Song Thai

All posts tagged Song Thai

Title: ก้อนหินในลำธาร / Gaun Hin Nai Lumtahn (A Rock in a Canal)
Artist: Song Thai (ทรงไทย) ft. Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

หลายคราวที่เจอใครสักคน แล้วมันก็จบลงโง่ๆ
Lai krao tee jur krai suk kon laeo mun gor jop long ngoh ngoh
Many times, I’ve met someone and it ends stupidly
หลายคนที่ผ่านมาแล้วไป ทิ้งไว้แค่ความเหงาโง่ๆ
Lai kon tee pahn mah aleo bpai ting wai kae kwahm ngao ngoh ngoh
Many people have come and gone, leaving only stupid loneliness
จะกี่ครั้ง ต่อกี่ครั้ง มีแค่รอยน้ำตาไม่เหือดหาย
Ja gee krung dtor gee krung mee kae roy num dtah mai heuat hai
However many times, no matter how many times, there’s just streaks of tears that haven’t dissipated
นี่แหละฉัน นี่แหละฉัน เกิดมาเพื่อให้คนเขาจากไป
Nee lae chun nee lae chun gert mah peua hai kon kao jahk bpai
This is me, this is me, born for people to leave me

นั่งมองดูกรวดทรายในน้ำ กลิ้งไปก็กลิ้งมาโง่ๆ
Nung maung doo gruat sai nai num gling bpai gor gling mah ngoh ngoh
I sit watching the silt and sand in the water, rolling around stupidly
น้ำแห้งก็แดดเผาทั้งวัน น้ำมาก็กลิ้งไปโง่ๆ
Num haeng gor daet pao tung wun num mah gor gling bpai ngoh ngoh
The water dries, they get burned by the sunlight all day, the water comes and turns them stupidly
อยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้น อยู่ในน้ำที่มันไม่หวนคืน
Yoo yahng nun yoo yahng nun yoo nai num tee mun huan keun
Living like that, living like that, in water that won’t come back
นั่นแหละฉัน นั่นแหละฉัน มีแต่คำว่าเหงาให้กล้ำกลืน
Nun lae chun nun lae chun mee dtae kum wah ngao hai glum gleun
That’s me, that’s me, there’s only loneliness for me to tolerate

(*) ไหลผ่านฉันไป และไม่เคยจะคืนมา
Lai pahn chun bpai lae mai koey ja keun mah
It flows through me and never returns
รักจากฉันไป ไม่เคยกลับมามองหา
Ruk jahk chun bpai mai koey glup mah maung hah
Love leaves me and never comes back
ไหลผ่านฉันไป ฉันก็คงมีราคา
Lai pahn chun bpai chun gor kong mee rahkah
It flows through me, I only have as much value as
แค่ก้อนหินสักก้อนนึงในลำธาร มันไม่มีค่า
Kae gaun hin suk gaun neung nai lumtahn mun mai mee kah
A rock in a canal; I’m worthless

เป็นก้อนหินที่แค่เปียก แล้วประเดี๋ยวก็แห้งผาก
Bpen gaun hin tee kae bpiak laeo bpradiao gor haeng pahk
I’m just a wet rock, soon I’ll be dried off
เป็นก้อนหินที่เป็นแค่ก้อนหิน
Bpen gaun hin tee bpen kae gaun hin
I’m a rock that’s just a rock
เป็นแค่คนที่เฝ้ารอ เจอแค่คนที่เลยผ่าน
Bpen kae kon tee fao ror jur kae kon tee loey pahn
I’m just someone who’s waiting, I’ve only found people who pass by
เป็นคนที่ใครๆไม่อิน
Bpen kon tee krai krai mai in
I’m someone whom no one is impressed with
เป็นก้อนหินที่ไม่มีใครจะหยิบมาถือ
Bpen gaun hin tee mai mee krai ja yip mah teu
I’m a rock that no one would pick up and carry
ไม่มีใครที่ไหนต้องการ
Mai mee krai tee nai dtaung gahn
No one anywhere wants me
มีชีวิตที่ไม่มีใครเขาอยากจะรัก
Mee cheewit tee mai mee krai kao yahk ja ruk
I’m a living thing that no one wants to love
ไม่มีใครที่ไหนผูกพัน
Mai mee krai tee nai pook pun
No one anywhere has a connection with me

(*)
เพียงก้อนหินแค่ก้อนนึง ไม่มีค่า
Piang gaun hin kae gaun neung mai mee kah
I’m just a worthless rock

(*)
ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยอันล้ำค่า
Mai chai pet mai chai ploy un lum kah
I’m not a diamond or valuable gem
เป็นได้เพียงก้อนหิน
Bpen dai piang gaun hin
I can only be a rock

   

เนื้อร้อง : จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง : Neo
เรียบเรียง : Neo / ทรงไทย
Lyric Director : จักราวุธ แสวงผล
Executive Producer : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

   

I like Song Thai and Rose, but man, this song is way too whiny and self-deprecating. Problems in love and getting dumped are common, don’t put yourself down for it.

Title: ไม่ใช่เทวดา / Mai Chai Taywadah (Not a God)
Artist: Peter Song Thai (ปีเตอร์ ทรงไทย)
Album: OST นักสู้เทวดา / Nuk Soo Taywadah
Year: 2018

ทางที่ต้องเจอมันจะอันตราย
Tahng tee dtaung jur mun ja undtarai
The path I must face will be dangerous
ก็ไม่หวั่นไม่ไหว จะยากแค่ไหน มันต้องวัดกัน
Gor mai wun mai wai ja yahk kae nai mun dtaung wut gun
But I’m unshaken, however difficult i’t’ll be, it must test us
เอาความจริงใจไว้ให้เป็นประกัน
Ao kwahm jing jai wai hai bpen bpragun
Take my sincerity as my guarantee
ว่าในใจของฉัน มีเธอ คนเดียวไม่คิดมีใคร
Wah nai jai kaung chun mee tur kon diao mai kit mee krai
That in my heart, I have only you, and I haven’t thought of having anyone else

(*) อุปสรรคจะมากมายฉันก็ไม่หวาดหวั่น
Oobpasak ja mahk mai chun gor mai waht wun
There may be many obstacles, but I’m not afraid
วางเดิมพันไว้ด้วยหัวใจ
Wahng derm pun wai duay hua jai
I’m gambling my heart
คำว่ากลัว ว่าแพ้ ไม่มีในใจ
Kum wah glua wah pae mai mee nai jai
Fear or failure don’t exist in my heart

(**) ต่อให้คนอย่างฉันอาจไม่ใช่เทวดา
Dtor hai kon yahng chun aht mai chai taywadah
Even though a guy like me might not be a god
แต่ฉันจะสู้และทำทุกทางให้ได้เธอมา ไม่เกรงกลัวอะไร
Dtae chun ja soo ja tum took tahng hai dai tur mah mai greng glua arai
I’ll fight and do everything to get you, I’m not afraid of anything
ต่อให้มันจะสูงแค่ไหน จะปีนไปหา
Dtor hai mun ja soong kae nai ja bpeen bpai hah
No matter how high it is, I’ll climb up
ไขว่คว้าเธอนั้นลงมา ไม่ว่าจะยากเท่าไหร่
Kwai kwah tur nun long mah mai wah ja yahk tao rai
I’ll grab you and pull you to me, no matter how difficult it is
เพราะหัวใจฉันมันรักเธอ
Pror hua jai chun mun ruk tur
Because my heart loves you

มีเธอคนเดียวเป็นพลังให้ฉัน
Mee tur kon diao bpen palung hai chun
I have only you as my energy
พร้อมที่จะฝ่าฟัน ฝนฟ้า พายุ ให้พ้นมันไป
Praum tee ja fah fun fon fah pahyoo hai pon mun bpai
I’m ready to fight the rain and the storms to get beyond them

(*,**,**)

   

คำร้อง The Must
ทำนอง/เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: ปิดตาข้างนึง / Bpit Dtah Kahng Neung (Turning a Blind Eye)
Artist: Song Thai (ทรงไทย)
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่จำเป็นต้องรู้ ถ้ารู้แล้วใจต้องเจ็บซะเปล่า
Mai jum bpen dtaung roo tah roo laeo jai dtaung jep sa bplao
I don’t have to know if knowing will make my heart ache
หายใจเบา ๆ ฝืนใจทนเอา
Hai jai bao bao feun jai ton ao
Breathing gently, forcing my heart to endure it
ถามเธอไปก็คงไม่ดี
Tahm tur bpai gor kong mai dee
Asking you would probably be a bad idea
เตือนตัวเองเอาไว้ จะรับความจริงได้ไหมที่มี
Dteuan dtua eng ao wai ja rup kwahm jing dai mai tee mee
Warning myself if I would be able to accept the truth
ก็รู้ว่ายังไม่มีวิธี รับมือเตรียมกับความเสียใจ
Gor roo wah yung mai mee witee rup meu dtriam gup kwahm sia jai
But I know there’s no way to prepare for sadness

(*) บอกอะไร เชื่ออย่างนั้น จะนกจะไม้ก็ต้องยอม
Bauk arai cheua yahng nun ja nok ja mai gor dtaung yaum
I believed whatever you told me, it all seemed natural
หลอกอะไรก็ต้องพร้อม
Lauk arai gor dtaung praum
However you deceived me, I went along with it
ด้วยความเต็มใจ ทำได้อยู่แล้ว
Duay kwahm dtem jai tum dai yoo laeo
I did it voluntarily

(**) แค่ยอมปิดตาข้างนึง ไม่ต้องเข้าใจเรื่องราว
Kae yaum bpit dtah kahng neung mai dtaung kao jai reuang rao
I’m willing to just turn a blind eye, I don’t need to understand the situation
แม้ความเป็นจริงที่เจอ เธอและเขามีอะไรในความสัมพันธฺ์
Mae kwahm bpen jing tee jur tur lae kao mee arai nai kwahm sumpun
Even though I found out the turth that you and he have a secret relationship
โง่งมต่อไปข้างเดียว เหมือนได้ต่อเวลาช้ำแค่ข้ามวัน
Ngoh ngom dtor bpai kahng diao meuan dai dtor welah chum kae kahm wun
I’ll continue being one-sidedly foolish, like I can get over a painful time in just a day
จะแกล้งเป็นคนที่รู้ไม่ทัน ถ้ามันทำให้ฉันไม่เสียเธอ
Ja glaeng bpen kon tee roo mai tun tah mun tum hai chun mai sia tur
I’ll pretend to be someone who doesn’t realize it if it means I won’t lose you

ไม่จำเป็นต้องคิด ถ้าคิดแล้วทำให้ใจต้องสั่น
Mai jum bpen dtaung kit tah kit laeo tum hai jai dtaung sun
I don’t need to think about it if thinking about it makes my heart pound
แค่ยังมีเธอ แค่เพียงบางวัน ได้ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็เอา
Kae yung mee tur kae piangbahng wund ai kreung kreung glahng glahng gor ao
Even if I just occasionally get a portion of you, I’ll take it
ยอมให้ใจสับสน มันคล้ายว่าปนความช้ำและเหงา
Yaum hai jai sup son mun klai wah bpon kwahm chum lae ngao
I’ll let my heart be confused, it’s like a mix of pain and loneliness
ที่เหมือนตัวจริงได้เพียงชั่วคราว ยื้อเวลาต่อไปแล้วกัน
Tee meuan dtua jing dai piang chua krao yeu welah dtor bpai laeo gun
If it seems like I’ll get the real thing only temporarily, I’ll continue holding back time

(*,**)

รู้ทั้งรู้ ใครที่ควรต้องพูดลา
Roo tung roo krai tee kuan dtaung poot lah
I know full well who should be the one to say good-bye
แล้วทำไม ใจมันยังไม่กล้า
Laeo tummai jai mun yung mai glai
So why doesn’t my heart dare do it?

(**)

ถ้ามันทำให้ฉันไม่เสียเธอ
Tah mun tum hai chun mai sia tur
If it means I won’t lose you

   
สังกัด : Lookkonlek
เนื้อร้อง : อุทัย บุนทรีรัตน์
ทำนอง : นิวัฒน์ อ่ำแสง
เรียบเรียง : ทรงไทย
โปรดิวเซอร์ : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
บันทึกเสียง : เอ็น ที เค มิวสิค สตูดิโอ

Title: นานานานานา (Nah Nah Nah Nah Nah)
Artist: Song Thai (ทรงไทย)
Album: [Single]
Year: 2014

เกิดมานาน แต่ไม่นานให้พอเข้าใจ
Gert mah nahn dtae mai nahn hai por kao jai
It happened for a while, but it didn’t take long for me to understand
เหตุและผลมันเยอะไปแล้ว ฉันฟังไม่ค่อยขึ้นสักที
Het lae pon mun yur bpai laeo chun fung mai koy keun suk tee
There are so many reasons, I didn’t really give it much attention
อยู่ดี ๆ ก็มาฟังให้เธอบรรยาย
Yoo dee dee gor mah fung hai tur bunyai
All the sudden, I heard you describe
เหตุอย่างนี้มันถึงอย่างนั้น ฉันจำไม่ได้อยู่ดี
Het yahng nee mun teung yahng nun chun jum mai dai yoo dee
The reason is like this, so it’s like that, I can’t remember it already

(*) ยิ่งบอกก็ยิ่งงง ๆ ยาวและเยอะมันงง
Ying bauk gor ying ngong ngong yao lae yur mun ngong
The more you tell me, the more confused I am, it’s so long and tedious, it’s confusing
ทำไมไม่พูดตรง ๆ ฉันมันคงจะโง่ไปหน่อย
Tummai mai poot dtrong dtrong chun mun kong ja ngoh bpai noy
Why don’t you tell it to me straight? I’m too stupid for this

(**) ก็พูดไทย อยากยังไงก็ว่ามา
Gor poot Thai yahk yung ngai gor wah mah
Speak in Thai, whatever you want, say it
เธอก็ได้แต่นานานานานา นานานานานา นานานานา
Tur gor dai dtae na na na na na na na na na na na na na na
But you only go “na na na na na na na na na na na na na na”
พูดด้วยใจ อยากจะไปก็พูดเลย อย่าช้า
Poot duay jai yahk ja bpai gor poot loey yah chah
Speak with your heart, if you want to go, say it, don’t hesitate
นานานานานา นานานานานานา
Na na na na na na na na na na na
Na na na na na na na na na na na

บอกตรง ๆ ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรอก
Bauk dtrong dtrong mai dai tum hai dee keun rauk
I’m telling you straight, this doesn’t make it better
ได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้ แปปเดียวก็เข้าที่อย่างเคย
Dai tao nee gor dai tao nee bpaep diao gor kao tee yahng koey
If this is what I get, this is what I get, in a moment things fall into place, as usual
ไม่เป็นไร ไม่จำเป็นต้องมีน้ำตา
Mai bpen rai mai jum bpen dtaung mee num dtah
It’s okay, you don’t have to cry
ถ้าชนะไม่ได้ก็แพ้ พูดไปก็มากเรื่องอย่าเลย
Tah chana mai dai gor pae poot bpai gor mahk reuang yah loey
If you can’t win, you lose, don’t speak so much

(*,**)

ไม่รักก็บอกไม่รักสั้น ๆ เท่านั้น
Mai ruk gor bauk mai ruk sun sun tao nun
If you don’t love me, just tell me simply that you don’t love me
ฉันจะได้ไปเดินหาคนสวย ๆ
Chun ja dai bpai dern hah kon suay suay
I’ll go and look for someone pretty
เหลือให้เจออีกเยอะ ทั้งสวยทั้งรวย ก็เท่านี้
Leua hai jur eek yur tung suay tung ruay gor tao nee
There’s still plenty other fish in the see, both pretty and rich, that’s all

(**)

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : กิตติลักษณ์ โรหิตาจล , ลูกคนเล็ก
เรียบเรียง : ศุภกร ชูจินดา
โปรดิวเซอร์ : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

Title: มันไม่ง่าย / Mun Mai Ngai (It’s Not Easy)
Artist: Song Thai (ทรงไทย)
Album: [Single]
Year: 2015

จะล้ม จะลุก จะคลาน จะไป ๆ
Ja lom ja look ja klahn ja bpai bpai
I’ll crash, I’ll burn, I’ll crawl, I’ll go
ตามทางที่มันนำไปสู่ใจเธอ
Dtahm tahng tee mun num bpai soo jai tur
Following the path that leads me to your heart
สักวัน ๆ ๆ ความพยายามของฉัน
Suk wun wun wun kwahm payayahm kaung chun
One day day day, my endeavors
จะไปเคาะประตูหัวใจของเธอ
Ja bpai kor bpradtoo hua jai kaung tur
Will knock on the door to your heart

(*) ต่อให้ฟ้าจะหลอมละลายลงสู่พื้นดิน
Dtor hai fah ja laum lalai long soo peun din
Even if the sky melts to the ground
คำว่ารักของฉันยังดังจนเธอได้ยิน
Kum wah ruk kaung chun yung dung jont ur dai yin
My “I love you” will still be so loud you can hear it

ชีวิต ๆ ๆ ฉันใช้ชีวิตเพื่อรอจะมีวันที่เธอมองเห็น
Cheewit cheewit cheewit chun chai cheewit peua ror ja mee wun tee tur maung hen
Life, life, life, I’ll spend my life waiting for the day you look at me
เมื่อไร ๆ ๆ ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่สักวันเธอจะเข้าใจที่ฉันเป็น
Meua rai meua rai meua rai chun gor mai roo chun roo kae suk wun tur ja kao jai tee chun bpen
When, when, when, I don’t know when, all I know is that some day you’ll understand what I am
ต่อให้ใครจะฝังฉันลงไปในพื้นดิน
Dtor hai krai ja fung chun long bpai nai peun din
Even if someone buried me in the ground
คำว่ารักของฉันยังดังจนเธอได้ยิน
Kum wah ruk kaung chun yung dung jon tur dai yin
My “I love you” will still be so loud, you’ll hear it

(**) มันไม่ง่ายกับฉันหรอก
Mun mai ngai gup chun rauk
It’s not easy for me
ที่ทั้งชีวิตต้องการแค่เธอ
Tee tung cheewit dtaung gahn kae tur
That my whole life only wants you
แต่ฉันมันเป็นคนบ้าบอ
Dtae chun mun bpen kon bah bor
But I’m an insane person
และฉันก็มีความบ้าพอ จะรอ คอยเธอ
Lae chun gor mee kwahm bah por ja ror koy tur
And I have enough insanity to wait for you

จะร้อน จะหนาว จะไกล
Ja raun ja nao ja glai
It’ll be hot, it’ll be cold, it’ll be far
ฉันก็จะไปตามทางที่มันนำไปสู่ใจเธอ
Chun gor ja bpai dtahm tahng tee mun num bpai soo jai tur
I’ll follow the path that leads me to your heart
เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี
Bpen wun bpen deuan bpen bpee
It’ll be days, it’ll be months, it’ll be years
ความพยายามของฉันจะไปเคาะประตูหัวใจของเธอ
Kwahm payayahm kaung chun ja bpai kor bpradtoo hua jai kaung tur
My endeavors will knock on the door to your heart

(*,**,**,**,**)

มันไม่ง่ายกับฉัน ไม่ง่ายกับฉันหรอก
Mun mai ngai gup chun mai ngai gup chun rauk
It’s not easy for me, not easy for me

Title: ถ้าวันนี้มันแย่ / Tah Wun Nee Mun Yae (If Today is Bad)
Artist: Song Thai (ทรงไทย)
Album: [Single]
Year: 2015

อาการปวดหัวครั้งนี้มันปวดรุนแรงเหลือเกิน
Ahgahn bpuat hua krung nee mun bpuat roon raeng leua gern
You’ve got a headache, this time it hurts so badly
เป็นไรไม่รู้เหม่อๆลอยๆเบื่อๆในใจ
Bpen rai mai roo mur mur loy loy beua beua nai jai
You don’t know what’s wrong, you’re absent-minded and distracted, bored in your heart
เดินทางก็เช้าไหงรถมันติดจนไปไม่ทัน
Dern tahng gor chao ngai rot mun dtit jon bpai mai tun
Morning commute, there’s so much traffic, you can’t go
ทุกๆสิ่งแย่ไปหมดเลยไม่เป็นใจเท่าไหร่
Took took sing yae bpai mot loey mai bpen jai tao rai
Everything’s terrible, it’s not like you wish at all

เธอคนที่รักไม่รู้ไปอยู่กับใครทั้งวัน
Tur kon tee ruk mai roo bpai yoo gup krai tung wun
You don’t know where your lover went or with whom all day
โทรมาบอกกันให้ทนทำใจอยากจบกันไป
Toh mah bauk gun hai ton tum jai yahk jop gun bpai
They call to tell you to brace yourself, they want to break up
กายใจ บอบช้ำฟ้าฝนยังแกล้งเทมาทั้งวัน
Gai jai baup chum fah fon yung dlaeng tay mah tung wun
Your body and heart are hurt, the sky still teasingly pours rain all day
ทุกๆสิ่งแย่ไปหมดเลยไม่เป็นใจ
Took took sing yae bpai mot loey mai bpen jai
Everything’s terrible, it’s not like you wish
ไม่เป็นไร ให้มันจบไป
Mai bpen rai hai mun jop bpai
It’s okay, let it end

* Hey เข้านอนเร็วสักวัน
Hey kao naun rew suk wun
Hey, go to bed quickly
วันที่ไม่เป็นใจ ทำให้มันสั้นลง
Wun tee mai bpen jai tum hai mun sun long
Make the day that wasn’t as you desired shorter
นอนให้เร็วหน่อย Hey
Naun hai rew noy hey
Go to sleep quickly, hey
แค่หลับตาแล้วปลง
Kae lup dtah laeo bplong
Just close your eyes and let it go
วันนี้พอกันที พรุ่งนี้มันอาจดี
Wun nee por gun tee proong nee mun aht dee
You’ve had enough of today, tomorrow might be good
มีหนทางใหม่ๆ
Mee hon tahng mai mai
There’s new directions

อะไรเกิดแล้วก็ให้มันเกิดตามทางของมัน
Arai gert laeo gor hai mun gert dtahm tahng kaung mun
Whatever has happened, let it run its course
มันเป็นอย่างนั้นปล่อยๆลืมๆอย่าเก็บมันไป
Mun bpen yahng nun bploy bploy leum leum yah gep mun bpai
That’s how it is, let it go, forget about it, don’t hold on to it
วันหนึ่งจบแล้วแค่ 24 ชั่วโมงพ้นไป
Wun neung jop laeo kae yee sip see chua mohn pon bpai
One day is over after just twenty-four hours pass

ไม่เป็นไรเข้านอนเร็วๆแล้วทำใจ
Mai bpen rai kao naun rew rew laeo tum jai
It’s okay, go to sleep quickly and accept it
เช้าวันใหม่ ลุ้นกันอีกที
Chao wun mai loon gun eek tee
Await the morning of a new day again

(*,*,*)

ก้อนหินในลำธาร / Gaun Hin Nai Lumtahn (A Rock in a Canal)
ไม่ใช่เทวดา / Mai Chai Taywadah (Not a God) [Peter’s solo]
มันไม่ง่าย / Mun Mai Ngai (It’s Not Easy)
นานานานานา (Nah Nah Nah Nah Nah)
ปิดตาข้างนึง / Bpit Dtah Kahng Neung (Turning a Blind Eye)
ถ้าวันนี้มันแย่ / Tah Wun Nee Mun Yae (If Today is Bad)

   
All songs tagged Song Thai