WhatChaRaWaLee

All posts tagged WhatChaRaWaLee

Title: แฟ / Fae (Coffee)
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: OST กาแฟเขาช่อง / Gafae Kao Chaung
Year: 2013

รักแท้ ไม่ใช่เพียงจะมองกันแค่หน้าตา
Ruk tae mai chai piang ja maung gun kae nah dtah
True love isn’t just looking each other in the eye
ไม่ใช่รอเวลาเพียงลมพัดมา
Mai chai ror welah piang lom put mah
It’s not just waiting for when the wind blows
ก็จะได้พบรักที่แท้ข้างใน
Gor ja dai pob ruk tee tae kahng nai
But to be able to find true love inside
มันต้องมีอารมณ์ที่อุ่นใจ
Mun dtaung mee ahrom tee oon jai
You must have a warm heart
ยืนมือสัมผัส แล้วอุ่นกาย
Yeun meu sum put laeo oon gai
You must be warm to the touch
มันต้องมีมวล ความรัก
Mun dtaung mee muan kwahm ruk
You must have a mass of love
กระจายอยู่ในทุกส่วน
Grajai yoo nai took suan
Spreading through every part

(*) รักแท้ แบบของฉัน ก็คือจะทำเพื่อเธอ
Ruk tae baep kaung chun gor keu ja tum peua tur
True love like mine is doing things for you

เติมความหอม ละมุน ในความรักเธอ
Dterm kwahm haum lamoon nai kwahm ruk tur
Adding a gentle fragrance in your love
ให้เธอรู้ว่ารักที่แท้แค่ไหน
Hai tur roo wah ruk tee tae kae nai
Letting you know how much true love
พร้อมให้ไออุ่นตอนตื่นนอน
Praum hai ai oon dtaun dteun naun
Is ready to give you warmth when you wake up
ฉันจะคอยกอดเธอตลอดไป
Chun ja koy gaut tur dtalaut bpai
I’ll embrace you forever
ขอแค่เพียงเธอ เปิดใจมองมาที่ฉัน
Kor kae piang tur bpert jai maung mah tee chun
I just ask that you open your heart and look at me

(**) เธอจะพบ รักจริง อยู่ตรงนี้ ไม่ไกล
Tur ja pob ruk jing yoo dtrong nee mai glai
You’ll find real love right here, not far
จับซิเธอ หัวใจฉัน ได้ยินไหม
Jup si tur hua jai chun dai yin mai
Grab it, do you hear my heart?
ขอหัวใจเธอนะ พร้อมทุกคำสัญญา
Kor hua jai tur na praum took kum sunyah
I want your heart to be ready for every promise
จะรักก็เพียงแค่เธอ เท่านั้น
Ja ruk gor piang kae tur tao nun
I’ll love only you

(*,**,**)

Title: มี / Mee (Have)
Artist: Saruan ft. Pam WhatChaRaWaLee (สรวน Feat. ป๋ำ วัชราวลี)
Album: [Single]
Year: 2013

บ้านก็มีรถก็มีเพื่อนฝูงก็มีข้าวของที่มี
Bahn gor mee rot gor mee peuan foong gor mee kao kaung tee mee
I have a house, I have a car, I have friends, I have belongings
ฉันเฝ้าถามว่ายังมีอะไร สิ่งไหนสิ่งใด
Chun fao tahm wah yun gmee arai sing nai sing dai
I’m asked if there’s still anything, anything at all
ที่ชีวิตของฉันนั้นควรที่จะมี
Tee cheewit kaung chun nun kuan tee ja mee
That my life should have

แล้ววันหนึ่งก็มีเธอแค่บังเอิญแบบทุกที
Laeo wun neung gor mee tur kae bung ern baep took tee
Then one day, I had you unexpectedly at every moment
เธอกลับทำให้ชีวิตของฉันต้องเปลี่ยนไป ใช่ไหมเหตุใด
Tur glup tum hai cheewit kaung chun dtaung bplian bpai chai mai het dai
You ended up changing my life, didn’t you? Why?
เธอทำให้ชีวิตของฉันต้องเปลี่ยนไป
Tur tum hai cheewit kaung chun dtaung bplian bpai
You made my life change

(*) เปลี่ยนเป็นคนใหม่ เพิ่งจะรู้ว่าฉันก็มีหัวใจ
Bplian bpen kon mai perng ja roo wah chun gor mee hua jai
You changed me into a new person, I just realized that I also have a heart
เพิ่งจะค้นพบว่าชีวิต อยู่ไปเพื่อใคร
Perng ja kon pob wah cheewit yoo bpai peua krai
I’ve just found whom I’m living for
เธอทำให้รู้ว่ารักคืออะไร
Tur tum hai roo wah ruk keu arai
You made me realize what love is

(**) แค่ลืมตาแล้วเห็นเธอก่อนใคร
Kae leum dtah laeo hen tur gaun krai
I just open my eyes and I see you before anyone else
แค่จะคอยดูแลและใส่ใจ ไม่ทำให้เธอต้องเสียใจช้ำใจ
Kae ja koy doo lae lae sai jai mai tum hai tur dtaung sia jai chum jai
Just looking after you and paying attention to you, I won’t make you sad or break your heart
รู้ไหมว่ารัก จะไม่ยอมให้เธอจากไปไหน
Roo mai wah ruk ja mai yaum hai tur jahk bpai nai
Do you know that I love you? I refuse to let you leave anywhere

(***) ทุกนาทีจะมีเธอและฉัน
Took nahtee ja mee tur lae chun
Every minute will have you and I
แม้ในยามจะนอนยังหลับฝัน
Mae nai yahm ja naun yung lup fun
Even when I’m sleeping, I’m still dreaming
ฉันกระซิบเธอเข้าไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
Chun grasip tur kao bpai yung hua jai hai glai gun
I whisper to you that our hearts are still close
อยู่ในฝันของฉันนะ ต่อไปนี้จะรักแค่เพียงเธอคนนี้
Yoo nai fun kaung chun na dtor bpai nee ja ruk kae piang tur kon nee
In my dream, from now on, I”ll love only you

(*,**,***)

นี่คงเป็นอีกเพลงที่ใคร ที่ได้ยินคงรักตลอดไป
Nee kong bpen eek pleng tee krai tee dai yin kong ruk dtalaut bpai
This is probably another song that someone hears and loves forever
ไม่ต้องผ่านคำหวานอะไรให้มากมาย
Maid taung pahn kum wahn arai hai mahk mai
There’s no need to pass too many sweet words
เพราะมันเป็นเพลงที่กลั่นมาจากข้างใน
Pror mun bpen pleng tee glun mah jahk kahng nai
Because it’s a song that has been sifted from the heart
กลั่นมาจากหัวใจ เธอได้ยินไหม เธอได้ยินไหม
Glun mah jahk hua jai tur dai yin mai tur dai yin mai
Sifted from the heart, do you hear it? Do you hear it?
ลองใช้ใจเธอนั้น ตั้งใจฟัง
Laung chai jai tur nun dtung jai fung
Try using your heart to listen

(***)

Title: Forward
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: Legend
Year: 2012

มือของเธอนั้นจะอุ่นไหม
Meu kaung tur nun ja oon mai
Is your hand warm?
ฝนแถวนั้นจะยังตกไหม
Fon taew nun ja yung dtok mai
Is it raining there?
มืดสว่างอากาศก็ร้อนตั้งมากมาย
Meut sawahng ahgaht gor raun dtung mahk mai
Be it dim or bright weather, it’s so hot
ใจดวงนี้คิดถึงเธอ
Jai duang nee kit teung tur
This heart misses you

เธอคงยังมีความสุขนะ
Tur kong yung mee kwahm sook na
Are you still happy?
ถ้าลดไปฉันพร้อมแบ่งนะ
Tah lot bpai chun praum baeng na
If you’re not, I’m ready to share my happiness
ยื่นให้เธอส่งใจของฉันที่มีค่า
Yeun hai tur song jai kaung chun tee mee kah
If you want, I’ll send you my valuable heart
ฝากไปให้พร้อมความห่วงใย
Fahk bpai hai praum kwahm huang yai
And entrust you with it and my concern

(*) หอบเอาความรักที่มีในใจ
Haup ao kwahm ruk tee mee nai jai
Carry the love I have in my heart
ที่เต็มด้วยความรู้สึก
Tee dtem duay kwahm roo seuk
To fill you with feelings
ความคิดถึงไม่เหงา มีแต่อุ่นหัวใจ
Kwahm kit teung mai ngao mee dtae oon hua jai
My thoughts of you aren’t lonely, I have only warmth
ไปให้เธอนะคนดี ได้อุ่นเอนข้างกาย
Bpai hai tur na kon dee dai oon en kahng gai
I’ll go for you, darling, so you can have warmth by your body
ขอให้เธอเก็บเอาไว้
Kor hai tur gep ao wai
I want you to keep it insinde

(**) และต่อจากนั้น
Lae dtor jahk nun
And from then on
ลองเอาดวงใจของเธอที่มีความสุข
Laung ao duang jai kaung tur tee mee kwahm sook
Try taking your happy heart
หมดความทุกข์ เลิกเหงามีแต่อุ่นหัวใจ
Mot kwahm took lerk ngao mee dtae oon hua jai
Without any suffering, stop the loneliness, have only warmth
ยื่นให้คนที่เดินเคียง ได้อุ่นเอนข้างกาย
Yeun hai kon tee dern kiang dai oon en kahng gai
Give it to the person walking beside you so they can have warmth by their body
ชีวิตช่างดูมีความหมาย
Cheewit chahng doo mee kwahm mai
Life really seems meaningful

มองในใจจะเจอรอยยิ้ม
Maung nai jai ja jur roy yim
Look in your heart and you’ll find a smile
ยิ้มที่มาจากการใส่ใจ
Yim tee mah jahk gahn sai jai
A smile that comes from attention
ฟ้าอากาศจะเปลี่ยนจะผันซักเท่าใด
Fah ahgaht ja bplian ja pun suk tao rai
However much the sky and the weather changes
สุขของฉันไม่จืดจาง
Sook kaung chun mai jeut jahng
My happiness never fades

(*,**)
ที่มากกว่านั้น
Tee mahk gwah nun
Even more so

(*,**)
ที่มากกว่านั้น
Tee mahk gwah nun
Even more so

Title: สถานีดวงจันทร์ / Satahnee Duang Jun (Moon Station)
Artist: WhatChaRaWaLee
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้าย
Chun gao dern keun bpai bpn kabuan soot tai
I’m stepping up to the final train
และหาที่นั่งดีดีเผื่อจะมีคนข้างกาย
Lae hah tee nung dee dee peua ja mee kon kahng gai
And looking for a good seat in case anyone will be next to me
เวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลี่ยนสีไป
Welah nee gor mee piang fah tee bplian see bpai
At this moment, only the sky is changing colors
ทอดยาวเหลือเกินหัวใจ
Taut yao leua gern hua jai
Too extensive for my heart

(*) รถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมา
Rot kleuan bpai bon tahn jon krai bahng kon pahn mah
The car moves along the tracks until someone passed by
เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติดเกือบชิดหน้าตา
Kao keun lae dern kayerp jon dtit geuap chit nah dtah
They came up and walked closer until they were nearly in front of my eyes
เวลานี้ก็มีเพียงเราที่อยู่ใกล้กัน
Welah nee gor mee piang rao tee yoo glai gun
At this moment, there’s only us who are close
เกือบชิดจนสัมผัสเธอนั้น
Geuap chit jon sumput tur nun
So close, I could touch you

(**) ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างห่าง
Chun kit wah mun kong dee tah rao dai yeun hahng hahng
I think it would be nice if we stood far apart
โดยไม่ชิดจนเกินไป อาจทำให้ใจลอย
Doy mai chit jon gern bpai aht tum hai jai loy
We shouldn’t get too close, it might make my heart float off
ไปถึงไหน ถึงแดนดินใดที่ไหน
Bpai teung nai teung daen din dai tee nai
Wherever we’re going, to whichever land
ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจกับเหตุการณ์นี้
Gor mai dai dtriam duang jai gup het gahn nee
I didn’t prepare my heart for this situation

(***) ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก
Chun kit wah kong dee tah rao dai laung roo juk
I think it would be nice if we tried getting to know each other
พูดทักและทายกัน เบาเบาข้างกายเธอ
Poot tuk ale tai gun bao bao kahng gai tur
Greeting you softly from beside you
คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม
Kon tee nai tur mai mee faen chai mai
No one else is here, you don’t have a boyfriend, right?
มันคงพูดยากเกินไป โอวโอว เธอ เธอ
Mun kong poot yahk gern bpai oh oh tur
That’s too difficult to speak, oh, oh, you, you

สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาวนับ
Sawutdee krup took tahn maung dtrong bpai ja hen duang dao nup
Hello, everyone, if you look straight ahead, you’ll see a star
ตลอดวินาทีนี้คงใกล้จะเข้าหน้าหนาว
Dtalaut winahtee nee kong glai ja kao nah nao
In just this second, it’s nearly winter
สิ่งที่สัมผัสได้จะเกิดขึ้นในตอนเช้า
Sing tee sumput dai ja gert keun nai dtaun chao
The things I can touch will grow in the morning
ความสุขทุกขณะจะติดตัวไปกับเรา
Kwahm sook took kana ja dtit dtua bpai gup rao
The happiness from all these times will stick with us

(*,**,***)

สวัสดีครับ ผมกัปตันสัญชัย
Sawutdee krup pom captain sunchai
Hello, I’m Captain Sunchai
ขณะนี้ท่านกำลังเดินทางไปกับ รถไฟสายวัชราวลี
Kana nee tahn gumlung dern tahng bpai tup rot fai sai whatcharawalee
You are currently traveling on the WhatChaRaWaLee train line
กลับมาอีกครั้งนะครับ ขอใช้เวลาอีกไม่นาน
Glup mah eek krung na krup kor chai welah eek mai nahn
We’re coming back again, it won’t be much longer
ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์
Mai gern sip hah natee ja raun jaut long bon duang jun
No more than fifteen minutes, we’ll stop on the moon
ขอให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความสบายใจมั่น
Kor hai took tahn dern tahng duay kwahm sabai jai mun
I hope everyone has traveled comfortably
รถไฟขบวนนี้มีวัชราวลีนำทาง
Rot fai kabuan nee mee watcharawalee num tahng
This train has WhatChaRaWaLee guiding it

(**,***)

Title: น้อย / Noy (A Little)
Artist: WhatChaRaWaLee
Album: [Single]
Year: 2013

(*) ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดิม ตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
Chun mai koey dung lae yung kong derm dtaun nee reu wah dtaun nai
I’m never famous and still the same, be it now or whenever
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี
Chun gor kon neung dtae ruk chun ying yai yai gwah krai tur kong roo dee
I’m one person, but my love is great, greater than anyone else’s, as you probably know

(**) ยังคงมีแค่เธอและต่อไป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
Yung kong mee kae tur lae dtor bpai yung ja mee kae tur jon soot tai
I still have only you, and as time goes on, I’ll still have only you until my final day
กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
Gai dtaek salai jon wun tee chun mot lom jahk bpai
If my body deteriorates, until the day my final breath leaves me
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย
Cheua tur kwahm ruk mai koey hahng hai
Trust me, my love will never fade

(***) มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจที่จะลบล้างเรื่องราวดี ๆ
Mun satit yoo nai jai chai kon nee mun mai aht tee ja lop lahng reuang rao dee dee
It remains in my heart, this man won’t erase the good memories
หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น
Hua jai chun ja mee dtae tur tao nun
My heart will have only you alone
เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
Tur mah dterm hai cheewit mee gahn bplian pun
You filled my life with change
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉันจะมีแต่เธอ
Tur mah tum hai welah haeng ruk suay ngahm took wun hua jai chun ja mee dtae tur
You made this time of love beautiful every day, my heart will have only you

(*,**,***,**,***)

Title: Avenue
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: Calling Love 2
Year: 2012

เหงา หัวใจ จนอาจจะหนาว ข้างกายรู้สึกปวดร้าว
Ngao hua jai jon aht ja nao kahng gai roo seuk puat rao
So lonely, my heart is cold, next to me is heartache
จนมันคิดล่องลอยออกไปแสนไกล
Jon mun kit laung loy auk pai saen glai
Until I think I’ll float far away
พอเวลาเย็นๆ กลางคืนทีไร
Por welah yen yen glahng keun tee rai
Whenever it gets cold at night
ใจที่มีแต่เงา ก็เหงามากมาย
Jai tee mee dtae ngao gor ngao mahk mai
My heart that has only shadows is so lonely
ถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ ก็โปรดตั้งใจฟัง
Tah tur koey roo seuk baep nee gor proht dtung jai fung
If you’ve ever felt like this, please listen

(*) แค่อยากให้เพลงของฉัน นั้นทำให้เธอสบายใจ
Kae yahk hai pleng kaung chun nun tum hai tur sabai jai
I just want my song to make you feel all right
ลองหลับตาลงซักครั้ง ก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหน
Laung lup dtah long suk krung gor ja hen chun mai jahk pai nai
Try closing your eyes and you’ll see I haven’t left anywhere
ปลดปล่อยความเหงาช้าๆ สูดลมหายใจที่มีค่า
Plot ploy kwahm ngao chah chah soot lom hai jai tee mee kah
Slowly let go of your loneliness, take a valuable breath
ก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ
Gor ja roo wah chun nun praum yeun yoo kahng tur
I know I’m ready to stand at your side

เหงาที่ใจ จนอาจจะท้อ
Ngao tee jai jon aht ja tor
I’m so lonely, my heart is discouraged
มืดเกินจนเปลี่ยวอยากขอ
Meut gern jon pliao yahk kor
It’s so dark, I’m isolated, I want to ask
อยากจะขอให้ใครจูงมือข้างกาย
Yahk ja kor hai krai joong meu kahng gai
I want someone to take my hand next to me
มันคงดีถ้ามีมือใครคนนั้น
Mun kong dee tah mee meu krai kon nun
It would be nice if I had someone’s hand
คนที่พร้อมจะคอยอยู่เคียงข้างกัน
Kon tee praum ja koy yoo kiang kahng gun
The person who’s ready to be at my side
ถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ ก็โปรดตั้งใจฟัง
Tah tur koey roo seuk baep nee gor proht dtung jai fung
If you’ve ever felt this way, please listen

(*)

พอดีมีเพื่อนที่แสนดี ที่สุดอีกคนหนึ่ง
Por dee mee peuan tee saen dee tee soot eek kon neung
It’s enough to have a best friend
พอดีอยากพามาแนะนำ ให้คุณได้คิดถึง
Por dee yahk pah mah nae num hai koon dai kit teung
It’s enough to want to follow their advise for you to think about
ว่าเพื่อนคนนี้มีชื่อและนิยาม แบบซึ้งๆ
Wah peuan kon nee mee cheu lae niyahm baep seung seung
That this friend has a name and a meaningful explanation
เรียกสั้นๆ ง่ายๆ คือ ลมหายใจ
Riak sun sun ngai ngai keu lom hai jai
It’s called shortly and simply “breath”

ทั้งที่จริงจริง เขาอยู่กับคุณมานาน
Tung tee jing jing kao yoo yup koon mah nahn
Though in reality, they’ve been with you for so long
ทั้งที่จริงเขาอยู่กับคุณ ตลอดเวลา
Tung tee jing kao yoo gup koon dalaut welah
Though in reality, they’ve been with you forever
คุณไม่ได้แค่เพียงอยู่คนเดียว
Koon mai dai kae piang yoo kon diao
You aren’t just alone
เพื่อนคนนี้ฝากบอกว่า อาการเหงาๆ
Peuan kon nee fahk bauk wah ahgahn ngao ngao
This friend wants to let you know that the symptoms of loneliness
ก็แค่ผ่านมา เดี๋ยวก็ผ่านไป และผ่านไป
Gor kae pahn mah diao gor pahn pai lae pahn pai
Just come up, and pretty soon go away, and will pass by

ปลดปล่อยความเหงาช้าๆ สูดลมหายใจที่มีค่า
Plot ploy kwahm ngao chah chah soot lom hai jai tee mee kah
Slowly let go of your loneliness, take a valuable breath
ก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อม ยืนอยู่ข้างเธอ
Gor ja roo wah chun nun praum yeun yoo kahng tur
You’ll know I’m ready to stand at your side

Title: ถนนบนต้นไม้ใหญ่ / Tanon Bon Dton Mai Yai (The Road From On Top of the Big Tree)
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: OST Dragon Nest
Year: 2012 (??)

ตัวอยู่ที่ตรงนี้หัวใจเธออยู่ตรงไหน
Dtua yoo tee dtrong nee hua jai tur yoo dtrong nai
Though your body is here, where is your heart?
บนทางเดินนี้ตอนนี้ดูไกลออกไป
Bon tahng dern nee dtaun nee doo glai auk pai
On this path now, I can see far ahead
สายลมคอยปลิวผ่าน
Sai lom koy pliew pahn
The wind keeps blowing by

(*) เส้นทางเก่า รถคันเก่า
Sen tahng gao rot kun gao
An old path, an old car
กับถนนที่มันยังคงทอดยาว
Gup tanon tee mun yung kong taut yao
With a road that’s still long
ถ้าวิ่งเข้าไปเจอทางที่ตัน
Tah wing kao pai jur tahng tee dtun
If we run, we’ll find the path is blocked
ก็ลองขึ้นไปบนนั้นบนต้นไม้ใหญ่
Gor laung keun pai bon nun bon dton mai yai
So try going up into the big tree

(**) ออกเดินทางอีกครั้งเปิดหัวใจอีกครั้ง
Auk dern tahng eek krung pert hua jai eek krung
Starting off again, opening your heart again
วิ่งขึ้นไปบนนั้นแม้มันอาจดูไกล
Wing keun pai bon nun mae mun aht doo glai
Run up on top, even though it might seem far
แต่ต้องมีสักวันที่หัวใจเธอนั้นพบคนที่ถูกใจ
Dtae dtaung mee suk wun tee hua jai tur nun pob kon tee took jai
But there must be some day that your heart will find the person who pleases you

(***) โปรดส่งมือให้ฉัน โปรดยื่นมือให้ฉัน
Proht song meu hai chun proht yeun meu hai chun
Please give me your hand, please reach out to me
จะจับเธอไว้อย่างนั้นขอให้เธอจงมั่นใจ
Ja jup tur wai yahng nun kor hai tur jong mun jai
I’ll hold you like that, I want you to be positive
ไม่ต้องกลัวจะล้มปีนขึ้นไปเถอะนะ
Mai dtaung glua ja lom peen keun pai tur na
You don’t have to be afraid of falling, climb higher
ฉันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เธอ
Chun ja pen dton mai yai hai tur
I’ll be your big tree for you

เพียง เพียงแค่เธอยิ้มก้าวเดินได้อีกสักหน
Piang paing kae tur yim gao dern dai eek suk hon
Only, you can only smile and move forward again
บนทางเดินนี้มีฉันยืนคอยอีกคน
Bon tahng dern nee mee chun yeun koy eek kon
On this path, you also have me standing, waiting
ขอเธอจงมั่นใจ
Kor tur jong mun jai
I want you to be positive

(*,**,***,**,***)

Title: ทราย / Sai (Sand)
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: ??
Year: 2012 (??)

เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
Tur cheua mai kwahm ruk muk tum hai rao lup dtah
Do you believe that love makes us close our eyes?
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
Ploy hua jai chah chah laung loy kahm keun haeng fun
That it releases our hearts to slowly float after our dreams at night?
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
Mauk doo kloy loy pahn jai duang nee gor mee dtae tur tung nun
The fog seems to pass by, my heart has only you
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
Took took kum rum pun oey pahn jai
Every complaint I’ve ever uttered has left my heart
ให้เธอรู้ ให้เธอรู้ อยากให้เธอรู้ คือความรัก
Hai tur roo hai tur roo yahk hai tur roo keu kwahm ruk
I’m letting you know, I’m letting you know, I want you to know it’s love

(*) จะกอดเธอไปจนเช้า
Ja gaut tor pai jon chao
I’ll embrace you until the morning
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
Saeng dao gratob tee kahng chun
The starlight has touched my side
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
Hai ai onn gai rao pook gun
Letting the warmth of our bodies connect
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
Chun nun ruk tur leua gern
I love you so much

(**) จะกอดเธออยู่อย่างนี้
Ja gaut tur yoo yahng nee
I’ll embrace you like this
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
Kahm keun pahn pon radtree nee
All through this night
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
Juap jon sin saeng haeng cheewee
Until the light of existence ends
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
Gor yung ruk tur leua gern
I’ll still love you so much

ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
Dtor pai jahk nee took keun tee tur dteun mah
From now on, every night that you wake up
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
Ja mee meu chun kon nee nung goom hua jai ao wai
You’ll have my hand resting on your heart
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
Glai soot fah saen glai
To the distant end of the sky
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
Jai duang nee gor ja mai loy pai nai
This heart won’t go floating off anywhere
ขอให้เธอเชื่อใจ…ฉัน
Kor hai tur cheua jai chun
I want to you trust me

ให้เธอรู้(ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)
Hai tur roo (wah tur mee kah kae nai)
I want you to know (How much you’re worth)
ให้เธอรู้(ทั้งชีวิตและหัวใจ)
Hai tur roo (tung cheewit lae hua jai)
I want you to know (Both my life and heart)
อยากให้เธอรู้(จะมอบให้เธอเท่านั้น)
Yahk hai tur roo (ja maup hai tur tao nun)
I want you to know (I’ll bestow them to you alone)
คือความรัก
Keu kwahm ruk
This is love

(*,**,*,**)

Title: ร่มสีเทา / Rom See Tao (Grey Umbrella)
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: ??
Year: 2011 (??)

ฉันเฝ้าถามความสุขอยู่ที่ไหน
Chun fao tahm kwahm sook yoo tee nai
I’ve been asking where happiness is
ชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามา
Chai tee kao dern pahn chun kao mah
A man passing by comes up to me
บอกกับฉันขอร่มสักคัน แต่ว่าที่มือเขาก็มีหนึ่งคัน
Bauk gup chun kor rom suk kun dtae wah tee meu kao gor mee neung kun
He told me he wanted an umbrella, but he had one in his hand
ก็แปลกใจ ท่ามกลางหยดฝนโปรยปราย
Gor plaek jai tahm glahng yot fon proy prai
It was strange, in the middle of a rain shower

เขาก็ถามฉันว่าอยากสุขไหม ลองหุบร่มในมือสักพักนึง
Kao gor tahm chun wah yahk sook mai laung hoop rom nai meu suk puk neung
He asked me if I wanted to be happy, and that I should close the umbrella in my hand
และเงยหน้ามองวันเวลา มองหยดน้ำที่มันกระทบตา
Lae ngoey nah maung wun welah maung yot num tee mun gratop dtah
And look up at the day, look at the falling water that falls in your eye
ยังเปียกอยู่ใช่ไหม หรือไม่มีฝน
Yung piak yoo chai mai reu mai mee fon
It’s still wet, right? Or has it stopped raining?

(*) บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอน ถ้ามองจากตรงนี้
Bon taung fah mai mee arai nae naun tah maung jahk dtrong nee
There definitely won’t be anything in the sky, if you look from now on
เดี๋ยวก็มืด แล้วก็สว่าง
Diao gor meut laeo gor sawahng
It’s dark for a moment, then brightens up
อาจจะมีฝนก่อเป็นพายุ หรือลมลอยปลิวอยู่แค่นั้น
Aht ja mee fon gor pen pahyoo reu lom loy pliew yoo kae nun
It might be rain, or it might be a storm, or the wind just blowing it away
สุขที่เคยเดินทางตามหามานาน ไม่ได้ไกลที่ไหน อยู่แค่นี้เอง
Sook tee koey dern tahng dtahm hah mah nahn mai dai glai tee nai yoo kae nee eng
Being happy to have ever followed this path for so long, it’s not so far, it’s just this

ยิ้มฉันยิ้มมากกว่าทุกครั้ง สุขที่ฉันตามหามาแสนนาน
Yim chun yim mahk gwah took krung sook tee chun dtahm hah mah saen nahn
My smile smiles more every time, I’m happy that I’ve followed this for so long
อยู่ตรงนี้ แค่เพียงเข้าใจ อย่าไปยึด
Yoo dtrong nee kae piang kao jai yah pai yeut
Right here, there’s only understanding, don’t go grabbing at it
ถือมันและกอดไว้ ก็แค่ร่มเท่านั้น เท่านั้น
Teu mun lae gaut wai gor kae rom tao nun tao nun
Hold it and embrace it, it’s just an umbrella, only that

(*)

ฉันเห็นเธอถือร่มผ่านมา เต็มไปด้วยร่องรอย
Chun hen tur teu rom pahn mah dtem pai duay raung roy
I see you holding an umbrella passing by, full of the reminants
และคราบน้ำตา ฉันได้เห็นแล้วมันปวดใจ
Lae krahp num dtah chun dai hen laeo mun puat jai
And stains of tears, I saw you and felt sad
ไม่ใช่เพียงแค่เธอที่ทุกข์ ฉันก็เป็นเหมือนเธอ
Mai chai piang kae tur tee took chun gor pen meuan tur
It’s not only you who’s hurting, I’m the same
เธอได้ยินไหม อยากขอให้เธอลองโยนร่มที่ถือเอา­ไว้หนัก โยนมันออกไป
Tur dai yin mai yahk kor hai tur laung yohn rom tee teu ao wai nuk yohn mun auk pai
Do you hear me? I want you to try throwing away the umbrella you’re holding, throw it out

(*)

อย่าไปยึ­ด อย่าไปถือ อย่าไปเอามากอดไว้ ก็จะไม่เสียใจ
Yah pai yeut yah pai teu yah pai ao mah gaut wai gor ja mai sia jai
Don’t cling to it, don’t hold it, don’t go embracing it and you won’t be sad
ตลอดชีวิต ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใคร
Dalaut cheewit dtaung pahn gahn pliang plaeng mai wah krai
Throughout everyone’s life, you must pass through changes
จะทุกข์ จะสุขแค่ไหน ก็อยู่ที่จะมอง
Ja took ja sook kae nai gor yoo tee ja maung
However much you suffer or are happy, it’s as you see it

Title: ลูกอม / Look Aum (Hard Candy)
Artist: WhatChaRaWaLee (วัชราวลี)
Album: ??
Year: 2009 (??)

ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟ
Nai keen tee fah nun dtep pai duay saeng fai
During the night the sky is full of lights
เราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกล
Rao ohb gaut gun lae maung pai bon fah glai
We embraced each other and looked up at the distant sky
สุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เรา
Soot hua jai soot sai dtah mee dtae rao
To the end of my heart, to the end of my vision, there’s only us
ดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กัน
Duang jun laung loy lae maup kwahm ruk hai gun
The moon floats by and bestows love upon us
ขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน จากหัวใจ จากนี้ไปมีแต่เธอ
Kaup koon wun nee tee koy doo lae ruk chun jahk hua jai jahk nee pai mee dtae tur
I thank you today for looking after and loving me, from my heart, from now on, I have only you

(*) ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
Chun mai roo wah wun proong nee duang dao ja hai pai nai
I don’t know where the stars will disappear to tomorrow
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
Chun mai roo wah wun proong nee taung fah ja pen chen rai
I don’t know how the sky will be tomorrow
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน
Dtae chun gor roo hua jai kaung chun
But I know my heart

(**) จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอ
Ja mee piang tur ruk piang dtae tur
I’ll have only you, I’ll love only you
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
Ohp gaut tur duay ruk ruk tee huang yai
I’ll embrace you with love, love that’s concerned
ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหม
Jai chun hai tur mun pen kaung tur roo mai
The heart I give to you is yours, do you know?
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ
Took kum mun glun auk mah jahk hua jai
Every word that comes out comes from the heart

(***) เราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาว
Rao ja loy kahm fah tahm glahng moo dao
We’ll float through the sky in the middle of the constellations
จะไม่มีความเหงาเข้ามากล่ำกลาย
Ja mai mee kwahm ngao kao mah glum glai
We won’t have loneliness intruding on us
เพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหม
Pleng nee peua tur mun pen kaung tur roo mai
This song is for you, it’s yours, do you know?
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป
Sunyah ja doo lae tur jahk nee dtalaut pai
I promise I’ll take care of you from now on, forever

แม้มีบ้างครั้งฉันทำให้เธอเสียใจ
Mae mee bahng krung chun tum hai tur sia jai
Though there are sometimes that I make you sad
แต่ทุกๆ ครั้งเธอพร้อมจะมองข้ามไป
Dtae took took krung tur praum ja maung kahm pai
But every time you’re ready to look past it
เธอเข้าใจ ให้อภัยคนอย่างฉัน
Tur kao jai hai apai kon yahng chun
You understand and forgive a guy like me

(*,**,***)

ต่อให้โลกสลาย หายไปกับตา
Dtor hai lohk salai hai pai gup dtah
Even if the world is destroyed and disappears from sight
ต่อให้ดาวบนฟ้า ลบเลือนห่างไกล
Dtor hai dao bon fah lob leuan hahng glai
Even if the stars in the sky fade away
ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหม
Ja chun hai tur mun pen kaung tur roo mai
My heart that I give you is yours, do you know?
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ
Took kum mun glun auk mah jahk hua jai
Every word that comes out comes from the heart

(***)