลายทางที่รอ เมื่อเธอนั้นได้เดินเข้ามา
Bpen joot mai bplai tahng tee ror meua tur nund ai dern kao mah
It’s the destination I’ve waited for when you showed up

(*) เหมือนคนละทาง แต่สุดท้ายได้มาบรรจบ
Meuan kon la tahng dtae soot tai dai mah bunjop
It’s like everyone has their own path, but finally, they intersect
ที่จุดนัดพบที่เราตามหามาเนิ่นนาน สร้างเธอและฉันเป็นคำว่าเรา
Tee joot nut pob tee rao dtahm hah mah nern nahn sahng tur lae chunbpen kum wah rao
At the meeting point that we searched for for so long, creating you and I into “we”
ขอบคุณที่ทำให้วันนี้ คนๆนี้โชคดีแค่ไหน ที่ฉันได้มีเธอ
Kaup koon tee tum hai wun nee kon kon nee chohk dee kae nai tee chun dai mee tur
Thank you for making today, how lucky I am to have you
(ขอบคุณเส้นทางนั้นที่ทำให้เราพบกัน)
(Kaup koon sen tahng nun tee tum hai rao pob gun)
(Thank you, path, for making us meet)

ภาพที่ยังไม่มีสี เพลงที่เธอยังไม่ฟัง ก็เหมือนกับเธอและฉัน
Pahp tee yung mai mee see pleng tee tur yung mai fung gor meuan gup tur lae chun
A still uncolored picture, a song you still haven’t listened to, they’re like you and me
ที่ต่างหลงทางหาไม่เจอ เมื่อก่อนนั้น ที่ฉันเดินมาเดียวดาย
Tee dtahng long tahng hah mai jur meua gaun nun tee chun dern mah diao dai
Who were both lost and couldn’t find each other, before that, I was walking alone
แต่สุดท้ายก็คุ้มที่ได้รอคอย เมื่อจุดหมายปลายทางคือเธอ
Dtae soot tai gor koomt ee dai ror koy meua joot mai bplai tahng keu tur
But finally, it was worth it to have waited when the destination is you

(*,*,*)

   
เนื้อร้อง : สี่โพดำ ทำนอง: สี่โพดำ
เรียบเรียง: วงFriend , พัชรพงศ์ จันทาพูน , พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล , สุกานดา บุญยธรรมิก
PRODUCER : พัชรพงศ์ จันทาพูน , พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล

   
What a nice compilation of four of the better The Star contestants~ Their voices sound well together, the song is sweet enough, and the music video goes along nicely. I’d like to see Gam and Dome do more joint projects, I really like the way they sound together.

Title: ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
Artist: Dome Jaruwat (โดม จารุวัฒน์)
Album: OST ตะวันตัดบูรพา / Dtawun Dtut Boorapah
Year: 2015

ขอโทษที่ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้
Kor toht tee chun kong tum dai piang tao nee
I’m sorry that this is all I can do
ขอโทษจริงๆ ที่ทั้งหมดใจที่มี
Kor toht jing jing tee tung mot jai tee mee
I’m really sorry that my entire heart
มันยังไม่ดีพอให้เธอรัก
Mun yung mai dee por hai tur ruk
Still isn’t good enough for you to love

ถึงแม้ว่าฉันจะมีแค่เธอเสมอ
Teung mae wah chun ja mee kae tur samur
Even though I’ve always had only you
แต่ฉันก็ทำให้เธอได้เพียงเท่านี้
Dtae chun gor tum hai tur dai piang tao nee
This is all I could do for you
และกี่ครั้งที่ทำให้เธอมีน้ำตา
Lae gee krung tee tum hai tur mee num dtah
And the many times that I made you cry

(*) รู้ว่าคนอย่างฉันไม่ควรรักใคร
Roo wah kon yahng chun mai kuan ruk krai
I know a guy like me shouldn’t love anyone
แต่ฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Dtae chun mai roo dtaung tum yahng rai
But I don’t know what to do
จะหยุดความรักยังไง
Ja yoot kwahm ruk yung ngai
Or how to stop the love

(**) รู้ดีว่าไม่ดีพอจะอยู่ในหัวใจ
Roo dee wah mai dee por ja yoo nai hua jai
I know full well that I”m not good enough to be in your heart
รู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขา
Roo wah hua jai chun mai mee kah tao kao
I know that my heart isn’t worth as much as him
อภัยให้ได้หรือเปล่า
Apai hai dai reu bplao
Can you forgive
กับคนๆ นี้ที่มันมีเธอทั้งใจ
Gup kon kon nee tee mun mee tur tung jai
This man who has you in his entire heart?
แม้ไม่ได้มีโอกาสจะอยู่เพื่อรักเธอ
Mae mai dai mee ohgaht ja yoo peua ruk tur
Though I didn’t get a chance to live to love you
รู้ไว้ว่าเธอจะเป็นคนเดียวในหัวใจ
Roo wai wah tur ja bpen kon diao nai hua jai
I keep in mind that you will be the only one in my heart
โปรดเถอะ โปรดเข้าใจ
Bproht tur bproht kao jai
Please, please understand
ยกโทษให้ฉันได้ไหม
Yok toht hai chun dai mai
Please forgive me

อยากขอโทษจริงๆ
Yahk kor toht jing jing
I’m really sorry
อยากขอโทษมาจากหัวใจ
Yahk kor toht mah jahk hua jai
I want to apologize from my heart

(*,**,**)

Title: ปลายทางแห่งฝัน / Bplai Tahng Haeng Fun (The Destination of Dreams)
Artist: Dome Jaruwat
Album: [Single]
Year: 2014

ในวันที่ฉันเดินตามเส้นทางที่ฝัน
Nai wun tee chun dern dtahm sent ahng tee fun
When I’m following the path of my dreams
เหมือนๆผู้คนนับพันฝันนั้นคือความท้าทาย
Meuan meuan poo kon nup pun fun nun keu kwahm tah tai
It’s like people count thousands of dreams as daringness
เส้นทางสู่ดวงดาว ฉันรู้ว่าไม่ง่ายดาย
Sen tahng soo duang dao chun roo wah mai ngai dai
I know the path to the stars isn’t easy
เมื่อคนตั้งมากมาย ท้อแท้จนต้องพ่ายแพ้ยอมหยุดฝัน
Meua kon dtung mahk mai tor tae jon dtaung pai pae yaum yoot fun
When so many people have gotten discouraged and had to give up and stop dreaming

(*) แม้ฉันจะล้ม จะทนก้าวไปไม่หวั่น
Mae chun ja lom ja ton gao bpai mai wun
Though I’ll fall, I’ll endure moving forward, unshaken
เลือกแล้วจะไปทางนั้น ขวากหนามจะคอยกีดกันสักเพียงใด
Leuak laeo ja bpai tahng nun kwahk nahm ja koy gee
I’ve already chosen to travel that path, however many thorns will block my way

(**) ปลายทางแห่งฝันจะไกลสุดไกล แต่ว่าฉันจะสู้สุดใจ
Bplai tahng haeng fun ja glai soot glai dtae wah chun ja soo soot jai
The destination of my dreams is so far away, but I’ll fight with all my heart
สูงชันเท่าไร จะปีนขึ้นไป ไม่มีวันยอมพ่ายแพ้
Soong chun tao rai ja bpeen keun bpai mai mee wun yaum pai pae
However steep it is, I’ll climb up, I’ll never fail
ต่อให้ฝันยังไกลแสนไกล ต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้าย
Dtor hai fun yung glai saen glai dtor hai teung bpen kon soot tai
No matter how far away my dreams are, even if I’m the last person
สักวันเราจะได้ดี ได้ยืนอย่างมีความหมาย
Suk wun rao ja dai dee dai yeun yahng mee kwahm mai
Some day I’ll be good, I’ll be able to stand with meaning
ปลายทางที่ฝัน วันนั้นจะเป็นจริง
Bplai tahng tee fun wun nun ja bpen jing
That day, the destination of my dreams will be real

มองไปบนฟ้า มุ่งหน้าไม่ยอมหันหลัง
Maung bpai bon fah moong nah mai yaum hun lung
I look up at the sky ahead of me, I refuse to turn back
ชีวิตของคนนั้นสั้น จะใช้มันให้คุ้มค่า
Cheewit kaung kon nun sun ja chai mun hai koom kah
Life is short, I’ll put it to good use
เส้นทางสู่ดวงดาว ฉันรู้ต้องใช้เวลา
Sen tahng soo duang dao chun roo dtaung chai welah
I know the path to the stars will take some time
ฝ่าฟันให้ได้มา ฉันรู้ไม่มีทางลัดไปสู่ฝัน
Fah fun hai dai mah chun roo mai mee tahng lut bpai soo fun
I’ll struggle, I know there’s no short cut to my dreams

(*,**,**)
ปลายทางที่ฝัน วันนั้นจะเป็นจริง
Bplai tahng tee fun wun nun ja bpen jing
That day, the destination of my dreams will be real

Title: หนึ่งหัวใจ / Neung Hua Jai (One Heart)
Artist: Dome Jaruwat (The Star)
Album: 10 Years of Love
Year: 2014

วันที่ไม่มีใคร ในวันที่โลกมันเปลี่ยนจนฉันไม่เหลืออะไร
Wun tee mai mee krai nai wun tee lohk mun bplian jon chun mai leua arai
When I didn’t have anyone, when the world changed until I didn’t have anything left
ในวันที่ดาวและดวงอาทิตย์ก็มืดลงไป
Nai wun tee dao lae duang ahtit gor meut long bpai
When the stars and the sun dimmed
ไม่เหลือแม้แสงใดใดที่ส่องทาง
Mai leua mae saeng dai dai tee saung tahng
And there wasn’t any remaining light to illuminate the way

ร้อนหรือหนาวเพียงใด มีมือของเธอที่จับมือฉันให้ก้าวเดินไป
Raun reu nao piang dai mee meu kaung tur tee jup meu chun hai gao dern bpai
However hot or cold it is, I have your hand holding mine to move forward
เพียงเธอผู้เดียวที่อยู่ข้างฉันไม่ทิ้งกันไป
Piang tur poo diao tee yoo kahng chun mai ting gun bpai
It’s only you alone who’s at my side and never left me
จะทุกข์หรือท้อเพียงใด ก็พร้อมอยู่เคียงข้างฉัน
Ja took reu tor piang dai gor praum yoo kiang kahng chun
However suffering or exhausted you are, you’re ready to be beside me

(*) จากหนึ่งหัวใจ รักของเธอช่วยต่อลมหายใจ
Jahk neung hua jai ruk kaung tur chuay dtor lom hai jai
From one heart, your love helped me continue to breathe
วันนี้แม้ต้องผ่านเส้นทางที่แสนยาวไกล จะไม่กลัวนับจากนี้
Wun nee mae dtaung pahn sen tahng tee saen yao glai ja mai glua nup jahk nee
Today, even though I must travel a long road, I won’t be afraid from now on
แค่หนึ่งหัวใจ ก็พอทดแทนทุกอย่างที่หายไป
Kae neung hua jai gor por tok taen took yahng tee hai bpai
Just one heart is enough to replace everything that disappeared
เพียงแค่เธอยังอยู่ตรงนี้ที่ข้างข้างใจ
Piang kae tur yung yoo dtrong nee tee kahng kahng jai
Only you still right here beside my heart
จะอยู่เพื่อเธอ ด้วยทั้งหัวใจ
Ja yoo peua tur duay tung hua jai
I’ll live for you with all of my heart

ชีวิตไม่เคยแน่นอน ไม่ใช่ทุกตอนที่เราจะยิ้มได้เหมือนดังใจ
Cheewit mai koey nae naun mai chai took dtaun tee rao ja yim dai meuan dung jai
Life is never certain, it’s not every time that we can smile like we hope
แต่แม้เรื่องราวจะดีจะร้ายสักเท่าไร
Dtae mae reuang rao ja dee ja rai suk tao rai
But however good or bad the memories are
ก็รู้ว่าจะมีใครที่พร้อม อยู่เคียงข้างกัน
Gor roo wah ja mee krai tee praum yoo kiang kahng gun
I know I have someone ready to be beside me

(*)

จะตอบแทนเธอ หมดทั้งหัวใจ
Ja dtaup taen tur mot tung hua jai
I’ll repay you with all of my heart

Title: เรื่องจริงเรื่องสุดท้าย / Reuang Jing Reuang Soot Tai (The Final Problem is the Truth)
Artist: Dome Jaruwat (The Star)
Album: [Single]
Year: 2013

เธอไม่รู้หรอก เธอหลอกใครไม่เก่ง
Tur mai roo rauk tur lauk krai mai geng
You don’t know that you’re no good at tricking people
บ่อยครั้งที่ฉันรู้ทัน
Boy krung tee chun roo tun
I’ve realized it many times
ทุกๆ คำที่เธอพูดมาว่ารักกัน
Took took kum tee tur poot mahw ah ruk gun
Every word you said that you loved me
มันเจ็บตรงที่มันไม่จริง
Mun jep dtrong tee mun mai jing
It hurts that they weren’t true

(*) แค่หวังอาจมีสักวันที่ฉันชื่นใจ
Kae wung aht mee suk wun tee chun cheun jai
I just hope there might be some day that I’ll be happy
ได้ฟังอะไรที่จริงสักครั้งก็ยังดี
Dai fung arai tee jing suk krung gor yung dee
To hear something that’s true for once would be nice
ไม่เคยคิดเลยเรื่องจริงที่ฉันหวังให้มี
Mai koey kit loey reuang jing tee chun wun hai mee
I’ve never thought that the truth I was hoping you’d give me
คือคำพูดคำนี้ที่เธอว่าหมดรักกัน
Keu kum poot kum nee tee tur wah mot ruk gun
Would be the words that you’re out of love for me

(**) มันเจ็บๆ กว่าเธอหลอกฉัน
Mun jep jep gwah tur lauk chun
It hurts more than you deceiving me
คำพูดลวงหลอกเป็นพันๆ
Kum poot luang lauk bpen pun pun
You lied thousands of times
ไม่ทรมานเท่าเรื่องจริงที่เธอพูดมา
Mai toramahn tao reuang jing tee tur poot mah
But it’s not as much torture as the truth you told me
เธอพูดโดยไม่หลบสายตา
Tur poot doy mai lop sai dtah
You said it without breaking eye contact
ยิ่งเจ็บรู้ไหมเพราะมั่นใจได้ว่า
Ying jep roo mai pror mun jai dai wah
Do you know it made it hurt more because I could be certain that
วันนี้ที่เธอพูดมามันคือเรื่องจริง
Wun nee tee tur poot mah mun keu reuang jing
What you said today was the truth?

เรื่องนี้ที่บอก ทำไมไม่แกล้งหลอก
Reuang nee tee bauk tummai mai glaeng lauk
This matter you told me, why didn’t you pretend to lie about it
เหมือนๆ ที่เคยพูดมา
Meuan meuan tee koey poot mah
Like how you used to say things?
ไม่ได้เตรียมหัวใจเพื่อมาเสียน้ำตา
Mai dai dtriam hua jai peua mah sia numdtah
I didn’t prepare my heart for the tears
กับคำร่ำลาคำสุดท้าย
Gup kum rum lah kum soot tai
With your final good-bye

(*,**,**)

Title: คนเดินดิน / Kon Dern Din (A Person Walking on the Ground)
Artist: Dome the Star
Album: Dome Dream
Year: 2012

อดีตเธอนั้นสำคัญเพียงใด กับใครคนไหนก็ตาม
Adeet tur nun sumkun piang dai gup krai kon nai gor dtahm
However important your past was with whoever, that’s fine
แต่สำหรับฉันไม่มีความหมาย
Dtae sumrup chun mai mee kwahm mai
But as for me, I have no significance
เธอบอกเสมอว่าไม่มีวัน เจอคำว่ารักแท้ได้
Tur bauk samur wah mai mee wun jur kum wah ruk tae dai
You always tell me that there will never be a day that you’ll be able to find true love
แต่เธอคงลืมว่ายังมีฉัน
Dtae tur kong leum wah yung mee chun
But you’re forgetting you still have me

(*) เพราะบังเอิญสายตาเธอมอง
Pror bung ern sai dtah tur maung
Because your eyes happen to be looking
แหงนไปบนท้องฟ้าไกลไกล ไม่เคยก้มมองลงมา
Ngahn bpai bon taung fah glai glai mai koey gom maung long mah
Up at the far away sky, never lowering to look down

(**) คนเดินดิน ยังมีความรักให้เธอ
Kon dern din yung mee kwahm ruk hai tur
This person walking on the ground still has love for you
มั่นคงเสมอและก็พร้อมมอบทุกอย่าง
Mun kong samur lae gor praum maup took yahng
Always certain and ready to give you everything
เคียงข้างไม่ห่างเหิน ขอแค่เธอนั้นให้โอกาส
Kiang kahng mai hahng hern kor kae tur nun hai ohgaht
Your side isn’t far, I just ask that you give me a chance
คนเดินดินที่รักเธอเหลือเกิน
Kon dern din tee ruk tur leua gern
This guy walking on the ground loves you so much
แค่เธอมองเห็นฉันในสายตา
Kae tur maung hen chun nai sai dtah
Just look at me

ถ้าหากเธอก้มหน้ามองลงพื้น ดินจะรับน้ำตา
Tah hahk tur gom nah maun glong peun din ja rup num dtah
If you lower your head and look down at the ground, I’ll accept your tears
หากมองขึ้นฟ้า คงไม่เหือดหาย
Hahk maung keun fah kong mai heuat hai
If you look up at the sky, they won’t disappear
คนใกล้ตัวเธอคนนี้ มีเพียงความฝันยิ่งใหญ่
Kon glai dtua tur kon nee me epiang kwahm fun ying yai
This person who is near you has only a big dream
สิ่งเดียวคือได้ดูแลเธอนั้น
Sing diao keu dai doo lae tur nun
And that’s just to take care of you

(*,**,**)