NOW

All posts tagged NOW

Title: NOW (เพราะวันนี้มีแค่ครั้งเดียว / Pror Wun Nee Mee Kae Krung Diao (Because There’s Only One Today))
Artist: Somkiat
Album: [Single]
Year: 2016

ทิ้งสิ่งที่เธอทำอยู่ จับมือออกไปกับฉันไปดู
Ting sing tee tur tum yoo jup meu auk bpai gup chun bpai doo
Throw away the things you’ve done, take my hand, come out with me, and see
ได้เจอได้ลองได้รู้ อย่ากลัวแค่ไปกับฉัน
Dai jur dai laung dai roo yah glua kae bpai gup chun
You’ll find, you’ll try, you’ll know, don’t be scared, just go with me

(*) ตัวเธอกลัวความกล้าหรือเปล่า ความลังเลที่เก็บเอาไว้
Dtua tur glua kwahm glah reu bplao kwahm lung lay tee gep ao wai
Are you so scared of bravery that you cling to hesitation or what?
ถ้าไม่ทำจะรู้ได้ไง เธอจะเข้าใจเมื่อได้เจอ
Tah mai tum ja roo dai ngai tur ja kao jai meua dai jur
If you don’t do it, how can you know? You’ll understand when you find it
มีกุญแจไว้ไขโอกาส เพียงเอาใจเธอเปิดออกไป
Mee goonjae wai kai ohgaht piang ao jai tur bpert auk bpai
You have the key to access your own opportunities, just take out your heart
ให้รู้ให้พบมัน
Hai roo hai pob mun
Let it know, let it find it

(**) เธอเห็นไหม ใช่หรือเปล่า ดีจริงหรือเปล่า ใช้ใจตัดสินมัน
Tur hen mai chai reu bplao dee jing reu bplao chai jai dtut sin mun
Do you see it? Yes or no? Is it really good? Use your heart to decide
อาจผิดหวัง ล้มและคลาน เธอไม่ต้องห่วง ยังดีที่ได้ลอง
Aht pit wung lom lae klahn tur mai dtaung huang yung dee tee dai laung
It might be disappointing, you might fall down and crawl, but you don’t have to worry, it’s still good you tried

เพราะมันไม่มีตอนจบ ยิ่งเธอคาดหวังยิ่งไม่สนุก
Pror mun mai mee dtaun jop ying tur kaht wung ying mai sanook
Because there’s no end, the more hopeless you are, the less fun it is
ขอเพียงสักวันสักครั้ง ให้มันได้เป็นดั่งใจเธอ
Kor piang suk wun suk krung hai mun dai bpen dung jai tur
Just try one day, one time, to make things as your heart desires

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง : SOMKIAT
ทำนอง : SOMKIAT
เรียบเรียง : SOMKIAT
Recording Engineer : เทอดศักดิ์ smallroom
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง & พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

Title: NOW
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

กล้าๆกลัวๆ ไม่ชัวร์ก็ไม่ยอมทำ
Glah glah glua glau mai sure gor mai yaum tum
You’re afraid, if you’re not sure, you refuse to do it
ได้ยินประจำว่ารอก่อน
Dai yin bprajum wah ror gaun
You always hear to wait first
ชักช้าโลเลลีลา ไม่ลุกขึ้นมาจากที่นอน
Chuk chah loh lay lee lah mai look keun mah jahk tee naun
Hesitating and wavering, not getting up from bed
ไม่ออกไป
Mai auk bpai
Not going out
ทุกฝันในใจที่เราเห็น โวโฮโฮ
Took fun nai jai tee rao hen woh hoh o
Every dream that we see, woh hoh hoh
จะปล่อยให้เป็นแค่ฝันไหม
Ja bploy hai bpen kae fun mai
Would you let them be only dreams?
มีแรงอย่าเก็บไว้ ไปทำให้มันเป็นจริงขึ้นมา
Mee raeng yah gep wai bpai tum hai mun bpen jing keun mah
Don’t hide your strength, go and make them real

(*) อยากจะไปไกลๆ อย่ามัวอะอะอาย
Yahk ja bpai glai glai yah mua a a ai
If you want to go far, far, don’t get sh-sh-shy
ไม่ทำซักทีจะรอใคร ปล่อยให้ละละลาย
Mai tum suk tee ja ror krai bploy hai la la lai
You’ve never done it, who are you waiting for? Letting things melt?
แค่เปิดประตูในใจ ปล่อยให้มันบินไป
Kae bpert bpradtoo nai jai bploy hai mun bin bpai
Just open the door of your heart, let it fly
เส้นทางของเรามันยาวไกล
Sen tahng kaung rao mun yao glai
Our path is a long one
(ออกไปลงมือทำ/อยู่ที่เราเลือกทำ)
(Auk bpai long meu tum / yoo tee rao leuak tum)
(Go out and do it / stay with us and do it)

ถ้าเลือกจะตามใครๆ ที่เขาทำมา
Tah leuak ja dtahm krai krai tee kao tum mah
If you choose to follow anyone, what they do
ก็ดีหรอกนะแค่ไม่มัน
Gor dee rauk na kae mai mun
It’s not good at all
เมื่อเลือกจะเป็นตัวเอง ต้องกล้าวิ่งตาม
Meua leuak ja bpen dtua eng dtaung glah wing dtahm
When you choose to be yourself, you must be brave to chase
สิ่งที่ฝันไม่หวั่นไหว
Sing tee fun mai wun wai
The things of your dreams, don’t be nervous
มีอิสระอยู่ในมือ โวโฮโฮ มันอยู่ที่เราจะเลือกใช้
Mee isara yoo nai meu woh ho hoh mun yoo tee rao leuak chai
Your freedom is in your hands, woh hoh hoh, it’s where we chose it to be
มีใจอย่าเก็บไว้ จะเริ่มเมื่อไรก็นาทีนี้เลย
Mee jai yah gep wai ja rerm meua rai gor nahtee nee loey
Don’t hide your heart, when are we starting? This instant!

(*)

(**) เอ้าไปๆๆ อย่ามัวอะอะอาย
Ao bpai bpai bpai yah mua a a ai
Oh, go, go, go, don’t be sh-sh-shy
ไม่ทำเสียทีจะรอใคร ปล่อยให้ละละลาย
Mai tum sia tee ja ror krai bploy hai la la lai
You’ve never done it, who are you waiting for? Letting things melt?
ที่สุดคือความภูมิใจ ประสบการณ์มากมาย
Tee soot keu kwahm poom jai bprasopgahn mahk mai
In the end, it’ll be pride and many good experiences
ได้เรียนได้ลองได้มองไกล และได้เป็นตัวเอง
Dai rian dai laung dai maung glai lae dai bpen dtua eng
You’ll learn, you’ll try, you’ll see far, and you’ll be yourself

แล้วเราจะรู้ว่าโลกใบนี้ไม่มีกำแพงกัน
Laeo rao ja roo wah lohk bai nee mai mee gumpaeng gun
And we’ll know that this world has no barriers between us
แล้วเราจะรู้ความจริงกับความฝันต่างกันแค่ทำ
Laeo rao ja roo kwahm jing gup kwahm fun dtahng gun kae tum
And we’ll know that the difference between reality and dreams is just doing it

(*,**,*,**)