Shopping Bag

All posts tagged Shopping Bag

Title: Oh My Love
Artist: Shopping Bag
Album: [Single]
Year: 2016

บรรยากาศดีๆที่มีเพียงฉันและเธอ
Bunyahgaht dee dee tee mee piang chun lae tur
The good atmosphere that has only you and me
ถึงแม้ไม่นานเท่าไหร่ ฉันรักเธอไปเมื่อไหร่
Teung mae mai nahn tao rai chun ruk tur bpai meua rai
Even though it hasn’t been very long, whenever I love you
นาฬิกาอย่าเพิ่งรีบเดินอย่าหมุนเร็วไป
Nahligah yah perng reep dern yah moon rew bpai
Don’t hurry and turn too fast, clock
ฉันขอเวลาอีกหน่อยจนถึงนาทีสุดท้าย
Chun kor welah eek noy jon teung nahtee soot tai
I want a little more time until the last moment

(*) โอ้ว….เราสบสายตา และก็ยิ้มเบาๆในใจ
Oh rao sop sai dtah lae gor yim bao bao nai jai
Oh, we look in each other’s eyes and smile faintly in our hearts
เหมือนว่าโลกทั้งใบนั้นมีแต่เธอ
Meuan wah lohk tung bai nun mee dtae tur
It’s like this whole world has only you
Oh my love ไม่ได้หวังไห้เธอเข้าใจ
Oh my love mai dai wung hai tur kao jai
Oh, my love, I don’t hope for you to understand
ได้แต่ขอให้เธอไม่ไปก็พอ
Dai dtae kor hait ur mai bpai gor por
I only ask that you don’t go, that’s enough

บรรยากาศดีๆที่มีมันน้อยเกินไป
Bunyahgaht dee dee tee mee mun noy gern bpai
The good atmosphere we have is to little
ไม่เหลือเวลาเท่าไหร่แต่ฉันก้ไม่เคยเสียดา­ย
Mai leua welah tao rai dtae chun gor mai koey sia dai
There’s not much time left, but I’ve never regretted it

(*,*)

ได้แต่ยิ้มเบาๆในใจเหมือนว่าโลกทั้งใบนั้น­มีแต่เธอ
Dai dtae yim bao bao nai jai meuan wah lohk tung bai nun mee dtae tur
I can only smile faintly in my heart, like this whole world has only you
Oh my love ไม่ได้หวังเข้าใจ แต่สุดท้ายเวลาก็คง
Oh my love mai dai wung kao jai dtae soot tai welah gor kong
Oh, my love, I don’t hope to understand, but in the end, time might

   
Music: ธนัช ฉิมพาลี
Lyrics: ธนัช ฉิมพาลี / โป โปษยะนุกูล
Arranged: Shopping Bag
Produced: ดนัย ธงสินธุศักดิ์

Title: ซ่อน / Saun (Hide)
Artist: Shopping Bag
Album: [Single]
Year: 2015

ตั้งแต่ที่เราได้เจอกันวันนั้น
Dtung dtae tee rao dai jur gun wun nun
Since we met that day
ทุกอย่างของฉันก็เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ้นเชิง
Took yahng kaung chun gor bplian bplaeng bpai doy sin cherng
Everything completely changed for me
ได้เริ่มมีชีวิตใหม่ ได้พบมุมมองหลากหลาย
Dai rerm mee cheewit mai dai pob moom maung lahk lai
I’ve started a new life, I’ve found so many different points of view
เหมือนว่าฉันกลายเป็นคนอ่อน ไม่เคยเลย
Meuan wah chun glai bpen kon aun mai koey loey
It’s like I’ve become a weak person like never before

(*) ไม่ว่าตอนนี้เธออยู่ไหน
Mai wah dtaun nee tur yoo nai
Regardless of where you are right now
และแม้เธอจะมีใคร แต่รัก ยังไม่จางหาย
Lae mae tur ja mee krai dtae ruk yung mai jahng hai
And even though you’ll have someone else, my love for you still hasn’t faded

(**) ทำได้แค่ร้องเรียกเธอ โดยไม่มีเสียงว่างเปล่า
Tum dai kae raung riak tur doy mai mee siang wahng bplao
I can only cry out for you with an empty silence
ซ่อนมันอยู่แค่ข้างในจิตใจ ฉันจะบอกเธอให้รู้ได้ไหม
Saun mun yoo kae kahng nai jit jai chun ja bauk tur hai roo dai mai
Hiding it inside my heart, can I tell you and let you know?
ก็ยังไม่อาจ ที่จะไขว่คว้าทุกอย่าง
Gor yung mai aht tee ja kwai kwah took yahng
I still shouldn’t grab for everything
ทำได้แค่เพียง ยังรักเธอโดยไม่รู้ว่า
Tum dai kae piang yung ruk tur doy mai roo wah
All I can do is still love you without you knowing
ทุก ๆ อย่างเธอไม่เคยได้ยิน
Took took yahng tur mai koey dai yin
You never hear everything
ท้ายที่สุด เธอไม่เคยต้องการ ไม่เป็นไร
Tai tee soot tur mai koey dtaung gahn mai bpen rai
If in the end, you never want me, it’s okay

(*,**)

เนิ่นนานเท่าไหร่ ซ่อนมันเก็บไว้
Nern nahn tao rai saun mun gep wai
However long it’s been, I’ve kept it hidden
หัวใจที่มันอยากอยู่ใกล้เธอ
Hua jai tee mun yahk yoo glai tur
My heart wants to be near you
แม้ต้องจากกัน ฉันยังเก็บไว้
Mae dtaung jahk gun chun yung gep wai
Even though we must separate, I still keep it
แค่เพียงได้ฝันได้ไหม
Kae piang dai fun dai mai
Can I just dream?

(**)

ทำได้แค่เพียง ยังรักเธอโดยไม่รู้ว่า
Tum dai kae piang yung ruk tur doy mai roo wah
All I can do is still love you without you knowing
ทุก ๆ อย่างเธอไม่เคยได้ยิน
Took took yahng tur mai koey dai yin
You never hear everything
ท้ายที่สุด เธอไม่เคยต้องการ ไม่เป็นไร
Tai tee soot tur mai koey dtaung gahn mai bpen rai
If in the end, you never want me, it’s okay

Title: เพราะว่าเราห่าง / Pror Wah Rao Hahng (Because We’re Separated)
Artist: Shopping Bag
Album: [Single]
Year: 2014

เพราะว่าเราห่าง ไม่ค่อยได้เจอ
Pror wah rao hahng mai koy dai jur
Because we’re separated, we can’t really see each other
ฉันคิดถึงเธอ เพ้ออยู่คนเดียว
Chun kit teung tur pur yoo kon diao
I miss you, I’m going crazy alone
รักที่ห่างไกล อะไรที่ห่างกัน
Ruk tee hahng glai arai tee hahng gun
If love’s far apart, everything’s far apart
สิ่งที่สำคัญ อาจจะหายไป
Sing tee sumkun aht ja hai bpai
An important thing might disappear

เพราะว่าทุกอย่าง นั้นก็คงเปลี่ยน
Pror wah took yahng nun gor kong bplian
Because everything changes
บนโลกที่ผิดเพื้ยน ฉันไม่เป็นไร
Bon lohkt ee pit pian chun mai bpen rai
On this different world, I’m okay
คิดถึงแต่เธอ เสมอไม่มีใคร
Kit teung dtae tur samur mai mee krai
I miss only you, always, I don’t have anyone else
สุขที่หัวใจ แค่คิดถึงเธอ
Sook tee hua jai kae kit teung tur
My heart is happy just missing you

(*) ห่างกันสักแค่ไหน กี่หมื่นแสนล้านไมล์
Hahng gun suk kae nai gee meun saen lahn mile
However far apart we are, however many hundreds of thousands of miles
ไม่อาจทำให้หวั่นไหว เพราะฉันเชื่อใจ และฉันมั่นใจ
Mai aht tum hai wun wai pror chun cheua jai lae chun mun jai
It won’t make me nervous because I have faith and I’m certain

(**) ระหว่างที่เธอนั้น ไม่อยู่ด้วยกับฉัน
Rawahng tee tur nun mai yoo duay gup chun
Meanwhile, you’re not with me
ยังคิดถึงเธอ ยังคิดถึงหมดทั้งใจ
Yung kit teung tur yung kit teung mot tung jai
I still miss you, I still miss you with all of my heart
เก็บเธอเอาไว้ จะเก็บใจไม่ให้ใคร
Gep tur ao wai ja gep jai mai hai krai
I’ll keep you, I’ll keep my heart and not give it to anyone else
รอฉันก่อน ไม่นานที่เราจะพบกันใหม่
Ror chun gaun mai nahn tee rao ja pob gun mai
Wait for me, soon we’ll meet again

เหมือนว่าเวลา แค่วินาที
Meuan wah welah kae winahtee
It’s like time, just a second
มันช่างเนิ่นนาน เมื่อไม่มีเธอ
Mun chahng nern nahn meua mai mee tur
Is so long when I’m without you

(*,**,*,**)

ยังคิดถึงเธอ ยังคิดถึงหมดทั้งใจ
Yung kit teung tur yung kit teung mot tung jai
I still miss you, I still miss you with all of my heart
รอฉันก่อน ไม่นานที่เราจะพบกันใหม่
Ror chun gaun mai nahn tee rao ja pob gun mai
Wait for me, soon we’ll meet again