Tabasco

All posts tagged Tabasco

Title: ชั่วคราว / Chua Krao (Temporary)
English Translation: “One Night Stand”
Artist: Tabasco and Atom Chanagun
Album: [Single]
Year: 2018

และแล้วคืนนี้ก็มีเธออยู่ในอ้อมแขนฉัน
Lae laeo keun nee gor mee tur yoo nai aum kaen chun
And now tonight I have you in my embrace
และแล้วสองเราก็แลกไออุ่นให้แก่กัน
Lae laeo saung rao gor laek ai oon hai gae gun
And now the two of us are exchanging our warmth
ถึงแม้ว่าฉันนั้นจะรู้จักเพียงชื่อเธอเท่านั้น
Teung mae wah chun nun ja roo juk piang cheu tur tao nun
Even though I only know your name
ถึงแม้ว่าฉันพยายามห้ามใจ
Teung mae wah chun payayahm hahm jai
Even though I tried to forbid myself

(*) เพราะรู้ว่าเรา เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์แค่เพียงข้ามคืน
Pror roo wah rao bpen piang kae kwahm sumpun kae piang kahm keun
Because I know that this is just a one-night-stand
แต่ฉันไม่อาจหยุดความห่วงหาอาวรณ์ห้ามใจไม่ให้ไม่รัก
Dtae chun mai aht yoot kwahm huang hah ahwon hahm jai mai hai mai ruk
But I can’t stop my concern and caring feelings for you, I can’t forbid myself from loving you

(**) เธอบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น
Tur bauk wah chua krao tao nun
You told me it was just temporary
ให้ฉันได้เพียงแค่เท่านี้ ให้รักกันจริงมันคงไม่มีทาง
Hai chun dai piang kae tao nee hai ruk gun jing mun kong mai mee tahng
That this was all I was getting, that there was no way for you to really love me
เธอบอกว่าข้ามคืนเท่านั้น
Tur bauk wah kahm keun tao nun
You told me it was just a one-night-stand
จะไม่มีวันพรุ่งนี้ ให้รักเท่าไรมันก็เป็นเพียง แค่ชั่วคราว
Ja mai mee wun proong nee hai ruk tao rai mun gor bpen piang kae chua krao
That there wouldn’t be a tomorrow, however much love I gave you, it would only be temporary

อยากให้คืนนี้นั้นมีเวลา ยาวนานกว่านี้
Yahk hai keun nee nun mee welah yao nahn gwah nee
I want this night to last longer
อยากให้เธออยู่แบบนี้ไม่ต้องจากไป
Yahk hai tur yoo baep nee mai dtaung jahk bpai
I want you to be right here, without having to go anywhere
อยากให้พรุ่งนี้ เธอเป็นคนรักตัวจริงของฉัน
Yahk hai proon gnee tur bpen kon ruk dtua jing kaung chun
I want you to be my real lover tomorrow
ไม่อยากให้เราจบลงแค่ชั่วคราว
Mai yahk hai rao jop long kae chua krao
I don’t want us to end at just a one-night-stand

(*,**,**,**)

อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
Yahk hai proon gnee yahk hai proon gnee tur yung yoo
Tomorrow, I want, tomorrow I want you to still be here
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
Yahk hai proon gnee yahk hai proon gnee tur yung yoo
Tomorrow, I want, tomorrow I want you to still be here
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
Yahk hai proon gnee yahk hai proon gnee tur yung yoo
Tomorrow, I want, tomorrow I want you to still be here
อยากให้พรุ่งนี้ อยากให้พรุ่งนี้เธอยังอยู่
Yahk hai proon gnee yahk hai proon gnee tur yung yoo
Tomorrow, I want, tomorrow I want you to still be here

   

Lyric : รัชกร อุดมธนาวัฒน์
Melody : รัชกร อุดมธนาวัฒน์
Arrange : TABASCO / ปิย์นาท กรัดศิริ โชติกเสถียร
Producer : ปิย์นาท กรัดศิริ โชติกเสถียร
Mix Down : ธิติ วีระวัฒน์
Recording : อาจอำพล จันทวุฒิ

   

Am I the only one who is turned off by “I fell in love with a one-night-stand” songs and who has never understood the appeal of interpretive dance? This is definitely not my favorite release from either Tabasco or Atom

Title: น้ำตาท่วมจอ / Num Dtah Tuam Jor (Tears Overflowing on Your Screen)
Artist: Tabasco
Album: [Single]
Year: 2018

มอง ท้องฟ้าคืนนี้แสนเศร้า
Maung taung fah keun nee saen sao
Looking at the sky, tonight is so sad
ใจเอย ยังคิดถึงเค้า
Jai oey yung kit teung kao
Your heart still misses him
จะอยู่พ้น คืนนี้ได้รึเปล่า
Ja yoo pon keun nee dai reu bplao
Can you make it through tonight?

เหนื่อย แค่ไหนที่ต้องทนอ้อนวอน
Neuay kae nai tee dtaung ton aun waun
How tired are you of having to endure begging
วอน ขอให้เค้ารับฟัง
Waun kor hai kao rup fung
Begging for him to listen to you?
แทบจะคลานคุกเข่า เหมือนคนจะตายทั้งเป็น
Taep ja klahn kook kao meuan kon ja dtai tung bpen
Nearly crawling on your hands and knees like someone who will die

(*) สิ่งที่เธอใช้หายใจ คืออากาศ
Sing tee tur chai hai jai keu ahgaht
The thing you breathe is the air
ไม่ใช่ ลมหายใจ จากใครคนหนึ่ง
Mai chai lom hai jai jahk krai kon neung
It’s not the breath of anyone else
ทำดีสุดแล้วทุกๆอย่าง แต่ถ้าเค้าไม่ต้องการ
Tum dee soot laeo took took yahng dtae tah kao mai dtaung gahn
You’ve already done the best you could, but if he doesn’t want you
จากนี้เธอต้องเดินผ่านไป
Jahk nee tur dtaung dern pahn bpai
From now on, you’ll have to get over it

(**) ต่อให้เธอจะร้องไห้ น้ำตาท่วมจอ
Dtor hai tur ja raung hai num dtah tuam jor
Even though you’ll cry, tears overflowing onto your screen
ก็ไม่อาจขอร้อง ให้เค้าคืนกลับมา
Gor mai aht kor raung hai kao keun glup mah
You shouldn’t beg for him to come back
ยิ่งเค้าเห็นเธอ อ่อนแอเท่าไหร่
Ying kao hen tur aun ae tao rai
The more he sees you as weak
ยิ่งทำให้เค้ามอง ว่าเธอนั้น ไม่มีความหมาย
Ying tum hai kao maung wah tur nun mai mee kwahm mai
The more it makes him see you as meaningless

(***) แม้ว่าเธอจะร้องไห้ น้ำตาท่วมฟ้า
Mae wah tur ja raung hai num dtah tuam fah
Even though you’ll cry, tears overflowing into the sky
ก็ไม่มีทาง ทำให้เค้านั้นเปลี่ยนใจ
Gor mai mee tahng tum hai kao nun bplian jai
There’s no way to make him change his mind
พรุ่งนี้ เธอยังมีชีวิตใหม่
Proong nee tur yung mee cheewit mai
Tomorrow you still have a new life
อย่ามัวเสียใจมันอีกเลย
Yah mua sia jai mun eek loey
Don’t focus on your sadness anymore

อยากทำร้าย ประชดใจคน
Yahk tumr ai bprachot jai kon
You want to lash out at someone
อยากจะหาย จากไปไร้ตัวตน
Yahk ja hai jahk bpai rai dtua dton
You want to disappear and become invisible
อดทนไว้สักวันหนึ่งใจ จะแข็งแรงดังเดิม
Ot ton wai suk wun neung jai ja kaeng raeng dung derm
Endure it, one day your heart will be strong again

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : TABASCO

   

I like tough-love songs like this. Like, it’s okay to feel sad after a breakup, but know that it’s just a temporary phase and realize one day you’ll have to get over it and move on with your life.

Title: ตากฝน / Dtahk Fon (Exposed to the Rain)
English Title: “Safe Zone”
Artist: Tabasco ft. Pun (ปั้น) Jelly Rocket
Album: [Single]
Year: 2017

ต้องทำตามพวกเขา ไม่งั้นเราก็ผิด ไม่เคยได้ทำอย่างที่คิด
Dtaung tum dtahm puak kao mai ngun rao gor pit mai koey dai tum yahng tee kit
We must imitate them, otherwise we’re wrong, we can never do as we think
ก็ทำไปงั้นๆ ต้องหมุนตามตะวัน ลืมตาอีกทีก็วันจันทร์
Gor tum bpai ngun ngun dtaung moon dtahm dtawun leum dtah eek tee gor wun jun
We continue on as such, we must cycle with the sun, opening my eyes again, it’s Monday

แล้วเธอหล่ะเบื่อยัง ทุกวันที่ผ่านมา กับคนแบบเดิมที่เดียวที่เดิมซ้ำๆ
Laeo tur la beua yung took wun tee pahn mah gup kon baep derm tee diao tee derm sum sum
And what about you? Are you bored yet? Of every day that passes by with the same people in the same single place, over and over
แค่เธอลองเปิดใจ แล้วมองขึ้นไปบนฟ้า
Kae tur laung bpert jai laeo maun gkeun bpai bon fah
Just try opening your heart and look up at the sky

(*) แค่เธอออกไปตากฝน แค่เธอถอดเสื้อเต้นรำ
Kae tur auk bpai dtahk fon kae tur taut seua dten rum
Just go out and expose yourself to the rain, just take off your clothes and dance
แค่เธอจูบใครคนนั้น คนที่เธอไม่รู้จัก
Kae tur joop krai kon nunkon tee tur mai roo juk
Just kiss someone you don’t know
ก็แค่เธอดื่มจนเช้า แค่ลองไม่แคร์สักวัน
Gor kae tur deum jon chao kae laung mai care suk wun
Just drink all night, just try not caring for a day
แค่เธอออกไปกับฉัน พรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
Kae tur auk bpai gup chun proong nee ja mai meuan derm
Just go out with me, tomorrow won’t be the same

ไม่เคยมีตัวตน ทำไปก็เท่านั้น ต้องทนให้ใครเค้านินทา
Mai koey mee dtua dton tum bpai gro tao nun dtaung ton hai krai kao nintah
We’re never visible, just continuing on, we must put up with everyone gossiping
อยู่คนเดียวลำพัง ก็ฟังเพลงซ้ำๆ ต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่
Yoo kon diao lumpung gor fung pleng sum sum dtaung ton eek
All alone, listening to music over and over, how much longer must we endure this?

แล้วเธอหล่ะเบื่อยัง ทุกวันที่ผ่านมา กับเพลงเดิมๆแบบเดียวแบบเดิมซ้ำๆ
Laeo tur la beua yung took wun tee pahn mah gup pleng derm derm baep diao baep derm sum sum
And what about you? Are you bored yet? Of every day that passes by with the same songs in the same single style, over and over?
แค่เธอลองเปิดใจ แล้วเธอจะได้ยินเสียง
Kae tur laung bpert jai laeo tur ja dai yin siang
Just try opening your heart and you’ll hear the sound

(*)

แค่เธอลองเปิดใจ แล้วเธอจะได้ยินเสียง
Kae tur laung bpert jai laeo tur ja dai yin siang
Just try opening your heart and you’ll hear the sound

(*)

   

เนื้อร้อง รัชกร อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
ทำนอง รัชกร อุดมธนาวัฒน์, กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
เรียงเรียง TABASCO
Producer อนุชา โอเจริญ

&nbsp  

What a great song for anyone who has ever wanted to quit your job with the grandest exit ever. 😀

Title: ปิดไฟ / Bpit Fai (Turn Off the Light)
English Title: “Turn On”
Artist: Tabasco ft. Mew (หมิว) Boom Boom Cash
Album: [Single]
Year: 2017

รอยจูบที่ยังหวาน ไออุ่นข้างในนั้น
Roy joob tee yung wahn ai oon kahng nai nun
The trail of kisses that’s still sweet, the warmth inside them
กับเสียงลมหายใจไม่อาจควบคุมไหว ใจสั่นไปทั้งใจ
Gup siang lom hai jai mai aht kuap koom wai jai sun bpai tung jai
With the sound of your breathing, I can’t control it, my entire heart pounds
ช่างงดงาม ในคืนแรกของเรา
Chahng ngot ngahm nai keun raek kaung rao
You’re so beautiful in our first night

(*) ทุกคืนที่เคยผ่านมาช่างว่างเปล่า
Took keun tee koey pahn mah chahng wahng bplao
Every night that ever passed was so empty
ฉันนอนไม่ว่ากับใครก็เหน็บหนาว
Chun naun mai wah gup krai gor nep nao
No matter who I slept with, it was cold
ไม่อาจหลับตาลงได้สักคราว
Mai aht lup dtah long dai suk krao
I couldn’t close my eyes even once

ความสุขที่จริงแล้ว ที่ใครเคยบอกไว้มันเป็นแบบนี้เอง
Kwahm sook tee jing laeo tee krai koey bauk wai mun bpen baep nee eng
My happiness has finally come true, everyone used to tell me it would be like this
ใบหน้าเธอตอนนี้ หลับอยู่ก็ยังสวยช่วงงดงาม
Bai nah tur dtaun nee lup yoo gor yung suay chahng ngot ngahm
Your face right now, sleeping, is still pretty, so beautiful
ในคืนแรกของเรา
Nai keun raek kaung rao
In our first night

(*)

(**) แค่ปิดไฟเท่านั้น ให้สัมผัสฉันได้สัมผัสเธอ
Kae bpit fai tao nun hai sumput chun dai sumput tur
Just turn off the light, let my touch touch you
ให้เจอกับโลกที่ไม่เคยเจอ ที่มีเพียงเธอกับฉัน
Hai jur gup lohk tee mai koey jur tee mee piang tur gup chun
Let’s find a world we never met that has only you and me
แค่ปิดไฟเท่านั้น จูบฉัน ฉันจะจูบเธอ
Kae bpit fai tao nun joop chun chun ja joop tur
Just turn off the light, kiss me, I’ll kiss you
จากนี้ขอมีเพียงเธอ หลับไปกับฉัน
Jahk nee kor mee piang tur lup bpai gup chun
From now on, I only want to have you sleeping with me

รู้สึกแบบฉันมั้ย สัมผัสของสองเราช่างคุ้นเคยเหลือเกิน
Roo seuk baep chun mai sumput kaung saung rao chahng koon koey leua gern
Do you feel like me? Our touches are so intimate
จะหยุดที่ตรงนี้ ในคืนจากนี้ไปจะล้มตัวลง ข้างกายของเธอ
Ja yoot tee dtrong nee nai keun jahk nee bpai ja lom dtua long kahng gai kaung tur
I’ll stop right here, at night, from now on, I’ll lie down next to you

(*,**,*,**)

ในคืนนี้
Nai keun nee
Tonight

   

เนื้อร้อง : รัชกร อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
ทำนอง : รัชกร อุดมธนาวัฒน์, กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
เรียงเรียง : TABASCO

   

Well, Tabasco wasn’t kidding when they said they made this song to be “mood music.” The sound and melody do have a sort of sexiness too it, matching with the obvious sexuality in the lyrics. Topped off with a sensual music video with artistic lighting and scene cropping, and I think they achieved their goal~ I don’t know if it would be something I’d listen to if I wasn’t trying to get myself or someone else amorous, but. For what it is, they did it well

Title: ดื้อยา / Deu Yah (Drug-Resistant)
English Title: “Overdose”
Artist: Tabasco
Album: [Single]
Year: 2017

รู้ทันที แค่มองตา หมอเตรียมยา ให้ฉันหน่อย
Roo tun tee kae maung dtah mor dtriam yah hai chun noy
You can immediately tell just looking in my eyes, prescribe me something, doctor

(*) ยิ่งเตือนเท่าไหร่ หยุดไม่ไหวก็ใจไม่ฟัง โอ้เธอ อย่ายิ้มให้กัน
Ying dteuan tao rai yoot mai wai gor jai mai fung oh tur yah yim hai gun
However more I warn myself, I can’t stop, my heart doesn’t listen, oh, don’t smile at me
ยิ่งเจอ ยิ่งอยาก ยิ่งต้องการได้ลิ้มลอง
Ying jur ying yahk ying dtaung gahn dai lim laung
The more I see you, the more difficult it is, the more I need to taste you

(**) ยิ่งอยากถูกเธอทำร้าย ช่วยมาทำร้ายที ยิ่งโดนกี่แผลจนมันชายิ่งดี ทำร้ายฉันอีก
Ying yahk took tur tum rai chuay mah tum rai tee ying dohn gee plae jn mun chah ying dee tum rai chun eek
The more I want to be destroyed by you, please come and hurt me, the more wounds I get until I’m numb, the better, hurt me again
อยากถูกเธอทำร้าย ฉันยังไม่ถึงใจ
Yahk took tur tum rai chun yung mai teung jai
I want to be destroyed by you, I’m still not satisfied
จะใช้คำว่ารักทรมานเท่าไร ก็ทำฉันเถอะ ฉันต้องการ เธอ
Ja chai kum wah ruk toramahn tao rai gor tum chun tur chun dtaung gahn tur
However torturous it is to use the word love, make me, I need you

แค่นี้เอง แค่นิดหน่อย ฉันดื้อยา ฉันโดนบ่อย
Kae nee eng kae nit noy chun deu yah chun dohn boy
That’s it, just a little, I’m drug-resistant, I take a hit often

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง รัชกร อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
ทำนอง รัชกร อุดมธนาวัฒน์, กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์, รังสรรค์ ปัญญาใจ
เรียงเรียง TABASCO
Producer อนุชา โอเจริญ

   
Interesting new single~ I guess when you’re singing about masochism and addictions, a regular lyric video just won’t do. The “official visualizer MV” fits the drug trip style of the lyrics and the song well.

Title: Loop
Artist: Tabasco (ทาบัสโก้)
Album: [Single]
Year: 2016

ทำไมแค่หนึ่งนาที กับความรักที่ต้องเจ็บปวด มันถึงได้นานขนาดนี้
Tummai kae neung nahtee gup kwahm ruk tee dtaung jep bpuat mun teung dai nahn kanaht nee
Why does just one minute of painful love last this long?
ทำไมต้องทรมาน ติดอยู่อย่างงี้ไม่มีวันจบ ซ้ำๆ ทุกๆ นาที
Tummai dtaung toramahn dtit yoo yahng ngee mai mee wun jop sum sum took took nahtee
Why must I be tortured, stuck like this, never-ending, over and over, every moment
ยิ่งพยายามลืมเธอเท่าไร แต่ว่าใจกลับยิ่งคิดถึงเธอ
Ying payayahm leum tur tao rai dtae wah jai glup ying kit teung tur
The more I try to forget you, the more my heart ends up thinking of you

(*) เมื่อไรชีวิตจะได้หลุดพ้นมันไปสักที
Meua rai cheewit ja dai loot pun mun bpai suk tee
When will my life finally escape?
เมื่อไรชีวิตจะเริ่มใหม่ พรุ่งนี้มันจะจบไหม
Meua rai cheewit ja rerm mai proong nee mun ja jop mai
When will life start over? Will it end tomorrow?
ยังเจ็บไปเจ็บมาไม่พอสักที
Yung jep bpai jep mah mai por suk tee
I still hurt and hurt, but it’s not enough
เมื่อไรที่ฉันจะได้หลุด จาก Loop ชีวิตที่มันโหดร้าย ไม่เข้าใจ
Meua rai tee chun ja dai loot jahk loop cheewit tee mun hoht rai mai kao jai
When will I escape from this loop of a cruel life? I don’t understand

รู้ว่าวันเวลา ที่ผ่านมาแล้วต้องเป็นอดีต สุดท้ายก็คงจางหาย
Roo wah wun welah tee pahn mah laeo dtaung bpen adeet soot tai gor kong jahng hai
I know that the time that passes by must become the past, in the end, it’ll fade away
แต่ทำไมความผิดหวัง ที่คอยทำร้ายมันยังคงอยู่ ยังฝังลึกๆ ข้างใน
Dtae tummai kwahm pit wung tee koy tum rai mun yung kong yoo yung fung leuk leuk kahng nai
but why is the disappointment that keeps hurting me still here, still buried deep inside?
ยิ่งพยายามลืมเธอเท่าไร แต่ว่าใจกลับยิ่งคิดถึงเธอ
Ying payayahm leum tur tao rai dtae wah jai glup ying kit teung tur
The more I try to forget you, the more my heart ends up thinking of you

(*)

เมื่อไรชีวิตจะได้หลุดพ้นมันไปสักที
Meua rai cheewit ja dai loot pun mun bpai suk tee
When will my life finally escape?
เมื่อไรชีวิตจะเริ่มใหม่ พรุ่งนี้มันจะจบไหม
Meua rai cheewit ja rerm mai proong nee mun ja jop mai
When will life start over? Will it end tomorrow?
พอเถอะ พอเถอะ พอเถอะ พอได้ไหม
Por tur por tur por tur por dai mai
Enough, enough, enough is enough, please
เมื่อไรที่ฉันจะได้หลุด หลุด Loop ชีวิตที่มันโหดร้าย
Meua rai tee chun ja dai loot loot loop cheewit tee mun hot rai
When will I be able to escape, escape from this loop of a cruel life?
เมื่อไรที่ฉันจะได้หยุด ได้ไหมแค่เพียงหยุด หยุดรักเธอ
Meua rai tee chun ja dai yoot dai mai kae piang yoot yoot ruk tur
When will I be able to stop? Please, just stop, stop loving you

   
Produced by ประเวช นพนิราพาธ
เนื้อร้อง : รัชกร อุดมธนาวัฒน์ , กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์ , ประเวช นพนิราพาธ
ทำนอง : ประเวช นพนิราพาธ, รัชกร อุดมธนาวัฒน์ , กรัณย์กรณ์ อุดมธนาวัฒน์
เรียบเรียง : TABASCO , ประเวช นพนิราพาธ

Title: ยานอนหลับ / Yah Naun Lup (Sleeping Pills)
Artist: Tabasco
Album: [Single]
Year: 2015

ได้โปรดอย่าปลุกฉัน
Dai bproht yah bplook chun
Please don’t wake me
ตอนนี้ฉันแฮปปี้
Dtaun nee chun happy
I’m happy right now
ได้อยู่กับเธอตรงนี้
Dai yoo gup tur dtrong nee
Able to be with you right here

ได้โปรดอย่ามาทัก
Dai bproht yah mah tuk
Please don’t come calling
ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
Wah mun mai chai reuang jing
That it’s not reality
ก็อยากจะเป็นแบบนี้
Gor yahk ja bpen baep nee
I want things to be like this

(*) ไม่อาจลืมตาได้เลย
Mai aht leum dtah dai loey
I won’t open my eyes
ไม่อยากให้เธอหายไป
Mai yahk hai tur hai bpai
I don’t want you to disappear

(**) เธอ..รู้บ้างรึเปล่า ว่าใครบางคนเฝ้าเพ้อถึงเธอ
Tur roo bahng reu bplao wah krai bahng kon fao pur teung tur
Do you know that someone is crazy about you?
อยากพาเธอไปจุมพิตบนขอบฟ้า ดาวอังคาร
Yahk pah tur bpai joom pit bon kaup fah dao ungkahn
I want to kiss you up in the sky of Mars
เธอ..รู้บ้างรึเปล่า ถ้าเราเจอกันอีกครั้ง ฉันจะบอกรักกับเธอ
Tur roo bahng reu bplao tah rao jur gun eek krung chun ja bauk ruk gup tur
Do you know, if we meet again, I’ll tell you I love you?
จะได้หยุดฝันละเมอ ไปสักที
Ja dai yoot fun lamur bpai suk tee
I’ll be able to finally stop daydreaming

Oh Baby นางฟ้า
Oh baby nahng fah
Oh, baby, my angel
ถ้ามันเป็นไปไม่ได้
Tah mun bpen bpai mai dai
If it’s not possible
ฉันจะไม่ยอมไปไหน
Chun ja mai yaum bpai nai
I’ll refuse to go anywhere
ขอเป็นเจ้าชายนิทรา ฝันถึงเธอตลอด
Kor bpen jao chai nitrah fun teung tur dtalaut
I want to be a sleeping prince, dreaming about you forever

(*,**,**)

ชั่วคราว / Chua Krao (Temporary) [One Night Stand] {With Atom Chanagun}
ดื้อยา / Deu Yah (Drug-Resistant)
Loop
น้ำตาท่วมจอ / Num Dtah Tuam Jor (Tears Overflowing on Your Screen)
ปิดไฟ / Bpit Fai (Turn Off the Light) [Turn On]
ตากฝน / Dtahk Fon (Exposed to the Rain) [Safe Zone]
ยานอนหลับ / Yah Naun Lup (Sleeping Pills)

   
All songs tagged Tabasco