Peacemaker

All posts tagged Peacemaker

Title: ข้ออ้าง / Kor Ahng (Excuses)
Artist: Peacemaker
Album: 3 to 1
Year: 2006

ตลอดเวลาที่เราคบกัน มันเหนื่อยไหมเธอ
Dtalaut welah tee rao kob gun mun neuay mai tur
All the time that we go out together, is it tiring?
ไม่ว่าเรื่องอะไร ฉันใช้อารมณ์กับเธอทุกที
Mai wah reuang arai chun chai ahrom gup tur took tee
No matter what it is, I get moody with you every time
เธอจะออกไปไหน จะคุยกับใคร ต้องโวยวายทุกที
Tur ja auk bpai nai ja kooey gup krai dtaung woy wai took tee
Wherever you go out to, whoever you talk to, I must white about it every time
ต้องว่าแรงๆ ต้องอ้างทุกที เพื่อไม่ให้เธอไปไหน
Dtaung wah raeng raeng dtaung ahng took tee peua mai hai tur bpai nai
I have to harshly reprimand you, I have to make up excuses every time to not to let you go anywhere

(*) เหตุผลที่ทำอย่างนั้น ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไร
Het pon tee tum yahng nun chun mai roo wah pror arai
I don’t know why I act like that
แต่ที่รู้ฉันเริ่มแปลกไป ตั้งแต่วันที่มีเธอ…
Dtae tee roo chun rerm bplaek bpai dtung dtae wun tee mee tur
But what I do know is that I’ve started to become strange since the day I got you

(**) ความจริงคือฉันไม่อยากจะห่างเธอ แค่วินาทีที่ไม่เจอ
Kwahm jing keu chun mai yahk ja hahng tur kae winahtee tee mai jur
The truth is, I don’t want to be separated from you for even a second
ไม่มีเธออยู่ใกล้กัน โลกก็พลันมืดมิดไม่สดใส
Mai mee tur yoo glai gun lohk gor plun meut mit mai sot sai
Without you near me, the world is instantly dark and dreary
กี่ร้อยพันคำที่พูดไป ที่ฉันนั้นทำให้เสียใจ
Gee roy pun kum tee poot bpai tee chun nun tum hai sia jai
However hundreds of thousands of words I’ve said, that I made you sad
มีอีกคำอยู่ข้างใน อยากให้เธอได้ยินว่าฉันรัก…เธอ…
Mee eek kum yoo kahng nai yahk hai tur dai yinw ah chun ruk tur
I have one more word inside, I want you to hear that I love you

ทุกสิ่งที่ทำให้เธอเสียใจ และเสียน้ำตา
Took sing tee tum hai tur sia jai lae sia num dtah
Everything that made you sad and cry
คำพูดแรงๆ ที่ฉันใช้ก็คือข้ออ้างกับเธอ
Kum poot raeng raeng tee chunc hai gor keu kor ahng gup tur
The harsh words that I used were just my excuses with you
ที่ไม่ให้ออกไปไหน ไม่ให้คุยกับใคร
Tee mai hai auk bpai nai mai hai kooey gup krai
Not letting you go out anywhere, not letting you talk to anyone
เพราะไม่อยากให้ใครได้เธอ….
Pror mai yahk hai krai dai tur
Because I don’t want to let anyone else get you
ต้องขอโทษเธอ เพราะฉันมันคนปากแข็งอย่างนี้
Dtaung kor toht tur pror chun mun kon bpahk kaeng yahng nee
I must apologize to you because I’m a stubborn person like this

(*,**,**)

(***) ก็ฉันไม่อยากจะห่างเธอ แค่วินาทีที่ไม่เจอ
Gor chun mai yahk ja hahng tur kae winahtee tee mai jur
I don’t want to be separated from you for even a second
ไม่มีเธออยู่ใกล้กัน โลกก็พลันมืดมิดไม่สดใส
Mai mee tur yoo glai gun lohk gor plun meut mit mai sot sai
Without you near me, the world is instantly dark and dreary
กี่ร้อยพันคำที่พูดไป ที่ฉันนั้นทำให้เสียใจ
Gee roy pun kum tee poot bpai tee chun nun tum hai sia jai
However hundreds of thousands of words I’ve said, that I made you sad
มีอีกคำอยู่ข้างใน อยากให้เธอได้ยินว่าฉันรัก…เธอ…
Mee eek kum yoo kahng nai yahk hai tur dai yinw ah chun ruk tur
I have one more word inside, I want you to hear that I love you

(***)

   

คำร้อง : โอเล่ เมดูซ่า
ทำนอง : โอเล่ เมดูซ่า
เรียบเรียง : ศุภรัฐ สังข์กูล

Title: อย่าคิดเลย / Yah Kit Loey (Don’t Think)
Artist: Peacemaker
Album: Peacemaker
Year: 2003

รู้ฉันรู้และเห็นเธอปวดร้าว
Roo chun roo lae hen tur bpuat rao
I know and I see you hurting
ในใจเธอคิดถึงแต่เขา
Nai jai tur kit teung dtae kao
In your heart, you think only of him
เพราะรักครั้งนั้น เธอยังไม่ลืมมันไป
Pror ruk krung nun tur yung mai leum mun bpai
Because you still haven’t forgotten that love

จะกี่ทีที่เราพบกัน ฉัน ก็เห็นรอยน้ำตา
Ja gee tee tee rao pob gun chun gor hen roy num dtah
However many times we meet, I see your tear stains
และเธอก็ยังเสียใจ
Lae tur gor yung sia jai
And you’re still sad

เห็นฉันเห็น ทุกครั้งที่เธอเหงา
Hen chun hen took krung tee tur ngao
I see every time that you’re lonely
ใจเธอวนเวียนถึงแต่เขา
Jai tur won wian teung dtae kao
Your heart circles back to him
เฝ้าคิดว่าเขาทำไม ต้องจากเธอไป
Fao kit wah kao tummai dtaung jahk tur bpai
Thinking why he had to leave you

บอกกับเธอให้เธอรับฟัง
Bauk gup tur hai tur rup fung
I’m telling you, listen
เพราะฉัน รักและเป็นห่วง
Pror chun ruk lae bpen huang
Because I love you and am worried about you
ไม่อยากให้เธอเสียใจ
Mai yahk hai tur sia jai
I don’t want you to be sad

(*) หากเธอยิ่งคิด แล้วยิ่งต้องเสียใจ ต้องร้องไห้
Hahk tur ying kit laeo ying dtaung sia jai dtaung raung hai
If the more you think, the sadder you are and the more you cry
ติดกับความคิด ที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจ
Dtit gup kwahm kit tee tur bpuat rao ying chum jai
Stuck with the thoughts that make you hurt more
หากเป็นอย่างนั้น ไม่คิด ไม่คิดถึงมัน จะดีกว่าไหม
Hahk bpen yahng nun mai kit mai kit teung mun ja dee gwah mai
If it’s like that, wouldn’t it be better not to think about it?
ปล่อยใจเธอหยุดพัก อยู่กับฉันแค่สักวัน อย่าคิดเลย
Bploy jai tur yoot puk yoo gup chun kae suk wun yah kit loey
Let your heart stop and take a rest, stay with me for just a day, don’t think

เรื่องร้ายร้ายนั้นคิด แล้วเจ็บช้ำ
Reuang rai rai nun kit laeo jep chum
Thinking about those bad memories hurts
เหมือน เหมือนย้ำแผลเดิมอีกครั้ง
Meuan meuan yum plae derm eek krung
Like it’s picking the same wound again
ให้ยิ่งชอกช้ำ จนเธอหมดกำลังใจ
Hai ying chauk chum jon tur mot gumlung jai
Hurting you until you’re out of spirit
เก็บเวลาที่เธอเสียใจ ขอ เริ่มต้นมองวันใหม่
Gep welah tee tur sia jai kor rerm dton maung wun mai
Keep your times of sadness and ask to start looking at a new day
จะมีฉันอยู่ข้างเธอ
Ja mee chun yoo kahng tur
You’ll have me beside you

(*)

อย่าคิดเลย อย่าคิดเลย อย่าคิดเลย
Yah kit loey yah kit loey yah kit loey
Don’t think, don’t think, don’t think

(*,*)

Title: เหงา / Ngao (Lonely)
Artist: Peacemaker
Album: Peacemaker
Year: 2003

เคยรู้สึกไหม เวลาไม่มีใครแล้ว จะมองไปทางไหน ไม่มีใครให้พูดจา
Koey roo seuk mai welah mai mee krai laeo ja maung bpai tahng nai mai mee krai hai poot jah
Have you ever felt, when you didn’t have anyone, that wherever you looked, there was no one to talk to?

(*) ไม่มีเลยซักคน จะหันมองมองและเข้าใจ คนๆนี้ที่มันไม่มีอะไร
Mai mee loey suk kon ja hun maung maung lae kao jai kon kon nee tee mun mai mee arai
There’s no one to turn and look or understand this person who has nothing

(**) นี่คือเหงา นี่แหละเหงา นี่คือความจริงที่ได้เจอ เจ็บปวดทรมาณลึกลงข้างในใจ
Nee keu ngao nee lae ngao nee keu kwahm jing tee dai jur jep bpuat toramahn leuk long kahng nai jai
This is loneliness, it’s loneliness, this is the truth I’ve found, it’s torture deep down in my heart
โอ้ความเหงา มันช่างหนาว มันช่างยาวนานและทุกข์ทน รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน
Oh kwahm ngao mun chahng nao mun chahng yao nahn lae took ton ror koy krai bahng kon mah yoot mun
Oh, loneliness is so cold, it’s so long and painful, waiting for someone to come stop it

มันจะอีกนานไหม เวลาคงไม่หยุดแล้ว เวลาจะพาคนไหน ให้ผ่านให้พ้นเข้ามา
Mun ja eek nahn mai welah kong mai yoot laeo welah ja poah kon nai hai pahn hai pon kao mah
How much longer will it be? Time won’t stop, time will lead someone new into my life

(*,**,*,**)

Title: สุดท้าย / Soot Tai (The End)
Artist: Peacemaker
Album: Panorama
Year: 2005

สุดท้าย ฉันขอเอ่ยคำสุดท้าย
Soot tai chun kor oey kum soot tai
Finally, I must say the final words
ฉันขอบอกเธอได้ไหมฉันหวังว่าเธอคงฟัง
Chun kor bauk tur dai mai chun wung wah tur kong fung
Can I tell you? I hope you’ll listen
สุดท้าย ทั้งฉันและเธอผิดหวัง
Soot tai tung chun lae tur pit wung
In the end, both you and I are disappointed
หลงเหลือแต่เพียงความหลังเพราะรักเราพังทลาย
Long leua dtae piang kwahm lung pror ruk rao pung talai
Only the past is remaining, because our love has collapsed

(*) ฉันจะจำสิ่งที่เธอทำพันครั้งที่เธอทำดี
Chun ja jum sing tee tur tum pun krung tee tur tum dee
I’ll remember the things you did, the thousands of times that you did good
ฉันจะลืมสิ่งที่เธอเป็น สิบครั้งที่มันร้ายๆ
Chun ja leum sing tee tur bpen sip krung tee mun rai rai
I’ll forget the things you were, the ten times that you hurt me

(**) สุดท้ายฉันขอให้เราไม่โกรธ
Soot tai chun kor hai tur mai groht
In the end, I ask that you don’t be angry
เลิกลากันไปด้วยความไม่เกลียด
Lerk lah gun bpai duay kwahm mai gliet
Let’s break up without hatred
เราจะลาด้วยความเข้าใจ
Rao ja lah duay kwahm kao jai
We’ll say good-bye with understanding
โปรดรู้ไว้นะฉันรักเธอมากและฉันไม่อาจมีใคร
Bproht roo wai na chun ruk tur mahk lae chun mai aht mee krai
Please keep in mind that I love you so much, and I won’t have anyone else
เพื่อยิ้มและเพื่อร้องไห้ได้เทียมเท่าเธอ
Peua yim lae peua raung hai dai tiam tao tur
Whose smile and whose crying can compare to you
ไม่รู้จะมีใครใหม่ได้เทียมเท่าเธอ
Mai roo ja mee krai mai dai tiam tao tur
I don’t know if I’ll find anyone else who can compare to you

ไม่รู้ใจเธอจะจำแบบไหน
Mai roo jai tur ja jum baep nai
I don’t know how your heart will remember this
เห็นฉันเป็นคนเลวร้ายหรือฉันยังเป็นคนดี
Hen chun bpen kon leo rai reu chun yung bpen kon dee
Will you see me as a bad guy? Or am I still a good man?
ไม่รู้นานไปจะยังโกรธฉันหรือพร้อมอภัยให้ฉัน
Mai roo nahn bapi ja yung groht chun reu praum apai hai chun
I don’t know how long you’ll still be angry at me, or if you’re ready to forgive me
นึกถึงเรื่องราวเคยมี
Neuk teung reuang rao koey mee
Think about the memories we once had

(*,**,**)

Title: คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
Artist: Peacemaker
Album: Peacemaker
Year: 2003

หลับตาลงยังรู้สึก ท่ามกลางความอ้างว้างในหัวใจ
Lup dtah long yung roo seuk tahm glahng kwahm ahng wahng nai hua jai
When I close my eyes, I still feel the emptiness in m y heart
ค่ำคืนยาวนาน กับความเดียวดาย และลมหายใจที่ว่างเปล่า
Kum keun yao nahn gup kwahm diao dai lae lom hai jai tee wahng bplao
The long nights with the loneliness and empty breath

(*) อยากให้เธอได้สัมผัส กับความห่วงใยที่มีให้เธอ
Yahk hai tur dai sumput gup kwahm huang yai tee mee hai tur
I want you to feel the concern I have for you
ได้ยินเสียงของพระจันทร์ที่กล่อมเธอฝันดี ให้เธอได้รู้ตลอดไป
Dai yin siang kaung prajun tee glaum tur fun dee hai tur dai roo dtalaut bpai
Hear the voice of the moon soothing you to sweet dreams so you can always know

(**) ว่าทุกเวลา ที่เราห่างกันแสนไกล ยังมีอีกคำในหัวใจ
Wah took welah tee rao hahng gun saen glai yung mee eek kum nai hua jai
Every time we’re far apart, there’s still a phrase in my heart
ที่จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้และเข้าใจ
Tee ja bauk tur hai tur dai roo lae kao jai
That I’ll tell you, so you can know and understand
ว่าคิดถึงเธอ เมื่อเราห่างกันแสนไกล มีคำหนึ่งคำจะพูดไป
Wah kit tueng tur meua rao hahng gun saen glai mee kum neung kum wah poot bpai
That I miss you, when we’re far apart, there’s one word I’ll say to you
ให้เธอได้รู้ จะแทนความหมายความห่วงใย ฉันคิดถึงเธอ
Hai tur dai roo ja taen kwahm mai kwahm huang yai chun kit teung tur
So you can know, it’ll express my concern; I miss you

(*,*,**)

ก็ฉันมีเพียงเธอ
Gor chun mee piang tur
I have only you

Title: ส่วนเกิน / Suan Gern (Extra)
Artist: Peacemaker
Album: Panorama
Year: 2005

ฉันคนนี้กับเขาคนนั้น ต่างกันเธอรู้ดี
Chun kon nee gup kao kon nun dtahng gun tur roo dee
Me and him, we’re different, you know that
คนที่ดีกับคนที่รัก ต่างกันเธอรู้ไหม
Kon tee dee gup kon tee ruk dtahng gun tur roo mai
The person you’re good to and the person you love are different, do you know?
เขาที่เธอผูกพัน กับฉันที่เธอหมดใจ
Kao tee tur pook pun gup chun tee tur mot jai
He who you have a relationship with, and I who you ran out of heart for
ทำยังไงก็คงไม่เหมือนเก่า
Tum yung ngai gor kong mai meuan gao
Whatever I do, it probably won’t be the same

* เป็นส่วนเกินในชีวิตเธอ ที่เธอไม่ต้องการ
Pben suan gern nai cheewit tur tee tur mai dtong gahn
I’m the leftover in your life that you don’t need
ทำอะไรให้ไปเท่าไร แต่กลายเป็นรำคาญ
Tum arai hai pbai tao rai dtae glai pben rum kun
However much I do for you, it’ll only become a bother
คำพูดที่คอยกดดัน บีบคั้นฉันมาเนิ่นนาน
Kum poot tee koy got dun beep kun chun mah nern nahn
The words you said have been building up, squeezing me tightly for so long
ก็พอจะรู้ว่าเธอต้องการเลือกใคร
Gor por ja roo wah tur dtong gahn leuak krai
It’s enough for me to realize who you want to choose

** ฉันก็คงไม่ทนฝืนเธอต่อไป
Chun gor kong mai ton feun tur dtor pbai
I won’t force you anymore
เมื่อรักไม่เป็นอย่างฝัน
Meua ruk mai pben yahng fun
When our love isn’t like my dreams
ขอให้เราจบลงแค่นั้นเมื่อเธอไม่มีฉันในหัวใจ
Kor hai rao job long dae nun meua tur mai mee chun nai hua jai
Please let us end here when you don’t have me in your heart

*** หยุดความรักเอาไว้เท่านี้
Yoot kwahm ruk ao wai tao nee
Stop continuing our love here
พอก่อนดีไหมถ้าใจอ่อนล้า
Por gorn dee mai tah jai orn lah
That’d be good, right? If your heart’s exhausted
อย่ามัวเสียเวลากับรักเดิมๆ ที่เธอไม่มั่นใจ
Yah mua sia welah gup ruk derm derm tee tur mai mun jai
Don’t waste time with the same love you’re not sure about
หากยิ่งฝืนจะยิ่งเจ็บช้ำ
Hahk ying feun ja ying jep chum
The more we force it, the more it’ll hurt
ยิ่งตอกยิ่งย้ำให้ยิ่งปวดใจ
Ying dtok ying yum hai ying pbuat jai
The more we push it, the more we repeat it, the more heartache
ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกล
Ying feun ying hahng glai
The more we force it, the farther we’re apart
ถึงคราวต้องตัดใจเสียที
Teung krao dtong dtut jai sia tee
Until eventually we’ll have to give it up

(* , ** , ***, ***)

ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกล ถึงคราวต้องตัดใจเสียที
Ying feun ying hahng glai teung krao dtong dtut jai sia tee
The more we force it, the farther we’re apart, until eventually we’ll have to give it up

คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
ข้ออ้าง / Kor Ahng (Excuses)
เหงา / Ngao (Lonely)
สุดท้าย / Soot Tai (The End)
ส่วนเกิน / Suan Gern (Extra)
อย่าคิดเลย / Yah Kit Loey (Don’t Think)

  
Translations of Boy Peacemaker’s solo songs
Translations of Peet Peera’s solo songs

   
All songs tagged Peacemaker