Petite

All posts tagged Petite

Title: It’s Complicated
Artist: Petite
Album: [Single]
Year: 2018

สถานะ คืออะไร ความสัมพันธ์
Satahna keu arai kwahm sumpun
What’s our relationship status?
ทำตัวกลาง ๆ ยังไม่ชัดเจน
Tum dtua glahng glahng yung mai chut jen
It’s on the fence, it’s still not clear
ต่างคนต่างเล่นกันไป เพราะยังไงรักมันก็แค่เกม
Dtahng kon dtahng len gun bpai pror wun ngai ruk mun gor kae game
Each person plays their own way because no matter what, love is just a game
เป็นเพียงเกมรักอีกหนึ่ง รักอีกหนึ่ง Yeah
Bpen piang game ruk eek neung ruk eek neung yeah
It’s just another game of love, another love, yeah
แล้วเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกขนาดนี้
Laeo tur gor tum hai chun roo seuk kanaht nee
Then you made me feel like this
ยิ่งมันมากเท่าไหร่ ยิ่งไม่ไหวทุกที
Ying mun mahk tao rai ying mai wai took tee
The bigger it gets, the more I just can’t deal with this

(*) เพราะคนที่รู้สึกก่อนก็คงจะแพ้
Pror kon tee roo seuk gaun gor kong ja pae
Because the person who develops feelings first loses
และฉันก็กลัว ว่าฉันอาจคงต้องกลายเป็นคนแพ้ ที่อ่อนแอ
Lae chun gor glua wah chun aht kong dtaung glai bpen kon pae tee aun ae
And I’m scared that I might become the weak loser
ทบทวนดูก่อน ว่าแพ้เธอดีรึเปล่า
Top tuan doo gaun wah pae tur dee reu bplao
So I’m reconsidering if losing to you is good or not

(**) ถ้าใครคนหนึ่งถามเธอ ระหว่างเราไม่มีอะไร
Tah krai kon neung tahm tur rawahng rao mai mee arai
If someone asked you if there was nothing between us
ดู ๆ กันอยู่แล้วกัน มันยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ (It’s Complicated)
Doo doo gun yoo laeo gun mun yung mai nae naun tao rai (it’s complicated)
If you look at us, it’s still not really certain (It’s complicated)
นี่ก็ยังไม่ค่อยรู้ตัว ว่าตัวฉันเป็นอะไร
Nee gor yung mai koy roo dtua wah dtua chun bpen arai
I’m not really aware of what I am
นี่ขนาดยังไม่รู้สึก ก็ยังหวั่น ๆ ว่าแพ้เธอดีรึเปล่า
Nee kanaht yung mai roo seuk gor yung wun wunw ah pae tur dee reu bplao
I don’t feel it yet, but I’m still nervous as to if losing to you is good or not

มันก็ไม่ไหวทุกที
Mun gor mai wai took tee
I just can’t deal with this

(*)

มันยังไม่แน่นอนเท่าไหร่
Mun yung mai nae naun tao rai
It’s still not really certain
ดูๆ กันอยู่แล้วกัน ก็ไม่รู้คืออะไร
Doo doo gun yoo laeo gun gor mai roo keu arai
Looking at us, I don’t know what this is
มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าเอายังไงอะ
Mun gor yung mai koy chut jen wah ao yung ngai la
It’s still not really clear what you’re getting from this

(*,**)

   

Definitely my favorite up and coming female singer. I just love her voice~ I like the colors of the music video, and how it equated literally losing to the guy in different games to emotionally losing/falling for him.
And I’ll always support fellow half Latino/as :’D

Title: Next
Artist: Petite
Album: [Single]
Year: 2017


ฉันไม่รู้อะไรเข้าสิง ให้ตอนนั้นฉันคิดว่าเธอเป็นคนดี
Chun mai roo arai kao sing hai dtaun nun chun kit wah tur bpen kon dee
I don’t know what possessed me to think that you were a good person back then
และไม่รู้อะไรเข้าฝัน ของเธอนั้นให้ไปจากฉันง่ายดาย
Lae mai roo arai kao fun kaung tur nun hai bpai jahk chun ngai dai
And I don’t know what got into your dreams that made you leave me so easily

และชีวิตฉันคงไม่เจอใคร ที่ทำให้ใจได้ฟื้นคืนอีก
Lae cheewit chun kong mai jur krai tee tum hai jai dai feun keun eek
And that my life will probably never find someone who can make my heart whole again
คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของเธอใช่ไหม
Keu sing tee yoo nai kwahm kit kaung tur chai mai
Is what you’re thinking, isn’t it?

(*) ก็คอยดูคนต่อไปของฉันก็แล้วกัน
Gor koy doo kon dtor bpai kaung chun gor laeo gun
I’ll be cautious of the next guy
เขาจะเป็นคนที่รักฉันได้ดีกว่าเธอ
Kao ja bpen kon tee ruk chund ai dee gwah tur
He’ll be someone who will love me better than you
เป็นคนที่ดูไปก็มีความคล้ายๆ เธอ
Bpen kon tee doo bai gor mee kwahm klai klai tur
He’ll be someone who looks similar to you
ยิ้มเหมือนกันหัวเราะเหมือนกันทุกอย่าง
Yim meuan gun hua ror meuan gun took yahng
With the same smile, the same laugh, everything

(**) สายตาที่มองฉันแบบเธอ สัมผัสที่ตัวฉันแบบเธอ
Sai dtah tee maung chun baep tur sumput tee dtua chun baep tur
A gaze that looks at me like yours, the way he touches me will be like you
และทุกวันที่ทำให้ฉันนั้นรู้สึก ..แบบเธอ
Lae took wun tee tum hai chun roo seuk baep tur
And every day, he’ll make me feel like you did
เพราะฉันยังรักคนแบบเธอ เพราะฉันนั้นยังคิดถึงคนแบบเธอ
Pror chun yung ruk kon baep tur pror chun nun yung kit teung kon baep tur
Because I still love someone like you, because I still miss someone like you
คนที่ทำให้ทุกๆวันนั้นรู้สึก
Kon tee tum hai took took wun nun roo seuk
The person who made me fee something every day

เขาจะสวมเสื้อสีเทาตัวนั้น ซื้อที่ร้านเราเคยชอบไป
Kao ja suam seua see tao dtua nun seu tee rahn rao koey chaup bpai
He’ll wear that grey shirt that he bought at the store we used to like going to
น้ำหอมกลิ่นที่ฉันเคยคลั่งไคล้ เขาใช้เอาใจฉันทุกชั่วโมง
Num haum glin tee chun koey klung klai kao chai ao jai chun took chua maung
He’ll use the cologne that I’m crazy about every hour

และไม่ว่าเธอชอบกินอะไร เป็นสิ่งที่เขานั้นชอบพอดี
Lae mai wah tur chaup gin arai bpen sing te ekao nun chaup por dee
And no matter what you liked to eat, those are exactly what he likes as well
และอยากจะเจอกับรักครั้งนี้ที่เดิมที่เจอเธอ
Lae yahk ja jur gup ruk krung nee tee derm tee jur tur
And I want to meet this love in the same place that I met you

(*,**)

แบบเธอ
Baep tur
Like you

   

Music by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ , เปอติ๊ด ญาดา โกเมศ
Lyrics by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ , เปอติ๊ด ญาดา โกเมศ
Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์


Title: Ai
Artist: Petite
Album: [Single]
Year: 2017

ทำไม่ได้
Tum mai dai
I can’t do it

อยากจะเตะ อยากจะต่อยเธอ
Yahk ja dtay yahk ja dtoy tur
I want to kick you, I want to hit you
เธอว่าฉันจะทำ
Tur wah chun ja tum
You said I’d do it
ก็เพราะว่าคนที่เกลียดกันเค้าทำแบบนั้น
Gor pror wah kon tee gliet gun kao tum baep nun
Because people who hate each other act that way
ที่เธอปล่อยมือไปจากฉัน
Tee tur bploy meu bpai jahk chun
You let go of my hand and left me
ทำให้คนที่รักกัน
Tum hai kon tee ruk gun
You made people in love
กลายเป็นคนละฝ่ายกันแล้ว
Glai bpen kon la fai gun laeo
Become people split into two different sides

(*) แต่ว่าเธอในใจของฉัน
Dtae wah tur nai jai kaung chun
But you’re in my heart
ต่างจากฉันในใจดวงนั้นของเธอ
Dtahng jahk chun nai jai duang nun kaung tur
Unlike me in your heart
รักยังคงอยู่
Ruk yung kong yoo
My love is still there
ผิดแล้วที่มองคนนี้
Pit laeo tee maung kon nee
It was a mistake to look at this person
เปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีรู้มั้ย
Bplian bpai bpen kon mai dee roo mai
Do you know that I’ve become a bad person?

(**) ลองคิดด่าเธอในใจ
Laung kit dah tur nai jai
I try to curse you in my heart
ทำไม่ได้
Tum mai dai
But I can’t do it
ยังรอและยังอยากรู้แค่เพียง
Yung ror lae yung yahk roo kae piang
I’m still waiting and only still want to know

(***) ถ้าใครพูดถึงฉันต่อหน้าเธอ
Tah krai poot teung chund tor nah tur
If anyone talks about me in front of you
แสดงอาการยังไงเหรอ
Sadaeng ahgahn yung ngai rur
How do you react?
มันจะมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงรึป่าว
Mun ja mee kwahm roo seuk wah yung kit teung reu bpao
Would there be any feelings that you still miss me?
เวลาบังเอิญเจอกันและกัน
Welah bungern jur gun lae gun
When we happen to run into each other
คนที่ตรงข้ามกับเธอนั้น
Kon tee dtrong kahm gup tur nun
The person right across from you
มันยังมีความรู้สึกที่ดีเสมอรู้ไว้
Mun yung mee kwahm roo seuk tee dee samur roo wai
Still always has the best feelings towards you, keep that in mind

ไอ้คนที่มันยังคงฝันถึง every night
Ai kon tee mun yung kong fun teung every night
The person I still dream about every night
ไอ้คนที่มันเป็นศัตรูกับการคบใครใหม่
Ai kon tee mun bpen sutdtroo gup gahn kop krai mai
The person who is an enemy of me dating someone new
รูปภาพและก็วิดีโอยังไม่ลบออกไป
Roop pahp lae gor video yung mai lop auk bpai
I still haven’t erased the pictures and the videos
ฉันยังคงเดิม
Chun yung kong derm
I’m still the same

(*,**,***,**,***,***)

   

Music by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ , ญาดา โกเมศ
Lyrics by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ , ญาดา โกเมศ
Arranged by : รัตน จันทร์ประสิทธิ์ , ญาดา โกเมศ
Guest Musician : ภากร โกเมศ
Recording Engineer : รัตน จันทร์ประสิทธิ์
Mixed and Mastered : พี่รุ่ง smallroom BKK, Thailand

   

What a fantastic voice this girl has! I love the sound, love her style, and love the “I hate you because I still love you” lyrics~ 😀 I absolutely can’t wait to hear more from her!