Tudy

All posts tagged Tudy

Title: ซ่อน Don’t Be Shy / Saun Don’t Be Shy (Hidden; Don’t Be Shy)
Artist: Tudy
Album: [Single]
Year: 2018

เขารักไม่รัก ก็ไม่รู้ ก็ฉันดูไม่ออกเลย
Kao ruk mai ruk gor mai roo gor chun doo mai auk loey
Does he love you or not? I don’t know, I can’t tell
ฉันว่าเขา แค่ไม่เคย แกล้งทำเป็นเฉยเมย
Chun wah kao kae mai koey glaeng tumbpen choey moey
I think he’s just inexperienced, pretending to be nonchalant

ตาดูแต่ตา แม้แต่มือ เขาก็ไม่เคยต้อง
Dtah doo dtae dtah mae dtae meu kao gor mai koey dtaung
You’ve only made eye contact, not even his hands have connected with you
ก็ฉันเห็น เค้าแอบจ้อง ยามที่แกหันไป
Gor chun hen kao aep jaung yahm tee gae hun bpai
But I see him secretly staring when you turn away

(*) ชิดเข้ามา แตะที่ขาแล้วก็มองที่หน้าเขาใกล้ๆ
Chit kao mah dtae tee kah laeo gor maung tee nah kao glai glai
Scoot closer, touch his leg, and look closely at his face
ใช้มารยา บอกสิบอกเขาว่าหนาวว่าหนาวจนจับใจ
Chai mahrayah bauk si bauk kao wah nao wah nao jon jup jai
Use your feminine wiles and tell him, tell him that you’re cold, that you’re freezing to death

(**) แกล้งแสดง เดี๋ยวแมลงมันก็บินเข้ามา มาหาไฟ
Glaeng sadaeng diao malaeng mun gor bin kao mah mah hah fai
Strut your stuff and pretty soon that moth is going to fly right into that flame

(***) Baby Don’t be Don’t be Don’ be shy.
Baby, don’t be, don’t be, don’t be shy
ไม่ชักเธออย่าชักอย่าช้าไม่ต้องอาย
Mai chuk tur yah chuk yah chah mai dtaung ai
Don’t dilly dally, don’t hesitate, there’s no need to be shy

(****) I know what you want is in your eyes
I know what you want is in your eyes
ฉันรู้เธอต้องการอย่าซ่อนให้วุ่นวาย
Chun roo tur dtaung gahn yah saun hai woon wai
I know you want it, don’t trouble yourself hiding it

หรือเขาไม่คิด เขาไม่คิด มีแต่ฉันเองที่คิด
Reu kao mai kao maikit mee dtae chun eng tee kit
Or maybe he doesn’t feel anything, he doesn’t feel anything, it’s only me who’s imagining this
เธอต้องรอ รออีกนิด เขาจะชิดเข้ามา
Tur dtaung ror ror eek nit kao ja chit kao mah
You must wait, wait a little longer, and he’ll come closer

หรือฉันไม่ร้อน ฉันไม่แรง เขาจึงไม่เคยจ้อง
Reu chun mai raun chun mai raeng kao jeung mai koey jaung
Or maybe I was just misinterpreting things and he was never staring
เธอจะต้อง ไม่แสดง อย่าให้เขารู้ตัว
Tur ja dtaung mai sadaeng yah hai kao roo dtua
Then you must not let it show, don’t let him realize

(*,**,***,****)

ไฟไม่ใช่ไม่มีไฟ ก็ฉันกลัวเธอเท ลังเลไม่กล้าจะเข้าไป
Fai mai chai mai mee fai gor chun glua tur tay lung lay mai glah ja kao bpai
It’s not a fire, there’s no fire, but I’m scared you’ll hesitate and not dare go up to him
รู้ ฉันจะรู้ได้ไง ฉันมันคนขี้อาย สุ่มสี่สุ่มห้าจะวอดวาย
Roo chun ja roo dai ngai chun mun kon kee ai soom see soom hah ja waut wai
How could I know? I’m a shy person, carelessly starting disasters

(***,****,***,****)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
PRODUCER : ต้อง พริกไทย
SUPERVISOR : เบนซ์ พริกไทย

Title: เพื่อนเจ้าสาว / Peuan Jao Sao (Bridesmaid)
Artist: Tudy (ทูดี้) ft. Ammy (แอมมี่ มัทวกาญณ์)
Album: [Single]
Year: 2017

นอนไม่หลับทั้งคืน ตื่นตั้งแต่หัววัน
Naun mai lup tung keun dteun dtung dtae hua wun
I haven’t slept all night, I’ve woken up earlier than usual
รีบแต่งตัวแต่เช้าแต่งหน้าและทำผม
Reep dtaeng dtua dtae chao dtaeng nah lae tum pom
Hurriedly dressing myself all morning, doing my makeup and hair
ก็นี่วันสำคัญ วันสำคัญของฉัน และฉันนั้นต้องสวย
Gor nee wun sumkun wun sumkun kaung chun lae chun nun dtaung suay
This is an important day, my important day, and I must be beautiful

ก็เมื่อเพื่อนของเรา แต่งกับเขาสักที ได้กับคนที่ดีฉันก็ไม่ห่วงแล้ว
Gor meua peuan kaung rao dtaeng gup kao suk tee dai gup kon tee dee chun gor mai huang laeo
When our friend finally gets married, she got the best person, so I’m no worried
เพื่อนฉันใส่ชุดยาว เพื่อนฉันในชุดขาว นางสวยจริงๆ
Peuan chun sai shoot yao peuan chun nai choot kao nahng suay jing jing
My friend is wearing a long dress, my friend is in a white dress, she’s really beautiful

(*) ฉันขอให้แกได้อะไรดั่งใจคิด
Chun kor hai gae dai arai dung jai kit
I hope you get everything your heart desires
ฉันขอให้แกมีชีวิตที่สวยงาม
Chun kor hai gae mee cheewit tee suay ngahm
I hope you have a beautiful life
ฉันขอให้แกรู้เอาไว้ว่าฉันยังเฝ้าดูห่างๆ อยู่เสมอ
Chun kor hai gae roo ao wai wah chun yung fao doo hahng hahng yoo samur
I want you to know that I’m always still watching from afar

(**) จากเพื่อนเจ้าสาว เพื่อนเจ้าสาว ที่ยังหนาวหัวใจ
Jahk peuan jao sao peuan jao sao tee yung nao hua jai
From a bridesmaid, a bridesmaid who still has a cold heart
ฉันก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีวันนั้น
Chun gor mai roo meua rai ja mee wun nun
I don’t know when I’ll have that day
ไม่มีแกแล้วก็ไม่รู้ เมื่อไหร่เพื่อนเจ้าสาวอย่างฉันจะถึงคราว
Mai mee gae laeo gor mai roo meua rai peuan jao sao yahng chun ja teung krao
I don’t have you, now I don’t know, when will a bridesmaid like me get a turn?
ก็ได้แต่รอ ได้แต่รอ ช่อดอกไม้ช่อนั้น
Gor dai dtae ror dai dtae ror chor dauk mai chor nun
I can only wait, can only wait, that bouquet
ให้ฉันได้เก็บไปฝัน แค่ฝันก็ยังดี
Hai chun dai gep bpai fun kae fun gor yung dee
Lets me be able to collect my dreams, they’re just dreams, but they’re still good
ไม่รู้จะมีไหมใคร เขาจะมาขอสักที
Mai roo ja mee mai krai kao ja mah kor suk tee
I don’t know if there’s anyone who will ever come and finally propose to me

ใครก็ถามทั้งงาน ให้ฉันตอบว่าไง
Krai gor tahm tung ngahn hai chun dtaup wah ngai
Everyone asks me the entire ceremony, how do they want me to answer?
ถามฉันมากับใครคำถามช่างบาดลึก
Tahm chun mah gup krai kum tahm chahng baht leuk
They ask me who I came with, that question really cuts me deeply
ดื่มให้แด่เจ้าบาว ดื่มให้แด่เจ้าสาว แด่ฉันที่โสด
Deum hai dae jao bao deum hai dae jao sao dae chun tee soot
Drink for the groomsmen, drink for the bridesmaids, for me who is single

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย, โจ้ Megic
Producer : ต้อง พริกไทย