Ster

All posts tagged Ster

Title: รักกินไม่ได้ / Ruk Gin Mai Dai (Love Can’t be Eaten)
Artist: STER
Album: STER
Year: 2003

เธอไม่รู้ใช่ไหม ว่าฉันนั้นมาจากไหน ฉันเป็นใคร เธอจะแคร์หรือเปล่า
Tur mai roo chai mai wah chun nun mah jahk nai chun bpen krai tur ja care reu bplao
You don’t know where I came from or who I am, do you? Do you care?
ฉันนั้นมาจากดิน ไม่ได้มาจากดาว ดูฉันก่อน รับทุกอย่างได้ไหม
Chun nun mah jahk din mai dai mah jahk dao doo chun gaun rup took yahng dai mai
I came from the earth, I didn’t come from the stars, take a good look at me, could you accept everything?

(*) ในวันนี้ฉันให้เธอตัดสินใจ จะทุกข์ทนลำบากกับฉันไหม
Nai wun nee chun hai tur dtut sin jai ja took ton lumbahk gup chun mai
Today I want you to decide, will you suffer through the difficulties with me?

(**) ฉันมีแต่รัก รักที่กินไม่ได้ ฉันมีแต่ใจ ที่ช้ำมาแล้วหลายครั้ง
Chun mee dtae ruk ruk tee gin mai dai chun mee dtae jai tee chum mah laeo lai krung
I have only love, love that can’t be eaten, I have only my heart that has been broken many times
ฉันมีแต่ตัว ถ้าเธอไม่กลัวพลาดพลั้ง แล้วคนมาจากดิน จะรักเธอไปจนสิ้นลมหายใจ
Chun mee dtae dtua tah tur mai glua plaht plung laeo kon mah jahk din ja ruk tur bpai jon sin lom hai jai
I have only my body, if you’re not scared of messing up, this man who came from the earth will love you until his last breath

เธอรู้แล้วใช่ไหม ว่าฉันไม่มีอะไร แล้วเธอยัง จะไปด้วยกันหรือเปล่า
Tur roo laeo chai mai wah chun mai mee arai laeo tur yung ja bpai duay gun reu bplao
You know that I don’t have anything right? So will you still be with me?
ฉันนั้นมาจากดิน ไม่ได้มาจากดาว ดูฉันก่อน รับทุกอย่างได้ไหม
Chun nun mah jahk din mai dai mah jahk dao doo chun gaun rup took yahng dai mai
I came from the earth, I didn’t come from the stars, take a good look at me, could you accept everything?

(*,**,**)

แล้วคนมาจากดิน จะรักเธอไปจนตาย ฉันสัญญา
Laeo kon mah jahk din ja ruk tur bpai jon dtai chun sunyah
This man who came from the earth will love you until he dies, I promise

   

คำร้อง : เวสป้า
ทำนอง : เวสป้า
เรียบเรียง : ณรงค์ เดชะ

Title: 100 เหตุผล / Roy Het Pon (One Hundred Reasons)
Artist: Ster (สเตอ)
Album: Ster
Year: 2003

คนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจ
Kon tee koey mee gun pook pun jing jai
The person whom I once felt a sincere connection with
คนที่เคยห่วงใยไม่เคยเหินห่าง
Kon tee koey huang yai mai koey hern hahng
The person whom I once worried about and was never far from
วันและคืนที่ดีกำลังจืดจาง
Wun lae keun tee dee gumlung jeut jahng
The good days and nights are fading
เพราะอะไร วันนี้เธอต้องการจากไป
Pror arai wun nee tur dtaung gahn jahk bpai
Why do you have to leave today?

(*) ต้านทานสุดแรงทำไป
Dtahn tahn soot raeng tum bpai
I’m resisting with all of my strength
อยากให้เธอนั้นเห็นใจ
Yahk hai tur nun hen jai
I want you to have sympathy for me
ขอร้องฟังฉันสักหน่อยสักครั้งได้ไหม
Kor raung fung chun suk noy suk krung dai mai
I’m begging you, please listen to me just once

(**) เธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไป
Tur aht mee roy het pon tee tur ja bpai
You might have a hundred reasons for you going
แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่
Dtae chun mee piang het pon diao ja hai tur yoo
But I have only one reason for you to stay
ฟังเสียงหัวใจของฉัน แล้วเธออาจจะรู้
Fung siang hua jai kaung chun laeo tur aht ja roo
Listen to the voice of my heart and you might know
เหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอ
Het pon diao mee yoo gor keu ruk tur
The one reason I have is that I love you

สองมืออ่อนและล้าจะดึงรั้งไว้
Saung meu aun lae lah ja deung rung wai
My weak and weary hands will pull you back
หัวใจแตกสลายจะวอนขอเธอ
Hua jai dtaek salai ja waun kor tur
My heart is breaking, I’ll beg you
ฆ่ากันเถอะคนดี แต่อย่าเดินหนีฉันไป
Kah gun tur kon dee dtae yah dern nee chun bpai
Kill me, darling, but don’t walk away from me
ขาดเธอสักคนฉันคงขาดใจ
Kaht tur suk kon chun kong kaht jai
Without you, I’m without a heart

(*,**,**)

เหตุผลที่ฉันอยู่ก็คือรักเธอ
Het pon tee chun yoo gor keu ruk tur
The reason I’m alive is because I love you

   

คำร้อง : เวสป้า;ชามาดา
ทำนอง : เวสป้า
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ สังคะกุล

Title: มีแฟนแล้ว / Mee Faen Laeo (You Already Have a Boyfriend)
Artist: Ster
Album: Behind
Year: 2006

มีแฟนแล้ว ทำไมไม่ยอมบอกกัน
Mee faen laeo tummai mai yaum bauk gun
Why did you refuse to tell me you had a boyfriend already?
แล้วเธอก็ทำให้ฉัน นั้นรักเธอจนสุดหัวใจ
Laeo tur gor tum hai chun nun ruk tur jon soot hua jai
You made me fall in love with you with all of my heart
ซื่ออย่างนั้น ใครจะรู้
Seu yahng nun krai ja roo
When you’re that honest, who would know?
หน้าตาก็ใสๆ แต่ทำไมหัวใจเธอถึงดำ
Nah dtah gor sai sai dtae tummai hua jai tur teung dum
Your face is innocent, but why is your heart black?

(*) ก็มันรักไปนานแล้ว ทำอย่างไร
Gor mun ruk bpai nahn laeo tum yahng rai
I’ve loved you for a long time now, what should I do?
หัวใจห้ามมันไม่ไหว หัวใจห้ามมันไม่ได้เลย
Hua jai hahm mun mai wai hua jai hahm mun mai dai loey
I can’t forbid my heart, I just can’t
หลอกให้รัก ก็จะรัก หลอกให้หลง หลงหมดใจ
Lauk hai ruk gor ja ruk lauk hai long long mot jai
You deceived me into loving you, so I love you, you tricked me into getting infatuated with you, I’m infatuated with all of my heart
ฉันก็จะยอมจะพร้อมใจรักเธอคนเดียว
Chung or ja yaum ja praum jai ruk tur kon diao
So I’m willing and ready to love only you

(**) อยากบอกให้รู้ ถึงเธอจะมีแฟนแล้ว
Yahk bauk hai roo teung tur ja mee faen laeo
I want to tell you, even though you already have a boyfriend
แต่ว่าฉัน หยุดรักเธอไม่ได้
Dtae wah chun yoot ruk tur mai dai
But I can’t stop loving you
ให้ตัดใจ ไปวันนี้ ฉันมาไกลกลับไม่ไหว
Hai dtut jai bpai wun nee chun mah glai glup mai wai
I’ve already come too far, I can’t go back and give up today
จะถอนตัวคิดถอนใจไม่ทันแล้ว
Ja taun dtua kit taun jai mai tun laeo
I’ll physically remove myself, but I can’t withdraw my heart

(*,**,**)

จะถอนตัว คิดถอนใจ มันไกลแล้ว
Ja taun dtua kit taun jai mun glai laeo
I’ll physically remove myself, but I’ve thought too far to remove my heart

Title: ฝากบอกเธอ / Fahk Bauk Tur (I’ll Tell You)
Artist: Ster
Album: VR
Year: 2004

ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม
Kor tahm arai noy dai mai
Can I ask you something?
เคยเจอคนรักของฉันบ้างไหม
Koey jur kon ruk kaung chun bahng mai
Have you ever met my lover?
คนที่น่ารักๆ คนที่นิสัยดีๆ คนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลๆ
Kon tee naruk naruk kon tee nisai dee dee kon tee dtaun nee kao yoo glai glai
A girl who’s cute, who’s well-behaved, who right now is far away

(*) รู้มั้ยถึงเธออยู่ตรงนั้น
Roo mai teung tur yoo dtrong nun
Do you know, since you’ve been there
ในใจของฉันเธอยังอยู่ตรงนี้
Nai jai kaung chun tur yung yoo dtrong nee
You’re still right here in my heart
เธออยู่ในความทรงจำ อยู่ในความฝันทุกที่
Tur yoo nai kwahm song jum yoo nai kwahm fun took tee
You’re still in my memories, in my dreams every time
คนเดียวที่มีในหัวใจ
Kon diao tee mee nai hua jai
The only girl I have in my heart

(**) ฝากบอกเธอฉันยังคิดถึงเธอไม่จืด
Fahk bauk tur chun yung kit teung tur mai jeut
I want to tell you I still miss you, it hasn’t lessened
ไม่จางไม่ห่างหายไป
Mai jahng mai hahng hai pai
It hasn’t faded or been worn away
ใจของเธอยังมียังเป็นอย่างไร
Jai kaung tur yung mee yung pen yahng rai
Does your heart still have me? Is it still the same?
ใจของฉันยังไม่เคยเปลี่ยนไป
Jai kaung chun yung mai koey plian pai
My heart still has never changed
ฝากบอกเธอ ฉันนี้ยังรักเธอตลอด
Fahk bauk tur chun nee yung ruk tur dtalaut
I want to tell you I still love you forever
ตลอดเวลาวจีทั้งใจ รักษาตัวดีๆต่อไป
Dtalaut welah wajee tung jai ruk sah dtua dee dee dtor pai
For all time, the words of my whole heart will continue to take care of you
เก็บใจเอาไว้ แล้วพบกัน
Gep jai ao wai laeo pob gun
Keep them in your heart, and we’ll see each other

(*,**,**)

เก็บใจเอาไว้. .แล้วเราจะพบกัน
Gep jai ao wai laeo pob gun
Keep them in your heart, and we’ll see each other