Pun Basher

All posts tagged Pun Basher

Title: คนไม่มีหัวใจ / Kon Mai Mee Hua Jai (A Person Without a Heart)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2020

มองดูเหมือนกับคนทั่วไป
Maung doo meuan gup kon tua bpai
Looking around, I’m like everyone else
ที่ยังพอหายใจ ได้อย่างเดิมทุกวัน
Tee yung por hai jai dai yahng derm took wun
And am still able to breathe just the same every day
มองดูคงรู้ไม่ถึงข้างใน ว่ามันตายทั้งเป็น
Maung doo kong roo mai teung kahng nai wah mun dtai tung bpen
Looking, you can’t know what’s inside, that I completely died
ในวันที่เธอทิ้งกัน
Nai wun tee tur ting gun
The day you abandoned me

คำลวงที่เธอบอก
Kum luang tee tur bauk
The deceptive words you tell
ทำคนให้แหลกสลาย
Tum kon hai laek salai
Destroy people

(*) เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
วกเวียนวนบนโลกใบนี้
Wok wian won bon lohk bai nee
Wandering around in circles in this world
จะหลุดจะพ้นทุกข์ได้เมื่อไหร่
Ja loot ja pon took dai meua rai
When will I be able to escape this suffering?

กลายเป็นคนไม่มีหัวใจ
Glai bpen kon mai mee hua jai
I’ve become a person without a heart
ที่ยังทรมานอยู่กับคืนและวัน
Tee yung toramahn yoo gup keun lae wun
Who’s still tortured day and night
ใจเราที่ยกให้เธอไป
Jai rao tee yok hai tur bpai
My heart that I gave to you
มันคงไม่สำคัญ เธอจึงเหยียบย่ำกัน
Mun kong mai sumkun tur jeung yiap yum gun
Wasn’t important, so you stomped all over it

นาทีที่เธอไป
Nahtee tee tur bpai
The moment you left
ใจมันก็แหลกสลาย
Jai mun gor laek salai
My heart was destroyed

เหลือเพียงตัวแต่ไม่มีจิตใจ
Leua piang dtua dtae mai mee jit jai
All that’s left is my body, but I don’t have a mind
ยังมีชีวิตก็ไร้วิญญาณ
Yung mee cheewit gor rai winyahn
I’m still alive, but I’m without a spirit
เฝ้ารอคอยนาทีสุดท้าย
Fao ror koy nahtee soot tai
Waiting for the final moment
ที่ยังไม่รู้ว่าคือเมื่อไหร่
Tee yung mai roo wah keu meua rai
I still don’t know when it’ll be

(*)

ที่เคยรักกัน
Tee koey ruk gun
That I once loved you
ไม่มีความหมาย
Mai mee kwahm mai
Is meaningless
ทุกวันก็…
Took wun gor
Every day…

(*)

   

คำร้อง : โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : ปู CANDYMAN (อธิวัฒน์ พรหมจันทร์)
เรียบเรียง : ธนดล ช้างเสวก / ปุญญพัฒน์ พันธ์พิพัฒน์ / CANDYMAN

Title: หาเรื่องเจ็บตัว / Hah Reuang Jep Dtua (Looking for a Way to Hurt Myself)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2019

ขอบคุณนะที่ยังไม่หลงไม่ลืม คนคนนี้
Kaup koon na tee yung mai long mai leum kon kon nee
Thank you for still not forgetting about me
ขอบคุณนะที่เริ่มด้วยคำดีๆ ว่าคิดถึงกัน
Kaup koon na tee rerm duay kum dee dee wah kit teung gun
Thank you for starting with such nice words like “I’ve miss you”
บอกเลยว่ายังเหมือนเดิม รักเธอดังเดิม ที่จริงฉันเองก็ควรยินดี
Bauk loey wah yung meuan derm ruk tur dung derm tee jing chun eng gor kuan yin dee
I’m telling you that I’m still the same, I love you the same, in reality, I should be happy
ที่เธอนั้นมองว่ายังพอมีความสำคัญ
Tee tur nun maung wah yung por mee kwahm sumkun
That you still see me as having enough importance

แต่บาดแผลที่เธอนั้นเป็นคนทำยังไม่หาย
Dtae baht plae tee tur nun bpen kon tum yung mai hai
But the wounds you gave me still haven’t healed
ภาพวันนั้นที่เธอเลือกทิ้งกันไปก็ร้ายแรงอยู่
Pahp wun nun tee tur leuak ting gun bpai gor rai raeng yoo
The images of that day when you chose to abandon me still destroys me
ยิ่งทรมานที่เธอต้องการคืนดี แค่วันที่เธอไม่เหลือใครๆ
Ying toramahn tee tur dtaung gahn keun dee kae wun tee tur mai leua krai krai
The more it tortures me that you want to make up only on the day you don’t have anyone left
ที่จริงต้องการฉันไหม ก็ไม่รู้
Tee jing dtaung gahn chun mai gor mai roo
Do you really want me? I don’t know

(*) เรื่องที่จบลงไปแล้ว ให้มันจบไปเถิดหนา
Reuang tee jop long bpai laeo hai mun jo pbai turt nah
Let’s let this ended matter stay ended
ยังต้องประคองหัวใจอ่อนล้า ที่เธอเป็นคนทำลาย
Yung dtaung bprakaung hua jai aun lah tee tur bpen kon tum lai
I still must support my weary heart that you destroyed
คนที่เธอเคยทอดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียใจ
Kon tee tur koey taut ting yung waht glua kwahm sia jai
The person you once abandoned is still scared of sadness
ขอบคุณจริงๆ แค่คงจะรับมันไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว
Kaup koon jing jing kae kong ja rup mun mai wai mai kit hah reuang jep dtua
Thank you, really, but I just can’t accept it, I’m not looking for a way to hurt myself

เคยบอกฉันว่าเธอต้องการเจอใครที่ดีพร้อม
Koey bauk chun wah tur dtaung gahn jur krai tee dee praum
You once told me you needed someone who was good for you
เท่ากับฉันที่ดีไม่พอต้องยอม ต้องเสียเธอไป
Tao gup chun tee dee mai por dtaung yaum dtaung sia tur bpai
While I wasn’t good enough, I had to give in and lose you
ในวันนี้ฉันก็เป็นแค่คนเดิมๆ ที่มันเหลือเพียงแค่ใจพังๆ จะคืนย้อนมาร่วมทาง เพื่ออะไร
Nai wun nee chun gor bpen kae kon derm derm tee mun leua piang kae jai pung pung ja keun yaun mah ruam tahng peua arai
Today I’m still the same old guy who only has a broken heart left, what are you trying to get back together with me for?

(*)

รักยังเหลือยังมี มากมายเพียงใด แต่ก็คงไม่ขอกลับไป เพื่อเจ็บซ้ำ
Ruk yung leua yung mee mahk mai piang dai dtae gor kong mai kor glup bpai peua jep sum
No matter how much love I still have left for you, I don’t want to go back to get hurt again

เรื่องที่จบลงไปแล้ว ให้มันจบไปเถิดหนา
Reuang tee jop long bpai laeo hai mun jo pbai turt nah
Let’s let this ended matter stay ended
อยากให้เข้าใจเพราะที่ผ่านมา ร้ายแรงเกือบถึงตาย
Yahk hai kao jai pror tee pahn mah rai raeng geuap teung dtai
I want you to understand because the past nearly destroyed me
คนที่เธอเคยทอดทิ้ง ยังหวาดกลัวความเสียใจ
Kon tee tur koey taut ting yung waht glua kwahm sia jai
The person you once abandoned is still scared of sadness
ขอบคุณจริงๆ แค่คงจะรับมันไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว
Kaup koon jing jing kae kong ja rup mun mai wai mai kit hah reuang jep dtua
Thank you, really, but I just can’t accept it, I’m not looking for a way to hurt myself

บอกเธอตรงๆว่าคงจะรับมันอีกไม่ไหว ไม่คิดหาเรื่องเจ็บตัว
Bauk tur dtrong dtrong wah kong ja rup mun eek mai wai mai kit hah reuang jep dtua
I’m telling you frankly that I can’t accept it again, I’m not looking for a way to hurt myself

   

คำร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง

Title: มือ / Meu (Hand)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2018

ยังรักเหมือนเดิม แต่คงไม่เป็นเหมือนเคย อย่าพยายามอีกเลย ในวันนี้มันคงไม่ช่วยอะไร
Yung ruk meuan derm dtae kong mai bpen meuan koey yah payayahm eek loey nai wun nee mun kong mai chuay arai
I still love you as much as ever, but it’s not the same as it used to be, don’t try anymore, today it doesn’t help anything
ถ้าคิดให้ดี จะทำถ้าเธอทบทวน อะไรที่ควรหรือไม่ควร คำว่ารักของเธอคงมีความหมาย
Tah kit hai dee ja tum tah tur top tuan arai tee kuan reu mai kuan kum wah ruk kaung tur kong mee kwahm mai
If you thought carefully, would you do it? If you reconsidered what was suitable and unsuitable, your words of love might be meaningful

ฉันเข้าใจ เธอแค่เผลอแค่ผิดพลั้ง ให้อภัย แค่ไม่พร้อมจะร่วมทาง เราพอแค่นี้ก็แล้วกัน
Chun kao jai tur kae plur kae pit plung hai apai kae mai praum ja ruam tahng rao por kae nee gor laeo gun
I understand, you were just careless and just screwed up, I forgive you, but I’m just not ready to continue on, we’ve had enough, okay?

(*) ถ้าหากว่ามือเธอไม่ยื่นออกไปคว้า จับมือเขาที่ยื่นเข้ามาหา
Tah hahk wah meu tur mai yeun auk bpai kwah jup meu kao tee yeun kao mah hah
If your hand hadn’t reached out and taken his hand that stretched out for you
รักเราคงยังมีค่า หัวใจฉันคงไม่สลาย
Ruk rao kong yung mee kah hua jai chun kong mai salai
Our love would still have value, my heart wouldn’t have shattered
ที่เธอทำลงไปในวันนั้น ยิ่งคิดยิ่งทรมาน กล้าทำได้อย่างไร
Tee tur tum long bpai nai wun nun ying kit ying toramahn glah tum dai yahng rai
The more I think about what you did that day, the more it tortures me, how could you dare do that?
คำว่ารักต้องโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ
Kum wah ruk dtaung dohn tum lai duay meu kaung tur
Love was destroyed by your hand

เมื่อความรู้สึก ในใจมันมีแผลยาว เมื่อรักต้องมีรอยร้าว ก็ไม่รู้จะลืมมันได้ยังไง
Meua kwahm roo seuk nai jai mun mee plae yao meua ruk dtaung mee roy rao gor mai roo ja leum mun dai yung ngai
When the feeling sin my heart have long scars, when our love has cracks, I don’t know how I can forget
เราเขียนด้วยมือ เธอใช้อะไรลบมัน ชีวิตที่วางไว้ร่วมกัน ในวันนั้นเธอคงลืมมันใช่ไหม
Rao kian duay meu tur chai arai lop mun cheewit tee wahng wai ruam gun nai wun nun tur kong leum mun chai mai
We wrote it with our own hands, but you used something to erase it, you probably forgot about the life we offered to share with each other that day, didn’t you?

รักอยู่ไหม ไม่ได้น้อยลงสักนิด ให้อภัย เพราะยังรักเท่าชีวิต แต่มันไม่เหลือความไว้ใจ
Ruk yoo mai mai dai noy long suk nit hai apai pror yung ruk tao cheeiw tdtae mun mai leua kwahm wai jai
Do I love you? It hasn’t lessened a bit, I forgive you because I still love you as much as my life, but I don’t have any trust left

(*,*)

   

คำร้อง สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง อรรถพล กุมภานนท์
เรียบเรียง ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง

Title: ทดลองใช้ / Tot Laung Chai (Try It Out)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2017

เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักที่ฉันให้ไป ไม่หวังอะไรตอบแทน
Tur mai dtaung greng jai kwahm ruk tee chun hai bpai mai wung arai dtaup taen
You don’t have to be courteous; I don’t hope for anything in return for the love that I give you
ไม่ต้องกังวลจะมีคนเรียกร้อง ให้เธอมาควงแขน ถ้าเธอยังไม่แน่ใจ
Mai dtaung gung won ja mee kon riak raung hai tur mah kuang kaen tah tur yung mai nae jai
You don’t have to worry that you’re going to have anyone demanding you walk arm-in-arm with them if you’re not yet sure

(*) เป็นแค่เพียงบางคน ที่มีแค่ความจริงใจและพร้อมทำดีกับเธอ
Bpen kae piang bahng kon tee mee kae kwam jng jai lae praum tum dee gup tur
I’m just someone who just has sincerity and who is ready to do good for you
แค่อยากดูแลเธอก็เท่านั้น หวังดีอยู่เสมอเพียงแค่เธอรับมันไป
Kae yahk doo lae tur gor tao nun wung dee yoo samur piang kae tur rup mun bpai
I just want to look after you, that’s all, I always have good intentions, just accept them

(**) ไม่มีเหตุผลอะไร แค่คนที่มันรักยินดีจะทำให้เธอ ไม่มีการบังคับ
Mai mee het pon arai kae kont ee mun ruk yin dee ja tum hai tur mai mee gahn bungkup
There’s no reason, I’m just someone who loves you and is happy to do this for you, there’s no force
หัวใจต้องการอะไร ฉันแค่ทำตามใจไม่ขออะไรจากเธอมากมาย
Hua jai dtaung gahn arai chun kae tum dtahm jai mai kor arai jahk tur mahk mai
Whatever your heart wants, I’ll do just that, I wont ask for much from you

(***) เศษหนึ่งส่วนร้อยที่มีในใจของเธอนั้น
Set neung suan roy tee mee nai jai kaung tur nun
Just 1% of what you have in your heart
จะมีเหลือให้ฉันคนนี้บ้างรึเปล่า
Ja mee leua hai chun kon ne ebahng rue bplao
Do you have that left for me?
ช่วยเอารักฉันไปไว้ใช้ตอนเธอเหงา เผื่อภายในใจเธอยังไม่มีใคร
Chuay ao ruk chun bpai wai chai dtaun tur ngao peua pai nai jai tur yung mai mee krai
Please take my love and use it when you’re lonely in case you still don’t have anyone else inside your heart
ส่วนใจของฉันมันมีให้เธอจนเกินร้อย ที่จะคอยเพียงแต่เธอเรื่อย ๆ ไป
Suan jai kaung chunmun me ehai tur jon gern roy tee ja koy piang dtae tur reuay reuay bpai
I have more than 100% of my heart for you, I’ll continue to wait only for you
เป็นเพียงความหวังดีให้เธอทดลองใช้ สุดท้ายจะรักไม่รักไม่เป็นไร
Bpen piang kwahm wung dee hai tur tot laung chai soot tai ja ruk mai ruk mai bpen rai
It’s only my good intentions that I have for you to try out, in the end, if you love me or don’t love me, it’s okay
แค่รับไปก็พอ
Kae rup bpai gor por
Just you accepting it is enough

(*,**,***,***)

สุดท้ายถ้าตัวเธอนั้นไม่มีใจ แค่รับไปก็พอ
Soot tai tah dtua tur nun mai mee jai kae rup bpai gor por
In the end, if you don’t have any feelings for me, just you accepting mine is enough

   

Produced by Garan team
Lyrics & Melody by Greennus
Arrange by Mr.Holme

   
As sad as I am to see Basher officially and truly over, I hope Grammy will treat P’Pun well~ I like the innocence in this song; love me or don’t love me, I don’t care, just let me love you. The music video is also interesting as well. Kinda wish mail-order programmable mannequins were a real thing 😛

Title: แกล้ง / Glaeng (Pretend)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2017

ทรมานกับการต้องยอม ยอมให้เธอทำร้ายหัวใจ
Toramahn gup gahn dtaung yaum yaum hai tur tum rai hua jai
It’s torture having to be willing, willing to let you destroy my heart
ไม่รู้กี่ครั้งที่ให้อภัย สุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิม
Mai roo gee krung tee hai apai soot tai gor yung bpen meuan derm
I don’t know how many times I’ve forgiven you, but in the end, it’s still the same

(*) ก็อยากจะรักตัวเองก็เลยต้องตัดใจ พูดว่าพอกันสักที
Gor yahk ja ruk dtua eng gor loey dtaung dtut jai poot wah por gun suk tee
I want to love myself, so I must give you up, I’m saying I’ve finally had enough
แต่แค่เธอแกล้งทำดีก็กลับคำที่พูดไป
Dtae kae tur glaeng tum dee gor glup kum tee poot bpai
But you just pretend to be good, and I go back on my word

(**) ก็เพียงแค่คิดว่าฉันจะไม่มีเธอ ก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินไป
Gor piang kae kit wah chun ja mai mee tur gor mai mee riao raeng ja dern bpai
Just thinking of me without you, I don’t have the strength to walk
ก็มันยากมันเย็นเหลือเกินจะบอกลาเธอทุกครั้ง
Gor mun yahk munyen leua gern ja bauk lah tur took krung
It’s too difficult to tell you good-bye every time
ต้องกลายเป็นคนที่พูดแล้วไม่ทำ
Dtaung glai bpen kont ee poot laeo mai tum
I must become a guy who doesn’t follow his word
ทุกๆคำที่เคยได้บอกไป ก็อยากจะหนีเธอไปเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Took took kum tee koey dai bauk bpai gor yahk ja nee tur bpai tao rai gor tum mai dai
Every word that I ever told you, however much I want to run away from you, I can’t do it

คงเหมือนคนที่ดูโง่งม ที่ไปจากเธอไม่ได้สักที
Kong meuan kon tee doo ngoh ngom tee bpai jahk tur mai dai suk tee
I’m like a stupid person who can’t leave you
เธอรู้ว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ ที่ไม่มีทางไปพ้นเธอ
Tur roo wah chun dtaungbpen yahng nee tee mai mee tahng bpai pon tur
You know I must be like this, that there’s no way I’ll escape you

(*,**,**)

ก็อยากจะหนีเธอไปเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Gor yahk ja nee tur bpai tao rai gor tum mai dai
However much I want to run away from you, I can’t do it

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

   
So I guess it’s official, Status Single is definitely over, and Pun is now on GMM Grammy label~ I hope they give him the freedom to do what he wants and treats him well ^^ I’ve been a Basher fan since the debut of the band, so I want the best for all the members. I still love his voice and his sound solo, even if this is an unrelatable song for me as someone who will always advocate putting your emotional health before any toxic relationship. I love the music video, though, how the guy got a taste of his own medicine, finding out that the neighbor he had been cheating on his wife with was cheating on him with another guy~ Thumbs up, P’Pun~

Title: พูดผ่านกำแพง / Poot Pahn Gumpaeng (Talking Through a Wall)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2016

คนบางคนเฝ้าบอกบางคำ พยายามให้เธอเข้าใจ แต่เธอก็ไม่เคยได้ยิน
Kon bahng kon fao bauk bahng kum payayahm hai tur kao jai dtae tur gor mai koey dai yin
Some people say some things, they try to make you understand, but you never listen
เป็นเพียงลมลอยผ่านจางๆ เป็นบางอย่างที่เธอไม่สนใจ เป็นแค่ต้นไม้ เป็นแค่ก้อนหิน
Bpen piang lom loy pahn jahng jahng bpen bahng yahng tee tur mai son jai bpen kae dton mai bpen kae gaun hin
It’s just the wind floating faintly past, it’s like you don’t care, it’s just a tree, it’s just a rock

(*) ปล่อยคำว่ารักให้ล่องลอย ปลิวไปเหมือนสายลมผ่าน
Bploy kum wah ruk hai laung loy bpliew bpai meuan sai lom pahn
Letting love float away, blowing by like the passing wind
ปล่อยคนที่รักให้เฝ้ารอ รออย่างไม่มีจุดหมาย
Bploy kon tee ruk hai fao ror ror yahng mai mee joot mai
Leaving the person who loves you to wait, wait like there’s no purpose

(**) เหน็ดเหนื่อยกับการบอกรัก ที่สื่อไม่ถึงใจ เหนื่อยที่ทำแค่ไหนมันก็ยังไม่พอ
Net neuay gup gahn bauk ruk tee seu mai teung jai neuay tee tum kae nai mun gor yung mai por
I’m exhausted with my love that never reaches your heart, I’m tired of the fact that no matter how much I do, it’s still not enough
ตะโกนคำว่ารัก ในใจ เป็นล้านคำ ให้เธอได้ฟัง แล้วยังไงต่อ
Dtagohn kum wah ruk nai jai bpen lahn kum hai tur dai fung laeo yung ngai dtor
Shouting that I love you with millions of words in my heart, even if I get you to listen, then what?
ที่สุดมันคงเป็นแค่หนึ่งคำจากหัวใจ ที่เธอไม่ได้ยิน
Tee soot mun kong bpen kae neung kum jahk hua jai tee tur mai dai yin
In the end, it’ll just be another word from my heart that you don’t hear

เหมือนว่าฉันพูดผ่านกำแพง มันคงไม่มีแรงข้ามไป ดังก้องแค่ในใจฉันเอง
Meuan wah chun poot pahn gumpaeng mun kon gmai mee raeng kahm bpai dung gaung kae nai jai chun eng
It’s like I’m speaking through a wall, it doesn’t have enough strength to make it through, it just echoes in my heart
หรือที่จริงเธอบอกบางคำ พยายามบอกว่าไม่รักกัน และคงเป็นฉัน ที่ไม่ได้ยิน
Reu tee jing tur buk bahng kum payayahm bauk wah mai ruk gun lae kong bpen chun tee mai dai yin
Or in reality, did you say something? Were you trying to tell me that you didn’t love me and I was the one who didn’t hear?

(*,**,**)

แค่เสียงที่ล่องลอย ไม่ถึงหัวใจเธอ
Kae siang tee laung loy mai teung hua jai
Just a drifting sound that doesn’t reach your heart

   
คำร้อง สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง อรรถพล กุมภานนท์
เรียบเรียง ศิวพร ห้วยหงส์ทอง

   
I still feel really cheated over the rise, fall, rise again (via Status Single), and fall again of Basher. They were one of my favorite groups when I was in university, why get my hopes up like that haha. But still supporting Pun in his solo career~ I really like this song, number one, because it still has that same old Basher sound, but I also I like the lyrics. I like the comparison of miscommunication to trying to shout through a cinderblock wall. And I also like how it toys with the idea that maybe it’s not “It’s her fault for not paying attention to my love and giving me a chance!!!,” but maybe this whole time she’s the one who has been telling you she’s not interested and you’re the one ignoring it with your fingers in your ears. It makes it stand out from the usual I-love-you-but-you-don’t-know/care genre.

Title: คนไม่ใช่คือไม่ใช่ / Kon Mai Chai Keu Mai Chai (The Wrong Person is Wrong)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2014

คนหนึ่งยังทำทุกทาง
Kon neung yung tum took tahng
One person is still doing everything
เพื่อความรักจึงคอยทุ่มเททุกอย่าง
Peua kwahm ruk jeung koy toom tay took yahng
For love, they keep devoting everything
อยากเป็นคนสำคัญอยู่ในสายตา ยังหวังรอสักวัน
Yahk bpen kon sumkun yoo nai sai dtah yung wung ror suk wun
They want to be someone important in your eyes, they still hope and wait for the day
แต่อีกคนกลับไม่สนใจ
Dtae eek kon glup mai son jai
But the other person ends up uninterested
ทำอะไรก็เหมือนว่าไม่ต้องการ
Tum arai gor meuan wah mai dtaung gahn
Whatever they do, it’s like they don’t want them
ยังไม่เคยเห็นใจไม่เคยหันมา เฉยชาอยู่อย่างนั้น
Yung mai koey hen jai mai koey hun mah choey chah yoo yahng nun
Still never having sympathy, never turning around, being indifferent like that

(*) ยิ่งใกล้เธอแค่ไหน ก็ยิ่งเหมือนเป็นแค่ลมพัด
Ying glai tur kae nai gor ying meuan bpen kae lom put
The closer we are, the more it’s like I’m just the wind
ยิ่งฝันและยิ่งฝืน ก็ยิ่งจะทรมาน
Ying fun lae ying feun gor ying ja toramahn
The more I dream and the more I resist, the more it’s torture

(**) เหนื่อยพอแล้วที่พยายามทำให้เธอรัก แต่ไม่ได้
Neuay por laeo tee payayahm tum hai tur ruk dtae mai dai
I’m tired of it, I’ve tried to make you love me, but I can’t
ให้รักเธอทั้งหัวใจคงไม่พอ
Hai ruk tur tung hua jai kong mai por
Loving you with all my heart isn’t enough
รู้แล้วว่ารักไม่มีความหมาย เพิ่งเข้าใจ
Roo laeo wah ruk mai mee kwahm mai perng kao jai
I know now that love is meaningless, I’ve just understood
ว่าคนมันไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่อยู่ดี
Wah kon mun mai chai gor keu mai chai yoo dee
That the wrong person will always be wrong

คนหนึ่งให้ทั้งหัวใจ แต่อีกคนโยนทิ้งมันไปให้ห่าง
Kon neung hai tung hua jai dtae eek kon yohn ting mun bpai hai hahng
One person gave his entire heart, but the other threw it far away
คนหนึ่งยังเฝ้ารอ อีกคนละเลย ไม่เคยจะรัก
Kon neung yung fao ror eek kon laloey mai koey ja ruk
One person is still waiting, the other is neglectful, she’ll never love him

(*,**,**)

คนไม่ใช่ ให้มันรักเท่าไร ก็ยังไม่ใช่อยู่ดี
Kon mai chai hai mun ruk tao rai gor yung mai chai yoo dee
The wrong person, however much he loves, will still always be wrong

แกล้ง / Glaeng (Pretend)
หาเรื่องเจ็บตัว / Hah Reuang Jep Dtua (Looking for a Way to Hurt Myself)
คนไม่ใช่คือไม่ใช่ / Kon Mai Chai Keu Mai Chai (The Wrong Person is Wrong)
คนไม่มีหัวใจ / Kon Mai Mee Hua Jai (A Person Without a Heart)
มือ / Meu (Hand)
พูดผ่านกำแพง / Poot Pahn Gumpaeng (Talking Through a Wall)
ทดลองใช้ / Tot Laung Chai (Try It Out)

  
Former Groups
Translated Songs by Basher
Translated Songs by Status Single

   
All songs tagged Pun Basher