Matang the Star

All posts tagged Matang the Star

Title: เพิ่งรู้ตัว / Perng Roo Dtua (Just Realized)
Artist: Matang (มาตัง)
Album: HERproject
Year: 2018

โลกจะแตก ในวันแรกที่เธอบอกเลิกกันไป
Lohk ja dtaek nai wun raek tee tur bauk lerk gun bpai
The world fell apart the first day you told me we were breaking up
หัวใจมันแหลกลาญ โทษว่าใครต่อใคร ฉันไม่เคยผิดอะไร
Hua jai mun laek lahn toht wah krai dtor krai chun mai koey pit arai
My heart was devastated, I blamed everyone else, claiming I never did anything wrong

อยู่ตรงนี้ลำพัง จึงมานั่งทบทวนเรื่องนั้นวนไป
Yoo dtrong nee lumpung jeung mah nung top tuan reuang nun won bpai
I’ve been here alone until I’ve started to reconsider thing sand those memories come circling back
เห็นตัวเองเมื่อวาน ที่มันเอาแต่ใจ และก็วีนเหวี่ยงประจำ
Hen dtua eng meua wahn tee mun ao dtae jai lae gor ween wiang bprajum
Seeing myself yesterday, I was selfish and regularly throwing fits

เวลาที่คบกัน มันคงเลวร้าย
Welah tee kop gun mun kong leo rai
When we were dating, I was terrible

เจ็บปวดที่มันเพิ่งรู้ตัวเอง มันเพิ่งเห็นว่าเคยงี่เง่ายังไง
Jep bpuat tee mun perng roo dtua eng mun perng hen wah koey ngee ngao yung ngai
It hurts to just realize myself, to just see how stupid I once was
ฉันคงทำเธอผิดหวัง รักกันไปต่อไม่ไหว
Chun kong tum tur pit wung ruk gun bpai dtor mai wai
I disappointed you, you couldn’t continue loving me
วันนั้นเธอคงกดดัน
Wun nun tur kong got dun
That day you were so pressured
จึงเดินจากฉันไปไกล
Jeung dern jahk chun bpai glai
You left me far behind

(*) ก็เคยคิดตลอด เราจะรักให้ดีให้เหมือนดังใจ
Gor koey kit dtalaut rao ja ruk hai dee hai meuan dung jai
I used to always think that we’d love each other happily like I had wanted
แล้วที่เป็นอย่างนี้ แล้วที่มันจบไป มันผิดที่ฉันคนเดียว
Laeo tee bpen yahng nee laeo tee mun jop bpai mun pit tee chun kon diao
Now the fact that it’s like this, the fact that it’s over, is only my fault

(**) เธอทำให้เข้าใจ ต้องทำยังไงหากจะรัก
Tur tum hai kao jai dtaung tum yung ngai hahk ja ruk
You made me understand what I must do if I’m going to love someone

(***) เจ็บปวดที่มันเพิ่งรู้ตัวเอง มันเพิ่งเห็นว่าเคยงี่เง่ายังไง
Jep bpuat tee mun perng roo dtua eng mun perng hen wah koey ngee ngao yung ngai
It hurts to just realize myself, to just see how stupid I once was
ฉันคงทำเธอผิดหวัง รักกันไปต่อไม่ไหว วันนั้นเธอคงถอดใจ
Chun kong tum tur pit wung ruk gun bpai dtor mai wai wun nun tur kong taut jai
I disappointed you, you couldn’t love me anymore, that day, you were disheartened
แต่ก่อนมันไม่รู้จริงจริง มาวันนี้รู้ตัวก็ช้าเกินไป
Dtae gaun mun mai roo jing jing mahw un nee roo dtua gor chah gern bpai
But before I really didn’t know, today I realized it too slowly
ฉันไม่มีโอกาส ที่จะมีเธออย่างครั้งนั้น
Chun mai mee ohgaht tee ja mee tur yahng krng nun
I won’t have the chance to have you like I once did
ยิ่งคิดน้ำตายิ่งไหล ไม่มีไม่เหลือใครเลย
Ying kit num dtah ying lai mai mee mai leua krai loey
The more I think, the more the tears flow, I don’t have anyone left
อยากบอกกับเธอ ฉันขอโทษเธอจริงจริง
Yahk bauk gup tur chun kor toht tur jing jing
I want to tell you that I’m really sorry

(*,**,***,***)

   

Lyricist: สารภี ศิริสัมพันธ์
Composer: วัฒนกร ศรีวัง
Arranger: วัฒนกร ศรีวัง
Producer: สารภี ศิริสัมพันธ์/ วัฒนกร ศรีวัง
Vocal Director : สารภี ศิริสัมพันธ์
Chorus : ชิตชนก มัญชุรัตน์
Guitar : วัฒนกร ศรีวัง
Bass : กร วัฒนกวินท์
Drum : ณัฐวุฒิ พันธ์สายเชื้อ
Recording Studio : ToneTinToy Studio
Sound Engineer : ขัตมาน ชูกลิ่น

   

I’m still really impressed by what a strong, adult singing voice such a young lady like Matang has~ What a nice, bittersweet song for anyone who has ever regretted their own stupidity in the past~

Title: ซ้ำเติม / Sum Dterm (Intensifying)
Artist: Matang Radupdao (มาตัง ระดับดาว)
Album: [Single]
Year: 2018

แบกความเจ็บช้ำมาแบกมาตั้งไกล
Baek kwahm jep chum mah baek mah dtung glai
I’ve shouldered the pain for a long way
เผื่อพอจะมีใครพึ่งพา
Peua por ja mee krai peung pah
In case I’d get someone to depend on
เกือบลืมความช้ำใจเมื่อเธอเข้ามา
Geuap leum kwahm chum jai meua tur kao mah
I nearly forgot my pain when you showed up
เข้ามาคอยเยียวยารักษาใจ
Kao mah koy yiao yah ruk sah jai
You showed up and cared for my heart

(*) และแล้วทุกอย่างก็มาแปรผัน
Lae laeo took yahng gor mah bprae pun
And now everything has changed
มันเลยต้องเจ็บและช้ำใหม่
Mun loey dtaung jep lae chum mai
I must hurt again
เธอทำรอยเก่าที่คนทำทิ้งไว้
Tur tum roy gao tee kon tum ting wai
You’ve reopened the old wounds that people left me with
ตอกย้ำมันลงไปที่จุดเดิม
Dtauk yum mun longb pai joot derm
Back to their original states

(**) ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมที่เคยเจ็บ
Kaup koon tee sum dterm joot derm tee koey jep
Thank you for intensifying my previous situation when I once hurt
เจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อน
Jep baep derm tee koey jur mah gaun
I’m hurting the same that I once faced before
ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมให้ยิ่งอ่อน
Kaup koon tee sum dterm joot derm hai ying aun
Thank you for intensifying my previous situation, making me weaker
ช่วยบั่นทอนช่วยซ้ำลงไปที่เดิม
Chuay bun taun chuay sum long bpai tee derm
Please keep cutting be down back to my original state

ไม่เคยจะคิดเลยไม่เคยระวัง
Mai koey ja kit loey mai koey rawung
I never imagined this, I never was careful
ก็เลยไปจริงจังเหมือนก่อน
Gor loey bpai jing jung meuan gaun
So I was as sincere as ever
แปลกดีที่เชื่อเธอว่าเธอจะแน่นอน
Bplaek dee tee cheua tur wah tur ja nae naun
It’s strange that I trusted that you were certain
ว่าเธอคงจะจริงไม่เหมือนใคร
Wah tur kong ja jing mai meuan krai
That you were serious, unlike anyone else

(*,**)

จะเติมความหวังสักครั้งลงที่ใจ
Ja dterm kwahm wung suk krung long tee jai
You filled my heart with hope
เพื่อให้ใจดีดังเดิม
Peua hai jai dee dung derm
To make my heart well again
มาเจอความช้ำที่เธอให้มาเพิ่ม
Mah jur kwahm chum tee tur hai mah perm
And I was faced with pain that you added to
เธอกลับเติมความเจ็บช้ำ
Tur glup dterm kwahm jep chum
You ended up adding to my pain

(**)

ขอบคุณที่ซ้ำเติม
Kaup koon tee sum dterm
Thank you for intensifying things
ขอบคุณที่ซ้ำเติมจุดเดิมให้ยิ่งอ่อน
Kaup koon tee sum dterm joot derm hai ying aun
Thank you for intensifying my previous situation, making me weaker
ช่วยบั่นทอนช่วยซ้ำลงไปที่เดิม
Chuay bun taun chuay sum long bpai tee derm
Please keep cutting be down back to my original state

Title: ทนได้ทุกที / Ton Dai Took Tee (I Can Endure It Every Time)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง)
Album: [Single]
Year: 2017

เจ็บและช้ำมากี่ครั้ง พลาดและพลั้งมากี่หน
Jep lae chum mah gee krung plaht lae plun mah gee hon
How many times have I been hurt? How many times have I screwed up?
หากจะเป็นเธออีกซักคน มันก็คงไม่ต่างกันเท่าไร
Hahk ja bpen tur eek suk kon mun gor kong mai dtahng gun tao rai
If it’s going to be you too, you’re no different

(*) หากเธอคิดทำอย่างนั้น หากจะทิ้งกัน ก็คงตามใจ
Hahk tur kit tum yahng nun hahk ja ting gun gor kong dtahm jai
If you’re thinking of doing that, if you’re going to dump me, then go ahead
เจ็บยังไงคงไม่ตาย เพราะฉันต้องอยู่อีกนาน
Jep yung ngai kong mai dtai pror chun dtaung yoo eek nahn
However much I hurt, I won’t die, because I must live longer

(**) หากจะตายก็ตายไปแล้ว เจ็บอีกทีจะซักเท่าไร
Hahk ja dtai gor dtai bpai laeo jep eek tee ja suk tao rai
If I were going to die, I’d have died already, however many more times I get hurt
ใจมันเจ็บมาแล้วกี่ครั้ง จะช้ำแค่ไหนไม่เห็นมันตายซักที
Jai mun jep mah laeo gee krung ja chum kae nai mai hen mun dtai suk tee
However many times my heart has already been broken, however much it’ll get hurt, it doesn’t seem like I’m going to die

(***) หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว แต่ก็ทนมาได้ทุกที
Nuk gwah tur gor jur mah laeo dtae gor ton mah dai took tee
I’ve faced worse than you, but I was able to endure it every time
ใจมันแกร่งและพร้อม จะรับคราวนี้ ฉันคงไม่ตาย
Jai mun graeng lae praum ja rup krao nee chun kong mai dai
My heart is strong and ready to accept it this time, I won’t die

(*,**,***)

ใจมันแกร่งและพร้อม จะรับคราวนี้ ฉันคงไม่ตาย
Jai mun graeng lae praum ja rup krao nee chun kong mai dai
My heart is strong and ready to accept it this time, I won’t die

Title: รักเธอให้น้อยลง / Ruk Tur Hai Noy Long (Love You Less)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง)
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง
Chun roo dee wah kuan ruk tur hai noy long
I know full well I should love you less
เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้
Pror feun bpai gor kong sia jai yoo yahng nee
Because forcing things will make me sad like this
มันผ่านไปแล้ว
Mun pahnbpai laeo
It passed already
ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง
Chun gor kuan leum took yahng
I should forget everything
อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลาง
Yahk ja kor hai mun dai lop reu leuan lahng
I want it to be erased or fade away
จางหายไปยิ่งดี
Jahng hai bpai ying dee
It would be better if it disappeared

(*) อยากจะลืม
Yahk ja leum
I want to forget
ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
Leum wah jai yung kong kit teung tur yoo samur
Forget that my heart still misses you always
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
Leum wah jai yung kong lamur teung tur kon nee
Forget that my heart still daydreams about you
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
Leum took yahng nai hua jai
Forget everything in my heart
ขอเพียงนับจากนี้ไป
Kor piang nup jahk nee bpai
I only ask that from now on
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
Yah dai pob dai jur yah dai pur teung tur gor por
If I don’t see you, don’t meet you, and don’t fantasize about you, it’ll be enough

นึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจ
Neuk teung tur meua rai chun dai dtae sia jai
Whenever I think about you, I can only be sad
เห็นเธอดีกับใครหัวใจก็อ่อนล้า
Hen tur dee gup krai hua jai gor aun lah
When I see you being nice to someone else, my heart gets weak
มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา
Maung pahn wun nee meuan ja mee piang num dtah
Looking past today, it’s like there will be only tears
เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา
Meua dai roo wah tur ja mai huan keun mah
When I know that you won’t come back
มารักกันเหมือนเดิม
Mah ruk gun meuan derm
And love me again

(*)

ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย
Mai yahk ja toramahn mai yahk ruk tur jon dtai
I don’t want to be tortured, I don’t want to love you until I die
ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา
Mai yahk sia welah mai yahk ruk laeo sia num dtah
I don’t want to waste time, I don’t want to love you and waste tears

(*)

ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
Leum wah jai yung kong kit teung tur yoo samur
Forget that my heart still miss you always
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
Leum wah jai yung kong lamur teung tur kon nee
Forget that my heart still daydreams about you
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
Leum took yahng nai hua jai
Forget everything in my heart
ขอเพียงนับจากนี้ไป
Kor piang nup jahk nee bpai
I only ask that from now on
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
Yah dai pob dai jur yah dai pur teung tur gor por
If I don’t see you, don’t meet you, and don’t fantasize about you, it’ll be enough

Title: ดีต่อใจ / Dee Dtor Jai (Good for the Heart)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง ระดับดาว – The Star)
Album: [Single]
Year: 2017

ก็ต้องคอยหลบ ตอนที่เธอหันมาสบตา
Gor dtaung koy lop dtaun tee tur hun mah sop dtah
I must keep looking away when you turn and make eye contact
และต้องคอยหลีก ตอนที่เธอนั้นเดินเข้ามา
Lae dtaung koy leek dtaun tee tur nun dern kao mah
And I must keept ducking away when you walk up
มันยังไม่พร้อม ไม่ยอมไม่เผย
Mun yung mai praum mai yaum mai poey
I’m still not ready, I refuse to reveal it
กลัวเธอจะรับไม่ทัน
Glua tur ja rup mai tun
Afraid you won’t be okay with it

ก็ต้องคอยมอง ตอนที่เธอยิ้มให้กับคนไหน
Gor dtaung koy maung dtaun tee tur yum hai gup kon nai
I must keep watching when you smile at anyone else
ก็ต้องคอยฟัง ตอนที่เธอนั้นคุยกับสาวไหน
Gor dtaung koy fung dtaun tee tur nun kooey gup sao nai
I must keep listening when you’re talking with other girls
ก็มีหวงหวงให้รู้ซะมั่ง ใครเป็นของใคร
Gor mee huang huang hai roo sa mung krai bpen kaung krai
I have reservations letting others know who belongs to whom

(*) ก็กะจะตีเนียนเนียน สนิทเนียนเนียน
Gor ga ja dtee nian nian sanit nian nian
I’ll gradually make my move, I’ll gently get close to you
ซอฟท์ซอฟท์ ค่อยเป็นค่อยไป
Soft soft koy bpen koy bpai
Softly, it’ll happen
กับรักดีดี ถ้าพลาดไปที เสียหาย
Gup ruk dee dee tah plaht bpai tee sia hai
If you screw up a good love, you’ll lose it

(**) กว่าจะหาเธอเจอ กว่าฉันจะเจอ
Gwah ja hah tur jur gwah chun ja jur
Until I saw you, until I met you
จากภาพเบลอเบลอ ก็ชัดชัวร์ชัวร์
Jahk pahp blur blur gor chut sure sure
From a blurry image to being surely clear
จากเรื่องมัวมัว จากนี้มันชัวร์ชัดเจน
Jahk reuang mua mua jahk nee mun sure chut jen
From a cloudy matter, from now on, it’s clearly sure

(***) กว่าจะหาเธอเจอ กว่าจะได้เจอ
Gwah ja hah tur jur gwah ja dai jur
By the time I saw you, by the time I met you
ได้รู้ได้ลอง ได้แอบรัก
Dai roo dai laung dai aep ruk
I knew, I tried, I secretly loved you
จะจบยังไง ไม่รู้เหมือนกัน
Ja jop yung ngai mai roo meuan gun
I don’t know how this will end
แค่รู้ว่าฉัน ได้รักรักเธอ ก็พอ
Kae roo wah chun dai ruk ruk tur gor por
All I know is that being able to love you is enough

อยากรู้เหมือนกัน เธอไปอยู่ไหนมาตั้งนานนะ
Yahk roo meuan gun tur bpai yoo nai mah dtung nahn na
I want to know where you’re going for so long
อย่าให้ฉันรอ ให้เหงาฟรีฟรี
Yah hai chun ror hai ngao free free
Don’t let me wait lonely and free
ถ้าใจพร้อม จะขอได้เป็นตัวจริงสักที
Tah jai praum ja kor dai bpen dtua jing suk tee
If your heart is ready, I want this to finally be the real thing

(*,**,***)

เพราะมันดีต่อใจ มันดีต่อใจทั้งใจ
Pror mun dee dtor jai mun dee dtor jai tung jai
Because it’s good for the heart, it’s good for the whole heart
ได้รักได้ลุ้น มันวุ่นวายพอไหว
Dai ruk dai loon mun woon wai por wai
Having loved and anticipated, it’s been enough stress
กล้ากล้ากลัวกลัว เจอตัวเธอแล้ว
Glah glah glua glua jur dtua tur laeo
I’m trembling, I’ve met your body
อยากเจอหัวใจ
Yahk jur hua jai
I want to meet your heart

(**,***)

เพราะมันดีต่อใจ มันดีต่อใจทั้งใจ
Pror mun dee dtor jai mun dee dtor jai tung jai
Because it’s good for the heart, it’s good for the whole heart
ได้รักได้ลุ้น มันวุ่นวายพอไหว
Dai ruk dai loon mun woon wai por wai
Having loved and anticipated, it’s been enough stress

จะจบยังไง ก็ไม่รู้เหมือนกัน
Ja jop yung ngai mai roo meuan gun
I don’t know how this will end
แค่รู้ว่าฉัน ได้รักรักเธอ ก็พอ
Kae roo wah chun dai ruk ruk tur gor por
All I know is that being able to love you is enough

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง เอกชัย จุลภมรศรี

   

A super cute song for anyone finally deciding to go for it and let a crush know their feelings. I like the innocence of the lyrics and the storyline of the music video. I also find it endearing how Matang’s voice goes a little flat on the high notes, but they didn’t bother correcting it with autotune or anything that would spoil the simplicity of the song.

Title: ใจฉันจะเป็นของเธอ / Jai Chun Ja Bpen Kaung Tur (My Heart Will Be Yours)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง ระดับดาว – The Star)
Album: OST ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด / Poo Ying Kon Nun Cheu Boon Raut
Year: 2015

ที่ทำเมินเฉยไม่ใช่ไม่หวั่นไหว แต่ทั้งหัวใจมันสั่น
Tee tum mern choey mai chai mai wun wai dtae tung hua jai mun sun
Just because I act indifferent doesn’t mean I’m not nervous, my whole heart is shaking
ที่ดูว่าเข้มแข็ง ไม่ใช่ว่าไม่แคร์ แต่เพราะเนื่องจากตัว
Tee doo wah kem kaeng mai chai wah mai care dtae pror neuang jahk dtua
Just because I seem strong doesn’t mean I don’t care, it’s because

(*) ฉัน…แค่อยากมั่นใจ ว่าเธอนั้นจะเป็นไฟให้แสงสว่าง
Chun kae yahk mun jai wah tur nun ja bpen fai hai saeng sawahng
I just want to be certain that you will be my guiding light
ให้หนทางเดินที่มันอ้างว้าง…จะไม่เดียวด­ายอีกต่อไป
Hai hon tahng dern tee mun ahng wahng ja mai diao dai eek dtor bpai
Who will make the path I travel not empty, so I won’t be alone anymore

(**) สิ่งที่เป็นฉันจะป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี­่ยนมันไป
Sing tee bpen chun ja bpen yahng nun mai mee wun bplian mun bpai
The things I am will never change
ถ้ารักมันก็คือรักไม่มีวันเปลี่ยนหัวใจ
Tah ruk mun gor keu ruk mai mee wun bplian hua jai
If I love you, it’s love, I’ll never change my heart
หากว่าเธอเป็นเธอคนนั้นโดยที่ไม่จากไปไหน
Hahk wah tur bpen tur kon nun doy tee mai jahk bpai nai
If you are you and won’t leave anywhere
เมื่อถึงวันนั้นเมื่อไร….ใจฉันจะเป็นของ­เธอ
Meua teung wun nun meua rai jai chun ja bpen kaung tur
Whenever that day comes, my heart will be yours

ให้วันเวลาค่อยค่อยพิสูจน์หัวใจ ได้ไหมถ้าเธอรักกัน
Hai wun welah koy koy pisoot hua jai dai mai tah tur ruk gun
Let the days gradually prove your heart, okay? If you love me
ก็แค่เธอเป็นเธอให้เหมือนเดิมอย่างนั้น โปรดรู้ไว้เถอะว่า
Gor kae tur bpen tur hai meuan derm yahng nun bproht roo wai tur wah
Just be the same old you, please keep in mind that

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : กร กีรติกวีกาญจน์
เรียบเรียง : ภัทรกร ตั้งจิตการุญ music by DO MI SOL

Title: อัศจรรย์ของหัวใจ / Utsajun Kaung Hua Jai (The Marvel of the Heart)
Artist: Matang the Star (มาตัง)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) เป็นสิ่งที่เกินคาดฝัน เรื่องอัศจรรย์ของหัวใจ
Bpen sing tee gern kaht fun reuang utsajun kaun ghua jai
It’s something beyond dreams, the marvel of the heart
ตั้งแต่เธอเข้ามา ก็เปลี่ยนชีวิตฉันไป
Dtung dtae tur kao mah gor bplian cheewit chun bpai
Since you showed up and changed my life
จากไม่เคย เชื่อว่ารักแท้มีจริง
Jahk mai koey cheua wah ruk tae mee jing
From never believing that true love existed
แต่วันนี้ เธอทำให้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไป
Dtae wun nee tur tum hai tung hua jai chun mun bplian bpai
But today, you made my whole heart change
เพราะเธอเท่านั้น
Pror tur tao nun
Because you alone…

สิ่งที่ไม่น่าเกิด เรื่องที่ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน
Sing tee mai nah gert reuang tee mai koey kit mai koey fun
Things that shouldn’t have happened, things I never imagined, never dreamed of
กลับกลายเป็นเรื่องจริง
Glup glai bpen reuang jing
Have ended up becoming true
เธอปรากฏกายแล้ว ในใจฉัน
Tur bprahgot gai laeo nai jai chun
You appeared in my heart

นี่คือรัก หรือเปล่า เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว
Nee keu ruk reu bplao gert keun mah doy tee mai tun dai dtung dtua
Is this love? It happened before I could prepare myself

(*)

กับสิ่งที่ไม่น่าเกิด ก่อตัวเป็นความรักและผูกพัน
Gup sing tee mai nah gert gor dtua bpen kwahm ruk lae pook pun
With things that shouldn’t have happened, developing into love and a relationship
จากวันที่ว่างเปล่า กับกลายเป็นเงาที่ไม่ห่างกัน
Jahk wun tee wahng bplao gup glai bpen ngao tee mai hahng gun
From the empty days, they’ve become shadows that isn’t far from me

เหตุบังเอิญ ใช่หรือเปล่า
Het bung ern chai reu bplao
This was a coincidence, right?
อาจเป็นฟ้านำพาเธอมาโดยไม่ตั้งใจ
Aht bpen fah num pah tur mah doy mai dtung jai
It might have been heaven leading you unintentionally

(*)
คืออัศจรรย์ของหัวใจ
Keu utsajun kaung hua jai
Are the marvel of my heart

อาจเป็นฝันที่มากกว่า ฝันเมื่อมีเธอนั้น ยืนอยู่ตรงนี้
Aht bpen fun tee mahk gwah fun meua mee tur nun yeun yoo dtrong nee
It might be more than a dream, a dream when I have you standing right here
ใช่หรือเปล่า ที่ฟ้านำพาเธอมาโดยไม่ตั้งใจ
Chai reu bplao tee fah num pah tur mah doy mai dtung jai
Did heaven lead you unintentionally?

(*)
คืออัศจรรย์ของหัวใจ
Keu utsajun kaung hua jai
Are the marvel of my heart

ดีต่อใจ / Dee Dtor Jai (Good for the Heart)
ใจฉันจะเป็นของเธอ / Jai Chun Ja Bpen Kaung Tur (My Heart Will Be Yours)
เพิ่งรู้ตัว / Perng Roo Dtua (Just Realized)
รักเธอให้น้อยลง / Ruk Tur Hai Noy Long (Love You Less)
ซ้ำเติม / Sum Dterm (Intensifying)
ทนได้ทุกที / Ton Dai Took Tee (I Can Endure It Every Time)
อัศจรรย์ของหัวใจ / Utsajun Kaung Hua Jai (The Marvel of the Heart)

   
All songs tagged Matang Radapdao