Mrs. Slave

All posts tagged Mrs. Slave

Title: โลกไม่ใจร้าย / Lohk Mai Jai Rai (The World Isn’t Cruel)
Artist: Mrs.Slave
Album: The Empty Room
Year: 2014

รู้ว่าวันนี้วันพุธที่ตื่นมา รู้ว่าวันอังคารได้จากลา
Roo wah wun nee wun poot tee dteun mah roo wah wun ungkahn dai jahk lah
I know that today I’m waking up to Wednesday, I know that on Tuesday, we said good-bye
มีแต่เสียน้ำตา มัวแต่คิดถึงมัน
Mee dtae sia num dtah mua dtae kit teung mun
There’s only wasted tears, I’m stuck missing you
เพราะว่าพรุ่งนี้วันพฤหัสไง เราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป
Pror wah proong nee wun pareuhut ngai rao gor dtaung chai cheewt gun dtor bpai
Because tomorrow is Thursday, we must continue living our lives
ไม่ต้องคิดถึงใคร ที่ใจเขาไม่มี
Mai dtaung kit teung krai tee jai kao mai mee
There’s no need to miss someone whose heart I don’t have

(*) ก็ให้เป็นความทรงจำที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่มีในใจ
Gor hai bpen kwahm song jum tee suay ngahm ying yai tee mee nai jai
Let it be a great, beautiful memory I have in my heart
ถ้าหากไปยึดไว้ก็จบอยู่แค่นั้น
Tah hahk bpai yeut wai gor jop yoo kae nun
If I grasp for it, it’ll end

(**) โลกไม่ใจร้าย มีทุกวันใหม่ๆให้เรา
Lohk mai jai rai mee took wun mai mai hai rao
The world isn’t cruel, there’s a new day for all of us
มีทุกเช้าให้ตื่นมา เพื่อลืมวันเก่า ให้เราเริ่มต้นอีกครั้ง
Mee took chao hai dteun mah peua leum wun gao hai rao rerm dton eek krung
There’s every morning for us to wake up and forget the old days and start over again
คนที่ใจร้าย เขาก้เป็นได้แค่ความหลัง
Kon tee jai rai kao gor bpen dai kae kwahm lung
Cruel people are just a part of the past
ทุกๆความรู้สึกและเรื่องราวทุกอย่าง
Took took kwahm roo seuk lae reuang rao took yahng
Every feeling and every last memory
ถ้าโลกไม่ได้หยุดหมุดเดียวมันก็ผ่านไป
Tah lohk mai dai yoot moot diao mun gor pahn bpai
If the world hasn’t completely stopped, it’ll pass by

ไปต้องไปคร่ำครวญหาวันเมื่อวาน ถ้าคนไม่รักกันแล้วก็ป่วยการ
Mai dtaung bpai krum kruan hah wun meua wahn tah kon mai ruk gun laeo gor bpuay gahn
There’s no need to long for yesterday, if someone doesn’t love you, it’s futile
วันคืนที่เนิ่นนาน ใครกันที่เสียใจ
Wun keun tee nern nahn krai gun tee sia jai
Whoever holds on to the the long days and long nights will be sorry

(*,**,**,**)

Title: หายใจเพื่อตัวเอง / Hai Jai Peua Dtua Eng (Breathing For Myself)
Artist: Mrs. Slave
Album: [Single]
Year: 2013

พักหายใจ อยากพักหายใจสักที
Puk hai jai yahk puk hai jai suk tee
Take a breather, I want to take a breather
ปล่อยไป ทุกเรื่องราว
Bploy bpai took reuang rao
And let go of every issue
ใช้หัวใจ หนักหนาเกินไป
Chai hua jai nuk nah gern bpai
I’ve been overexerting my heart
กับเธอหนึ่งคน นานแล้ว
Gup tur neung kon nahn laeo
With you for a long time

(*) เหมือไล่ตาม ไขว่คว้าสายลมอยู่นาน ไม่มีอะไรเลย
Meuan lai dtahm kwai kwah sai lom yoo nahn mai mee arai loey
It’s been like I’ve been chasing after and grabbing at the wind for a long time, there’s nothing
เสียน้ำตา ให้มากเกินไป บอกใจว่าพอ พอแล้ว
Sia num dtah hai mahk gern bpai bauk jai wah por por laeo
I’ve lost too many tears, I’m telling my heart enough is enough

(**) ได้เวลา ทำอะไรที่ต้องทำ
Dai welah tum arai tee dtaung tum
It’s time to do what I need to do
หายใจต่อไป ใช้ชีวิตตามที่เคยฝันดีกว่า
Hai jai dtor bpai chai cheewit dtahm tee koey fun dee gwah
It’s better to continue to breathe, to spend my life following what I once dreamed
หมดเวลา เอาเวลาไปให้เธอ
Mot welah ao welah bpai hai tur
Times up, take the time with you
ขอหายใจ เพื่อตัวฉันเอง
Kor hai jai peua dtua chun eng
I want to breathe for myself

ใช้เวลา หมื่นแสนนาที
Chai welah meun saen nahtee
I’ve spent tens of thousands of minutes
เพื่อเธออีกคน ซะมากมาย
Peua tur eek kon sa mahk mai
For you and so many other people
ฉันไม่เคยหยุดถามตัวเอง
Chun mai koey yoot tahm dtua eng
I’ve never stopped to ask myself
ต้องการสิ่งนี้ จริงไหม
Dtaung gahn sin gnee jing mai
Is this what I really want?

(*,**,**)

พักหายใจ อยากพักหายใจสักที
Puk hai jai yahk puk hai jai suk tee
Take a breather, I want to take a breather
พักหายใจ อยากพักหายใจสักที
Puk hai jai yahk puk hai jai suk tee
Take a breather, I want to take a breather
พักหายใจ อยากพักหายใจสักที
Puk hai jai yahk puk hai jai suk tee
Take a breather, I want to take a breather

Title: ผจญภัย / Pajon Pai (Facing Danger)
Artist: Mrs. Slave
Album: [Single]
Year: 2013

มองดูตะวันก็เป็นใจ มองดูฟ้าก็เป็นใจ
Maung doo dtawun gor bpen jai maung doo fah gor bpen jai
Looking at the sun, it’s encouraging, looking at the sky, it’s encouraging
มองดูท้องทะเลทะเลก็ยิ้มให้เราใช่ไหม
Maung doo taung talay talay gor yim hai rao chai mai
Looking at the sea, it’s smiling at us, right?
ฟังสิ ฟังสิ ลมกระซิบ ว่าไม่ต้องกลัวอะไร
Fung si fung si lom grasip wah mai dtaung glua arai
Listen, listen, the wind is whispering that there’s no need to be afraid of anything

(*) เราเดินออกไปผจญภัย ตามที่ฝันในใจเรา
Rao dern auk bpai pajon pai dtahm tee fun nai jai rao
We’re going forth and facing danger following the dreams in our hearts
บนถนนยาวๆ ไกลๆ จะมีแค่เธอกับฉัน
Bon tanon yao yao glai glai ja mee kae tur gup chun
On the long and distant road there’s only you and me
ดูสิดูสิดู ดอกไม้ยังยิ้มให้เราอย่างนั้น
Doo si doo si doo dauk mai yung yim hai rao yahng nun
Look, look, look, the flowers are still smiling at us like that
หายใจเข้าไปให้ลึกแล้วทิ้งความกลัว
Hai jai kao bpai hai leuk laeo ting kwahm glua
Inhale deeply and abandon your fears
ถนนนั้นทอดตัว แสนยาวไกลรอเธอกับฉัน
Tanon nun taut dtua saen yao glai ror tur gup chun
That road goes on for a long time, waiting for you and me

(**) บอกใจกล้าหน่อย กล้าๆๆ หน่อย กล้าสิ กล้าที่จะฝันกันไป
Bauk jai glah noy glah glah glah noy glah si glah tee ja fun gun bpai
Tell your heart to be brave, be brave brave brave, it’s brave, brave to dream
จับมือฉันสิ ไม่ต้องห่วง เชื่อสิ เชื่อมั่นใจในความจริงใจ
Jup meu chun si mai dtaung huang cheua si cheua mun jai nai kwahm jing jai
Take my hand, there’s no need to be worried, trust me, have faith in my sincerity
บอกใจกล้าหน่อย กล้าๆๆ หน่อย กล้าสิ กล้าที่จะพูดแทนใจ
Bauk jai glah noy glah glah glah noy glah si glah tee ja poot taen jai
Tell your heart to be brave, be brave brave brave, it’s brave, brave to speak its feelings
จับมือฉันสิ ไม่ต้องห่วง เชื่อสิ เชื่อมั่นในคำว่ารัก
Jup meu chun si mai dtaung huang cheua si cheua mun nai kum wah ruk
Take my hand, there’s no need to be worried, trust me, have faith in the word “love”
ก็ไม่กลัวที่ต้องผจญภัย แค่ต้องการที่จะมี มีเธอเดินอยู่ข้างๆ
Gor mai glua tee dtaung pajon pai kae dtaung gahn tee ja mee mee tur dern yoo kahng kahng
I’m not scared to face danger, I just need to have you walking beside me

จะมีอะไรที่รอเราบนถนนบนทางเดิน
Ja mee arai tee ror rao bon tanon bon tahng dern
What’s waiting for us on the road we’re traveling?
อนาคตจะเป็นยังไง ยังไงฉันก็ไม่รู้
Anahkot ja bpen yung ngai yung ngai chun gor mai roo
I don’t know how the future will be
แค่เพียงมั่นใจในวันนี้ ฉันรักแค่เธอเท่านั้น
Kae piang mun jai nai wun nee chun ruk kae tur tao nun
Just be certain that today I love only you

(*,**)

มีเธอเดินอยู่ข้างๆ มีเธอเดินอยู่ข้างๆ ฉัน
Mee tur dern yoo kahng kahng mee tur dern yoo kahng kahng chun
I have you walking beside me, I have you walking beside me

มีเธอเดินอยู่ข้างๆ
Mee tur der yoo kahng kahng
I have you walking beside me