Arisara

All posts tagged Arisara

Title: อริศ(ส)รา / Arisara
Artist: Arisara (Fah and Carol)
Album: [Single]
Year: 2013

ก็รู้ ว่าใครต่างเคยตั้งคำถาม ความรัก ร้อยคน หมื่นคำนิยาม
Gor roo wah krai dtahng koey dtung kum tahm kwahm ruk roy kon meun kum niyahm
I know each person whom I’ve ever questioned about love, hundreds of people, tens of thousands of explanations
บางที ก็ดูช่างสวยงาม และทำให้เราสุขใจ
Bahng tee gor doo chahng suay ngahm lae tum hai rao sook jai
Sometimes it seems so beautiful and makes us happy

แต่รัก ที่ฉันได้เจอ ช่างเหนื่อยล้า ดั่งเข็มสั้นยาว ของนาฬิกา
Dtae ruk tee chun dai jur chahng nueay lah dung kem sun yao kaung nahligah
But the love that I’ve found is so exhausting, like the short and long hands of the clock
คนหนึ่งยืนรอ อีกคนก็ไม่มา ยิ่งไล่ตามกันจนท้อใจ
Kon neung yeun ror eek kon gor mai mah ying lai dtahm gun jon tor jai
One person is waiting, the other doesn’t come, the more they chase the other until they’re discouraged

(*) และจากวันนี้ไป ไม่มีใครสัญญา ว่ารักจะพาเราไปไหน
Lae jahk wun nee bpai mai mee krai sunyah wah ruk ja pah rao bpai nai
And from now on, no one promises where love will lead us
อาจเจอวันแสนดี หรือวัน ร้ายๆ แต่ฉันยังคงไม่ถอดใจ
Aht jur wun saen dee reu wun rai rai dtae chun yung kong mai taut jai
We might find wonderful days or bad ones, but I’m still not disheartened

(**) วันพรุ่งนี้ จะมีคำว่ารัก ไม่เปลี่ยนไป จะกี่คำถามไม่ใส่ใจ
Wun proong nee ja mee kumw ah ruk mai bplian bpai ja gee kum tahm mai sai jai
Tomorrow will have unchanging love, it doesn’t matter how many questions there are
รู้แค่คำตอบ จะยิ้มให้คำว่ารักได้เสมอ ขอสัญญา
Roo kae kum dtaup ja yim hai kum wah ruk dai samur kor sunyah
I just know the answer, I’ll always be able to smile at love, I promise

ความรัก ชอบทำให้เรา นั่งมองฟ้า
Kwahm ruk chaup tum hai rao nung maung fah
Love likes making us sit and look at the sky
บางครั้ง ชอบมาขโมยน้ำตา
Bahng krung chaup mah kamoy numd tah
Sometimes it likes stealing our tears
มีความทรงจำ สวยๆ วิ่งเข้ามา
Mee kwahms ong jum suay suay wing kao mah
There’s beautiful memories rushing in
ก็อยากจะลืมให้พ้นใจ
Gor yahk ja leum hai pon jai
Yet we also want to forget our heart

(*,**)

รักอะไร คือความรัก รักคือการแอบมองเค้า
Ruk arai keu kwahm ruk ruk keu gahn aep maung kao
Love, what is love? Is love secretly peeping at him?
หรือว่ารักต้องมีเรา เดินไปด้วยกัน
Reu wah ruk dtaung mee rao dern bpai duay gun
Or does love have to have us walking together?
รักทำให้อยาก ไขว่คว้า หรือทำให้อยากนั่งเหงา
Ruk tum hai yahk kwai kwah reu tum hai yahk nung ngao
Does love make us want to reach out, or does it make us want to sit lonely?
จะยิ้มให้คำว่ารักได้เสมอ ขอสัญญา
Ja yim hai kwahm ruk dai samur kor sunyah
I’ll always be able to smile at love, I promise

(**,**)

   
EXECUTIVE PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
LYRIC PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : Champ
เรียบเรียง : Pion

Title: ไม่ค่อยชัด / Mai Koy Chut (Not Very Clear)
English Title: “Status”
Artist: Arisara
Album: [Single]
Year: 2013

ถ้าเธอถามว่าคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่า
Tah tur tahmw ah kit teung tur bahng reu bplao
If you ask if I ever think about you
ฉันพูดได้เลยว่าคิด
Chun poot dai loey wah kit
I’d tell you that I did
เวลาเราได้ใกล้ชิดหัวใจมันอุ่น ชอบที่เราสบตากัน
Welah rao dai glai chit hua jai mun oon chaup tee rao sob dtah gun
When we’re close, my heart is warm, I like when we look in each other’s eyes

(*) แต่เธอถามว่ารักเธอหรือเปล่า ก็ไม่ค่อยแน่ใจ
Dtae tur tahm wah ruk tur reu bplao gor mai koy nae jai
But if you ask if I love you, I’m not really sure

(**) อาจจะยังไม่ค่อยชัด จะบอกรักก็ต้องมั่นใจ
Aht ja yung mai koy chut ja bauk ruk gor dtaung mun jai
It’s still not very clear, to say I love you, I must be certain
คำว่ารักมีความหมาย เท่ากับหัวใจ
Kum wah ruk mee kwahm mai tao gup hua jai
The word love has an equal meaning to my heart
ถ้าฉันพูดไปเมื่อไหร่ คือยกใจให้เธอทั้งใจ
Tah chun poot bpai meua rai keu yok jai hai tur tung jai
If I ever say it, I’ll be lifting my entire heart to you
ต้องปรึกษาหัวใจเรื่องนั้น ก่อนที่ฉันจะบอกว่ารัก
Dtaung bpreuk sah hua jai reuang nun gaun te chun ja bauk wah ruk
I must consult my heart on this matter before I tell you I love you

รู้แค่ว่าในตอนนี้เธอคือคนโปรด
Roo kae wah nai dtaun nee tur keu kon bproht
I only know that you’re currently my favorite person
ชอบโทรคุยแต่กับเธอ
Chaup toh kooey dtae gup tur
You’re the only one I like calling
ทำอะไร อยากไปไหน ก็นึกถึงเธอ
Tum arai yahk bpai nai gor neuk teung tur
Whatever I do, wherever I want to go, I think of you
ชอบให้เธอไปกับฉัน
Chaup hai tur bpai gup chun
I like it when you go with me

(*,**)

นิดนึง ขอทำความเข้าใจ กับขอเวลาตั้งตัวนะ
Nit neung kor tum kwahm kao jai gup kor welah dtung dtua na
I just want a little understanding with some time to prepare myself
ขอแค่เธออย่าเพิ่งรีบร้อน รอหน่อยนะ
Kor kae tur yah perng reep raun ror noy na
I just ask that you don’t get impatient, wait

(**)

อยากบอกรักจากหัวใจเท่านั้น
Yahk bauk ruk jahk hua jai tao nun
I want to tell you I love you only from my heart