Notto

All posts tagged Notto

Title: อย่าบอกว่ารัก / Yah Bauk Wah Ruk (Don’t Tell Me You Love Me)
Artist: Notto (น๊อตโต๊)
Album: Notto
Year: 2006

เธอเคยบอกไม่ว่าอะไรจะไม่ปิดบังกัน
Tur koey bauk mai wah arai ja mai bpit bung gun
You used to tell me that no matter what, you wouldn’t hide anything from me
และก็ทำได้จริงอย่างนั้นได้เรื่อยมา
Lae gor tum dai jing yahng nun dai reuay mah
And you really always did that
แต่วันหนึ่งกลับเปลี่ยนแปลงไป เริ่มไม่กล้าสบตา
Dtae wun neung glup bplian bplaeng bpai rerm mai glah sop dtah
But one day, things changed, you started to not dare look me in the eye
ไม่เคยแคร์ไม่เเหมือนคนเดิมที่เคยเป็น
Mai koey care mai meuan kon derm tee koey bpen
You never care, you aren’t the same as you used to be
ฉันอยากรู้ฉันอยากให้รักษาสัญญา
Chun yahk roo chun yahk hai ruk sah sunyah
I want to know, I want you to keep your promise
เปิดหัวใจบอกฉันมาอย่าโกหกฉันเลย
Bpert hua jai bauk chun mah yah gohhok chun loey
Open your heart and tell me, don’t lie to me

(*) อย่าบอกว่ารักถ้าหากไม่รัก เธอหลอกไม่เก่งรู้มั๊ย
Yah bauk wah ruk tah hahk mai ruk tur lauk mai geng roo mai
Don’t tell me you love me if you don’t love me, do you know you’re not very good at deceiving me?
ใจเธอนั้นคิดยังไง แค่พูดออกมา
Jai tur nun kit yung ngai kae poot auk mah
What is your heart feeling? Just say it
อย่าบอกว่าเหลือถ้าหมดรักแล้ว อย่าเล่นละครดีกว่า
Yah bauk wah leua tah mot ruk laeo yah len lakorn dee gwah
Don’t tell me there’s anything left if you’re out of love for me, it’s better to not turn this into a drama
มันถึงเวลาที่ต้องพูดความจริง
Mun teung welah tee dtaung poot kwahm jing
It’s time to speak the truth

อาจจะเจ็บถ้าบอกตรงๆ ว่าเธอเองหมดใจ
Aht ja jep tah bauk dtrong dtrong wah tur eng mot jai
It might hurt if you tell me straight that you don’t have any more feelings for me
แต่เจ็บกว่าถ้าเธอปิดไว้ไม่พูดกัน
Dtae jep gwah tah tur bpit wai mai poot gun
But it will hurt more if you hide it and don’t tell me
ใจเธอเปลี่ยนแปลงไปไม่โกรธอะไร แต่ว่าอย่าหลอกกัน
Jai tur bplian bplaeng bpai mai groht tur arai dtae wah yah lauk gun
If your heart has changed, I don’t blame you, but don’t deceive me
โปรดอย่าทำให้ฉันมองเธอไม่ดีได้มั๊ย
Bproht yah tum hai chun maung tur mai dee dai mai
Please don’t make me look at you badly, okay?
ถึงวันนี้ แม้ที่เธอไม่รักไม่เป็นไร
Teung wun nee mae tee tur mai ruk mai bpen rai
Today, even though you don’t love me, it’s okay
บอกฉันมายังเข้าใจอย่าโกหกเหมือนเคย
Bauk chun mah yung kao jai yah goh hok meuan koey
Tell me, I’ll still understand, don’t like to me like you’ve been doing

(*)

ไม่ต้องกลัวจะทำฉันเจ็บปวดใจ
Mai dtaung glua ja tum chun jep bpuat jai
You don’t have to be afraid that you’ll break my heart
ยิ่งโกหกฉันเรื่อยไป ยิ่งรับไม่ไหว
Ying goh hok chun reuay bpai ying rup mai wai
The more you continue to lie to me, the more I can’t take it
อยากรู้จริงๆ
Yahk roo jing jing
I really want to know

(*)

บอกฉันว่าไม่รักถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆ
Bauk chun wah mai ruk tah kit yahng nun jing jing
Tell me that you don’t love me if you really feel that way

Title: เมื่อไหร่จะเลิกกับเขา / Meua Rai Ja Lerk Gup Kao (When Will You Break Up With Her?)
Artist: Notto
Album: Notto
Year: 2006

หนึ่งสิ่งที่ต้องฟัง ทั้งที่ฉันไม่เคยอยากถาม
Neung sing tee dtuang fung tung tee chun mai koey yahk tahm
The one thing I must listen to, even though I never wanted to ask;
เธอกับเขานั้นเป็นยังไง
Tur gup kao nun bpen yung ngai
How are you and she?
ทุกทีที่เจอะเจอ รู้ว่าเธอมีเรื่อง หนักใจ
Took tee tee jur jur roo wah tur mee reuang nuk jai
Every time we meet, I know you have something stressing you it
กับรักที่มีแต่ปัญหา
Gup ruk tee mee dtae bpunhah
Over a love that has only problems

(*) ขอไม่ถามนะเธอ ว่ามีอะไรทะเลาะกัน
Kor mai tahm na tur wah mee arai talor gun
I don’t want to ask if you’ve fought over anything
เพราะแค่ฉันเห็นเธอก็เข้าใจ
Pror kae chun hen tur gor kao jai
Because just seeing you, I understand
แล้วรู้บ้างหรือเปล่า ว่ามีใครที่ห่วงใย
Laeo roo bahng reu bplao wah mee krai tee huang yai
Do you know someone’s worried about you?
ไม่อยากเห็นตัวเธอ ต้องมาเจ็บเสมอ
Mai yahk hen dtua tur dtaung mah jep samur
I don’t want to see you always hurting

(**) เมื่อไหร่จะเลิกกับเขา
Meua rai ja lerk gup kao
When will you break up with her?
กี่ครั้งที่เขานั้นทำเธอปวดใจ
Gee krung tee kao nun tum tur bpuat jai
How many times has she broken your heart?
เหนื่อยไหมที่แล้วมา
Neuay mai tee laeo mah
Aren’t you tired of everything you’ve gone through?
เมื่อไหร่จะเลิกกับเขา
Meua rai ja lerk gup kao
When will you break up with her?
ปวดร้าวทุกครั้ง ที่เธอนั้นต้องเสียน้ำตา
Bpuat rao took krung tee tur nund taung sia num dtah
It hurts every time I see you cry
รู้ไหมมีใครที่เจ็บ กว่าเธอ
Roo mai mee krai tee jpe gwah tur
Do you know there’s someone who hurts more than you?

ไม่คิดจะแทนเขา รู้ว่าฉันควรทำตัวแบบไหน
Mai kit ja taen kao roo wah chun kuan tum dtua baep nai
I wouldn’t imagine of replacing her, I know how I should behave
ไม่ได้หวังให้มารักกัน
Mai dai wung hai mah ruk gun
I don’t hope for you to love me
คือขอเป็นห่วงเธอ ฉันคงทำได้ดีแค่นั้น
Keu kor bpen huang tur chun kong tum dai dee kae nun
I just want to worry about you, that’s the best I can do
อยากจะเห็นว่าเธอเป็นสุขใจ
Yahk ja hen wah tur bpen sook jai
I want to see that you’re happy

(*,**)

รู้มันคงไม่ดีแต่คงต้องบอกไป
Roo mun kong mai dee dtae kong dtaung bauk bpai
I know it’s not good, but I must tell you
รักควรทำให้เธอสุขใจ ไม่ควรเจ็บช้ำมา
Ruk kuan tum hai tur sook jai mai kuan jep chum mah
Love should make you happy, it shouldn’t hurt you

(**)

Title: แฟนประสาอะไร / Faen Bprasah Arai (What Manner of Lover?)
Artist: NOTTO
Album: In Deep
Year: 2007

แน่ใจเหรอ ว่าผูกพัน แค่ผูกมัดฉันด้วยคำว่ารัก แค่นี้
Nae jai rur wah pook pun kae pook mut chund uay kum wah ruk kae nee
Are you certain that you have a relationship with me just from tying me up with your love?
ไม่เคยมาแคร์เหมือนแฟนกันเลย
Mai koey mah care meuan faen gun loey
You never care about me like a boyfriend would
ไม่เคยจะทำอย่างปากสักที
Mai koey ja tum yahng bpahk suk tee
You never do as you say
คบอย่างนี้ ไม่คบดีกว่าไหมเธอ
Kop yahng nee mai kop dee gwah mai tur
Isn’t it better not to date than to date like this?

(*) เวลาเนิ่นนาน มันไม่ช่วยจริงๆ
Welah nern nahn mun mai chuay jing jing
The longer time goes on, it really doesn’t help anything
อยู่กันไปทำไม แบบรักๆ ทิ้งๆ ฉันอยากรู้
Yoo gun bpai tummai baep ruk ruk ting ting chun yahk roo
Why stay with me when it’s love, abandon, love, abandon? I want to know

(**) มีแฟนแบบนี้อย่ามีซะดีกว่า มันเสียดายเวลา
Mee faen baep nee yah mee sa dee gwah mun sia dai welah
It’s better not to have a lover than to have one like this, it’s a waste of time
เลิกเถอะนะ แฟนประสาอะไร
Lerk tur na faen bprasah arai
Let’s break up, what manner of lover are you?
จับมือฉันวัน ปล่อยไว้วัน คนรักเขาทำกันที่ไหน
Jup meu chun wun bploy wai wun kon ruk kao tum gun tee nai
Holding my had one day, letting it go the next, what lovers do that to each other?
ไม่อยากดูแลหัวใจ ก็อย่ามาดึงฉันไว้ดีกว่าไหมเธอ
Mai yahk doo lae hua jai gor yah mah deung chun wai dee gwah mai tur
If you don’t want to look after my heart, not pulling me back is better, don’t you think?

ไม่โง่นะ คนอย่างฉัน เธอโปรดอย่าคิดมาลวงมาทำได้ไหม
Mai ngoh na kon yahng chun tur bproht yah kit mah luang mah tum dai mai
I’m not stupid, please don’t think about deceiving a person like me, could you?
ที่เธอมาทำเหมือนขอไปที ที่จริงก็กลัวไม่มีที่ไป
Tee tur mah tum meuan kor bpai tee tee jing gor glua mai mee tee bpai
You act like I asked you to, but in reality, I don’t have a place to go
ถามจากใจนี่ฉันพูดถูกไหมเธอ
Tahm jahk jai nee chun poot took mai tur
I’m asking from the heart; I speak the truth, don’t I?

(* , **, **)