Noey Senorita

All posts tagged Noey Senorita

Title: ตัวหลอก / Dtua Lauk (Rebound)
English Title: “Don’t Fake”
Artist: Noey Senorita (เนย ซินญอริต้า)
Album: [Single]
Year: 2016

ทุกๆเวลาที่เราเดินจับมือ มันคือความรักจริงหรือ ยังคงสงสัย
Took took welah tee rao dern jup meu mun keu kwahm ruk jing reu yung kong song sai
Every time we walk holding hands, is it true love? I’m still suspicious
ก็เพราะเวลายิ้มให้ฉัน ใจเธอล่องลอยไป เก็บงำความไม่รู้อยู่ลึก จนได้มาเห็นเอง
Gor pror welah yim hai chun jai tur laung loy bpai gep ngum kwahm mai roo yoo leuk jon dai mah hen eng
Because when you smile at me, your heart floats away, I’ve kept my ignorance hidden deep down, until I saw it for myself

(*) เมื่อเขามองเธอ ตาเธอฟ้องฉันค้นเจอ ว่าเขาคือคนที่เธอยังเก็บอยู่ในหัวใจ
Meua kao maung tur dtah tur faung chun kon jur wah kao keu kon tee tur yung gep yoo nai hua jai
When she looks at you, your eyes indicate what I’ve been searching for; that she is the person whom you still keep in your heart

(**) ไม่อยากเป็นแค่ตัวหลอก ของใคร ถ้าเธอยังมีเยื่อใยกับเขา ก็ขอให้พูดความจริง
Mai yahk bpen kae dtua lauk kaung krai tah tur yung mee yeua yai gup kao gor kor hai poot kwahm jing
I don’t want to be anyone’s rebound, if you still have feelings for her, I want you to speak the truth
ไม่อยากเป็นแค่ตัวหลอก แล้ววันหนึ่งเธอก็ทิ้ง ถ้าเขานั้นยัง ยังเป็นตัวจริง
Mai yahk bpen kae dtua lauk laeo wun neung tur gor ting tah kao nun yung yung bpen dtua jing
I don’t want to be just a rebound that one day you’ll dump, if she’s still your true love
อย่าหลอกว่ารักฉันเลย
Yah lauk wah ruk chun loey
Don’t trick me into loving you

ฉันไม่อยากมาแทนใครแค่ชั่วคราว มีค่าแค่คนคลายเหงา ไม่เอาได้ไหม
Chun mai yahk mah taen krai kae chua krao mee kah kae kon klai ngao mai ao dai mai
I don’t want to be a temporary replacement for anyone, I’m not interested in being used as just a person to alleviate loneliness, okay?
ก็เห็นยังเล่าเรื่องเขา ไม่เคยลบเลือนไป ถ้าเขาเป็นรักปักใจ ฉันอยากจะถอยเอง
Gor hen yung laeo reuang kao mai koey lop leuan bpai tah kao bpen ruk bpuk jai chun yahk ja toy eng
I see you still talk about her, she’s never faded away, if she is the love you have your heart set on, I want to retreat

(*,**,**)

   
Executive Producer นราธิป ปานแร่
Producer นราธิป ปานแร่
คำร้อง /ทำนอง นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง yakoolza

Title: มีใครเหงาเหมือนเราไหม / Mee Krai Ngao Meuan Rao Mai (Is Anyone Lonely Like Me?)
English Title: “Lonely”
Artist: Noey Senorita (เนย ซินญอริต้า)
Album: [Single]
Year: 2016

มีผู้คนมากมายที่รายรอบอยู่ แต่คนที่ให้ไออุ่น กอดกุมมือกันนั้นไม่มี
Mee poo kon mahk mai tee rai raup yoo dtae kont ee hai ai oon gaut goom meu gun nun mai mee
There are many people all around me, but a person to keep me warm, hugging me and holding my hand, isn’t here
ใครก็เดินคู่กันช่างน่ารักดี แต่เราไม่เจอสักที อยากเจอรักแท้แค่สักคน
Krai gor dern koo gun chahng naruk dee dtae rao mai jur suk tee yahk jur ruk tae kae suk kon
All the couples walking together are so cute, but I haven’t found anyone, I want to find true love, just one person

(*) ถามตัวเองในใจ คนที่รอนั้น มีจริงหรือเปล่า
Tahm dtua eng nai jai kon tee ror nun mee jing reu bplao
I ask myself in my heart if the person I’m waiting for even exists
คนที่บนฟ้า ส่งมาคู่เรา มีจริงไหม
Kon tee bon fah song mah koo rao mee jing mai
Is the person whom heaven sent to be my partner out there?
พบก็แต่แค่มาชั่วคราว แล้วสุดท้ายก็หาย ทิ้งกันไป
Pob gor dtae kae mah chua krao laeo soot tai gor hai ting gun bpai
I’ve found only temporary flings, and in the end, they disappear and dump me
หรือโลกนี้ ไม่มีใครเหลือเลย
Reu lohk nee mai mee krai leua loey
Or is there no one left on this world?

(**) ยังมีใครที่เหงา เหมือนเราอยู่บ้างไหม
Yung mee krai tee ngao meuan rao yoo bahng mai
Is there still someone who’s lonely like me?
รักแท้อยู่ที่ไหน หรือมี แค่ในฝัน
Ruk tae yoo tee nai reu mee kae nai fun
Where is true love? Or is it only in dreams?
โปรดเถอะฟ้า โปรดอย่าให้ฉัน ต้องแบกใจดวงนี้ไว้ไปวันๆ
Bproht tur fah bproht yah hai chun dtaung baek jai duang nee wai bpai wun wun
Please, heaven, please don’t make me have to bear this heart day by day
แบบไม่พบรักเลย
Baep mai pob ruk loey
Without finding love

คนที่มาสบตากันก่อนเข้านอน คนที่รับรู้ทุกอย่าง อยู่ดูแลตอนไม่สบาย
Kon tee mah sop dtah gun gaun kao naun kon tee rup roo took yahng yoo doo lae dtaun mai sabai
A person to look into my eyes before going to sleep, a person who acknowledges everything, who takes care of me when I’m sick
คนที่เราจะงอนกี่ครั้งก็ได้ มาเป็นคู่บนรูปถ่าย อยู่มุมไหน ในโลกนี้
Kon tee rao ja ngaun gee krung gor dai mah bpen koo bon roop tai yoo moom nai nai lohk nai
A person who’s fine with me pouting all the time, who will take couple pictures together, what corner of the earth are they in?

(*,**,**)

   
Executive Producer นราธิป ปานแร่
Producer นราธิป ปานแร่
Co-Producer พรพัฒน์ สร้อยจำปี ( krazyjack )
คำร้อง นราธิป ปานแร่
ทำนอง สิตา สุขสิงห์
เรียบเรียง พิเนตร ดุลยนัย

Title: คำตอบที่รู้อยู่แล้ว / Kum Dtaup Tee Roo Yoo Laeo (The Answer That I Already Know)
Artist: Noey Senorita
Album: Noey Senorita
Year: 2008

ไม่มีทางจะเป็นจริง ฉันก็รู้ต้องเป็นใคร
Mai mee tahng ja bpen jing chun gor roo dtaung bpen krai
There’s no way it’ll come true, I know who I must be
เก็บความลับไว้ในใจอยู่เรื่อยมา
Gep kwahm lup wai nai jai yoo reuay mah
I’ve continuously kept my secret in my heart
ไม่กล้าคิดที่จะถาม รู้ว่าคงต้องเสียน้ำตา
Mai glah kit tee ja tahm roo wah kong dtaung sia num dtah
I don’t dare think about asking, I know I’ll cry
บอกใจทุกวันเวลาให้หยุดฝัน
Bauk jai took wun welah hai yoot fun
Telling my heart every day to stop dreaming

พอเข้าใจตัวเธอดี คนของฝันเธอในใจ
Por kao jai dtua tur dee kon kaung fun tur nai jai
I understand you well, that the person of your dreams in your heart
มันไม่มีอะไรแบบฉันเลย อยู่กับรักที่ห้ามหวัง
Mun mai mee arai baep chun loey yoo gup ruk tee hahm wung
Isn’t anything like me, I’m living with a love that’s forbidden to hope
ทรมานเมื่อต้องคุ้นเคย
Toramahn meua dtaung koon koey
It’s torture when I have to control it
ไม่มีทางลงเอย ยังเฝ้าคอย
Mai mee tahng long oey yung fao kaoy
There’s no way for this to end, I’m still waiting

(*) รักฉันบ้างหรือเปล่า คิดหมือนกันหรือเปล่า
Ruk chun bahng reu bplao kit meuan gun reu bplao
Do you love me? Do you feel the same as me?
รู้อะไรหรือเปล่าว่าเป็นคำถามที่ปวดใจ
Roo arai reu bplao wah bpen kum tahm tee bpuat jai
Do you know that’s the answer that breaks my heart?
ถ้ายังคอยรักเธอ เหมือนต้องเจ็บเรื่อยไป
Tah yung koy ruk tur meuan dtaung jep reuay bpai
If I’m still waiting to love you, it’s like I must continuously hurt
ฉันควรทำอย่างไรไม่รู้เลย
Chun kuan tum yahng rai mai roo loey
I don’t know what I should do

ความสุขตอนมองตาเธอ มันยิ่งทุกข์กังวลใจ
Kwahm sook dtaun maung dtah tur mun ying took gung won jai
The happiness when I look into your eyes makes my heart suffer even more
ยิ่งนานยิ่งมองเท่าไร ยิ่งรักเธอ
Ying nahn ying maung tao rai ying ruk tur
The longer it is, the more I look in your eyes, the more I love you
กลัวจะทำให้เธอรู้ เก็บอาการเมื่อต้องพบเจอ
Glua ja tum hai tur roo gep ahgahn meua dtaung pob jur
I’m afraid I’ll make you realize the symptoms I hide when we meet
ทั้งๆ ที่อยากบอกเธอมากเหลือเกิน
Tung tung tee yahk bauk tur mahk leua gern
Even though I want to tell you so badly

(*)

ถ้ายังคอยรักเธอ แล้วต้องเจ็บอย่างนี้ตลอดไป
Tah yung koy ruk tur laeo dtaung jep yahng nee dtalaut bpai
If I’m still waiting to love you, I must hurt like this forever
ฉันควรทำอย่างไรไม่ให้รักเธอ
Chun kuan tum yahng rai mai hai ruk tur
What should I do to not let myself love you?

Title: มงกุฎดอกส้ม / Mong Goot Dauk Som (Orange Flower Crown)
Artist: Noey Senorita (เนย ซินญอริต้า)
Album: OST มงกุฏดอกส้ม / Mong Goot Dauk Som
Year: 2011

เคยแอบฝันจะเป็นเจ้าหญิง ของใครสักคน
Koey aep fun ja bpen jao ying kaung krai suk kon
I secretly dreamed I’d be someone’s princess
มีดอกส้มมาร้อยเป็นมงกุฎดอกไม้
Mee dauk som mah roy bpen mong goot dauk mai
With hundreds of orange flowers as my flower crown
เฝ้ารอวันจะเจอรักแท้ สักวันจะเจอเจ้าชาย
Fao ror wun lae jur ruk tae suk wun ja jur jao chai
Waiting for the day I’d find true love, for the day I’d find my prince
ฉันคงมีความสุข เหลือเกิน
Chun kong mee kwahm sook leua gern
I’d be so happy

จนวันนี้ที่ฟ้าขีดทาง ให้เจอกับเธอ
Jon wun nee tee fah keet tahng hai jur gup tur
Until today, when heaven paved the way for me to meet you
แต่เป็นรักที่ได้มาเจอ เมื่อสายไป
Dtae bpen ruk tee dai mah jur meua sai bpai
But it’s a love I found too late
รักต้องห้ามไม่มีสิทธิ์รัก ได้เพียงแค่หักห้ามใจ
Ruk dtaung hahm mai mee sit ruk dai piang kae huk hahm jai
It’s a love I must forbid, I don’t have the right to love, I can only restrain myself
สิ่งที่เคยฝันไว้ ไม่มีวันเป็นจริง
Sing tee koey fun wai mai mee wun bpen jing
The things I once dreamed of can never be real

(*) ถูกจองจำไว้ด้วยกรงทอง
Took jaung jum wai duay grongn taung
I’m imprisoned in a cage of gold
เขาครอบครองแค่เพียงร่างกาย
Kao kraup kraung kae piang rahng gai
He only possesses my body
รักไม่มีความหมาย ไม่เหลืออะไร
Ruk mai mee kwahm mai mai leua arai
Love is meaningless, there’s nothing left
เป็นแค่นกในกรงสวยๆ
Bpen kae nok nai grong suay suay
I’m just a bird in a pretty cage
ไม่มีทางจะบินไปไหน
Mai mee tahng ja bin bpai nai
There’s no way to fly anywhere
และต้องทนปวดใจ ชั่วนิรันดร์
Lae dtaung ton bpuat jai chua nirun
And I must endure the heartache eternally

(*,*)

Title: ใจบอกเธอ / Jai Bauk Tur (My Heart is Telling You)
Artist: Noey Senorita
Album: OST ร้ายรักพยัคฆ์กังฟู / Rai Ruk Payuk Kung Fu
Year: 2014

กี่ทีที่เจอ เรื่องราวร้ายร้าย จะเป็นยังไงถ้าหันไปไม่มีเธออยู่
Gee tee tee jur reuang rao rai rai ja bpen yung ngai tah hun bpai mai mee tur yoo
How would the many times I’ve faced bad problems be if I turned around and didn’t have you?
จะเดินได้ไกล แค่ไหนไม่รู้ ถ้าไม่มีเธอคอยเป็นเหมือนแรงใจ
Ja dern dai glai kae nai mai roo tah mai mee tur koy bpen meuan raeng jai
I don’t know how far I’d be able to walk if I didn’t have you as my inner strength

สิ่งดีดีที่เธอให้กันมันทำให้รู้สึก อยู่ในใจส่วนลึกว่ามากมาย
Sing dee dee tee tur hai gun mun tum hai roo seuk yoo nai jai suan leuk gwah mahk mai
The good things you’ve given me make me feel so much more deep down in my heart
คำเล็กเล็กคำนั้นแม้ฉันไม่เคยจะพูดไป แต่บอกเธอในใจเสมอ
Kum lek lek kum nun mae chun mai koey ja poot bpai dtae bauk tur nai jai samur
That little word, though I’ve never told you, I always tell you in my heart

(*) บอกเธอว่าฉัน…อบอุ่น มันคุ้นเคยกับสายตาและท่าทางทุกอย่างที่ได้เจอ
Bauk tur wah chun op oon mun koon koey gup sai dtah lae tah tahng took yahng tee dai jur
Telling you that I’m warm, I’m familiar with the look in your eyes and everything about your manner that I’ve found
ฉันรู้สึกว่าเธอ…ผูกพัน เธอเองก็คงเหมือนกันใช่ไหม
Chun roo seuk wah tur pook pun tur eng gor kong meuan gun chai mai
I feel like you’re connected to me, you feel the same, right?
บอกได้เพียงว่าหนทางจากนี้ไม่ว่ามันดีหรือร้าย แค่มีเธอข้างกาย
Bauk dai piang wah hon tahng jahk nee mai wah mun dee reu rai kae mee tur kahng gai
I can only tell you that the path from now on, no matter if it’s good or bad, will just have you beside me
ที่ไหน ก็อยากจะไปกับเธอ
Tee nai gor yahk ja bpai gup tur
Wherever I go, I want to go with you

ขอบคุณทุกอย่าง ที่พาเธอมา มาเปลี่ยนเวลาให้ฉันมีเรื่องราวดีดี
Kaup koon took yahng tee pah tur mah mah bplian welah hai chun mee reuang rao dee dee
Thank you to everything that led you to me, changing the time and giving me good moments
ขอบคุณชั่วโมง ขอบคุณนาที และมือคู่นี้ที่ไม่เคยปล่อยไป
Kaup koon chua mohng kaup koon nahtee lae meu koo nee tee mai koey bploy bpai
Thank you to the hours, thank you to the minutes, and to these two hands that never let me go

สิ่งดีดีที่เธอให้กันมันทำให้รู้สึก เธอรู้มั้ยฉันนึกถึงคำใด
Sing dee dee tee tur hai gun mun tum hai roo seuk tur roo mai chun neuk teung kum dai
The good things you’ve given me make me feel, do you know what word I’m thinking of?
ขอบคุณสักกี่ครั้งเหมือนยังไม่ตรงสักเท่าไหร่ กับบางคำที่ใจบอกเธอ
Kaup koon suk gee krung meuan yung mai dtrong suk tao rai gup bahng kum tee jai bauk tur
However many times I say think you still doesn’t match the words my heart is telling you

(*)

บอกเธอว่าฉัน…อบอุ่น มันคุ้นเคยกับสายตาและท่าทางทุกอย่างที่ได้เจอ
Bauk tur wah chun op oon mun koon koey gup sai dtah lae tah tahng took yahng tee dai jur
Telling you that I’m warm, I’m familiar with the look in your eyes and everything about your manner that I’ve found
ฉันรู้สึกว่าเธอ…ผูกพัน เธอเองก็คงเหมือนกันใช่ไหม
Chun roo seuk wah tur pook pun tur eng gor kong meuan gun chai mai
I feel like you’re connected to me, you feel the same, right?
บอกได้เพียงว่าหนทางจากนี้ไม่ว่ามันดีหรือร้าย แค่มีเธอข้างกาย
Bauk dai piang wah hon tahng jahk nee mai wah mun dee reu rai kae mee tur kahng gai
I can only tell you that the path from now on, no matter if it’s good or bad, will just have you beside me
วันไหน…ก็อยากจะบอกเธอว่าฉัน…อบอุ่น มันคุ้นเคยกับสายตาและท่าทางทุกอย่างที่ได้เจอ
Wun nai gor yahk ja bauk tur wah chun op oon mun koon koey gup sai dtah lae tah tahng took yahng tee dai jur
No matter what day it is, I want to tell you that I’m warm, I’m familiar with the look in your eyes and everything about your manner that I’ve found
ฉันรู้สึกว่าเธอ…ผูกพัน เธอเองก็คงเหมือนกันใช่ไหม
Chun roo seuk wah tur pook pun tur eng gor kong meuan gun chai mai
I feel like you’re connected to me, you feel the same, right?
บอกได้เพียงว่าหนทางจากนี้ไม่ว่ามันดีหรือร้าย แค่มีเธอข้างกาย
Bauk dai piang wah hon tahng jahk nee mai wah mun dee reu rai kae mee tur kahng gai
I can only tell you that the path from now on, no matter if it’s good or bad, will just have you beside me
คนนี้…ยินดีจะไปกับเธอ
Kon nee yin dee ja bpai gup tur
This girl is happy to go with you

Title: แชร์ความเหงา / Share Kwahm Ngao (Share the Loneliness)
Artist: Noey Senorita
Album: [Single]
Year: 2013

จะกินอะไรหรือเดินเล่นยังไง
Ja gin arai reu dern len yung ngai
How will I eat anything or go for a walk?
เป็นต้องแชร์เสมอ รูปที่ถ่ายตัวเองเอาไว้
Bpen dtaung share samur roop tee tai dtua eng ao wai
I must always share the pictures that I take myself
เจออะไรก็โพสต์ ส่งไปนิดนึง
Jur arai gor post song bpai nit neung
Whatever I find, I post a little

ภาพตั้งมากมาย นั่งดูไปยิ้มไป
Pahp dtung mahk mai nung doo bpai yim bpai
I have so many pictures, I sit and look at them and smile
แล้วทำไมอกซ้ายมันเริ่มอ่อนแอเริ่มหวั่นไหว
Laeo tummai auk sai mun rerm aun ae rerm wun wai
So why has the left side of my chest started to be come weak and shaky?
เมื่อบังเอิญวันนี้ มองดีๆ
Meua bung ern wun nee maung dee dee
When it happened today, it looked okay
กลับเห็นบางคนแอบเหงา
Glup hen bahng kon aep ngao
And I ended up seeing someone who was secretly lonely

(*) เปิดดูรูปไหนก็ใจหาย
Bpert doo roop nai gor jai hai
Whenever I open any picture, my heart disappears
รูปถ่ายมันมีแต่ความเหงา
Roop tai mun mee dtae kwahm ngao
The pictures I take have only loneliness
ก็แบบว่ายังสงสัยข้างเราไม่มีใคร
Gor baep wah yung song sai kahng rao mai mee krai
With doubt still at my side, no one else
แอบหวั่นใจและสับสน
Aep wun jai lae sup son
I’m secretly nervous and mixed up
สักคนบ้างไหมที่คล้ายเรา
Suk kon bahng mai tee klai rao
Is there anyone like me?
ที่ยังฝันยังรอคนแสนดี
Tee yung fun yung ror kon saen dee
Who’s still dreaming and still waiting for a wonderful person?

(**) เปิดดูรูปไหนก็ใจหาย
Bpert doo roop nai gor jai hai
Whenever I open any picture, my heart disappears
รูปถ่ายมันมีแต่ความเหงา
Roop tai mun mee dtae kwahm ngao
The pictures I take have only loneliness
อยากมีรูปคู่กับเขาให้ชื่นใจบ้างสักที
Yahk mee roop koo gup kao hai cheun jai bahng suk tee
I want a picture with a boyfriend to finally make me happy
รูปถ่ายจะชิวหรือวิวสวย
Roop tai ja chiew reu wiew suay
The photos are relaxing or a beautiful view
แต่ขาดใครคนนั้นข้างกันก็ไม่โออยู่ดี
Dtae kaht krai kon nun kahng gun gor mai oh yoo dee
But without anyone beside me, it’s not great
ถ้ามีใครสักคนคงลงตัว
Tah mee krai suk kon kong long dtua
If there was someone else, it would be perfect

จะลองเปลี่ยนมุมหรือแต่งเติมเท่าไหร่
Ja laung bplian moom reu dtaeng dterm tao rai
However much I try to change my point of view or opinion
ภาพก็ยังไม่ดี และดูไม่ค่อยมีความหมาย
Pahp gor yung mai dee lae doo mai koy mee kwahm mai
The pictures are still bad, and they don’t seem very meaningful
รูปตัวเองที่ยิ้ม แต่ความจริงมันฟ้องอาการแอบเหงา
Roop dtua eng tee yim dtae kwahm jing mun faung ahgahn aep ngao
I’m smiling in my pictures, but the truth indicates I’m secretly lonely

(*,**)

อย่าเพิ่ง ด่วนสรุปอะไรไปก่อน
Yah perng duan saroop arai bpai gaun
Don’t just jump to conclusions
ชีวิตคนเรานั้นอาจจะไม่น้ำเน่าเหมือนในละคร
Cheewit kn rao nun aht ja mai num nao meuan nai lakorn
The human life isn’t as dramatic as a TV drama
หรือนิทานที่พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังก่อนนอน
Reu nitahn tee por mae koey lao hai fung gaun naun
Or the fairy tales your parents once told you before bed
มีเจ้าหญิงเจ้าชายมีคนดีคนร้าย
Mee jao ying jao chai mee kon dee kon rai
With princesses and princes, good guys and bad guys

ถึงวันนี้มีเพียงแค่เรากับกล้องหน้า
Teung wun nee mee piang kae rao gup glaung nah
Up to this day, there’s only been me and my camera
วิวสวยหรือแม้หยาดฝนที่โปรยลงมา
Wiew suay reu mae yaht fon tee bproy long mah
And beautiful views, even if rain is sprinkling
แต่เธอยังต้องมีความหวัง
Dtae tur yung dtaung mee kwahm wung
But you still must have hope
คนที่คล้ายกับเธอเขาอาจจะนั่งอยู่ข้างหลัง
Kon tee klai gup tur kao aht ja nung yoo kahng lung
The person who’s lke you might be sitting right behind you

(*,**,*,**)

Title: ไม่ใช่คนสวย / Mai Chai Kon Suay (I’m Not Pretty)
Artist: Noey Senorita
Album: [single]
Year: 2011

กลัว ไม่กล้าจะไปชอบใคร ไม่อยากจะไปรักใคร
Glua mai glah ja pai chaup krai mai yahk ja pai ruk krai
I’m scared, I’m not brave enough to like anyone, I don’t want to love anyone
แต่ใจของฉันก็รักเธอเหลือเกิน
Dtae jai kaung chun gor ruk tur leua gern
But my heart loves you so much

กลัว รู้ตัวว่าต้องเสียใจ ก็ได้แต่หักห้ามใจ
Glua roo dtua wah dtaung sia jai gor dai dtae huk hahm jai
I’m scared, I know I’ll be hurt, I can only restrain myself
แต่ทำอย่างไรก็ไม่ลืมเธอได้เลย
Dtae tum yahng rai gor mai leum tur dai loey
But whatever I do, I can’t forget you

(*) อยากเอ่ยคำว่ารัก ดูแลใกล้ชิดกัน แค่นึกแค่ฝันก็พอสุขใจ
Yahk oey kum wah ruk doo lae glai chit gun kae neuk kae fun gor por sook jai
I want to say I love you, to be near and take care of you, just imagining and dreaming is enough to make me happy
แอบเก็บคำว่ารัก อยู่ในสายตาที่มองไป ก็อยากให้เธอสัมผัสใจฉันที
Aep gep kum wah ruk yoo nai sai dtah tee maung pai gor yahk hai tur sumput jai chun tee
I secretly keep in my love, in my eyesight as I look at you, I want you to touch my heart

(**) ไม่ใช่คนสวย แต่อยากรักเธอได้ไหม
mai chai kon suay dtae yahk ruk tur dai mai
I’m not pretty, but can I love you?
เจียมตัวด้วยความน้อยใจ เธอก็ดูหมางเมินกันเสมอ
Jiam dtua duay kwahm noy jai tur gor doo mahng mern gun samur
I’m resentfully humble, you always seem to be on bad terms with me
เกิดมาไม่สวย แต่อยากเป็นคนจับมือเดินข้างเธอ
Gert mah mai suay dtae yahk pen kon jup meu dern kahng tur
I wasn’t born pretty, but I want to be the one holding your hand and walking next to you
ต้องทำอย่างไร ต้องแลกสิ่งไหน ฉันยอม
Dtaung tum yahng rai dtaung laek sing nai chun yaum
What must I do? What must I give up? I’ll agree to anything
ยอมเธอแล้ว เพียงขอได้ใจเธอ
Yaum tur laeo piang kor dai jai tur
I give in to you, I just ask for your heart

หวังแค่เธออย่าปิดหัวใจ แค่เธอจะมองข้างใน
Wung kae tur yah pit hua jai kae tur ja maung kahng nai
I only hope that you won’t close your heart, just look inside mine
จะทำให้รู้ว่ารักเธอเกินกว่าใคร
Ja tum hai roo wah ruk tur gern gwah krai
I’ll make you realize that I love you more than anyone

(*,**,**)

Title: รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
Artist: Noey Senorita
Album: [Single]
Year: 2010

รักคือร่มคันเดียวที่มีคนอยู่สองคน
Ruk keu rom kun diao tee mee kon yoo saung kon
Love is one umbrella with two people
รักคือช่อดอกไม้ในวันที่สุขล้น
Ruk keu chor dauk mai nai wun tee sook lon
Love is a bouquet of flowers on a happy occasion
รักคือคำปลอบโยนในวันที่ใจต้องทุกข์ทน
Ruk keu kum plaup yohn nai wunt ee jai dtaung took ton
Love is words of comfort on a day of suffering
คือคนสองคน ที่อยากจะมีชีวิตอยู่ด้วยกัน
Keu kon saung kon tee yahk mee cheewit yoo duay gun
It’s two people who want to have a life together

รักคือคำว่ารักจากคนที่รักเรา
Ruk keu kum wah ruk jahk kon tee ruk rao
Love is the words “I love you” from the one you love
รักคืออ้อมกอดนั้นหลับฝันในคืนหนาว
Ruk keu aum gaut nun lup fun nai keun nao
Love is an embrace when you’re sleeping during a cold night
รักคือคนอีกคนที่มีชีวิตไว้เพื่อเรา
Ruk keu kon eek kon tee mee cheewit wai peua rao
Love is another person who is living for you
คือคนของเรา ที่เกิดมาเพื่อเป็นของกันและกัน
Keu kon kaung rao tee gert mah peua pen kaung gun lae gun
It’s your special someone who was born to be together with you

(*) แต่รักของฉัน คือการแอบมอง
Dtae ruk kaung chun keu gahn aep maung
But my love is secretly looking at you
รักฉันคือคนเดียว ลำพังที่ยังแอบหวัง
Ruk chun keu kon diao lumpung tee yung aep wung
My love is being alone and still having hope
รักฉันคือการคิดถึงเธอที่แสนจะเหงาจัง
Ruk chun keu gahn kit teung tur tee saen ja ngao jung
My love is thinking of you and being super lonely
คือความเหินห่าง คือคนๆนี้ที่เธอไม่เคย…สนใจ
Keu kwahm hern hahng keu kon kon nee tee tur mai koey son jai
It’s distance, it’s this person who you’ll never be interested in

รักคือแววตาฉันที่คอยเฝ้ามองเธอ
Ruk keu waew dtah chun tee koy fao maung tur
Love is the look in my eyes as I’m looking at you
รักคือคำอธิษฐานในคืนที่ใจเพ้อ
Ruk keu kum atitahn nai keun tee jai pur
Love is a prayer on a night where my heart is restless
รักคือการกอดหมอนแล้วเฝ้าแต่คิดว่าเป็นเธอ
Ruk keu gahn gaut maun laeo fao dtae kit wah pen tur
Love is hugging a pillow and imagining that it’s you
คือฉันรักเธอ คือเธอจะรักฉันบ้างจะได้ไหม
Keu chun ruk tur keu tur ja ruk chun bahng ja dai mai
It’s that I love you, it’s could you every love me?

(*)

รอไม่รู้จะนานเท่าไหร่ ใจของคนที่รักวุ่นวาย
Ror mai roo ja nahn tao rai jai kaung kon tee ruk woon wai
I don’t know how long I’ve been waiting, the heart of the person who loves you is mixed up
อย่าให้มัน มีวันสุดท้ายที่ฉันเลิกรักเธอ
Yah hai mun mee wun soot tai tee chun lerk ruk tur
Don’t let there ever be a final day that I’ll stop loving you
ขอให้ใจฉันนั้นยอมทน ทนเพื่อรอถ้อยคำว่ารักที่ฉันหวัง
Kor hai jai chun nun yaun ton ton peua ror toy kum wah ruk tee chun wung
I hope my heart consents to enduring it, endure waiting for the words that you love me that I hope for
จากปากเธอ โปรดสนใจคนใกล้เธอ
Jahk pahk tur proht son jai kon glai tur
From your mouth, please take interest in this person near you

(*,*)

Title: แฟนดีดี / Faen Dee Dee (A Good Boyfriend)
Artist: Noey Senorita
Album: [Single]
Year: 2011

รักใครสักคน ขนใจทุ่มไป ไม่นานก็โดน ถูกโยนทิ้ง
Ruk krai suk kon kon jai toom pai mai nahn gor dohn took yohn ting
Whenever I love anyone, they take my heart, drop it, and before long, abandon it
น้ำตาต้องไหล ใช้ใจสิ้นเปลือง เคืองใจยิ่งนัก ก็รักจริง
Num dtah dtaung lai chai jai sin pleuang keuang jai ying nuk gor ruk jing
The tears flow, I’ve wasted my heart, I’m super irritated with “real love”
สักคนที่ดี มีอยู่ที่ใด ให้ใจดวงหนึ่ง ได้พึงพิง
Suk kon tee dee mee yoo tee dai hai jai duang neung dai peung ping
Is there someone who’s good somewhere who’ll let my heart rest?
เจ็บมามากพอ ท้อใจเหลือเกิน เดินจนหมดแรง ชอบแกล้งกันจริง
Jep mah mahk por tor jai leua gern dern jon mot raeng chaup glaeng gun jing
I’ve been hurt more than enough, I’m so discouraged, I’ve moved forward until I’m out of strength, I really like teasing myself

(*) เคยมีรักครั้งไหนบ้างไหม ไม่ทุ่มเท
Koey mee ruk krung nai bahng mai mai toom tay
Will I ever have love? There’s no dedication
เคยมีรักครั้งไหนบ้างไหม ที่คิดเผื่อใจ
Koey mee ruk krung bahng mai tee kit peua jai
Will I ever have love? I’m thinking for my heart
อย่าปล่อยให้คนๆนี้ต้องมีชีวิตที่มันโชคร้าย
Yah ploy hai kon kon nee dtaung mee cheewit tee mun chohk rai
Don’t let this person have a life of bad luck
เรื่อยไป อยู่อย่างนี้เลย
Reuay pai yoo yahng nee loey
Continuously it’s like this

(**) อยากมีแฟนดีดีกับเขาสักคน
Yahk mee faen dee dee gup kao suk kon
I want to have a good boyfriend
ไม่อยากทนกับความเสียใจ และผิดหวัง
Mai yahk ton gup kwahm sia jai lae pit wung
I don’t want to put up with sadness and disappointment
เหนื่อยพอแล้วกับรักที่เลิกลา
Neuay por laeo gup ruk tee lerk lah
I’m tired of love that doesn’t work out
อยากมีแฟนดีดีกับเขาสักที
Yahk mee faen dee dee gup kao suk tee
I want to have a good boyfriend for once
อยากมีช่วงเวลาที่แสนดี กับคนนั้น
Yahk mee chuang welah tee saen dee gup kon nun
I want to have a wonderful time with him
เป็นของขวัญที่ชีวิตฉันยังเฝ้ารอ
Pen kaung kwun tee cheewit chun yung fao ror
That’s the present my life’s still waiting for

ดวงคงไม่ดี มีกรรมก็ยอม ตรอมใจอย่างนั้น จะนานไหม
Duang kong mai dee mee gum gor yaum dtraum jai yahgn nun ja nahn mai
My fate is probably bad, if I’ve sinned, I’ll accept it, I’ll grieve like that, will it be long?
ความเหงาออกฤทธิ์ อิจฉาผู้คน ทนดูเขารัก ก็หนักใจ
Kwahm ngao auk rit itchah poo kon ton doo kao ruk gor nuk jai
My loneliness is out of control, I’m jealous of other people, watching them in love, it’s stressful
ความหวังไม่ชัด ศรัทธาเลื่อนลอย คอยรักกลัวกลัว จะชัวร์ไหม
Kwahm wung mai chut suttah leuan loy koy ruk glua glua ja sure mai
Hope isn’t clear, faith is uncertain, I wait for love, afraid, is it sure?
สักคนก็พอ ขอคงไม่เกิน เชิญคนน่ารัก มาพักพิงใจ
Suk kon gor por kor kong mai gern chern kon naruk mah puk ping jai
Just one person is enough, I won’t ask for more, I’d like a cutie to come and give my heart a break

(*,**,*,**)

แฟนดีดี / Faen Dee Dee (A Good Boyfriend)
ใจบอกเธอ / Jai Bauk Tur (My Heart is Telling You)
คำตอบที่รู้อยู่แล้ว / Kum Dtaup Tee Roo Yoo Laeo (The Answer That I Already Know)
ไม่ใช่คนสวย / Mai Chai Kon Suay (I’m Not Pretty)
มีใครเหงาเหมือนเราไหม / Mee Krai Ngao Meuan Rao Mai (Is Anyone Lonely Like Me?)
มงกุฎดอกส้ม / Mong Goot Dauk Som (Orange Flower Crown)
รักคือ / Ruk Keu (Love Is)
แชร์ความเหงา / Share Kwahm Ngao (Share the Loneliness)
ตัวหลอก / Dtua Lauk (Rebound)

   
All songs tagged Noey Senorita