Wan Wunwan

All posts tagged Wan Wunwan

Title: พยาน / Payahn (Witness)
Artist: Lasthoper ft. Wan Wunwan
Album: [Single]
Year: 2013

(*) บรรจงสวมแหวน แทนคำสัญญา
Bunjong suam waen taen kum sunyah
The elaborate ring stands for the promise
จะรักจนกว่า ตราบที่ฟ้าดินจะสลายไป
Ja ruk jon gwah dtrahp tee fah din ja salai bpai
That I’ll love you until heaven and earth crumble
จากวันนี้ แม้เส้นทางจะแสนไกล
Jahk wun nee mae sen tahng ja saen glai
From now on, no matter how long the road is
จับมือฉันไว้ สาบานไม่ทิ้งเธอ
Jup meu chun wai sabahn mai ting tur
Take my hand, I vow I won’t abandon you

เธอ…ได้ยินใช่ไหม ว่าลมหายใจ นั้นเรียกชื่อเธอ
Tur dai yin chai mai wah lom hai jai nun riak cheu tur
You can hear that my breath is calling your name, right?
รวมทั้งร่างกาย วิญญาณนี้เป็นของเธอ
Ruam tung rahng gai winyahn nee bpen kaung tur
Both my body and my spirit are yours
ด้วยความรัก มั่นคงผูกพัน
Duay kwahm ruk mun kong pook pun
With love, I’m certain in our relationship
เพียงเธอเท่านั้น จากคนร้อยพัน
Piang tur tao nun jahk kon roy pun
Only you, out of hundreds of thousands of people
ฉันค้นหานางในฝันจนเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chun kon hah nahng nai fun jon jur prom likit kaung chun
I searched for the woman of my dreams until I found my fate

(*)

ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The destiny of this song is a witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

รู้… ไหมนานแค่ไหน กว่าจะพบกัน
Roo mai nahn kae nai gwah ja pob gun
Do you know how long it was until we met?
ฉันเฝ้ารำพันรอการพบเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chunf ao rum pun ror gahn pob jur prom likit kaung chun
I lamented, waiting to meet my fate

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้เหมือนเดิม
Uay pon ruk rao hai meuan derm
Blessing our love, keeping it the same
เธอรู้ไหม แสงจันทรา ยังร่ายมนต์ กล่อมหัวใจ
Tur roo mai saeng juntrah yung rahyon glaum hua jai
Do you know the moonlight still hypnotizes my heart?
รักเพียงเธอ คือสัญญา จากหัวใจ
Ruk piang tur keu sunyah jahk hua jai
I love only you, that’s the promise from my heart

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้นิรันดร์
Uay pon ruk rao hai nirun
Blessing our love for eternity
เธอรู้ไหม เสียงหัวใจ มีให้เพียงเธอ
Tur roo mai siang hua jai mee hai piang tur
Do you know my heart only has a voice for you?
ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The fate of this song is my witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

   

เนื้อร้อง – องอาจ สายป้อง
ทำนอง – LASTHOPER
เรียบเรียง – LASTHOPER

Title: อย่าบอกว่า / Yah Bauk Wah (Don’t Tell Me That)
Artist: Wan Wunwan (ว่าน วันวาน)
Album: OST คลื่นชีวิต / Kleun Cheewit
Year: 2017

เกลียดใจตัวเองเหลือเกิน ที่มันไม่เคยรักดี ถูกเธอทรมานจิตใจเช่นนี้ ทำไมไม่หนีให้ไกล
Gliet jai dtua eng leua gern tee mun mai koey ruk dee took tur toramahn jit jai chen nee tummai mai nee hai glai
I hate my own heart so much for never being diligent, being tortured by you like this, why doesn’t it run far away?

ยังเจ็บไม่พอหรือไง ให้เธอมาทำร้ายใจ สิ่งที่เธอกระทำ มันเกินอภัย แต่ใจก็ไม่เคยจำ
Yung jep mai por reu ngai hai tur mah tum rai jai sing tee tur gratum mun gern apai dtae jai gor mai koey jum
Has the pain not been enough yet? It lets you come and hurt it, the things you do are beyond forgiveness, but my heart never remembers

(*) ฉันควรเกลียดเธอ ไม่ใช่อดทน มันมีเหตุผลอะไรในใจ
Chun kuan gliet tur mai chai ot ton mun mee het pona rai nai jai
I should hate you, not endure this, what reason is there in my heart?

(**) อย่าบอกว่าฉันมีใจให้เธอ รักคนที่มันใจร้าย ที่ฉันมีเธอในหัวใจ มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม
Yah bauk wah chun mee jai hai tur ruk kon tee mun jai rai tee chun mee tur nai hua jai mun mai chai reuang jing chai mai
Don’t tell me that I have feelings for you, that I’m in love with someone cruel, it’s not true that I have you in my heart, right?
หัวใจแค่เพียงอ่อนแอ ก็แค่อารมณ์อ่อนไหว มันไม่มีทางออกสำหรับใจ ให้เราได้รักกัน
Hua jai kae piang aun ae gor kae ahrom aun wai mun mai mee tahng auk sumrup jai hai rao dai ruk gun
My heart was just weak and just feeling emotional, there’s no way out for my heart to let us love each other

(ต่อให้มีเธอไปแล้วหมดใจ เธอก็คงไม่รักกัน)
(Dtor hai mee tur bpai laeo mot jai tur gor kong mai ruk gun)
(Even though you’re my entire heart, you probably don’t love me)

ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ เหมือนจุดอ่อนของฉัน ก็คือตัวเธอ ก็เลยต้องแพ้เรื่อยไป
Mai koey ja yaum hai krai tummai dtaung yaum hai tur meuan joot aun kaung chun gor keu dtua tur gor loey dtaung pae reuay bpai
I’ve never given in to anyone, why must I give in to you? It’s like you’re my weakness, so I must continuously lose to you

(*,**,**)

   

คำร้อง มโน นิมิต
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: แพ้หัวใจตัวเอง / Pae Hua Jai Dtua Eng (Defeated by My Own Heart)
Artist: Wan Wunwan (ว่าน วันวาน – The Voice)
Album: OST เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ / Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wiset
Year: 2016

อย่าใกล้กันเลยจะได้ไหม อย่าให้ใจมากกว่านี้
Yah glai gun loey ja dai mai yah hai jai mahk gwah nee
Don’t get near me, okay? Don’t give me any more of your heart than this
อย่าให้ฉันต้องรู้สึกดี กับคนที่ไม่ควรรักกัน
Yah hai chun dtaung roo seuk dee gup kon tee mai kuan ruk gun
Don’t make me feel good about a person whom I shouldn’t love
อย่าใช้ความดีมาต่อรอง ไม่ต้องทำดีกับฉัน
Yah chai kwahm dee mah dtor raun mai dtaung tum dee gup chun
Don’t use your goodness as a bribe, you don’t have to be good to me
ไม่อยากแพ้ให้ความผูกพัน อย่าให้ฉันต้องรักเธอเลย
Mai yahk pae hai kwahm pook pun yah hai chund taung ruk tur loey
I don’t want to be defeated by a relationship, don’t make me love you

(*) ยิ่งใกล้มากเท่าไร ก็ยิ่งต้องเจ็บ เพราะหัวใจมันหวั่นไหว
Ying glai mahk tao rai gor ying dtaung jep pror hua jai mun wun wai
The closer we get, the more I’m hurt, because my heart is shaken
ยิ่งเธอดีมากเท่าไร ยิ่งรู้สึกผิดเท่านั้น เห็นใจกันบ้างไหม
Ying tur dee mahk tao rai ying roo seuk pit tao nun hen jai gun bahng mai
The better you are, only the more wrong it feels, do you have any sympathy for me?

(**) ต้องแพ้หัวใจตัวเองทุกทีที่เรา อยู่ใกล้กัน
Dtaung pae hua jai dtua eng took tee tee rao yoo glai gun
I must lose to my own heart every time that we’re near
ต้องแพ้แววตาคู่นั้นเพราะความอ่อนแอที่ฉันมี
Dtaung pae waew dtah koo nun pror kwahm aun ae tee chun mee
I must be defeated by that look in your eyes because of the weakness that I have
อย่ามาละลายใจฉัน ด้วยหัวใจที่แสนดี
Yah mah lalai jai chun duay hua jai tee saen dee
Don’t come and melt my heart with your wonderful heart
เพราะมันไม่มี วันไหนที่จะเป็นของเรา
Pror mun mai mee wun nai tee ja bpen kaung rao
Because there will never be a day that’s ours

อย่าให้กำแพงระหว่างเรา ต้องพังทลายได้ไหม
Yah hai gumpaeng rawahng rao dtaung pung talai dai mai
Don’t let the wall between us be torn down, okay?
เก็บความรักเธอคืนกลับไป อย่าวางไว้ที่หัวใจเลย
Gep kwahm ruk tur keun glup bpai yah wahng wai tee hua jai loey
Take your love back, don’t leave it in my heart

(*)

ต้องแพ้หัวใจตัวเองทุกทีที่เรา อยู่ใกล้กัน
Dtaung pae hua jai dtua eng took tee tee rao yoo glai gun
I must lose to my own heart every time that we’re near
ต้องแพ้แววตาคู่นั้นเพราะความอ่อนแอที่ฉันมี
Dtaung pae waew dtah koo nun pror kwahm aun ae tee chun mee
I must be defeated by that look in your eyes because of the weakness that I have
อย่ามาละลายใจฉัน ด้วยหัวใจที่แสนดี
Yah mah lalai jai chun duay hua jai tee saen dee
Don’t come and melt my heart with your wonderful heart
เพราะมันไม่มี วันไหนที่เราจะได้ลงเอย
Pror mun mai mee wun nai tee rao ja dai long oey
Because there will never be a day that we’ll be able to reach an end
เจ็บที่ต้องทนฝืนใจ ไม่ให้รักเธอมากกว่านี้ (มากกว่านี้)
Jep tee dtaung ton feun jai mai hai ruk tur mahk gwah nee (mahk gwah nee)
It hurts that I have to endure resisting my heart and not letting myself love you more than this (more than this)

(**)

เพราะมันไม่มี ทางไหนที่เราจะรักกันเลย
Pror mun mai mee tahng nai tee rao ja ruk gun loey
Because there will never be a day that we’ll love each other

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง บานาน่า โบ๊ต
เพลงประกอบละคร เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ