Lasthoper

All posts tagged Lasthoper

Title: พยาน / Payahn (Witness)
Artist: Lasthoper ft. Wan Wunwan
Album: [Single]
Year: 2013

(*) บรรจงสวมแหวน แทนคำสัญญา
Bunjong suam waen taen kum sunyah
The elaborate ring stands for the promise
จะรักจนกว่า ตราบที่ฟ้าดินจะสลายไป
Ja ruk jon gwah dtrahp tee fah din ja salai bpai
That I’ll love you until heaven and earth crumble
จากวันนี้ แม้เส้นทางจะแสนไกล
Jahk wun nee mae sen tahng ja saen glai
From now on, no matter how long the road is
จับมือฉันไว้ สาบานไม่ทิ้งเธอ
Jup meu chun wai sabahn mai ting tur
Take my hand, I vow I won’t abandon you

เธอ…ได้ยินใช่ไหม ว่าลมหายใจ นั้นเรียกชื่อเธอ
Tur dai yin chai mai wah lom hai jai nun riak cheu tur
You can hear that my breath is calling your name, right?
รวมทั้งร่างกาย วิญญาณนี้เป็นของเธอ
Ruam tung rahng gai winyahn nee bpen kaung tur
Both my body and my spirit are yours
ด้วยความรัก มั่นคงผูกพัน
Duay kwahm ruk mun kong pook pun
With love, I’m certain in our relationship
เพียงเธอเท่านั้น จากคนร้อยพัน
Piang tur tao nun jahk kon roy pun
Only you, out of hundreds of thousands of people
ฉันค้นหานางในฝันจนเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chun kon hah nahng nai fun jon jur prom likit kaung chun
I searched for the woman of my dreams until I found my fate

(*)

ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The destiny of this song is a witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

รู้… ไหมนานแค่ไหน กว่าจะพบกัน
Roo mai nahn kae nai gwah ja pob gun
Do you know how long it was until we met?
ฉันเฝ้ารำพันรอการพบเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chunf ao rum pun ror gahn pob jur prom likit kaung chun
I lamented, waiting to meet my fate

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้เหมือนเดิม
Uay pon ruk rao hai meuan derm
Blessing our love, keeping it the same
เธอรู้ไหม แสงจันทรา ยังร่ายมนต์ กล่อมหัวใจ
Tur roo mai saeng juntrah yung rahyon glaum hua jai
Do you know the moonlight still hypnotizes my heart?
รักเพียงเธอ คือสัญญา จากหัวใจ
Ruk piang tur keu sunyah jahk hua jai
I love only you, that’s the promise from my heart

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้นิรันดร์
Uay pon ruk rao hai nirun
Blessing our love for eternity
เธอรู้ไหม เสียงหัวใจ มีให้เพียงเธอ
Tur roo mai siang hua jai mee hai piang tur
Do you know my heart only has a voice for you?
ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The fate of this song is my witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

   

เนื้อร้อง – องอาจ สายป้อง
ทำนอง – LASTHOPER
เรียบเรียง – LASTHOPER

Title: ตราบที่ยังหายใจ / Dtrahp Tee Yung Hai Jai (As Long as I’m Still Breathing)
Artist: Lasthoper
Album: [Single]
Year: 2015

เธอกระซิบถ้อยคำอ่อนโยน
Tur grasip toy kum aun yohn
You whispered those words tenderly
เธอกระซิบว่ารักแค่ฉันเท่านั้น
Tur grasip wah ruk kae chun tao nun
You whispered that you loved only me

(*) ทุกเวลา ทุก ๆ ที ที่เคยมีเธอเดินร่วมทาง
Took welah took took tee tee koey mee tur dern ruam tahng
Every time, every moment that I once shared with you
ให้กำลัง ให้หัวใจและรัก ที่รัก
Hai gumlung hai hua jai lae ruk tee ruk
You gave me support, gave me your heart and your love, darling

(**) รอยรักเธอยังอยู่ รักยังตราตรึง
Roy ruk tur yung yoo ruk yung dtrah dtreung
The trail of your love is still here, your love is still imprinted
นึกถึง ภาพเธอ แต่วันนี้ไม่มีอีกแล้ว
Neuk teung pahp tur dtae wun nee mai mee eek laeo
I think of your image, but today, I don’t have you anymore

ความทรงจำที่เธอให้มา
Kwahm song jum tee tur hai mah
The memories you gave me
ความทรงจำสุขล้นเกินพรรณา ทำให้ยิ้ม
Kwahm song jum sook lon gern punnah tum hai yim
The memories overflowing with happiness beyond description make me smile

(*,**)

หัวใจของฉันควรทำเช่นไร
Hua jai kaung chun kuan tum chen rai
What should my heart do
เมื่อเธอจากไป ไม่มีวันลืมเธอไป
Meua tur jahk bpai mai mee wun leum tur bpai
When you left and I’ll never forget you?

ตกลงในวันนั้น ฉันเสียเธอจริง ๆ ใช่ไหม
Dtok long nai wun nun chun sia tur jing jing chai mai
I agreed that day that I’d really lose you, didn’t I?
ไม่ทันเตรียมใจ แล้วคนที่ยังอยู่
Mai tun dtriam jai laeo kon tee yung yoo
I didn’t get a chance to prepare my heart, now the person who’s still here
ทำได้แค่เฝ้าดูใช่ไหม
Tum dai kae fao doo chai mai
Can only watch, right?
ภาวนาให้ตื่น พ้นค่ำคืนที่โหดร้าย
Pahwanah hai dteun pon kum keun tee hoht rai
Praying that I’ll wake up and escape the cruel night
น้ำตาก็ไหล เสียใจ เมื่อไม่มีเธออยู่อีกแล้ว
Num dtah gor lai sia jai meua mai mee tur yoo eek laeo
The tears flow, I’m sad when I don’t have you anymore

รอยรักเธอยังอยู่ รักยังตราตรึง
Roy ruk tur yung yoo ruk yung dtrah dtreung
The trail of your love is still here, your love is still imprinted
นึกถึง ภาพเธอ แต่วันนี้ไม่มีอีกแล้ว
Neuk teung pahp tur dtae wun nee mai mee eek laeo
I think of your image, but today I don’t have you anymore
หัวใจของฉันคงต้องอยู่ไหว
Hua jai kaung chun kong dtaung yoo wai
My heart must live on
แม้เธอจากไป ไม่มีวันลืมเธอไป
Mae tur jahk bpai mai mee wun leum tur
Though you left, I’ll never forget you

ตราบที่ยังหายใจ ยังคิดถึง เธอ
Dtrahp tee yung hai jai yung kit teung tur
As long as I’m still breathing, I’ll still miss you

Title: มรสุม / Mornsoom (Monsoon)
English Title: “The Crisis”
Artist: Lasthoper
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันรู้ เธอร้องไห้ ผิดหวังกับสิ่งที่ตั้งใจ ฉันเห็น เธอท้อแท้ หมดเรี่ยวแรงอ่อนแอและเสียใจ
Chun roo tur raung hai pit wung gup sing tee dtung jai chun hen tur tor tae mot riao raeng aun ae lae sia jai
I know you’re crying, disappointed with the things you expected, I see you discouraged, out of strength, weak, and sad

(*) โดนเขาดูถูกเหยียดหยาม กดดันทุกทาง ดั่งวันที่ผจญพายุร้าย
Dohn kao doo took yiat yahm got dun took tahng dung wun tee pajon pahyo rai
You were insulted and looked down on by him, pressured in every way, like the day you encountered a bad storm
ฟ้ามืดมนสักเท่าไหร่ ทดสอบหัวใจ ที่ทุกคนต้องเจอ
Fah meut mon suk tao rai tot saup hua jai tee took kon dtaung jur
However dark the sky is, test your heart, it’s something everyone must face

(**) มรสุมกับใจ อะไรที่แข็งแกร่ง Yeah Yeah Yeah !!! Yeah Yeah Yeah !!!
Morn soom gup jai arai tee kaeng graeng yeah yeah yeah yeah yeah yeah
A monsoon and your heart, what’s stronger? Yeah yeah yeah! Yeah yeah yeah!
อย่าเพิ่งท้อหากใจยังเต้นไหว Yeah Yeah Yeah !!! Yeah Yeah Yeah !!!
Yah perng tor hahk jai yung dten wai yeah yeah yeah yeah yeah yeah
Don’t get discouraged yet if your heart is still beating, yeah yeah yeah! Yeah yeah yeah!

(*,**)

(***) โลกมันคอยพิสูจน์หัวใจ จดจำไว้ทุกรอยหยดน้ำตา
Lohk mun koy pisoot hua jai jot jum wai took roy yot num dtah
The world keeps proving your heart, remember every teardrop
เมื่อลมพาพายุพ้นไป มันจะต้องเป็นวันของเรา
Meua lom pah pahyoo pon bpai mun ja dtaung bpen wun kaung rao
When the wind blows the storm away, it must be our day
ให้มันรู้ไปเลย หัวใจแข็งแกร่งกว่าหินผา เมื่อพายุมา อย่าไปหวั่นกลัว
Hai mun roo bpai loey hua jai kaeng graeng gwah hin pah meua pahyoo mah yah bpai wun glua
I want you to know that the heart is stronger than stone, when the storm comes, don’t get scared

แค่รอไม่นาน แสงทองส่องสุดฟ้า ลุกขึ้นเช็ดคราบน้ำตา มรสุมซา บอกฉันให้รู้ว่า ใจแกร่งกว่าอะไร
Kae ror mai nahn saeng taung saung soot fah look keun chet krahp num dtah mornsoom sah bauk chun hai roo wah jai graeng gwah arai
Just wait, pretty soon light will illuminate the sky, stand up and wipe your tears, the monsoon will lessen, tell me, what is your heart stronger than?

(**,***)

Yeah Yeah Yeah !!! Yeah Yeah Yeah !!! Yeah Yeah Yeah !!! Yeah Yeah Yeah !!!