Full Moon

All posts tagged Full Moon

Title: Full Moon (คืนพระจันทร์เต็มดวง)
Artist: Coconut Sunday ft. B-King
Album: [Single]
Year: 2018

ยินสายลมแผ่ว ดั่งเป็นบทเพลง
Yin sai lom paeo dung bpen bot pleng
I hear the wind like music
มองพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงมา
Maung prajun dtem duang saung saeng mah
I look at the full moon shining down
แลเห็นเกลียวคลื่น หมู่ดาวจันทรา
Lae hen gliao gleun moo dao juntrah
And see the waves, stars, and moon
ยินฝูงปลาร้องเพลงกล่อม
Yin foong bplah raung pleng glaum
I hear the schools of fish singing a soothing song

(*) หลับเถิด ค่ำคืนนี้คง
Lup tert kum keun nee kong
Sleep, this night
แผ่ว..พริ้ว..หลับนอน
Paeo priew lup naun
Is soft and gentle, sleep
แต่อุ่น..ก็ไม่เหมือนเธอเลย
Dtae oon gor mai meuan tur loey
But but the warmth is not like you
หลับตาไม่ลง
Lup dtah mai long
I can’t sleep

(**) โอ้ความรักทำไมจึงทำให้คนดีๆอย่างฉันเศร้าใจ
Oh kwahm ruk tummai jeung tum hai kon dee dee yahng chun sao jai
Oh, why must love make a good person like me sad?
นั่งมองดูภูเขากับต้นไม้ร้องเพลงกล่อม
Nung maung doo poo kao gup dton mai raung pleng glaum glaum
Sitting and watching the mountains and trees singing a soothing song
โปรดเถิดฟ้าอย่ากลั่นแกล้งฉัน
Bproht turt fah yah glun glaeng chun
Please, heaven, don’t tease me
นกทำไมจึงเริงระบำ ทั้งที่รู้ว่าฉันนอนอยู่คนเดียว
Nok tummai jeung rerng rabum tung tee roo wah chun naun yoo kon diao
Why are the birds dancing merrily even though they know I’m sleeping alone?

(*,**)

ทำไมตัวฉันยังคงต้องนอนอยู่คนเดียว เฮอะ
Tummai dtua chun yung kong dtaung naun yoo kon diao hur
Why must I still sleep alone?
ทำไมตัวฉันน่ะไม่มีใครมาเข้าใจนะ
Tummai dtua chun na mai mee krai mah kao jai na
Why don’t I have anyone who understands?
ทำไมตัวฉันนั้นคืนนี้ไม่มีเธอ
Tummai dtua chun nun keun nee mai mee tur
Why don’t I have you tonight?
เก็บเอาไปคิด เก็บไปฝันนอนละเมอ
Gep ao bpai kit gep bpai fun naun lamur
I continue imagining, I continue dreaming and fantasizing
หันไปข้างๆก็ยังไม่มีใครอยู่ข้างกาย
Hun bpai kahng kahng gor yung mai mee krai yoo kahng gai
Looking around, I still don’t have anyone beside me
หันไปตัวเธอก็ยังไม่มีเลยคนรู้ใจ
Hun bpai dtua tur gor yung mai mee loey kon roo jai
Turning to you, you still don’t have anyone who understands you
สักวันให้ลมช่วยพัดพาเอาคนรักมา
Suk wun hai lom chuay put pah ao kon ruk mah
Some day, I hope the wind helps blow a lover my way
ตัวฉันน่ะอยากจะมีคนเอาไว้ลั้นลา
Dtua chun na yahk ja mee kon ao wai lullah
I want to have someone to have carefree

(*,**,**)

รู้ว่าฉันน่ะนอนอยู่คนเดียว
Roo wah chun na naun yoo kon diao
I know I’m sleeping alone
ตัวฉันมองไปยังไม่มีใคร
Dtua chun maung bpai yung mai mee krai
I look but still don’t have anyone
ไม่มีเลยสักคนที่จะมาเข้าใจ
Mai mee loey suk kon tee ja mah kao jai
There’s no one who will understand
ก็เลยไม่รู้ว่าคืนนี้ต้องทำอย่างไร
Gor loey mai roo wah keun nee dtaung tum yahng rai
So I don’t know what to do tonight
มองไปใครๆเค้าเดินและก็เคียงคู่กัน
Maung bpai krai krai kao dern lae gor kiang koo gun
Looking around, everyone is walking around as a couple
ทำไมตัวฉันเองไม่มีใครมาคู่ฉัน
Tummai dtua chun eng mai mee krai mah koo chun
Why don’t I have anyone to be my lover?
ฝันไปได้แต่นึกคิดไปไกล
Fun bpai dai dtae neuk kit bpai glai
I dream, I can only imagine far ahead
เมื่อไรจะมีใครสักคนนะที่รู้ใจ
Meua rai ja mee krai suk kon na tee roo jai
When will I have anyone who understands me?

   

MUSIC
-WRITTEN BY : อิทธิพล วิชญวุฒิกุล
(ITTHIPHOL WICHAYAWUTHIKUL)
, B KING (RAP LYRICS)
-PRODUCED BY : ลือชัย ลือเดช (MA SUPERBASS)
-ARRANGED BY : COCONUT SUNDAY
-PERFORMED BY : COCONUT SUNDAY, B KING
-MIXED AND MASTERED BY : มณฑล ดิลกชวนิศ
(MONTHON DILOKCHAVANIS) AT FRENZYHEART STUDIO
-BACKING VOCALS DIRECTED BY : นราธิป พินิจ (DRAFFY)
-RECORDED AT : IS MUSIC STUDIO BANGKOK, DRAFFY STUDIO

Title: Full Moon
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

ทุกๆคืนที่นอนหลับตาก็ยังมีเธออยู่ในฝัน
Took took keun tee naun lup dtah gor yun gmee tur yoo nai fun
Every night that I sleep, I still have you in my dreams
ไม่ว่าจะทำอะไรตอนไหนเธอยังคงอยู่ในนั้น
Mai wah ja tum arai dtaun nai tur yung kong yoo nai nun
No matter what I do or when, you’re still there
อยู่ อยู่ในหัวใจ อยู่ ไม่เลือนและลบไป
Yoo yoo nai hua jai yoo mai leuan lae lop bpai
You stay, stay in my heart, you stay, you don’t fade away
ยิ่งจะชัดเจน มันยิ่งชัดเจน ยิ่งนานเท่าไรยิ่งจำภาพเธอได้ชัดเจน ขึ้นทุกๆวัน
Ying ja chut jen mun ying chut jen ying nahn tao rai ying jum pahp tur dai chut jen keun took took wun
The clearer it gets, the clearer it gets, the longer time goes on, the more clearly I remember your image each day
เปรียบเธอดั่งเป็นพระจันทร์งดงามดั่ง Full moon
Bpriap tur dung bpen prajun ngot ngahm dung full moon
It’s like you’re a beautiful moon, like a full moon
baby I just wanna be with you, but all that I can do is
Baby, I just want to be with you, but all that I can do is

(*) ฝันไป ฝันว่าเรานั้นรักกัน ฝันไป ฝันว่าเราได้เคียงคู่กัน
Fun bpai fun wah rao nun ruk gun fun bpai fun wah rao dai kiang koo gun
Dream, dream that we love each other, dream, dream that we’re beside each other
ได้จับมือ โอบกอดเธอ อย่างที่ใจคิด
Dai jup meu ohp gaut tur yahng tee jai kit
Holding hands, embracing you like my heart imagines
แต่ความจริง มันไม่ใช่เลยสักนิด
Dtae kwahm jing mun mai chai loey suk nit
But the truth isn’t like that at all
เพ้อไป คิดเอาเองว่าซักวัน เพ้อไป คิดว่าเธอจะมองที่ฉัน
Pur bpai kit ao eng wah suk wun pur bpai kit wah tur ja maung tee chun
Fantasizing, thinking to myself that some day, fantasizing, thinking that you’ll look at me
แม้เป็นเวลาสั้นๆ เพียงแค่เท่านั้นฉันก็ดีใจ
Mae bpen welah sun sun piang kae tao nun chun gor dee jai
Even if it’s just a short time, I’d be happy with just that

แค่ได้พบ แค่ได้คุย ก็สุขใจแล้ว
Kae dai pob kae dai kooey gor soo jai laeo
Just being able to see you, just being able to talk to you makes me happy already
ไม่กล้าคิด ให้มันเกินเลย ไปกว่านั้น
Mai glah kit hai mun gern loey bpai gwah nun
I don’t dare think of making it anymore than that
กลัว กลัวเธอไม่เข้าใจ ฉันกลัว กลัวเธอจะหายไป
Glua glua tur mai kao jai chun glua glua tur ja hai bpai
I’m scared, scared you won’t understand, I’m scared, scared you’ll disappear

คงเพราะฉันเอง มันไม่ห้ามใจ ทั้งๆที่รู้ว่าเธอนั้นก็เป็นของใคร
Kong pror chun eng mun mai hahm jai tung tung tee roo wah tur nun gor bpen kaung krai
Because I didn’t forbid myself, even though I knew that you belonged to someone else
และทั้งหัวใจ เธอนั้นก็ยังคงมีเขาอยู่ ทั้งๆที่รู้ก็รักเธอจนหมดใจ
Lae tung hua jai tur nun gor yung kong mee kao yoo tung tung tee roo gor ruk tur jon mot jai
And your whole heart still has him, even though I know, I love you with all my heart

ทำได้เพียงแค่
Tum dai piang kae
All I can do is
(*)

ฉันคงไม่อาจจะรั้งความรู้สึกที่ฉันมีให้
Chun kong mai aht ja rung kwahm roo seuk tee chun mee hai
I can’t hold back the feelings that I have
แม้รู้ว่าใจเธอคงไม่มีฉัน
Mae roo wah jai tur kong mai mee chun
Even though that I know your heart doesn’t have me
แต่ฉันยังคงอยู่ตรงนี้เพื่อมองพระจันทร์
Dtae chun yung kong yoo dtrong nee peua maung prajun
But I’ll still be right here to look at the moon
หวังแค่เพียงว่า ซักวันฉันและเธอได้คู่กัน แต่ฉันเข้าใจดี
Wung kae piang wah suk wun chun lae tur dai koo gun dtae chun kao jai dee
I just hope that some day, you and I can be a couple, but I understand full well

ทำได้เพียงแค่
Tum dai piang kae
All I can do is
(*)

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST
ทำนอง : MILDVOCALIST
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD