Yim R-Siam

All posts tagged Yim R-Siam

Title: ลูกไก่ในกำมือ / Look Gai Nai Gum Meu (A Chick in Your Fist)
Artist: Yim (R-Siam – ยิ้ม อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2017

เมื่อตัวเธอเลือกจะไปกับเขา แล้วเอาฉันไปทิ้งไว้ที่ไหน
Meua dtua tur leuak ja bpai gup kao laeo ao chun bpai ting wai tee nai
When you chose to be with her and threw me away somewhere
ตัวฉันยังไม่มีที่ไป ขอทำใจอยู่ตรงนี้ก่อน
Dtua chun yung mai mee tee bpai kor tum jai yoo dtrong nee gaun
I still don’t have a place to go, I want to come to terms with things right here first
ก็เธอมันมีแต่คนรุมรัก จึงไม่มีอะไรให้เดือดร้อน
Gor tur mun mee dtae kon room ruk jeung mai mee arai hai deuat raun
But you still have only people crowding around to love you, there’s nothing bothering you
โปรดฟังถ้อยคำที่ฉันอ้อนวอน ก่อนที่เธอจะมาทิ้งไป
Bproht fung toy kum tee chun aun waun gaun tee tur ja mah ting bpai
Please listen to the words that I’m begging of you before you leave me

(*) ขอแค่เพียงรักนิดหนึ่ง แทนเศษอาหารอ่อยไว้
Kor kae piang ruk nit neung taen set ahahn oy wai
I only want a little bit of love instead of scraps of bait
นึกว่าทำทานลูกไก่ ที่มันกำลังใกล้ตาย
Neuk wah tum tahn look gai te emun gumlung glai dtai
You think you’re donating to a chick that’s close to dying

(**) เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือเธอ เลือดไหลนองเอ่อทุรนทุราย
Meuan bpen look gai nai gum meu tur leuat lai naung ur tooron toorai
I’m like a chick in your fist, the blood gushing out
เธอช่วยต่อลมหายใจ เพราะมันขาดเธอไม่ได้
Tur chuay dtor lom hai jai pror mun kaht tur mai dai
Assist me with my breathing, because I can’t be without you
เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือเธอ ฉันเหมือนคนเซ่อไม่มีจุดหมาย
Meuan bpen look gai nai gum meu tur chun meuan kon sur mai mee joot mai
I’m like a chick in your fist, I’m like a foolish person without a goal
จะบีบก็ตายจะคลายก็ตาย ขอเพียงได้อยู่ใกล้เธอก็พอใจ
Ja beep gor dta ja klai gor dtai kor piang dai yoo glai tur gor por jai
If you squeeze me, I’ll die, if you release me, I’ll die, I only ask to be near you, that’s enough

(*,**,**)

ขอตายอยู่ใกล้ๆ เธอ ก็พอใจ
Kor dtai yoo glai glai tur gor por jai
I want to die close to you, that’s enough

   

คำร้อง/ทำนอง : อ๊อด อุทิน
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต

Title: คนโสดโปรดทราบ / Kon Soht Bproht Sahp (Single People, Please Know)
Artist: Yim (R-Siam – ยิ้ม อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

รักวันละนิด ให้ชีวิตมีความหมาย
Ruk wun la nit hai cheewit mee kwahm mai
Love me a little each day, give my life meaning
คนโสดอยู่ไหน มีบ้างไหมขอฟังเสียงหน่อย
Kon soht yoo nai mee bahng mai kor fung siang noy
Where are the single people? Are there any out there? I want to hear your voices
เห็นคนมีแฟน เดินควงแขนกันมาไม่น้อย
Hen kon mee faen dern kuang kaen gun mah mai noy
I see more than just a few couples walking arm-in-arm
เลยได้แต่หงอย นั่งใจน้อย เพราะไม่มีคู่
Loey dai dtae ngoy nung jai noy pror mai mee koo
So I can only be discouraged, sitting feeling hurt because I don’t have a boyfriend

(*) เต้นกันไปตามเพลง ครื้นเครงสนุกเฮฮา..มีแต่คนเข้าตา
Dten gun bpai dtahm pleng kreun kreng sanook hay hah mee dtae kon kao dtah
Dancing together to this song, being carefree and happy, there’s only nice looking people
ใครเป็นแฟนกับใคร มองไป ก็ยังไม่รู้..ใครที่ไม่มีคู่แสดงตัวที
Krai bpen faen gup krai maung bpai gor yung mai roo krai tee mai mee koo sadaeng dtua tee
I look, but I still don’t know who’s in a relationship with who, whoever doesn’t have a lover, show yourselves!

(**) คนโสดโปรดทราบ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ลงไปจากคาน
Kon soht bproht sahp chuay mah rup chuay mah rup chuay mah rup long bpai jahk kahn
Single people, please know, please pick me up, please pick me up, please pick me up from this imbalance
หัวใจตกงาน โสดมานาน อยู่บนคาน ได้แต่ฝัน ก็มันไม่มี
Hua jai dtok ngahn soht mah nahn yoo bon kahn dai dtae fun gor mun mai mee
My heart is out of work, I’ve been single for so long in this imbalance, I can only dream, but I’ve never had
คนโสดโปรดทราบ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ช่วยมารับ ไปรักสักที
Kon soht bproht sahp chuay mah rup chuay mah rup chuay mah rup bpai ruk suk tee
Single people, please know, please pick me up, please pick me up, please pick me up and finally love me
หัวใจดวงนี้ ยังไม่เคยได้ผ่านมือใคร…ตั้งใจจะยกให้เธ­อ
Hua jai duang nee yung mai koey dai pahn meu krai dtung jai ja yok hai tur
This heart still has never passed through anyone’s hands, I intend to give it to you

รักวันละนิด แล้วชีวิตคงสดใส
Ruk wun la nit laeo cheewit kong sot sai
Love me a little each day and my life would be bright
ทุกวาเลนไทน์ รอดอกไม้ ต้องมานั่งเก้อ
Took valentine ror dauk mai dtaung mah nung gur
Every Valentine’s Day I wait for flowers, but I must sit in vain
ยกมือสุดแขน อยากมีแฟน หน้าตาอย่างเธอ
Yok meu soot kaeng yahk mee faen nah dtah yahng tur
Raise your arm high, I want to have a boyfriend who looks like you
พร้อมจะให้เบอร์แลกใจเธอ ได้ทุกเวลา
Praum ja hai bur laek jai tur dai took welah
I’m ready to give you my number for your heart at any time

(*, **, *, **, **)

Title: แฟนฉันขยันนอกใจ / Faen Chun Kayun Nauk Jai (My Boyfriend is Diligently Unfaithful)
Artist: Yim R-Siam
Album: [Single]
Year: 2014

โสดแล้วโสดมาหลายวัน แฟนฉันพึ่งเลิกกันไป
Soht laeo soht mah lai wun faen chun perng lerk gun bpai
I’m single, I’ve been single for many days, I just broke up with my boyfriend
เหตุผลที่ทนไม่ไหว เพราะมันนอกใจ ไม่หยุดสักที
Het pon tee ton mai wai pror mun nauk jai mai yoot suk tee
The reason being that I couldn’t take it anymore because he was unfaithful and wouldn’t stop
อยากหาคนมาดามใจ อยู่ไหนคนรักเดียวใจดี
Yahk hah kon mah dtahm jai yoo nai kon ruk diao jai diao
I want to find a guy after my own heart, where’s the guys who only have one love and one heart?
มีไหมคนโสดแถวนี้ ช่วยยกมือที ฉันอยากมีแฟนใหม่
Mee mai kon soht taew nee chuay yok meu tee chun yahk mee faen mai
Is there anyone single over here? Please raise your hand, I want a new boyfriend

(*) แฟนฉันขยันนอกใจ แฟนฉันทำตัวเหลวไหล
Faen chun kayun nauk jai faen chun tum dtua leo lai
My boyfriend was diligently unfaithful, my boyfriend acted ridiculously
แฟนฉันมันไม่เอาไหน ไม่เปลี่ยนนิสัย ก็ทางใครทางมัน
Faen chun mun mai ao nai mai bplian nisai gor tahng krai tahng mun
My boyfriend was useless, he wouldn’t change his behavior, old habits die hard
แฟนฉันขยันนอกใจ แฟนฉันทำตัวเหลวไหล
Faen chun kayun nauk jai faen chun tum dtua leo lai
My boyfriend was diligently unfaithful, my boyfriend acted ridiculously
แฟนฉันมันไม่เอาไหน ไม่เปลี่ยนนิสัย ก็ทางใครทางมัน
Faen chun mun mai ao nai mai bplian nisai gor tahng krai tahng mun
My boyfriend was useless, he wouldn’t change his behavior, old habits die hard

(**) ได้แฟนหลายใจอย่างนั้น ใครกันไหนจะทนไหว
Dai faen lai jai yahng nun krai gun nai ja ton wai
He had so many girlfriends like that, who would ever tolerate it?
ผู้หญิงทุกคนอยากสำคัญ วันนี้ฉัน หาคนจริงใจ
Poo ying took kon yahk sumkun wun nee chun hah kon jing jai
Every woman wants to be important, today, I’m searching for a sincere man
ส่งเสียงมาหน่อยได้ไหม อยากหาแฟนใหม่ ที่รักเดียวใจเดียว
Song siang mah noy dai mai yahk hah faen mai tee ruk diao jai diao
Please shout out to me, I”m looking for a new boyfriend with one love and one heart

(*,**)

ส่งเสียงอีกทีได้ไหม อยากมีแฟนใหม่ ที่รักเดียวใจเดียว
Song siang mah noy dai mai yahk hah faen mai tee ruk diao jai diao
Please shout out to me, I want a new boyfriend with one love and one heart
อยากมีแฟนใหม่ ที่รักเดียวใจเดียวใจเดียว
Yahk mee faen mai tee ruk diao jai diao jai diao
I want a new boyfriend with one love and one heart, one heart

Title: เลือกคนไหนใจก็เจ็บ / Leuak Kon Nai Jai Gor Jep (Whoever I Choose, My Heart Will Break)
Artist: Yim R-Siam
Album: [Single]
Year: 2013

ไม่ได้หลอกเธอ ให้รักอย่างเธอว่ามา
Mai dai lauk tur hai ruk yahng tur wah mah
I didn’t trick you into loving me like you think
แต่ฉันไม่เถียงเลยว่า ฉันมีเขาอยู่อีกคน
Dtae chun mai tiang loey wah chun mee kao yoo eek kon
But I won’t argue that I have someone else
ไม่เคยคิดเลย ว่าเธอไม่มีตัวตน
Mai koey kit loey wah tur mai mee dtua dton
I never thought that you were invisible
เธอก็เป็นอีกคน ที่สำคัญต่อฉันคนนี้
Tur gor bpen eek kon tee sumkun dtor chun kon nee
You’re another person who’s important to me

ไม่อาจตัดใจ จากใครได้เลยสักคน
Mai aht dtut jai jahk krai dai loey suk kon
I shouldn’t choose from anyone
ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวล เลือกใครไม่ได้อยู่ดี
Ying kit gor ying gungwon leuak krai mai dai yoo dee
The more I think about it, the more I’m worried, I can’t choose anyone
เขาก็ไม่เคย ทำฉันเสียใจสักที
Kao gor mai koey tum chun sia jai suk tee
He’s never made me sad
เธอหรือก็แสนดี มีแต่สิ่งดี ดีให้กัน
Tur reu gor saen dee mee dtae sing dee dee hai gun
But you’re so wonderful, you’ve only given me great things

(*) เลือกเธอก็ทำร้ายเขา เลือกเขาก็ทำร้ายเธอ
Leuak tur gor tum rai kao leuak kao gor tum rai tur
If I choose you, I’ll hurt him, if I choose him, I’ll hurt you
ต้องอยู่ตรงกลางเสมอ ระหว่างเธอกับเขาคนนั้น
Dtaung yoo dtrong glahng samur rawahng tur gup kao nun
I’m always torn in the middle between you and him
จะเลือกคนไหน ใจฉันก็เจ็บเหมือนกัน
Ja leuak kon nai jai chun gor jep meuan gun
Whoever I choose, my heart will still break
ตัวเธอฉันก็ผูกพัน ส่วนเขาฉันก็มีใจ
Dtua tur chun gor pook pun suan kao chun gor mee jai
I have a connection with you, but I have feelings for him

(**) อึดอัดจะตาย ที่ใครว่าฉันไม่ดี
Eut ut ja dtai tee krai wah chun mai dee
I’m frustrated to death, people say I’m no good
ไม่ยอมเลือกใครสักที ควบสองอย่างนี้ได้ไง
Mai yaum leuak krai suk tee kuap saung yahng nee dai ngai
I refuse to choose anyone, how can I combine you two?
จะมีใครรู้ ว่าทรมานแค่ไหน
Ja mee krai roo wah toramahn kae nai
Does anyone know how much torture this is?
หากต้องเสียใครไป ฉันก็คงเหมือนตายทั้งเป็น
Hahk dtaung sia krai bpai chun gor kong meuan dtai tung bpen
If I loose anyone, it’s like I’ll die either way

(*,**)

ที่เป็นแบบนี้ เพราะฉันไม่กล้าเลือกใคร
Tee bpen baep nee pror chun mai glah leuak krai
It’s like this because I’m not brave enough to choose anyone
ยอมรับว่าสองใจ ที่รักใครพร้อมกันสองคน
Yaum rup wah saung jai tee ruk krai praum gun saung kon
I’ll accept two hearts, I’m ready to love two people
จะเลือกคนไหน ใจฉันมันก็เจ็บ
Ja leuak kon nai jai chun mun gor jep
Whoever I choose, my heart will still break

Title: จีบได้แฟนตายแล้ว / Jeep Dai Faen Dtai Laeo (I Can Flirt, My Boyfriend’s Dead)
Artist: Yim (R-Siam)
Album: [Single]
Year: 2012

แฟนน่ะมีแต่ก็เหมือนไม่มี วันหนึ่งในรอบปี
Faen na mee dtae gor meuan mai mee wun neung nai raup pee
I have a boyfriend, but it seems like I don’t, only like once a year
โชคดีถึงได้เจอ สถานะฉันตอนเนี้ยน่ะเหรอ
Chohk dee teung dai jur satahn na chun dtaun nia na ror
I’m so lucky to be in this situation, huh?
ยังเวิ่นเว๊อะ เวิ่นเว้อ โสดแต่ไม่สนิทไง
Yung wern wur wern wur soht dtae mai sanit ngai
It’s super confusing, being single yet not

ก็พี่แกเล่นละลายหายตัว เพื่อนก็อำจนน่ากลัว
Gor pee gae len la lai hai dtua peuan gor um jon nah glua
But you play around and disappear, your friends lie until it’s scary
อาจตายแล้วก็ได้ จะเอาไงก็ไม่มาเอาไง
Aht dtai laeo gor dai ja ao ngai gor mai mah ao ngai
If you died, I wouldn’t care, whatever you want, don’t come wanting it here
ณ จุดนี้เลยขอบาย ปล่อยไว้กลัวเสียของ
Na joot nee loey kor bai ploy wai glua sia kaung
So at this point, I want to say good-bye and let go of being afraid of losing things

(*) ประกาศตรงนี้ ใครคิดจะชอบกัน จ้องจะจีบวันนั้น
Pragaht dtrong nee krai kit ja chaup gun jaung ja jeep wun nun
I’m announcing it right here, whoever thinks they like me, who has stared and flirted with me in the past
แต่ยังไม่มีช่อง ชั่วโมงนี้บัดนาว นี่แหละคือเวลาทอง
Dtae yung mai mee chaung chua mohng nee but nao nee lae keu welah taung
But never had an opening, at this moment, at this instant, this is the golden hour
ไม่ต้องด้อม ด้อม มอง มอง โอกาสทองแบบใส ใส
Mai dtaung daum daum maung maung ohgaht taung baep sai sai
There’s no need to sneak around stealing glances, the golden opportunity is clear

(**) จีบได้แฟนฉันตายแล้ว เขาไปสบายแล้ว ไม่ต้องไปสนใจ
Jeep dai faen chun dtai laeo kao pai sabai laeo mai dtaung pai son jai
I can flirt, my boyfriend is dead, he’s resting in peace now, there’s no need to worry about him
จีบได้แฟนไม่มีแล้ว ไม่ต้องไปแคร์แล้ว จีบกันตามสบาย
Jeep dai faen mai mee laeo mai dtaung pai care laeo jeep gun dtahm sabai
I can flirt, I don’t have a boyfriend anymore, there’s no need to care anymore, flirt with me as you please

หมดรักกันมันก็ยังไม่เชิง อาจจะยังร่าเริง หาทางกลับไม่ได้
Mot ruk gun mun gor yung mai cherng aht ja yung rah rerng hah tahng glup mai dai
I’m not completely out of love, I’m still cheerful, I’m not looking for a way back
ตอนนี้ฉันเหมือนแท็กซี่เปิดไฟ ว่าไม่มีคู่ใจ ให้รีบมาจับจอง
Dtaun nee chun meuan taxi pert fai wah mai mee koo jai hai reep mah jup jaung
Right now I’m like an unoccupied taxi without a passenger, so hurry up and reserve me

(*,**,**,*,**,**)

แฟนฉันขยันนอกใจ / Faen Chun Kayun Nauk Jai (My Boyfriend is Diligently Unfaithful)
จีบได้แฟนตายแล้ว / Jeep Dai Faen Dtai Laeo (I Can Flirt, My Boyfriend’s Dead)
คนโสดโปรดทราบ / Kon Soht Bproht Sahp (Single People, Please Know)
เลือกคนไหนใจก็เจ็บ / Leuak Kon Nai Jai Gor Jep (Whoever I Choose, My Heart Will Break)
ลูกไก่ในกำมือ / Look Gai Nai Gum Meu (A Chick in Your Fist)

   
All songs tagged Yim R-Siam