Somkiat

All posts tagged Somkiat

Title: ดีใจ / Dee Jai (Happiness)
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2020

เพราะฉันต้องการใครสักคน
Pror chun dtaung gahn krai suk kon
Because I need someone
ที่อยู่กับฉันจนวันสุดท้าย
Tee yoo gup chun jon wun soot tai
Who will be with me till the end
เติมชีวิตว่างเปล่า เติมแสงดวงดาวและลมหายใจ
Dterm cheewit wahng bplao dterm saeng duang dao lae lom hai jai
Filling my empty life, adding starlight and the breath of life

(*) เพราะฉันนั้นรอใครเสมอ
Pror chun nun ror krai smaur
Because I’d always been waiting for someone
และฉันเฝ้ารอใครคนนั้น
Lae chun fao ror krai kon nun
And I was waiting for that someone
ในวันที่เดียวดาย มีเราข้างกันก็คงสุขใจ
Nai wun tee diao dai mee rao kahng gun gor kong sook jai
When I was alone, having us beside each other would make me happy

(**) รู้ทั้งรู้ ว่าแค่นั้น
Roo tung roo wah kae nun
I know full well that that’s it
รู้ทั้งรู้ ก็แค่หวัง
Roo tung roo gor kae wung
I know full well, but I just hope
อย่างเราทำได้แค่ฝันไป
Yahng rao tum dai kae fun bpai
All we can do is dream
แต่ใจมันยังต้องการ
Dtae jai mun yung dtuang gahn
But my heart still needed it

(***) แล้ววันที่เธอเข้ามา
Laeo wun tee tur kao mah
Then when you showed up
ความมืดมนก็จางหาย
Kwahm meut mon gor jahng hai
The darkness faded away
จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life

(****) จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life
จากที่เคยได้แค่ฝันไป
Jahk tee koey dai kae fun bpai
From once being able only to dream
สุดท้ายฉันได้มีเธออยู่จริง
Soot tai chun dai mee tur yoo jing
I finally had you in real life

(*,**,***,****,****)

   

LYRICS : KANNAWIN CHEARTTAWW

MELODY : KANNAWIN CHEARTTAWW

ARRANGE : TANON SANGLEK

MIX AND MASTER : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

This is a short but pleasant new single which, judging from the music video, I would guess is inspired by the singer’s child? ^^

Title: มึงนี่มัน / Meung Nee Mun (You)
English Title: “Skunk”
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ต้องมาตอกย้ำอะไร
Mai dtaung mah dtauk yum arai
You don’t have to come and repeat anything
ไม่คงไม่เคยเห็นใจกัน
Mai kong mai koey hen jai gun
You’ve probably never had sympathy for me
วันๆไม่เคยแคร์ใคร เอาแต่หลอกใช้
Wun wun mai koey care krai ao dtae lauk chai
Day by day, you never care about anyone else, you just deceptively use them
เอาแต่ทำ สบาย สบาย ไม่สนใจ
Ao dtae tum sabai sabai mai son jai
And act all cool about it, you don’t care

ไม่เคยเข้าใจ เพราะอะไร
Mai koey kao jai pror arai
I’ve never understood
ที่ทำให้คน ด้านเกินไป
Tee tum hai kon dahn ger bpai
What makes people so callous
ไม่มีจะกิน จะใช้ ไม่เคยห่วงใย
Mai mee ja gin ja chai mai koey huang yai
Without food to eat or money to spend, you never worry
เอาแต่ทำ สบาย สบาย ไม่รู้ตัว
Ao dtae tum sabai sabai mai roo dtua
You just act all cool and oblivious about it

(*) ใส่ ใจ กัน มั้ย มันถึงเวลา ที่ จะไม่ไหว
Sai jai gun mai mun teung welah tee ja mai wai
Are you paying attention to me? I’ve reached my breaking point
ใส่ ใจ กัน มั้ย จะคุยกี่ที มัน ก็เท่านั้น
Sai jai gun mai ja kooey gee tee mun gor tao nun
Are you paying attention to me? However many times you speak, that’s all it is
ใส่ ใจ กัน มั้ย จะต้องเดือดร้อน กัน อีกแค่ไหน
Sai jai gun mai ja dtaung deuat raun gun eek kae nai
Are you paying attention to me? How much longer must I be agitated by you?
ใส่ ใจ กัน มั้ย
Sai jai gun mai
Are you paying attention to me?

คงต้องหัวเราะให้มัน คนอย่างนี้ช่างมัน
Kong dtaung huaror hai mun kon yahng nee chahng mun
I have to laugh at you, screw you
ไม่ต้องผูกพัน ต้องเจอ ให้มันเซ็งทุกวัน
Mai dtaung pook pun dtaung jur hai mun seng took wun
We don’t have to have a relationship, we don’t have to meet and bore you every day
ไม่ต้องไปทน อ่ะ ให้ซังกะตาย
Mai dtaung bpai ton a hai sung ga dtai
You don’t have to endure it, die hating me
มันจะเป็นยังไง ให้มันเป็นอย่างงั้น
Mun ja bpen yung ngai hai mun bpen yahng ngun
Let things be however they will be
หัวเราะให้กับมัน ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน
Hua ror hai gup mun mai dtaung leuk dtaung pook pun
I’m laughing at you, there’s no need to be deep, no need to have a connection
แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Sayae yim hai gup mun hur
I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dt aung jur mai dtaung sen
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture

วันวันเจอ แต่คนบ้าบ้า
Wun wun jur dtae kon bah bah
Day by day, I find only a crazy person
ทำอะไรก็คุย ก็เอาแต่หน้า
Tum arai gor kooey gor ao dtae nah
Whatever I’m doing, we talk, but you’re only interested in your face
แค่แจม นิดเดียว แต่ว่าคุยเป็นบ้า
Kae jaem nit diao dtae wah kooey bpen bah
It’s just a little jam, but talking is driving me crazy
หยุดเกาะกูซักที และมึงมันจะหายซ่า
Yoot gor goo suk tee lae meung mun ja hai sah
Stop clinging onto me and you’ll disappear
มึงช่วยออกไปไกลๆ ไม่ต้องทำซึ้ง
Meung chuay auk bpai glai glai mai dtaung tum seung
Please get far away from me, you don’t have to act so affected
ทำอะไรก็ทำ ต้องทำให้ถึง
Tum arai gor tum dtaung tum hai teung
Do whatever you’re going to do and follow through
อยากมีเงินมีทอง ให้ครบสลึง
Yahk mee ngern mee taung hai krop saleung
If you want gold and riches, I’ll give you all my pennies
ถ้ามึงไม่เอาเปรียบใคร ยังไงๆก็ถึง
Tah meung mai ao bpriap krai yung ngai yung ngai gor teung
If you don’t take advantage of anyone, eventually you’ll make it

เจอแล้วมันท้อ ไม่เคยมีใครสอน
Jur laeo mun tor mai koey mee krai saun
After meeting you, I’m discouraged, you’ve never had anyone teach you
จะโตก็แค่ตัวไม่รู้ไอ้ครอบครัวไม่เคยสอน
Ja dtoh gor kae dtua mai roo ai kraup krua mai koey saun
You’ve only physically grown up, you don’t know, your family never taught you
ไม่คิดจะเปลี่ยนก็อย่ามากวนใจ แค่อยู่ห่างๆไว้
Mai kit ja bplian gor yah mah guan jai kae yoo hahng hahng wai
If you don’t consider changing, don’t come bothering me, just say far away
พ่อเเม่เคยสอนมั้ย อย่าเอาเปรียบใคร
Por mae koey saun mai yah ao bpriap krai
Didn’t your parents ever teach you not to take advantage of people?
อย่าเอาแต่กิน แต่นอน
Yah ao dtae gin dtae naun
Don’t just eat and sleep
จนไม่เคยสนใครใคร โคตรน่าเบื่อ มึงนี่มัน
Jon mai koey son krai krai doht nah beua meung nee mun
Until you never care about anyone else, I’m so f*ck*ng sick of you

(*)

คงต้องหัวเราะให้กับมัน ไอ้คนอย่างนี้มันอุดตัน
Kong dtaung hua ror hai gup mun ai kon yahng nee mun oot dtun
I have to laugh at you, people like this are so blocked up
ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Mai dtaung leuk dtaung pook pun sayae yim hai gup mun hur
There’s no need to be deep, there’s no need for a connection, I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dtaung jur mai dtaung seng
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture
อะไรไม่ดี เรา อย่า อยู่ อย่า ใกล้ มัน
Arai mai dee rao yah yoo yah glai mun
Don’t stay with, don’t get near anything bad
อะไรไม่ดี เรา แค่ ปล่อย แค่ ช่าง มัน
Arai mai dee rao kae bploy kae chahng mun
Anything that’s bad, just let it go, just forget about it
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันจะทำ ตัวไม่ดี
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mun ja tum dtua mai dee
Bad people are bad people, they behave badly
มันก็แค่ นั้น
Mun gor kae nun
And that’s that

หัวเราะให้กับมัน ไม่ต้องลึกต้องผูกพัน
Hua ror hai gup mun mai dtaung leuk dtaung pook pun
I have to laugh at you, there’s no need to be deep, no need for a connection
แสยะยิ้มให้กับมัน เหอะ
Sayae yim hai gup mun hur
I’m smiling scornfully at you
จะได้ไม่ช้ำ ไม่ต้องจำ ไม่ต้องเจอ ไม่ต้องเซ็ง
Ja dai mai chum mai dtaung jum mai dtaung jur mai dtaung seng
I won’t hurt, there’s no need to remember, no need to meet, no need to be sick of this
ไม่ต้องทน ทรมาน
Mai dtaung ton toramahn
No need to endure the torture
อะไรไม่ดี เรา อย่า อยู่ อย่า ใกล้ มัน
Arai mai dee rao yah yoo yah glai mun
Don’t stay with, don’t get near anything bad
อะไรไม่ดี เรา แค่ ปล่อย แค่ ช่าง มัน
Arai mai dee rao kae bploy kae chahng mun
Anything that’s bad, just let it go, just forget about it
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันจะทำ ตัวไม่ดี
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mun ja tum dtua mai dee
Bad people are bad people, they behave badly
มันก็แค่ นั้น
Mun gor kae nun
And that’s that

(*)
ไอ้คนไม่ดี มันก็เป็น คนไม่ดี มันก็แค่ นั้น
Ai kon mai dee mun gor bpen kon mai dee mnun gor kae nun
Bad people are bad people, and that’s that

   

LYRICS, MUSIC, ARRANGED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์, SOMKIAT
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์

   

Somkiat never disappoints with their deliciously bitter songs 🙂

Title: คิดถึงขนาด / Kit Teung Kanaht (Thinking)
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2018

(*) คิดถึงขนาด ล้มลงทั้งยืน
Kit teung kanaht lom long tung yeun
I’m thinking so much, I’m falling while standing
ให้คิดถึงเรื่องอื่น เท่านี้ มันทำไม่ได้
Hai kit teung reuang eun tao nee mun tum mai dai
I just want to think of something else, but I can’t do it
คิดถึงเมื่อไหร่ ความเหงาก็มา
Kit teung meua rai kwahm ngao gor mah
Whenever I think about it, loneliness comes
คิดไกลกว่านั้น คิดเกินกว่าเพื่อนกัน
Kit glai gwah nun kit gern gwah peuan gun
I think even further, I imagine we’re more than friends

วันที่ได้เจอช่างน้อยเกิน
Wun tee dai jur chahng noy gern
The days we meet are far too few
วันที่อ่อนไหวคือทุกวัน
Wun tee aun wai keu took wun
I’m weak every day
อยู่ด้วยกันมากกว่านี้ได้ไหม
Yoo duay gun mahk gwah nee dai mai
Can we be together more than this?
ปล่อยให้ใจเติมความหมาย จากวันนั้นจนวันนี้
Bploy hai jai dterm kwahm mai jahk wun nun jon wun nee
Let my heart gain meaning from that day to this day

(*)

รู้ใจตั้งนานไม่รู้ตัว
Roo jai dtung nahn mai roo dtua
I’ve unknowingly known my heart for so long
รู้ว่ามันคิดเองไม่ได้
Roo wah mun kit eng mai dai
I know that I can’t think by myself
อยู่ด้วยกันต่อจากนี้ได้ไหม
Yoo duay gun dtor jahk nee dai mai
Can we be together from now on?
ปล่อยให้ใจตั้งความหมาย จากวันนั้นจนวันนี้
Bploy hai jai dtung kwahm mai jahk wun nun jon wun nee
Let my heart gain meaning from that day to this day

(*)

คิดไกลกว่านั้น คิดเกินกว่าเพื่อน (กว่านั้น)
Kit glai gwah nun kit gern gwah peuan gwah nun
I’m thinking further than that, I’m imagining we’re more than friends (more than that)
ทุกวัน ทุกคืน
Took wun took keun
Every day, every night
ให้คิดถึงเรื่องอื่น เท่านี้มันทำไม่ได้
Hai kit teung reuang eun tao nee mun tum mai dai
I just want to think about something else, but I can’t do it
คิดถึงเมื่อไหร่ความเหงาก็มา
Kit teung meua rai kwahm ngao gor mah
Whenever I think about it, loneliness comes
คิดไกลกว่านั้น เพราะเราเป็นเพื่อนกัน
Kit glai gwah nun pror rao bpen peuan gun
I’m thinking further than that because we’re friends

Title: ขอเถอะปีนี้ / Kor Tur Bpee Nee (Please, This Year)
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2018

แค่อยากที่จะรู้ว่าใครคือคนนั้นกัน เฝ้ารอ
Kae yahk tee ja roo wah krai keu kon nun gun fao ror
I just want to know who is the person waiting for me?
ต้องการได้เจอะเจอกับเธอคนที่แสนดี ที่เฝ้าคอย
Dtaung gahn dai jur jur gup tur kon tee saen dee tee fao koy
I need to meet you, the wonderful person who is waiting for me

(*) อยากให้เธอรู้ยังรอเธออยู่ทุกเวลา เฝ้าแต่ภาวนา
Yahk hai tur roo yung ror tur yoo took welah fao dtae pahwanah
I want you to know that I’m still waiting for you at every moment, just praying
หลบอยู่ตรงไหนทำไมไม่ปรากฎกายมา บอกหน่อย
Lop yoo dtrong nai tummai mai bprahgot gai mah bauk noy
Where are you hiding at? Why don’t you appear? Tell me

(**) ตราบใดฟ้ายังรอตะวันสาดส่อง อยู่ตรงนี้
Dtrahp dai fah yung ror dtawun saht saung yoo dtrong nee
As long as the sky still waits for the sun to shine, I’ll be right here
จะรอทุกนาทีเพราะรู้ว่ามีความหมาย
Ja ror took nahtee pror roo wah mee kwahm mai
I’ll wait at every moment because I know that it’s meaningful
หากฟากฟ้ายังรอให้พบเจอกัน ในวันไหน
Hahk fahk fah yung ror hai pob jur gun nai wun nai
If the sky is still waiting for us to meet some day
ก็ยังไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ ที่จะได้พบเจอกันสักที
Gor yung mai roo wah mun meua rai tee ja dai pob jur gun suk tee
But I still don’t know when we’ll finally be able to meet
ปีนี้ขอให้เจอ
Bpee nee kor hai jur
I want to meet you this year

ถ้าหากเธอคนนั้นก็รอใครอยู่เหมือนกัน ก็คงดี
Tah hahk tur kon nun gor ror krai yoo meuan gun gor kong dee
If you’re waiting for someone too, it would be nice
กอดคอคุยจูงมือเดินเคียงสองเรา ก็ยิ่งดี
Gaut kor kooey joong meu dern kiang saung rao gor ying dee
It would be even better if we hugged, talked, held hands, and walked side-by-side

(*,**)

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะได้เจอสักที ปีนี้ขอให้เจอ
Mai roo wah meua rai ja dai jur suk tee bpee nee kor hai jur
I don’t know when we’ll finally be able to meet, I want to meet you this year

   

เนื้อร้อง รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ / ชยานนท์ เครือเอี่ยม
ทำนอง เจตมนต์ มละโยธา
เรียบเรียง สมเกียรติ

   

A nice new year’s song for anyone still hoping to meet that special someone this year

Title: นางฟ้าจำแลง / Nahng Fah Jum Laeg (Angel in Disguise)
Artist: Somkiat
Album: Beautiful Moment
Year: 2016

โฉมเอย โฉมงาม อร่ามแท้ แลตะลึง
Chom oey chohm ngahm arahm tae lae dtaleung
Oh, darling, you’re beautiful, you’re truly radiant and stunning
ได้เจอ ครั้งหนึ่ง เสน่ห์ซึ้ง ตรึงใจ
Dai jur krung neung sanay seung dtreung jai
Meeting you once, your charm impressed me
ครั้งเดียว ได้ชม สมัครภิรมย์ รักใคร่
Krung diao dai chom samuk pirom ruk krai
Once I got to admire your satisfying innocence and affection
พัน ผูกใจ ไม่ร้าง รา
Pun pook jai mai rahng rah
You became bound to my heart, never to be released
น้ำคำ ลือเลื่อง ไปทั่วทั้งเมือง นานมา
Num kum leu leuang bpai tua tung meuan nahn mah
Words have spread throughout the nation for a long time
ชมว่าวิไล งามตา ดังเทพธิดา องค์หนึ่ง
Chom wah wilai ngahm dtah dung tayptidah ong neung
Praising your looks and your beauty, like a goddess
มาเห็น เต็มตา พลอยพา รำพึง
Mah hen dtem dtah ploy pah rum peung
Seeing you with my own eyes leads me to groan
ติดตรึง ชวนให้คนึง อาจินต์
Dtit dtreung chuan hai kaneung ahjin
I’m transfixed, you entice me to habitually think of you

(*) เห็นเพียง นิดเดียว ให้ซาบเสียว วิญญา
Hen piang nit diao hai sahp siao winyah
Seeing you for just a moment touched me to my soul
ได้ชม โฉมหน้า ดังหยาดฟ้า มาดิน
Dai chom chohm nah dung yaht fah mah din
Getting to admire your appearance like you came down from heaven
โสภา ท่าทาง ดูช่างสำอางค์ งามสิ้น
Sohpah tah tahng doo chahng sum ahng ngahm sin
You’re beautiful and look absolutely gorgeous
คำ ที่ยิน ยังน้อยไป
Kum tee yin yung noy bpai
The words I feel are still too little
หรือว่า ชาติก่อน นางได้รับพร ของใคร
Reu wah chaht gaun nahng dai rup porn kaung krai
Or whose blessings did you receive in a past life?
คงสร้างผลบุญ ยิ่งใหญ่ จึงได้วิไล งามตา
Kong sahng pon boon ying yai jeung dai wilai ngahm dtah
You must have earned a lot of merit to have gotten to be this beautiful and stunning
นางฟ้า องค์ใด แปลงกาย ลงมา
Nahng fah ong dai bpaeng gai long mah
You’re an angel who has taken human form and come down
จึงงาม ดังเทพธิดา ลาวัณย์
Jeung ngahm dung tayptidah lah wun
So you’re as beautiful as a goddess

(*)

   
คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

Title: คิดถึง / Kit Teung (Thinking of You)
English Title: Regards
Artist: Somkiat
Album: Sara
Year: 2016

ภายในใจ แม้อยากจะบอกว่ารักเพียงใด
Pai nai jai mae yahk ja bauk wah ruk piang dai
Inside, no matter how much I may want to tell you I love you
เธอคงไม่รู้ และฉันไม่อาจจะกอดเธอไว้ให้เธอรู้สึก
Tur kong mai roo lae chun mai aht ja gaut tur wai hai tur roo seuk
You probably don’t know, and I shouldn’t hug you and make you feel it

(*) ความจริงที่เรานั้นผ่านมามากมาย
Kwahm jing tee rao nun pahn mah mahk mai
In reality, we’ve gone through so much
ทำให้ฉันคิดถึงทุกวันที่อยู่กันด้วยรัก
Tum hai chun kit teung took wun tee yoo gun duay ruk
It makes me think of every day that we were in love
หากจะขอเพียงช่วงหนึ่ง กลับไปเหมือนเดิมทุกอย่าง
Hahk ja kor piang chuang neung glup bpai meuan derm took yahng
If I could only ask for a moment for everything to go back to the way it was
โปรดตื่นมาแล้วยิ้มอีกครั้ง อยากจะรั้งให้เธออยู่แต่ก็รู้ว่าเธอต้องจาก
Bproht dteun mah laeo yim eek krung yahk ja rung hai tur yoo dtae gor roo wah tur dtaung jahk
Please wake up and smile again, I want to keep you here, but I know you must leave

แค่ทนไม่ไหว ถ้าหากว่าคนที่รักหายไป
Kae ton mai wai tah hahk wah kon tee ruk hai bpai
I just can’t take it if the person I love disappears
เพราะฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมื่อเธอไม่อยู่
Pror chun mai roo wah wun proong nee ja bpen yung ngai meua tur mai yoo
Because I don’t know how tomorrow will be when you’re not here

(*,*)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : SOMKIAT, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง&พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: เจอกัน / Jur Gun (See Ya)
Artist: SOMKIAT
Album: SARA
Year: 2016

ที่เป็นอยู่พอจะรู้ถึงความรู้สึก
Tee bpen yoo por ja roo teung kwahm roo seuk
The way things are are enough to realize my feelings
ที่กลัวอยู่ว่าใครเขาจะมองยังไง
Tee glua yoo wah krai kao ja maung yung ngai
That I’m scared of how they’ll look at me
สิ่งที่ทำอยู่ ทำด้วยรักด้วยความตั้งใจ
Sing tee tum yoo tum duay ruk duay kwahm dtung jai
The things I do I do out of love and intention
ฉันก็เป็นอยู่ ฉันก็กลัวอยู่ ได้แต่ทำต่อไปแค่นั้น
Chun gor bpen yoo chun gor glua yoo dai dtae tumd tor bpai kae nun
I exist, I’m scared, I can only continue doing this, that’s all

(*) ข้ามผ่านอะไรที่คอยกัดกลืน
Kahm pahn arai tee koy gut gleun
I’ve passed things waiting to take a chomp
ทุกอย่างพวกเรานั้นเองที่รู้
Took yahng puak rao nun eng tee roo
Out of everything that we know
เพราะสุดท้ายใครจะสน ว่าวันที่ดีของคน
Pror soot tai krai ja son wah wun tee dee kaung kon
In the end, someone will be interested in the best for humans
ต้องล้มและยืนกี่ครั้ง
Dtaung lom lae yeun gee krung
However many times we must fall and stand again

อาจจะเนิ่นนานจะไกลเท่าไหร่
Aht nern nahn ja glai tao rai
However long it might take or far away it might be
ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้
Mai mee krai roo mai mee krai roo
No one knows, no one knows
อาจไม่ง่ายดายในวันอย่างนั้น
Aht mai ngai dai nai wun yahng nun
It might not be simple during days like that
ต่อให้มีใครที่แดกดันและคอยฉุดไว้
Dtor hai mee krai tee daek dun lae koy choot wai
Even though there are people who ridicule and pull us down
ที่แดกดันและคอยฉุดไว้
Tee daek dun lae koy choot wai
Who ridicule and pull us down
ที่แดกดันและคอยฉุดไว้
Tee daek dun lae koy choot wai
Who ridicule and pull us down

(*)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : SOMKIAT, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง&พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: NOW (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว / Pror Wun Nee Mee Kae Krung Diao (Because There’s Only One Today))
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2016

ทิ้งสิ่งที่เธอทำอยู่ จับมือออกไปกับฉันไปดู
Ting sing tee tur tum yoo jup meu auk bpai gup chun bpai doo
Throw away the things you’ve done, take my hand, come out with me, and see
ได้เจอได้ลองได้รู้ อย่ากลัวแค่ไปกับฉัน
Dai jur dai laung dai roo yah glua kae bpai gup chun
You’ll find, you’ll try, you’ll know, don’t be scared, just go with me

(*) ตัวเธอกลัวความกล้าหรือเปล่า ความลังเลที่เก็บเอาไว้
Dtua tur glua kwahm glah reu bplao kwahm lung lay tee gep ao wai
Are you so scared of bravery that you cling to hesitation or what?
ถ้าไม่ทำจะรู้ได้ไง เธอจะเข้าใจเมื่อได้เจอ
Tah mai tum ja roo dai ngai tur ja kao jai meua dai jur
If you don’t do it, how can you know? You’ll understand when you find it
มีกุญแจไว้ไขโอกาส เพียงเอาใจเธอเปิดออกไป
Mee goonjae wai kai ohgaht piang ao jai tur bpert auk bpai
You have the key to access your own opportunities, just take out your heart
ให้รู้ให้พบมัน
Hai roo hai pob mun
Let it know, let it find it

(**) เธอเห็นไหม ใช่หรือเปล่า ดีจริงหรือเปล่า ใช้ใจตัดสินมัน
Tur hen mai chai reu bplao dee jing reu bplao chai jai dtut sin mun
Do you see it? Yes or no? Is it really good? Use your heart to decide
อาจผิดหวัง ล้มและคลาน เธอไม่ต้องห่วง ยังดีที่ได้ลอง
Aht pit wung lom lae klahn tur mai dtaung huang yung dee tee dai laung
It might be disappointing, you might fall down and crawl, but you don’t have to worry, it’s still good you tried

เพราะมันไม่มีตอนจบ ยิ่งเธอคาดหวังยิ่งไม่สนุก
Pror mun mai mee dtaun jop ying tur kaht wung ying mai sanook
Because there’s no end, the more hopeless you are, the less fun it is
ขอเพียงสักวันสักครั้ง ให้มันได้เป็นดั่งใจเธอ
Kor piang suk wun suk krung hai mun dai bpen dung jai tur
Just try one day, one time, to make things as your heart desires

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง : SOMKIAT
ทำนอง : SOMKIAT
เรียบเรียง : SOMKIAT
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง & พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: ขอวอน 2 / Kor Waun 2 (Begging 2)
English Title: Together II
Artist: Somkiat
Album: _Sara
Year: 2015

ขอวอน ดาวที่คอยส่อง
Kor waun dao tee koy saung
I beg the stars that shine
ลมที่พัดโชยมา พาให้ฉันได้ยิน
Lom tee put choy mah pah hai chund ai yin
And the wind that blows to lead me to hear
ว่าเสียงเพลง ที่หมู่นกได้กล่อมเกลา
Wah siang pleng tee moo nok dai glaum glao
The sound of the music that the birds orchestrate
คืนที่ฉันช่างพร่างพราว อยากจากไปโดยพลัน
Keun tee chun chahng prahng prao yahk jahk bpai doy plun
The nights that I’m dazzling, I want to leave immediately

(*) อยู่ด้วยกันให้นาน ให้เราอยู่ใกล้กัน
Yoo duay gun hai nahn hai rao yoo glai gun
We’ve been together for a long time, I want us to be near
ส่งสัมผัสถึงกัน จวบจนข้ามคืนนี้ ได้ร่วมสุขสักที
Song sumput teung gun juap jon kahm keun nee dai ruam sook suk tee
Sending my touch to you throughout tonight to finally share the happiness

(**) ขอบคุณโลกนี้ ที่ได้ส่งคนในฝันให้กับฉัน
Kaup koon lohk nee tee dai song kon nai fun hai gup chun
Thank you, world, for sending the person of my dreams to me
ขอบคุณอีกครั้ง ที่ทำให้พบรักที่ยิ่งใหญ่
Kaup koon eek krung tee tum hai pob ruk tee ying yai
Thank you again for making me find a great love
ฉันไม่เคยพบเจอใคร ที่เข้ามาทั้งหัวใจ
Chun mai koey pob jur krai tee kao mah tung hu ajai
I’ve never met anyone else who entered my heart
เธอคือคน คนนั้น ที่อยู่เคียงข้างกัน
Tur keu kon kon nun tee yoo kiang kahng gun
You’re the one who’s beside me
แค่มีเธอที่เข้าใจ ฉันไม่เคยต้องการใคร แค่เธอเท่านั้น
Kae mee tur tee kao jai chun mai koey dtaung gahn krai kae tur tao nun
Just having you who understands, I don’t need anyone else, only you

ผืนทราย ยามนภาส่อง
Peun sai yahm napah saung
The beach when the sun shines
หยาดละอองพริ้งพราว มันช่างเอ็นดู
Yaht la aung pring prao mun chahng en doo
The beautiful dazzling dust is so pretty to see
หากแสงดาว สกาวเช่นดังดอกไม้
Hahk saeng dao sagao chen dung dauk mai
If the starlight were pure like the flowers
เธอที่ช่างพร่างพราว อยากจากไปโดยพลัน
Tur tee chahng prahng prao yahk jahk bpai doy plun
You who are so dazzling, I want to leave immediately

(*,**,**)

Title: โคตรดี / Koht Dee (Frickin’ Good)
English Title: “BFF”
Artist: Somkiat
Album: _Sara
Year: 2015

แล้วใครจะเข้าใจได้เท่าฉันของเธอ
Laeo krai ja kao jai dai tao chun kaung tur
Who could understand you better than me?
เพราะเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเธอ
Pror rao bpen peuan gun mah nahn laeo tur
Because we’ve been friends for a long time
เพื่อน
Peuan
My friend
เพื่อนมีให้ระบายอย่าเก็บมันไว้เลย
Peuan mee hai rabai yah gep mun wai loey
If there’s ever anything, I want you to express it, don’t keep it in
ช่างมันไปเที่ยวกันปลดปล่อยมันบ้างเธอ
Chahng mun bpai tiao gun bplot bploy mun bahng tur
Screw it, let’s go out together, let’s be free
เพื่อน เพื่อน
Peuan peuan
My friend, my friend

(*) มีแต่เรา มีแต่เรา มีแค่เรา โคตรจะดี
Mee dtae rao mee dtae rao mee kae rao koht ja dee
With just us, with just us, with just us, it’s frickin’ good
เพียงแค่เธอ มากับฉัน ไปด้วยกัน โคตรจะดี
Piang kae tur mah gup chun bpai duay gun koht ja dee
Only you with me, going together, it’s frickin’ good

แค่มีกันข้างกายอะไรก็ไม่กลัว
Kae mee gun kahng gai arai gor mai glua
Just having each other at our side, we’re not afraid of anything
เชื่อใจไม่ทิ้งกันกอดคอกันก้าวไป
Cheua jai mai ting gun gaut kor gun gao bpai
Trusting each other not to abandon the other, moving forward with our arms around each other
เพื่อน เพื่อน
Peuan peuan
My friend, my friend

(*,*)

   
MUSIC / LYRICS : SOMKIAT
ARRANGED : SOMKIAT
RECORDING ENGINEER : พี่เทอด smallroom
MIXED AND MASTERED : พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand
ASSISTANT MIXED AND MASTERED : พี่นิ้ม smallroom