Pang Nutnicha

All posts tagged Pang Nutnicha

Title: ไม่รีบ / Mai Reep (No Hurry)
Artist: Pang Nutnicha (แป้ง – ณัฐณิชา ทิพยมณฑล)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดไปเองหรือเปล่าว่าฉันต้องเหงามากมาย
Kit bpai eng reu bplao wah chun dtung ngao mahk mai
Am I the only one thinking that I must be so lonely?
ฉันไม่แคร์ซะอย่างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไง
Chun mai care sa yahng yoo dtua knon diao laeo ngai
I don’t care at all about being alone, so what?

(*) แค่ความเหงาผ่านมาบางครั้ง
Kae kwahm ngao pahn mah bahng krung
Sometimes I just get lonely
แต่ไม่หมดหวังที่จะพบใคร
Dtae mai mot wung tee ja pob krai
But I’m not out of hope to meet someone
ยังอยากขอเฝ้ารออย่างมีจุดหมาย
Yung yahk kor fao ror yahng mee joot mai
I still want to wait like there’s a goal

(**) ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ไม่มีความรักก็ไม่เป็นไร
Mai mee kwahm ruk gor mai bpen rai
It’s okay if I don’t have love
ก็ดีกว่ารักแล้วต้องเจ็บช้ำหัวใจ
Gor dee gwah ruk laeo dtaung jep chum hua jai
It’s better than loving and getting my heart broken
ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ก็เรื่องความรักมันเป็นเรื่องใหญ่
Gor reuang kwahm ruk mun bpen reuang yai
Love is a big deal
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ใช่
Gep kum wah ruk hai kon tee chai
I’m keeping my love for the right person

เห็นบางคนต้องเจ็บเพราะรักก่อนจะแน่ใจ
Hen bahng kon dtaung jep pror ruk gaun ja nae jai
I’ve seen people get hurt because they loved before they were sure
ฉันไม่เอาดีกว่าจะรักเมื่อฉันมั่นใจ
Chun mai ao dee gwah ja ruk meua chun mun jai
I don’t want it, it’s better to love when I’m certain

(*,**)

ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ก็เรื่องความรักมันเป็นเรื่องใหญ่
Gor reuang kwahm ruk mun bpen reuang yai
Love is a big deal
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ใช่
Gep kum wah ruk hai kon tee chai
I’m keeping my love for the right person

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: BOTCASH
Lyrics: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Melody: BOTCASH
Arrangement: BOTCASH
Record: MONO MUSIC Studio
Mix & Master: BOTCASH

Title: สุขเป็นร้อย เจ็บเป็นล้าน / Sook Bpen Roy Jep Bpen Lahn (100 Happy Moments, 1,000 Pains)
Artist: Pang Nutnicha
Album: [Single]
Year: 2013

บอกเธอได้เลยว่ารัก แต่บางทีแค่ไม่มั่นใจ
Bauk tur dai loey wah ruk dtae bahng tee kae mai mun jai
I can tell you that I love you, but sometimes I’m just not sure
ว่าฉันนั้นดีมากพอเพียงใด ให้เธอมีเพียงแค่ฉัน
Wah chun nun dee mahk por piang dai hai tur mee piang kae chun
If I’m good enough for you to have only me
ที่เธอมีใครเก็บไว้ ก็ไม่รู้ต้องทำโทษใคร
Tee tur mee krai gep wai gor mai roo dtaung tum toht krai
When you’ve got someone else, I don’t know who I should blame
ถามเธอตรง ๆ ด้วยความเกรงใจ เมื่อไหร่ใจเธอจะพอ
Tahm tur dtrong dtrong duay kwahm greng jai meua rai ja tur ja por
I’m asking you straight with courtesy; when will your heart be satisfied?

(*) ไม่กลัว หัวใจจะชิน กลัวแค่มันไม่มีแรงอดทนเหลือ
Mai glua hua jai ja chin glua kae mun mai mee raeng aut ton leua
I’m not afraid, my heart will get used to it, I’m just afraid it won’t have any endurance left
ถ้าต้องเสียใจอีกครั้ง หวังว่าวันนั้นจะไม่มีจริง
Tah dtaung sia jai eek krung wung wah wun nun ja mai mee jing
If I must be sad again, I hope that day won’t exist

(**) มีความสุขก็เป็นร้อย สุขไม่ใช่น้อยที่มีเธอข้างกัน
Mee kwahm sook gor bpen roy sook mai chai noy tee tur kahng gun
I have hundreds of happy moments, my enjoyment isn’t little when I have you by my side
แต่ว่าเจ็บนั้นเป็นล้าน ปวดนั้นเป็นล้าน รู้หรือเปล่า
Dtae wah jep nun bpen lahn bpuat nun bpen lahn roo reu bplao
But thousands of pains, thousands of aches
ไม่เคยจะชินอย่างที่เข้าใจ ไม่รู้จะทนได้นานหรือเปล่า
Mai koey ja chin yahng tee kao jai mai roo ja ton dai nahn reu bplao
I’ll never get used to it like I understood, I don’t know if I can endure it much longer
ดื่มน้ำตาเป็นประจำ สักวันนึงคงหมดแรงรักเธอ
Dteun num dtah bpen bprajum suk wun neung kong mot raeng ruk tur
I wake up with tears as my reminder, one day I’ll run out of strength to love you

ยังรักกันจริงอยู่ไหม อยากรู้เผื่อต้องถอนตัว
Yung ruk gun jing yoo mai yahk roo peua dtaung taun dtua
Are we really still in love? I want to know in case I must withdraw
เพราะนานเกินไป เสียใจวน ๆ กับคนที่ยอมให้ใจ
Pror nahn gern bpai sia jai won won gup kon tee yaum hai jai
Because it’s been too long, the sadness circulates for this person who gave you their heart

(*,**)

ก็ไม่รู้ต้องทนอีกนาน อีกนาน อีกนานไหมเธอ
Gor mai roo dtaung ton eek nahn eek nahn eek nahn mai tur
I don’t know how much longer, how much longer, how much longer I must endure it
ถ้านานกว่านี้คงไม่ไหว
Tah nahn gwah nee kong mai wai
If it’s any longer than is, I can’t do it
ไม่เคยจะชินอย่างที่เข้าใจ ไม่รู้จะทนได้นานหรือเปล่า
Mai koey ja chin yahng tee kao jai mai roo ja ton dai nahn reu bplao
I’ll never get used to it like I understood, I don’t know if I can endure it much longer
ดื่มน้ำตาเป็นประจำ สักวันนึงคงหมดแรงรักเธอ
Dteun num dtah bpen bprajum suk wun neung kong mot raeng ruk tur
I wake up with tears as my reminder, one day I’ll run out of strength to love you

ต้องฝืนให้รักต้องจบ แม้ใจจริงไม่อยากหยุดรักเธอ
Dtaung feun hai ruk dtaung jop mae jai jing mai yahk yoot ruk tur
I must force my love to end, even though my heart is sincere and doesn’t want to stop loving you

Title: เธอเป็นอะไรของฉัน / Tur Bpen Arai Kaung Chun (What Are You To Me?)
Artist: Pang Nutnicha
Album: [Single]
Year: 2013

ฉันมันก็ผิดเอง
Chun mun gor pit eng
It’s my fault
ที่เป็นคนคิดมันไปเองทุกวัน
Tee bpen kon kit mun bap eng took wun
For being someone who thought by myself every day
ว่าคงจะมีเพียงแค่ฉัน
Wah kong ja mee piang kae chun
That you had only me
ที่เธอนั้นคอยมาเอาใจฉันก็เพิ่งได้รู้
Tee tur nun koy mah ao jai chun gor perng dai roo
When you were constantly trying to please me, I just realized
ว่าคำเดียวกันที่มันฟังซึ้งใจ
Wah kum diao gun tee mun fung seung jai
That the one word that really meant so much to me
เธอก็แบ่งปันไปให้ใคร
Tur gor baeng bpun bpai hai krai
You’ve also shared with others
ไม่ใช่ฉันได้รับคนเดียว
Mai chai chun dai rup kon diao
And not only with me

อาจเจ็บกว่านี้ก็รู้
Aht jep gwah nee gor roo
It might hurt more than this, I know
แต่ใจก็ยังอยากฟังซักครั้ง
Dtae jai gor yung yahk fung suk krung
But my heart still wants to hear it one more time
ต้องการคำตอบที่เธอคนเดียวรู้มัน
Dtaung gahn kum dtaup tee tur kon diao roo mun
I want an answer from you alone

(*) บอกทีว่าฉันเป็นใคร
Bauk tee wah chun bpen krai
Tell me who I am
และเขาเป็นใคร
Lae kao bpen krai
And who she is
เธอเป็นอะไรของฉัน
Tur bpen arai kaung chun
What are you to me?
ถ้าเธอและฉันคือคนรักกัน
Tah tur lae chun keu kon ruk gun
If you and I are lovers
ช่วยทำได้ไหม ช่วยลบเขาไป
Chuay tum dai mai chuay lop kao bpai
Could you please get rid of her?

(**) ถ้าฉันมันพลาดไปเอง
Tah chun mun plaht bpai eng
If I’ve messed up
และเผลอไปเอง
Lae plur bpai eng
And was careless
ที่มายืนข้างคนของใคร
Tee mah yeun kahng kon kaung krai
For standing by someone else’s man
ฉันจะยอมจะถอนตัวจากไป
Chun ja yaum ja taun dtua jahk bpai
I’ll agree to retreat from you
บอกฉันได้ไหมเธอ
Bauk chun dai mai tur
Please tell me

คนเรามีสิทธิ์คบ
Kon rao mee sit kop
Humans have the right to date
แต่ไม่ควรคบมันทีเดียวพร้อมกัน
Dtae mai kuan kop mun tee diao praum gun
But we shouldn’t date many people at the same time
เลือกไปสักคนซักทางที่แล้วมาฉันอภัย
Leuak bpai suk kon suk tahng tee laeo mah chun apai
Choose one person at a time and I’ll forgive you
ฉันจะไม่โกรธเลยไม่ว่าลงเอยเธอจะเลือกใคร
Chun ja mai groht loey mai wah long oey tur ja leuak krai
I won’t be angry with you, no matter who you choose
แต่โกรธถ้าหากเธอเลี่ยงไป
Dtae groht tah hahk tur liang bpai
But I will be angry if you avoid the matter
และไม่คิดจะพูดความจริง
Lae mai kit ja poot kwahm jing
And won’t speak the truth

ถ้าหากว่าเขาได้รู้
Tah hahk wah kao dai roo
If she knew
ก็คงจะทำแบบเดียวเหมือนฉัน
Gor kong ja tum baep diao meuan chun
She’d probably act the same as I am
ขอฟังคำตอบ ต้องการให้เธอพูดมา
Kor fung kum dtaup dtaung gahn hai tur poot mah
I want to hear the answer, I need you to say it

(*,**,*,**)

Title: ผู้หญิงดีๆไม่ทำกัน / Poo Ying Dee Dee Mai Tum Gun (Good Girls Don’t Do That To Each Other)
Artist: Pang Nutnicha
Album: [Single]
Year: 2012

ไม่ต้องการเป็นมือที่สาม ให้คนเค้าประนามว่าแย่งใคร
Mai dtaung gahn pen meu tee sahm hai kon kao pranahm wah yaeng krai
I don’t want to be the third hand who gets the title of boyfriend-snatcher
แต่ในวันนั้นมันทนไม่ได้ ที่เธอทิ้งให้เขาเจ็บช้ำ
Dtae nai wun nee mun ton mai dai tee tur ting hia kao jep chum
But today I can’t take it when you’ve left him to hurt
ถึงจะเป็นคนมาที่หลัง แต่ก็หวังเป็นคนสุดท้าย
Teung ja pen kon mah tee lung dtae gor wung pen kon soot tai
Though I may have come second, I hope I’ll be the final one
เอาคำว่ารักทุ่มเททั้งใจ เพื่อให้เขาได้ลืมเรื่องเธอ
Ao kum wah ruk toom tay tung jai peua hai kao dai leum reuang tur
I’ll take all my love and devotion to give to him so he can forget about you

(*) เมื่อวันเวลารักษาทุกอย่าง รักเรากำลังก้าวไป
Meua wun welah ruk sah took yahng ruk rao gumlung gao pai
When time healed everything, now our love is stepping forward
อย่าทำให้ต้องเริ่มนับกันใหม่ เธอมาทำไม มาทวงอะไรป่านนี้
Yah tum hai dtaung rerm nup gun mai tur mah tummai mah tuang arai pahn nee
Don’t make him have to start over from square one, why did you come? What are you demanding now?

(**) ช่วยจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ เธอไม่มีวันได้เขาคืน
Chuay jum aow ai hai keun jai tur mai mee wun dai kao keun
Please always keep in mind that you’ll never get him back
มันสายจนเกินจะมารื้อฟื้น มาทางไหนช่วยไปทางนั้น
Mun sai jon gern ja mah reu feun mah ahng nai chuay pai tahng nun
It’s too late to ressurect anything, go back to wherever you came from
จบแล้วให้มันจบกันไป โปรดอย่ามาหวงก้างกัน
Job laeo hai mun job gun pai proht yah mah hung gahng gun
It’s over, let it end, please don’t try to come between us
ผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำกัน เบื่อแล้วก็ไป อยากได้ก็มาขอคืน
Poo ying dee dee kao mai tum gun beua laeo gor pai yahk dai gor mah kor keun
Good girls don’t do that to each other; you get bored and you leave, then want him and come and ask for him back

เธอก็เป็นแค่ถ่านหมดไฟ อย่ามาสู้เตาไฟที่ยังกรุ่น
Tur gor pen kae tahn mot fai yah mah soo dtao fai tee yung groon
You’re just a burnt-out piece of charcole, don’t come fighting the oven that’s still smouldering
อย่าเอาความคุ้นเคยมาทุ่มทุน ในวันนี้มันคงไร้ค่า
Yah ao kwahm koon koey mah toom toon nai wun nee mun kong rai kah
Don’t come dumping your familiarity on him when today it’s worthless

(*,**,**)

ถ้ารักเขาจริงทิ้งไปทำไม เบื่อแล้วก็ไปคิดได้ก็มา
Tah ruk kao jing ting pai tummai beua laeo gor pai kit dai gor mah
If you really loved him, why did you leave? You got bored and left, when you think you can get him, you come back
อย่าเสียเวลา ฉันไม่มีวัน…ให้คืน
Yah sia welah chun mai mee wun hai keun
Don’t waste your time, I’ll never give him back

ไม่รีบ / Mai Reep (No Hurry)
ผู้หญิงดีๆไม่ทำกัน / Poo Ying Dee Dee Mai Tum Gun (Good Girls Don’t Do That To Each Other)
สุขเป็นร้อย เจ็บเป็นล้าน / Sook Bpen Roy Jep Bpen Lahn (100 Happy Moments, 1,000 Pains)
เธอเป็นอะไรของฉัน / Tur Bpen Arai Kaung Chun (What Are You To Me?)

   
All songs tagged Pang Nutnicha