Mew Chisanucha

All posts tagged Mew Chisanucha

Title: พอจะรู้ / Por Ja Roo (I Realize)
Artist: Mew Chisanucha (มิว ชิษณุชา – MBO – Meyou.)
Album: Flower Flare
Year: 2018

ผ่านมานานแล้ว เรื่องราวในวันนั้น
Pahn mah nahn laeo reuang rao nai wun nun
It’s been a long time since the matters of that day
ที่เธอและฉันนั่งมองหน้ากัน
Tee tur lae chun nun maung nah gun
When you and I sat looking at each other’s face
ในค่ำคืน ที่มีดวงดาวอยู่เต็มฟ้า
Nai kum keun tee meut wong dao yoo dtem fah
In the dark night, stars filled the sky
เธอรู้ไหมฉันภาวนา
Tur roo mai chun pahwanah
Do you know that I pray
วอนท้องฟ้าดวงจันทราดูแลเธอ
Waun taung fah duang juntrah doo lae tur
Begging the sky and the moon to look after you?

ผ่านมานานแล้ว ที่เราไม่ได้เจอ
Pahn mah nahn laeo tee rao mai dai jur
It’s been a long time since you and I last met
เธอไปเจอกับคนๆนั้นที่ดีกว่า
Tur bpai jur gup kon kon nun tee dee gwah
You met someone who’s better
แล้วฉันควรต้องทำอย่างไร
Laeo chun kuan dtaung tum yahng rai
So what should I do?
ยังคงรักเธอหมดทั้งใจ
Yung kong ruk tur mot tung jai
I still love you with all my heart
อยากวอนให้เธอ
Yahk waun hai tur
I want to beg you
กลับมาได้ไหม ?
Glup mah dai mai
Please come back

(*) ก็พอจะรู้ เป็นไปไม่ได้
Gor por ja roo bpen bpai mai dai
But I realize that it’s not possible
ก็พอจะรู้ ว่าฉันไม่มีความหมาย
Gor por ja roo wah chun mai mee kwahm mai
I realize that I’m meaningless
แม้ต้องทรมานอีกสักเท่าไหร่
Mae dtaung toramahn eek suk tao rai
No matter how much more I must be tortured
แต่ฉันก็ยังคงภาวนาต่อไป
Dtae chun gor yung kong pahwanah dtor bpai
But I’ll still continue praying
ขอแค่เพียงเธอมาเข้าใจกันสักครั้ง
Kor kae piang tur mah kao jai gun suk krung
I just ask that you understand me for once

ผ่านมานานแล้ว ที่เรานั้นไม่ได้เจอ
Pahn mah nahn laeo tee rao nun mai dai jur
It’s been a long time since we last met
แต่ฉันก็ยังคงคิดถึงเธอ
Dtae chun gor yung kong kit teung tur
But I still miss you
แม้ว่าตอนนี้เธอไปไหนแต่ในใจ
Mae wah dtaun nee tur bpai nai dtae nai jai
No matter where you went today, in my heart
ก็ ยังคิดถึงแค่เธอ
Gor yung kit teung kae tur
I still think only of you
ไม่ว่าจะเช้าหรือก่อนสาย
Mai wah ja chao reu gaun sai
No matter if it’s morning or afternoon
ก็ยังคงนั่งใจหาย
Gor yung kong nung jai hai
I still sit with a missing heart
เพราะไม่มีเธอ อยู่ตรงนี้ อีกแล้ว
Pror mai mee tur yoo dtrong nee eek laeo
Because I don’t have you here anymore

(**)

   

All Lyrics : meyou.
Arranged : meyou.
Producer : meyou. , BB
Edits, Mix and Mastering : BossaOnTheBeat

   

Wow, I actually really like the sound of this song~ Mew has a great voice for this style of R&B, and I can appreciate the amount of effort he put into putting this song together~

Title: เวทมนตร์ / Wet Mon (MAGIC)
Artist: Mew Chisanucha (มิว ชิษณุชา – MBO)
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าเวทมนตร์น่ะ มีจริงฉันนั้นจะขออะไรรู้ไหม
Tah wet mon na mee jing chun nun ja kor arai roo mai
If there were such thing as magic, do you know what I’d wish for?
ขอแค่ยังมีเธอ แม้ว่าจะได้แค่ฝันไป
Kor kae yung mee tur mae wah ja dai kae fun bpai
I’d ask to still have you, even though I can only dream
แต่เวทมนตร์น่ะ ไม่มีจริงอยู่บนโลกนี้หรอกใช่ไหม
Dtae wet mon na mai mee jing yoo bon lohk nee rauk chai mai
But there’s no such thing as magic in this world, is there?
ก็ใช่น่ะสิ และเธอคงทิ้งกันไป
Gor chai na si lae tur kong ting gun bpai
Yup, and you left me

(*) ฉันมันไม่ดี ฉันเข้าใจ
Chun mun mai dee chun kao jai
I’m no good, I understand
แต่ไม่เป็นไร เธอจงกลับไปอยู่กับคนที่เธอ สบายใจ
Dtae mai bpen rai tur jong glup bpai yoo gup kon tee tur sabai jai
But it’s okay, you must go back to the person whom you’re comfortable with
และทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้
Lae ting chun ao wai dtrong nee
And leave me right here

(**) แต่เธอจงกลับมา ซบทุกครั้งที่เธอเหนื่อย
Dtae tur jong glup mah sop took krung tee tur neuay
But you can come back and snuggle against me every time you’re tired
กอดฉันในวันที่เธอเริ่มเมื่อย
Gaut chun nai wun tee tur rerm meuay
Hug me when you’re starting to feel achy
โทรมาหาฉันวันที่เธอคิดอะไรเรื่อยเปื่อย
Toh mah hah chun wunt ee tur kit arai reuay bpeuay
Call me when you’re constantly thinking about something
ก็เพราะว่าฉันน่ะยังคงรักเธอ
Gor pror wah chun na yung kong ruk tur
Because I still love you
ถ้าเธอจะกลับไป ฉันก็คงไม่รั้งเธอเอาไว้
Tah tur ja glup bpai chun gor kong mai rung tur ao wai
If you come back, I won’t hold you back
อยู่ที่เธอตัดสินใจ
Yoo tee tur dtut sin jai
Stay where you decide
แต่วันไหนที่เธอเหนี่อย แต่วันไหนที่เธอท้อ
Dtae wun nai tee tur neuay dtae wun nai tee tur tor
But any day that you’re tired, but any day that you’re discouraged
ฉันยังคงรอตรงนี้(เธอ)ไปเรื่อยๆ
Chun yung kong ror dtrong nee (tur) bpai reuay reuay
I’m still waiting right here for you

(*,**,**)

   

ทำนอง : ชิษณุชา ตันติเมธ & ปกป้อง จิตดี
เนื้อร้อง : ชิษณุชา ตันติเมธ & ปกป้อง จิตดี
เรียบเรียง : ปกป้อง จิตดี